Prohlášení o vlastnostech

Komentáře

Transkript

Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech
Kooltherm® K10
1003.CPR.2013.K10.002
Kooltherm® K10
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví
Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)
Systému 1; reakce na oheň
Systému 3; všechny ostatní vlastnosti
NEN-EN 13166:2012+A1:2015
FIW München (No. 0751)
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Zamýšlené/zamýšlená použití:
Výrobce:
Systém/systémy POSV:
Harmonizovaná norma:
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
Základní charakteristiky
Kolmo k rovině desky
Vlastnost
dN 20mm
0.95
dN 30mm
1.40
dN 40mm
1.90
dN 50mm
2.50
dN 60mm
3.00
dN 70mm
3.50
dN 80mm
4.00
dN 90mm
4.50
dN 100mm
5.00
dN 120mm
6.00
dN 140mm
6.65
dN 150mm
7.10
dN 159mm
7.55
dN 15-44mm
0.021
dN 45-120mm
0.020
dN 121-159mm
0.021
dN 20-200mm
T1
CV
RtF C-s1,d0
Vlastnosti reakce na oheň se s časem
nezhoršují
DS(70,-)
DS(70,90)
DS(-20,-)
CS(Y)100
TR60
Dotvarování tlakem
NPD
Krátkodobá nasákavost
Dlouhodobá nasákavost
Průchodnost pro vodní páry
NPD
NPD
NPD
Prozatím nebyla stanovena žádná
harmonizovaná metoda testování
Prozatím nebyla stanovena žádná
harmonizovaná metoda testování
Tepelný odpor RD ((m².K)/W)
Tepelný odpor
Součinitele tepelné vodivosti λD
(W/(m.K))
Tolerance tloušťky
Objem uzavřených buněk
Reakce na oheň
Stálosť reakcie na oheň pri degradácii
pôsobením tepla, počasia, starnutia
Rozměrová stabilita za určených podmínek
teploty a vlhkosti
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Trvanlivost pevnosti v tlaku proti stárnutí /
degradaci
Propustnost vody
Propustnost vodní páry
Uvolňováni nebezpečných látek do vnitřního
prostředí
Hoření postupujíicím žhnutím
NPD: No Performance Determined (žádná vlastnost není stanovena)
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v
souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Henk Johan Bassie,
Managing Director Continental Europe
Tiel, Nizozemsko, 01.02.2016
www.kingspaninsulation.eu/dop/K10

Podobné dokumenty

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o vlastnostech Základní charakteristiky Tepelný odpor

Více

to - Kingspan Izolace

to - Kingspan Izolace Hodnota lambda nejprodávanější varianty výrobku Tato hodnota lambda je průměr hodnot, které jsou k dispozici v uvedené skupině výrobků

Více

K5 Kontaktní fasádní deska

K5 Kontaktní fasádní deska konstantní teploty uvnitř budov a maximálně optimalizovat vnitřní klima.

Více

Optim-R - česky - Kingspan Izolace

Optim-R - česky - Kingspan Izolace z něhož je vyčerpán vzduch a které je uzavřeno a utěsněno v tenkém hermeticky uzavřeném obalu. Tímto se dosáhne vynikající tepelné vodivosti při nejtenčím provedení k řešení specifických izolačních...

Více

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní Jádro izolace je krátkodobě odolné vůči kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Nicméně se doporučuje, aby jakékoliv úniky kapalin byly zcela odstraněny dříve...

Více

Unirol Plus 40-220_WS1_w2_CZ

Unirol Plus 40-220_WS1_w2_CZ 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: není relevantní Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o v...

Více

PR2e - práškový hasicí přístroj

PR2e - práškový hasicí přístroj Hasicí přístroj obsahuje 2 kg hasicího prášku ABC. Ideální použití je v domácnostech, osobních automobilech a garážích. Jedná se o přístroj pod stálým tlakem. Hodnotu tlaku je možné kontrolovat na ...

Více