Automatiky Automatic

Transkript

Automatiky Automatic
VII.
Automatiky
Automatic
Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008
Fólie DLW Blue
VII.
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
Automatické elektrické ovládací systémy bazénové technologie
Electric automatic control systems of swimming pool technology
Elektrická automatická ovládání pro bazénovou technologii jsou rozdělena do čtyř základních modifikací, a to:
Automatika pro filtraci: „malá automatika“
Automatika pro filtraci a elektrické topení do 15 kW: „velká automatika“
Automatika pro filtraci a elektrické topení nad 15 kW: „velká automatika nad 15 kW“
Automatika pro filtraci a výměníkové topení: „automatika pro výměník“
Electric automatic control of swimming pool technology split into
four basic modifications:
Automatic for filtration: „small automatic“
Automatic for filtration and electric heating up to 15 kW: „big
automatic“
Automatic for filtration and electric heating above 15 kW: „big
automatic above 15 kW“
Automatic for filtration and heat exchanger unit: „automatic for
heat exchanger“
Každou z těchto automatik lze doplnit o řadu dalších el. prvků.
Nejjednodušší je napojení a jištění, např. světel, protiproudů, odvlhčovačů atd., ale je i možné po dohodě každé zařízení doplnit jakýmikoli dalšími el. prvky, např. blokacemi s již stávajícím elektrickým
zařízením v budově u bazénu (topení apod.). Další z mnoha možností rozšíření komfortu relaxace u bazénu je spínání vodních atrakcí přímo z bazénu pomocí pneumaticko-elektrického převodníku,
nebo systému s dálkovým ovládáním (vhodné, např. když je technologie v obtížně přístupné technologické místnosti).
Each of these automatics can be further equipped with el. components. Connection and control (safety fuse) of underwater lights,
counterflows, dehumidifiers etc. are the easiest. Further on block
up of existing electrical devices in the building (heating etc.), switching of water attractions directly in the pool using the pneumatic
el. transducer or remote control (convenient if the pool technology
is hardly accessible) are few of many possibilities.
El. ovládání filtrace
El. filtration control
We give a rebate on the entire selection of electrical water-flow
heaters, automatic controls and transformers produced by Vagner,
which can be found in the appendix to this price list or is based on
agreement.
Vysvětlivky:
F – filtrace
1 – jednofáz.
3 – třífáz
V – výměník
E – el. topení
S – světlo
P – protiproud
Legend:
F – filtration
1 – mono phase
3 – phase
V – heat exchanger
E – electric heater
S – underwaterlight
P – conterflow system
F1
F1 Elektrické automatické ovládání pro filtrační zařízení „malá automatika“ – zařízení obsahuje proudový chránič 30 mA, přepínač –
automatický nebo ruční režim chodu filtrace, časové spínací hodiny,
jištění filtrace.
Další jakékoli provedení je možno zhotovit po konzultaci. Cena bude
kalkulována s poměrem materiálu a složitosti elektrického zapojení.
N°
F1 Electric automatic control of filtration „small automatic“ – the
equipment includes current protector 30mA, switch unit – automatic or manual mode of filtration control, time switch, filtration safety fuse.
Any other modifications can be produced upon consultation. The
price will depend on material used and complexity of el. installation.
5201000
52010001
52010002
52010005
52010003
52010050
52010051
52010052
název automatiky
F1
F1S
F1SP3
F1P3
F1SP1
F3
F3S
F3SP3
C
C
C
C
C
C
C
C
P
1 fáze
–
–
–
–
●
–
–
–
3 fáze
–
–
●
●
–
–
–
●
–
●
●
–
●
–
●
●
1 fáze
●
●
●
●
●
–
–
–
3 fáze
–
–
–
–
–
●
●
●
1,3
1,4
2,1
2,0
1,9
1,5
1,7
2,4
6 950,-
7 280,-
8 953,-
8 300,-
8 850,-
9 628,-
9 860,-
10 690,-
S
F
kg
cena Kč
€
– 142 –
F1Vdigi „Automatic for heat exchanger“ with digital thermostat–
the equipment includes current protector 30 mA, switch unit –
auto/manual mode of filtration control, time switch, filtration safety fuse, heating switch, circulation pump or el. valve control (safety fuse), gas boiler switch, electronic thermostat with heat sensor
2,5 m (length). The required temperature of pool water can be set
up within the system.
5201041
52010411
52010413
52010460
52010461
52010462
název automatiky
F1Vdigi
F1VSdigi
F1VSP3digi
F3Vdigi
F3VSdigi
F3VSP3digi
C
C
C
C
C
C
1 fáze
–
–
–
–
–
–
3 fáze
–
–
●
–
–
●
–
●
●
–
●
●
1 fáze
●
●
●
–
–
–
3 fáze
–
–
–
●
●
●
P
S
F
V
kg
cena Kč
●
●
●
●
●
●
2,0
2,1
4,0
2,3
2,4
4,3
14 430,-
14 630,-
15 700,-
13 780,-
13 980,-
14 660,-
€
El. ovládání filtrace a výměníkového topení
Filtration and heat exchanger el. control
Vysvětlivky:
F – filtrace
1 – jednofáz.
3 – třífáz.
V – výměník
E – el. topení
S – světlo
P – protiproud
Legend:
F – filtration
1 – mono phase
3 – phase
V – heat exchanger
E – electric heater
S – underwaterlight
P – conterflow system
F1V
F1V „Automatika pro výměníkové topení“ – zařízení obsahuje proudový chránič 30 mA, přepínač – autom./ruční režim chodu filtrace,
spínací hodiny, jištění filtrace, spínání topení, kontrolku topení, jištění
a možnost napojení oběhového čerpadla, nebo el. ventilu, nebo spínání plynového kotle, elektronický termostat vč. teplotního čidla 2,5 m
(délka). Možnost nastavení požadované teploty bazénové vody přímo
na automatice.
N°
5201040
52010401
52010403
52010404
52010402
52010450
52010451
52010452
F1V
F1VS
F1VSP3
F1VP3
F1VSP1
F3V
F3VS
F3VSP3
C
C
C
C
C
C
C
C
1 fáze
–
–
–
–
●
–
–
–
3 fáze
–
–
●
●
–
–
–
●
název automatiky
P
–
●
●
–
●
–
●
●
1 fáze
●
●
●
●
●
–
–
–
3 fáze
–
–
–
–
–
●
●
●
S
F
V
kg
cena Kč
F1V „Automatic for heat exchanger“– the equipment includes current protector 30 mA, switch unit – auto/manual mode of filtration
control, time switch, filtration safety fuse, heating switch, heating
pilot light, circulation pump or el. valve control (safety fuse), gas
boiler switch, electronic thermostat with heat sensor 2,5 m (length).
The required temperature of pool water can be set within the
system.
●
●
●
●
●
●
●
●
1,9
2,0
3,9
4,0
3,7
2,2
2,4
4,2
11 600,-
11 930,-
13 350,-
13 330,-
12 640,-
13 680,-
13 885,-
14 750,-
€
– 143 –
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
N°
VII.
F1Vdigi „Automatika pro výměníkové topení“ s digitálním termostatem – zařízení obsahuje proudový chránič 30 mA, přepínač –
autom./ruční režim chodu filtrace, spínací hodiny, jištění filtrace, spínání topení, jištění a možnost napojení oběhového čerpadla, el. ventilu, nebo spínání plynového kotle, elektronický termostat vč. teplotního čidla 2,5 m (délka). Možnost nastavení požadované teploty bazénové vody přímo na automatice.
VII.
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
F1E12 Elektrické automatické ovládání pro filtrační zařízení a elektrické topení „velká automatika“ – zařízení obsahuje proudový chránič
3f/30 mA, přepínač – automatický nebo ruční režim chodu filtrace,
časové spínací hodiny, jištění filtrace, spínání topení, jištění topení.
F1E12 Electric automatic control of filtration and heating „big
automatic“ – the equipment includes current protector 3f/30 mA,
switch unit – automatic or manual mode of filtration control, time
switch, filtration safety fuse, heating switch, heating pilot light, heat
safety fuse.
El. ovládání filtrace a topení
El. filtration and heating control
Vysvětlivky:
F – filtrace
1 – jednofáz.
3 – třífáz.
V – výměník
E – el. topení
S – světlo
P – protiproud
Legend:
F – filtration
1 – mono phase
3 – phase
V – heat exchanger
E – electric heater
S – underwaterlight
P – counterflow system
F1E12
N°
název automatiky
P
52010201
52010202
52010250
52010251
52010252
F1E12
F1E12S
F1E12SP3
F3E12
F3E12S
F3E12SP3
C
C
C
C
C
C
1 fáze
–
–
–
–
–
–
3 fáze
–
–
●
–
–
●
–
●
●
–
●
●
1 fáze
●
●
●
–
–
–
3 fáze
–
–
–
●
●
●
S
F
5201020
●
●
●
●
●
●
3,7
3,8
5,1
3,9
4,0
5,3
11 400,-
11 730,-
13 250,-
12 905,-
13 100,-
14 655,-
5201030
52010301
52010302
52010350
52010351
52010352
F1E18
F1E18S
F1E18SP3
F3E18
F3E18S
F3E18SP3
C
C
C
C
C
C
1 fáze
–
–
–
–
–
–
3 fáze
–
–
●
–
–
●
–
●
●
–
●
●
1 fáze
●
●
●
–
–
–
3 fáze
–
–
–
●
●
●
E12
kg
cena Kč
€
N°
název automatiky
P
S
F
E18
kg
cena Kč
€
– 144 –
●
●
●
●
●
●
3,9
4,0
5,3
4,1
4,2
5,5
13 830,-
14 070,-
15 890,-
15 200,-
15 410,-
17 370,-
VII.
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
F1E3 s kabelem
F1 s kabelem
N°
5201015
5201016
5201017
5201018
5201010
5201011
název automatiky
F1/200W
F1/300W
F1/600W
F1P3/600W
F1
F1E3
P
C
C
C
C
C
C
1 fáze
–
–
–
–
–
–
3 fáze
–
–
–
●
–
–
●
●
●
●
–
–
1 fáze
●
●
●
●
●
●
3 fáze
–
–
–
–
–
–
E3
–
–
–
–
–
●
●/200W
●/300W
●/600W
●/600W
–
–
4,8
6,3
7,8
8,2
1,4
2,2
9 990,-
11 538,-
13 306,-
13 775,-
6 500,-
9 940,-
S
F
Trafo
kg
cena Kč
F1/300W s kabelem
€
Vysvětlivky:
F – filtrace
1 – jednofáz.
3 – třífáz.
V – výměník
E – el. topení
S – světlo
P – protiproud
Legend:
F – filtration
1 – mono phase
3 – phase
V – heat exchanger
E – electric heater
S – underwaterlight
P – counterflow system
Všechny typy automatik je možno libovolně rozšiřovat
All types of electric automatic controls can be howsolver supplement
Příklad rozšířené automatiky
Example of supplement to the automatic control
N°
popis – description
5201104
D
5201105
D
– rozšíření o 1 fáz. spotřebiče
– Supplemend with 1 phase device
– rozšíření o 3 fáz. spotřebiče
– Supplemend with 3 phase device
€
cena Kč
0,15
od 335,-
0,15
od 1 340,-
– 145 –
VII.
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
Elektropneumatické ovládání je umístěno v el. krabici s krytím IP 65,
pro možnost montáže kamkoli do vlhkého prostředí.
Toto zařízení je možno připravit pro jakákoli čerpadla dle konkrétních
požadavků.
Electropneumatic control fitted in el. casing with IP 65 resilience.
This control unit can be mounted in any damp climate.
The equipment can be readjusted for any type of pump according to
specific requirement.
Elektropneumatické ovládání
Electropneumatic control
N°
5200012
520/0010
popis – description
5205SP15
C
5205SP34
C
5205SP35
C
cena Kč
Elektropneumatické ovládání IP 65, obsahuje tlakový spínač, 1 f. stykač, motorovou nadpr. ochranu 9–14 A, (1,2–2,6 kW)
Electropneumatic control IP 65, pressure switch, 1 phase contactor, motor current protector 9–14 A, (1,2–2,6 kW)
Elektropneumatické ovládání IP 65, obsahuje tlakový spínač, 3 f. stykač, motorovou nadpr. ochranu 4–6,3 A, (1,9–3,0 kW)
Electropneumatic control IP 65, pressure switch, 3 phase contactor, motor current protector 4–6,3 A, (1,9–3,0 kW)
Elektropneumatické ovládání IP 65, obsahuje tlakový spínač, 3 f. stykač, motorovou nadpr. ochranu 6–10 A, (2,5–4,5 kW)
Electropneumatic control IP 65, pressure switch, 3 phase contactor, motor current protector 6–10 A, (2,5–4,5 kW)
0,70
3 640,-
0,70
3 492,-
0,70
3 640,-
N°
popis – description
5200012
Spínací hodiny do zásuvky – vhodně doplňují proudový chránič a spolu tvoří nejjednodušší automatické spínání filtrace
0,12
Clock switch into the socket – suitable accessory to the current protector, together form the easiest automatic switching of filtration
A
512010
cena Kč
€
225,-
512011
Délka čidla 3 m
Rozsah 15–45 °C
Tento elektronický termostat je umístěn
v plastové krabičce s krytím IP 55.
Délka čidla 2,5 m
Rozsah 15–45 °C
€
Length of sensor 3 m
Scale 15–45 °C
512012
Délka čidla 3 m
Rozsah 0–40 °C
Length of sensor 3 m
Scale 0–40 °C
This electronic thermostat is fitted in
a plastic casing with IP 55 resilience.
Length of sensor 2,5 m
Scale 15–45 °C
512016
512020
N°
popis – description
512016
C
512010
C
512011
C
512012
C
512020
C
512021
C
– 146 –
Termostat příložný 10–90 °C na potrubí
Attaching thermostat 10–90 °C on pipe
Elektronický termostat samostatně v krabičce IP 55
Electronic thermostat in IP 55 plastic casing
Elektronický termostat do el. rozvaděče (pro DIN lištu)
Electronic thermostat into the junction box (for DIN ledge)
Digitální termostat do el. rozvaděče (pro DIN lištu)
Digital thermostat into the junction box (for DIN ledge)
Jímka v T-kusu 50 mm – pro čidlo elektronického termostatu
Vessel in T-piece 50 mm – for heat sensor of electronic thermostat
Jímka pro čidlo elektronického termostatu
Vessel for heat sensor of electronic thermostat
cena Kč
0,04
607,-
0,42
2 392,-
0,30
2 436,-
0,02
4 654,-
0,30
450,-
0,02
142,-
€
Zařízení pro radiové spínání bazénového elektropříslušenství
• Možnost spínat např. světla apod.
• Obsahuje – spínací modul + dvě ovládací klíčenky
Radio control of pool el. devices
• Enables to switch the underwater lights etc.
• Includes – switch module + 2pcs of key-ring
Na objednání v rozvaděči.
Upon order in junction box.
Možnosti dálkového spínání pomocí klíčenky:
Remote control – key-ring possibilities:
N°
popis – description
5202000
B
5202010
B
5202020
B
5202030
B
Další možnosti spínání pomocí pevného vysílače na zeď:
N°
1,10
3 948,-
1,20
5 734,-
1,30
8 164,-
1,40
9 950,-
Further possibilities using transmitter mounted on the wall:
popis – description
5202040
B
5202050
B
5202060
B
5202070
B
N°
Dálkové spínání jedno-kanálové (tj. jednoho zařízení) pevný vysílač
One-channel remote control (i.e. of one devices) fixed transmitter
Dálkové spínání dvou-kanálové (tj. dvou zařízení) pevný vysílač
Two-channel remote control (i.e. of two devices) fixed transmitter
Dálkové spínání tří-kanálové (tj. dvou zařízení) pevný vysílač
Three-channel remote control (i.e. of two devices) fixed transmitter
Dálkové spínání čtyř-kanálové (tj. dvou zařízení) pevný vysílač
Four-channel remote control (i.e. of two devices) fixed transmitter
B
5203002
B
5203003
B
5203004
B
5203005
B
5203006
B
Klíčenka – vysílač signálů spínající 2 kanály
Key-ring – signal transmitter switching 2 channels
Klíčenka – vysílač signálů spínající 4 kanály
Key-ring – signal transmitter switching 4 channels
Vysílač signálů pevný – pro montáž na zeď – čtyř-kanálový
Fixed signal transmitter – for mounting on the wall – four-channels
Přijímač signálů – jednokanálový (pro DIN lištu)
Signal receiver – one-channel (for DIN ledge)
Spínač signálů – spínací vlečný modul k příjímači signálů
Signal switcher – supplementary modul
Zesilovač s anténou
Amplifier with aerial
€
cena Kč
1,10
3 303,-
1,20
5 589,-
1,30
7 375,-
1,40
9 161,-
popis – description
5203001
€
cena Kč
Dálkové spínání jedno-kanálové (tj. jednoho zařízení) 2 x klíčenka
One-channel remote control (i.e. of one devices) 2 x key-ring
Dálkové spínání dvou-kanálové (tj. dvou zařízení) 2 x klíčenka
Two-channel remote control (i.e. of two devices) 2 x key-ring
Dálkové spínání tří-kanálové (tj. tří zařízení) 2 x klíčenka
Three-channel remote control (i.e. of three devices) 2 x key-ring
Dálkové spínání čtyř-kanálové (tj. čtyř zařízení) 2 x klíčenka
Four-channel remote control (i.e. of four devices) 2 x key-ring
€
cena Kč
0,01
670,-
0,04
1 009,-
0,08
1 227,-
0,20
2 576,-
0,09
1 786,-
0,07
1 241,-
– 147 –
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
Radio control of el. devices
The system is used to enhance the comfort of manipulation. In places where switching of el. devices with standard switch with mechanical contact is impossible, use of the radio control system is an
advantage. The system can control up to 16 various el. devices 30
meters distant. Amplifier is an accessory which can extend the
length.
VII.
Radiové ovládání el. zařízení
Toto zařízení je vhodné použít, například pro lepší komfortnost obsluhy, nebo tam, kde není možnost, nebo je složité zajistit spínání el.
spotřebičů pomocí klasického vypínače s mechanickým kontaktem.
Tímto způsobem (radiové spínání) můžeme spínat až 16 různých el.
zařízení do vzdálenosti cca 30 m. Pokud by tato vzdálenost nepostačovala, je možno zařízení vybavit zesilovačem.
VII.
520603
3050
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
3040
520606
520604
520607
520605
520601
30120091
30121091
N°
popis – description
520601
B
520602
B
520603
B
520604
B
520605
B
520606
B
520607
B
30120091
B
30121091
B
3040
B
3050
B
N°
popis – description
520/13956
B
520/13441
B
520/13442
B
520/13443
B
520/13444
B
520/13432
B
520/13433
B
520/13434
B
520/13436
B
– 148 –
Rozvaděč 3-modulový (plastový)
El. junction box 3-module (plastic)
Rozvaděč 4-modulový (plastový)
El. junction box 4-module (plastic)
Rozvaděč 6-modulový (plastový)
El. junction box 6-module (plastic)
Rozvaděč 8-modulový (plastový)
El. junction box 8-module (plastic)
Rozvaděč 12-modulový (plastový)
El. junction box 12-module (plastic)
Rozvaděč 18-modulový (plastový)
El. junction box 18-module (plastic)
Rozvaděč 24-modulový (plastový)
El. junction box 24-module (plastic)
Rozvaděč 36-modulový (plastový)
El. junction box 36-module (plastic)
Rozvaděč 54-modulový (plastový)
El. junction box 54-module (plastic)
€
cena Kč
Pneum. spínací jednotka 16/4 A (nedržící) – elektropneu. převodník spolu s pneu. tlačítkem můžete ovládat veškeré el. zařízení
Pneumatic switch unit 16/4 A (doesn’t remain in position) – electropneu. transducer with pneu. push button can control all el. devices
Pneum. spínací jednotka 16 A (držící) – elektropneu. převodník spolu s pneu. tlačítkem můžete ovládat veškeré el. zařízení
Pneumatic switch unit 16 A (remains in position)– electropneu. transducer with pneu. push button can control all el. devices
Hadička pro pneumatický spínač
Tube for pneumatic switch
Pneumatické tlačítko CHROM
Pneumatic switch CHROME
Pneumatické tlačítko BÍLÉ
Pneumatic switch WHITE
Pneumatické tlačítko CHROM vystouplé
Pneumatic switch CHROME bulging
Pneumatické tlačítko BÍLÉ vystouplé
Pneumatic switch WHITE bulging
Pneumatické tlačítko BÍLÉ v průchodu stěnu ABS
Pneumatic switch WHITE in poolwall lead-through ABS
Pneumatické tlačítko pro ovládání z bazénu, včetně průchodu betonem – pro fólii
Pneumatic switch – control from the pool, incl. concrete pool wall lead-through, for liner pools
Pneumatické tlačítko v nerez základním prvku
Pneumatic switch in st. steel basic element
Pneumatické tlačítko nerez v průchodu stěnou ABS – pro předvyrobené bazény
Pneumatic switch st. steel in wall entrance ABS – for prefabricated swimming pool
0,01
300,-
0,01
300,-
0,01
20,-
0,01
400,-
0,01
350,-
0,01
400,-
0,01
350,-
0,12
1 520,-
0,16
2 260,-
0,06
3 793,-
0,06
2 898,-
cena Kč
0,55
792,-
0,55
896,-
0,55
983,-
0,85
1 181,-
1,10
2 043,-
1,50
2 995,-
2,30
3 190,-
0,55
4 435,-
0,55
5 120,-
€
N°
popis – description
B
520/23042
B
520/16942
B
N°
Chránič proudový 4 pólový, 25 A/30 mA
Current protector 4 poles, 25 A/30 mA
Chránič proudový 4 pólový, 40 A/30 mA
Current protector 4 poles, 40 A/30 mA
Chránič proudový 2 pólový, 25 A/30 mA
Current protector 2 poles, 25 A/30 mA
1 829,-
0,36
2 169,-
0,20
1 415,-
popis – description
B
520/15982
B
520/15957
B
520/15961
B
520/15967
B
520/16113
B
520/15959
B
100K09KF10
B
N°
0,10
1 039,-
0,10
1 373,-
0,10
762,-
0,28
915,-
0,33
2 365,678,829,526,-
popis – description
520/598593
B
520/598581
B
520/170410
B
N°
Spínací hodiny denní se zálohou (1 modul)
One day program switch clock with backup (1 modul)
Spínací hodiny denní se zálohou (3 modul)
One day program switch clock with backup (3 moduls)
Spínací hodiny denní, digitální (1 modul)
One day program switch clock, digital (1 modul)
520/16069
B
520/ZLAR8
B
520/ZS230S
B
520/MR42
B
N°
0,20
1 286,-
0,20
1 824,-
0,20
2 271,-
520/15005
B
520/15007
B
520/15011
B
520/15023
B
520/18036
B
N°
0,20
3 523,-
0,10
1 080,-
0,20
485,-
0,10
940,-
520/24...
B
520/24...
B
520/24...
B
N°
0,10
270,-
0,20
664,-
0,20
660,-
0,20
711,-
0,10
400,-
520/18321
B
520/RSP4
B
€
cena Kč
0,15
od 228,-
0,15
od 389,-
0,38
od 729,-
popis – description
Kontrolka na DIN lištu – zelená 230 V
Pilot light on DIN lath – green 230 V
Pojistkový nosič
Fuse holder
€
cena Kč
popis – description
Jistič 1-pólový charakteristika B/C (různé druhy)
Safety fuse 1-pole B/C characteristic (different models)
Jistič motorový 1-pólový charakteristika D (různé druhy)
Motor safety fuse 1-pole D characteristic (different models)
Jistič 3-pólový charakteristika B/C (různé druhy)
Safety 3-pole fuse B/C characteristic (different models)
€
cena Kč
popis – description
Vypínač 1 polový, 20 A
Switch 1 poles, 20 A
Vypínač 3 polový, 20 A
Switch 3 poles, 20 A
Vypínač 3 polový, 32 A
Switch 3 poles, 32 A
Vypínač 3 polový, 40 A
Switch 3 poles, 40 A
Tlačítko s kontrolkou – zelenou
Buttom with pilot light – green
€
cena Kč
popis – description
Relé časové RTL
Time rele RTL
Relé přednostní pro přednostní spínání a blok. el. spot. 3–8 A
Prior relay for switching and blocking of el. devices 3–8 A
Krokové relé – při impulsu zůstává v poloze sepnuto resp. rozepnuto
Holding in position relay – when signal received stays in on resp. off position
Impulsní relé
Impuls rele
€
cena Kč
€
cena Kč
0,10
299,-
0,20
69,-
– 149 –
Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control
520/16116
Stykač 2 pólový, 16 A s ručním ovládáním
Contactor 2 poles, 16 A with manual control
Stykač 3 pólový, 25 A s ručním ovládáním
Contactor 3 poles, 25 A with manual control
Stykač 2 pólový, 16 A
Contactor 2 poles, 16 A
Stykač 3 pólový, 25 A
Contactor 3 poles, 25 A
Stykač 3 pólový, 40 A
Contactor 3 poles, 40 A
Stykač 1 pólový, 16 A, klasik
Contactor 1 poles, 16 A, clasic
Stykač 2 pólový, 25 A, klasik
Contactor 2 poles, 25 A, clasic
Stykač mini 4 pólový, 20 A
Contactor mini 4 poles, 20 A
€
cena Kč
0,36
VII.
520/16952
VII.
Odvlhčovače / Dehumidifiers
Odvlhčovače jsou nezbytné pro vnitřní plavecké bazény, u kterých
není vzduchotechnika. Vysušují vlhkost a tím zamezují kondenzaci
vodní páry na oknech, dveřích a stěnách. Odstraňují příčiny způsobující vznik plísní. Vlhkost vzduchu v okolí vnitřních bazénů lze
nastavit v rozsahu 50 až 80 %. Pracují na principu tepelného čerpadla a v důsledku toho ušetří v porovnání s odstraněním vlhkosti
ventilací značné množství energie. Odvlhčovače lze použít ve všech
starších i nově budovaných halách.
Dehumidifiers – essential equipment for indoor swimming pools
without air-conditioning. Dehumidifiers eliminate the humidity and
thus prevent the steam from condensing on windows, doors and
walls. Too high humidity cause the formation of harmful mildew.
The required humidity of indoor swimming pools can be set up in the
range of 50 to 80%. The functioning of dehumidifiers is based on
thermal pump principle and the energy savings compared to dehumidifing by means of ventilation are considerable. Dehumidifiers
can be used in any older halls or halls newly constructed.
D 750
D 810
D 1000
Schéma možné instalace pro DSR
DSR
– 150 –
Při navrhování je třeba dbát podmínky, že teplota vzduchu v místnosti musí být alespoň o 2 °C vyšší než teplota vody bazénu.
When selecting the appropriate dehumidifier, bear in mind, that the
air temperature inside the room must be at least 2 °C higher that
temperature of the pool water.
VII.
AMCOR odvlhčovače – technické a výkonnostní parametry
AMCOR dehumidifiers – technical and performance parameters
N°
Parametr
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
Příkon (kW)/Input in kW
59010750
59010810
59010850
59010851
59010950
59040950
59011000
59030012
59030020
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D 850
Elektron
D 950 EH
D 950 S
D 1000
DSR 12
DSR 20
D 750
Economic
D 750
D 810
D 850
Basic
0,86
1,3
2
1,62
2,1
3,1
3,1
3,2
3
5,8
0,55
0,7
0,81
0,8
0,85
1,2
1,2
1,26
1,3
2,6
Automatické odmrazování
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Automatic defrost
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Ventilátor
1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní 1 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní
Ventilator
1 speed
1 speed
1 speed
2 speed
2 speed
2 speed
2 speed
1 speed
2 speed
2 speed
Ventilátor m3/h
240
350
480
450
500
880
880
1 000
1 400
1 500
Ventilator m3/h
Vývod kondenzátu (mm) nádrž/D13 nádrž/D13 D13/čerpadlo
D13
D13
D13
D13
D16
D16
D16
D13/pump
Outlet of condensate (mm)
tank/D13
tank/D13
Rozměry V x Š x H (mm)
612 x 390 x 270 612 x 390 x 274 880 x 460 x 420 760 x 660 x 345 760 x 660 x 345 760 x 660 x 345 750 x 660 x 345 680 x 1140 x 280 505 x 650 x 661 505 x 560 x 661
Size H x W x D (mm)
Barva
bílá/šedá
bílá/šedá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
slonová kost slonová kost slonová kost
Colour
white/grey
white/grey
white
white
white
white
white
ivory
ivory
ivory
Napětí (V)/Voltage (V)
Sání/výtlak
Suction/upward
Prac. teplota min/max °C
Working temp. min/max °C
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m2)
For pool water surface –
approximate (m2)
Instalace
Installation
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
zadem/horem zadem/horem zadem/horem předem/horem předem/horem předem/horem předem/horem spodem/horem předem/zadem předem/zadem
back side/
back side/
back side/
front side/
front side/
front side/
front side/ front bottom/ front side/
front side/
from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top back side
back side
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
8
15
20
25
33
36
36
42
40
60
na podlahu na podlahu na podlahu na podlahu
na konzoli
na podlahu na podlahu na podlahu
na podlahu na podlahu
na stěnu
na stěnu
na stěnu
na stěnu
on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the bracket
on the floor
on the wall on the wall on the wall on the wall
na konzoli
na podlahu
on the bracket
on the floor
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
16
30
40
45
60
77
77
84
80
120
Váha (kg)/Weight in kg
21
21
33
37
38
44
34
58
68
78
18 400,-
29 750,-
45 500,-
52 500,-
66 500,-
76 400,-
80 500,-
80 700,-
68 500,-
89 300,-
Cena Kč
€
D 850
D 950S
– 151 –
Odvlhčovače / Dehumidifiers
Model
59010751
VII.
BENKO odvlhčovače – technické a výkonnostní parametry
BENKO dehumidifiers – technical and performance parameters
N°
59020880
59050880
59060880
59051400
59061400
E
E
E
E
E
D 880 EH
D 880 S
D 880 SC
D 1400 S
D 1400 SC
2,1
2,1
2,1
3,4
3,4
Příkon (kW)/Input in kW
0,88
0,88
0,88
1,44
1,44
Automatické odmrazování
Automatic defrost
Ventilátor
Ventilator
Ventilátor m3/h
Ventilator m3/h
Vývod kondenzátu (mm)
Outlet of condensate (mm)
Rozměry V x Š x H (mm)
Size H x W x D (mm)
Barva
Colour
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
860
860
860
1 100
1 100
D12
D12
D12
D12
D12
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
Model
Odvlhčovače / Dehumidifiers
Parametr
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
Napětí (V)/Voltage (V)
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
spodem/horem
front bottom/from the top
spodem/horem
front bottom/from the top
zadem/předem
back side/front side
spodem/horem
front bottom/from the top
zadem/předem
back side/front side
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
25
25
25
30
30
na stěnu
on the wall
na stěnu
– externí kompresor
on the wall
external compressor
na strop
– externí kompresor
on the ceiling
external compressor
na stěnu
– externí kompresor
on the wall
external compressor
na strop
– externí kompresor
on the ceiling
external compressor
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
74
74
74
98
98
Váha (kg)/Weight in kg
60
37
37
46
49
73 900,-
82 700,-
87 100,-
89 400,-
93 750,-
Sání/výtlak
Suction/upward
Prac. teplota min/max °C
Working temp. min/max °C
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m2)
For pool water surface –
approximate (m2)
Instalace
Installation
Cena Kč
€
Typ D 1400 je shodný s typem D 880, avšak kompresor je umístěn
v oddělené jednotce, například ve strojovně, jeho hlučnost je tím snížena na minimum. U tohoto typu je třeba při instalaci doplnit do systému plyn.
D 1400 type is identical with D 880 type, but the compressor is fitted in a separate unit for instance in the engine room and thus the
loudness is reduced to the minimum. At the installation of this type
the gas has to be added.
D880SC
D 880
– 152 –
D 1400 S
Dehumidifiers decrease the need of an expensive removing very
humid air out of the swimming pool area. High perfomance Calorex
dehumidifiers work on principal of pump, circulate the air, lower it’s
humidity levels bringing hot air back into the swimming pool area.
Condensation and heating cost are decrease significantly. Calorex
dehumidifiers are fitted with hydrostat which automaticaly drives
the units.
VII.
Odvlhčovače snižují potřebu nákladného odsávání vlhkého vzduchu. Vysoce účinné jednotky Calorex pracují na principu tepelného
čerpadla, recirkulují vzduch, snižují jeho vlhkost a přivádí do prostoru bazénu zpět teplý vzduch.
Výrazně se omezuje kondenzace a náklady na vytápění se snižují.
Odvlhčovače Calorex jsou vybaveny nastavitelným hydrostatem,
který automaticky řídí chod jednotky.
CALOREX odvlhčovače – technické a výkonnostní parametry
CALOREX dehumidifiers – technical and performance parameters
Model
Parametr
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
Příkon (kW)/Input in kW
590DH33A
590DH44A
590DH55A
590DH66A 590DH33AX 590DH55AX 590DH75AX 590DH110AX 590DH33ARH 590DH55ARH
E
E
E
E
E
E
E
E
DH 33A
DH 44A
DH 55A
DH 66A
DH 33AX
DH 55AX
DH 75AX
DH 110AX
1,9
1,6
3,5
3,0
1,9
3,5
4,7
6,4
0,5
0,65
0,75
0,51
1,2
0,98
0,75
1,2
1,46
2,12
0,75
1,2
E
E
DH 33ARH DH 55ARH
Automatické odmrazování
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
Automatic defrost
no
no
no
no
yes
yes
yes
yes
no
no
Ventilátor
1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní
Ventilator
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
Ventilátor m3/h
440
440
740
740
440
740
1
180
1
180
440
740
Ventilator m3/h
Vývod kondenzátu (mm)
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
Outlet of condensate (mm)
Rozměry V x Š x H (mm)
780 x 240 x 653 880 x 294 x 931 1 245 x 240 x 653 1 345x 294 x 931 780 x 240 x 653 1 245 x 240 x 653 1 520 x 385 x 796 1 520 x 385 x 796 780 x 240 x 653 1 245 x 240 x 653
Size H x W x D (mm)
Barva
bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
Colour
white
ivory
white
ivory
white
white
white
white
white
white
Napětí (V)/Voltage (V)
Sání/výtlak
Suction/upward
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
spodem/horem předem/horem spodem/horem předem/horem spodem/horem spodem/horem předem/horem předem/horem spodem/horem spodem/horem
front bottom/ front side/ front bottom/ front side/ front bottom/ front bottom/ front side/
front side/ front bottom/ front bottom/
from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top
Prac. teplota min/max °C
Working temp. min/max °C
15/35
15/35
15/35
15/35
0/35
0/35
5/40
5/40
15/35
15/35
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m2)
For pool water surface –
aproximate (m2)
15
15
33
33
15
33
42
50
15
33
Instalace
Installation
na stěnu
on the wall
na podlahu
na stěnu
na stěnu
on the wall on the wall
on the floor
na podlahu
na stěnu
na stěnu
on the wall on the wall
on the floor
na stěnu
on the wall
na podlahu na podlahu
na stěnu
on the floor on the floor on the wall
na stěnu
on the wall
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
30
29
60
57
30
60
86
108
30
60
Váha (kg)/Weight in kg
40
60
60
78
40
60
136
137
45
65
64 150,-
70 570,-
87 670,-
94 300,-
72 540,-
95 840,-
122 750,-
143 550,-
80 800,-
113 710,-
Cena Kč
€
Další typy odvlhčovaču Calorex se značí následovně:
DH...A – standardní na stěnu (od 15 °C)
DH...AX – s odmrazováním (od 0 °C)
DH...ALPHW – s vodním ohřívačem
DH...AXLPHW – s vodním ohřívačem a odmrazováním
DH...ARH – zpětné získávání tepla do vody bazénu
DH...ATTW – standardní za stěnu
DH...AXTTW – za stěnu s odmrazováním
DH...ATTWLPHW – za stěnu s vodním ohřívačem
DH...SXPTWLPHW – za stěnu s vodním ohř. a odmraz.
DH...AP – s elektrickým ohřívačem
DH...AXP – s elektrickým ohřívačem a odmrazováním
Informace a ceny na vyžádání.
DH66
DH55
Another types of dehumidifiers Calorex are marked like this:
DH...A – standard to fit on the wall (from 15 °C)
DH...AX – with defrosting (from 0 °C)
DH...ALPHW – with water heater
DH...ARH – regressive gaining of heat into swimming pool water
DH...ATTW – standard to fit behind wall
DH...AXTTW – behind the wall with defrosting
DH...ATTWLPHW – behind the wall with water heater
DH...SXPTWLPHW – behind the wall with water heater and defrosting
DH...AP – with electric heater
DH...AXP – with electric heat exchanger with defrosting
Information about price upon request.
DH75, DH110
– 153 –
Odvlhčovače / Dehumidifiers
N°
VII.
– 154 –

Podobné dokumenty

stáhnout připojený soubor

stáhnout připojený soubor essential equipment for indoor swimming pools without airconditioning. Dehumidifiers eliminate the humidity and thus prevent the steam from condensing on windows, doors and walls. Too high humidity...

Více

SP-32W SP-46W

SP-32W SP-46W umístěna odděleně mimo přístroj, a může být umístěna tam, kde je její poloha nejvhodnější.

Více

Odvlhčovače Zodiac Sirocco Dehumidifiers Zodiac Sirocco

Odvlhčovače Zodiac Sirocco Dehumidifiers Zodiac Sirocco Vysoce spolehlivá řada odvlhčovačů do prostoru a skrz zeď. • Tichý chod • Možnost elektrického příhřevu vzduchu nebo příhřevu vzduchu kotlovou vodou • Ovládáni Hygrocontrol součástí dodávky

Více