na reinharda heydricha - Vojenský historický ústav Praha

Transkript

na reinharda heydricha - Vojenský historický ústav Praha
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
ATENTÁT
NA REINHARDA HEYDRICHA
Pracovní list pro žáky ZŠ
...........................................................................
jméno žáka
Ahoj holky a kluci,
právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Atentát na Reinharda Heydricha“.
Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete ve vitrínách expozice
„2. svûtová válka 1939-1945“.
REINHARD HEYDRICH
Hitlerovým výnosem ze 16. března 1939 byl na území českých zemí
zřízen Protektorát Čechy a Morava jako součást Velkoněmecké říše.
Roku 1941 byl zastupujícím říšským protektorem jmenován Reinhard
Heydrich, přezdívaný „kat českého národa“. S příchodem Heydricha
začal na našem území nebývalý teror.
ČESKOSLOVENSKÉ VÝSADKOVÉ SKUPINY
Londýnská exilová vláda, v letech 1941-1945, vyslala do protektorátu
celkem 29 československých výsadkových skupin. Při plnění uložených
úkolů každý druhý parašutista zemřel.
Představitelé československého exilu v Londýně na sklonku roku 1941
vyslali do protektorátu výsadkovou skupinu ANTHROPOID. Dvojice parašutistů, Jan Kubiš a Josef Gabčík, měla jediný cíl: Heydrichovu
likvidaci.
Zjisti a zapiš si, kdo je na těchto fotografiích zachycen.
..............................................................................................
Zjisti, jaká poslání měly výsadkové skupiny (stačí 3 příklady).
..............................................................................................
............................................................................
Výsadek je skupina určená pro akce na nepřátelském území. Někdy se toto vojsko označuje
ještě jiným slovem, které se ukrývá v tajence.
1. Název výsadkové skupiny tvořené
Gabčíkem a Kubišem.
2. Útok na život významné osoby
provedený z politických důvodů.
3. Typ Gabčíkova samopalu.
4. Zrádce, který prozradil úkryt parašutistů.
5. Křestní jméno Heydricha.
6. Měsíc, kdy byl atentát uskutečněn.
PRŮBĚH ATENTÁTU
Dne 27. května 1942 v Praze v Libni uskutečnila dvojice parašutistů na Heydricha atentát. Gabčík chtěl
Heydricha zastřelit, ale zasekl se mu samopal, proto Kubiš vhodil pod kola Heydrichova Mercedesu bombu. Heydrich na následky zranění zemřel v nemocnici.
Po jakých událostech se československý
londýnský exil rozhodl k likvidaci Reinharda
Heydricha?
..........................................................................
..........................................................................
VÝSLEDEK ATENTÁTU
Historici považují atentát na Heydricha za jednu z nejvýznamnějších akcí evropského odboje vůbec.
Díky smrti Heydricha byla zpomalena likvidace evropských Židů. Třetí říši jich nepřežilo hrozivých
6 miliónů, Heydrich však plánoval vyvraždění plných 11 miliónů Židů z celé Evropy.
Stovky jednotlivců, ale i celé rodiny, podporovaly československé parašutisty. Zapiš si jména alespoň 3 lidí, kteří členům skupiny ANTHROPOID pomáhali a zjisti, jaký byl jejich
osud.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
BOJ V CHRÁMU SV. CYRILA A METODĚJE
Parašutisté se ukryli v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Tento úkryt byl později díky zradě parašutisty
Karla Čurdy prozrazen. Dne 18. června 1942 byli
Kubiš a Gabčík se svými spolubojovníky v kostele
obklíčeni a svedli zde proti nacistům svůj poslední boj, při němž všichni zahynuli.
V levém sloupci jsou zapsána jména všech sedmi parašutistů, kteří bojovali v chrámu
sv. Cyrila a Metoděje. Tvým úkolem je ke každému jménu přiřadit název paraskupiny,
ke které patřili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adolf Opálka
Jan Kubiš
Josef Gabčík
Josef Valčík
Josef Bublík
Jan Hrubý
Jaroslav Švarc
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
SILVER A
BIOSCOP
OUT DISTANCE
ANTHROPOID
BIOSCOP
TIN
ANTHROPOID
SVĚTOVÁ REAKCE NA ATENTÁT
Němci se za atentát na Heydricha pomstili. Začala nelítostná persekuce českého národa, při níž zemřelo
několik tisíc lidí. Potoky prolité české krve vyvolaly na straně světové veřejnosti obrovský soucit. Velká
Británie a Francie konečně uznaly mnichovskou dohodu za neplatnou.
© 2010 Vojenský historický ústav Praha

Podobné dokumenty

Ukázka

Ukázka ve Velké Británii. Právě Pardubice se v první polovině roku 1942 staly významným centrem činnosti parašutistů. A. Bartoš se stal tehdy velitelem parašutistů v  celém protektorátu, bohužel ne se vše...

Více

zahraniční protinacistický odboj - Vojenský historický ústav Praha

zahraniční protinacistický odboj - Vojenský historický ústav Praha Vybraní dobrovolníci z řad československých pozemních jednotek absolvovali náročný základní výcvik a řadu speciálních kurzů, které je následně předurčovaly k plnění konkrétních úkolů na půdě okup...

Více

R.Heydrich a Anthropoid

R.Heydrich a Anthropoid aby podtržení tohoto svátku se stalo nějakým činem, který by byl zaznamenán do dějin právě tak jako toto vraždění. Jsou v Praze dvě hlavní osoby, které reprezentují toto vybíjení. Je to K.H. Frank ...

Více

výroční zpráva - Junák – český skaut, středisko Žamberk

výroční zpráva - Junák – český skaut, středisko Žamberk Ostatní příjmy na akce Ostatní příjmy Cel ke m

Více

správné odpovědi

správné odpovědi 3. Jak se jmenoval britský vrchní velitel, který zahájil v prosinci 1940 v severní Africe protiútok proti Italům? Jak se tato operace nazývala? generál sir Archibald Wavell – operace Compas 4. Kdo ...

Více

PANENSKÉ ROZHLEDY červen 2010

PANENSKÉ ROZHLEDY červen 2010 se pak narodil Ralph Harold Metcalfe, americký atlet, který držel světový rekord pro 100 metrů sprintu. Ralph Metcalfe byl známý jako nejrychlejší člověk světa od roku 1932 do roku 1934. A taky Ing...

Více