slrc dálkové ovládání

Transkript

slrc dálkové ovládání
SMART CONTROLS
slrc wireless
remote
control
SLRC
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
PROthe
VOLBU
SLRC
!
6 DŮVODŮ
Reasons why
SLRC is
the Smart
Solution!
SmartLine
jednotky
Model
List Price
1
BEZDRÁTOVÉ
ŘEŠENÍ
TRULY WIRELESS
FOR
SPEED
RYCHLOST INSTALACE
Konečně
Finally adálkové
wirelessovládání
remotezávlahy
withouts
jednoduchou
all the wires.instalací.
No timeS iskonceptem
wasted
Plug
n Play je instalace
SLRC rychlá
on installation,
SLRC offers
plug- a
snadná
a to up
díkywith
příjmači
RF jak
n-play set
eitherSLHUB
a wireless
pro
dálkové
tak i bezdrátovou
receiver
hubovládání
(SLHUB-RF)
or hub
meteostanici.
To vše bez jakéhokoliv
adapter (SLRC-ADAPTER).
It’s truly
kabelového
na trhu !
making
the SLRCpropojování
the fastest tojediné
install
wireless –
wireless product on the market!
2
BEZDRÁTOVÝ
LOKÁTOR
Wireless
Valve
Locator
VENTILŮ
PRO SNADNÝ
for
Trouble-Free
Troubleshooting
SERVIS SYSTÉMU
S
dálkovým
Only
SLRC ovládáním
skyrocketsSLRC
snando
naleznete
ztracené
productivity
as you
locate
elektroventily
přepnutím
hidden valvespouhým
by simply
do
režimu lokátoru,
podle
choosing
the locator
mode and
akustického
pak naleznete
listening forsignálu
the audible
chatter of any
jakýkoliv
valve youvybraný
select.ventil.
(U.S. Patent No. 7,406,363)
3
KOMPATIBILITA
Wireless Network
CompatibilityPRVKŮ
for
BEZDRÁTOVÝCH
Simplicity
JEDINEČNÝ KONCEPT
Přijímač
radiového
signáluhub
SLHUB RF
SLRC wireless
receiver
dálkového
ovládání
SLRC to
je zcela
(SLHUB-RF)
is identical
the SLW15
identické
přijmačem
weather sstation
hub,signálu
so all
meteostanice
installations SLW10
with ani SLW15.
SLW15 Takže
are SLRC
pokud
připojenu
bezdrátovou
remotemáte
ready
and require
no
meteostanici
jste již připraveni
používat
additional receiver
hub – saving
you
dálkové
ovládání
time and
money!SLRC.
(Patent Pending)
4
TWO-WAY
OBOUSMĚRNÁ
KOMUNIKACE
COMMUNICATION
SPOLEHLIVÉ
ŘEŠENÍ
FOR RELIABILITY
Díky
ikoněvisible
na displeji
dálkového ovládání
Receive
on-screen
SLRC
je
jasně
signalizována
confirmation of when yourkomunikace
SLRC
sisjednotkou
SmartLine arange
takže so
si můžete
in communication
you
být
jisti,for
že certain
komunikace
probíhat
know
whenbude
SLRC
remotebez
problémů.
ovládání
přijímat z
commandsNavíc
are bude
received
by the
jednotky
vypočtené
hodnoty
doby the
controller.
Plus, SLRC
receives
závlahy
z meteostanice
profor
každou
zónu
actual SmartLine
controller
zone count
smart,
zvlášť.
simple operation.
888-4 THE PRO
WWW.ITTEC.CZ
Actual Size
5
SLRC-HH
Modulární koncept $124.95
jednotky
Handheld
až do 16Remote
sekcí Only
SLHUB-RF
$124.95
Standardní režim ovládání
Internal
Mount
Wireless
Smart režim s meteostanicí
Hub lokálních
sReceiver
snímáním
SLRC-ADAPTER
$124.95
klimatických dat
Internal/External
Mount
Podsvícený displej
Wireless
Receiver
Hub systému
Detailní
testování
with
RJ-11 Connector
Lokátor ventilů
SLRC-KIT-ADP
$249.95
Multimetr pro testování
Handheld Remote &
cívek
SLRC-ADAPTER
Režim vsakování pro
SLRC-KIT-HUB
$249.95
omezení eroze
Handheld Remote &
Kabelová či bezdrátová
SLHUB-RF
meteostanice
SLRC-CLIP s detailním
$19.95
nastavením
a automatickým
Protective Belt Clip
for
stanovením
doby zavlažování
SLRC-HH Remote
Výkonné dálkové ovládání
SLRC-LINK
$15.95
SLRC
s vysokým
SmartLink
includes 25’dosahem
Telephone Line & Outdoor
RJ-11 Connection Port
MAXIMÁLNÍ DOSAH
SIGNÁLU
Powerful
Wireless
Range
for Flexibility
FLEXIBILNÍ
KONCEPT
Dálkové
ovládáním
SLRC disponuje
SLRC delivers
powerful
range in vysokým
a
výkonem
kompaktním
provedení
compactvsize
so you travel
lightovládání.
and go
Sthe
dosahem
až 300m
viditelnosti
distance.
Withv příme
a range
of 1,000je
používání
snadné a
feet line dálkové
of sight,ovládání
SLRC isSLRC
the ultimate
systémany
SmartLine
se to
nabízí
jako optimální
tool for retrofitting
property
SmartLine
water
řešení
při renovaci jakéhokoliv 24V systému.
saving wireless
technology.
6
PŘEDEM
SYNCHRONIZOVANÉ
PRVKY
PRE-PAIRED
FOR
BEZPEČNÉ
ŘEŠENÍ
SECURITY PROTECTION
Dálkové
ovládáním
je jižare
z výroby
SLRC remote
and SLRC
hub kits
paired,
synchronizováno
s přijímačem
v
or synched, together
in a one-to-one
jednotce,
čímžatjethe
zaručena
relationship
factoryvysoká
using a
bezpečnost
a volba
proprietarykomunikace
“1 in a billion”
frequency
unikátních
Navíc,and
lze fast
vložitset
selector forkódů.
security
uživatelský
kód dodavatele
snadno
up. Additionally,
you cana input
a tak
použít
jedno Code
dálkové
pro 99
Contractor
(1ovládání
– 99) inažthe
jednotek
Servis
controllerSmartLine.
and remote
fori ovládání
synchronization that allows
systému
je pak
rychléremote
a jednoduché.
you to use
a single
for every SmartLine
controller.
SMART CONTROLS
SMART CONTROLS
SLW15
BEZDRÁTOVÁ
METEOSTANICE
SLW15 WIRELESS
ON-SITE WEATHER
STATION
DŮVODŮwhy
PRO
VOLBU
SLW15
55 Reasons
the
SLW15STANICE
is the Smart
Solution!
1
BEZDRÁTOVÉ
ŘEŠENÍ
TRULY WIRELESS
RYCHLOST
FOR SPEEDINSTALACE
Konečně!
zařízení
bez kabelů.
Finally, aBezdrátové
wireless device
without
wires!Už
neztrácíte
instalací
příijmačeand
a kabelového
No time isčaswasted
mounting
installing
propojení.
Stanicefor
SLW15
nabízí jednoduchou
complex wiring
an external
receiver.
instalaci
plug n aplay
bezdrátového
příjmače
SLW15 offers
plug-n-play
wireless
receiver
SLHUB
RF přímo do
hub (SLHUB-RF)
that
jednotky
mounts SmartLine,
directly into the
instalace
rychlá
a
controllerje tak
in an
instant.
spolehlivá.
Vše je bez
It’s truly wireless
–
kabelových
propojení.
making it the
fastestJde
to o
výrobek
s nejrychlejší
install wireless
product
instalcí
je nyní na trhu.
on thekterý
market!
2
OBOUSMĚRNÁCOMMUNICATION
KOMUNIKACE
TWO-WAY
FOR
RELIABILITY
SPOLEHLIVÉ
ŘEŠENÍ
True two-way communication delivers the
Skutečně
komunikace
ultimateobousměrná
in wirelessbezdrátová
performance
and je
velmi
výkonnáSLW15
a spolehlivá.
Meteostanice
SLW15
reliability.
weather
station and
its
a komunikační
rozhraní instalované
v jednotce
controller-mounted
communication
hub
spolu
a tak jednotka
are obousměrně
able to talk komunikují
back and forth
so they
idenetifikuje
informace
meteostanice
know if a pokud
message
is not zreceived
and
včas nedojde
do jednotky
a přesto
opakovaně
continue communication
until
a message
is confirmed,
pokračuje
ve snaze
komunikaci
a toalso
i přiconfirm
výpadku napájení.
even during
a power
outage.obnovit,
You can
Kvalitní
komunikaci
lze zjisti
i na meteostanici
SLW15 díkyright
zelení
communication
from
the SLW15
during installation
LED
diodě
(pokudstation,
zeleně bliká,
je vše
v pořádku).
Navíc
at the
weather
without
having
to return
todiagnostika
the
jednotky
SmartLine
rovněž
controller
(blinkinghlásí
green
LEDjakýkoliv
when inproblém.
range).Obousměrná
Plus,
komunikace
zajištuje dlouhodobou
komunikaci,
SmartLine controller
diagnosticskvalitní
alert you
if there isspolehlivou
ever an
aissue.
zároveň
rychlou
montáž
a snandé nastavení.
True
two-way
communication
delivers reliability and
ultra-quick installation!
3
10 LET ŽIVOTNOST
BATERIE
10-YEAR
BATTERY
LIFE
VÝKON
METEOSTANICE
FOR
PERFORMANCE
Stanice SLW15
díky
SLW15
is builtbude
to last.
2ks lihiových
AA
SLW15
uses baterií
2 AA lithium
pracovat velmi
batteries
with dlouho,
a 15- lze
očekávat
10titoletý
provoz
year
shelfažlife
ensure
meteostanice
bez nutnosti
10-years
of reliable
baterie vyměnit.
Jenom
operation
without
ever
toto je výborný
důvod pro
changing
the battery.
výměnu
starého of a
The
elimination
bezdrátového
za justifies the upgrade
single
servicesenzoru
call alone
moderní
stanici SLW15
from
a wireless
sensora with poor battery life
jednotku
řady SmartLine.
to
the SLW15
weather station.
4
HODNOTY
"ET"
VŽDY RANGE
K DISPOZICI
ET
“EVERY
TIME”
FLEXIBILNÍ
ŘEŠENÍ
FOR
FLEXIBILITY
SLW15 zajistí
spolehlivé
a pravidelné
SLW15
consistently
delivers
smart informace o
lokální evapotranspiraci
ET a je schedules
na evropském
trhu
evapotranspiration
watering
where
zcela unikátní.
To vše za
výbornou
cenu. Stowers
dosahem
wiring
is impractical
and
satellites/cell
signálu přes
150m
lze jakýkoliv
cannot
reliably
reach.
With amoderní
range ofzavlažovací
600
systém
SmartLine
feet
linesnadno
of site,ovládat
SLW15jednotkou
is the ultimate
toola stanicí
SLW15
jak pro any
novéofinstalace,
tak pro starší
for
retrofitting
the 30 million+
existing
systémy sproperties
konvenčními
ovládacími
jednotkami.
irrigated
wanting
to: save
20 – 50%
Úspory
v řádu
20 50%
původní
spotřeby
pak
in
watervody
usage,
grow
healthier
plants,
virtually
zajišťují velmi
investice.
eliminate
runrychlou
off, andnávratnost
put an end
to watering worries.
888-4 THE PRO
WWW.ITTEC.CZ
5
PŘEDEM
SYNCHRONIZOVÁNO
PRE-PAIRED
FOR
SECURITY PROTECTION
BEZPEČNÉ
ŘEŠENÍ
Meteostanice
SLW15
je již zand
výroby
SLW15 weather
station
communication
synchronizována
přijímačem
jednotce, in
čímž je
hub are paired,s or
synched,v together
zaručena
vysoká
bezpečnost
komunikace
a
a one-to-one relationship at the factoryvolba
unikátních
kódů. Synchronizace
z výroby zajišťuje
using a proprietary
“1 in a billion”
nejenom
časselector.
při instalaci
ale navíc zajišťuje
frequency
Pre-pairing
at the
spolehlivou
funkci
SLW15
s jednotkou
SmartLine
factory saves
time
during
installation,
and it a
eliminuje
interferencí
a rušení
jiných
ensures nebezpečí
reliable SLW15
operation
without
bezdrátových
zařízenídevices,
jako jsou
jiné meteostanice
interference from
other wireless
including
other
WiFiand
bezdrátové
sítě, mobilní telefony atd.
SLW15s, WiFi SLW15,
networks,
cell phones.
Obsah
Modelbaleni SLW15
List Price
Bezdrátová
s
SLW15 lokální meteostanice
$349.95
radiovou komunikací s jednotkami řady
Wireless On-Site
SmartLine
Weather Station &
Příjímač signálu jednotky SmartLine
SLHUB-RF Internal
Příjmač
pracuje i s dálkovým
Mount Wireless
ovládáním
SLRC
Receiver Hub
SMART CONTROLS

Podobné dokumenty

Více - beastx

Více - beastx Nikdy nelétejte za deště nebo při extrémně vysoké vlhkosti vzduchu ! Nevystavujte MICROBEAST extrémně rozdílným teplotám. Před zapnutím vyčkejte až se elektronika aklimatizuje a případný kondenzát ...

Více

Katalog radiátorů 2016

Katalog radiátorů 2016 Radiátory jsou určeny k vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyní, posiloven apod. Jsou vyráběny a testovány ve smyslu EN 442-1. Jsou určeny pro otopné soustavy v individuelní i hromadné výstavbě, ve ...

Více