ThinkTank Blaster IV Podrobné pokyny pro montáž a provoz

Transkript

ThinkTank Blaster IV Podrobné pokyny pro montáž a provoz
První spuštění
ThinkTank Blaster IV
Podrobné pokyny pro montáž a provoz
Před montáží si laskavě přečtěte celý návod.
Obsah dodávky
•
•
•
•
ThinkTank Blaster PCB
Kabel s ovládáním hlasitosti
Kabel pro připojení reproduktoru
MicroSD karta
Pro správnou funkci zvukového modulu je nezbytné, aby byly všechny ostatní moduly
správně nainstalovány!
•
•
•
•
Ujistěte se, že všechny kabely byly instalovány správně.
Ujistěte se, že je správně vložena a zajištěna micro SD karta.
Připojte plně nabytou baterii a zapněte model tanku.
LED začne blikat a po krátké době trvale svítí.
Indikace LED
Krátké blikání po zapnutí
Indikuje připojení k centrálnímu modulu
Svítí
Přehled konektorů
1 konektor pro ovládání hlasitosti
2 konektor pro připojení reproduktoru
3 konektor EMNet
4 držák na microSD kartu
L LED indikující stav modulu
Modul je v provozu
Bliká
Chyba
Startování motoru
Je-li instalován ThinkTank Blaster, po zapnutí modelu je motor vypnutý.
Změna je následující:
• Proporcionální ovládání: přečtěte si příručku k řídícímu modulu.
• HL-Tanky : Po zapnutí stiskněte tlačítko zapalování na vysílači a čekejte 10 sekund
(časový interval pro původní HL zapalování).
Pak posuňte levou páku vysílače do levé horní polohy.
Tímto postupem zapínáme a vypínáme motor tanku. Jestliže není motor nastartován, není možné
ovládat pohyb pásů.
Nastavení zvuků
Montáž a zapojení
Chybné zapojení může způsobit trvalé poškození elektroniky! Pokud něco není jasné, prosím,
podívejte se na naše FAQ, nebo nám pošlete e-mail!
• Zapojte ThinkTank Blaster PCB do ThinkTank Tank Module. Konektory Blaster modulu přesně
sedí na červeně značené protějšky na Tank modulu.
Ujistěte se, že všechny čtyři spoje jsou mechanicky správně zasunuty! Jinak může být elektronika
poškozena nebo zničena!
• Připojte kabel ovládání hlasitosti
• Na kabely připájejte vhodný 8 Ohm reproduktor. Připojte kabel odpovídajícího konektoru
na desku Blaster.
Dodaná microSD karta obsahuje několik ukázkových zvuků. Pro aktivaci vložte kartu do čtečky
karet a připojte k Vašemu PC. Spusťte „setup.exe“ - nachází se v kořenovém adresáři.
Uživatelem definované zvuky
Je možné použít až 4 libovolně definované zvuky. Ty mohou být přehrávány pomocí dvou volných
kanálů proporcionálního přijímače. Více podrobností jak přehrát tyto zvuky najdete v manuálu od
řídící jednotky.
Dodaná microSD karta obsahuje několik zvukových souborů. Nedáváme žádnou záruku na
kvalitu nebo obsah vzorků!
Nevhodé pro děti do 14 let.
POZNÁMKA: Lze použít původní ovládání hlasitosti HengLong.
V případě použití ovládání HengLong je zapotřebí vyměnit
dráty v konektoru - viz. obrázek.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Not suitable for Children under 14 years.
Ne convient pas pour des enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
ElMod Dipl.-Inf.(FH) Thomas Kusch und Jürgen K. Huber GbR
Millotstraße 15/1
D-72622 Nürtingen
ElMod Dipl.-Inf.(FH) Th. Kusch & Jürgen K. Huber GbR
[email protected]
http://www.el-mod.de

Podobné dokumenty

ThinkTank Tank Module PRO

ThinkTank Tank Module PRO  Světlo 1 zapnuto/vypnuto  Startování (vyžaduje ThinkTank Blaster)  Světlo 2 zapnuto/vypnuto ç

Více

odkaz - AfricaTwin.cz

odkaz - AfricaTwin.cz Teď je čas namontovat relé. Používejte proto 0,75 mm2 reproduktorový kabel. Připájejte jeden vodič k odpájenému černému vodiči na čerpadle. Zaizolujte spoj elektrickou páskou. Nový vodič jde nyní n...

Více

KROK 1–PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH KONEKTORŮ

KROK 1–PŘIPOJENÍ VSTUPNÍCH KONEKTORŮ vložte je zpět do stejné dírky, jak byly původně vloženy. Pro původní pozici viz obrázek. Plastikový konektor obsahuje západku, která drží kovové konečky konektoru na správném místě. Tato západka b...

Více

Obousměrný regulátor otáček 55V-90A

Obousměrný regulátor otáček 55V-90A LED rozsvítí se žlutě – regulátor oznamuje, že byl nastavovaný parametr uložen. LED rychle bliká červeně po dobu 10 vteřin – regulátor oznamuje, že nebyly správně nastaveny polohy potenciometru ve ...

Více

WMS-21

WMS-21 Snímač je nutno připevnit do vhodného místa, které reprezentuje okolní větrné podmínky. Standardně se anemometr umisťuje do výšky 10 metrů nad nejvyšší překážku v okruhu 300 metrů. Připevněte sníma...

Více