Adjectives – přídavná jména

Transkript

Adjectives – přídavná jména
Adjectives – přídavná jména
noun + adjective
podstatné jméno
+ přídavné
jméno
1. Find the opposites .
fast
old
small
black
dark
new
difficult
cold
cheap
easy
expensive
slow
happy
tall
warm
sad
white
fair
2. Match adjectives with nouns.
sunny
hard
long
dangerous
empty
beautiful
clever
boring
film
bottle
woman
student
weather
work
animal
way
3. Write suitable adjective or noun.
dirty __________
green __________
quiet __________
fast __________
interesting _________
young __________
sweet __________
__________ ice-cream
__________ house
__________ homework
__________ film
__________ man
__________ cat
__________ T-shirt
Autor: Mgr. Lenka Beranová
Datum: 20. února 2013
Ročník: 7.
RVP: Jazyk a jazyková komunikace – Cizí jazyk – Anglický jazyk
Téma: Adjectives – přídavná jména
Anotace: Materiál slouží k procvičování slovní zásoby, přídavných jmen.
Je zaměřen na práci s přídavnými jmény opačného významu a
spojování přídavných jmen s vhodnými podstatnými jmény a naopak.

Podobné dokumenty

What`s he like?

What`s he like? What’s he like? 1) Match the pictures and the words. (Spoj obrázky se slovíčky.) štíhlý a vysoký

Více

Předpony (Prefixes) a přípony (Suffixes)

Předpony (Prefixes) a přípony (Suffixes) Anotace: Rozšiřující materiál k prohlubování znalostí gramatiky a slovní zásoby pro úspěšné psaní anglických textů Předmět: Anglický jazyk Autor: Mgr. Vanda Hlaváčková

Více

Pololetní písemná práce pro 4

Pololetní písemná práce pro 4 3. Write in plural with the number in parenthesis. Napiš v mn. čísle s číslovkou v závorce. One potato- (13) _______________________ One car- (10)___________________________ One box- (15)__________...

Více

Countable and uncountable nouns

Countable and uncountable nouns packet of crisps. Now I need _______ money.

Více

KAPITOLA 7 (U7): On Safari

KAPITOLA 7 (U7): On Safari Abracadabra Across the Sea/British Bulldog Charades lion, tiger, snake, crocodile, Class Train elephant Duck, Duck, Goose Get Into Groups Doporučené Hold Up prezentační/drillovací aktivity: Listeni...

Více