nase noviny - Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou

Komentáře

Transkript

nase noviny - Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou
,AǤ
NASE
NOVINY
™™™Ǥœ†‹”‡…Ǥ…œ
4A,A,r
‡ž–‡ǡ‘Š‘—–‘˜ƒǡ‘”ÀŠ‘
–—†‡…‡ǡ‘˜±Š‘ƒ•ƒǡ
‘˜±Š‘–—†‡…‡ǡ–”—ā‹…‡ǡ
l†ƒ˜ǡ~†À”…‡ƒ†‘—„”ƒ˜‘—
«À•Ž‘ʹ͹Ͳ
,Ȃ
2015
SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU
Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce
vydařila... Nakonec přálo i počasí, což bylo velice důležité.
Zorganizování akce – to jsou desítky hodin jednání a příprav, aby
vše dopadlo tak, jak má. Na nic se nesmí nezapomenout. Bylo nutné
objednat dostatek stanů a sezení, zajistit rozvody elektřiny, objednat
postavení tribuny, účinkující atd. atd. Je potřeba poděkovat všem,
kdo se podíleli na přípravě a následné realizaci všech akcí. Byli to
především zaměstnanci Služeb města pod taktovkou místostarosty
Mirka Nikla, hlavního režiséra programu. Ruku k pomoci přiložili
zejména hasiči ze Ždírce, Údav a Kohoutova a sportovci a činovníci
Tatranu. Velkou měrou se o zdárný průběh, zejména sobotního odpoledne, přičinili zaměstnanci Zemědělské a. s., kteří s přehledem
nasytili těch několik set návštěvníků. Jen pro zajímavost lze uvést,
že z kuchyně zemědělců bylo vydáno téměř 500 porcí jídla, údavští hasiči usmažili bramboráky z 30 kg brambor a langoše z 13 kg
mouky, bylo vytočeno 22 sudů piva. Také trhy, organizované panem
Jiřím Němcem, měly úspěch. Večerní zábava při hudbě velkopav-
lovického Colorada byla
opět velice hojně navštívena a ohňostroj Zdeňka
Kality byl ze všech ohňostrojů, které jsme za
poslední roky viděli, ten
nejúžasnější.
Vše vypuklo koncertem sboru a sborečku základní školy už v pátek
ve 14.00. Večer s Pepou Fouskem se podle očekávání velmi vydařil. Návštěvníci města, ale i místní občané, si se zájmem prohlíželi
od pátku do neděle prostory základní i mateřské školy, výstavu v
Galerii Doubravka a výstavku na městském úřadu. Velký zájem
byl o prohlídku fotokronik a školních fotografií. Neděle byla v režii
hasičů a sportovců a všechny akce a výstavy se opět těšily velkému zájmu občanů. Setkání rodáků se vydařilo a mně nezbývá než
milá povinnost poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě
8. setkání rodáků. Stálo to za to!
Jan Martinec, starosta
NAŠE ŠKOLA
Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Červen v mateřské škole byl doslova „nabitý“ událostmi.
Téměř každý den se něco dělo.
• Hned 1. června jsme oslavili Dětský den nejrůznějšími soutěžemi
a sportováním na zahradě školky.
• Plavecký výcvik v červnu probíhal 2x v týdnu. Děti jezdily moc
rády, vůbec nikdo neplakal a užívaly si to.
• Výlet do Pardubic na Den otevřených dveří vojenského letiště byl
pro všechny velkým zážitkem. Viděli jsme nejrůznější vojenskou
techniku, boj na blízko, první pomoc, vybavení hasičů... Děti si
vlezly do aut, letadel, vyzkoušely si střílení na cíl, ovládání robota
– no zkrátka bylo toho k vidění moc.
• Navštívily nás policistky z Havlíčkova Brodu a Chotěboře. Dozvěděli jsme se, jak se chovat v dopravních situacích, co dělat při
napadení psem, při nálezu injekční stříkačky, při oslovení cizími
lidmi...
• Navštívili jsme též hasičskou zbrojnici, kde si děti prolezly hasičské auto, vyzkoušely masky a opět se dozvěděly spoustu zajímavostí.
• Nechyběla ani divadla – s divadlem Úsměv jsme putovali „Z pohádky do pohádky“, pan Jung zahrál pohádku „O třech prasátkách“ a zhlédli jsme pásmo pohádek v kině.
• „Jak se nebát doktora“ bylo téma MUDr. Komárka, který nás ve
školce navštívil. Tak snad se mu to povedlo.
• Děti ze třídy Veverek a Soviček zazpívaly na Letní slavnosti.
• Nesmím zapomenout na sběr papíru. I když rodiče našich dětí
sbírají již několik let, letos poprvé byli vyhlášeni „nejlepší sběrači“ – jak v jednotlivcích, tak třídách.
1. Cimpl Vít – Koťátka
608 kg
Koťátka
1130 kg
2. Málek Filip – Medvídci
504 kg
Veverky
1022 kg
3. Hlavatý Jakub – Sovičky
232 kg
Medvídci
914 kg
4. Kmentová Julie – Veverky
209 kg
Sovičky
716,5 kg
5. Machka Maxián – Zajíčci
124 kg
Zajíčci
519 kg
6. Seifrtová Eliška – Krtečci
100 kg
Krtečci
161 kg
• Celkem mateřská škola odevzdala 4 462,5 kg. Moc děkujeme rodičům. Společně určitě naučíme děti třídit odpad.
Nejdůležitější událostí je ale určitě slavnostní rozloučení s budoucími školáky. V naší mateřské škole se stalo již tradicí. Slušivé
čtvercové klobouky a šerpy k ní neodmyslitelně patří. Pro rodiče
a hosty si 28 našich předškoláků připravilo několik písniček a básniček. Postupně byli jednotlivě představeni a paní učitelky Milada
Uchytilová a Zuzana Bažoutová jim předaly pamětní listy a drobné dárky. Rodiče děti odměnili potleskem a možná ukápla i nějaká
slza. Vždyť končí čas her a začínají povinnosti. Za mateřskou školu
přeji budoucím školákům, aby všechny poznatky získané v průběhu předškolního vzdělávání uplatnili ve svém životě a hlavně jim
přejeme hodně úspěchů do nové etapy života. Krásné a slunné léto
všem.
Jiřina Novotná
Základní škola Ždírec nad Doubravou
ČTENÁŘŮ JE ZASE O NĚCO VÍC
Dne 8. 6. 2015 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Akce proběhla v místní knihovně, kam zavítalo chotěbořské divadlo Ivany
Kozubové. Celým programem nás provázely pohádkové postavy
Lesanka, Palouček, Brumajzl, čertík Krutiroh a skřítek Knihovníček. Žákům zahrály krátké divadélko a poté děti ve skupinkách
četly básničku. Prvňáčky odměnil skřítek Knihovníček medailí a
razítkem, které zpečetilo fakt, že jsou čtenáři. Pasování prvňáčků je
odměnou za to, že se naučili číst a také motivací, aby čtení dále rozvíjeli a knihy se staly pravidelnou součástí jejich zájmu. Děkujeme
místní knihovně za zprostředkování a spolupráci při tomto milém
setkání.
Pavlína Málková a Soňa Sodomková
2
NASE NOVINY
NAŠE ŠKOLA
PRVNÍ STUPEŇ SOUTĚŽIL
Na závěr školního roku si paní učitelky pro žáky 1. stupně již
tradičně připravily orientační běh. Těšili jsme se, jak si opět zaběháme a zasoutěžíme na trati v lesích u Pobočného rybníka, ale
počasí tentokrát nebylo na naší straně. V pátek 19. 6. jsme se probudili do pošmourného a později deštivého rána, a proto jsme museli soutěžit ve škole.
Na trasu, na které čekalo na soutěžící 8 úkolů, se vydalo 28
družstev složených ze žáků 2.–5. tříd 1. stupně. Soutěžící si při
plnění úkolů ověřili své znalosti z předmětů Společnost a my a
Příroda a my. O vítězném družstvu rozhodl nejvyšší počet získaných bodů za splněné úkoly. V případě dosažení stejného počtu
bodů určil pořadí čas v cíli. Děkujeme kolegům z druhého stupně
za uvolnění tělocvičny pro naši soutěž.
Gabriela Glosrová
Pořadí
Skupina
1.
28
2.
3.
21
27
Družstvo 27
Body
Jména
Čas
Matyáš Vališ 5. B, Lucie Bílková 4. A,
Kateřina Šustrová 4. B, Eliška Málková 3. A,
Kateřina Havelková 2. C
44
Marek Pol 5. B, Adam Joska 4. B, Zuzana
Málková 2. C, Alena Pokorná 3. B, Kateřina
Adamová 3. A
44
42:43
1:00:50
Martin Pelikán 5. B, Filip Málek 2. C, Barbora
Plevová 4. B, Tereza Kalinová 4. A
43
45:30
Netradiční hodiny tělocviku ve itcentru
Fitko Ždírec nad Doubravou
Družstvo 28
Žáci 7., 8. a 9. tříd navštívili v květnu již podruhé Fitko ve Ždírci
nad Doubravou. Pro žáky byla připravena hodina bodyboxingu,
což je aerobní cvičení, které využívá prvky boxu a kickboxu.
Chlapci i dívky si vyzkoušeli cvičení s boxerskými rukavicemi,
vykrývacím chráničem i boxovacím pytlem. Cvičení probíhalo
pod vedením zkušené akreditované instruktorky bodyboxingu
a aerobiku Markéty Novotné. Především chlapci byli tímto cvičení nadšení a opravdu se snažili provádět cviky co nejdokonaleji,
dle pokynů instruktorky. V druhé části se žáci věnovali kruhovému tréninku na posilovacích strojích a skupinovému posilování
s vlastní vahou, na podložkách i s lehkými činkami. Obě hodiny
byly perfektně připravené, s časem na relaxaci, doplnění tekutin
a závěrečné protažení. Všichni žáci byli velice spokojení. Všichni
pevně doufáme, že se Martinovi a Markétě podařilo namotivovat
další mladé sportovce k pravidelnému pohybu. Moc se těšíme na
další spolupráci.
Učitelé ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
EXPEDICE KRKONOŠE
Družstvo 21
NASE NOVINY
V pátek 5. 6. vyrazila část přírodovědného kroužku do Krkonoš.
Byli jsme ubytováni v chatě ve Velké Úpě. Hned v pátek jsme
podnikli výpravu do Pece pod Sněžkou, kde jsme se osvěžili
zmrzlinou. Letošním cílem sobotního výšlapu byly Portášky. Počasí nám přálo, atmosféra byla příjemná. Všem se pobyt v krásné
přírodě Krkonoš líbil.
Věra Josková, Marie Pavlíčková
3
KLUB PŘÁTEL CYKLISTIKY
ŽDÍRECKÝ TRIANGL 2015 ANEB CYKLISTA VE VŠECH PODOBÁCH
Kdo je to vlastně cyklista? Pohled do slovníku nabízí strohou definici – jezdec na kole. Sportovec pěstující cyklistiku. Jak se ale přesvědčili účastníci jubilejní desáté cyklistické 24hodinovky neboli
Ždíreckého trianglu 2015, i jezdec na kole má mnoho podob.
1) Cyklista startující – vyskytuje se poblíž startovní čáry, zejména
20. června kolem deváté hodiny ranní na náměstí ve Ždírci nad
Doubravou. Má tendenci shlukovat se v davu. Charakteristickým
znakem je dobrá nálada a často i různá předsevzetí. Po startu
mají cyklisté podobu hejna (tzv. peloton).
2) Cyklista moknoucí – schlíplá forma jezdce na kole. Má několik poddruhů: s mokrými vlasy, s mokrým trikotem, s mokrem
v botách (nejtěžší forma). Velké množství jich bylo možno pozorovat dne 20. června v dopoledních i odpoledních hodinách
v raneckých lesích. Moknoucího cyklistu lze dobře poznat podle
značné míry citového vypětí; dalším charakteristickým znakem
je třas po celém těle a jektání zuby. Je velkým štěstím, že se jedná pouze o přechodnou formu.
Výsledky kategorie – muži
3) Cyklista bolavý – nepříliš častý druh, který bylo možno pozorovat v noci na 21. června na trianglu ulic Chrudimská, Ždárská a
Brodská. Bolavý cyklista vnímá velmi intenzivně své nožičky,
ručičky i další orgány.
4) Cyklista šťastný – je nejobvyklejší, nejčastější a nejkrásnější
součástí cyklistiky. Je možno ho zahlédnout nejen na stupních
vítězů, ale i na všech závodních i nezávodních tratích. Specifická forma pozávodního štěstí byla znatelná 21. června v 9.00
dopoledne, kdy vymezených 24 hodin k jízdě vypršelo. (Pozn.:
Je čím dál zřejmější, že štěstí cyklisty nezávisí v žádném ohledu
na věku).
5) Cyklista jubilejní, benefiční a děkující – výše uvedené druhy jezdců na kole lze pozorovat v rámci závodu Ždírecký triangl již úctyhodných deset let v řadě. V rámci desátého ročníku dále celkem
146 účastníků závodu, kteří v součtu překonali v sedlech 30 215
km, pomohlo přeměnit ujeté kilometry na finanční hotovost, když
hodnota jednoho ujetého kilometru byla necelých 3,50 Kč.
Kompletní výsledky na http://kpczdirec.cz
P.
Jméno
R. nar.
Klub / Bydliště
Vzd.
Doba jízdy
Průměr
1
Tabiová Naďa
1957
Ždírec n. D.
385
19:30
19,74
Získaných 104 200 korun od partnerů tak putuje do havlíčkobrodské nemocnice na nákup
LED diodových jednotek pro léčbu novorozenecké žloutenky.
Na závěr je nutné připomenout také cyklistu děkujícího – a to zejména všem partnerům,
Klubu Přátel Cyklistiky jako pořadateli, službám města, zdravotnickému dozoru MUDr.
Marii a Petrovi Prokšovým, ZŠ a MŠ Ždírec
nad Doubravou za výrobu medailí, ohleduplným řidičům i všem nadšeným spolujezdcům.
Závěrem mi dovolte vyjádřit naději, že se
v příštím roce dočkáme dalšího, stejně vydařeného a v pořadí již jedenáctého ročníku cyklistické 24hodinovky: Ždíreckého trianglu 2016.
2
Klinecká Jana
1981
Hlinsko – MK Hlinsko
316
13:25
23,55
Veronika Jirková
3
Formanková
Veronika
1976
Hlinsko
310
12:43
24,38
P.
Jméno
Rok
nar.
Klub / Bydliště
Vzd. [km]
Doba jízdy Průměr
[hh:mm]
[km/h]
1
Růžička Stanislav
1975
Křižanov – Křižanováci
640
22:04
29,00
2
Záruba Martin
1981
Ždírec n. D. – Stružinec – CK
MTB MARATON HLINSKO
620
22:15
27,87
3
Slavkovský Petr
1978
Třemošnice – Třemošnice
595
-
-
Výsledky kategorie – muži – koloběžka
P.
Jméno
R. nar.
Klub / Bydliště
Vzd.
Doba jízdy
Průměr
1
Červenka Zdeněk
1973
Polná
303
15:42
19,30
Výsledky kategorie – ženy
Výsledky kategorie – družstva
P.
Jméno
Složení
Vzd.
1
Pilsen Urquell
Záruba Martin, Rauchfuss Marek, Vašek Vladimír, Slavkovský Petr
1715
2
Pradáčovci
Pradač Leoš, Pradáč Petr, Pradáč Jan, Pradáčová Lucie
1318
3
Felt Factory Racing
Mastný Martin, Hudec Vojtěch, Hudec Libor
1123
4
Dovolíme si doplnit krátkou poznámku.
Celý tým organizátorů ve složení Aleš Bažout,
Jiří Fidler, Luboš Plíhal a Leoš Pradáč by rád
touto cestou poděkoval ještě jednou všem účastníkům Ždíreckého Trianglu 2015, kteří se svými výkony podíleli na úspěchu celé akce. KAŽDÝ KILOMETR POMOHL!!!
KPC Ždírec n. D.
NASE NOVINY
NAŠE ŠKOLA
SPANILÁ JÍZDA MILOŠE HAVLA I V REPUBLIKOVÉM FINÁLE!
Ve dnech 25. 5. – 29. 5. 2015 proběhlo v Litoměřicích ústřední
kolo Dějepisné olympiády. Nejlepších 31 soutěžících z krajských
kol poměřilo své znalosti období 2. světové války. Podmínkou
účasti v republikovém finále byla odborná práce na téma Hrdina
mého regionu. Naši školu, ale zároveň i okres Havlíčkův Brod
a Kraj Vysočina reprezentoval Miloš Havel z 9. A, vítěz březnového krajského kola v Pelhřimově. A takto sám stručně popisuje
průběh pětidenního klání.
„Měl jsem to štěstí, že jsem mezi 31 účastníky této soutěže mohl
být i já. V pondělí 25. 5. přijeli všichni soutěžící do Litoměřic, aby
zde prožili nezapomenutelných pět dní. Nejprve jsme se šli ubytovat do hostelu U Sv. Štěpána a poté se nám dostalo vřelého přivítání od pana starosty na Městském úřadě Litoměřice. Od úterý do
pátku čekal všechny soutěžící bohatý program. V úterý jsme odjeli do Terezína, kde jsme před odbornou porotou obhajovali svou
písemnou práci na téma „Hrdina mého regionu“. Tématem mé
práce byl plukovník Imrich Gablech, válečný veterán z druhé světové války. Poté následovala velmi zajímavá prohlídka města. Ve
středu jsme odjeli na celý den do Prahy. Zde jsme navštívili Ústav
pro studium totalitních režimů, dále památník s edukativními programy – Od Mnichova k osvobození a 50. léta v Československu.
Odpoledne jsme si prohlédli Národní památník hrdinů heydrichiády. Teprve ve čtvrtek dopoledne jsme psali velký kontrolní test,
v němž organizátoři soutěže prověřili naše znalosti o 2. světové
válce. Odpoledne jsme měli na programu prohlídku Litoměřic.
Poslední den pobytu v Litoměřicích – v pátek – bylo v sále zdejšího hradu slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen. Celý
týden jsem si velice užil a dozvěděl jsem se nové a zajímavé informace. Doufám, že tato soutěž bude mít stále dost příznivců jak
ve škole ve Ždírci nad Doubravou, tak i v celé České republice.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu učiteli Zdeňku Drápalíkovi
za celkovou pomoc a podporu při úspěšné cestě celým letošním
ročníkem Dějepisné olympiády a panu učiteli Jiřímu Hromadovi
a paní učitelce Blance Křivohlavé za pomoc při závěrečné úpravě mé odborné práce. Také děkuji svým rodičům a spolužákům
a všem, kteří mě podporovali a fandili mi.“ Tolik Miloš Havel.
A nyní již vyhlašování výsledků celostátního kola, které bylo stejně napínavé jako v kole krajském. Nejprve jsou oznámena jména účastníků od místa desátého po čtvrté. Poté jsou pozváni na
pódium nejlepší tři účastníci a mezi nimi i náš zástupce. Po pár
vteřinách napětí je rozhodnuto – Miloš Havel obsazuje umístění
z říše snů – druhé místo! Pouhé 2,8 bodu za vítězem! Co říci na
závěr z mého pohledu učitele, „trenéra“, rádce a konzultanta? Miloš dosáhl výsledku, který po něm ve ždírecké škole možná nikdo
nezopakuje po velmi dlouhou dobu. Vždyť konkurence ve všech
soutěžích je tak velká, že se obecně považuje za úspěch medailová pozice v kole okresním. Bylo mně ctí připravovat výborného,
nadaného a pracovitého žáka a prožít s ním v posledních dvou
letech dvě okresní, dvě krajská a jedno republikové kolo Dějepisné olympiády. Děkuji Milošovi za přípravu na všechna kola této
soutěže a za skvělé výkony, které zde předvedl. Blahopřeji mu
k dosažení vynikajícího výsledku, jakým je druhé místo ústředního kola a pevně věřím, že ani v budoucnu neztratí lásku k tak
dobrodružné a napínavé činnosti, jakým je poznávání historie.
Zdeněk Drápalík
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN NAŠICH PRVŇÁČKŮ
Již v pátek 19. 6. 2015 jsme navštívili
zámek Potštejn. Zámkem a historií nás
provázely pohádkové bytosti – kněžna, alchymista, šašek a služebná Mariška. Byli
jsme seznámeni s životem v době gotiky.
Museli jsme vyřešit nelehké úkoly – vypátrat zloděje ztraceného obrazu, projít
zámeckou zahradu a plnit zde zapeklité
úlohy. Osvědčili jsme se jako správní detektivové, obraz jsme našli a byli jsme přijati v zámecké pokladnici, kde jsme si vyzvedli odměnu. V zámeckých prostorách
jsme ještě navštívili Pohádkov, ani tato
návštěva nebyla „zadarmo“. V Pohádkově
jsme měli poznat a zapsat 10 ukrytých pohádek. Našli jsme jich dokonce 12. Výlet
se nám líbil a vydařil.
Ani v pondělí 22. 6. 2015 jsme nezaháleli
a pořádně se protáhli. Počasí nám nepřálo,
tak jsme museli zůstat v tělocvičně. Ani to
nás neodradilo, si to pořádně užít. Sportovali jsme v několika disciplínách – jízda na koloběžce, skok z místa, střelba na
branku a přenášení míče na čas.
Další den – v úterý 23. 6. 2015 jsme
měli naplánován pěší výlet na Řeku s opékáním špekáčků. Jelikož se počasí neumoudřilo, museli jsme program upravit.
Po škole jsme rozmístili 8 stanovišť s úkoly, které žáci ve skupinách po čtyřech plnili. Vůni špekáčků jsme neodolali a šli jsme
si je opéci na fire arénu“. Tímto děkujeme
dobrovolných hasičům za poskytnutí azylu
a přípravu ohniště.
Ve středu 24. 6. 2015 se z nás stali turisté. Vyrazili jsme se podívat na ždíreckou
vyhlídku a následně jsme směřovali na
Kohoutov k ranči U vlající hřívy. Prohlédli jsme si zvířata a zjistili jsme, jak dopadl zloděj koní Bob. Poté jsme se vydali
k rybníku „Kabáťak“, kde plavalo 5 labutí.
Po vydatné svačině jsme se po studenecké stezce vydali zpět do Ždírce. Odměnou
nám byla zmrzlina z místní cukrárny.
Čtvrtek jsme strávili ve třídách. Rozdali jsme si učebnice pro 2. ročník. Zahráli
spoustu her a děti byly odměněny za pondělní sportování. Vše zakončil tak dlouho
očekávaný pátek a s ním i zasloužené vysvědčení. Přejme dětem krásné prázdniny
a těšíme se na shledanou opět v září.
Pavlína Málková, Soňa Sodomková
NASE NOVINY
5
NAŠE ŠKOLA
LESNÍ PEDAGOGIKA
Dne 19. 5. se čtvrté a páté třídy vydaly poznávat lesní přírodu. Těšili jsme se, že se nebudeme učit v lavicích ve škole. Místo, kam jsme
dojeli, bylo obklopené hustými lesy. Ocitli jsme se na Rudných
dolech. Všude krásné, voňavé lesy. Celou dobu se na naší výuce
podílelo Lesní družstvo Přibyslav. Mladí i starší lesníci a myslivci
nás rozdělili do šesti skupinek. Ti nejzodpovědnější z nás neměli
učitelský doprovod. Byly to samozřejmě holky. Hned na prvním
stanovišti jsme se učili sázet mladé stromky. Víte, že strom roste
do normální výšky až 100 let? Na druhém stanovišti nám vysvětlili původ dřevin, značkování pokácených stromů, dřevorubec nám
ukázal svou práci. A každý si uřízl pilou špalíček. Byla to dřina. Na
třetím stanovišti nás čekala ukázka živých dravců a také určování
vycpaných zvířat a určování podle lebky, kůže. Vtom začalo trošku
pršet. Naštěstí na dalším stanovišti jsme se v budově zahřáli vynika-
A PŘECE SE TOČÍ!
své stanovisko vedení televize Prima. Co si
tedy čtenáři mohou o tomto všem pomyslet?
Nestalo se totiž vůbec nic. Až po několika
urgencích se televize Prima vyjádřila, že se
v tomto případě jedná o pouhou upoutávku
(model), která nemusí odrážet skutečnost.
Dětská psychika ale mnohdy nedokáže odlišit realitu od fikce, takže se televizní vysílání dostává do konfliktu s poznatky získávanými ve škole. Bylo by vskutku na místě
se zamyslet nad podobným „falšováním“
vědeckých poznatků a na jeho negativní
STOLNÍ TENIS
9. ročník
V květnu a červnu proběhly
v naší škole závěrečné turnaje
ve stolním tenisu za 2. pololetí.
Po dlouhodobé základní části
se opět, stejně jako v 1. pololetí,
utkalo ve vyřazovacích zápasech o celkové prvenství osmnáct nejlepších hráčů rozdělených do tří kategorií. Všechna
utkání probíhala s velkým odhodláním vyhrát, ale v rámci
zásady fair play. A jaké byly
tedy výsledky?
Žáci 7. ročníku
1. místo – Alexandr Kuckir (5. B)
1. místo – Michal Bílek (7. A)
2. místo – Marek Pol (5. B)
2. místo – Luboš Lempera (7. A)
3. místo – Matyáš Vališ (5. B)
3. místo – Matěj Nepovím (7. A)
6
vliv na dětské chápání. Jak potom vysvětlit dítěti, že v naší době komerční kritéria
mohou převládat nad objektivně poznanými skutečnostmi? Zajisté se v současném
globalizovaném světě celá tato věc dostane
pod drobnohled zahraničních médií a naše
společnost se opět zviditelní svým nepochopitelným rekordem. Kdo pomůže roztočit
zeměkouli správným směrem?
František Nekovář
5. ročník
7. ročník
Žáci 5. ročníku
Zdeněk Drápalík
Helena Malá, 5. B
EPPUR SI MUOVE! – Galileo Galilei
Je tomu zhruba jeden rok, kdy si jeden
zvídavý občan ze Ždírce nad Doubravou
povšiml, že v televizních novinách na televizi Prima se zeměkoule otáčí opačným
směrem. Požádal tedy Soňu Sodomkovou
(tehdy třídní učitelku páté třídy), zda by se
mohli „astronomové“ v její třídě vyjádřit
k této problematice. Po konzultaci s rodiči
děti nechtěly, aby jim sluníčko vycházelo
na západě a zapadalo na východě. Děti se
mají učit také komunikaci s médii, a tak
se souhlasem pana ředitele školy, zaslaly
Děkujeme všem hráčům za
předvedené výkony a blahopřejeme vítězům.
jícím čajem při poznávání stop zvířat. Byla to legrace, zabralo nám
to celkem dost času. Přesunuli jsme se dál do lesa k práci s tažným
koněm. Byl krásný, utáhnul 400 kilogramů. Ptali jsme se mnoho na
starost o koně, krmení, pracovitost. Šárpí si potřeboval odpočinout,
tak jsme vzali šišky a strefovali jsme se do připraveného medvěda.
Ti nejúspěšnější získali pravítko. Dále v lese, kde jsme málem zabloudili, nám zavázali oči a chodili jsme přes pařezy kolem napnutého provazu. Na stezce jsme zakopávali o kmeny stromů. Zdálo se
nám to nekonečné. Kolem se ozývaly podivné zvuky zvířat vydávané pomocí vábiček. Rozběhli jsme se a hledali různé rostliny, které
jsme lepili na čtvrtky a určovali je. Hodně jsme se nasmáli, jak nám
to nešlo. Museli jsme si pomáhat. Na posledním stanovišti dva mladí lidé popisovali stromy. Zkusili jsme vlastní vtipné přednášky. Po
splnění celého programu jsme byli odměněni medailí Znalec lesa,
sušenkou a pastelkami. Byl to nádherně strávený den.
Žáci 9. ročníku
1. místo – Richard Job (9. B)
2. místo – Jan Stejskal (9. B)
3. místo – Lukáš Málek (9. B)
NASE NOVINY
NAŠE ŠKOLA
MOJE PRVNÍ FIRMA NOVINKY A REKAPITULACE
Již v předchozích vydáních tohoto periodika jsme Vás informovali
o projektu Moje první firma, na kterém spolupracuje naše škola
spolu s pěti školami z Jihomoravského kraje. Dovolte, abychom
Vám poskytly novinky z tohoto vydařeného evropského programu.
Přihlášení žáci jednou týdně ve středu dobrovolně navštěvují zájmový úvar, v němž se postupem času ustálily dvě skupiny. Jedna, převážně chlapecká, druhá, většinově dívčí. Program kroužku
vychází především z aktivního přístupu všech žáků, přičemž pedagogové tam fungují v rolích jakýchsi odborných konzultantů.
Žákům je nechána patřičná volnost jejich nápadům a kreativitě,
čehož v žádném případě nezneužívají. Ostatně, přesvědčte se sami
o výsledcích jejich práce.
Na škole vznikly dvě žákovské fiktivní firmy, podle jejichž názvu
snadno odhalíte, jaká genderová skupina žáků je zde zastoupena.
Firma SpoFert – Miloš Havel se zaměřuje na komplexní návrh,
stavbu, montáž či demontáž sportovišť (sportovních hal apod.) a
volnočasových míst (dětská hřiště apod.). V nabídce společnosti
je i pořádání volnočasových aktivit (dětských táborů, specializovaných vzdělávacích a pohybových kurzů). Oproti tomu druhá fiktivní firma – DreamStyle – nabízí návrh a výrobu textilií a jejich
následný prodej. Obě společnosti jsou oficiálně zaregistrovány pod
hlavičkou Centra fiktivních firem (CEFIF, Praha NÚV), v němž
90% společností funguje na středních školách. Zastoupení základních škol je tedy početně mizivé a v této oblasti patří naše škola
mezi inovátorské. Ve srovnání s ostatními školami zapojených do
projektu Moje první firma patříme mezi nejaktivnější.
Žáci byli nuceni vyplnit a odeslat celou řadu administrativních
formulářů, museli požádat o vydání fiktivního živnostenského listu,
zapsání do obchodního rejstříku, či si museli naleznout bankovní
ústav, kterému svěří své bohužel ne-skutečné peněžní prostředky
apod. Všechny potřebné formuláře se reálně podobají skutečným
tiskopisům. Žáci se tak učí různým kompetencím, jsou nuceni řešit
nastalé problémy, spolupracovat v týmu, učí se základům obchodní
i mezilidské korespondence. Dále žáci ve svých firmách vytvořili
zajímavé marketingové nástroje pro sebeprezentaci své společnosti.
Jednalo se například o: reklamní letáček, vizitku, logo, propagační
firemní foto, prezentační video, slogan, powerpointovou prezentaci
apod. Většina fiktivních firem mezi sebou čile obchoduje, i obě naše
společnosti nezůstávají v počtu uskutečněných obchodů pozadu.
Pokud bychom měli rekapitulovat přínos projektu, lze s jistotou
tvrdit, že se jednalo o program velmi užitečný. Činnost fiktivních
Projekt Ochrana člověka za běžných
rizik a mimořádných událostí
Ve čtvrtek 18. 6. se všechny třídy 1. stupně zúčastnily projektu
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Celé
dopoledne se žáci na školním hřišti střídali mezi 11 stanovišti, kde
si opakovali zásady první pomoci a dopravní výchovy, seznámili
se s náplní práce hasičů, policie a obdivovali šikovnost záchranářského psa a dalších dvou cvičených psů. Počasí nám vcelku přálo, všechny děti se zájmem upevňovaly své znalosti a dovednosti.
Děkuji deváťákům, kteří svým mladším spolužákům pomáhali na
stanovištích první pomoci a dopravní výchovy, dále všem lektorům,
policistům i místním hasičům za vzornou spolupráci.
Ilona Lacinová
NASE NOVINY
firem se v žádném případě neomezuje jen na samotné ekonomické
poznatky a zkušenosti, nýbrž žáci v něm rozvíjí tolik potřebné mezipředmětové vazby a zdokonalují různé kompetence. I když možná
většina z nich do budoucna nebude podnikat, často ve svém životě
využijí zásady korespondence, administraci formulářů na úřadech,
spolupráci v týmu a další dovednosti, jenž se učitelé svým žákům
snažili pomocí tohoto programu vštěpit. Vedení školy se zároveň
rozhodlo navázat na úspěšný projekt zřízením povinně volitelného
předmětu pro žáky osmých ročníků. Do něho se do této chvíle přihlásilo 17 žáků.
Pokud někoho z nás činnost fiktivních firem zaujala, budeme rádi,
když navštívíte webové stránky (dostupné i z webu školy):
https://sites.google.com/site/spofertzdireccz/
Veliké poděkování patří našim poctivě pracujícím žákům!
Martin Ležák, Ivana Martincová
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Koncem května se žáci 4. A a 4. B zúčastnili dopravní výchovy v Havlíčkově Brodě. Čekaly na ně zkušební testy z pravidel silničního provozu a jízdy na kole. Po dopoledním snažení
na dopravním hřišti se většině žáků podařilo zvládnout vše na
výbornou a získat řidičský průkaz cyklisty. Všichni si osvojili
chování na silnici, seznámili se s nebezpečím silničního provozu a připomněli si, že nejdůležitější je vlastní bezpečnost.
Ilona Lacinová, Ivana Uchytilová
7
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY MAJETKU
Opravy ulice Nad Řekou, Příčná
Společnost M-SILNICE provedla opravy
větší části ulic Nad Řekou a Příčná. Náklady na opravu jsou 1.687 mil. Kč.
Výstavba ulice U Pikulky
Josef Marek provedl výstabu kanalizace,
která odvede dešťové srážky z nově budované ulice U Pikulky. Následně spol. M-SILNICE zároveň dokončila úsek nové
ulice osazením obrubníků a položením AB
koberce, aby byl umožněn bezproblémový
příjezd k budově Fitka. Cena za provedené
práce je 400 tis. Kč.
Podzemní kontejnery
na tříděný domovní odpad
Spol. Chládek a Tintěra H. Brod provedla ve
velice krátkém čase výstavbu kesonů pro pozemní kontejnery na odpad a výstavbu chodníků a plochy – prodejního místa budoucí
menší tržnice. Cena za dílo je 1,2 mil. Kč.
Rekonstrukce plochy hřiště
ve sportovním areálu
Spol. Sportovní travnaté povrchy Brno provedla rekonstrukci plochy hlavního hřiště v
areálu Tatranu. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo již nefunkční odvodnění a nepropustnost zeminy hřiště, což způsobovalo
podmáčení terénu. Z důvodu nezpůsobilého povrchu muselo být v posledních letech
zrušeno několik soutěžních fotbalových zápasů. Cena rekonstrukce je 433 tis. Kč.
Tribuna pro hudbu
V areálu hasičského cvičiště buduje město víceúčelovou budovu, která bude sloužit
především jako podium – jeviště pro kulturní
akce a zároveň jako sklad pro hasičské vybavení. Je předpoklad, že celý areál bude během letních měsíců daleko více využíván ke
kulturním akcím pro širokou veřejnost. Cena
kompletní stavby činí téměř 900 tis. Kč.
PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY MAJETKU LÉTO 2015
Místní komunikace Stružinec
Stavbu provede do konce srpna vítěz veřejné soutěže, který podal nejnižší cenovou
nabídku – Jan Matějka – autodoprava Ždírec n. D., cena za dílo: 440 tis. Kč.
Místní komunikace silnice I/37
– Vyhnálov
Oprava komunikace v délce 645 m spočívá
v položení vrstvy penetračního makadamu s dvojitým nátěrem asfaltovým lakem.
Stavbu provede do konce srpna spol. M-SILNICE, a. s., Havlíčkův Brod, cena za
dílo 803 tis. Kč.
Rekonstrukce bytu č. 7 v DPS Mírová
Fa ONDRÁČEK VODO-TOPO-PLYN, s.
r. o. provede během července rekonstrukci
a modernizaci posledního bytu v DPS Mírová. Jedná se o byt č. 7, náklady na rekonstrukci budou 185 tis. Kč.
Energetická optimalizace budovy čp. 152
Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení pláště
a půdy budovy a výměnu dveří. Práce bu-
dou provedeny do 30. září 2015. Rozpočet
akce je plánován na 1,5 mil. Kč, veřejná
soutěž náklady sníží.
Doplnění svozu a separace bioodpadů
Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zakoupení další
techniky a kontejnerů pro svoz bioodpadů.
Vítěz veřejné soutěže spol. Redox Bohemia, s.r.o., Ostrava podal nabídku na dodávku zařízení za 683 tis. Kč. Kontejnery
budou dodány do konce září.
Revitalizace zeleně na Kopaninách
Město podalo v pořadí již druhou žádost na
získání dotace na ozelenění skládky zeminy
u řeky Doubravy. Rozpočtové náklady jsou
téměř 2,5 mil. Kč. V případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace bude ozelenění
provedeno do konce listopadu 2015.
Dešťová kanalizace mezi garážemi
na Balkáně
Po letech příprav a oddalování dojde letos
k výstavbě kanalizace pro odvod dešťové
vody mezi garážemi na Balkáně. Práce pro-
8
Dešťová kanalizace mezi garážemi
v ulici Na Rozestí
Josef Marek provede v červenci výměnu
dešťové kanalizace mezi garážemi u bytovky 346/347. Stávající kanalizace je téměř
nefukční a bude nutné, aby byla schopna
odvést vodu z ulice Na Rozcestí, kterou
hodlá město také kompletně opravit. Náklady stavby jsou ve výši 150 tis. Kč.
Jan Martinec
REGISTR SMLUV
NA WEBU MĚSTA
Motory jsou již v opravě, ale před opravou
elektrické instalace je nutné vyřešit možnost zabránění opakování podobné situace, tedy nechtěnému zaplavení armaturní
komory. To si vyžádá určitý čas. Městský
úřad pracuje na řešení společně s dodavatelem zařízení, spol. Lentus Agilis Kobylí.
Od března letošního roku jsou na
webu města www.zdirec.cz v rubrice Městský úřad/Registr smluv
zveřejňovány všechny smlouvy,
které město uzavírá na stavby a dodávky, jejichž hodnota bez DPH je
nad 50 tis. Kč. Smlouvy s hodnotou díla nad 0,5 mil. Kč bez DPH
jsou ukládány na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilZdirecnadDoubravou. Odkaz najdete opět na
webu města v rubrice Kontakty/
Profil zadavatele.
Jan Martinec
Jan Martinec
NEFUNKČNÍ FONTÁNY NA NÁMĚSTÍ
Občané se ptají, proč nejsou v provozu
fontány na náměstí 9. května. Odstavení
fontán způsobilo zaplavení pracovní komory splaškovou vodou při průtrži mračen
v sobotu 13. června. Z doslova natlakované
kanalizace pod náměstím pronikla voda až
do armaturní komory, čímž došlo k zaplavení elektromotorů a ovládací elektroniky.
vede do konce srpna fa Jan Matějka, cena
za dílo je 193 tis. Kč. V rámci této akce
hodlá město rozšířit v lokalitě garáží veřejné osvětlení.
NASE NOVINY
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Přednost vozidel přijíždějících
na křižovatku zprava
Výše uvedený dlouhý název byl v minulosti vykládán jednodušeji: pravidlo pravé ruky. Již před cca 10 lety bylo na území města
odstraněno svislé dopravní značení, upravující přednost vozidel na
křižovatkách místních komunikací. Toto opatření sledovalo a sleduje zejména dva cíle. Prvním cílem je úspora za instalaci a opravy
značek. 1 ks kompletu patka, sloupek, objímka, značka + montáž
totiž vyjde na cca 3,5 tis. Kč. Cílem druhým je zvýšení bezpečnosti, jelikož řidič musí na každé křižovatce sledovat provoz zejména
z pravé strany, tedy zpomalit a věnovat se stavu na vozovce. Neznamená to tedy, že jedu-li rovně, mám přednost. Bohužel, mnoho
řidičů, jak jsme denně svědky, snad ani netuší, že pravidlo pravé
ruky existuje a na silnicích si počínají jako jezdci formule jedna.
Jan Martinec
Informování občanů formou SMS
nahradí do budoucna místní rozhlas
Pro zkvalitnění informovanosti občanů zřídilo město Ždírec n. D.
službu, zasílání krátkých textových zpráv (SMS) na mobilní telefony. Tato služba v současné době rozšiřuje a doplňuje hlášení místního rozhlasu ve Ždírci n. D. a místních osadách.
Občané, kteří mají tuto službu zřízenou jsou informováni SMS
zprávou na mobilní telefon o veškerých kulturních, sportovních
akcí a o stánkovém prodeji ve Ždírci n. D. Těmito SMS zprávami
zasílá také městský úřad občanům veškeré informace. Tuto službu
mohou využívat i organizace a spolky působící ve Ždírci n. D. místních osadách.
KŘIŽOVATKA SILNIC I/34 I/37
Prvního června odevzdali projektanti zpracovanou bezpečnostní
inspekci na posouzení stavu křižovatky u Lázničků s možnostmi
budoucího řešení. Návrh řešení má 3 varianty:
1) kruhový objezd: stavebně prakticky neřešitelný, jelikož požadovaný průměr křižovatky min. 40 m by zásadně zasáhl do všech
sousedních pozemků; cena stavby je odhadnuta na 12 mil. Kč,
bezpečnost chodců na přechodech není zcela zajištěna,
2) uzavření Chrudimské ulice: nejméně nákladné řešení, které ovšem převádí velké dopravní zatížení do centra města na Žďárskou ulici,
3) světelně řízená křižovatka: náklady do 4 mil. Kč, z pohledu bezpečnosti chodců nejlepší řešení.
Bezpečnostní inspekce je nyní předložena Ředitelství silnic a dálnic
ČR v Praze k vyhodnocení. Jako dočasné opatření nařídil Krajský
úřad Kraje Vysočina provést částečnou úpravu stávajícího dopravního zařízení. Jedná se zejména o odstranění levého odbočovacího
pruhu na silnice I/37 ve směru na Pardubice, snesení některého dopravního značení, které částečně zakrývalo značku STOP atd. Tyto
úpravy jsou stanoveny na přechodnou dobu do 31. 5. 2016. Projekt
počítá s tím, že během roku dojde k rozhodnutí, jak dále postupovat
ve zvýšení bezpečnosti na uvedené křižovatce.
Jan Martinec
Tato služba je určena občanům města
a je poskytována zcela zdarma.
Z důvodu finančně náročné údržby a oprav místního rozhlasu se
uvažuje, že do budoucna služba zasílání krátkých textových zpráv
(SMS) na mobilní telefony, plně nahradí hlášení místního rozhlasu.
Z tohoto důvodu je potřeba nahlásit na podatelnu městského úřadu
telefonní číslo, na které chcete krátké textové zprávy posílat.
Kontakt na podatelnu: e-mail: [email protected],
tel. č.: 569 694 483.
Ing. Bohumír Nikl
DOTOVANÉ KOMPOSTÉRY,
sady na separované odpady do domácnosti a kompostovatelné tašky – informace pro zájemce
Od pondělí 20. července 2015 je možné na podatelně Městského
úřadu ve Ždírci nad Doubravou získat za dotovanou cenu kompostéry za jednotnou cenu 250, Kč včetně DPH. Kompostéry jsou určeny výhradně pro občany (tedy fyzické osoby), pro vlastníky či
uživatele zaploceného pozemku ve Ždírci nad Doubravou a jeho
místních částí. Skladem je 45 ks kompostérů.
Současně je možné zdarma získat třídílné sady na shromažďování
tříděných odpadů v jednotlivých domácnostech a kompostovatelné
tašky o velikosti 10 l. Třídílné sady a kompostovatelné tašky jsou
určeny pro všechny občany, kteří řádně a včas platí místní poplatek
za odpady.
Ing. Bohumír Nikl
NASE NOVINY
9
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
VÝBĚR ZE ZÁPISU ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO 18. 6. 2015
• Zastupitelstvo města rozhoduje:
1) město Ždírec n. D. bude v roce 2016 finančně a materiálně podporovat činnost
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Ždírec n.D. na úrovni JPO 2,
2) ukládá městskému úřadu vyčlenit při
přípravě rozpočtu města na rok 2016 ve
výdajích částku potřebnou pro provoz
JPO 2.
• Zastupitelstvo města rozhoduje:
1) o koupi pozemku v k.ú. Nový Studenec,
parc.č. 344/29 o výměře 68 m2 a stanovuje kupní cenu kupovaného pozemku
na 30 Kč/m2,
2) o koupi 7/15 pozemku parc.č. 423/19 o
výměře 7 m2 v k. ú. Ždírec nad Doubravou a stanovuje kupní cenu kupovaných
7/15 pozemku na 490 Kč.
• Zastupitelstvo města rozhoduje:
1) o prodeji pozemku parc.č. 24/84 o výměře 34 m2, odděleného z pozemku parc. č.
24/67, k.ú. Benátky u Ždírce n. D., kupujícím dle žádosti čj. MŽ/273/2015 a
stanovuje kupní cenu 30 Kč/m2,
2) o prodeji pozemku parc.č. 24/85 o výměře 980 m2, odděleného z pozemku parc. č.
24/1, k. ú. Benátky u Ždírce n. D. a stanovuje kupní cenu 75 Kč/m2.
• Zastupitelstvo města rozhoduje o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 12PO-000388/02,
P/VB/12/2015“ mezi městem Ždírec
nad Doubravou a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 346/56, Praha,
pro uložení zemního kabelu veřejného
osvětlení na pozemku parc. č. 932/1
k. ú. Ždírec nad Doubravou za náhradu
celkem 7 258,55 Kč vč. DPH,
• Zastupitelstvo města stanovuje podmínky budoucího prodeje pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě
V Údolí:
1) kupní smlouva na prodej pozemků bude
uzavřena nejdéle do 31. 10. 2015,
2) cena za prodej 1 m2 je stanovena na
280 Kč,
3) náklady spojené s vkladem pozemku do
katastru nemovitostí uhradí kupující, daň
z převodu nemovitosti uhradí prodávající,
4) pozemky budou přednostně nabídnuty podle pořadníku žádostí, vedeného městským úřadem, a to zájemcům
z nichž, jde-li o partnery, má alespoň jeden trvalé bydliště na území města Ždírec nad Doubravou,
5) kupující
uhradí
městu
náklady
spojené s vybudováním domovních přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace a uhradí městu poplatek za rezervaci příkonu elektrické energie, který
město uhradilo spol. ČEZ Distribuce,
a.s. před zahájením výstavby technické
infrastruktury v dané lokalitě,
6) kupní smlouva bude mj. obsahovat věcné břemeno zapsané pro Město Ždírec
n. D., spočívající v předkupním právu
města na zpětné vykoupení prodaného
pozemku a to za jeho kupní cenu a předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. do vkladu vlastnického práva a
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč pro
kupujícího, který/ří do 5 let od předání
pozemku k výstavbě nevybuduje/í na
prodaném pozemku rodinný domek.
• Zastupitelstvo města rozhoduje o podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezplatný
převod pozemku parc.č. 386/2 v k. ú.
Nový Studenec, který je využíván jako
ostatní plocha, ostatní komunikace.
• Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit na 5. zasedání zastupitelstva návrh směrnice pro určování
kupních cen pozemků, které jsou městem převáděny žadatelům a to na základě znaleckého posudku na cenu pozemků v lokalitách určených územním
plánem k výstavbě domů pro bydlení.
• Zastupitelstvo města rozhoduje o uzavření „Smlouvy o úvěru č. 1221307462“
mezi městem Ždírec nad Doubravou a
UniCredit Leasing CZ, a. s. Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 Michle,
IĆ: 15886492. Město touto smlouvou
přijímá úvěr ve výši 834 851,00 Kč na
financování koupě komunálního traktoru John Deere 2520 vč. příslušenství,
žacího stroje, radlice SR M 1500 a rozmetadla CONE EX180.
• Zastupitelstvo města ukládá radě
města vydat souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení osobám ubytovaným
dlouhodobě v ubytovacích zařízeních
pouze při splnění podmínek:
a) žadatel o doplatek má trvalý pobyt na
území města,
b) souhlas bude vydán na dobu nejdéle 3
měsíce,
c) žadatel není trestně stíhán, nebyl shledán
vinným v přestupkovém řízení v 12 po
sobě jdoucích měsících před vydáním
souhlasu s poskytnutím doplatku a nevzbuzuje veřejné pohoršení svým vystupováním na veřejnosti,
d) žadatel prokáže, že aktivně hledá bydlení v obci, kde má trvalý pobyt.
VÝBĚR ZE ZÁPISU Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA, KONANÉ 27. 5. 2015
• Rozpočtové opatření č. 6/2015
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 7/2015, kterým se zvyšují
příjmy rozpočtu města na rok 2015 o částku
3 050 646 Kč a výdaje o částku 3 206 000
Kč, z toho 3 mil. Kč tvoří konsolidace příjmů a výdajů; rozdíl ve výši 155 354 Kč je
kryt příjmem z Fondu rozvoje bydlení.
• Veřejná soutěž č. 9/2015
Rada města:
1) bere na vědomí odstoupení od smlouvy
10
na provedení opravy místní komunikace na Vyhnálov společností Lesostavby
Třeboň, a. s. z kapacitních důvodů,
2) rozhoduje, že město uzavře smlouvu
o dílo s uchazečem, který se umístil na
druhém místě, což je spol. M-SILNICE
Pardubice, provoz Havlíčkův Brod, cena
za dílo 802 544,60 vč. DPH; termín realizace srpen 2015,
3) pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s a.s. M-SILNICE Pardubice.
• Záležitosti ZŠ a MŠ
Rada města:
1) rozhoduje na základě návrhu ředitele ZŠ
a MŠ Ždírec n. D. o poskytnutí nepeněžního daru ve výši 1 000 Kč Miloši
Havlovi,
2) bere na vědomí zápis o provedení veřejné prověrky BOZP konané 14.5.2015
v ZŠ a MŽ Ždírec n. D.
NASE NOVINY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
• Krátkodobá výpůjčka prostor
a zařízení
Rada města rozhoduje o bezplatné výpůjčce nebytových prostor a zařízení Klubu přátel cyklistiky na zajištění akce „Každý kilometr pomáhá“, která se uskuteční ve dnech
20.–21. 6. 2015 ve smyslu žádosti KPC ze
dne 18. května 2015.
• Kronika obce 2
Rada města:
1) stanovuje prodejní cenu knihy „Pamětní
kniha obce ždírecké II“ na 150 Kč vč.
DPH,
2) rozhoduje o poskytnutí knihy jako daru
pro pozvané hosty 8. setkání rodáků 2015,
3) rozhoduje o tom, že kniha bude věnována jako dar rodičům dětí při pravidelném
vítání nových občánků města.
• Investice a opravy majetku
Rada města rozhoduje:
1) o objednání instalace dopravního značení na místní komunikaci v Benátkách,
2) o objednání instalace dopravního značení na místní komunikaci ve Stružinci,
3) o objednání přeložky přípojky zemního
plynu v prostoru budoucí autobusové
zastávky v Údavech; práce v hodnotě 31 339 Kč vč. DPH provede fa ERMONT spol. s r.o. Hlinsko,
4) rozhoduje o opravě 13 ks hlásičů veřejného rozhlasu; práce provede MOPOS
Communications, a. s. Pardubice za
cenu 15 900 Kč bez DPH.
• Stanovení podmínky při pronájmu
bytů v DPS
Rada města:
1) projednává dokument „Prohlášení nájemníka DPS Ždírec n. D.“, který stanovuje výši poplatku za poskytované výkony pečovatelskou službou,
2) schvaluje směrnici města „Prohlášení
nájemníka DPS Ždírec n. D.“ a stanovuje měsíční poplatek na 600 Kč na osobu
ubytovanou v DPS Mírová 119 a Nad
Řekou 560.
• Pronájem pozemků
Rada města:
1) rozhoduje o pronájmu pozemků:
a) části pozemku parc.č. 375/34 o výměře
100 m2, k. ú. Ždírec n.D., ulice Konečná,
MŽ/548/2015; rada žádost o pronájem
pozemku pro daný účel zamítá,
b) části pozemku par.č. 925/2 o výměře
10 m2, k. ú. Ždírec n. D., Nové Ransko,
MŽ/603/2015; rada žádosti vyhovuje s
tím, že nájemní smlouva bude uzavřena
NASE NOVINY
na dobu určitou od 1.6. do 31. 7. 2015,
výše nájemného je stanovena na 50 Kč
za dobu pronájmu.
2) projednává žádost o pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 v budově v
Horním Studenci 70 pro zřízení kanceláře revírníka Lesů ČR; rada souhlasí s budoucím pronájmem a ukládá MěÚ zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce.
• Vyúčtování plateb za provoz objektů
ve výpůjčce
Rada města projednává vyúčtování plateb
za provoz objektů ve výpůjčce v roce 2014
a rozhoduje:
1) město vrátí SDH Údavy přeplatek ve
výši 3 776 Kč,
2) TJ Sokol Horní Studenec uhradí městu
doplatek za služby ve výši 2 150 Kč,
3) SDH Kohoutov uhradí městu doplatek
za služby ve výši 3 723 Kč.
• Podání žádosti o dotaci
Rada města:
1) rozhoduje o podání žádosti u Státního
fondu dopravní infrastruktury na podporu realizace akce „Bezpečný chodník
Benátky“ v rámci 2. kola podávání žádostí,
2) objednává zpracování žádosti u spol. IPI
s. r. o., Žďár n. S.; cenová nabídka – zpracování žádosti 12 000 Kč, organizace a
realizace výběrového řízení 14 000 Kč,
závěrečné vyúčtování akce 16 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy příkazní se spol. IPI s. r. o.
• Stanovení podmínek prodeje stavebních pozemků
Rada města projednává podmínky pro
prodej stavebních pozemků v ulici
V Údolí dle návrhu a doporučí zastupitelstvu města schválit podmínky prodeje
na 4. zasedání 18. června 2015 s tím, že
městský úřad svolá následně informativní
schůzku zájemců o koupi pozemků, kde
budou s těmito podmínkami seznámeni.
• Souhlas města s výplatou dávek
Rada města se seznámila s podmínkami
souhlasu, který s platností od 1. května
2015 ukládá obcím zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, pro poskytování doplatku na bydlení pro osoby
žijící dlouhodobě v ubytovacím zařízení.
Na území města se jedná o ubytovnu na
Novém Ransku 201.
Rada města ukládá městskému úřadu:
1) prověřit podmínky v budově ubytovacího zařízení Nové Ransko 201; budova
je v katastru nemovitostí vedena jako
rodinný dům,
2) předložit radě města podklady pro udělení souhlasu na 14. schůzi rady.
• Rekonstrukce bytu
Rada města rozhoduje o provedení rekonstrukce bytu č. 7 v DPS Mírová 119
a ukládá městskému úřadu připravit jednoduchou projektovou dokumentaci na
rekonstrukci bytu a vyzvat stavební firmy k podání nabídky.
• Schválení smlouvy
Rada města rozhoduje o uzavření smlouvy:
1) č. 12MP-001360 s ŘSD ČR, Správa
Jihlava, zakládající právo provést stavbu „I/37 Údavy průtah“, kterou město
umožní realizovat stavbu průtahu Údavy
v roce 2016,
2) č. ID FV01211.0037 s Krajem Vysočina
na příspěvek ve výši 30 000 Kč na opravu sportoviště Studenec v roce 2015.
• Stanovení podmínek pro uzavírání
nájemních smluv
Rada města ve smyslu znění zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje
podmínky pro uzavírání nájemních smlouvy na bytové a nebytové prostory:
1) do nájemného s platností od 1. září 2015
a 1. ledna 2016 bude zahrnuta platba za
pronájem movitých věcí,
2) nájemné bude nájemce hradit vždy nejdéle do 15. dne příslušného měsíce,
3) nájemné lze zvyšovat jednostranně maximálně ve výši a rozsahu dle zákona
č. 89/2012 Sb.
• Vzdání se práva odvolání
Rada města se vzdává práva odvolání proti
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina
ze dne 27. 5. 2015, čj.: KUJI 37005/2015,
Sp. zn.: OOSČ 473/2015 OOSC/2, o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy na úseku úkonů městské policie.
• Různé:
Rada města bere na vědomí:
a) poděkování paní Milady Vavrouškové a
pánů Josefa Kocourka a Ladislava Pospíšila za blahopřání k životnímu výročí,
b) informaci místostarosty o přípravě 8. setkání rodáků,
c) jednání komise pro hodnocení nabídek
projektu „Doplnění separace a svozu
bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou dne 29. 5. 2015,
d) pozvání starosty a místostarosty na setkání s předsedou vlády v Hlinsku 1. 6. 2015.
11
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
VÝBĚR ZE ZÁPISU ZE 14. SCHŮZE RADY MĚSTA, KONANÉ 10. 6. 2015
• Vyhodnocení veřejné soutěže č. 14/2015
Rada města na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne 29.05.2015,
předložené hodnotící komisí, určuje vítězem veřejné soutěže na zakázku č. 14/2015
„Doplnění separace a svozu bioodpadů ve
městě Ždírec nad Doubravou“ spol. REDOX Bohemia, s. r. o., Rudná 3/30, 703 00
Ostrava, IČ: 294484409, nabídnutá cena za
dílo 564 600 Kč.
• Výzva k podání nabídek č. 17/2015
Rada města:
a) rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání
nabídek ve veřejné soutěži na zakázku
malého rozsahu č. 17/2015 na stavební práce „Energetická optimalizace víceúčelové budovy, st. 233 Ždírec nad
Doubravou“,
b) jmenuje členy a náhradníky komise pro
otevírání obálek a posouzení nabídek
uchazečů ve veřejné soutěži na zakázku
malého rozsahu č. 17/2015:
členové komise: 1. Jan Martinec, 2. Bohumír Nikl, Ing., 3. Zdeněk Pleva
náhradníci:1. Luděk Špinar, 2. Libor
Málek, Bc., 3. Bohuslav Němec.
• Poskytnutí příspěvku
Rada města:
1) rozhoduje o poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč Aeroklub Chotěboř, Letiště
– Počátky 67, 583 01 Chotěboř na zajištění akce Letecký den 2015, konaný
21. června 2015; schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a Aeroklubem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy,
2) rozhoduje o poskytnutí účelového daru
SDH Ždírec nad Doubravou na vydání
brožury o historii SDH při příležitosti
110. výročí založení; výši daru určí rada
města po předložení cenové kalkulace
tisku brožury.
• Investice a opravy majetku
Rada města rozhoduje:
1) o objednání rekonstrukce bytu č. 7
v DPS Mírová 119; práce provede fa
ONDRÁČEK
VODO-TOPO-PLYN
s. r. o. Ždírec n.D., cena za dílo 184 908
Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo,
2) o objednání stavby stezky na lesním pozemku parc.č. 280/1, k.ú. Ždírec n. D.,
v délce 85 m; práce provede fa Jan Matějka, Ždírec n.D., cena za dílo 92 357
Kč vč. DPH,
3) o náhradě 6 ks bezdrátových hlásičů repasovanými hlásiči; cena 3 350 Kč/ks bez
DPH; práce provede servisní spol. MOPOS Communications, a.s. Pardubice.
• Čestné uznání
Usnesení: Rada města uděluje čestné uznání Miloši Havlovi za vzornou reprezentaci
ZŠ a MŠ a města Ždírec nad Doubravou v
krajském a národním kole olympiády žáků
základních škol.
• Uvolnění ze zaměstnání
Rada města schvaluje uvolnění Zdeňka Plevy v termínu od 3. do 7. 8. 2015 pro výkon
činnosti instruktora organizované zájmové
tělovýchovné činnosti pro sportovní klub
TATRAN Ždírec nad Doubravou.
• Smlouva o likvidaci nosičů dat
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
o likvidaci nosičů dat se spol. REISSWOL
likvidace dokumentů a dat, s. r. o., U Dýhárny 1162, Kralupy nad Vltavou.
• Půjčka ze SF
Rada města souhlasí s půjčkou ze Sociálního fondu města dle §6 písm. f) Pravidel pro
tvorbu a čerpání fondu Ludmile Vavrouškové ve smyslu podané žádosti a doporučí
zastupitelstvu města půjčku schválit.
POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pořadí 5. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad
Doubravou ve volebním období 2014–2018 se koná ve čtvrtek 3. 9. 2015 v zasedací místnosti městského úřadu, Školní
500. Začátek zasedání je v 18.00 hod.
12
• Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor
o výměře 15 m2 v budově v Horním Studenci 70 pro zřízení kanceláře revírníka
Lesů ČR; nájemné je stanoveno na 100 Kč
měsíčně, další podmínky nájemní smlouvy
stanoví městský úřad v souladu s právními
předpisy.
• Záležitosti ZŠ a MŠ
Rada města:
1) rozhoduje o odměně řediteli ZŠ a MŠ
Ždírec n. D. za práci v 2. pololetí školního roku; výše odměny tvoří přílohu
zápisu ze schůze rady města,
2) souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Ždírec
n. D. odprodala nepotřebný majetek dle
žádosti čj. ZŠ 151/15; seznam majetku
tvoří přílohu zápisu. Hlasování: 5-0-0.
• Uzavření smlouvy
Rada města schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín
č. Z_S24_12_8120047177 na provedení
přeložky KNN na pozemku připravované
stavby autobusového zálivu v Údavech;
cena prací 176 721 Kč.
• Stavba krmelce
Rada města souhlasí se žádostí MS Horní
Studenec na umístění krmelce pro zvěř na
lesním pozemku parc.č. 203 v k. ú. Horní
Studenec.
• Různé:
Rada města bere na vědomí:
a) vyjádření MěÚ Chotěboř k opravě dešťové kanalizace v Údavech,
b) poděkování SDH Údavy za pomoc města při převodu dodávkového automobilu
na SDH.
Jan Martinec, starosta
POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE,
FARNOST KRUCEMBURK
Kostel sv. Václava
Horní Studenec:
čtvrtek: 18.00, neděle: 9.30
Kostel sv. Mikuláše
Krucemburk:
středa, pátek: 18.00, neděle: 8.00
DPS Nad Řekou 560,
Ždírec n. D.:
sobota: 18.00 (každý sudý týden)
Kostel Navštívení Panny
Marie Sobíňov/Sopoty:
každá sobota: 16.30
NASE NOVINY
SLUŽBY MĚSTA INFORMUJÍ
PROVOZ SBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
FIRMA ODAS ODPADY S. R. O.
SBĚRNÝ DVŮR A VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN
Výkup barevných kovů a železného šrotu
Platba – bezhotovostně na účet nebo složenkou
Dárek – od firmy ODAS ODPADY s. r. o. za každých 150kg
železného šrotu
Duben – říjen
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
8.00 – 11.00
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota
Ceny
Železný šrot .................... 3,70 Kč/kg
Měď ................................. od 104–130 Kč/kg
Mosaz .............................. 80 Kč/kg
Hliník .............................. od 14–40 Kč/kg
Listopad – březen
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel – tel.: 777 180 231
Suchý František – tel.: 777 834 172
PROVOZ SBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
KOMPOSTÁRNA – UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU A TRÁVY
Bližší informace Vám rádi sdělí pracovníci sběrného dvora
popř. na tel. čísle 603 153 572 p. Zachová
Duben – říjen
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
8.00 – 11.00
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota
UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU
V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
Listopad – březen
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě
na tel.: 569 694 024 a 602 493 451.
Ukládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ,
tel.: 569 694 436, 569 694 024 a 602 493 451.
Ukládání výkopové zeminy
Ukládání stavebního odpadu v průmyslové zóně je v současné
době nutné předem domluvit!
Ing. Bohumír Nikl
Na úložiště zeminy po předchozí domluvě
na tel.: 569 694 024 a 602 493 451
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HLINECKO
4.,5. 7.2015
MUDr. Zora Dvořáčková
Husova 64, Hlinsko
469 311 826
6. 7. 2015
MUDr. Zdeněk Dvořáček
Husova 64, Hlinsko
469 311 826
11., 12. 7. 2015
MUDr. Lubomír Pecháček
Miřetice 31
469 344 127
18., 19. 7. 2015
MUDr. Libor Bačkovský
Družstevní 1401, Hlinsko
469 311 653
25., 26. 7. 2015
MUDr. Tomáš Mrkvička
Zahradní 240, Proseč u Skutče
469 321 126
1.,2. 8. 2015
MUDr. Michael Chlud
Smetanova 568, Skuteč
469 365 290
8.,9. 8. 2015
MUDr. Zdeňka Janovská
Hlinecká 64, Trhová Kamenice
469 333 110
15., 16. 8. 2015
MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
566 663 148
22., 23. 8. 2015
MUDr. Hana Mrkvičková
Zahradní 240, Proseč u Skutče
469 321 126
29., 30. 8. 2015
MUDr. Zdeněk Dvořáček
Husova 64, Hlinsko
469 311 826
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9.00 DO 13.00 HODIN.
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ HAVLÍČKŮV BROD
4.–6. 7.2015
MUDr. Jan Maštálka
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou
569 721 553
11., 12. 7. 2015
MUDr. Hana Novotná
Bechyňovo nám. 2, Přibyslav
607 966 550
18., 19. 7. 2015
MUDr. Eva Cyrusová
Havlíčkova 2198, Havlíčkův Brod
569 432 014
25., 26. 7. 2015
MUDr. Martina Saidlová
Legií 1710, Chotěboř
739 286 730
1., 2. 8. 2015
MUDr. Kazimír Swaczyna
Okrouhlice 186
569 489 174
8., 9. 8. 2015
MUDr. Lenka Římanová
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
569 426 105
15., 16. 8. 2015
MUDr. Milana Lánová
Na Rozcestí 482, Ždírec nad Doubravou
569 694 639
22., 23. 8. 2015
MUDr. Milan Hanusek
Nádražní 72, Havlíčkův Brod
569 432 442
29., 30. 8. 2015
MUDr. Kociánová-Krajcarová
Dobrovského 2023, Havl. Brod
569 426 102
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST V NEMOCNICI HAVL. BROD
Pracovní dny:
17.00 – 20.00 dospělí, děti a dorost
NASE NOVINY
Víkendy a svátky: 9.00 – 20.00 (dospělí)
8.00 – 20.00 (děti a dorost)
13
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Kultura v našem blízkém okolí
MOŘE U RYBNÍKA ŘEKA
Prázdniny se kvapem blíží a s nimi i čas koupání, polehávání
v trávě, pozorování hvězd a sladkého nicnedělání. K dokonalé pohodě patří též nějaké příjemné místo, kde se o Vás někdo postará,
a tak Vás srdečně zveme do naší restaurace Moře u rybníka Řeka,
kde hlinecké i chotěbořské pivo poteče proudem, žádný žaludek
nezůstane prázdný a ve Vaší unikátní historické plovárně na Řece
bude panovat, jako vždy, dobrá nálada. Prostě prázdniny takové,
jaké mají být.
A protože k létu patří také zábava, legrace, sportovní klání, zážitky a povyražení, i letos jsme pro Vás nachystali množství akcí,
ze kterých si zajisté vyberete.
Léto na Moři (sedmý ročník) – program akcí:
3. 7. 19.00
Večer s tóny harmoniky
(posezení s akordeonem a kytarou)
5. 7. 18.00?
Letní komedie v podání Ochotnického spolku
Bobrová (čas představení zatím v jednání, bude
upřesněno)
10. 7. 20.00
Stráníci (folkový koncert známé skupiny, skvělá
atmosféra a báječná nálada)
11. 7. 18.00
O Palečkovi (zábavné představení pro děti i
dospělé v podání profesionálů z renomovaného
pražského divadla Malé divadélko)
17. 7. 20.00
MONTY – TLUSTÝ PÁN
(koncert moravského písničkáře)
22. 7. 18.00
Hudební recitál pro děti (nevšední setkání s hudbou, plno hádanek, her a soutěží)
24. 7. 20.00
Na stojáka: Lukáš Pavlásek, Karel Hynek,
Arnošt Frauenberg, Daniel Čech – stand-up
comedy
25. 7. 19.00
Večer s tóny harmoniky
(tradiční posezení s lidovou písní)
31. 7. 20.00
Super zábava s neobvyklou hudební sestavou –
housle, kytara, basa
2. 8. 18.00
Odpoledne s kouzelníkem – Standovskij kouzelník Jílek zaujme, překvapí, potěší, rozesměje,
obdaruje a navíc naučí jednomu kouzlu Vašeho
potomka
7. 8. 20.00
Pepa Štross a syn – (koncert plný zábavy a
vtipů v podání známého českého baviče a
zpěváka)
8. 8. 9.00
O Mořského vítěze VIII. ročník
(tradiční soutěž pejsků)
8. 8. 18.00
O ploutev žraloka Žrouta
(soutěž pro jedlíky a milovníky piva)
9. 8. 11.30
O zlatou šlapku
(soutěž ve šlapání na šlapadle)
14. 8. 20.00
Jarda Bílek a spol.
(tradiční zábava ve velkém stylu)
15. 8.
PRAVÁ PIRÁTSKÁ NÁMOŘNÍ BITVA
14.00–20.00 (podívaná pro celou rodinu)
19. 8. 19.00
Večer s akordeonem a kytarou
21. 8. 18.00
Kouzelnické představení pro děti
21. 8. 20.00
Vrabčí trh – příjemné tóny jazzu, folku, country
a popu; hudební zábava
Bližší informace k jednotlivým bodům programu najdete na našich webových stránkách www.morerybnikreka nebo na našem
facebookovém profilu. Změna programu vyhrazena – je dost pravděpodobné, že se bude rozrůstat, řada akcí ještě v jednání?
NA VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY SE MOC TĚŠÍME A PŘEJEME NÁM VŠEM HEZKÉ LÉTO
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
A
PODĚKOVÁNÍ
ÚMRTÍ:
Květa Zvolánková, Ždírec nad Doubravou
Čest její památce!
mátce!
Děkuji touto cestou MÚ ve Ždírci nad Doubravou za blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Miloš Švestka
VZPOMÍNKA:
Chtěla bych touto cestou poděkovat MÚ ve Ždírci n. D. za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Ludmila Málková
Dne 18. 6. 2015 to bylo 30 let, co navždy odešla naše babička,
paní Julie Piklová.
S láskou vzpomínají vnučky Hana a Vlaďka.
Děkuji MUDr. Prokšové a MUDr. Prokšovi za obětavou péči o naši
maminku Marii Urbanovou, která nás 5. 5. 2015 navždy opustila.
Jaroslava Vlčková s rodinou
Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém životě – velká ve své
lásce a dobrotě. Dne 25. 7. 2015 vzpomeneme páté smutné výročí
úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky, paní Růženy
Marečkové z Údav.
Za tichou vzpomínku děkuje
a s láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.
Dne 25. 5. 2015 oslavil dlouholetý hráč,
trenér a funkcionář pan Ladislav Pospíšil
ze Ždírce nad Doubravou své 70. narozeniny. Přejeme mu tímto vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a jeho nevyčerpatelný optimismus.
TATRAN Ždírec nad Doubravou.
14
NASE NOVINY
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Multifunkční centrum Hlinsko
zve do divadla
Podzimní divadelní abonentky stále k dispozici
V letošní roce budou pravidelná divadelní představení v Hlinsku
zakončovat svou již 4. sezónu a pro kulturymilovné obecenstvo se
divadelní předplatné stalo již tradicí. Během této doby se rozšířil
mýtus, že předplatné (abonmá) není možné získat, nepodstoupí-li
zájemce mnohahodinové čekání ve frontě. Skutečnost je ale jiná.
Abonentky jsou stále k dispozici, a proto bychom vám chtěli nabídnout možnost zakoupit si divadelní předplatné do Hlineckého
Multifunkčního centra na podzimní část sezóny 2015/16. Předplatné obsahuje 5 divadelních titulů, které vás pobaví, potěší, poučí, ale
také umožní prožít neopakovatelný a bezprostřední zážitek, s nímž
se u žádného jiného média nesetkáte. Máte-li chuť stát se divadelním předplatitelem a vidět na prknech takové osobnosti jako Karla
Rodena, Janu Krausovou, Evu Holubovou, Zuzanu Bydžovskou a
další, neváhejte a kontaktujte nás v na tel. čísle 469 311 101 nebo
mailem [email protected] Podrobný program a všechny potřebné informace naleznete na našich stránkách www.mfc-hlinsko.cz.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Za MKK Hlinečan Petr Sedlák
ŽDÍRECKÝ OKRUH VIII.
V sobotu 6. 6. 2015 se na hasičském cvičišti u řeky Doubravy konal
již VIII. ročník turistické akce „Ždírecký okruh“ pro pěší i cykloturisty. Na trasy v okolí Ždírce n. D. vypravily zaměstnankyně turistického informačního centra 130 turistů. Počasí nám přálo a turisté
si měli poté kde odpočinout a občerstvit se. Členové SDH Ždírec
n. D. pro zájemce připravili chlazené pivečko, nealko nápoje, kávu
a jiné. Paní Jaroslava Půžová měla napečené výborné buchty. Kdo
měl hlad, mohl si zakoupit dobrou klobásku. Turistům, kteří se vrátili do cíle, byl předán „Pamětní list“.
Tímto děkujeme členům SDH, kteří pro nás a turisty vždy připraví skvělé zázemí včetně občerstvení. Doufáme, že turisté byli
spokojeni a již nyní se těšíme na setkání opět v příštím roce.
Zdena Lédlová
Galerie Doubravka zve na výstavu
KNIHOVNA, IC,
GALERIE DOUBRAVKA, KINO
Brodská 120, 582 63 Ždírec nad Doubravou
telefon, fax: 569 694 620
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.kzm-zdirec.cz
www.zdirec.cz
www.kzm-zdirec.cz
Inzerujte v „Našich novinách“
[email protected],
[email protected]
NASE
NOVINY
Tel: 569 694 620
e-mail:
INZERCE
NASE NOVINY
15
SPORTOVNÍ OKÉNKO
Z oddílu kopané
NAŠI NEJMENŠÍ FOTBALISTÉ
SE ZÚČASTNILI TURNAJE V HLINSKU
V úmorném vedru v sobotu dne 15. 6. 2015 se naši nejmenší fotbalisté ročníku 2008 a mladší zúčastnili turnaje v Hlinsku. Skončili na
krásném osmém místě.
Výsledky:
Zápas
V.
Góly
Hlinsko zelení– TATRAN
5:1
Šustr
TATRAN – Pardubičky
4:0
Šustr 2x, Janda 2x
Chrudim Barca – TATRAN
4:1
Šustr
TATRAN – Polička červení
0:5
TATRAN – Hlinsko černí
4:0
Kunz 2x, Šustr, Janda
TATRAN – Ivančice
1:3
Šustr
TATRAN – Chrudim Real
2:0
Kunz, Janda
Borová – TATRAN
0:2
Janda 2x
TATRAN – Polička modří
1:0
Pleva
Nejlepším střelcem týmu: Adam Šustr 6 gólů
Nejlepší hráč týmu:
Matouš Kavalír
Sestava: Matěj Špinar – Matouš Kavalír, Jakub Janda, Zdeněk Pleva, Lukáš Kunz, Alex Dymáček, Adam Šustr, Jaroslav Novotný,
Marek Špinar, Marek Pohl
Turnaj vyhráli naši přemožitelé ve skupině: Chrudim Barca
ASPV
NETRADIČNÍ SEDMIBOJ ŽDÍREC N. D.
V letošním roce se nám nějak nedaří dodržovat léta zaběhnuté
termíny a je tomu i u soutěže v netradičním sedmiboji. V sobotu
23. května 2015 se vzhledem k nejistému počasí konala v našich
tělocvičnách. Přilehlé prostory školy ožily brzy ráno cvičiteli a
cvičenci z Chotěboře, Nové Vsi, Malče a Ždírce n. D., a to v hojném počtu. Po prezentaci se rozběhlo do všech koutů 58 dvoučlenných družstev, a to již po dvacáté. Děti měly o zábavu postaráno
a nikdo neměl nejmenší šanci se nudit. S touto soutěží slavíme
letos XX. ročník. Několik generací vyrostlo na sedmi disciplínách
a mnoho z nich nám již vrací do oběhu vlastní děti, což nás velice
těší. Jen tak dál.
Vraťme se opět k závodníkům a věřte, že byli úspěšní:
Nejmladší předškoláci – Zdeněk Pleva a Richard Matějíček
1. místo, Anna Málková a Julie Kmentová 2. místo, Mia Andělová
a Anna Málková 4. místo. Žákyně I. – Natálie Pálková a Barbora
Němcová 2. místo, Katka Havelková a Iva Ptáčníková 3. místo,
Pavla Matějíčková a Lola Andělová 5. místo. Žákyně II. Kateřina
Šustrová a Nikola Pálková 1. místo, Veronika Burianová a Denisa Brychtová 2. místo, Barbora Plevová a Dominika Štefáčková
4. místo, Nela Ptáčníková a Pavlína Havelková 5. místo. Žákyně
III. Soňa Nekovářová a Barbora Uchytilová 3. místo. Žákyně IV.
Monika Hanzalová a závodnice z Malče 1. místo, Markéta Stará
a Barbora Ondráčková 2. místo. Žáci I. Dominik Bažout a Lukáš
Uchytil 3. místo. Žáci II. Robert Anděl a Tomáš Polánský 2. místo, Adriana Velíková a Tomáš Polánský 3. místo, Petr Nekovář a
Matyáš Plíhal 5. místo. Na závěr Dorost: Marek Klátil a závodník
z Malče 2. místo. Závodníkům gratulujeme a cvičitelům děkujeme. Fotografii z akce najdete ve fotookénku.
O dalších aktivitách ASPV se dočtete v zářijovém čísle Našich novin.
Přejeme všem krásné léto a na shledanou opěv v září!
Zdeněk Pleva
MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Poruchy veřejného osvětlení
Městský úřad žádá obyvatele, aby při
jakémkoliv zjištění závady na veřejném
osvětlení volali bezplatnou linku správce
osvětlení, tj. společnost Citelum – 800
101 109, dispečink. Při hlášení poruchy
oznamte dispečinku také číslo SB, které
je připevněno na sloupu VO.
Zákaz podomního prodeje
Rada města svým nařízením č. 2/2013
(Tržní řád města Ždírec nad Doubravou)
z 23. 10. 2013 vydala s platností k 1. listopadu 2013 zákaz podomního prodeje
na území města Ždírec nad Doubravou.
UPOZORNĚNÍ:
16
Podomním prodejem se podle zákona a
uvedeného nařízení je nabídka, prodej
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona, provozovaný formou pochůzky
dům od domu bez předchozí objednávky
spotřebitele.
Pokud bude tedy někdo nabízet jakékoliv služby bez vašeho výslovného
objednání, službu odmítněte a pokud
by byl prodejce neodbytný, kontaktujte
Policii ČR, Obvodní oddělení Chotěboř,
tel.: 569 624 333, 974 271 711, 725 292
412.
Za ASPV Dana Vavroušková
NABÍDKA PRÁCE
• Hledám zručného, spolehlivého a
samostatného automechanika. Požaduji: praxe v oboru, řidičský průkaz B (+E výhodou), nekuřák, čistý TR. Autoopravna – Radek Malý,
Ždírec nad Doubravou, Nádražní
95, tel. 731 408 258
• Firma HARCROSS s. r. o. nabízí
volná pracovní místa pro provozovnu ve Ždírci nad Doubravou na pozici obráběč kovů a obsluha CNC
strojů. Informace na tel. čísle 774
619 999, nebo e-mailem [email protected]
3.–7. srpna 2015 bude uzavřen stavební úřad.
NASE NOVINY
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
TENTOKRÁT NÁM KŇOUR NEUTEKL
Aby snad ochránci živé zvěře neměli strach,
nejednalo se v tomto případě o živého tvora,
ale pouze kňoura v podobě terče, který probíhal přes průsek na střelnici ve Světňově.
Tam Myslivecký spolek ve Ždírci n. D.
uspořádal v sobotu 16. 5. soutěž ve střelbě na běžící terč, stříleli jsme malorážkou
z volné ruky a ve stoje na vzdálenost 25 m
na siluetu divokého prasete, která se pohybovala v průseku širokém cca 8 m. Střed
terče je velký asi 8 cm, tam je zásah hodnocen 10 body a k obvodu terče se body
postupně snižují.
Svatý Hubert, patron nás, myslivců, nám
objednal skvělé slunečné počasí, na střelnici se sešlo přes 30 střelců od Čáslavi až
po Brno. Mohli jsme si vyzkoušet kulové
krátké i dlouhé zbraně a také brokovnice ve
střelbě na asfaltové holuby. Pro všechny to
byla skvělá možnost oživit svoje střelecké
schopnosti a vyzkoušet zbraně před nadcházející loveckou sezonou.
A samozřejmě jsme se po ukončení nerozprchli, ale poseděli v myslivecké klubovně, kde se podával pečený divočák –
tentokrát již ne papírový – a vyhodnotili
výsledky střeleb. Je patrné, že se v našem
revíru divočáci nepřemnoží, neboť opravdu
i ten jejich papírový kolega neměl šanci.
Velké poděkování směřuje i na vedení města Ždírec, které nám pomohlo zajistit naši
akci.
A zde jsou výsledky nejlepších střelců:
1. Ing. Jaroslav Německý ........... 49 bodů
2. Miloš Mühlfait ml. ................. 48 bodů
3. Luboš Havlíček ...................... 48 bodů
4. Tomáš Zib .............................. 47 bodů
5. Jakub Pátek ............................ 46 bodů
6. Jan Pátek ................................ 46 bodů
INZERCE
DŽEKŮV RANČ
Vás srdečně zve na
zahájení LETNÍ SEZÓNY roku 2015
Od středy 1. 7. 2015 jsme zahájili celodenní provoz RESTAURACE se zahrádkou, kde jsou pro Vás připravovány pokrmy výhradně z čerstvých surovin, roky prověřenou recepturou navařené a správně vychlazené 11° a 13° nepasterizované a nefiltrované
světlé pivo vlastní výroby z našeho rodinného MINIPIVOVARU, ověnčené cenou PIVA ROKU 2013 ČESKÉ REPUBLIKY…
Dále pak zveme dospělé i děti, začátečníky i pokročilé na možnost výcviku jízdy na koni, nebo jízdy kočárem, prohlídkou naší
MINIOBORY s oslíkem MATÝSKEM a ostatními zvířátky a překrásný prázdninový odpočinkový den zakončit třeba relaxační
vířivou vanou a luxusním noclehem v jednom z našich APARTMÁNŮ rodinného penzionu připraveném jen pro Vás …
Těšíme se na Vaši návštěvu.
DŽEKŮV RANČ ve Ždírci nad Doubravou, Žďárská 22, 582 63
Tel.: 561 110 747, www.dzekuvranc.cz, e-mail: [email protected]
NASE NOVINY
17
UPOZORNĚNÍ POLICIE
O prázdninách se riziko zranění dětí
zvyšuje – nebezpečným situacím je nutné předcházet.
V souvislosti s nadcházejícími letními
prázdninami by chtěli policisté rodičům
připomenout, aby věnovali dětem v zájmu
zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost.
Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas
a v jakém stavu se vrací domů. Děti mají
v této době velké množství volného času a
zvláště ty starší jsou mnohdy bez dohledu
dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se
děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující
jejich život a zdraví.
Především malé děti je nutné nenechávat
bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane
doma samotné, je dobré zkontrolovat okna
a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči,
zdravotníci, příbuzní, sousedka). Zazvoní-li
telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou
doma samy a nesdělovat žádné informace
o sobě ani o ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že je pro děti
obzvláště nebezpečná manipulace s ply-
18
nem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami.
Pozornost je nutné věnovat také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které
může dítě vypít nebo se jimi potřísnit.
V době nepřítomnosti dospělé osoby je
důležité zabezpečit jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény
a sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu
k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské
bazénky s malým množstvím vody, i ty
představují pro děti nebezpečí. Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě
koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti
skákání do rybníků s neznámou hloubkou
vody. Vážné zranění si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. Před skokem do
vody je v teplém počasí důležité se předem
zchladit a především nepřeceňovat své síly.
Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou bezpečnou
činností (kreslení, čtení, sledování televize, apod.). Pokud jsou děti doma samotné
a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře.
Nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a
otevřít jen lidem, které dobře znají.
Děti by se měly vyhýbat neobydleným,
opuštěným ulicím, neosvětleným a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé
nebo opuštěné objekty a rozsáhlé areály firem. Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy
přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by
děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími
lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi
zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu,
peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené
v případě nebezpečí utéct.
Při jízdě na jízdním kole musí být pro
děti samozřejmostí cyklistická přilba, při
jízdě ve vozidle použití zádržných systémů.
Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nejsou
bezpečnější. I při těchto cestách může dojít
k vážné dopravní nehodě. Důležité je připoutat dítě správně. Autosedačka musí být
plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná
a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá.
U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a
krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by
měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě posazené na
klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem
spolu s dospělou osobou.
pprap. Mgr. Pavla Císařová,
vrchní asistent
NASE NOVINY
SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
MLADÍ HASIČI NEZAHÁLÍ
Mladí hasiči mají za sebou první polovinu
aktivního hasičského roku a opravdu nezaháleli. Pravidelné páteční, i mimořádné
tréninky, přinesly zasloužené výsledky.
Dne 31. 5. 2015 se v Libici nad Doubravou konalo první kolo letošního Havlíčkobrodského turné, které má 5 kol. V letošní sezóně nastupují za ždírecké hasiče
dvě družstva starších a jedno družstvo
mladších.
Družstvo starších A je ve složení Jáchym – strojník, Klára s Ájou Č. – koš, na
béčkách Martin, rozdělovač Pipin, pravý
proud Adam a levý proud Anička nebo
Matěj. Útok se jim na první soutěži vydařil
bez chyby a mohli se radovat z výsledného
času 18,35 s a z krásného 7. místa. Družstvo starších B ve složení Marek – strojník, Eliška P. s Bárou – koš, béčka Eliška
S., rozdělovač Jirka, pravý proud Domča
a levý proud Pája skončilo jako nováčci
ve své kategorii s časem 20,04 s na 11.
místě. Nejvíce ovšem překvapilo družstvo
mladších se dvěma úplnými nováčky. Na
koši byl Filip P. s Káťou, béčka spojoval
Kuba, na rozdělovači Tomáš s Matyášem,
dopředu vyrazil Honza jako pravý proud a
Kája jako proud levý. S výsledným úžasným časem 18,78s se drželo toto družstvo
na třetím místě až téměř do samého konce.
Bohužel družstvo z Herálce s časem 17,72
sestřelilo naše družstvo z bronzové pozice
na pozici bramborovou.
Dne 7. 6. 2015 se konalo 2. kolo Havlíčkobrodského turné, tentokráte v Herálci u Havlíčkova Brodu a cesta nám dala
opravdu zabrat – bloudili jsme, ale cíl
jsme nakonec přeci jenom našli. Vzhledem k obrovskému vedru začaly útoky bez
zbytečných průtahů. Jako první nastoupilo
družstvo starších A a předvedlo opravdu
úžasný výkon – celkový čas 16,15 s na nás
přímo zářil z časomíry. Radost obrovská
a celkově 4. místo. Družstvo B bylo tentokráte v jiném složení, jelikož děti byly
na školním výletě. Bohužel se jim moc nedařilo a s časem 39,17 s skončili až na 28.
místě (nepodařilo se spojit béčka). Nedařilo se ani mladšímu družstvu, kde upadl
pravý proud a s výsledným časem 27,28 s
skončilo na 20. místě.
V pátek 12. 6. 2015 se všechna tři družstva prezentovala na školní slavnosti Slunovrat a od diváků si vysloužila zasloužený aplaus. Útoky se povedly na jedničku a
nálada byla vynikající. Vzhledem k tomu,
že čas vyhrazený na útoky byl celých 40
min, dalo se dohromady i smíšené družstvo starších (mládež ze Ždírce + mládež
ze Sobíňova) a jeden útok si zaběhli i vedoucí.
V sobotu 13. 6. 2015 vyjížděli mladí
hasiči na kolech směr rybník Řeka, kde
změřili svoje síly s dalšími družstvy hasičů v soutěži Dračích lodí. Kormidelníkem
nám byl pan Strašil a role bubeníka se ujala
Domča, ostatní děti a tři vedoucí dostali do
rukou pádla a mohlo se vyplout. Vyhráli hasiči z Krucemburku, naše posádka skončila
o pádlo na třetím místě za posádkou ze Sobíňova. Všechny děti si však odnesly zlaté
medaile za účast a úsměv na tváři.
Třetí kolo HBT se konalo 14. 6. 2015
v Chotěboři. Přihlášených bylo celkem 70
družstev. Po víkendu plném akcí, to bylo
pro všechny hodně namáhavé. Na dětech,
ale i vedoucích, byla znát únava. I přesto
předvedly děti vynikající výkony. Jako
první nastoupilo družstvo A a všichni byli
neskutečně nervózní. Nervozita by se dala
krájet, ale jakmile se na časomíře objevil
výsledný čas 17,31 s, nastala exploze radosti a neskutečného štěstí. V celkovém
hodnocení skončili však až na 5. místě.
Druhé nastoupilo družstvo starší B a s časem 18,02 s skončilo na krásném 8. místě.
Úspěšné bylo i družstvo mladších, premiérově s Romanem na proudu. Ještě před
startem společně s Klárkou a Štístkem rozcvičili svoje těla a s časem 22,96 s skončili
na krásném 16. místě.
20. 6. 2015 se část dětí, většinou těch
starších, přišla podívat na mimořádnou výroční schůzi ve Studenci. Dne 27. 6. 2015
se mladí hasiči zúčastnili slavnostního průvodu ke 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů a družstvo nejmladších se
prezentovalo také požárním útokem přímo
na náměstí Ždírce nad Doubravou.
Výsledky všech družstev, nejen našich,
jsou opravdu vynikající a soutěž co soutěž se snižuje čas požárního útoku jednotlivých družstev. Zatím nejlepší čas byl
v družstvu Pohledu, které ukončilo požární útok v čase 14,14 s. Na mladé hasiče
jsme náležitě hrdí a doufáme, že si své
nasazení udrží i v dalších kolech. Přejeme
jim, aby v konečném výsledku byli co nejblíže medailovým pozicím nebo ještě raději stál přímo na stupních vítězů. Nyní si
dáme prázdniny a od 14. 8. 2015 začneme
opět trénovat.
Více o našich akcích a fotky najdete na
webu www.sdh.zdirec.cz.
Vedoucí MH
Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou
pořádá
V. kolo Havlíčkobrodského turné
mladých hasičů v požárním útoku
neděle 13. září 2015
hasičský areál—Firearéna— u ČOV
Začátek soutěže v 9:45 h
Přijďte se podívat a podpořit naše mladé hasiče!!!
Srdečně zvou mladí hasiči!
NASE NOVINY
19
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
Benátky
DĚTSKÝ DEN NA BENÁTKÁCH
Dne 6. června 2015 jsme na Benátkách opět uspořádali oslavu ke
Dni dětí. Tentokrát se celý den nesl v duchu DIVOKÉHO ZÁPADU. Benátské prostranství tak obsadili indiáni a kovbojové, kteří
provedli zábavným odpolednem celkem 35 dětí. Na každého soutěžícího čekalo deset tématicky zaměřených disciplín. U kovbojů si
děti vyzkoušely rýžování zlata, házení lasem, slalom mezi kaktusy,
obratné ruce při bankovní loupeži a bystré oči při skořápkách. Indiáni zase děti zasvětili do střelby z luku a vzduchovky, zkoušeli jejich pozornost při hledání rozdílů, prověřili jejich fyzickou zdatnost
a mrštnost. Po splnění všech úkolů obdržel každý soutěžící sladký
balíček i věcnou cenu. Soutěžením ale zábava nekončila.
Na děti čekalo oblíbené malování na trička, skákací hrad a úžasným zážitkem pro ně byla i možnost vykovat si na památku vlastní
hřebík. Děti i dospělí si pochutnali na výborných bramboráčcích,
langoších a osvěžili se v horku zmrzlinou. V podvečer zábava nadále pokračovala opékáním buřtů, židličkovanou a minidiskotékou.
Celý den jsme si všichni náramně užili i především díky slunečnému počasí.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na pořádání a přípravách dětského dne podíleli. Velké poděkování patří také štědrým
sponzorům za finanční i věcné dary: Město Ždírec nad Doubravou,
Slévárna a modelárna Nové Ransko, Autoopravna Valecký – Krucemburk, p. Štorek – Benátky, Benátské těstoviny, GaMi – Benátky,
Stavebniny Málkovi – Ždírec n. D., p. Fikrová – Benátky, p. Novák
– Benátky, p. Lhotský – Benátky, Masáže Kavalírová – Benátky,
Masáže Králová – Benátky, Účetnictví Ing. S. Klepetková – Benátky, Kovářství Souček – Benátky, p. Vařečka – Benátky, Pohostinství
Benátky, Mlékárna Hlinsko a. s., PZP Merlin – Hlinsko, Zemědělská a. s. – Krucemburk, Česká spořitelna a.s. – Ždírec n. D., Magic
bar nonstop – Ždírec n. D., Stora Enso – Ždírec n. D., Rovi a. s.
– Hlinsko, p. Kasalová – Ždírec n. D., Bowling bar – Ždírec n. D.,
OK Comp s.r.o. – Ždírec n. D., Elko Kopecký – Krucemburk, Elasta Vestil s. r. o. – Krucemburk, Hiesbök – Ždírec n. D., Papírnictví
p. Mühlfaitová – Ždírec n. D., G a H – Ždírec n. D., Studas s. r. o
– Ždírec n. D., Peko – Karton – Ždírec n. D.
Za pořadatele Iveta Motlová
BRONZOVÝ BENÁTSKÝ GANG NA DRAČÍCH LODÍCH 2015
Rok se s rokem sešel, a tak jsme v dubnu opět začali dávat dohromady posádku, která by podruhé reprezentovala Benátky na 4. ročníku Dračích lodí o trofej Rytíře Mikuláše Střely na rybníku Řeka.
V naší posádce nazvané Benátský GANG proběhly malé změny
z hlediska složení členů. Pro zajímavost, věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem je 53 let. Poté následovala řada
tréninků, kde jsme se synchronizovali v tempu, aby náš čas na trati
byl co nejkratší. Pak už stačilo jen vyplout a ukázat, co v nás je.
Dračí lodě se pořádaly v sobotu 13. června a utkalo se spolu 37
posádek na trati dlouhé 200 m. A tak jsme vypluli, s odhodláním,
plným nasazením, adrenalinem v krvi a nadějí, že náš výsledek
bude co nejlepší.
Benátský GANG jel ve dvou rozjížďkách, kde dvakrát po sobě
obhájil první místo. Následně jsme postoupili do finále, kde se
v jednom závodě mělo utkat šest nejlepších posádek. Těsně před
finálovým závodem se přehnala silná bouřka, která nám zabránila
závod realizovat, a tak jsme museli čekat téměř tři hodiny, než organizátoři zprovoznili techniku a mohli jsme opět na start. Během
jízdy jsme výjimečně nesměli bubnovat na bubny kvůli možnému
zničení, což nám jízdu ještě více zkomplikovalo, a tak kapitáni lodí
udávali rytmus posádce pouze svým hlasem.
Skvělí lidé, obrovské nasazení, správné tempo, výborná nálada a
nadšení přispěli k tomu, že jsme si po krásném, náročném a bouřlivém dni vypádlovali úžasné bronzové 3. místo a získali tak diplom
a trofej.
Velké díky patří organizátorům za zajištění celé akce. Obstarali nám opticky zaměřená a vybójkovaná závodiště, nástupní mola,
skvělé kormidelníky, pevná startovní mola (letos byla vybavená
o ozvučení, což urychlilo celý závod) a cíl, který byl sledovaný
laserovou olympijskou kamerou ovládanou zkušenými profesionály. Jménem Benátského GANGu děkuji všem, kteří nám věřili a
podporovali nás, především našim partnerům, rodinám a přátelům,
dále Elišce Coufalové a Městu Ždírec nad Doubravou za finanční
příspěvek.
Těšíme se na příští rok. Pevně věřím, že se příští rok sejdeme
opět v hojném počtu v podobném osazení jako letos a dáme si to
vítězství; pořád jsou ještě 2 soupeři před námi.
Benátský GANG, hej hej hej! A Dračím lodím ZDAR.
Markéta Králová, kapitánka Benátského GANGu
20
NASE NOVINY
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
TJ Sokol Horní Studenec
NEBESKÝ DĚTSKÝ DEN
Rok utekl jako voda a je tu opět červen a Den dětí. Proto členové TJ
Sokol Horní Studenec připravili pro děti v sobotu 13. června ve sportovním areálu Nový Studenec a v blízkém okolí zábavné odpoledne
věnované oslavě jejich svátku. Tentokrát na děti nečekaly pohádkové
postavičky, jak by se od dětského dne dalo očekávat. Letošní dětský
den byl ve znamení andělů, kteří měli pro děti připravené různé úkoly.
Děti si mohly vyzkoušet např. chůzi v čertovských botách, proletět
se na čertovských vidlích, prolézt čertovskýcm pytlem, zastřílet si ze
vzduchovky,.. Mezi anděly na děti čekal i sám Lucifer se svým pomocníkem, který svým zjevem naháněl hrůzu i dospělým.
Jak tomu už tak bývá, počasí se ovlivnit nedá. A i přestože mezi
námi byli samotní andělé, ani oni nedokázali déšť zahnat. I když
ne všechny děti stihly splnit všechny úkoly, byly pro ně útěchou
připravené odměny. A pro každého byl nakonec připraven opečený
čertovský buřtík.
Předpověď počasí na sobotní odpoledne mohla spoustu rodičů a dětí
odradit, přesto se nám na akci sešlo 51 dětí.
Velké poděkování patří i sponzorům akce, díky nimž si děti odnesly pěkné odměny. Poděkování patří za finanční a věcné sponzorské dary, které nám poskytlo Město Ždírec nad Doubravou, Zdeněk Dopita – autolakovna a karosárna Hlinsko v Čechách, New
Transport s. r. o., Levné knihy, Unilever, Tatra – Mlékárna Hlinsko
v Čechách, Terezia Company, Pivovar Rychář, Pivovar Chotěboř,
Blažíček Tomáš – uzenářství Chotěboř, Elko elektro s. r. o – Krucemburk a Emvet – vetrinární klinika Chotěboř.
A na co dalšího se děti mohou o letních prázdninách těšit? Jedna
akce bude ve znamení „stezky odvahy“ pro děti, druhá akce bude
spojena s rozloučením s prázdninami. Přesné termíny akcí zatím
ještě nejsou stanoveny, ale jejich upřesnění bude možné najít i na
webové stránce www.sokolhornistudenec.webnode.cz, kde jsou
k zhlédnutí i další fotky z akcí.
Lucie Vařejčková a Monika Vařejčková
!"#!
$%&'(*+,
!"
#"&'"()""
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Dne 20. června uspořádala TJ Sokol Horní Studenec na
fotbalovém hřišti u hřbitova první ročník turnaje v malé
kopané. Celkem se zúčastnila tři místní družstva a jedno
přespolní. I přes nepříznivé, deštivé počasí, které turnaj
provázelo, byly k vidění hodnotné sportovní výkony. Vítězem prvního ročníku se stal tým Žraloků následovaný
Stolními tenisty a Votroky. Čtvrté místo obsadilo družstvo
z Radostína. Nejlepším střelcem celého turnaje byl Kolář
P. a celkově nejlepším hráčem byl vyhlášen Veselský J. ml.
O občerstvení se postarala fy. Blažíček Tomáš – uzenářství a členové TJ Sokol. Poděkování patří sponzorům,
kterými byli – Slévárna a modelárna Nové Ransko a pivovar Hlinsko.
Václav Štěrba
*+++,-
.
/""0"
-
1/!"#"&'"
!"
#
! " #$ ! " &' ( &!)!*'+&,
$ % &'()
*+&',-./
-0(1+.(
+!*
-/012+
2&!,
)-
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Horní Studenec
NASE NOVINY
!4
&
$&$52*6
&!,
+&*&!-78
+&6'79:;!-<!&)!"/!5=,
!4&
$!!<)2? 6!
!*&0!4&
9*&
+! !4&- 6! 6) ? -6
+42&*!
6!
3 2
[email protected]+
!*<
$&'0<&+5
2!4&-
3 !4&6!+4
+<!&-+:
!
3 !!)<2!4&7113A
4
+)'+)'!6+4
!*"+44<
Vás srdečně zve na oslavy 120 Let založení sboru,
které se bude konat 18. 7. 2015 od 13.30 v Horním
Studenci u kulturního zařízení.
Program:
Slavnostní průvod, ukázka hasičské techniky, vysvěcení a předání praporu, posezení s muzikou.
3
3
3
3
B!
<5!
#C5D!!5
+4!&)
E!&*@
H4
C+&
G? [email protected]
IJ!5H4*
21
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
Z činnosti SDH Údavy
AUTO PRO SDH ÚDAVY
Ve středu 27.5.2015 se konečně podařilo veliteli Mirkovi Rothanzlovi vyřídit všechny potřebné formuláře k převodu auta Peugeot Boxer z majetku města na SDH Údavy. Již odepisované auto
před námi sloužilo ždíreckým kolegům a po komplexní opravě by
mělo ještě nějakou dobu pomáhat i našim hasičům v činnosti. Touto cestou děkujeme Radě města Ždírec nad Doubravou za pomoc
při převodu a především za nezbytnou finanční injekci, potřebnou
k opravě. Teď je jen na nás, abychom se o naše autíčko dobře starali
:-)
Oldřich Milt, starosta SDH Údavy
SLIBNÉ VÝSLEDKY ÚDAVSKÝCH HASIČŮ NA STARTU SEZÓNY
V květnu se rozjela sezóna hasičských soutěží a jaro se zeptalo, jak jsme se v zimě připravili. První výsledky ukazují, že
údavští hasiči si v zimě odpočinuli a na jaře se nadechli k dobrým výkonům. Na okrskovém klání již v květnu obsadili ženy
třetí místo, muži pak dosáhli na krásné stříbro! Potom jsme
zavítali do sousedního okresu na soutěž Zuberská rozhledna,
Údavští
„účastníci zájezdu“
na jihu Vysočiny
V sobotu 6. 6. 2015 uspořádal SDH a
Osadní výbor Údavy zájezd pro všechny
zájemce ze sboru i z obce. Za krásného
letního počasí jsme vyrazili brzy ráno
směr Jaroměřice nad Rokytnou. Tam jsme
si prohlédli famózní zámek a nádherné
přilehlé zahrady. Poté jsme se přesunuli do jaderné elektrárny Dukovany, kde
jsme byli svědky vyčerpávající přednášky
o štěpení atomů, blackoutu a jiných dobrodružstvích v podání informačního centra ČEZu. Během cesty do Třebíče jsme
se pokochali pohledy na Dalešickou přehradu a postupně doplnili vyhořelé palivo
v našich útrobách. Čekalo nás odpoledne
v Třebíči s památkami UNESCO. Návštěva židovské čtvrti a baziliky sv. Prokopa
byly velkým zážitkem. Zájezd se po všech
stránkách vydařil, užili jsme si památek
i legrace a těšíme se na další výlet. Poděkování patří organizátorkám Nadě Turnhöferové a Václavě Rothanzlové, o pasažéry se během cesty staral velitel vozu
Bohouš Němec a cestami Vysočiny nás
bezpečně povozil řidič Jarda Němec. Tak
na další akci zase na shledanou!
kde mužský tým, doplněný o dvě naše ženy, opět vystoupal na
stříbrný stupínek mezi deseti zúčastněnými družstvy. Sezóna
je tedy rozjetá skvěle a údavští hasiči se budou snažit potvrdit
svou vysokou výkonnost na vlastní soutěži PS 8 v Údavech
4. 7. 2015.
Oldřich Milt
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V ÚDAVECH
V sobotu 30. 5. 2015 pořádal SDH Údavy
již osmý ročník rybářských závodů. Dopoledne, za krásného letního počasí, jsme
vše přichystali a těšili se na soutěž. Ve 14
hodin odpoledne jsme však museli začátek
o něco odložit, protože nebesa se rozhodla
nalít na nás trochu vody i shora. Všechno
ale dobře dopadlo, přeháňka to byla první a
poslední. A pak už šuměly na břehu nádrže navijáky a opodál se grilovalo prasátko.
K tomu mobilní restaurační zařízení a na
dobrou náladu bylo zaděláno. Kapříků a
jiných vodních potvor bylo letos v nádrži
dostatek, nicméně na břeh se jim moc nechtělo... čekali jsme větší úlovek. Přesto
byl dostatek materiálu na uzené rybí hody
v hospůdce U lípy.
Letos to byl již osmý ročník a loňské překvapení v podobě vítězství Bohouše Němce se neopakovalo. Na trůn se vrátil staronový rybářský král, všeradovský František
Zamazal, který tak rozšířil počet vítězství
v soutěži na sedm z osmi ročníků! Byť to
bylo tentokrát jen o 1 centimetr před Ondrou Musilem ze Ždírce. Třetí skončil také
ždírecký Zdeněk Procházka. Oudavští rybáři si to budou muset vynahradit v týdnu.
Krásné „aprílové“ odpoledne se povedlo,
dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci. A dvojnásobný dík těm, kteří
po akci do noci prováděli komplexní úklid.
Obrázky z oudavského rybolovu najdete na
www.sdhudavy.cz ve Fotogalerii z akcí.
Oldřich Milt
Oldřich Milt
22
NASE NOVINY
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
Z činnosti SDH Kohoutov
SPORTOVNÍ AREÁL KOHOUTOV
Zázemí u hřiště na Kohoutově se pomocí dobrovolných hasičů stále zdokonaluje.
Travnatou plochu na trénink požárních útoků se podařilo částečně vylepšit. Vše se dělalo svépomocí, proto není výsledek takový,
jaký bychom si představovali. Ale jsme rádi
za takový stav hřiště, jaký se po několika
strávených hodinách povedl připravit. Musíme poděkovat Michalovi, že ochotně vyjel s
vlastním strojem a posekal veškerý trávník.
Na konci května byla zorganizována brigáda
na položení dlažby ve skladu hasičské techniky. Pro nedostatek volného času se začalo
v pátek večer v 19 hodin. Čas na tuto akci
si našlo několik našich hasičů. Ve vysokém
tempu se povedlo položit 30 m2 dlažby.
O půl druhé ráno bylo vše hotovo, druhý
den Milan celou plochu zaspároval a dokončil poslední úpravy. Další plán je realizovat police na odkládání hadic a ostatního
nářadí.
Poděkování patří JUDr. Janu Najmanovi
za poskytnutí sponzorského daru. Peníze
byly použity podle darovací smlouvy k dovybavení hřiště (koupila se volejbalová síť,
lajnovačka, koště k úpravě povrchu hřiště)
a zakoupil se nůžkový rozkládací stan pro
vytvoření zázemí na soutěžích mladých hasičů.
Šárka Vamberská
VÝSLEDKY MH NA KOHOUTOVĚ
Mladí hasiči z Kohoutova jsou v půlce soutěží, proto se stále připravují na plnění úkolů, které je na soutěžích čekají. Družstva mladších
a starších žáků trénují 2x týdně. Tým starších žáků jsme přihlásili do soutěže pod názvem „Havlíčkobrodské turné“. První start se
konal 31. května v Libici nad Doubravou. Družstvo bylo složené
z 3 starších zástupců - Káťa 14 let, Andrea 15 let a Pavel 12 let,
doplněné mladšími Šárka 11 let, Eliška 8 let, Anička 9 let a Petra
11 let. Běžel se požární útok jen s jediným pokusem. Z počtu 32
zúčastněných družstev jsme obsadili 25. příčku.
7. června nás čekal druhý start tohoto turné v Herálci, bohužel
dva z týmu byli se školou na výletě a dva členové odjeli do lázní,
nebylo tudíž možné družstvo starších sestavit. Doma jsme ale neseděli. Byla to výzva i pro nás vedoucí. Dostali jsme pozvánku od
ČHJ Hlinsko na soutěž „O pohár starosty města Hlinska“, kde jsme
úplně poprvé nominovali družstvo našich nejmenších, kategorie
5–12 let. S hlasitým souhlasem, bojovným nadšením a odhodláním
nezaleknout se soupeřů nastoupili 7. června ke své první veřejné
soutěži ve složení - Julie 5 let, Marek M. 9 let, Vítek 6 let, Honzík
H. 6 let, Adam 5 let, Matouš 7 let a Matěj Š. 8 let.
V mladší kategorii proti sobě nastoupilo třináct družstev, soutěž
probíhala ve štafetě 4x60 m, kde při poradě vedoucích bylo ozná-
meno, že musí běžet dvě družstva a pouze jeden člen může běžet
2x. Někteří stáli na startu takového závodu poprvé, ale odvedli
skvělý výkon a nenechali se ničím rozhodit a tak skončili na 11. –
13. místě.
V útoku předvedli opravdu úžasný výkon v čase 29,85 s a obsadili desátou příčku. V celkovém součtu se umístili na 11. místě,
patří jim proto náš velký obdiv a soupeřům tímto vzkazujeme: „My
se vody nebojíme…“
14. června jsme nastoupili do třetí části HB turné v Chotěboři.
Účast byla rekordní, celkem se zúčastnilo 68 družstev. V naší kategorii starších hasičů bylo 32 soupeřů. V horkém dni, kdy jsme
běželi požární útok jako poslední, jsme obsadili 24. příčku s časem
27,09 s. Pomalu ale jistě se nám čas zlepšuje.
27. června se zúčastníme výročí oslav Ždírce nad Doubravou.
Naše mládež půjde v průvodu spolu se členy mužského družstva,
kteří ponesou hasičský prapor SDH Kohoutov.
Ani družstvo mužů nezahálí. 16. května se zúčastnili okrskové
soutěže v Rovném. Soutěžili tradičně jako jediní s PS8 díky neúplné připravenosti a dalším úpravám „nového“ stroje pro mladé
hasiče. Přesto v Rovném obsadili 5. místo.
Vedoucí MH
Nové Ransko
Osadní výbor Nové Ransko zve všechny spoluobčany
na výstavu
„CO SE VYRÁBĚLO V NOVÉM RANSKU“.
Výstava se bude konat v prostorách
hasičské zbrojnice a v areálu firmy Slévárna a
Modelárna během měsíce září.
Termín a čas výstavy bude upřesněn
v zářijovém čísle Našich Novin.
NASE NOVINY
23
INZERCE
!!
GALVANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ
"#
$'
"#" $"#$%"##
&"#'
Nabídka pracovní pozice
MINIGAL s. r. o. Nádražní č. p. 572
ve Ždírci nad Doubravou
"()*+,(
#$
přijme pracovníky do výroby – dělník - dělnice.
%&#(#%"##$"( Požadujeme samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost.
Nástup možný ihned.
"
")&'
-./!01356
70/ 689;<=;>?AB
Kontakt: Černý Petr, tel.: 602 309 841,
e-mail: [email protected], www.minigal.cz
***'+"%'%+"%,+"%'%
???? Nevíte, kam na dovolenou ???? Přijďte se poradit k nám!
Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla
Družstevní 403, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Tel./fax: 569 694 140 Mobil 606 262 760, 723 720 741 [email protected], www.kyncl.chnet.cz
Jsme autorizovaným prodejcem řady cestovních kanceláří. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás.
HORY LYŽE MOŘE POZNÁVÁNÍ LÁZNĚ RELAXACE
Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firmy, služební cesty).
Možnost fakturace i na FKSP. Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka.
Ze spolupráce s CK KO-TOUR a M-TOUR nabízím:
PAŘÍŽ + VERSAILLES
12.–16.8. 2015
28. 10. – 1. 11. 2015 Cena 4580 Kč.
LAHŮDKY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ
26. 9. – 1. 10. 2015.
ADVENTNÍ VÍDEŇ
5. 12. 2015
Cena 6880 Kč
Těšíme se na setkání s Vámi, po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli.
24
NASE NOVINY
INZERCE
NABÍDKA PRÁCE
• Firma Katring Plus s. r. o. Chotěbořská 575, 582 63 Ždírec nad Doubravou, www.katringplus.cz, tel.: 569 640
572(5) mobil: 725 796 787 email: [email protected]
Nabízí pracovní pozici Operátor automatické linky CNO
Požadavky: úplné střední odborné vzdělání technického zaměření s maturitou, vyhláška o způsobilosti v el. 50/1978 sb. paragraf 6 výhodou, řidičský průkaz na VZV
výhodou, manuální zručnost, technické
myšlení, pracovní režim – nepřetržitý provoz, 12 hodinové pracovní směny (denní,
noční, víkendy), dobrý zdravotní stav
Náplň práce:
obsluha automatické linky, zavážení zboží
do linky a jeho vyjímání z linky, spoluzodpovědnost za plnění denního výrobního plánu směny, kontrola stavu automatické linky
a provádění záznamů procesních parametrů, dohled nad bezporuchovým provozem
linky a provádění drobných oprav, obsluha
omílacího stroje, obsluha odmašťovacího
stroje, komunikace s ostatními odděleními
firmy
Nabízíme: práce na HPP, možnost pracovat
v rozvíjející se firmě se zahraniční účastí,
závodní stravování, mzdové ohodnocení:
hrubá mzda 18 000–25000 Kč
• Stora Enso WP HV s. r. o. hledá vhodné
kandidáty/kandidátky na pozici řidič
(boční vysokozdvižný vozík).
Náplň práce: navážení a vyvážení materiálu z výroby, nakládka kamionů, skladování
materiálu, třísměnný provoz. Požadavky:
osvědčení řidič motorových vozíků W2,
případně W1, odpovědnost, spolehlivost,
samostatnost. Nabízíme: práci ve stabilní a
dynamické společnosti, 5 týdnů dovolené,
příspěvek na dopravu a stravenky, příspěvek
na penzijní a životní pojištění
Kontakt: Stora Enso WP HV s. r. o.
Radek Mrtka, tel. 724 110 167
Nádražní 66, 582 63 Ždírec n. Doubravou
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Soused opravář – poradí si se vším.
Ing. Vladimír Georgiev Tel: 602 419
159 www.soused-opravar.cz
• Pronajmu byt 2+1 ve Ždírci n. D.
63m2. Tel.: 725 079 331
• Žena středního věku, všestranných
zájmů hledá sympatickou kamarádku mírné povahy do 45 let pro trávení volného času – příroda, kolo.
Pouze volat, ne sms. 773 051 796
• Prodám byt 2+1 ve Ždírci n. D. na
náměstí 9. května. Přízemí, v osobním vlastnictví. Tel.: 721 306 373
• Nabízíme k prodeji bezbariérový
přízemní byt 2+kk ve Ždírci nad
Doubravou v zděném bytovém domě
o výměře 54m2. Byt se nachází
v krásné klidné lokalitě v nové zástavbě. Dispozice bytu: Z předsíně
je po levé ruce vstup do koupelny
s umývadlem, sprchovým koutem a
s WC, které je samostatné oddělené.
Obývací pokoj je spojen s kuchyňským koutem, kde je umístěna rohová kuchyňská linka. Z ob. pokoje se
vchází do druhého pokoje se šatnou.
Oba pokoje jsou prostorné a slunné.
Z obou pokojů je vstup na terasu
s výhledem na zatravněnou plochu
s dětským hřištěm. K bytu náleží sklep. Možnost parkování před
domem. V okolí domu je oplocený
travnatý pozemek se zázemím pro
děti a možností příjemného posezení.
Cena: dohodou. Tel.: 725 204 766,
606 096 592
NASE NOVINY
25
SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
HASIČKY ZE ŽDÍRCE UŽ ZASE KRALUJÍ REBEL HAVLÍČKOBRODSKÉ LIZE!
Horní řada zleva: Eliška Burešová, Klára Holasová, Veronika
Trávníčková, Nikola Loskotová; dolní řada zleva: Anna Adámková, Markéta Holasová, Klára Andrýsková
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU POŘÁDÁ
v sobotu 8. 8. 2015
7. KOLO
REBEL HAVLÍČKOBRODSKÉ LIGY
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Letošní jaro na sebe nechávalo dlouho čekat, a tak se po ždíreckém
hasičském cvičišti poprvé rozezněl zvuk mašiny o měsíc déle než
vloni. Hned po prvním odběhnutém útoku jsme ale věděly, že nic
není zmeškáno. Zimní pauza se na našich výkonech nikterak nepodepsala. V sestavě však nastala jedna personální změna, tudíž bylo
třeba nováčka zaučit a celý tým ucelit.
Každý dubnový pátek jsme tedy poctivě trénovaly a 10. května
jsme se vydaly na první letošní závody. A jelikož tou dobou hasičské soutěžení na brodském okrese ještě spalo, rozjely jsme se do
Litavy na Žďárskou ligu. Opatrný útok se spoustou maličkých chyb
znamenal čas 18,46 s a 4. místo. Ne že by nás bramborové umístění
zklamalo, ale věděly jsme, že je třeba více trénovat a více se sehrát.
Na trénincích jsme přidaly a zanedlouho nás čekalo druhé závodění, tentokrát okrskové kolo v Rovném, které se konalo 16. května.
Zde jsme bojovaly nejen se soupeřkami, ale také s obtížným terénem. Podařilo se nám však zaběhnout požární útok v čase 19,51 a
zvítězit. Před námi týden volna a začátek RHBL je tu!
V pátek 29. května jsme se ve večerních hodinách rozjely směr
Květinov, kde již tradičně nočním závoděním startuje nový ročník
Rebel Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku. Okolo druhé ranní
jsme se postavily na startovní čáru. Strategie byla: zima + tma =
běžet v klidu a nezranit se. Oboje se nám povedlo a čas 18,71 s se
dlouho jevil jako vítězný. Až poslední družstvo zariskovalo více
než my a odsunulo nás na druhou příčku.
Týden na to liga pokračovala v sousedních Podmoklanech. I zde
nám zlato uteklo jen o vlásek. Ždírecký útok byl však suverénně
nejrychlejší. Pravý terč se rozsvítil v čase 16,26 s!, prostřik levého
terče byl ale více než sekundový, a proto čas, který se nám započítával, byl až 17,90 s. Naše bilance v RHBL tedy byla: po dvou
kolech dvakrát druhé.
Následoval týden bez závodění, týden poctivého trénování a
20. června 3. kolo v Žižkově Poli. Tamní hřiště máme moc rády.
V roce 2012 tu padl v našem podání rekord RHBL v ženské kategorii. A jak dopadl rok 2015? Žlutozelené družstvo ze Ždírce nad
Doubravou bezkonkurenčně ovládlo obě kola! V prvním ligovém
jsme s fantastickým časem 16,74 s rekord opět snížily a zároveň si
do tabulky připsaly plný počet bodů. V druhém pohárovém kole
jsme též nedaly soupeřkám šanci a už po čtvrté v řadě si do Ždírce
odvezly žižkovopolský putovní pohár.
Po třech kolech tedy kralujeme ženské kategorii se ziskem 26
bodů. Držte palce, ať se daří ždíreckému sedmeru i nadále. A na
závěr bychom vás všechny rády pozvaly 8. srpna od 11 hodin na
hasičské cvičiště, kde se uskuteční 7. kolo RHBL. Přijďte fandit a
bavit se!
INZERCE
PROGRAM:
v 11: 00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, NÁSTUP DRUŽSTEV
od 11:15
POŽÁRNÍ ÚTOKY MUŽŮ, ŽEN ZAŘAZENÉ DO RHBL
poté
FINÁLE NEJLEPŠÍCH DRUŽSTEV O POHÁR MĚSTA
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
cca 16:00
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
PŘIJĎTE PODPOŘIT DOMÁCÍ DRUŽSTVO ŽEN
A UŽÍT SI SPOUSTU SPORTOVNÍCH ZÁŽITKŮ!
26
NASE NOVINY
FOTOOKÉNKO
Prvňáčci na Potštejně (str. 5)
Ždirecký okruh (str. 15)
Benátský Gang na dračích lodích (str. 20)
Mladí hasiči SDH Ždírec nad Doubravou (str. 19)
Nejmenší fotbalisté na turnaji v Hlinsku (str. 16)
Mladí hasiči SDH Kohoutov (str. 23)
Turnaj v malé kopané Horní Studenec (str. 21)
Nové podzemní kontejnery na tříděný domovní odpad (str. 8)
NASE NOVINY
27
FOTOOKÉNKO
Projekt ochrana člověka (str. 7)
Netradiční sedmiboj ASPV (str. 16)
Mladí hasiči SDH Ždírec nad Doubravou (str. 19)
Údavští hasiči při útoku (str. 22)
Údavští v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou (str, 22)
Setkání rodáků Ždírec nad Doubravou (str. 1)
Naše noviny – Vydává Město Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Anna Horáková (hlavní jazyková korektura), Ing. Bohumír Nikl, Josef
Ressl, Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, Dana Josková (počítačový přepis, inzeráty). Šéfredaktor: Zdena Lédlová (počítačový přepis).
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat. Adresa redakce: MÚ Ždírec n. D., Školní 500, 582 63 Ždírec n. D., tel.,fax: 569 694 620, e-mail: [email protected];
[email protected] Elektronický archiv NN: http://www.zdirec.cz/. Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg.zn. 7/91. Náklad 1280 výtisků.
Grafická úprava, sazba a tisk Unipress Žďár n. S. Uzávěrka příštího čísla 17. 8. 2015

Podobné dokumenty

Zpravodaj městyse Krucemburk 2-2015-web

Zpravodaj městyse Krucemburk 2-2015-web knihovnu ve Žďáru nad Sázavou. Pro děti byla připravena další knihovnická lekce, tentokrát obecně zaměřená. I děti 4. a 5. třídy se vydaly na druhou návštěvu knihovny ve Žďáru nad Sázavou. Lekce by...

Více

Listopad - nový jičín

Listopad - nový jičín konečně jsme se dočkali. V době, kdy budete číst toto číslo Novojičínského zpravodaje, bude hotel Praha již v provozu. Otevřen byl prvního listopadu. Věřte, že mi spadl obrovský kámen ze srdce. Pře...

Více

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor nejlepšími nositeli myšlenky, že nejkrásnější věci jsou v životě zadarmo. Berme si z dětí příklad a vyrůstejme s nimi. Tím, že si na ně uděláme čas, jim dáme nejcennější dárek. Věnujme hodiny krásn...

Více