3-LETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII – OSNOVY PRO 1

Transkript

3-LETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII – OSNOVY PRO 1
3-LETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII – OSNOVY PRO 1. ROČNÍK
Říjen
Listopad
Teoretická část:
Teoretická část:














Úvod a přivítání nových studentů
Životní síla – Obranný mechanismus
Definice zdraví a nemoci z pohledu homeopatie
Symptomy a obranný mechanismus
Intenzita symptomů a její vliv na předepsání
Vznik homeopatie a zákon podobnosti
Zhoršení po podání léku a jeho význam
Šest typů homeopatického zhoršení
Tři úrovně zdraví a nemoci
Působení nepodobných nemocí
Působení podobných nemocí
Lék, potence, rozdělení léků a jejich výroba
Heringovy zákony léčby
Zkoušky léků
Repertorizace:










Uvítání s novými studenty, seznámení s obsahem
seminářů
Repertorizace a její úloha v analýze případu
Repertorium – k čemu slouží, historie, vznik repertorií
Typy repertorií, dostupná knižní repertoria
Počítačový repertorizační software – dostupné aplikace,
použití, výhody
Hierarchická struktura repertoria
Kapitoly, rubriky a podrubriky
Představení základních kapitol v repertoriu, řazení kapitol
v různých repertoriích
Intenzita symptomů v repertoriu
Jazyk repertoria
Praktická část:













Úrovně zdraví - úvod a definice úrovní zdraví
Mentální rovina
Emoční rovina
Fyzická rovina
12 úrovní zdraví a jejich charakteristika
Vztahy mezi jednotlivými rovinami a vývoj symptomů
Hierarchie mezi jednotlivými rovinami a jejich vzájemná
interakce
Vlivy působící na naše zdraví
Predispozice k nemoci
Vrstvy predispozic a vrstvy léků
Pojem konstituční lék a jeho význam v praxi
Hierarchie symptomů
Klasifikace symptomů
Repertorizace:







Informace v repertoriu a jejich spolehlivost
Zkoušky léků a další faktory ovlivňující obsah repertoria
Faktory určující intenzitu symptomů v repertoriu
Faktory určující intenzitu symptomů u pacienta
Vzájemné vztahy mezi intenzitou symptomů v repertoriu a
u pacienta
Papírová repertorizace – eliminační metoda
Vyváženost rubrik
Praktická část:


Praktická cvičení na eliminační repertorizaci
Dotazy a diskuse se studenty k probraným tématům
Materia medica:


Vyhledávání symptomů v repertoriu
Praktická cvičení na vyhledávání symptomů v repertoriu
Materia medica:











Arsenicum album – podrobné studium léku
Phosphorus – podrobné studium léku
Kali carbonicum – podrobné studium léku
Calcarea carbonica – podrobné studium léku
Calcarea phosphorica – podrobné studium léku
Agaricus muscarius – podrobné studium léku
Cocculus indicus – podrobné studium léku
Arum tryphyllum – podrobné studium léku
Digitalis – podrobné studium léku
Cactus grandiflorus – podrobné studium léku
Spigelia – podrobné studium léku













Aurum metallicum – podrobné studium léku
Carcinosinum – podrobné studium léku
Pulsatilla – podrobné studium léku
Silicea – podrobné studium léku
Ignatia – podrobné studium léku
Sepia – podrobné studium léku
Natrum muriaticum – podrobné studium léku
China officinalis – podrobné studium léku
Ferrum metallicum – podrobné studium léku
Iodum – podrobné studium léku
Kali bichromicum – podrobné studium léku
Lac caninum – podrobné studium léku
Ledum palustre – podrobné studium léku
Prosinec
Leden
Teoretická část:
Teoretická a praktická část:








Techniky odebírání případu
4 způsoby, jak se můžeme dívat na případ
Homeopatické interview krok za krokem
Hierarchie při analýze případu
Nejčastější chyby při odebírání a analýze případu
Pozorování pacienta
Techniky repertorizace
Praktická cvičení
Techniky repertorizace
Ukázka použití repertorizačního software a PC repertoria
Praktická část:

Výběr symptomů
Repertorizace
Diferenciální diagnostika a výběr léku

Výběr symptomů
Repertorizace
Diferenciální diagnostika a výběr léku


Výběr symptomů
Repertorizace
Diferenciální diagnostika a výběr léku
Repertorizace papírového případu č.4
o
o
o
Dotazy, diskuse k repertorizovaným případům
Causticum – podrobné studium léku
Staphysagria – podrobné studium léku
Lycopodium – podrobné studium léku
Nux vomica – podrobné studium léku
Sulphur – podrobné studium léku
Chelidonium majus – podrobné studium léku
Lilium tigrinum – podrobné studium léku
Lobelia inflata – podrobné studium léku
Mezereum – podrobné studium léku
Petroleum – podrobné studium léku
Calcarea sulphurica – podrobné studium léku
Repertorizace papírového případu č.3
o
o
o
Materia medica:











Vyváženost repertorizace
Vliv použití podobných rubrik na repertorizaci
Slučování rubrik
Použití podrubrik odvozených od větších rubrik
Použití alternativních rubrik při absenci přesné rubriky
vystihující symptom
Praktická část:
Repertorizace papírového případu č.2
o
o
o






Repertorizace papírového případu č.1
o
o
o


Praktické odebrání živého případu
Analýza případu ve skupině a diskuze
Komplementární a napřátelské léky
Akutní nemoc během chronické léčby
Objevení se akutní nemoci po podání léku v závislosti na
úrovni zdraví pacienta
Hodnocení reakce na lék podle délky, typu a průběhu
akutní nemoci po jeho podání
Repertorizace:
Repertorizace:







Výběr symptomů
Repertorizace
Diferenciální diagnostika a výběr léku
Dotazy, diskuse k repertorizovaným případům
Materia medica:











Medorhinum – podrobné studium léku
Lachesis – podrobné studium léku
Argentum nitricum – podrobné studium léku
Rhus toxicodendron – podrobné studium léku
Aconitum – podrobné studium léku
Belladonna – podrobné studium léku
Glonoinum – podrobné studium léku
Eupatorium perfoliatum – podrobné studium léku
Camphora – podrobné studium léku
Lyssinum – podrobné studium léku
Cannabis indica – podrobné studium léku
Únor
Březen
Teoretická a praktická část:
Teoretická a praktická část:






Reakce na homeopatický lék - 22 základních typů reakcí
Vyvolávající příčiny nemocí
Příčiny nemocí na fyzické rovině
Příčiny nemocí na emoční rovině
Příčiny nemocí na mentální a spirituální rovině
Praktická cvičení a procvičování materie mediky a
diferenciální diagnostika
Repertorizace:









Kontrola pacienta z Ledna
Analýza kontroly ve skupině
Odebrání 2. případu
Analýza případu ve skupině
Překážky bránící v uzdravení - kauzální zablokování
případu
Kauzální bloky na fyzické rovině
Kauzální bloky na emoční rovině
Kauzální bloky na mentální a spirituální rovině
Praktická cvičení na repertorizaci
Praktická část:
Praktická část:


Papírový případ č.5 – analýza případu s důrazem na
první předepsání:
o
o
o

Stanovení úrovně zdraví a prognózy
Výběr symptomů a repertorizace
Diferenciální diagnostika, výběr léku, potence a
dávkování
Dotazy, diskuse k analyzovanému případu
Materia medica:











Hepar sulphur – podrobné studium léku
Nitricum acidum – podrobné studium léku
Thuja – podrobné studium léku
Natrum sulphuricum – podrobné studium léku
Natrum carbonicum – podrobné studium léku
Conium maculatum – podrobné studium léku
Carbo animalis – podrobné studium léku
Carbo vegetabilis – podrobné studium léku
Caladium seguinum – podrobné studium léku
Baptisia tinctoria – podrobné studium léku
Borax – podrobné studium léku
Papírový případ č.5 – analýza případu s důrazem na jeho
dlouhodobé vedení:
o
o
o
Vyhodnocení reakce na podaný lék
Další kontroly a vývoj případu
Vyhodnocení výskytu akutních nemocí během
chronické léčby


Shrnutí celého případu a získaných zkušeností
Dotazy, diskuse k analyzovanému případu

Papírový případ č.6 – analýza případu s důrazem na
první předepsání
o
o
o

Stanovení úrovně zdraví a prognózy
Výběr symptomů a repertorizace
Diferenciální diagnostika, výběr léku, potence a
dávkování
Dotazy, diskuse k analyzovanému případu
Materia medica:














Phosphoricum acidum – podrobné studium léku
Picricum acidum – podrobné studium léku
Muriaticum acidum – podrobné studium léku
Baryta carbonica – podrobné studium léku
Graphites – podrobné studium léku
Mercurius solubilis/vivus – podrobné studium léku
Opium – podrobné studium léku
Helleborus – podrobné studium léku
Spongia tosta – podrobné studium léku
Theridion – podrobné studium léku
Zincum metallicum – podrobné studium léku
Coralium rubrum – podrobné studium léku
Nux moschata – podrobné studium léku
Mercurius corrosivus - podrobné studium léku
Duben
Květen
Teoretická část:
Teoretická a praktická část:












Úvod do teorie miasmat
Miasma - definice
Miasma a predispozice
4 fáze miasmatické progrese
Univerzální vnímavost a psora
Fundamentální a aktivní miasma
Miasmatické zablokování případu
Miasmatická klasifikace případu
Psora – primární a sekundární obraz
Sykóza – primární a sekundární obraz
Tuberkulóza – primární a sekundární obraz
Syfilis – primární a sekundární obraz

Repertorizace:

Techniky pro usnadnění repertorizace
Nejčastější chyby při repertorizaci
Dotazy a diskuse k repertorizačním technikám

Papírový případ č.6 – analýza případu s důrazem na jeho
dlouhodobé vedení:
o
o
o


Vyhodnocení reakce na podaný lék
Další kontroly a vývoj případu
Vyhodnocení výskytu akutních nemocí během
chronické léčby
Psorinum – podrobné studium léku
Tuberculinum bovinum – podrobné studium léku
Syphilinum – podrobné studium léku
Hyoscyamus – podrobné studium léku
Stramonium – podrobné studium léku
Tarentula – podrobné studium léku
Capsicum anuum – podrobné studium léku
Anacardium orientale – podrobné studium léku
Bovista – podrobné studium léku
Bromium – podrobné studium léku
Anthracinum – podrobné studium léku
Papírový případ č.7 – analýza případu s důrazem na
první předepsání
Stanovení úrovně zdraví a prognózy
Výběr symptomů a repertorizace
Diferenciální diagnostika, výběr léku, potence a
dávkování

Dotazy, diskuse k analyzovanému případu

Papírový případ č.7 – analýza případu s důrazem na jeho
dlouhodobé vedení:
o
o
o
Shrnutí celého případu a získaných zkušeností
Dotazy, diskuse k analyzovanému případu
Materia medica:











Techniky pro usnadnění repertorizace
o
o
o
Praktická část:

Druhá kontrola pacienta z Ledna
Analýza kontroly ve skupině
První kontrola pacienta z Března
Homeopatická léčba případů závislých na konvenčních
lécích
Očkování a reakce na očkování v závislosti na úrovni
zdraví
Praktická část:
Repertorizace:









Vyhodnocení reakce na podaný lék
Další kontroly a vývoj případu
Vyhodnocení výskytu akutních nemocí během
chronické léčby
Shrnutí celého případu a získaných zkušeností
Dotazy, diskuse k analyzovanému případu
Materia medica:










Bryonia alba – podrobné studium léku
Gelsemium – podrobné studium léku
Stannum – podrobné studium léku
Chamomilla – podrobné studium léku
Cina – podrobné studium léku
Magnesia muriatica – podrobné studium léku
Magnesia carbonica – podrobné studium léku
Asarum europaeum – podrobné studium léku
Amylenum nitrosum – podrobné studium léku
Antimonium crudum – podrobné studium léku
Červen
Září
Teoretická část:
Teoretická část:





Dávkování a výběr potence - úvod
Dávkování a faktory, které jej ovlivňují
Výběr potence a faktory, které jej ovlivňují
Homeopatické léky první pomoci a jejich diferenciální
diagnostika
Opakování a procvičování teorie a materie mediky
Repertorizace:


Repertorizace:
Opakování doposud probraných témat z oblasti
repertorizace a analýzy případu
Praktická část:

Stanovení úrovně zdraví a prognózy
Výběr symptomů a repertorizace
Diferenciální diagnostika, výběr léku, potence a
dávkování

Dotazy, diskuse k analyzovanému případu

Papírový případ č.8 – analýza případu s důrazem na jeho
dlouhodobé vedení:
o
o
o
Vyhodnocení reakce na podaný lék
Další kontroly a vývoj případu
Vyhodnocení výskytu akutních nemocí během
chronické léčby
Shrnutí celého případu a získaných zkušeností
Dotazy, diskuse k analyzovanému případu
Materia medica:










Shrnutí doposud probraných témat
Otázky studentů a diskuse o probraných tématech
Homeopatická první pomoc a léky první pomoci a jejich
diferenciální diagnostika
Ročníkové zkoušky (písemné)
Test z praktické části (analýza dvou papírových případů)
o
Analýza chronického případu - stanovení
prognózy, výběr symptomů, repertorizace,
výběr léku, potence a dávkování
o
Analýza akutního případu – výběr symptomů,
repertorizace, výběr léku, potence a dávkování
Papírový případ č.8 – analýza případu s důrazem na
první předepsání
o
o
o




Bližší seznámení s dostupnými repertorizačními PC
aplikacemi a porovnání jejich možností a funkcí.
Dotazy, diskuse doposud probraných témat (vyhledávání
v repertoriu, repertorizace, repertorizační techniky)
Praktická část:




Asarum europeum – podrobné studium léku
Aesculus hippocastanum – podrobné studium léku
Alumina – podrobné studium léku
Antimonium crudum – podrobné studium léku
Antimonium tartaricum – podrobné studium léku
Cina – podrobné studium léku
Magnesia muriatica – podrobné studium léku
Plumbum metallicum – podrobné studium léku
Platinm metallicum – podrobné studium léku
Veratrum album – podrobné studium léku


Vyhodnocení testu a diskuse
Seznámení s obsahem seminářů ve 2. Ročníku

Podobné dokumenty

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy Aconitum napcllus ................. 9 Actaea racemosa .................. 12 Aesculus hipocastanum ........ 14 Aethusa cynapium ................ 16 Agaricus muscarius .............. 18 Agnus castus ...

Více

Homeopatie č. 9/1996

Homeopatie č. 9/1996 která je je pověřena prováděním tohoto testu na pacientech s pozitivním ELISA testem, nebyla nadšena prováděním Western Blot testu u pacientů, kteří vykázali zvrat v serokonverzi na seronegativitu....

Více

Osnovy ke stažení ZDE

Osnovy ke stažení ZDE Nitricum acidum Natrum sulphuricum Thuja Hyoscyamus Bryonia alba

Více

katalog monokomponentních léčivých přípravků

katalog monokomponentních léčivých přípravků KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE březen 2016 Všechny léčivé přípravky uvedené v tomto katalogu jsou registrované v České republice Státním ústavem pro ko...

Více

Homeopatie č. 4/1994

Homeopatie č. 4/1994 krčními uzlinami, coţ je další silná indikace pro Tuberculinum bovinum, které jsem podal v potenci 30 C. Při další kontrole za měsíc jiţ s vyšetřením nebyly ţádné problémy a krční uzliny se podstat...

Více

Homeopatie č. 42/2004

Homeopatie č. 42/2004 vzrušení; je zde vyčerpanost v raném stadiu a málo moči, ospalost, potničky.Tento lék je jen občas užitečný při spále; je jakoby napůl mezi Belladonnou a Rhus toxicodendron; obecně zde bude edémató...

Více

Homolka 9.9.2006 Dr Robin Murphy dle Čehovského

Homolka 9.9.2006 Dr Robin Murphy dle Čehovského naučíme odkrývat vrstvy případu. Fundamentální je něco, co získal člověk v životě, s čím se nenarodil. Neexistuje dokonalé simillimum. Lék na celého člověka. Když jsem konstituce calc-c. a onemocní...

Více

Homeopatie č. 29/2001

Homeopatie č. 29/2001 Homeopatie v lékařské praxi je u nás uznána lékařskou komorou jako lege artis, čili zcela legální (rozhodnutí LK z r. 93, které nebylo nikdy změněno). Práce homeopatů nelékařů prováděná jako porade...

Více

Zakoupení / pronájem homeopatického software Radar Opus pro

Zakoupení / pronájem homeopatického software Radar Opus pro buď přímým nákupem nebo na splátky. Program je možné zakoupit jednorázovým zaplacením celé částky, splácet po měsíčních splátkách, nebo pronajmout minimálně na 10 měsíců (pouze po dobu studia na PC...

Více