Informace pro osoby převážející v letadle

Komentáře

Transkript

Informace pro osoby převážející v letadle
 Informace pro osoby převážející v letadle doprovodná zvířata Přepravu zvířat pro neobchodní a nechovné účely reguluje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 r. 1. Kontrole celními orgány jsou podrobena všechna zvířata v počtu do 5 kusů, která jsou přepravována pro nechovné účely. Zvířata v počtu převyšujícím 5 kusů nebo přepravována pro chovné účely podléhají státní veterinární hraniční kontrole (z polských letišť tuto službu poskytuje pouze letiště Okęcie ). 2. Polsko a také většina zemí EU nepovoluje přivezení psů, koček, fretek ve věku mladším než 3 měsíce. 3. Podmínky požadované pro přepravu domácích zvířat jsou: •
musí vlastnit pas (platí v EU) nebo zdravotní průkaz (týká se třetích zemí) podepsaný veterinárním lékařem, •
musí mít čitelné tetování (platí do 30.06.2011 r.) nebo elektronický transpondér (mikročip) umístěný pod kůží, •
potvrzení o očkování proti vzteklině, •
výsledky laboratorního testu protilátek proti vzteklině (týká se přivezení na území Polska zvířat z třetích zemí, a také vývozu z Polska do některých třetích zemí a zemí EU (Velká Británie, Švédsko, Irsko, Malta). Do států jako např. Austrálie, Nový Zéland, některé asiatské státy je požadována ještě další dodatečná dokumentace (povolení na přivezení, prenotifikace zdravotní dokumentace atp.) Podmínky, které je nutno splnit pro přivezení zvířete do dané země je nejlépe si vždy individuálně zkontrolovat a ujistit se o jejich platnosti na příslušných diplomatických orgánech dané cílové země. Pokud kontrola zjistí, že dané zvíře nesplňuje podmínky přivezení, pak po dohodě se stanoveným státním veterinářem příslušné orgány rozhodují o : •
vrácení zvířete zpět do země původu nebo •
izolaci zvířete a jeho úřední kontrole po dobu nezbytnou ke splnění stanovených zdravotních podmínek na náklady majitele nebo fyzické osoby, která za zvíře nese zodpovědnost nebo •
uspání zvířete, bez finanční náhrady, pokud není možno realizovat jeho návrat do země původu nebo uzavření do izolace. Více informací se můžete dočíst na internetových stránkách Hlavního veterinárního inspektorátu: www.wetgiw.gov.pl V případě otázek týkajících se rezervace nebo koupě letenky včetně přepravy zvířete/zvířat v rámci osobní letecké dopravy, prosíme kontaktujte kancelář GTL Travel na telefonním čísle: +48 32 284 50 50, +48 32 392 73 16 nebo na e‐mailové adrese : [email protected] Informace pro osoby převážející v letadle doprovodná zvířata 1
Informujeme, že některé letecké společnosti nepovolují transport zvířat vůbec, prosíme tedy, důkladně se zorientujte v této problematice během rezervace a následné koupě letenky. Podrobné informace týkající se přepravy CARGO a shromáždění požadované dokumentace k přepravě zvířat, a také informace týkající se přepravy zvířat mimo území Evropské unie Vám může poskytnout firma Airtrans , e‐mailová adresa: [email protected] nebo na telefonním čísle: +48 32 284 50 25, kl. 191. Nejčastěji kladené otázky týkající se odbavení doprovodných zvířat na Mezinárodním letišti „Katovice“ v Pyrzovicích : 1. Kdy je nutno před odletem nahlásit odbavení zvířete? Během odbavení cestujícího, co nejrychleji po otevření odbavovacího stanoviště check‐in daného leteckého spoje. 2. Je nutné, aby na vytištěné letence byla nějaká zmínka o odbavení zvířete ? Každá letecká společnost má své specifické regulace v tomto směru. Prosíme informujte se u svého leteckého přepravce. 3. Kdo na Mezinárodním letišti „Katovice“ odbavuje zvířata ? K odbavení dochází u odbavovacího stanoviště check‐in. 4. Kolik času zabere odbavení zvířete? Odbavení zabere pouze několik minut pod podmínkou, že máte řádně připravenou veškerou dokumentaci a vhodnou klec. 5. Nese letecká společnost zodpovědnost za nesprávnou nebo chybějící dokumentaci nutnou k přepravě zvířete ? Ne. Cestující je povinen důkladně se seznámit s podmínky přepravy zvířat a připravit si nezbytnou pro přepravu dokumentaci. Informujeme, že v případě většího počtu osob převážejících zvířata, o přijetí na palubu letadla rozhoduje pořadí během osobního odbavení u přepážky. V případě jakýchkoli pochybností týkajících se podmínek přepravy zvířat, prosíme kontaktujte nás na telefonním čísle: +48 32 284 50 05 (24 h) nebo e‐mailem: [email protected] Informace pro osoby převážející v letadle doprovodná zvířata 2
Podmínky výběru klece Vhodné rozměry klece určujeme pro psa stojícího ve vzpřímené poloze. A = délka od špičky nosu ke kořenu ocasu B = výška od podlahy k loketními kloubu. A + 1/2 B = délka klece C = celková šířka. C x 2 = šířka klece D = výška od podlahy k temeni hlavy Kromě toho zvíře musí mít svobodu pohybu a možnost bez problému se otáčet v kleci. Klec musí splňovat podmínky stanovené IATA. Informace pro osoby převážející v letadle doprovodná zvířata 3

Podobné dokumenty

této tabulce

této tabulce http://www.sjv.se/home/amnesomraden/animalhealthwelfare/importexportofliveanimals/dogs andcats.4.7502f61001ea08a0c7fff126754.html

Více

Aplikované filtry Informace uveřejňované emitentem

Aplikované filtry Informace uveřejňované emitentem IČ emitenta: od: 1.8.2009 Datum přijetí informace: Filtry pro manažerské transakce a hlášeních hlasovacích práv od: 1.8.2009 Datum transakce / Datum změny podílu:

Více

Sbornik_2011 - Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku

Sbornik_2011 - Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku Konkrétní příklad znění oznámení o záměru vyhlásit nabídkové řízení, který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie Plzeňským krajem, je uveden jako Příloha 1. V rámci přílohy je patrná prakt...

Více

Výroční zpráva z roku 2007

Výroční zpráva z roku 2007 V oboru železničních studií byly nejdůležitějším úkolem aktualizace studií proveditelností III. a IV. tranzitního železničního koridoru. Projednání a přijetí těchto studií zahraniční konzultační sp...

Více

Výroční zpráva z roku 2008

Výroční zpráva z roku 2008 dokumentace a související činnosti. SUDOP PRAHA a.s. se pravidelně těchto soutěží účastnil a častokrát byl zadavatelem vyhodnocen jako vítěz soutěže. Velké železniční zakázky jsou obvykle zpracováv...

Více

Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel (ev. č. 127 65)

Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel (ev. č. 127 65) Podpora investic do vozidlového parku železniční dopravy z veřejných zdrojů má v ČR dlouhou tradici. Na počátku 21. století probíhala v omezeném rozsahu podpora z národních zdrojů prostřednictvím M...

Více

Předmluva - Knihovna UTB

Předmluva - Knihovna UTB skutečnostmi na úrovni jednotlivých zemí, které jsou stále ještě dominantní, ale jejichž význam se do budoucna bude zmenšovat. Monografie se zabývá restrukturalizací tradičních průmyslových regionů...

Více