zde - Merci.cz

Transkript

zde - Merci.cz
LABORATOŘE
PROČ VYBÍRAT LABORATORNÍ NÁBYTEK
DLE TYPOVÝCH ŘAD?
Současná doba klade vysoké nároky na výrobce laboratorního nábytku ať již po stránce
kvalitativní, cenové, nebo kapacitní. Každý
výrobce je v rámci evropského trhu vystaven
těmto tlakům a každý se jim snaží úspěšně
odolávat a přitom uspět v konkurenčním
prostředí sofistikovaného laboratorního
trhu. Jednou z cest,kterou zvolila společnost
MERCI, s.r.o., je nabídka ucelených produktových řad, které nabízí zákazníkům možnost
volby s ohledem na cenu, kvalitu, užitnou
hodnotu a především i na jeho finanční
možnosti.
Obr. 1 – Laboratorní nábytek MERCI®
Celá filozofie nábytkových řad laboratorního nábytku a digestoří MERCI® vychází
primárně z dlouhodobého firemního cíle
nabídnout uživateli nejvyšší možnou kvalitu laboratorního nábytku s přihlédnutím
k jeho investičním možnostem a technickým
požadavkům. Společnost MERCI, s.r.o.
odmítá jít cestou použití levných materiálů a
nákup komponent z Asie, na rozdíl od řady
dalších výrobců, které by sice cenu snížily,
ale na zásadní úkor kvality. Namísto toho
jde cestou typizace a sériovosti výroby, které
ekonomizují výrobní proces a další úspory
řeší cestou inovativního technologického
řešení jednotlivých výrobků. V laboratorním
nábytku MERCI® nekupuje zákazník jen
kus dřeva a kovu, ale především myšlenku
a výsledek precizní práce od vývoje, přes
výrobu, až po prodej a servis. Díky 20-ti leté
obchodní, vývojové a výrobní zkušenosti se
podařilo prakticky uvést na evropský trh tři
základní produktové řady. Jejich společným
jmenovatelem je vysoká výrobní kvalita vč.
instalovaných komponent, CE certifikace
včetně označení „Česká kvalita“. Výsledkem jsou tři typizované řady laboratorního
nábytku, digestoří a mediových stěn pod
obchodními názvy MERCI® EKO, STANDARD a TOP.
Základní a tradiční řadou je MERCI®
STANDARD, tato řada je nejobvyklejším
řešením pro většinu koncových uživatelů a
v současnosti je na našem trhu vybaveno tímto typem laboratorního nábytku
8
MERCI® několik set laboratoří v rámci
České republiky a desítky v zahraničí. Tato
řada je především odpovědí na veškeré
individuální požadavky uživatele a cenově
je kompromisem mezi řadou TOP a řadou
EKO. Díky možnosti neomezené škále
atypických řešení umožňuje aplikaci ve
všech typech laboratorních provozů, kde
je požadováno profesionální řešení, 100%
využití pracovního prostoru a vysoká kvalita
provedení.
V této nábytkové řadě je možno využívat
kompletního sortimentu laboratorních
digestoří i médiových stěn MERCI®. Laboratorní skříňky jsou u této řady konstrukčně
řešeny na stavitelných nožkách s možností
překrytí soklem, pracovní desky mohou být
osazeny celým sortimentem laboratorních
výlevek, bezpečnostních sprch, různými
typy armatur. Zákazník může vybírat
z široké škály barevného provedení lamina,
ohranění a práškových nástřiků kovových
komponent.
Pro řadu MERCI®EKO, je typické její
EKOnomické řešení, při výrobě je použito,
tak jako u ostatních řad EKOlogických
certifikovaných materiálů a především
skutečnost, že k návrhu řešení laboratoře
za použití této řady není třeba přítomnost
projektanta. Tuto nábytkovou řadu si zákazník může navrhnout a sestavit sám a to
se samozřejmě promítá i do ceny produktu.
Podstatou typů řady EKO je uzavřená
řada skříněk s možností výběru z širokého
sortimentu pracovních desek, dále kovové
médiové stěny s nejpoužívanějším osazením
a standartní typ kovové digestoře. Řada
MERCI®EKO vychází z nejprodávanějších
typů laboratorního nábytku a vylučuje tvorbu
atypických, nákladných řešení.
Obr. 2 – Laboratorní nábytek MERCI®
Obr. 3 – Laboratorní nábytek MERCI®
Nejvyšší modelovou řadou je MERCI®TOP. Filozofie této řady je postavena na
inovovaných materiálech a špičkových doplňcích, které zvyšují životnost a celkovou
užitnou hodnotu tohoto nábytku. V rámci
této řady je při výrobě použito speciálních
druhů kování s vysokou životností a s rozšířenými možnostmi, např. otevírání dveří,
zásuvek apod. Řada TOP je určena pro
použití v provozech s vysokými nároky na
chemickou rezistenci, a proto je při výrobě
použito vysoce odolných deskových materiálů, které jsou posledními vývojovými
novinkami evropských výrobců těchto
materiálů. Řada TOP má i rozšířené možnosti instalací moderních a úsporných typů
osvětlení, možností nejvyššího zabezpečení
laboratorního provozu pomocí centrálního
klíče. Samozřejmostí je elegantní a účelný
design.
K výrobě všech nábytkových řad je použito
materiálů a komponent certifikovaných
evropských výrobců a pro všechny řady je
typický snadný a bezpečný přístup k mediím,
snadná servisovatelnost a vysoký uživatelský
komfort. Laboratorní nábytek a digestoře
MERCI® jsou kompletně certifikovány dle
norem EU vč. nízkonapěťových spotřebičů
a smí užívat kromě zmíněného označení
označení „Česká kvalita“ i „Ekologicky
šetrný výrobek“.Hlavní výhodou při výběru
z těchto produktových řad je skutečnost, že
zákazník obdrží za maximálně výhodných
podmínek odpovídajících možnostem
zákazníka vždy nejvyšší kvalitu materiálů
i dílenského zpracování a maximální užitnou
hodnotu.
Radim APPEL, výrobní ředitel,
MERCI, s.r.o., www.merci.cz
CHEMAGAZÍN • Číslo 4 • Ročník XXIII (2013)