Banat

Transkript

Banat
MIKROREGION PORTA PŘIPRAVIL OPĚT ZÁJEZD ZA ČESKÝMI PŘÁTELI DO BANÁTU
Odjezd čtvrtek 3.5. ve 22 hod z Předklášteří přes Brno, Bratislavu, Szeget, Temešvár do Svaté Heleny
Příjezd pátek, 4.5. kolem poledne, ubytování, oběd, prohlídka Svaté Heleny
Sobota 5.5. - zabíjačka na Svaté Heleně, (prase i řezník zajištěni)
Další program:
neděle 6.5. - 10 hodin
1. skupina odchod pěšky na Gernik (cca 15 km) kolem 15 hodiny oběd a ubytování na Gerniku (dohodnuto)
2. skupina odjezd mikrobusem na Rovensko, odtud pěšky na Gernik ( cca 20 km), po příchodu večeře a
ubytování na Gerniku. (dohodnuto) . Ostatní vycházky kolem Svaté Heleny
pondělí 7. 5.
- v případě opravené silnice na Gernik odjezd autobusem v 9 hodin na Gernik, prohlídka mlýnků
(cca 6 km) a společný odjezd všech skupin zpět na Svatou Helenu.
Bude-li komunikace nesjízdná, obě skupiny se vypraví v poledne pěšky zpět na Svatou Helenu, event. pro omezený
počet lidí zajistíme odvoz mikrobusem. Cesty mikrobusem si účastníci hradí sami po domluvě s dopravcem.
Navečer posezení s místními obyvateli, rozloučení.
Úterý 8.5. - odjezd domů, návrat cca 22 hodin
CENA ZA DOPRAVU 1700,-Kč/os.,
CENA ZA UBYTOVÁNÍ 350 – 400 Kč/os/den (vč.stravy - hradí se na místě)
Přihlášky a úhradu za dopravu do 25.4 2012 obecní úřad Předklášteří