Otevřít soubor - PROMEDICA PRAHA GROUP, as

Transkript

Otevřít soubor - PROMEDICA PRAHA GROUP, as
Healthcare-Associated Infection Solutions
KIMBERLY-CLARK* KC300 STERLING* Nitrile Exam Gloves
Použití bezpečných nitrilových rukavic vyrobených
ze stejně kvalitního materiálu jako latex
Při styku s těmito nebezpečnými látkami může
dojít k jejich inhalaci, požití či jiné absorpci,
což může mít za následek poškození orgánů,
narušení plodnosti, smrtelnou malformaci
a vznik rakoviny!
Při vyšetření poskytují nitrilové vyšetřovací rukavice KC300 STERLING*
vynikající ochranu proti prosáknutí krve a jiných tekutin potenciálně ohrožujících zdraví, stejně tak i dokonale sedí a příjemně se
nosí, což přispívá k tomu, abyste mohli každého pacienta vyšetřit
co nejlépe.
Zacházení s chemoterapeutickými léky vyžaduje bezpečné
manipulační praktiky získané školením a instruktáží. Společnost Kimberly-Clark vyvinula speciální nitrilové vyšetřovací
rukavice PURPLE NITRILE* pro práci s chemoterapeutickými
léky, vysoce infekčními materiály a dalšími nebezpečnými
látkami.
K prodeji rukavic, které se používají při práci s chemoterapeutickými léky, se ve Spojených státech vyžaduje oficiální
povolení státních institucí. Výsledky z kontrolovaných
vědeckých studií, které poskytují podrobný popis testovací
metodologie, specifikaci testovaných chemikálií, diskusi
a závěry, musí být předloženy k přezkoumání vládním institucím. Rovněž jsou vyžadovány testy podráždění pokožky
a citlivosti.
Díky vynikající pevnosti nitrilových rukavic STERLING* nedochází
k tak častému protržení jako u latexových rukavic a odpadá riziko
alergie na latex.
Nepodceňujte nebezpečí při manipulaci s cytostatiky
a dalšími nebezpečnými látkami – nešetřete na nevhodném místě!
ste
m
SO
O I IS
ISO IS
ty
ISO IS
O
ali
Qu
Sy
M an
agement
ISO IS
Společnost Kimberly-Clark nabízí řadu rukavic určených zvláště pro použití při manipulaci
s chemoterapeutickými činidly.
O
O
Na alergii na latex typu 1, na stav, který může během několika minut
vyvolat symptomy, jako je rinitida, zánět spojivek, kopřivka, edém hrtanu,
bronchospazmus, astma, angioedém, anafylaxe a úmrtí, zatím není znám
žádný lék.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
je držitelem certifikátů dle
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO/IEC 27001:2005,
ISO 13485:2003, ISO/IEC 20000-1
Novodvorská 136, 142 00 Praha 4, telefon: +420 221 595 111, fax: +420 224 257 838, www.promedica-praha.cz • [email protected]
ro
Č
p
I v Evropě vydaly vlády a profesionální instituce směrnice
týkající se používání rukavic při manipulaci s chemoterapeutickými léky (např. Směrnice 89/686/EEC vztahující se
na Osobní ochranné prostředky; EN 374; ICNA Direktiva pro
používání rukavic; TRGS 525 Německá směrnice), ale kontrola dodržování není tak striktní, a tak se často používají
pro manipulaci s cytostatiky levnější produkty s mnohem
nižší úrovní ochrany, což je velmi nebezpečná praxe.
d
ivní od
te
ava l
Při manipulaci s mokrými nástroji, kde je riziko protržení latexové
rukavice velké, např. při čištění a dezinfekci nástrojů, při gastroskopii a kolonoskopii, na ARO odděleních, interních a infekčních
odděleních, chirurgii a při úklidu operačních sálů, kombinují nitrilové rukavice KC300 STERLING* kvalitnější komfort s dobrými
vlastnostmi pro pevné uchopení a ochranu před tekutinami, čímž
je zajištěno jejich spolehlivé a dlouhotrvající použití.
u
Díky vynikající dotykové citlivosti a ochranným vlastnostem nitrilových rukavic KC300 STERLING* je v laboratoři snadné s jistotou
manipulovat s jemnými nástroji.
Riziko vzniku alergie na latex typu 1 však lze značně snížit omezením
kontaktu s latexem – zejména snížením četnosti používání rukavic
z přírodního latexu.
Nebezpečnému působení cytotoxických nebo nebezpečných léků mohou být vystaveni jak pacienti, tak nemocniční personál během přípravy léků, podávání léků pacientům, při manipulaci s tělními tekutinami, při čištění rozlitého
přípravku a při likvidaci materiálů a zařízení, které byly
s lékem v kontaktu.
Exkluz
Jako odborník na zdravotní péči máte dost problémů, kterými se
musíte zabývat. Jedním z nich může být i alergie na latex. Nové
nitrilové vyšetřovací rukavice KC300 STERLING* od KIMBERLY-CLARK* bez obsahu přírodního latexu vám poskytují ochranu,
kterou potřebujete, a také přizpůsobivost, citlivost a komfort,
které vám doposud mohly poskytnout pouze rukavice z přírodního latexu. Nitrilové vyšetřovací rukavice KC300 STERLING* jsou
přitom cenově dostupné a jsou tedy volbou číslo jedna prakticky
pro všechny druhy použití na celém vašem pracovišti. Bezpečné
a cenově dostupné pro nemocnici.
Nejvyšší
stupeň
ochrany
Bezstarostný výběr...
STERLING – PR–2011
Nozokomiální infekce (HAIs), jejichž vznik je spojen s lékařským
vyšetřením, představují globální problém, který se vyskytuje až
u 10 % všech hospitalizovaných pacientů a systém zdravotnictví
přijde ročně na přibližně 6 miliard (amerických) dolarů. Na základě skutečnosti, že společnost Kimberly-Clark zaujímá první
příčku v oblasti vývoje ochranných pomůcek pro zdravotnická
zařízení, je naším posláním nabízet zdravotnické vybavení s klinickými řešeními pro zabránění a zvládnutí HAIs, včetně infekcí
postihujících zdravotnický personál. Bezpečné pro pacienta.
Nitrilové vyšetřovací
rukavice
PURPLE NITRILE*
pro práci s cytostatiky
ik
eskou republ
...vyvinutý pro používání
kýmkoli a kdekoli
Řešení pro infekce, jejichž vznik je spojen s lékařským vyšetřením
KIMBERLY-CLARK* KC300 STERLING* Nitrile Exam Gloves
Alergie na latex: problém při používání latexových rukavic
Přecitlivělost a alergie na latex – 3 typy:
• Kontaktní iritační dermatitida
1. Nitrilová ochrana
• Kontaktní alergická dermatitida nebo zpožděná přecitlivělost
Nový výrobní postup zesiluje tažnou sílu nitrilu – sílu potřebnou
k roztržení rukavice – pro zlepšení již vynikajících ochranných vlastností.
• Alergie na latex
Jak velkým problémem je alergie na latex?
Obecně mezi populací
2. Citlivost jako v latexových rukavicích
• Citlivost na latex se různí a pohybuje se mezi 1–6 % populace. Ve Spojených státech je
více než 50 milionů atopických lidí (těch, kteří trpí alergií).
Nový postup dovoluje také ztenčení materiálu rukavic, což znamená,
že je potřeba menší síly k natažení materiálu. Tím je v případě rukavic
bez obsahu latexu dosaženo snadné manipulace při jejich nošení
a citlivosti jako v případě rukavic vyrobených z přírodního latexu.
Nitrilové rukavice KC300 STERLING* se snadno navlékají a sedí tak dobře,
že nezpůsobují bolest rukou, takže jim uživatelé sloužící dlouhé směny
dávají přednost před ostatními.
Mezi zdravotnickým personálem
• National Institute of Environmental Health Sciences odhaduje, že alergií na latex trpí 5–18 %
zdravotnického personálu.
• U jednoho z padesáti zdravotníků se každým rokem projeví přecitlivělost na latex
z důvodu používání latexových rukavic. Citlivost se objevuje za různě dlouhá časová
období u jedinců, kteří mají genetické predispozice k alergii na latex. Bezpříznakové
období alergie se různí od několika týdnů až po 30 let.
Nitrilové vyšetřovací rukavice KC300 STERLING* …lepší hodnota
z
z
Alergie na latex: dopad
z Neúmyslný opakovaný kontakt pacientů alergických na latex s latexovými výrobky může
mít smrtelné následky.
Dopad na zdravotnický personál
Pokud přihlédnete k výdajům spojeným s alergií na latex, nitrilové rukavice KC300 STERLING* jsou
tou nejlepší volbou.
Standardní používání nitrilových vyšetřovacích rukavic KC300 STERLING* vám může také zajistit
snížení nákladů, snížení počtu skladových jednotek na vašem pracovišti na jednu a zredukování
skladovací kapacity až o třetinu.
Dopad na zdravotnická zařízení
z Větší pracovní zatížení na oddělení při absenci lidí, kteří trpí alergií na latex.
z Dodatečné náklady spojené se schůzemi a jinými činnostmi nezbytnými k řešení problému,
reorganizací pracovních úkolů, rozvrhů atd.
z
Bez obsahu přírodního latexu, pro bezproblémové užití.
z
Výborně sedí a jsou příjemné v porovnání s latexem.
z
Dokonalý komfort a doteková citlivost.
z
Výborná, trvanlivá ochranná bariéra.
z
Jediné vyšetřovací rukavice vyhovující všem vašim potřebám …
kdekoli!
Nové balení po 200 ks
vám přináší:
z
Díky neobvyklé barvě lze rukavice rychle vizuálně rozlišit
od rukavic z přírodního latexu a jiných syntetických rukavic.
• zmenšení potřeby
skladovacího prostoru
Prsty se zdrsněným povrchem zlepšují uchopení mokrých
i suchých předmětů.
z
Pohodlněji sedí a ruka se méně unavuje.
• ještě lepší citlivost prstů
v rukavicích
z
Konzistentní vrstva a stejná tloušťka materiálu po celé rukavici.
• ještě snadnější navlékání
z
K dispozici v balení po 200 kusech, což významě snižuje
nároky na skladovací prostor.
• příjemnější pocit při nošení
rukavic
KIMBERLY-CLARK*KC300 STERLING*
Nitrilové vyšetřovací rukavice bezprašné
z Ztráta času při práci, nutnost přeorientovat se na jinou práci, která nevyžaduje používání
latexových výrobků, nebo v extrémních případech ztráta práce.
z Náklady na zaměstnávání a školení nových pracovníků nebo kolegů, kteří přejímají práci
po někom, kdo trpěl alergií na latex, a dvojnásobně vyšší náklady z důvodu placení jak
nepřítomnému, tak i náhradnímu zaměstnanci.
balení
Nitrilové vyšetřovací rukavice KC300 STERLING* od KIMBERLY-CLARK*
jsou řešením problému, který je spojen s používáním latexových rukavic.
z
Cenově dostupné rukavice neobsahující latex poskytují:
z Ochrannou bariéru, která je srovnatelná s latexem, či dokonce lepší, a která přesahuje
také kvalitu vinylu.
z Flexibilitu a dotykovou citlivost srovnatelnou s latexem a přesahující vinyl.
Dopad na pacienty
z Náklady na léčbu postižených pacientů nebo personálu.
NOVÉ
Funkční výhody
• Kontakt s latexem je hlavní příčinou vzniku profesního astmatu.
Existuje silný vzájemný vztah mezi snížením četnosti používání latexových rukavic
a snížením výskytu alergie na latex.
KIMBERLY-CLARK*KC300 STERLING* Nitrilové vyšetřovací
rukavice
Procento výskytu poškození rukavic
Podle studie z roku 1999 týkající se bariérové integrity rukavic při používání, která byla provedena Rego
a Roley, je nitril „stejně efektivní alternativou materiálu pro rukavice bez obsahu latexu“, je to syntetický
polymer, „který má podobné vlastnosti jako kaučuk a srovnatelné ochranné vlastnosti jako latex. Nitrilové
nebo latexové rukavice by se měly používat v rizikových situacích, včetně případů kontaktu s patogeny
přenášenými krví“.1
Kód
Název
výrobku
Specifikace
ks/
bal
ks/
kart
13938
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové STERLING
X-Small
200
2000
13940
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové STERLING
Small
200
2000
13941
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové STERLING
Medium
200
2000
13942
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové STERLING
Large
200
2000
13943
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové STERLING
X-Large
170
1700
25041
Držák na box s rukavicemi K-C
3
KIMBERLY-CLARK* PURPLE NITRILE*
Nitrilové vyšetřovací rukavice bezprašné pro práci s cytostatiky
Rego A, Roley L. „Bariérová integrita rukavic
při používání: latex a nitril je kvalitnější než vinyl.“
American Journal of Infection Control. 27, č. 5 (říjen 1999).
1
Kód
Název
výrobku
80%
Specifikace
ks/
bal
ks/
kart
12-61%
70%
60%
50%
30%
20%
10%
0
1-3%
0-4%
nitril
latex
vinyl
• Bez přírodního latexu – primárním
materiálem je nitril, snižující potenciál výskytu alergických reakcí typu 1
na proteiny přírodního latexu, jež jsou
spojeny s používáním latexových
rukavic.
• Nitrilové rukavice KC300 STERLING* byly
testovány z hlediska odolnosti proti
prosáknutí při použití chemických látek,
které se běžně používají v lékařské
praxi. Výsledky testů registrovány.
• Bezprašné (podle ASTM D 6124; směrnice
EN 455-3), je minimalizován potenciál
pro vznik komplikací spojených
s použitím prášku, jako je kontaktní
iritační dermatitida.
Standardy kvality
• Splňuje nebo překračuje standard AQL
1,5 G v souladu s evropskou normou
EN 455-1.
52000M
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové PURPLE
X-Small
100
1000
52001M
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové PURPLE
Small
100
1000
52002M
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové PURPLE
Medium
100
1000
• Výrobek označen CE jako zdravotnický
prostředek třídy I (93/42/EEC).
52003M
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové PURPLE
Large
100
1000
52004M
RUKAVICE vyšetřovací nitrilové PURPLE
X-Large
90
900
50600M
RUKAVICE vyš. nitrilové -XTRA prodloužené PURPLE X-Small
50
500
• Biokompatibilní podle měření
zkoušek na primární podráždění kůže,
hemolýzu a systémovou toxicitu
(EN ISO 10993-1-10-11).
50601M
RUKAVICE vyš. nitrilové -XTRA prodloužené PURPLE Small
50
500
50602M
RUKAVICE vyš. nitrilové -XTRA prodloužené PURPLE Medium
50
500
50603M
RUKAVICE vyš. nitrilové -XTRA prodloužené PURPLE Large
50
500
50604M
RUKAVICE vyš. nitrilové -XTRA prodloužené PURPLE X-Large
50
500
40%
Spolehněte se na nové nitrilové vyšetřovací rukavice KC300 STERLING* od KIMBERLY-CLARK*. Tím, že si zvolíte rukavice,
které budou vyhovovat všem vašim nárokům na vyšetřovací rukavice, budete mít o jeden problém méně.
Nitrilové rukavice KC300 STERLING*: další spolehlivé klinické řešení (Trusted Clinical Solution*) od Kimberly-Clark.
Klinické specifikace
• Tento zdravotnický prostředek byl
dodatečně testován a podle Evropské
normy pro osobní ochranné pomůcky:
EN 374-2/3.
• Vyrobeno v souladu se Systémy
managementu jakosti EN ISO 13485
a EN ISO 9001.

Podobné dokumenty

okon alý tvar a citlivost

okon alý tvar a citlivost Sempercare Nitrile optimálním řešením rukavice bez přírodního latexu. n Sempercare Nitrile je nyní ještě měkčí a pružnější a nabízí tak dokonalý tvar a citlivost.

Více