stáhněte si návod ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

stáhněte si návod ve formátu PDF
PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PEČLIVĚ!
Obsahuje důležité informace
MANUÁL UŽIVATELE
KC – 812
Skútr
Blahopřejeme k výběru tohoto modelu skútru.
DŮLEŽITÉ
PRO BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ PROVOZ VAŠEHO SKÚTRU PEČLIVĚ DODRŽUJTE
TYTO INSTRUKCE.
OBSAH
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
POPIS
KONTROLNÍ FUNKCE
Počítač kilometrů
Tachometr
Kontrolka oleje
Ukazatel pravého směrového světla
Kontrolka paliva
Ukazatel světel
Hlavní spínač
Startovací spínač
Spínač předního světla
Přepínač světlometu
Tlačítko houkačky
Spínač odbočovacích světel
Upevňovač bezpečnostní přilby
Skladovací prostor pro bezpečnostní přilbu
Zámek řídící rukojeti (řidítka)
Jak startovat motor
Spouštění
Akcelerace
Brždění
Parkování
KONTROLA PŘED JÍZDOU
Kontrola motorového oleje
Kontrola paliva
Řídící rukojeť
Brzdy
Brzdové světlo
Směrová světla
Pneumatiky
Přední&zadní tlumiče rázu
Světla, signálky&spínače
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA&MALÉ OPRAVY
Tabulka harmonogramu pravidelné údržby
Výměna motorového oleje
Čištění čističe vzduchu
Výměna oleje převodovky
Kontrola zapalovací svíčky
Kontrola baterie
Výměna pojistek
Mazání každé části
TABULKA SPECIFIKACÍ
DIAGRAM ELEKTRICKÉHO OBVODU
Neustále se snažíme o pokrok v designu a kvalitě výrobku. Mezi Vaším skútrem a tímto
manuálem mohou být malé odchylky. Litujeme, že mohou způsobit nepříjemnosti. V případě
jakýchkoli dotazů tykajících se skútru kontaktujte Vašeho dealera.
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
(1) Musíte dodržovat pravidla provozu a kontrolovat vozidlo před použitím.
(2) Nesmíte mít na sobě žádné oblečení, které brání bezpečnosti (např. široké rukávy se
zachytí za páku přední brzdy)
(3) Upevněte si bezpečnostní helmu
(4) Oxid uhelnatý z výfuku je škodlivý pro Vaše zdraví. Startujte motor v dobře větraném
prostoru.
(5) Nesmí se řídit jednou rukou.
(6) Seďte při jízdě uprostřed sedadla. Sezení v zadní části sedadla odlehčí zátěž předního
kola a může ohrozit Vaši bezpečnost.
(7) Při zatáčení se lehce nakloňte. V opačném případě to může způsobit nestabilní jízdu.
(8) Ostré zatáčení a brždění je extremně nebezpečné.
(9) Buďte opatrní při jízdě po hrbolaté či poškozené silnici. Zpomalte, povolte svá zápěstí
a ramena, pevně držte řidítko.
(10) Neparkujte Váš skútr vedle hořlavých věcí.
(11) Nikdy nepřetěžujte Váš skútr a dobře upevněte převážené věci.
Maximální zatížení zavazadlového prostoru: 10kg
UPOZORNĚNÍ:
1. Neukládejte žádné předměty mezi plastovým korpusem a motorem, můžete způsobit
vznícení těchto předmětů.
2. Pro zabránění poškození plastového korpusu skútru nepřevážejte nic mimo
zavazadlového prostoru a zadního nosiče.
3. Maximální zatížení zavazadlového prostoru: 10kg
POPIS
1. Přepínač předního světla&spínač
2. Přepínač směrových světel
3. Tlačítko houkačky
Páka zadní brzdy
Hliníkový štítek
Pravé směrové světlo
Baterie
Upevňovač bezpečnostní helmy
Zadní světlo&Brzdové světlo
Zámek sedadla
Čistič vzduchu
Startér
KONTROLNÍ FUNKCE
1. POČÍTAČ KILOMETRŮ
Celková ujetá vzdálenost se ukazuje měřením kilometrů. Černá čísla na bílém pozadí
ukazují 100m.
2. TACHOMETR
Rychlost jízdy se počítá v km/h
3. KONTROLKA OLEJE
Doplňte skútr vhodným množstvím oleje, když se kontrolka rozsvítí.
4. UKAZATEL SMĚROVÝCH SVĚTEL
Rozsvítí se při použití směrového světla
5. KONTROLKA PALIVA
Doplňte skútr vhodným množstvím paliva, když se kontrolka rozsvítí.
6. KONTROLKA SVĚTEL
Ukazuje, že světla fungují normálně.
HLAVNÍ SPÍNAČ
Zdroj energie motoru je vypnut, motor nemůže fungovat.
V této poloze můžete vyjmout klíč.
Zdroj energie motoru je zapnut, motor se může nastartovat.
V této poloze nemůžete vyjmout klíč.
Zamknout řídící rukojeť
V této poloze můžete vyjmout klíč.
UPOZORNĚNÍ:
MUSÍTE ZAMKNOUT ŘÍDÍCÍ RUKOJEŤ PO ZASTAVENÍ, ABYSTE ZABRÁNILI
KRÁDEŽI.
STARTOVACÍ SPÍNAČ
Při elektrickém startování musíte stisknout brzdu za účelem připojení zdroje energie.
SPÍNAČ PŘEDNÍHO SVĚTLA
• Přední světlo, směrová světla a světla měřícího přístroje jsou v této pozici
současně vypnuty.
→← Směrová světla, světla měřícího přístroje jsou v této pozici současně zapnuty.
¤ Přední světlo je v této pozici zapnuté.
(Světla se nerozsvítí, když motor není nastartován.)
PŘEPÍNAČ SVĚTLOMETU
HI ... zapnout dálkové světlo
LC... zapnout tlumené světlo
TLAČÍTKO HOUKAČKY
Když je hlavní spínač zapnut, houkačka se rozezní při stlačení tlačítka
SPÍNAČ ODBOČOVACÍCH (SMĚROVÝCH) SVĚTEL
Použijte odbočovací světlo před odbočením nebo změně jízdního pruhu
Odbočovací (směrové) světlo bude vypnuto když posunete spínač do prostřední pozice.
← použijte při odbočení doleva
→ použijte při odbočení doprava
UPOZORNĚNÍ:
Směrové světlo se neuvolní automaticky, nezapomeňte vypnout.
Směrové světlo nefunguje, když hlavní je spínač vypnut.
UPEVŇOVAČ BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY
Způsob použití:
1. Otevřete zámek sedadla, potáhněte sedadlo nahoru.
2. Připněte sponu bezpečnostní přilbu k upevňovači.
3. Zatlačte sedadlo dolu do správné polohy za účelem zamknutí.
UPOZORNĚNÍ:
NIKDY NEŘIĎTE S PŘILBOU PŘIPNUTOU KE SKÚTRU. BARVA NA
LAKOVANÝCH ČÁSTECH SE ODŘE.
SKLADOVACÍ PROSTOR PRO BEZPEČNOSTNÍ PŘILBU
Prostor se nachází pod sedadlem. Při uskladnění přilby v tomto prostoru přilba musí být
uložena pravou stranou nahoru.
UPOZORNĚNÍ:
1. Maximální nakládací kapacita prostoru je 10kg.
2. Ujistěte se, že sedadlo je řádné zamknuté.
3. Neukládejte žádné materiály s nízkou žáruvzdornosti či hořlaviny, cenné věci
v tomto prostoru vzhledem k tomu, že prostor je horký kvůli motoru.
4. Nevlhčete prostor.
ZÁMEK ŘÍDÍCÍ RUKOJETI
Zamkněte řidítko po zastavení podle následujících instrukcí:
Úplně otočte řidítko doleva, vložte klíč do Hlavního spínače a otočte na „LOCK“. Uvolněte
zámek, otočte klíč na „OFF“.
UPOZORNĚNÍ:
1. LEHCE OTOČTE ŘIDÍTKO PRO UJIŠTĚNÍ, ŽE JE BEZPEČNĚ ZAMČENO.
2. PŘI JÍZDĚ NESMÍTE OTÁČET KLÍČEM NA „LOCK“. TO ZPŮSOBÍ, ŽE SE
ŘIDÍTKO VYMKNE KONTROLE A ZAPŘÍČINÍ NEHODU.
JAK STARTOVAT MOTOR
Zkontrolujte benzín, motorový olej a baterii před startováním.
ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ
1. Nastavte základní pozici.
2. Otočte hlavní spínač.
3. Pevně stiskněte páku zadní brzdy před startováním.
4. Stlačte spínač „START“, uvolněte spínač po nastartování.
UPOZORNĚNÍ:
1. NIKDY NESTLAČUJTE STARTOVACÍ SPÍNAČ JEŠTĚ JEDNOU PŘI
BĚŽÍCÍM MOTORU.
2. POKUD MOTOR NENASTARTUJE, UVOLNĚTE SPÍNAČ A POČKEJTE
PŘIBLIŽNĚ 10 VTEŘIN, POTOM ZKUSTE OPĚT. NESTARTUJTE MOTOR
VÝŠE UVEDENÝMI KROKY VÍCE NEŽ 4 KRÁT.
3. BUDE OBTÍŽNÉ NASTARTOVAT SKÚTR, KTERÝ JE STUDENÝ NEBO
NEBYL DLOUHO POUŽÍVÁN. LEHCE OTOČTE ŠKRTÍCÍ KLAPKU A
NĚKOLIKRÁT STLAČTE STARTOVACÍ SPÍNAČ PRO NASTARTOVÁNÍ.
PO NASTARTOVÁNÍ NECHTE MOTOR BĚŽET BĚHEM 3 MINUT PRO
ZAHŘÁTÍ.
4. VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ A MOHOU ZPŮSOBIT ZTRÁTU
VĚDOMÍ A SMRT BĚHEM KRÁTKÉ DOBY. VŽDY STARTUJTE SKÚTR
V PROSTORU S ADEKVÁTNÍM VĚTRÁNÍM.
NOŽNÍ STARTOVÁNÍ
1. Nastavte základní pozici.
2. Úplně uzavřete škrtící klapku.
3. Zatáhněte (stlačte) směrem dolů nožní startér
4. Vraťte nožní startér do původní polohy po nastartování.
UPOZORNĚNÍ:
PŘED JÍZDOU NEZRYCHLUJTE PRUDCE.
Posaďte se obkročmo na sedadlo, levá noha se dotýká zemi, upravte zpětná zrcátka.
Uvolněte páku zadní brzdy.
Jemně otočte škrtící klapku na pravém řidítku .
Zkontrolujte provoz v protisměru a použijte směrové světlo.
AKCELERACE
Rychlost může být upravena otevřením a uzavřením škrtící klapky. Její otočením směrem
k sobě zvětšujete rychlost, zatímco její otočení v opačném směru rychlost snižuje.
UPOZORNĚNÍ:
ŠKRTÍCÍ KLAPKA BY SE MĚLA OTÁČET RYCHLE, ABY SE ZABRÁNILO
PRUDKÉMU ZRYCHLENÍ.
SPRÁVNÍ RYCHLOST JÍZDY MŮŽE PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST VAŠEHO SKÚTRU.
Neexistuje důležitějšího období služby Vašeho skútru než období mezi nultým a 1500km.
Z tohoto důvodu žádáme Vás, abyste pečlivě přečetli následující materiál. U nového vozidla
udržujte rychlost pod 35 km/h během 1500 km (což je období opotřebování), podrobnosti
níže:
Ujetá vzdálenost
Rychlost km/h
Ujetá vzdálenost
Rychlost km/h
0 – 300
300 - 500
< 20
< 25
500 – 1000 1000 – 1500
< 30
< 35
UPOZORNĚNÍ:
1. PO 1500 KM PROVOZU MUSÍTE VYMĚNIT MOTOROVÝ OLEJ A
PŘEVODOVÝ OLEJ.
2. VYHNĚTE SE DELŠÍHO PROVOZU S PLNOU ŠKRTÍCÍ KLAPKOU I PO
1500 UJETÝCH KM.
BRŽDĚNÍ
Brzděte, když je škrtící klapka vrácena do polohy „OFF“. Stiskněte přední a zadní brzdu
současně lehkým stlačením a pomalu zvětšujte tlak
UPOZORNĚNÍ:
1. BRŽDĚNÍ JEDNOHO KOLA MŮŽE ZPŮSOBIT NESTABILNÍ JÍZDU
SKÚTRU NEBO DOKONCE PROKLOUZNUTÍ. .
2. VYHNĚTE SE PRUDKÉMU BRŽDĚNÍ. TO MŮŽE ZPŮSOBIT SMYK
SKÚTRU NEBO JEHO PŘEVRÁCENÍ.
Stiskněte brzdu opatrně, pokud jste naklonění na jednu stranu. Nesprávně brždění může vést
ke smyku.
Brzdná vzdálenost v deštivém počasí je delší než v dobrém počasí. Musíte řídit pomalu.
Vypněte škrtící klapku při jízdě dolu z kopce, aplikujte vhodnou přerušovanou brzdu, abyste
náhle nezrychlili.
PARKOVÁNÍ
Při přibližování k místu parkování zapněte směrové světlo a zkontrolujte provoz za sebou.
Úplně zavřete škrtící klapku a aplikujte obě brzdy.
Po úplném zastavení skútru vypněte směrové světlo, otočte Hlavní spínač do polohy „OFF“.
UPOZORNĚNÍ:
NEVYPÍNEJTE HLAVNÍ SPÍNAČ PŘI JÍZDĚ, PROTOŽE TO PŘERUŠÍ PRÁCI
ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU A POVEDE K NEHODĚ.
Při parkování:
Postavte se po levé straně skútru, držte řidítko levou rukou a držte chapadlo pravou rukou.
Mezitím postavte skútr do základní pozice levou nohou a zatlačte skútr dozadu.
UPOZORNĚNÍ:
1. NEPARKUJTE NE NEROVNÉM POVRCHU NEBO V MÍSTĚ PROVOZU
DOPRAVY.
2. VYTÁHNĚTE KLÍČ Z HLAVNÍHO SPÍNAČE PO ZAPARKOVÁNÍ SKÚTRU.
PŘEDPROVOZNÍ KONTROLA
Předprovozní kontrola by se měla provádět pokaždé před použitím skútru. taková kontrola
může být uskutečněna ve velmi krátkém čase; a zvětšená bezpečnost, kterou zabezpečuje, je
více než strávený na to čas.
KONTROLA MOTOROVÉHO OLEJE
1. Umístěte skútr do základní pozice, vyjměte měřicí tyčinku motorového oleje a utřete
dočista.
2. Vložte měřicí tyčinku přímo do motorového oleje.
3. Vyjmete měřicí tyčinku, zkontrolujte, jestli je motorový olej na specifikované úrovni;
v případě potřeby doplňte olej.
-max. úroveň
-min. úroveň
Specifikovaný motorový olej: olej pro čtyřdobé motory SAE10W-30
UPOZORNĚNÍ:
NEPOUŽÍVEJTE JINÉ MOTOROVÉ OLEJE KROMĚ SPECIFIKOVANÉHO
KONTROLA PALIVA
Když ručička ukazatele paliva se přiblíží k červené části, to znamená, že v nádrži zbývá
přibližně 1,2l paliva.
Doplňte nádrž bezolovnatým benzínem co nejdříve.
UPOZORNĚNÍ:
1. ZASTAVTE MOTOR, KDYŽ DOPLŇUJETE PALIVO.
2. NEDOPLŇUJTE PALIVO NAD POVOLENÝ LIMIT JAK TO JE UKÁZÁNO
NA OBRÁZKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE PŘETÉCT, KDYŽ SE
PALIVO POZDĚJI ZAHŘEJE A EXPANDUJE.
ŘÍDÍCÍ RUKOJEŤ
Pohybujte řídicí rukojetí nahoru, dolu, vpřed, vzad, vlevo a vpravo, abyste se ujistili, že je
volná. Požádejte dealera, aby zkontroloval a nastavil řízení v případě výskytu neobvyklého
stavu.
BRZDY
Zkontrolujte správnou vůli brzdových pák a opravte v případě potřeby. Vůle znamená
vzdálenost mezi bodem uvolnění a bodem napnutí na koncích páky.
SPRÁVNÁ VŮLE ČINÍ 10 ~ 20 MM
–
–
přední 10 ~ 20 mm
zadní 10 ~ 20 mm
Ujistěte se, že brzdy řádně fungují tak, že je krátce po nastartování zkontrolujete při nízké
rychlosti.
BRZDOVÉ SVĚTLO
Otočte Hlavní spínač do pozice ON. Aplikujte přední a zadní brzdy zvlášť. Zkontrolujte, zda
brzdové světlo řádně funguje nebo není špinavé či poškozené.
SMĚROVÁ SVĚTLA
Otočte hlavní spínač do pozici ON. Zapínejte spínač směrových světel a kontrolujte, zda
přední, zadní, levé a pravé směrová světla svítí.
PNEUMATIKY
Použijte měřič tlaku v pneumatikách pro kontrolu tlaku.
Normální tlak:
Přední kolo: 200KPa
Zadní kolo: 220KPA
Odstraňte částice kovu nebo malé kamínky atd. vryté do vzorků pneumatik.
Vyměňte pneumatiku, když její hloubka centrálního vzorku dosahuje limitu nebo když je
boční stěna prasklá.
PŘEDNÍ&ZADNÍ TLUMIČE RÁZU
Silně zatlačte na řídítka a sedadlo pro kontrolu toho, zda se tlumiče rázu lehce odrazí.
SVĚTLA, SIGNÁLKY&SPÍNAČE
Zkontrolujte veškerá světla, světla měřícího přístroje a kontrolky pro ujištění, že jsou
v dobrém provozním stavu.
Zkontrolujte práci spínačů řidítek a hlavního spínače.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA&MALÉ OPRAVY
Pravidelná údržba, seřízení a mazání udrží Váš skútr v nejbezpečnějším a nejvýkonnějším
stavu. Tabulka harmonogramu pravidelné údržby na následující straně je přísným návodem
k intervalům celkové údržby a mazání.
Musíte vzít do úvahy, že počasí, terén, zeměpisné podmínky a různorodost jednotlivých
použití vyžaduje, aby každý majitel pozměňoval tento harmonogram a zkracoval intervaly
podle prostředí.
UPOZORNĚNÍ:
Údržba by měla být prováděna autorizovaným servisem.
TABULKA HARMONOGRAMU PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY
Ujetá vzdálenost
300
Převodový olej
Zapalovací svíčka
Karburátor
Čistič vzduchu
Elektrolyt baterie
Filtr paliva
Filtr motor. oleje
Pumpa mot. oleje
Brzdový systém
Hnací řemen
Šrouby a matice
Motorový olej
Čištění ventilu
(do/z:0.12)
Řetěz vačky
Koncentrace
znečištěných plynů
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
R
R
R
R
R
Čistit každých 1000 km, v případě potřeby vyměnit
I
I
I
I
Čistit tělísko každých 2000 km, vyměnit každých 5000 km
I
I
I
I
I
I
I
I
Čistit každých 10000 km, v případě potřeby vyměnit
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
T
T
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A
A
A
9000
I
10000
11000
12000
R
R
I
I
I
I
C
I
I
I
T
R
R
R
A
A
A
Pravidelně kontrolovat a nastavovat pro zabránění znečištění vzduchu
I
C
I
I
I
T
R
A
A
* Pokračujte analogicky výše uvedeným intervalům vzdáleností, pokud je překročíte.
* Při časté jízdě v zaprášených oblastech, tělísko čističe vzduchu musí se vyměňovat častěji.
VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE
Vyměňte motorový olej po ujetí počátečných 300 km, potom jej opět vyměňte po ujetí
každých 1000 km. Kontrolujte množství oleje každých 500 km, doplňujte olej do požadované
úrovně v případě potřeby.
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ MOTOROVÉHO OLEJE: 0,8L
MNOŽSTVÍ VÝMĚNY: 0,7L
Při výměně se řiďte následujícím:
1. Zahřejte motor během několika minut.
2. Zastavte motor, podložte pánev pod motor a vyjmete měrku oleje.
3. Odstraňte vypouštěcí zátku a vypusťte olej.
4. Vyčistěte olejový filtr rozpouštědlem.
5. Nainstalujte zpět olejový filtr a vypouštěcí zátku.
Denní
kontroly
I
I
6. Naplňte motor olejem a nainstalujte měrku oleje.
7. Nastartujete motor a zahřívejte několik minut. Při zahřívání kontrolujte únik oleje.
V případě výskytu úniku, okamžitě zastavte motor a zjistěte příčinu.
UPOZORNĚNÍ:
PŘI ČASTÉ JÍZDĚ PO HRBOLATÉ CESTĚ, VE STUDENÝCH OBLASTECH NEBO
NA KRÁTKOU VZDÁLENOST MOTOROVÝ OLEJ BY SE MĚL VYMĚŇOVAT
ČASTĚJI.
ČIŠTĚNÍ FILTRU VZDUCHU
Tělísko filtru vzduchu se musí čistit každých 5000 km. Při jízdě ve vlhkých a prašných
oblastech by se mělo čistit častěji.
1. Umístěte skútr do základní pozice.
2. Odstraňte krýt filtru vzduchu pomocí uvolnění 6 šroubů na něm upevněných.
3. Vyjmete tělísko filtru vzduchu a opatrně jej umyjte rozpouštědlem. V případě
poškození jej vyměňte.
4. Vytlačte přebytek rozpouštědla a vysušte.
5. Naneste motorový olej na celý povrch tělíska filtru vzduchu a vytlačte přebytečný olej.
Musí být vlhký, ale nepromáčený.
6. Nainstalujte tělísko filtru vzduchu a kryt čističe vzduchu.
UPOZORNĚNÍ:
1. ČIŠTĚNÍ NENÍ POVOLENO V BLÍZKOSTI OHNĚ.
2. NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN NEBO VYSOCE TĚKAVÁ ROZPOUŠTĚDLA PŘI
MÝTÍ TĚLÍSKA FILTRU VZDUCHU.
VÝMĚNA OLEJE PŘEVODOVKY
Vyměňujte převodový olej po ujetí 300 km a dále jej vyměňujte každých 2000 km.
Množství oleje: 0,1l
-
plnicí otvor
vypouštěcí otvor
Při výměně se řiďte následujícím:
1. Postavte skútr do základní polohy.
2. Podložte pánev pod převodovou skříň.
3. Odstraňte šroub olejového filtru, vypouštěcí zátku a vypusťte olej (zbývající olej lehce
vyteče, pokud je motor teplý).
4. Nainstalujte a utáhněte vypouštěcí zátku.
5. Naplňte převodovou skříň olejem do vrchní rysky plnicího otvoru.
6. Utáhněte šroub a zkontrolujte únik oleje.
7.
UPOZORNĚNÍ:
VYMĚŇUJTE PŘEVODOVÝ OLEJ ČASTĚJI PŘI NÁSLEDUJÍCÍCH
OKOLNOSTECH:
• ČASTÁ JÍZDA V DEŠTI
• DLOUHODOBÉ POUŽITÍ (JÍZDA NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI)
• JÍZDA S VELKÝM ZATÍŽENÍM
KONTROLA ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Znečištění elektrody zapalovací svíčky a nadměrná vůle svíčky způsobí neúplné zapalování.
Čistěte svíčku čističem na svíčky. Pokud není dostupný, může být použit drátěný kartáč.
Pokud eroze elektrody je nadměrná nebo uhlík či jiné usazeniny jsou v nadměrném množství,
musíte svíčku vyměnit.
Měřte vůli elektrody spároměrem drátěného typu, v případě potřeby nastavte podle
požadovaného standardu.
Vůle zapalovací svíčky: 0,6 – 0,8 mm (jak je ukázáno)
specifikovaná zapalovací svíčka: C7HSA(NGK) nebo U22FS-U(ND)
- centrální elektroda
- vnější elektroda
- podložka
UPOZORNĚNÍ:
1. NEPOUŽÍVEJTE JINOU SVÍČKU NEŽ JE SPECIFIKOVÁNO
2. PŘI KONTROLE SVÍČKY KRÁTCE PO ZASTAVENÍ MOTORU DEJTE
POZOR NA OPAŘENÍ
3. PŘI INSTALACI ZAPALOVACÍ SVÍČKY JI NEJDŘÍV UTÁHNĚTE PRSTY
A POTOM MOMENTOVÝM KLÍČEM.
KONTROLA BATERIE
1.Ve skútru se používá baterie s kapalinou bez příměsí nebo elektrolytická baterie
s vyžadovanou příměsí.
• V případě baterie s kapalinou bez příměsí není potřeba provádět kontrolu pro
doplnění.
• V případě elektrolytické baterie s vyžadovanou příměsí udržujte úroveň
kapaliny ve vodorovné hladině. Doplňujte destilovanou vodou pouze v případě
potřeby.
UPOZORNĚNÍ:
1. NEOTEVÍREJTE VÍKO ELEKTROLYTU UTĚSNĚNÉ BATERIE.
2. POKUD NEPOUŽÍVÁTE SKÚTR DLOUHOU DOBU, BATERIE ZTRÁCÍ
SVŮJ NÁBOJ. VYJMETE JÍ ZE SKÚTRU, NABIJTE JÍ A ODSTRAŇTE
DRÁT ZE ZÁPORNÉHO PÓLU ( -), CHRAŇTE JÍ NA DOBŘE VĚTRANÉM
MÍSTĚ.
2. Spoj baterie
Potřebuje vyčistit při výskytu koroze.
• Vyjmete baterii ze skútru, otevřete krýt uvolněním 3 šroubů a vyčistěte spoj.
• Naneste tenkou vrstvu mazadla nebo vazelíny na spoj po čištění
• Utáhněte šrouby na spoji, pokud jsou volné.
UPOZORNĚNÍ:
PŘI VYNDÁVÁNÍ BATERIE HLAVNÍ SPÍNAČ MUSÍ BÝT VYPNUT, POTOM
SUNDEJTE BATERII ZE ZÁPORNÉHO PÓLU (-) DO KLADNÉHO PÓLU (+).
ZMĚŇTE POŘADÍ PŘI INSTALACI (OD KLADNÉHO DO ZÁPORNÉHO).
VÝMĚNA POJISTEK
Pokud je pojistka spálená, vypněte Hlavní spínač. Odstraňte šrouby z krytu krabice baterie,
pojistka se nachází na straně krabice. Nainstalujte novou pojistku se specifikovanou
intenzitou proudu. Ujistěte se, že nová pojistka je bezpečně usazena. Zapněte spínače a
zkontrolujte, zda elektrické zařízení funguje. Pokud se pojistka opět okamžitě spálí,
konzultujte u svého dealera.
SPECIFIKOVANÁ POJISTKA: 7A
UPOZORNĚNÍ:
1. PŘI VÝMĚNĚ POJISTKY PŘÍLIŠ NEROZŠIŘUJTE SVORKU.
2. POJISTKA PŘEVYŠUJÍCÍ SPECIFIKOVANOU KAPACITU
ZPŮSOBIT NADMĚRNÉ ZAHŘÁTÍ DRÁTU A VÉST KE SPÁLENÍ.
3. MUSÍTE POUŽÍVAT SPECIFIKOVANÉ ČÁSTI PRO SVĚTLA ATD.
MAZÁNÍ KAŽDÉ ČÁSTI
Zkontrolujte, zda na každé části skútru je odpovídající množství mazadla. Přidejte olej
v případě potřeby.
DOPORUČENÝ MAZACÍ OLEJ: MOTOROVÝ OLEJ ČTYŘDOBÝCH MOTORŮ
SAE10W-30.
MŮŽE
1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Položka
Rozměry (D*Š*V)
Rozvor
Světlá výška
Min. otáčecí poloměr
Brzdící dráha
Model motoru
Typ motoru
2-dobý motor
1630*668*1100mm
1205mm
92mm
≤ 4500mm
≤ 4m /20km/h)
1E41QMB
Jednoválcový, chlazený vzduchem, 2-dobý
Vrtaní x zdvih
Kompresní poměr
Objem
Výkon
Startování
Mazání
Převod
Objem palivové nádrže
Typ zapalování
Úsporná spotřeba paliva
Typ benzínu
Svíčka
Pneumatiky
Tlak pneumatik
Typ brzdy
Elektrické zařízení
Baterie
Přední světlo
Brzdové/zadní světlo
Směrové světlo
Konturní světlo
Houkačka
Přední ukazatel polohy
Ukazatel pomocné brzdy
41*37,4
6,8:1
49ml
2,1kw/6000 o/min
Pedál/elektricky
Přerušované
Řemen
5L
C.D.I.
≤ 2,0L/100km
č.90 nebo výše bezolovnatý
NGK BP4HS; 4E5T
Přední, 3,00-10-4pr;Zadní, 3,00-10-4PR
Přední kolo: 175KPa; Zadní: 200KPa
Bubnová
4-dobý motor
1630*668*1100mm
1205mm
92mm
≤ 4500mm
≤ 4m /20km/h)
139QMB
Jednoválcový, chlazený vzduchem, 4dobý
39*41,5
10,5:1
49,5ml
2,2kw/7000 o/min
Pedál/elektricky
Tlakové stříkání
Řemen
5L
C.D.I.
≤ 1,9L/100km
č.90 nebo výše bezolovnatý
C7HSA
Př. 3,00-10-4pr;Zadní, 3,00-10-4PR
Přední kolo: 175KPa; Zadní: 200KPa
Bubnová
Kompletně utěsněná, 12V 5 Ah
12V
35W/35W
12V
10W/3W
12V
8WX2
12V
1,7W X 4
12V
1,5A, 105db(A)
12V
3W
12V
LED show
Kompletně utěsněná, 12V 5 Ah
12V
35W/35W
12V
10W/3W
12V
8WX2
12V
1,7W X 4
12V
1,5A, 105db(A)
12V
3W
12V
LED show
DIAGRAM ELEKTRICKÉHO OBVODU

Podobné dokumenty