cettra.cz

Transkript

cettra.cz
cettra.cz
CETTRA, s. r. o.
Motorola GM900, GM1200
P?íslu?enství pro vozidlové radiostanice MOTOROLA GM900, MOTOROLA GM1200, MOTOROLA MC900,
MOTOROLA GM2000, MOTOROLA MCS2000, MOTOROLA MCX2000, MOTOROLA MC2100. Mobilní
radiostanice t?chto typ? se ji? nedodávají, ale nabídka originálního p?íslu?enství je stále aktuální.
Externí klí?ovací tla?ítko
970 K?
802 K? bez DPH 0 K?
Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko RLN4857 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní radiostanice
Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radiostanice. Tla?ítko RLN4857
je díky svému tvaru mo?né upevnit na r?zných [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 1 _PN_OF 8
Externí sm?rový mikrofon
736 K?
608 K? bez DPH 0 K?
Malý sm?rový mikrofon typ ENMN4019 ur?ený pro montá? v interiéru vozidla (nap?. na slune?ní clonu), nebo
na hranu krytu A sloupku u ?elního skla. Mikrofon ENMN4019 je vhodné montovat spolu s externím PTT
(vysílacím) tla?ítkem pro mo?nost externího ovládán [Popis zbo?í...]
Kompaktní ru?ní mikrofon
1 672 K?
1 382 K? bez DPH 0 K?
Standardní kompaktní ru?ní mikrofon MDRMN4025 v oblém designu pro radiostanice Motorola GM
Professional ?ady. Mikrofon je pou?itelný pro v?t?inou mobilních radiostanic Motorola (radiostanice Motorola
CMxxx, GMxxx, M10, M120, M208, M216, M100, Maxtrac ...) [Popis zbo?í...]
Anténa prutová univerzální
1 070 K?
885 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 2 _PN_OF 8
Univerzální prutová anténa VA31 pro mobilní radiostanice. Anténa je pou?itelná na kmito?tech 66-470 MHz
p?ikrácení prutu podle p?ilo?eného zkracovacího diagramu. Anténa je ur?ena pro pevnou montá? do otvoru
min 9 mm. [Popis zbo?í...]
Externí klí?ovací tla?ítko na husím krku
2 308 K?
1 907 K? bez DPH 0 K?
Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko na husím krku RLN4858 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní
radiostanice Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radiostanice.
Tla?ítko RLN4858 je díky svému tvaru mo?né upevn [Popis zbo?í...]
Externí reproduktor 7.5W
1 171 K?
967 K? bez DPH 0 K?
Externí reproduktor 7.5W typ HSN8145 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice (vysíla?ky)
Motorola ?ady GM a CM i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový reproduktor HSN8145 lze montovat
nap?íklad pod palubní desku vozidla. Sou?ástí je i montá?ní [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 3 _PN_OF 8
Anténa prutová VHF 150,8-162 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4008 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 150,8-162 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4008 je ur?ena pro pevnou montá? d [Popis zbo?í...]
Kompaktní ru?ní mikrofon
1 003 K?
829 K? bez DPH 0 K?
Kompaktní ru?ní mikrofon HMN3413 pou?itelný pro v?t?inou mobilních radiostanic Motorola (radiostanice
Motorola CMxxx, GMxxx, M10, M120, M208, M216, M100, Maxtrac ...). Mikrofon podporuje funkci zav??ení
mikrofonu (nap?. pro ukon?ení hovoru, uzav?ení p?íjm [Popis zbo?í...]
Anténa prutová VHF 146-150,8 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 4 _PN_OF 8
Prutová VHF nezisková anténa HAD4007 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 146-150,8 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4007 je ur?ena pro pevnou montá? d [Popis zbo?í...]
Anténa prutová VHF 162-174 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4009 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 162-174 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4009 je ur?ena pro pevnou montá? do [Popis zbo?í...]
Externí reproduktor 13W
1 338 K?
1 106 K? bez DPH 0 K?
Externí výkonný reproduktor 13W typ RSN4001 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice
(vysíla?ky) Motorola ?ady GM a CM i ve velmi hlu?ném prost?edí. Reproduktor RSN4001 ?tvercového tvaru
lze montovat nap?íklad pod palubní desku vozidla, za seda [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 5 _PN_OF 8
Napájecí kabel
498 K?
412 K? bez DPH 0 K?
Kabel typ HKN4137 pro napájení mobilní radiostanice Motorola s vysílacím výkonem 1-25 W s integrovaným
pojistkovým pouzdrem a konektorem pro p?ipojení radiostanice. Délka kabelu 3m. [Popis zbo?í...]
Záv?s ru?ního mikrofonu
52 K?
43 K? bez DPH 0 K?
Záv?s ru?ního mikrofonu typ HLN9073 ur?ený pro pou?ití se v?emi ru?ními mikrofony pro radiostanice
Motorola ?edy GM a CM. Ocelový chromovaný záv?s mikrofonu HLN9073 je dodáván spolu s dv?ma vruty.
Balení - PE sá?ek. [Popis zbo?í...]
Anténa prutová UHF 403-430MHz
535 K?
442 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa HAE4002 pro mobilní radiostanice. Tato jednoduchá nezisková anténa je pou?itelná na
kmito?tech 403-430 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího diagramu). Anténa je
ur?ena pro pevnou montá? do otvoru min 19mm pro mont [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 6 _PN_OF 8
Anténa prutová UHF 450-470MHz
669 K?
553 K? bez DPH 0 K?
Prutová UHF nezisková anténa HAE4003 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 450-470 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa je ur?ena pro pevnou montá? do otvoru m [Popis zbo?í...]
Stolní mikrofon
3 177 K?
2 626 K? bez DPH 0 K?
Stolní mikrofon RMN5068 pro mobilní radiostanice Motorola GM a CM ?ady . Radiostanice Motorola GM a
Motorola CM ?ady mohou být pou?ívány také jako základnové stanice. V takovém p?ípad? zvy?uje stolní
provedení mikrofonu u?ivatelský komfort obsluhy. Mikrof [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 7 _PN_OF 8
Robustní ru?ní mikrofon
2 341 K?
1 935 K? bez DPH 0 K?
Robustní kompaktní ru?ní mikrofon MDRMN4038 v oblém designu pro radiostanice Motorola GM
Professional ?ady. Mikrofon je navr?en pro pou?ívání v ka?dodenním t??kém provozu. Mikrofon
MDRMN4038 ur?ený do t??kých provozních podmínek je pou?itelný pro v?t?inou [Popis zbo?í...]
Sluchátko s mikrofonem a PTT
7 692 K?
6 357 K? bez DPH 0 K?
Sluchátko typ GMUN1006 dovoluje u?ivateli mobilní radiostanice GM nebo CM ?ady hovorový provoz
podobn? jako u telefonu. P?i zdvi?ení sluchátka z dr?áku se p?epíná p?íjem hovoru pouze do sluchátka.
Hovor pak není sly?et z hlasitého reproduktoru radiostanic [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 8 _PN_OF 8

Podobné dokumenty

cettra.cz

cettra.cz Katalog p?íslu?enství pro vozidlové radiostanice (vysíla?ky) MOTOROLA GM300, MOTOROLA M120 a MOTOROLA M10. Dále je p?íslu?enství pou?itelné i pro star?í radiostanice Motorola M208, M216 a také Moto...

Více

cettra.cz

cettra.cz Externí reproduktor 7.5W typ HSN8145 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice (vysíla?ky) Motorola ?ady GM a CM i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový reproduktor HSN8145 lze montovat ...

Více

cettra.cz

cettra.cz Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více

cettra.cz

cettra.cz Prutová VHF anténa RAD4222 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 162 ? 174 MHz a dále v sob? kombinuje G...

Více

Zapojení externího konektoru GM900, GM1200, MC1200

Zapojení externího konektoru GM900, GM1200, MC1200 Číslování pinů je uvedeno u schema Accessory konektoru radiostanice. Na schematu uvedené propojky A a B odpovídají osazení propojek v standardně osazené záslepce konektoru GM900/GM1200. Funkce uved...

Více

Novinky Motorola a nové trendy ve značení

Novinky Motorola a nové trendy ve značení • DPM verifikace/chyby • velikost bodu • posunutí středu • úhlová odchylka

Více

Montážní příručka

Montážní příručka • Nepřipojujte zemnicí kabel k plynové nebo vodovodní trubce, hromosvodu nebo k zemnímu telefonnímu kabelu. • Po dokončení opravy nebo přemístění zkontrolujte, zda jsou zemnicí vodiče správně zapoj...

Více

Popis CM - Honeywell CZ

Popis CM - Honeywell CZ snižuje výkyvy prostorové teploty a v důsledku i náklady na vytápění. Princip regulace klasických termostatů : Klasické termostaty pracují s teplotní hysterezí (většinou 1 až 1,5°K). Znamená to, že...

Více

hands – free sada

hands – free sada HANDS – FREE SADA k vozidlovým a přenosným radiostanicím Sada je určena:

Více