srpen 2014 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

Komentáře

Transkript

srpen 2014 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha
Informace 70
Srpen 2014
Informační
Číslo 70
zpravodaj
Srpen 2014
Klub karelských medvědích psů a lajek
Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili
poštovní odběr zpravodaje, ostatní dostávají poštou pouze obsah zpravodaje a upozornění
na akce, členské známky a případné důležité dokumenty. Dále je možné si k těmto zásilkám
objednat v tiskové formě i nový zápisní řád, bonitační řád či jiné základní dokumenty
klubu, a to i meilem.
OBSAH:
ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KLUBU LMP A LAJEK.................................................................. 3
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014............................................................................................. 3
UPOZORŇUJEME................................................................................................................................... 3
! NEZAPOMEŇTE !................................................................................................................................. 4
PŘIPOMÍNÁME - LETNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU KMPL! ......................................................... 4
BONITACE 2014...................................................................................................................................... 5
PLÁN AKCÍ KLUBU KMP A LAJEK NA R. 2014............................................................................... 5
VOLBY DO VÝBORU KLUBU.............................................................................................................. 5
KLUBOVÁ VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV 2014.......................................................................... 6
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2014............................................................................................. 6
VÝPIS PLEMENNÉ KNIHY PLEMENE KMP – VRHY A IMPORTY ...........................................11
VÝPIS PLEMENNÉ KNIHY PLEMENE ZSL.................................................................................... 13
VÝPIS PLEMENNÉ KNIHY PLEMENE REL................................................................................... 16
INFORMACE Z KCHH......................................................................................................................... 17
MEZINÁRODNÍ BZH - VÝSLEDKY..............................................................................................................18
KLUBOVÉ VÝSTAVY - VÝSTAVNÍ VÍKEND 2014 –7.6.2014 A 8.6.2014.....................................................18
PŘEČETLI JSME ZA VÁS.................................................................................................................... 19
VÝSLEDKY VÝSTAV.......................................................................................................................... 19
INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KCHSLP............................................................................. 21
-1-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Zápis z výborové schůze Klubu LMP a lajek
konané v sobotu 8.5.2014 v Mladé Boleslavi
Přítomni:
Tomáš Válek – předseda
Jaroslav Rambousek
Zdenka Šafránková
Veronika Koderová
Vladimír Patočka
Pavel Škarda
Irena Kroupová
Schůzi zahájil předseda, pan Tomáš Válek.
1) Webové stránky klubu je bezpodmínečně nutno přestavět a zmodernizovat, už z
technických důvodů. Přestavbu a finanční podmínky domluví pí Koderová.
Jedním z požadavků bude, aby přípěvky mohli vkládat všichni členové výboru, bude určeno,
kdo je zodpovědný za které téma.
2) Kostelní Střímelice : letos se bude konat členská schůze a bude jmenován nový výbor (na
základě korespondenčního hlasování).
Program Kostelních Střímelic:
So
8.00 – 10.00 přejímka psů
členská schůze
bonitace
Ne výcvikový den (obůrku možno domluvit s panem
Škardou)
Navrhneme Jitce Dopitové, aby odposuzovala bonitaci KMP a pan Karel Hořák ostatní
plemena
3) Příští klubová výstava by měla být zase v Mladé Boleslavi. Jako posuzovatele klub
navrhne paní Frnčovou. Pokud bude mít Jitka Dopitová splněné podmínky, doporučíme jí, ať si
domluví s paní Frnčovou hospitaci na lajky.
zapsala Irena Kroupová
Členské příspěvky na rok 2014
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA
ZAPLACENY DO 31. 3. 2014.
ROK
2014 (STEJNĚ
JAKO VŽDY) MĚLY
BÝT
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč.
Číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB, složenku jste dostali s prosincovým IZ.
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
-2-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
! Nezapomeňte !
na Evropskou výstavu psů všech plemen , která se bude konat ve dnech 23. – 26. 10.
2014
(skupina V. 23.10.2014) v Brně. Výstava proběhne v atraktivních prostorách brněnského
výstaviště.
Výbor Klubu Vás srdečně zve a těší se na Vaši hojnou účast i návštěvu na kynologicky
významné akci.
Vzhledem k obsáhlosti propozic a přihlášek budou jak propozice, tak přihlášky umístěny
pouze na www stránkách klubu. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, ozvěte se
ihned jednateli Klubu panu Rambouskovi.
1. uzávěrka
23. 2. 2014
2. uzávěrka
1. 4. 2014
3. uzávěrka
1. 6. 2014
4. uzávěrka
24. 8. 2014
Připomínáme - Letní setkání členů klubu KMPL!
Tak jako každoročně, i v letošním roce proběhne
klubové setkání členů v Kostelních Střímelicích
dne 6. a 7.září 2014 .
Zájemci se mohou hlásit na telef. čísle 721319771 do 10.srpna 2014.
Předběžná cena cca 200 Kč na 1 den a osoba se bude platit až na místě.
Strava a pití bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (jídlo nikoliv pro psy).
Setkání je dvoudenní. Ubytování je možné objednat po dohodě s hlavním organizátorem p.
Škardou.
První den (SO 5.9.2014):
Program
1) Příjezd dle dohody s p. Škardou a přejímka psů
2) Členská schůze - cca od 10,00
3) Oběd
4) BONITACE
5) Večeře, společenské posezení
Ubytováni (přespání) konzultovat s p.Škardou
Druhý den (NE 6.9.2014):
Program:
1) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů
2) Oběd
3) Ukončení setkání-předpoklad 15h.
Členové si budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se zkouší na
barvářských zkouškách honičů a holičských zkouškách, včetně ostrosti na živého divočáka.
V neděli se bude v tomto programu pokračovat.
Přihlášku na setkání zasílejte do 4.8.2013 na adresu :
Pavel Škarda
Kostelní Střímelice 75, 281 63 Kostelec n.Č.lesy, tel. 321 693 638, mobil 721 319 771
-3-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Bonitace 2014
Dne 6.9.2013 v Kostelních Střímelicích.
Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu a to nejpozději tak, aby došla 30 dnů
před termínem bonitace.
Kopii PP doručte tedy nejpozději 6.8.2014,
a to na adresu :
Zdenka ŠAFRÁNKOVÁ, Přívory 129, 277 16 Všetaty,
domů 315 696 721, e mail: [email protected]
Poplatek je 400 Kč a platí se vždy na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA SLEVA 200,Kč, tj. poplatek činí 200 Kč, u kat. Junior a Senior je to 200,- nečlen, 100,. člen). Posuzovatel:
Karel Hořák.
Plán akcí Klubu KMP a lajek na r. 2014
6. – 7.9.2013 - Letní setkání v Kostelních Střímelicích
+ 6. 9. 2014 BONITACE v Kostelních Střímelicích (posuzovatel:
K.Hořák)

Volby do výboru Klubu
Ve smyslu stanov Klubu budou v r. 2014 probíhat volby do výboru klubu. Výbor Klubu má
mít 11 členů. V minulém IZ jsme uveřejnili seznam kandidátů a žádost o případné doplnění do
1.6.2014. Do tohoto data žádné návrhy nepřišly ani se žádný z kandidátů své kandidatury
nevzdal.
Kontaktní adresa pro volby :
Zdenka Šafránková, Přívory 129, 277 16 Všetaty
tel: domů 315 696 721, mobil: 775 24 65 18
e-mail: [email protected]
VOLEBNÍ LÍSTEK (kandidáti jsou řazeni abecedně) je přílohou tohoto IZ.
NA VOLEBNÍM LÍSTKU, V PŘÍPADĚ, ŽE S NĚKTERÝM navrženým kandidátem
nesouhlasíte, ŠKRTNĚTE CELÉ JMÉNO TOHOTO KANDIDTA.
Na LÍSTEK můžete též připsat svůj vlastní návrh na člena výboru.
VOLEBNÍ LÍSTEK
VRAŤTE V PŘILOŽENÉ OBÁLCE NA VÝŠE
UVEDENOU ADRESU NEJPOZDĚJI DO 30.9.2014.
VOLEBNÍ LÍSTEK je též možné odevzdat na setkání v Kostelních Střímelicích
-4-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Klubová výstava Mladá Boleslav 2014.
V sobotu dne .8.května 2014 se v krásném prostředí areálu Krásná louka Mladá
Boleslav konala XV. POJIZERSKÁ VÝSTAVA PSŮ - Krajská výstava psů všech plemen .
Výstava byla pro plemena:
staffordšírský bullteriér – klubová výstava, CAC ČR, bez zadávání KV
černý ruský teriér – klubová výstava, CAC ČR, bez zadávání KV
německý krátkosrstý ohař – klubová výstava, CAC ČR, KV
německá doga – speciální výstava, Memoriál Václava Krse, CAC ČR, VSV
barzoj – klubová výstava s titulem klubový vítěz
jorkšír a boston teriér - speciální výstava
a lajky a karelský medvědí pes – klubová výstava
Naše plemena posuzovala paní Libuše Ubrová.
Výsledky Klubové výstavy 2014
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES
Psi
mezitřída
186. Blackberry z Modletic
ČLP/KMP/703/
nar. 6.7.2012
O: Repe Erauspojan
M: Assi Kavon
CH: Mašková Zuzana
M: Kňourková Petra
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ
187. Landy Pikimusta
ČMKU/KMP/709/12
nar.15.8.2012
O: Bjornehusets Lucky
M: Gima Pikimusta
CH: Dopitová Jitka
M: Janoušek František
V2, ResCAC
třída otevřená
188. Bim Čáslavská naděje
ČMKU/KMP/654/10/
nar. 28.9.2010
O: Kan Trace Yrpen
M: Bessy Ostravická niva
CH: Rambousek Jaroslav
M: Rambousek Jaroslav
V1, CAC
Feny
třída otevřená
189. Dót Moravský medvídek
ČMKU/KMP/694/12
nar. 29.4.2010
O: Repe Erauspojan
M: Nahe Enny
CH:Hanáček Ladislav
M: Stachoňová Ivana
nedostavila se
190. Ida Pikimusta
ČMKU/KMP/620/08
O: Bjornehusets Lucky
M: Gima Pikimusta
CH: Dopitová Jitka
M: Lupač Milivoj
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB
-5-
nar. 11.10.2008
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
191. Karol Pikimusta
ČMKU/KMP/679/11
O: Bjornehusets Lucky
M: Gima Pikimusta
CH: Dopitová Jitka
M: Levčík Zdeněk
V2, ResCAC
nar. 29.5.2011
192. Lussy Pikimusta
ČMKU/KMP/715/12
nar. 15.8.2012
O: Bjornehusets Lucky
M:: Gima Pikimusta
CH: Dopitová Jitka
M: Janoštíková Marie
V3
RUSKO EVROPSKÁ LAJKA
Psi
třída mladých
203. Amur ze Žirecké Podstráně
O: Áron ze Spravedlnosti
CH: Souček Josef
V3
Z Reg/REL/112/13
M:: Dolly z Rataj
M: Mladý Michal
204. Fargo Bohemia Delikan
O: Áron ze Spravedlnosti
CH: Patočka Vladimír
V2
ČMKU/REL/107/13
nar. 22.2.2013
M:: Duffy Bohemia Delikan
M: Řehák Bohuslav
531.
ČMKU/REL/108/13
nar. 22.2.2013
M:: Duffy Bohemia Delikan
M: Doležal René
F in Bohemia Delikan
O: Áron ze Spravedlnosti
CH: Patočka Vladimír
V1, CAJC, BOJ, BOB
nar. 20.5.2013
mezitřída
205. Donas Nuo Laciu
O: Bimas
CH: Čeikus Darius
710A/12/
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ
Z Reg/REL/106/-12/12
M:: Bela
M: Leopold Josef
nar. 22.2.2013
206. Argo od Lesů Kolowratských
O: Dyx Bohemia Delikan
CH: Brejcha Luboš
VD1
ČMKU/REL/95/10
M:: Ala z Rataj
M: Brejcha Luboš
nar. 18.5.2010
207. Goro
PREG/REL/139/08/06
M:: xxx
M: Hennerové Ivana
nar. 17.10.2006
/RLŠVK RL
třída otevřená
O: xxx
CH: xxx
VD2
-6-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Feny
třída mladých
208. Feja Bohemia Delikan
O: Áron ze Spravedlnosti
CH: Patočka Vladimír
V1, CAJC
ČMKU/REL/110/13
nar. 22.2.2013
M:: Duffy Bohemia Delikan
M: Šustr Radek
209.
F ler Bohemia Delikan
O: Áron ze Spravedlnosti
CH: Patočka Vladimír
ČMKU/REL/111/13
nar. 22.2.2013
M:: Duffy Bohemia Delikan
M: Mišovič Erik
F in Bohemia Delikan
O: Áron ze Spravedlnosti
CH: Patočka Vladimír
V1, CAJC, BOJ, BOB
ČMKU/REL/108/13
nar. 22.2.2013
M:: Duffy Bohemia Delikan
M: Doležal René
V2
531.
třída otevřená
210.
Ebby Bohemia Delikan
O: Rusic xxx
CH: Patočka Vladimír
V1, CAC
ČMKU/REL/100/11
nar. 31.1.2011
M:: Duffy Bohemia Delikan
M: Brejcha Luboš
třída pracovní
211. Daya z Rataj
O: Sobol xxx
Ch: Strolený Jaroslav
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ
CMKU/REL/85/09
M: Bria z Rataj
M: Souček Josef
nar.:10.12.2009
ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA
Psi
třída mladých
213. Bari Osičina
O: Kubar RKF
Ch: Pužman Jiří
V2
CMKU/ZSL/662/13
nar.:10.5.2013
M: Amy Umka z Vlčího Doupěte
M:Šťava Blažej
214. Geronimo z Letné
O:Cir Heřmánková stráň
Ch: Dostálová Milada.
V1, CAJC, BOJ
CMKU/ZSL/642/13
M: Brixie z Letné
M: Kubec Tomáš
-7-
nar.:25.1.2013
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
mezitřída
215. Arno z Čehovského olší
CMKU/ZSL/717/12
nar.:13.10.2012
O: Argo od Šargounského mlýna
M: Bila z Bukowego Wzgórza
Ch: Špaček Jaroslav
M: Novotný Jaroslav
V1, CAC
třída otevřená
216. Argo z Vlašimských Hor
O: Alan Heřmánková stráň
Ch: Berka Zdeněk
VD
CMKU/ZSL/583/09
M: Brita z Letné
M: Motl Václav
217. Axel Samvara Origin
O: Kubar RKF
Ch: Procházka Roman
V2, ResCAC
218. Baddy z Vlašimských hor
O: Kara Kitaj Irgus
Ch: Berka Zdeněk
V3
nar.:24.7.2009
CMKU/ZSL/637/13
M: Kara xxx
M:Kadlec Jan
CMKU/ZSL/613/11/13
M: Brita z Letné
M: Berka Zdeněk
nar.:2.2.2013
nar.:27.3.2011
219. Baky z Lhotecké tvrze
CMKU/ZSL/556/08
nar.:12.12.2008
O: Ador z Tunelové Doliny
M: Aranka z Malinovského údolí
Ch: Bárta Igor
M: Bártová Alena
VD
220. Caro Cane Finsternis
O: Alan z Vlčího doupěte
Ch: Finsterlová Věra
V1, CAC
CMKU/ZSL/604/11
nar.:16.3.2011
M: Carmen od Katova můstku
M: Štefková Dagmar
221. Endy z Akátové Čermy
O: Amir Osičina
Ch: Rajzr Luboš
VD
CMKU/ZSL/611/11
nar.:17.3.2011
M: Camila Akátové Čermy
M: Kalina Petr
třída pracovní
222. Brix z Březáku
CMKU/ZSL/597/10
nar.:19.1.2010
O: Gas od Horusického rybníka
M: Aranka z Akátové Čermy
Ch: Šenk Lubomír
M: Válek Tomáš
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ
třída vítězů
223. Cyras von Bärenriegel
O: Volchok xxx
Ch: Simonis Rainer
V1, CAC
Z Reg/ZSL/656/-13/10
nar.:3.4.2010
M: Betty od Katova můstku
M: Jelenecká Alžběta
-8-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Feny
třída mladých
224. Abbi Samvara Origin
O: Kubar RKF
Ch: Procházka Roman
nedostavila se
CMKU/ZSL/638/13
nar.:2.2.2013
M: Kara xxx
M: Procházka Roman
225. Bessy Osičina
O: Kubar RKF
Ch: Pužman Jiří
VD2
CMKU/ZSL/662/13
nar.:10.5.2013
M: Amy Umka z Vlčího Doupěte
M: Hamerníková Marta
226. Eta Carina Finsternis
O: Hakim Prostrčený vrch
Ch: Finsterlová Věra
V1, CAJC
CMKU/ZSL/660/13
nar.:16.6.2013
M: Carmen od Katova můstku
M: Kalina Petr
mezitřída
227. Doroty Finsternis
CMKU/ZSL/633/12
nar.:9.5.2012
O: Apis z Prószkowskiego Jaru
M: Carmen od Katova můstku
Ch: Finsterlová Věra
M: Stankoci Petr
VD1
třída otevřená
228. Dora Finsternis
CMKU/ZSL/632/12
nar.:9.5.2012
O: Apis z Prószkowskiego Jaru
M: Carmen od Katova můstku
Ch: Finsterlová Věra
M: Doskočil Zdeněk
V2, ResCAC
229. Kara xxx
CMKU/ZSL/634/-12/09/13 nar.:13.8.2009
O: Vais Dunaychik
M: Danka xxx
Ch: Schevchenko Yakovlev
M: Procházka Roman
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB
třída vítězů
230. Fren z Letné
O: Cir Heřmánková stráň
Ch: Dostálová Milada
V1, CAC
CMKU/ZSL/625/11
nar.:21.8.2011
M: Brixie z Letné
M: Pixa Petr + Koderová Veronika
Seznam vystavovatelů :
REL
Mladý Michal,Hubičkova 1583/26,143 00,Praha 4,Česká republika,203,
Řehák Bohuslav,Návojná 171,763 32,Návojná,Česká republika,204,
Leopold Josef,Svatopluka Čecha 136,687 24,Uherský Ostroh,Česká republika,205,
-9-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Brejcha Luboš,Týnec 62,340 21,Janovice n/Úhlavou,Česká republika,206,
Brejcha Luboš,Týnec 62,340 21,Janovice n/Úhlavou,Česká republika,210,
Hennerová Ivana,Fr.Šafaříka 604,277 46,Veltrusy,Česká republika,207,
Šustr Radek,Pod Sokolovnou 364,798 48,Protivanov,Česká republika,208,
Mišovič Erik,Šafaříkova 1310,676 02,Moravské Budějovice,Česká republika,209,
Souček Josef,Žirecká 49,544 01,Dvůr Králové n/Lab.,Česká republika,211,
KMP
Janoštíková Marie,Včelín 446,768 21,Kvasice,Česká republika,192,
Levčík Zdeněk,Nádražní 32,691 06,Velké Pavlovice,Česká republika,191,
Lupač Milivoj,291,664 01,Babice nad Svitavou,Česká republika,190,
Stachoňová Ivana,Bílany 128,767 01,Kroměříž,Česká republika,189,
Rambousek Jaroslav,č.p.89,285 73,Horušice ,Česká republika,188,
Janoušek František,Láz 5,349 01,Stříbro,Česká republika,187,
Kňourkovi Miloš a Petra,Nádražní 259,549 01,Nové Město nad Metují,Česká republika,186,
ZSL
Šťáva Blažej,Černín 71,671 53,,Černín 71,Česká republika, 213
Kubec Tomáš,Přemyslovců 2017,440 01,Louny,Česká republika,214,
Novotný Jaroslav,č.p. 258,549 73,Martínkovice,Česká republika,215,
Mottl Václav,Felbabka 100,268 01,Felbabka,Česká republika,216,
Kadlec Jan,,Radimovice u Tábora 27,391 31,Tábor,Česká republika,217,
Berka Zdeněk,Mánesova 1669,258 01,Vlašim,Česká republika,218,
Bártová Alena,Janovická Lhota 2,285 04,Uhlířské Janovice,Česká republika,219,
Štefková Dagmar,Ondřejnická 838,739 11,Frýdlant nad Ostravicí,Česká republika,220,
Kalina Petr,, Ing.,Skála 6,538 51,Chrast u Chrudimi,Česká republika,221, 226,
Válek Tomáš,, Ing.,Chlum 65 ,384 51,Volary,Česká republika,222,
Jelenecká Alžběta,Školní 4484,468 01,Jablonec nad Nisou,Česká republika,223,
Procházka Roman,Nebovidy 132,280 02,Kolín,Česká republika,224,
Hamerníková Marta,č.p. 66,533 62,Svojšice,Česká republika,225,
Stankoci Petr,, MVDr.,Dolní 419,747 69,Pustá Polom,Česká republika,227,
Doskočil Zdeněk,Hejnice 18,564 01,Žamberk,Česká republika,228,
Procházka Roman,Nebovidy 132,280 02,Kolín,Česká republika,229
Pixa Petr,,Raisova 384,407 47,Varnsdorf,Česká republika,230,
Výpis plemenné knihy plemene KMP – vrhy a importy
Datum tisku: 29.05.2014
** Ch. stanice : Kukuschka
** Chovatel :
** Otec : Ahorannan Remu
** Matka : Erauspojan Tiku
Dat. nar. 27.03.2012
CMKU/KMP 724/-13/12
IMPORT Z : FI42226/12
Erauspojan Fena černá, bílé znaky, krátká, hrubá
- 10 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
** Ch. stanice : Moravský medvídek
** Chovatel : Hanáček Ladislav
** Otec : Erauspojan Repe
** Matka : Nahe Enny
Dat. nar. 07.06.2013
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
CMKU/KMP
725/13
726/13
727/13
728/13
729/13
730/13
731/13
732/13
733/13
734/13
EDAR
EDDY
ELK
ERGO
ERON
EŠ
EBORA
ELLIS
ELKA
ENNY
Pes
Pes
Pes
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
vlkošedá, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
vlkošedá, krátká, hrubá
černošedobílá, krátká, hrubá
, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CONNY
CLODY
CAYLY
CARGO
CEYT
CROXY
CLER
CLAUDIA
CLARA
CORINA
Pes
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
Fena
Fena
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
MIKI
Pes
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
** Ch. stanice : Czech Anela
** Chovatel : Kučerová Alena
** Otec : BRIT od Starých dubu
** Matka : Tuikku Havurinteen
Dat. nar. 15.06.2013
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
CLP/KMP
735/13
736/13
737/13
738/13
739/13
740/13
741/13
742/13
743/13
744/13
** Ch. stanice : Pikimusta
** Chovatel : Dopitová Jitka
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : GIMA Pikimusta
Dat. nar. 13.11.2013
CMKU/KMP
754/13
Celkem vypsáno 11 psu a 11 fen. Dohromady 22. Počet úhynu: 0
Celkem vypsáno 3 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 1 importu fen. Dohromady 1.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.
- 11 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Výpis plemenné knihy plemene Karelský medvědí pes - přeregistrace
Datum tisku: 29.05.2014
** Ch. stanice : Assi Kavon
** Chovatel : Novák František
** Otec : Bjornehusets Sambo
** Matka : ASSI od Starých dubu
Dat. nar. 18.06.2009
CMKU/KMP
642/09/13
CLAIRE
Fena
černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Celkem vypsáno 0 psu a 1 fen. Dohromady 1. Počet úhynu: 0
Celkem vypsáno 1 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 1 přeregistrací fen. Dohromady 1.
Výpis plemenné knihy plemene ZSL – vrhy a importy
Datum tisku: 29.05.2014
** Ch. stanice : Samvara Origin
** Chovatel : Procházka Roman
** Otec : Kubar
** Matka : Kara
Dat. nar. 02.02.2013
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
635/13
636/13
637/13
638/13
639/13
640/13
641/13
AKIM
ANGEL
AXEL
ABBI
AGGY
AKKI
ANNIE
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
bílá, šedé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
bílošedá, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
GERONIMO
GORO
GRAND
GURU
GABRA
GERDA
GRETA
Pes
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
šedozlatá, bílé znaky, středně dlouhá
šedozlatá, bílé znaky, středně dlouhá
šedozlatá, bílé znaky, středně dlouhá
šedozlatá, bílé znaky, středně dlouhá
šedozlatá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
šedozlatá, bílé znaky, středně dlouhá
** Ch. stanice : z Letné
** Chovatel : Dostálová Milada
** Otec : CIR Heřmánková stráň
** Matka : BRIXIE z Letné
Dat. nar. 25.01.2013
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
642/13
643/13
644/13
645/13
646/13
647/13
648/13
- 12 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
** Ch. stanice : z Letné
** Chovatel : Dostálová Milada
** Otec : ARGO od Šargounského mlýna
** Matka : BORA z Letné
Dat. nar. 14.04.2013
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
649/13
650/13
651/13
652/13
653/13
654/13
655/13
HARRY
HECTOR
HERO
HUBERT
HANNY
HESSY
HOLLY
** Ch. stanice : vom Bärenriegel
** Chovatel :
** Otec : Volchok
** Matka : BETTY od Katova můstku
Dat. nar. 03.04.2010
Z Reg/ZSL 656/-13/10/13 Cyras
Pes
IMPORT Z : VDH/DCNH WL R 002/10
Pes
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
zlatá, bílé znaky, středně dlouhá
zlatá, bílé znaky, středně dlouhá
zlatá, bílé znaky, středně dlouhá
zlatá, bílé znaky, středně dlouhá
zlatá, bílé znaky, středně dlouhá
zlatá, středně dlouhá
zlatá, bílé znaky, středně dlouhá
červenošedá, středně dlouhá
** Ch. stanice : Finsternis
** Chovatel : Finsterlová Věra
** Otec : Hakim Prostredný vrch
** Matka : CARMEN od Katova můstku
Dat. nar. 16.06.2013
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
657/13
658/13
659/13
660/13
661/13
EBON
ELIZABETHA
ENNY ERMINE
ETA CARINA
EVERA ELL
Pes
vlkošedá, bílé znaky, SD
Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
Fena bílá, šedé znaky, SD
Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
** Ch. stanice : Osičina
** Chovatel : Pužman Jiří
** Otec : Kubar
** Matka : AMY Umka z Vlčího doupěte
Dat. nar. 10.05.2013
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
CMKU/ZSL
662/13
663/13
664/13
665/13
BARI
BENNY
BRIT
BESSY
- 13 -
Pes
Pes
Pes
Fena
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
** Ch. stanice : od Čilinské podkovy
** Chovatel : Cestrová Radmila
** Otec : AŠAR z Akátové Čermy
** Matka : AJKA na Donavě
Dat. nar. 13.12.2013
CLP/ZSL
CLP/ZSL
CLP/ZSL
CLP/ZSL
666/13
667/13
668/13
669/13
ARON
ARNY
ANDY
ABBY
Pes
Pes
Pes
Fena
středně dlouhá
středně dlouhá
středně dlouhá
středně dlouhá
Celkem vypsáno 19 psu a 16 fen. Dohromady 35. Počet úhynu: 0
Celkem vypsáno 7 vrhu
Celkem vypsáno 1 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 1.
Celkem vypsáno 1 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 1.
Výpis plemenné knihy plemene Západosibiřská lajka - přeregistrace
Datum tisku: 30.05.2014
** Ch. stanice : Finsternis
** Chovatel : Finsterlová Věra
** Otec : ALAN z Vlčího doupěte
** Matka : CARMEN od Katova můstku
Dat. nar. 16.03.2011
CMKU/ZSL 607/11/13
CARMEN GIRL
CMKU/ZSL 608/11/13
CONNIE
Fena
Fena
** Ch. stanice : z Vlašimských hor
** Chovatel : Berka Zdenek
** Otec : Kara-Kitáj Irgus "Indy"
** Matka : BRITA z Letné
Dat. nar. 27.03.2011
CMKU/ZSL 613/11/13
BADDY
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
** Ch. stanice : z Letné
** Chovatel : Dostálová Milada
** Otec : CIR Heřmánková stráň
** Matka : BRIXIE z Letné
Dat. nar. 21.08.2011
CMKU/ZSL
623/11/13
Pes
FIRST LADY
tmavě vlkošedá, bílé znaky, SD
tmavě vlkošedá, bílé znaky, SD
Fena
hnědošedá, středně dlouhá
Celkem vypsáno 1 psu a 3 fen. Dohromady 4. Počet úhynu: 0
Celkem vypsáno 3 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 1 přeregistrací psu a 3 přeregistrací fen. Dohromady 4.
- 14 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Výpis plemenné knihy plemene REL – vrhy a importy
Datum tisku: 29.05.2014
** Ch. stanice : Bohemia Delikan
** Chovatel : Patočka Vladimír
** Otec : ÁRON ze Spravedlnosti
** Matka : DUFFY Bohemia Delikan
Dat. nar. 22.02.2013
CMKU/REL
CMKU/REL
CMKU/REL
CMKU/REL
CMKU/REL
107/13
108/13
109/13
110/13
111/13
FARGO
FIN
FOX
FEJA
FLER
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
bíločerná, středné dlouhá
černoplavá, bílé znaky, středně dlouhá
bíločerná, středně dlouhá
bíločerná, středně dlouhá
bíločerná, středně dlouhá
AMUR
ARKAN
ADINA
ALMA
AMIRA
ARKA
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
AGGA
AIVA
ASHLEY
AURA
Fena
Fena
Fena
Fena
černá s bílými znaky, středně dlouhá
černá s bílými znaky, středně dlouhá
černá s bílými znaky, středně dlouhá
černá s bílými znaky, středně dlouhá
** Ch. stanice : ze Žirecké Podstráně
** Chovatel : Souček Josef
** Otec : ÁRON ze Spravedlnosti
** Matka : DOLLY z Rataj
Dat. nar. 20.05.2013
Z Reg/REL
Z Reg/REL
Z Reg/REL
Z Reg/REL
Z Reg/REL
Z Reg/REL
112/13
113/13
114/13
115/13
116/13
117/13
** Ch. stanice : ze Staré Moravy
** Chovatel : Leopold Josef
** Otec : ÁRON ze Spravedlnosti
** Matka : ENGIE Bohemia Delikan
Dat. nar. 27.12.2013
CMKU/REL
CMKU/REL
CMKU/REL
CMKU/REL
119/13
120/13
121/13
122/13
Celkem vypsáno 5 psu a 10 fen. Dohromady 15. Počet úhynu: 0
Celkem vypsáno 2 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.
- 15 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Výpis plemenné knihy plemene Ruskoevropská lajka - přeregistrace
Datum tisku: 29.05.2014
** Ch. stanice : Bohemia Delikan
** Chovatel : Patočka Vladimír
** Otec : Rusic
** Matka : DUFFY Bohemia Delikan
Dat. nar. 31.01.2011
CMKU/REL
101/11/13
EDIE
Fena
bíločerná, středně dlouhá
DAYA
Fena
černobílá, středně dlouhá
Pes
bíločerná, středně dlouhá
** Ch. stanice : z Rataj
** Chovatel : Strolený Jaroslav
** Otec : Sobol
** Matka : BRIA z Rataj
Dat. nar. 10.12.2009
Z Reg/REL
85/09/13
** Ch. stanice : Bohemia Delikan
** Chovatel : Patočka Vladimír
** Otec : Rusic
** Matka : DUFFY Bohemia Delikan
Dat. nar. 31.01.2011
CMKU/REL
97/11/13
EGAR
Celkem vypsáno 1 psu a 2 fen. Dohromady 3. Počet úhynu: 0
Celkem vypsáno 3 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 1 přeregistrací psu a 2 přeregistrací fen. Dohromady 3.
Informace z KCHH
14.9. 2014 Mezinárodní BZH - honitba Lavičky-Orlík - propozice změna ubytování !!!
U plánovaných Mezinárodních BZH 14.9.204 došlo ke změně propozic (ubytování) vzhledem k
zamluvení celého hotelu Solenice během víkendu, kdy je výcvikový den a zkoušky, je ubytování
pro účastníky dohodnuto v kempu Velký Vír.
Více informací naleznete v propozicích.
29.11.-30.11. 2014 Mezinárodní HZ - honitba Lavičky-Orlík - propozice
29.-30.11.2014 se uskuteční Mezinárodní HZ (se zadáváním titulů CACIT a CACT) v honitbě
Lavičky-Orlík.
Více informací naleznete v propozicích.
!!! omezení výšky psa - maximální kohoutková výška 55cm !!!
- 16 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
11.10.2014 - IX. ročník Memoriál Dr. Urbana - honitba MS Vlastějov
11.10.2014 se uskuteční IX. ročník Memoriálu Dr. Urbana (se zadáváním titulů CACT) v
honitbě MS Vlastějov
Více informací naleznete v propozicích.
20.9.2014 - Mezinárodní BZH - Zbečno
20.9.2014 se uskuteční Mezinárodní BZH (se zadáváním titulů CACT) ve Zbečně. Zkoušky jsou
pořádány ve spolupráci s Bloodhound klubem, který organizačně zkoušky zajišťuje.
Více informací naleznete v propozicích.
13.9. 2014 výcvikový den a 14.9. Mezinárodní BZH - honitba Lavičky-Orlík - propozice
13.9.2014 se uskuteční výcvikový den v honitbě Lavičky-Orlík.
14.9.2014 se uskuteční Mezinárodní BZH (se zadáváním titulů CACT) v honitbě LavičkyOrlík.!!! na výcvikovém dni bude nácvik zkoušky ZVVZ !!!
Více informací naleznete v propozicích.na http://www.klubhonicu.com/
___________________________________________________________________________
Mezinárodní BZH - výsledky
20.4. 2014 se uskutečnily Mezinárodní BZH v honitbě Lavičky-Orlík.
Klubové výstavy - výstavní víkend 2014 –7.6.2014 a 8.6.2014
7.6.2014 - P.Freer (Velká Británie) - baseti, J. Němec (ČR) - hlavní rozhodčí a ostatní honiči
Karelský medvědí pes
feny - třída otevřená
1 Beryl Czech Anela V1 CAC, KV, BOB
ČLP/KMP/701
Datum narození: 13.5.2012
Otec: Amir od Starých dubů
Chovatel: Kučerová Alena
Matka: Havurinteen Tuikku
Majitel: Kučerová Veronika
8.6.2014 - M.Rodgers (Velká Británie) - baseti, B.Ovesná (ČR) - hlavní rozhodčí a ostatní honiči
- 17 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Karelský medvědí pes
feny - třída otevřená
1 Beryl Czech Anela V1 CAC
Datum narození: 13.5.2012
Otec: Amir od Starých dubů
Matka: Havurinteen Tuikku
ČLP/KMP/701
Chovatel: Kučerová Alena
Majitel: Kučerová Veronika
Karelský medvědí pes
feny - třída pracovní
2 Aris Czech Anela V1
Datum narození: 21.3.2011
Otec: Amir od Starých dubů
Matka: Havurinteen Tuikku
ČLP/KMP/671
Chovatel: Kučerová Alena
Majitel: Mládek Jan
Karelský medvědí pes
feny - třída vítězů
3 Afrodite Czech Anela V1 CAC, VKV, BOB
ČLP/KMP/669
Datum narození: 21.3.2011
Otec: Amir od Starých dubů
Chovatel: Kučerová Alena
Matka: Havurinteen Tuikku
Majitel: Kučerová Veronika
Na základě http://www.klubhonicu.com/ připravila Z. Šafránková
Přečetli jsme za Vás
9.4. 2014 Smutná zpráva
Přišla smutná zpráva o tom, že zemřel pan PhDr. Vladimír Mojžíš. Byl dlouholetým
rozhodčím pro posuzování exteriéru psů a také chovatelem plemene velškorgi. Věříme ale, že na
něj kynologická veřejnost bude vzpomínat s úctou
Vladimíra Tichá
1.4. 2014 Upozornění
FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat potvrzení
čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek
FCI. Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou výstavy od roku 2009 a vše je
celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i výsledky výstav, z kterých FCI CACIB
již potvrzovalo.
Vladimíra Tichá
Výsledky výstav
MVP České Budějovice - jaro 2014, 26.04. – 27.04. 2014
Karelský medvědí pes, skupina FCI V.- Karjalankarhukoira
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019
Beryl Czech Anela, CLP/KMP/701/14,
13.5.2012
výsledky: V1, CAC
Západosibiřská lajka, skupina FCI V.- Laika Zapadno-Sibirskaia
- 18 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------psi/Rüden třída otevřená/Ofene
Kruh/Ring: 2
2103
Corro Finsternis,
CMKU/ZSL/606/11,
16.3.2011
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB, 5.m. BIG
feny/Hündinnen mezitřída/Zwischenklasse Kruh/Ring: 2
2104
Mocca Prostredný vrch,
SPKP-473,
28.4.2012
výsledky: diskvalifikován, výška 47cm
MVP Praha 3.5. - 4.5.2014
Kat.číslo Kruh Třída
2301
Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí
Výsledek
Kučerová Miglietta Maria Výborný1, CAC, CACIB,
21 mezitřída Beryl Czech Anela
Veronika Grazia
BOB
Mezinárodní výstavu psů NORD BOHEMIA CANIS
24.5.2014 - 25.5.2014
1755 V Západosibiřská lajka 25 třída mladých
GERONIMO z Letné Kubec Tomáš
rozhodčí: Ridarčíková Gabriela, MVDr.
Výborný1, CAJC
48.MVP INTERCANIS 21.-22.6.2014
Karelský medvědí pes / třída otevřená / feny
1492
KAROL PIKIMUSTA
CZ
V1,CAC,CAC CMKU,CACIB,BOB
Levčík Zdeněk, Nádražní 32, Velké Pavlovice, PSČ 691 06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruskoevropská lajka / třída mladých / psi
1542
FIN BOHEMIA DELIKAN
CZ
V1,CAJC,BOJ,BOB
Doležal René,Ing., ke Spravedlnosti 659, Jaroměřice n/Rokytnou, PSČ 675 51,
----------------------------------------------------------------Ruskoevropská lajka / třída mladých / feny
1543
FEJA BOHEMIA DELIKAN
CZ
V1,CAJC
Šustr Radek, Pohora 19, Horní Štěpánov, PSČ 798 47
1544
FLER BOHEMIA DELIKAN
CZ
V2
Mišovič Erik,Ing., Šafaříkova 1310, Moravské Budějovice, PSČ 676 02
NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY 28.6.2014 - 29.6.2014
výstavy se nezúčastnil žádný zástupce našich plemen
- 19 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
NVP Ostrava 12.-13.dubna 2014
2167
5
ZS
L
1
třída
otevř
ená
CARO CANE
Finsternis
2168
5
Z
S
L
2
mezi
třída
DOROTY
Finsternis
CM
KU/
ZSL/
604/
11
CM
KU/
ZSL/
633/
12
163-11
Štefková
Dagmar
V1, CAC,
NV, BOB
095-12
Stankoci
Petr
V1, CAC,
NV
INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU
CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH
PSŮ
Jak jste si zajisté všimli, navázali jsme užší přátelské styky se spřáteleným zahraničním klubem.
Zde nabízíme některé informace, které, jak si myslíme, by Vás mohli zajímat (např. zajímavý pes
KMP z dovozu).:
Upozorňujeme, že na internetových stránkách je umístěn má klub umístěn velmi zajímavý
roční zpravodaj za r. 2013!!
Kontakty: http://www.kchspp.sk/
Predseda: Füle Imrich, tel.: 0903 708 948Mail –[email protected]
Poradca chovu: Schalek Vladimír, tel. 0905860383, Mail –[email protected]
Tajemník: Ing. Ján Vasiľ, Pavlovce nad Uhom 133, 072 14, okr. Michlovce,
tel.: +421 908 229 426Mail –[email protected]
Člen výboru pre zahraničné vzťahy: Tagir Yakhyaev, tel.: 0905 863 566Mail –[email protected]
- 20 -
http://sweb.cz/karelajky/

Podobné dokumenty

Informační zpravodaj klubu KMP 25

Informační zpravodaj klubu KMP 25 Předseda Tomáš Válek a jednatel Jaroslav Rambousek jménem výboru předali pozornost

Více

prosinec 2011 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

prosinec 2011 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha překlad schválený ČMKU, již prý je zadán a snad prý bude do konce roku 2011. Podle čeho se ovšem nyní posuzuje na výstavách, není jasné (pan Hořák na bonitaci měl anglický výtisk). Inu – nač se roz...

Více

8 Inch - Tyco Fire Products

8 Inch - Tyco Fire Products závitem podle ISO7/1, Ordering Procedure section. Valves jak je popsáno v části Postup při objednání. with NPT threaded otvory ports will Ventily se závitovými NPTreadily budou accept the trim arra...

Více

I n f o r m a č n í z p r a v o d a j

I n f o r m a č n í z p r a v o d a j ladně klusali, točili se a nepostáli. Někteří pejsci nebyli v ideální výstavní kondici, to znamená, byli příliš obézní nebo naopak hubení, někteří pejsci by potřebovali vykartáčovat. Takto se občas...

Více

medal results - Škola taekwon

medal results - Škola taekwon Gergő Horváth HUNGARY Engebretsen Stian NORWAY

Více

Vítězové skupin – BIG – Sobota / Samstag 22.3.2008 Skupina

Vítězové skupin – BIG – Sobota / Samstag 22.3.2008 Skupina Chov: Barducci Irma, Maj: Kšánová Dagmar 4. Tibetský terier / Tibetan Terrier 2944 ALILAH JACKANORY,CH., CMKU/TT/820-05/05, AF 02652601, 13.5.2005 O: Alilah Freddie, M: Alilah Caprice Chov: Tempest...

Více

Barvy srsti

Barvy srsti černobílá černobílá se znaky černá, bílé znaky, pálení černá, bílozlaté znaky černobílá se žíháním černá, bílé a žíhané znaky červenočerná, maska, znaky červená, černá maska, bílé znaky černá, bílo...

Více