Maďarsko:

Komentáře

Transkript

Maďarsko:
Maďarsko:
Historie:
1918 – poražený stát (Rakousko,Německo)
Ztráta 2/3 státního historického území
Omezena pouze na Panonskou pánev (Alfold), protékanou Dunajem a jeho přítoky
Transformace ekonomiky:
Změny k demokratizaci společnosti a ekonomiky již pře rokem 1990 – náskok proti ČR
Do roku. 1990 15% zprivatizováno zahraničními partnery – proto rychlejší příliv zahraničního
kapitálu
Dnes – velké problémy se státní zadlužeností (na pokraji státního krachu)
1999 – první vlna rozšíření NATO
EU (2004) , OECD
Nerostné suroviny:
Jen velmi malé zásoby
Význam jen těžba bauxitu
Zemědělství a potravinářství:
Výborné půdní a klimatické podmínky
Intenzivní zemědělská výroba a potravinářství
Vepřové maso, salámy a uzeniny (uherák, čabajka)
Ovocné a zeleninové konzervy, víno, mletá paprika a čerstvé ovoce a zelenina (papriky, rajčata,
melouny, jahody)
Hodnotou výroby je významněší jen strojírenství
Strojírenství:
Autobusy – Ikarus, obráběcí stroje, elektronechnické výrobky, zařízení pro potravinářské
obory
Chemický průmysl:
Velmi rychlý rozvoje, ale bez zdrojů ropy a plynu
Farmacie – Richter-Gedeon
Obyvatelstvo:
Typická venkovská struktura osídlení – množství osad, samot, ale i rozlehlých vesnice (20 000)
Ale – 2/3 obyvatel v sedmi městech (Budapešť, Miškovec, Debrecín, Segedín, Pecz, Ráb
(Gyor), Solnok
Ľ obyvatel žije jen v Budapešti
Budapešť:
Hlavní město
Spojením dvou měst na protilehlých březích Dunaje
Problém – nadměrná velikost hl. města
Řešení – systematická podpora regionálních center
Miškovec ( Miskolc), Debrecín (Debrecen), Segedín (Szeget), Pecz (Pětikostelí), Ráb (Gyor)
Cestovní ruch:
Hlavní město a jezero Balaton
Použité zdroje a literatura:
BAAR, Vladimír: Hospodářský zeměpis-regionální aspekty světového hospodářství. Praha: Nakladatelství České
geografické společnosti, s.r.o.,2010,ISBM 978-80-86034-86-7

Podobné dokumenty

6 week of lunch offer

6 week of lunch offer RESTAURANT PLZEŇSKÁ RYCHTA LUNCH OFFER / POLEDNÍ NABÍDKA Monday / Pondělí

Více

Prohlédnout - UNO-OK

Prohlédnout - UNO-OK Konference: Erasmus ovlivňuje životy a otevírá mysl již 25 let Program Evropské unie pro výměnu studentů a učitelů, který nese jméno po holandském filosofovi - Erasmus, slaví 25 let. Od jeho vzniku...

Více

zastoupení zlínského kraje při evropské unii

zastoupení zlínského kraje při evropské unii V $íjnu 2007 vydala Evropská komise sd"lení nazvané „Agenda pro udr#iteln( a konkurenceschopn( evropsk( cestovní ruch“. Dokument obsahuje cíle v propagaci moderního p$ístupu k plánování a managemen...

Více

UM521_Z241.61 MB

UM521_Z241.61 MB Termální lázně: Bardějov, Turčianské Kúpele, Piešťany, … Pracuj s mapou !!!

Více

Győr - termální lázně Rába Quelle

Győr - termální lázně Rába Quelle Zdravím Kozly, Kozlice i Kozlíky – samozřejmě i jejich kamarády ale vlastně i všechny ostatní. Také letošní rok bychom si již tradičně mohli zlepšit náladu a zároveň udělat něco pro naše zdraví, př...

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v vzájemné orientaci pole a vodiče je tato síla největší a při jaké nejmenší? c) Pokud vodič není přímý potřebujeme znát elementární sílu působící na element délky vodiče ( proudový element). Napište...

Více

Izrael: dlouhá cesta ke kapitalismu

Izrael: dlouhá cesta ke kapitalismu během deseti let třetinu svého dluhu. Pro 90.léta byl v Izraeli charakteristický ještě jeden proces: Izrael se stal technologickou velmocí. Nedošlo k tomu samozřejmě přes noc a má to své příčiny. I...

Více