Text.Zive.cz Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši

Transkript

Text.Zive.cz Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 1 of 8
Text.Zive.cz
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši
15. 7. 2009 | Polesný David
První počítačová myš byla ze dřeva a fungovala již v roce 1964. Od tohoto počátku vás seznámíme s vývojem počítačových myší až
do současnosti.
Kapitoly článku
1961 až 1990
1991 až 2009
1961 až 1990
Historie počítačové myši má počátek v 60. letech minulého století, kdy Dr. Douglas C. Engelbart a jeho tým na Stanfordském výzkumném
institutu (SRI – Stanford Research Institute) vytvořili původní mechanické ukazovací zařízení, které se obecně považuje za první myš. Tato myš
a Engelbartův koncept interakce mezi člověkem a počítačem dal vzniknout novému odvětví, jež na stoly uvedlo již stovky miliónů polohovacích
zařízení.
Na počítačových myších založila své aktivity společnost Logitech, která stála u zrodu prvních komerčních počítačových myší a za pětadvacet let
svého působení přinesla do této oblasti mnoho technologických inovací. Vydejme se nyní na procházku časem, na které poznáme vývoj
počítačové myši a nejdůležitější mezníky Logitechu a také jeho věčného rivala v podobě Microsoftu.
Vývoj počítačových myší
1961 – Během konference si Dr. Douglas C. Engelbart ze Stanfordského výzkumného institutu (SRI) vytáhl poznámkový bloček, který nosil v
náprsní kapse, a načrtl obrázek zařízení, jež by lidem umožnilo fyzickou interakci s CRT obrazovkou počítače. Později v roce 1962 toto zařízení
popisuje jako „ukazovátko“ ve své práci „Umocnění lidského intelektu: Rámcový koncept.“
1964 – Bill English, vedoucí konstruktér v Engelbartově výzkumném středisku Augmentation Research Center (ARC) v rámci Stanfordského
výzkumného institutu (SRI) vytváří prototyp první počítačové myši. Původní myš (na obrázku dole) byla vyřezána z kusu dřeva a obsahovala
kolečko, které převádělo pohyb zařízení na posun kurzoru na obrazovce. Zařízení mělo jedno červené tlačítko na horní straně a kabel
vycházející z její zadní části a kdosi v Engelbartově laboratoři poznamenal, že vypadá jako myš. Pojmenování se uchytilo. Do dnešního dne si
nikdo nevzpomněl, kdo konkrétně myš takto pojmenoval jako první.
Prapředek počítačové myši byl vyroben ze dřeva
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 2 of 8
Přenos pohybu v osách X a Y zajišťovaly dva kotoučky
1967 – 21. června. Engelbart podává patentovou přihlášku s názvem „Ukazatel X-Y polohy pro zobrazovací systém“. V anotaci patentu se
uvádí:
„Ukazatel X-Y polohy ovládaný pohybem ruky na jakémkoli povrchu, jenž vytváří pohyb kurzoru na displeji katodové obrazovky – řídící
logika ukazatele generuje signály, které udávají jeho polohu a na jejichž základě se kurzor na obrazovce zobrazí v odpovídající pozici.
Řídící mechanismus ukazatele se skládá z kolečka pro indikaci polohy v ose X a kolečka pro indikaci polohy v ose Y, které jsou na sebe
kolmé, otáčejí se úměrně pohybu mechanismu ve směru osy X a Y a které ovládají reostaty vysílající signály přes kabel připojený k
počítači, jenž řídí zobrazení na CRT obrazovce.“
1968 – 9. prosince. Myš je poprvé představena na veřejnosti. Během události, která je často označována jako „Matka všech prezentací“,
představil Engelbart a jeho 17 kolegů ze SRI 90 minutovou demonstraci pro veřejnost na konferenci Fall Joint Computer Conference v San
Franciscu. Kromě myši tento tým dále představil hypertext, objektové adresování, dynamické propojování souborů a spolupráci dvou lidí přes
sdílenou obrazovku, kteří komunikovali slovem i obrazem přes síť.
1970 – 17. listopadu. Patentový úřad Spojených států přiděluje patent s číslem 3,541,541 Dr. Engelbartovi na „Ukazatel X-Y polohy pro
zobrazovací systém“.
1974 – Jean-Daniel Nicoud na švýcarské Státní polytechnické škole v Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) vyvíjí moderní
myš s jednou kuličkou a dvěma tlačítky. Když Engelbart Nicoudovi poslal výkresy své vize myši, Nicoud nahradil potenciometry optickými
kodéry.
1981 – 2. října. Ve švýcarském městečku Apples je založena společnost Logitech jako konzultační firma – zakladateli jsou Pierluigi Zappacosta,
Daniel Borel a Giacomo Marini.
Dick Lyon a Steve Kirsch vynalezli dvě nové myši, obecně označované jako „optické myši“. Tyto původní optické myši pracují na speciální
podložce se strukturou bodů nebo linek.
1982 – Logitech představuje svou první myš s označením P4. Její opticko-mechanická technologie kombinuje optické kodéry připojené na
válečky a poskytuje lepší přesnost sledování pohybu s hmatovou odezvou otáčející se kuličky.
První myš značky Logitech nesla označení P4
Logitech otevírá svou první americkou pobočku v Palo Alto v Kalifornii.
1983 – Leden.SpolečnostApple představuje počítač Apple Lisa za 9.995 USD s prvním grafickým rozhraním, které používá myš. I když Lisa
nebyla úspěšná komerčně, položila základ pro uvedení osobního počítače Macintosh.
2. května. Společnost Microsoft představuje myš Microsoft Mouse. Říká se jí „zelenooká myš“ kvůli dvěma zeleným tlačítkům a prodávala se za
195 USD.
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 3 of 8
Zelenooká myš Microsoftu
1984 – Apple představuje Macintosh jako „počítač pro nás ostatní“. Díky grafickému uživatelskému rozhraní Macintosh demonstruje sílu
prostého konceptu: ukázat a kliknout.
Logitech uzavírá svou první smlouvu jako OEM s Hewlett-Packard a dodává myši Logitech pro nejvyšší řadu pracovních stanic HP.
Myš pro počítače HP
Logitech vytváří první bezdrátovou myš jako OEM produkt pro společnost Metaphor. Myš používá infračervenou technologii (IR) a napájení
zajišťují čtyři baterie Ni-Cad. I když infračervená myš odstraňuje nutnost používat kabel a poskytuje tak jistou volnost, musí být namířena přímo
na IR přijímač připojený k počítači. Navíc nedosahuje rychlosti přenosu dat, která je běžná u myší připojených kabelem.
1985 – Logitech vstupuje na maloobchodní trh s modelem Logimouse C7. Díky ceně 99 USD – oproti 179 USD za myš Microsoft – je s
nadšením přijata. Vývoj myši Logimouse C7 trval 18 měsíců a jedná se o první opticko-mechanickou myš s napájením přes port RS232 na
počítači, čímž odpadá nutnost separátního napájecího zdroje. Díky třetímu tlačítku mohla tato myš zastávat více funkcí.
Logitech Logimouse C7. Také je to pro vás první myš, kterou jste drželi v ruce?
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 4 of 8
Vnitřnosti Logimouse C7 a nostalgické vzpomínání na kuličku
Logitech dále představuje Logitech TrackMan – první trackball ovládaný palcem, jenž dláždí cestu budoucím stacionárním myším v podobě
trackballu.
1987 – IBM představuje osobní počítač IBM PS/2. Po vzoru společnosti IBM začínají i ostatní výrobci vybavovat své počítače kulatými
konektory mini-DIN s 6 kolíky (piny) pro připojení myší a klávesnic. IBM navíc uvádí svůj nový operační systém OS/2, který poprvé v historii
umožňuje použít myš ve spojení s počítači IBM.
Microsoft představuje svou první ergonomicky tvarovanou myš, které se obecně přezdívá „the Dove bar“, protože vypadá jako kostka mýdla.
Nahrazuje všechny ostatní myši v produktové řadě myší Microsoft.
Úspešná „mýdlová“ myš Microsoftu
Logitech vylepšuje pocit uživatelů při používání myši a dodává konfigurovatelné ovladače, které umožňují jemně nastavovat citlivost myši. Jsou
to první balistické drivery navržené tak, aby dokázaly rozpoznat změny v rychlosti pohybu myši a přimět kurzor k odpovídajícímu pohybu na
obrazovce.
Logitech zahajuje výrobu myší na míru pro počítače Macintosh s názvem Apple Macintosh Plus Mouse. Společnost Apple Computer je prvním
velkým OEM zákazníkem pro Logitech na maloobchodním trhu.
Myši pro Apple si vždy vystačily pouze s jedním tlačítkem
1988 – Microsoft překračuje hranici jednoho miliónu prodaných myší. Logitech překračuje hranici dvou miliónů prodaných myší.
1989 – Logitech nahrazuje myši řady 7 (Series 7) ergonomicky tvarovanými modely řady 9 (Series 9 nebo též S9), které tvarem dobře padnou
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 5 of 8
do dlaně ruky. Ergonomie, čili studie interakce lidí a jejich prostředí, se stala módním pojmem označujícím produkty, jejichž používání je
pohodlnější. Prakticky všichni výrobci periferií se tímto termínem ohánějí doteď.
Koncem roku 1989 Logitech představuje model TrackMan. Změna oproti tradičnímu trackballu ovládaného prsty spočívá v tom, že se jedná o
stacionární zařízení určené pro ovládání palcem.
1990 – Microsoft uvádí operační systém Windows 3.0. Jeho grafické uživatelské rozhraní zobrazuje programy, soubory a příkazy v podobě
obrázků zvaných ikony. Myš je nepostradatelným nástrojem pro navigaci a ovládání tohoto nového rozhraní a rychle se stává běžnou součástí
takto vybavených počítačů.
Logitech se snaží vylepšit bezdrátového připojení a přechází od IR technologie k vysokofrekvenční (rádiové) technologii RF. Problémem u IR
spojení byla relativně nízká přenosová rychlost a hlavně nutnost přímé viditelnosti mezi myší a IR přijímačem. Využití kmitočtového pásma 27
MHz pro bezdrátovou komunikaci tyto problémy řeší, protože rádiové vlny přímou viditelnost na přijímač nepotřebují a dokáží přenášet větší
objemy dat na vzdálenost téměř dvou metrů.
1991 až 2009
1991 – Microsoft prodal 4 milióny kopií Windows během jediného roku, protože uživatelé začali tento operační systém hromadně přijímat.
Zároveň Microsoft prodává za jediný rok 6 miliónů svých myší, Logitechu se podařilo prodat 9 miliónů myší.
Logitech představuje ergonomickou myš MouseMan navrženou speciálně pro pohodlné uchopení a uvádí i levorukou verzi modelu MouseMan
a současně také verzi navrženou pro velké ruce. Vedle toho vznikla ještě myš KidzMouse – první myš vytvořená speciálně pro malé dlaně dětí.
Logitech představuje myš MouseMan Cordless jako první bezdrátovou myš s technologií RF, jež uživatele osvobozuje od omezení daných
požadavkem na přímou viditelnost mezi myší a IR přijímačem. Používá drahou třívoltovou lithiovou baterii s kapacitou 1,3 Ah.
Rádiová beztrátová myš Logitech MouseMan
1993 – Microsoft představuje novou ergonomickou myš. Myš Microsoft Mouse 2.0 s kódovým názvem Carrera je vybavena rozšířeným
softwarem ovladačů, jenž zaručuje kompatibilitu s operačními systémy Windows 3.1 a MS-DOS.
1995 – Logitech představuje TrackMan Marble. Na rozdíl od předchozích myší, které používaly kuličku připojenou buď na mechanické nebo
optické kodéry, TrackMan Marble využívá novou patentovanou technologii nazvanou „Marble Sensing Technology“. Tato technologie používá
kuličku s mřížkou bodů citlivých na světlo. Pohyb kuličky trackballu sleduje kamera a optika spolu s logikou, jež vyhodnocuje „nervovou síť“
těchto bodů, dokáží převést informace o směru a rychlosti pohybu kurzoru pro počítač. Kromě samotné kuličky zařízení neobsahuje žádné další
pohyblivé části, takže problémy se špínou a prachem, které byly postrachem u dřívějších způsobů konstrukce myší, jsou tak odstraněny.
Neobvyklé řešení však nevedlo k masovému úspěchu.
Nehybné myšky s „nádory“, neboli trackbally série Logitech TrackMan Marble
Srpen. Microsoft uvádí na trh operační systém Windows 95 a během pouhých čtyř dnů prodává v maloobchodní síti přes 1 milión kopií. V půlce
října bylo na celém světě prodáno více než 7 miliónů kopií a potvrdilo se tak, že spotřebitelé jsou nadšení z grafického uživatelského rozhraní,
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 6 of 8
které vyžaduje ovládání pomocí myši.
1996 – Microsoft představuje myš Intellimouse, která ergonomický design modelu Microsoft Mouse 2.0 doplňuje o rolovací kolečko.
1997 – Logitech představuje trochu podivný produkt TrackMan Marble FX – jediný trackball, který můžete ovládat palcem a/nebo ukazováčkem.
Podivuhodná periferie TrackMan Marble FX umožňující otáčet kuličkou jak ukazovákem, tak palcem
1998 – Microsoft uvádí operační systém Windows 98 vyznačující se podporou plug-and-play pro nové rozhraní USB. A Logitech nezůstává
pozadu a představuje myš USB Wheel Mouse. Zároveň překračuje hranici 200 miliónů prodaných myší.
1999 – Společnost Agilent představuje senzor pro optické myši, jenž eliminuje nutnost používat podložky pro myši. Tento senzor se stává
základem pro novou generaci počítačových myší s vyšší životností a vyšší přesností sledování pohybu. Microsoft následně představuje své
nové optické myši.
Úspěšný produkt Microsoftu – jednoduchá, elegantní myš s kvalitním optickým senzorem
Logitech představuje kombinovanou myš pro rozhraní PS/2 i USB. Tento rok vzniká také herní myš Wingman – první myš navržená speciálně
pro hráče, která má vysokou rychlost přenosu dat.
2000 – Prezident Bill Clinton uděluje Dougu Engelbartovi, vynálezci prapředka počítačové myši, Národní vyznamenání za technologii. Tato
medaile je nejvyšším státním oceněním pro inovátory, kteří zajistili trvalý přínos pro konkurenceschopnost Spojených států a životní úroveň a
jejichž seriozní vědecká práce přinesla výsledky v podobě komerčně úspěšných produktů a služeb.
Logitech představuje své první optické myši založené na optickém senzoru společnosti Agilent a překonává mezník 300 miliónů prodaných
myší. Zároveň přichází s experimentem, který se příliš neujal – optická myš iFeel nabídla oproti běžným myším i hmatovou odezvu.
2002 – V důsledku velmi rychlého přijetí optických myší dosahuje společnost Agilent mezníku 100 miliónů optických senzorů dodaných na
celém světě.
Logitech představuje dobíjecí bezdrátovou optickou myš Logitech MX700 Cordless Optical, která jako první model využívá vlastní bezdrátovou
vysokofrekvenční technologii s názvem Fast RF, která dokáže přenést až 125 zpráv za sekundu, což je přibližně 25 krát více než dosavadní
vysokofrekvenční technologie používané pro bezdrátové myši.
2003 – Logitech překonává hranici 500 miliónů prodaných myší, agilent dosahuje mezníku 200 miliónů dodaných optických senzorů.
Logitech objevuje Blouetooth a nabízí bezdrátovou optickou myš s připojením přes toto rozhraní: model Logitech MX900 Bluetooth Optical se
dodává s nabíjecí základnou, která současně slouží jako připojovací bod pro Bluetooth.
2004 – Logitech představuje první myš na světě s laserovou technologií sledování pohybu. Bezdrátová laserová myš Logitech MX1000 Laser
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 7 of 8
Cordless dokáže pohyb sledovat i na některých typech povrchu, které myši s optickými senzory často nezvládaly, navíc s jemnějším rozlišením.
První laserová myš Logitech MX1000
2006 – U Logitechu se pokusili vyrobit myš, která by spojovala všechny nejnovější technologie a uspokojila by ty nejnáročnější uživatele, byť za
vyšší cenu. Vznikly tak velmi známá laserová bezdrátová myš Logitech MX Revolution a její menší notebooková verze Logitech VX Revolution.
Proslavily se především novým rolovacím kolečkem se setrvačníkem. Myš MX Revolution je vybavena i novým kolečkem pro rolování pomocí
palce, které slouží pro ovládání zoomu a přepínání mezi otevřenými aplikacemi.
Logitech MX Revolution
2007 – Podivuhodné zařízení představil Logitech pod názvem MX Air – jedná se o myš, která dokáže pracovat nejen na stole, ale i ve vzduchu.
Uživatelé tak mohou počítač ovládat volným pohybem zápěstí.
Myš, která umí létat, aneb vzdušná MX Air
2008 – Microsoft představuje nové myši Explorer s novou technologií snímání povrchu BlueTrack, která je použitelná prakticky na jakémkoli
povrchu a na rozdíl od laserových myší dokáže přesně pracovat i na nerovném povrchu.
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009
Cesta do pravěku: Logitech a vývoj počítačové myši - Živě.cz
Page 8 of 8
Zatím poslední klíčový produkt Microsoftu na poli periferií – nová myš Explorer s technologií BlueTrack
V listopadu 2008 Logitech překonává hranici jedné miliardy prodaných myší.
Je prostor pro další vývoj?
Logitech se jako největší výrobce počítačových myší hodně snaží o vývoj nových cest, což je celkem pochopitelné – nebudou-li novinky,
nebude důvod kupovat nové produkty a nebude tudíž byznys. Jenomže, ať už jsou to trackbally, myši se zpětnou vazbou nebo možností
ovládání ve vzduchu, stěžejní zájem je stále o kvalitní klasické myši.
Vývoj klasických myší už je ale značně omezen. Může snad být tvar myši ještě lépe tvarován do dlaně? Nebo se snad najde místo pro další
nepostradatelné ovládací prvky? Drobné inovace se dají ještě čekat od snímačů (viz BlueTrack) a také od eliminace energetických nároků.
Podle mého názoru zatím stále nebyly ve vývoji překonány myši Logitech MX/VX Revolution, které nabízí perfektní konstrukční zpracování a
ergonomii, dobrou výdrž a silně návykové setrvačníkové kolečko. Tyto myši jsou však již tři roky staré modely – podaří se v dohledné době přijít
s něčím podobně „revolučním“?
Uvidíme. Zajímavé je také sledovat vývoj menších výrobců – například Genius nyní nabízí myš s OLED displejem (Ergo 555 Laser) nebo má
celou řadu myší, u kterých mechanické kolečko nahradil dotykový senzorový prvek. Specifický je pak vývoj herních myší, kde se setkáváme s
možností přesného vyvážení, speciálními tlačítky, schopností přepínání citlivosti snímače nebo třeba možností nastavení tvaru myši.
Základem článku je materiál společnosti Logitech, který je redakčně upraven a doplněn.
http://www.zive.cz/default.aspx?textartimg=1&prnwin=1&article=147879
16.7.2009

Podobné dokumenty

Text.Zive.cz Na Invexu u nejvýkonnějších PC

Text.Zive.cz Na Invexu u nejvýkonnějších PC Příznivce modifikovaných skříní ale určitě nadchne i další výstavka.

Více