Listina přímluvných modliteb – Modlitwa wstawiennicza „Aż dotąd

Transkript

Listina přímluvných modliteb – Modlitwa wstawiennicza „Aż dotąd
 Listina přímluvných modliteb – Modlitwa wstawiennicza 
                       
2010/2/2 ROK XII.
Modleme se za:
Vydává FS SCEAV a KS-SCH
pro vnitřní potřebu:
16.2.2010- úterý
17.2.2010- středa
18.2.2010- čtvrtek
 Děkujme Pánu za jeho dary a
 Wstawiajmy się za Haiti modląc
 Pracovníky Ebenezeru. Děkujme
vedení v minulých dnech a prosme o
się:
za veškerou práci koordinátorů
odpuštění přestupků a provinění.
 Aby wszyscy potrzebujący pomocy,
Ebenezeru pro Českou republiku.
 Za rodiny a rodiče, aby zvládali tlak
uzyskali ją.
 Setkávání maminek s dětmi.
z vnějšího světa, který útočí na
 O międzynarodowe wsparcie, aby
 Jsme vděčni za všechny maminky,
všechny hodnoty, na kterých rodiny
kraj powstał z ruin.
které přicházejí se svými dětmi na
stojí.
 Aby powstał potężny kościół
dopolední programy.Modleme se za
 Pokojné a harmonické soužití
Jezusa Chrystusa.
to, aby ve všem byla viditelná Boží
partnerů ve svornosti.
 Xcamp 2010 w śmiłowicach.
láska a aby maminky přitahovala.
 Nastávaiící maminky.
 Xcamp 2010 w Hawierzowie.
 Biblickou hodinu u rodiny Konderlů.
19.2.2010- pátek
20.2.2010- sobota
21.2.2010- neděle
 Postne nabożeństwo.
 Děkujme Pánu za to, že tým
 Nabożeństwo w Bystrzycy i Nydku.
 Wołajmy, aby kościoł pozwolił
pracovníků Projektu Izrael mohl
 Br. A. Wałacha w Szluknowie.
Bogu zniszczyć wszystko, co nie
natočit průběh konference mužů a
 Służbę braci z naszego zboru,
pochodzi od niego i co jest w nas
zpracovat pro DVD a prosme, aby
którzy w tym miesiącu służą
głęboko ukryte.
tyto materiály posloužily k upevnění
wykładami na braterskich
 Błogosławioną działalność chórów i
ve víře otců, manželů i celých rodin.
spotkaniach w innych zborach.
grup muzycznych.
 Vesničky SOS, sdružení
 Tych, którzy żyją w ateistycznym
 br. J. Kłodę, s.A.Kraliczkową,
pěstounských rodin v Brně a další
środowisku.
T.Stańka i innych chorych i
organizace pečující o opuštěné děti.
 Godzinę biblijną z wykładem
starszych ludzi, by potrafili wszelką
 Věřící studenty z našeho sboru i
gościa o służbie w Nepalu.
swą troskę złożyć na Pana.
z ostatních sborů naší církve (Ostra Małżeństwo Youngów w Nigerii.
 Siły dla tych, którzy opiekują się
va), aby je Pán vedl a posiloval při
 Wszystkich misjonarzy z naszego
chorymi.
vydávání svědectví o Spasiteli.
kościoła.
22.2.2010- pondělí
23.2.2010- úterý
 To, aby nás Pán zbavil každého stínu
 Spotkanie sióstr i ich służbę.
nelásky a neodpuštění.
 Działalność Projektu Izrael.
 Církevní základní školu v Třinci.
 Klub żonatych mężczyzn i ich pierwsze
 Domovy, práci, školu jakožto Boží dary.
spotkanie.
 Aby v naší zemi přibývalo politiků, kteří
 Nabożeństwa w pensjonatach,
vyznávají Ježíše jako svého Pána a
napełnianie potrzeb duchowych
jednají zodpovědně před Bohem.
miejscowych braci i sióstr.
 Vyprošujme požehnání pro službu
 Bożą łaskę dla niewierzących członków
biskupa a faráře S. Piętaka.
naszych rodzin.
 Mír ve světě (Irák, Afganistán…).
 Prośmy Boga, aby ochronił nasz kraj
 Blížící se volby do poslanecké sněmovny
przed powodzią.
24.2.2010- středa
25.2.2010- čtvrtek
26.2.2010- pátek
 Izraelskou vládu, aby byla
 Grupki modlitewne w naszym
 Postní bohoslužby v Bystřici.
připravena chránit své obyvatele
zborze.
 Zpytujme, kde jsou v našem životě
před nepřáteli a odmítala nabízenou
 Modlitewne spotkania sióstr.
kompromisy, které rozdvojují naše
ruku jakéhokoliv národa za cenu
 Szerzenie Bożego Królestwa w
srdce a vůli. Prosme o Boží moutoho, že se vzdá zaslíbené země.
masmediach i pozyskiwanie ludzi
drost a milost, aby v nás obnovil
 Střediska diakonie pro
dla Chrystusa przez programy
srdce nerozdělené, svůj pokoj a
bezdomovce.
telewizyjne.
radost.
 Prosme Pána, aby všechny muže,
 Przygotowania ewangelizacji.
 Uzdravení narušených vztahů mezi
kteří mají problémy se závislostmi
Organizatorzy stają przed
některými sborovníky.
Pán osvobozoval a dal jim vítězství.
koniecznością podejmowania wielu
 Modleme se za sebe navzájem,
 Tomasze a Mirjam Chmielovy- léważnych decyzji. Dlatego prośmy
vyprošujme požehnání jeden pro
to2010- plánují dva různé městské
Pana, by obdarzał ich mądrością i
druhého, žehnejme si. Pokud jste
tábory ve Lvově na Ukrajině, ale
prowadził w mocy Ducha świętego.
vůči někomu zahořklí, přineste ho
v přípravě mají ještě nejasnosti.
 Lekcje religii i katechetkę M. Turoń.
před Pána, odpusťte a žehnejte mu.
28.2.2010- neděle
27.2.2010- sobota
 Požehnané chvíle na bohosluž Służbę tych, którzy w naszym
Drodzy przyjaciele,
bách s Večeří Páně v Bystřici.
kościele i zborze pracują wśród
z wdzięcznością wobec Boga
 Bohoslužby v Nýdku.
więźniów.
oznajmiamy wam, że dziś
 Faráře a vedoucí sboru a církve. Ať
 Młodzież i dorost.
upłynęło 12 lat od chwili, kiedy
je
Pán
vede
skrze
své
Slovo
a
udílí
 Wypraszajmy Boże
pojawiła się pierwsza lista
potřebnou moudrost do služby.
błogosławieństwo dla młodych i ich
 Nedělní besídky.
służby.
modlitw przyczynnych.
 Službu slovem na biblické hodině
 To, by Bóg błogosławił
Dziękujemy Wam za uczestnive Frýdku.
pracownikom wśród młodzieży i w
ctwo w modlitwach i życzymy
 Bohoslužby naší církve v Bruntále
innych zborach.
Bożego błogosławieństwa.

Tematickou
biblickou
hodinu
se
 Ratunek dla ludzi, którzy odeszli do
Stefanem Ruckým.
świata .
. Modlitební náměty pro listinu přímluvných modliteb můžete zasílat na adresu [email protected]
„Aż dotąd wspierał nas Pan.“
 Listina přímluvných modliteb – Modlitwa wstawiennicza 
„Aż dotąd wspierał nas Pan.“

Podobné dokumenty