membránová dávkovací þerpadla

Transkript

membránová dávkovací þerpadla
Kapitola 1
Solenoidová dávkovací erpadla
Kapitola 2
Motorická dávkovací erpadla
Kapitola 3
Procesní dávkovací erpadla
Kapitola 4
Dávkovací systémy
Kapitola 5
Zásobníky chemikálií a peerpávací erpadla
Kapitola 6
Panelové mící a regulaní stanice
Kapitola 7
Mící a regulaní zaízení
Kapitola 8
Mící sondy
Kapitola 9
Domovní dávkovací zaízení
3
Procesní dávkovací erpadla
Obsah
3.0
3.1
Pehled procesních dávkovacích erpadel
1
3.0.1
3.0.2
3.0.3
1
3
4
3.3
3.4
3.5
3.6
®
Píslušenství erpadel v provedení Ex
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
13
3.2.1
3.2.2
3.2.3
13
14
16
3.9
1.1.2009
Makro TZM - dávkovací membránová erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel TZMb
Doporuené sady náhradních díl
Makro M5M - membránová dávkovací erpadla
19
3.3.1
3.3.2
3.3.3
19
21
22
Makro M5M - dávkovací membránová erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel M5Ma
Doporuené sady náhradních díl
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
23
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
23
25
27
28
Hydro - dávkovací hydraulicko-membránová erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel HP2a
Identifikaní kód oznaování erpadel HP3a
Doporuené sady náhradních díl
Makro TZH - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
31
3.5.1
3.5.2
3.5.3
31
32
34
Makro TZH - dávkovací hydraulicko-membránová erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel TZHa
Doporuené sady náhradních díl
Makro M5H - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
35
Makro M5H - dávkovací hydraulicko-membránová erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel M5Ha
Doporuené sady náhradních díl
35
37
38
®
40
ORLITA MF - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
®
ORLITA MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
ORLITA MfS 18 (MF1a) - hydraulicko-membránová erpadla
®
ORLITA MfS 35 (MF2a) - hydraulicko-membránová erpadla
®
ORLITA MfS 80 (MF3a) - hydraulicko-membránová erpadla
®
ORLITA MfS 180 (MF4a) - hydraulicko-membránová erpadla
®
ORLITA MfS 600 (MF5a) - hydraulicko-membránová erpadla
®
ORLITA MfS 1400 (MF6a) - hydraulicko-membrán. erpadla
40
42
44
46
48
50
52
ORLITA MH - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
®
3.8.1
ORLITA MH - hydraulicko-membránová erpadla s kovovou
membránou
®
54
54
Sigma/ 2 - plunžrová dávkovací erpadla
56
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
56
58
59
60
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8
5
5
7
8
10
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
Pehled typ erpadel
Oblastní diagram
Instalaní doporuení
EXtronic - membránová dávkovací erpadla
®
3.1.1
EXtronic - membránová dávkovací erpadla
®
3.1.2
Identifikaní kód oznaování erpadel EXtronic
3.1.3
Doporuené sady náhradních díl
3.1.4
3.2
strana
Sigma - plunžrová dávkovací erpadla
Doporuené sady náhradních díl
Identifikaní kód znaení erpadel SBKa
Identifikaní kód znaení erpadel SCKa
Katalog ProMinent 2009
3
Procesní dávkovací erpadla
3.10 Meta - plunžrová dávkovací erpadla
61
3.10.1 Meta MTKa - plunžrová dávkovací erpadla
3.10.2 Identifikaní kód oznaování erpadel Meta MTKa
3.10.3 Doporuené sady náhradních díl
61
63
64
3.11 Makro TZK - plunžrová dávkovací erpadla
65
3.11.1 Makro TZK - dávkovací plunžrová erpadla
3.11.2 Identifikaní kód oznaování erpadel TZKa
3.11.3 Doporuené sady náhradních díl
65
67
68
3.12 Makro M5K - plunžrová dávkovací erpadla
69
3.12.1 Makro M5K - dávkovací plunžrová erpadla
3.12.2 Identifikaní kód oznaování erpadel M5Ka
3.12.3 Doporuené sady náhradních díl
69
71
73
®
3.13 ORLITA PS - plunžrová dávkovací erpadla
74
®
3.13.1 ORLITA PS - dávkovací plunžrová erpadla
74
®
3.14 ORLITA DR - plunžrová dávkovací erpadla
76
®
3.14.1 ORLITA DR - dávkovací bezventilová plunžrová erpadla
3.15 TriPower 674 – membránové procesní erpadla
77
®
3.15.1 ORLITA DR - dávkovací bezventilová plunžrová erpadla
Píslušenství
Píslušenství viz kapitola 2 - Píslušenství
Katalog ProMinent 2009
76
1.1.2009
77
3.0
3.0.1
Pehled procesních dávkovacích erpadel
Pehled typ erpadel
Membránová dávkovací erpadla EXtronic
®
Dávkování kapalných chemikálií v prostedí s nebezpeím výbuchu klade vysoké
požadavky na provedení dávkovacích erpadel.
®
®
Dávkovací erpadla ady ProMinent EXtronic EXBb G urená pro zónu 1, skupinu
II jakož i verze EXBb M urená pro dlní provozy s výskytem metanu a prachu jsou
optimáln konstruována pro práci v prostedích s nebezpeím výbuchu.
Výkonový rozsah: 0,23 - 60 l/hod, 25 - 1,5 bary
pk_2_131
Hydraulicko membránová erpadla Hydro
Optimální ešení pro oblast nižších dopravních množství a pro tlaky do 100 bar.
Dv typové ady Hydro/ 2 a Hydro/ 3 nabízejí erpadla, která je možno dodávat v
jednohlavém provedení, jako dvouhlavá a jako multiplexov uspoádané vícehlavé
erpadlo. Standardní provedení erpadla zahrnuje vícevrstvou bezpenostní membránu a integrovaný pepouštcí ventil hydrauliky. Díky tmto prvkm jsou erpadla
Hydro schopna splovat ta nejpísnjší bezpenostní kriteria. Materiálová provedení erpadel Hydro:
PVT (dávkovací hlava PVDF s teflonovou membránou)
SST (nerezová dávkovací hlava s teflonovou membránou)
HCT (dávkovací hlava z materiálu Hastelloy, teflonová membrána)
Výkonový rozsah erpadel Hydro/2: 3 - 72 l/hod, 100 - 25 bar
Výkonový rozsah erpadel Hydro/3: 10 - 180 l/hod, 100 - 25 bar
pk_2_132
Membránová, hydraulicko-membránová a plunžrová erpadla Makro TZ
Ta pravá erpadla pro modulární ešení pro jakoukoliv aplikaci, a se jedná o jednoduché provedení erpadla s mechanicky pohánnou membránou, s hydraulicky
pohánnou membránou nebo velmi robustní plunžrové erpadlo. Pro oblast do tlaku 10 bar se dodávají erpadla standardn v mnoha materiálových provedeních
(nap. PP, PVC, PTFE) a to z dvod vysoké chemické odolnosti a jejich pizpsobitelnosti požadované aplikaci.
výkonový rozsah TZMb (membránová): 260 - 2100 l/hod, 12 - 4 bary
výkonový rozsah TZHb (hydro-membránová): 300 - 1200 l/hod, 16 - 10 bar
výkonový rozsah TZKa (plunžrová): 8 - 1141 l/hod, 320 - 11 bar
pk_2_133
Membránová, hydraulicko-membránová a plunžrová erpadla Makro/ 5
Makro/ 5 jsou výkonná dávkovací erpadla pro etné prmyslové aplikace dodávaná v provedení s mechanicky pohánnou membránou, s hydraulicky pohánnou
membránou nebo velmi robustní plunžrová erpadla.
Základní jednohlavé provedení erpadla lze formou modulární pestavby upravit na
dvouhlavé provedení nebo na multiplexov uspoádané vícehlavé erpadlo.
výkonový rozsah M5Ma (membránová): 1540 - 4000 l/hod, 4 bary
výkonový rozsah M5Ha (hydraulicko-membránová): 450 - 6000 l/hod, 25 - 6 bar
výkonový rozsah M5Ka (plunžrová): 38 - 6000 l/hod, 320 - 6 bar
pk_2_134
®
Dávkovací erpadla ady MF jsou konstruována modulárn a v zásad sestávají z
pohonné jednotky, pevodovky s klikovým mechanizmem a z dávkovací hlavy. Hydraulicko-membránová dávkovací hlava je osazena dvojitou membránou z PTFE,
která má integrované zaízení pro signalizaci poruchy membrány. Pepouštcí pojistný ventil hydraulického obvodu chrání erpadlo proti petížení.
Tato erpadla se vyznaují mimoádn dobrou sací schopností (až 8 m sací výška).
Bezproblémový provoz tchto erpadel je garantován jak pojistným interním ventilem hydraulických obvod, bezpenostní membránou a také díky tém neopotebitelnému antikavitanímu zaízení hydrauliky.
3
Výkonový rozsah šesti základních ad erpadel MF: 2 l/hod - 28 m /hod, 700 - 9 bar
pk_2_135
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3-1
Procesní dávkovací erpadla
Hydraulicko-membránová dávkovací erpadla ORLITA MF
3.0
Pehled procesních dávkovacích erpadel
®
Hydraulicko-membránová dávkovací erpadla ORLITA MH
Podobn jako erpadla ady MF, jsou i tato dávkovací erpadla velmi flexibilní v pizpsobení požadované aplikace, jsou však konstruována pro nejvyšší tlaky (až do
3000 bar). Dávkovací hlavy jsou osazeny dvojitými nerezovými membránami, jsou
konstruovány s drazem na maximální provozní spolehlivost, jsou charakteristická
velmi nízkou mírou opotebení a je možno je instalovat bez speciálního náadí.
Souástí dávkovací hlavy je pepouštcí pojistný ventil hydraulického obvodu a automatický odvzdušovací ventil hydraulického prostoru. Antikavitaní zaízení hydraulického pohonu je prakticky neopotebitelné a je zárukou optimální pesnosti
dávkování.
Výkonový rozsah šesti základních ad erpadel MH: 1 - 773 l/hod, 900 bar (speciální provedení do 3000 bar)
pk_2_136
®
Plunžrová dávkovací erpadla ORLITA PS
erpadla ady PS mají mimoádn vysokou hydraulickou úinnost, vynikající samoistící schopnost ventilových uzl a nízké tlakové ztráty. Tato erpadla jsou použitelná ve velmi širokém pásmu teplot (až do 400 °C), jejich údržba je nenároná, mají píznivé ceny a jsou robustn provedena.
Nastavení ucpávky plunžru je možno provádt za chodu erpadla pomocí elního
stavcího šroubu.
3
Výkonový rozsah šesti základních ad erpadel PS: 1 l/hod - 37 m /hod, 400 - 8 bar
pk_2_137
®
Bezventilová plunžrová dávkovací erpadla ORLITA DR
Plunžrová dávkovací hlava bez sacího a výtlaného ventilu. Unikátní konstrukce
umožující souasný pímoarý i rotaní pohyb plunžru eší i sání a výtlak bez
ventil. Plunžr sám otevírá a uzavírá pracovní prostor dávkovací hlavy. erpadlo
proto nepotebuje sací a výtlaný ventil dávkovací hlavy a lze jej provozovat ve
velmi širokém pásmu zdvihové frekvence.
Výše uvedený princip dávkování umožuje pesné dávkování vysoce viskozních
chemikálií (až do hodnoty 1.000.000 mPas). Lze bezproblémov dávkovat dokonce
i kapaliny obsahující pevné ástice. Kapaliny v rozmezí teplot od -40 °C do +400 °C
lze kontinuáln dávkovat v množstvích 0 - 100 %.
pk_2_138
Výkonový rozsah dvou základních ad erpadel DR: 1 - 4000 l/hod, 400 - 4 bary
Procesní membránová erpadla TriPower 674
Procesní membránová erpadla ady ProMinent TriPower 674 nabízejí vysoký
3
výkon pi malém obestavném prostoru. Hranicemi výkonu je množství 38 m /hod a
tlak až 415 bar. Díky své kompaktní konstrukci mají tato erpadla výrazn menší
prmtnou pdorysnou plochu než mají obdobná konvenní ešení.
®
Ovené dávkovací hlavy typu Orlita MF garantují optimální bezpenost díky
systému dvojité membrány a inteligentnímu pepouštcímu ventilu.
3
Procesní dávkovací erpadla
Výkonový rozsah: 4 - 38 m /hod, 415 – 50 bar
P_TR_0002_C
3-2
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.0
Pehled procesních dávkovacích erpadel
Oblastní diagram
Dopravní výška - tlak (bar)
3.0.2
Dopravní množství (l/hod)
pk_3_07_diagram
®
Detail dávkovací hlavy erpadla ORLITA MF
1
2
3
4
5
Procesní dávkovací erpadla
Dávkovací hlava s hydraulicky pohánnou pracovní membránou. Dvojitá teflonová
(PTFE) membrána hermeticky oddluje pracovní prostor dávkovací hlavy, v nmž
se nachází erpaná chemikálie od prostoru hydraulického pohonu membrány.
vícevrstvá bezpenostní teflonová (PTFE) membrána
ventily se samoistící schopností
integrovaný pojistný pepouštcí ventil
antikavitaní zaízení hydraulického pohonu
odvzdušovací ventil
pk_2_142
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3-3
3.0
Pehled procesních dávkovacích erpadel
3.0.3
Instalaní doporuení
Procesní dávkovací erpadla
Tžba ropy
ropné ložisko
Tžba plynu
tžební plošina
ložisko plynu
tanker, doprava
úprava plynu / sušení
rafinerie
doprava plynu
petrochemická výroba
skladování plynu
energetika
rozvodná soustava / odorizace
prodej pohonných hmot
spotebitelská sí - prmysl / energetika
bezventilová
plunžrová
erpadla DR
vícehlavá dávkovací erpadla
plunžrová
erpadla PS
hydraulickomembránová
dávkovací erpadla Mh s kovovou
membránou
hydraulickomembránová
dávkovací erpadla MF s teflonovou membránou
pk_3_07
3-4
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.1
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
3.1.1
®
Dávkovací erpadla ProMinent EXtronic jsou urena pro dávkování chemikálií v
prostedích s nebezpeím výbuchu a v prostedích s výskytem metanu a prachu.
Tato erpadla jsou certifikována dle nových pedpis EU-EX 94/9/EC (ATEX).
pk_1_020
Zpsob regulace výkonu „runí ízení“
délka zdvihu stavitelná v rozmezí 1:10, zdvihová
frekvence stavitelná v rozmezí 1:25, celkový
rozsah nastavení výkonu 1:250
provozní naptí do 500 V nabízí široké pole použití
provedení EXBb M pro doly s výskytem metanu
pohonná solenoidová jednotka je doplnna dávkovacími hlavami stejnými, jaké
jsou použity na erpadlech ady gamma. Provedení SB je vhodné pro dávkování holavin.
regulaní verze „externí pulzní ízení“, „analogové ízení“ a „beznapové vypínání/zapínání“ jsou dodávány i v provedení s jiskrovou bezpeností dle EN
50020
typy 2501 SSM/SBM mají signalizaci poruchy membrány, dležité nap. pro použití pi odorizaci plynu
Výkonový rozsah od 0,19 l/hod do 60 l/hod s protitlakem do 25 bar.
®
erpadla ProMinent EXtronic odpovídají svou konstrukcí a provedením evropským
pedpism EN 50014 / 50018 pro nevýbušné provedení uzávru. Jsou provedena
v nejvyšší tíd tohoto typu ochrany. Tyto pedpisy jsou uznávány i v mnoha zemích
mimo EU.
Pohonný solenoid a ídící jednotka jsou umístny uvnit tlesa erpadla. Vše odpovídá pedpism DIN 40050 a má krytí IP65 i pi oteveném elním krytu ovládacího
panelu (6 – prachotsnost, 5 – proti tryskající vod)
pk_1_019
Dávkovací hlavy jsou vyrábny z materiál akrylik, polypropylen, PTFE-teflon a nerez 1.4404. Provedení SB je ureno pro dávkování holavých kapalin. Pracovní
®
membrány typu DEVELOPAN jsou provedeny jako vícevrstvé s povrchovou vrstvou z teflonu.
Samonasávací dávkovací hlavy jsou ureny pro dávkování kapalin s tendencí vytváet plyny nebo páry a jsou dodávány v provedení akrylik (NS) a PVC (PS).
pk_1_018
Zpsob regulace výkonu „analogové ízení“
délka zdvihu stavitelná v rozmezí 1:10, zdvihová
frekvence stavitelná v rozmezí 0 – 100 % dle analogového signálu 0/4 – 20 mA *
* kabel pro napájení a kabel pro externí ízení jsou
již zapojeny do erpadla. Detailní instrukce jsou
uvedeny v provozním pedpisu erpadla
1.1.2009
EXBb G – erpadla pro použití v prostedí s nebezpeím výbuchu
provedení EEx [i, a] d IIC T6
EEx - nevýbušné zaízení odpovídající evropským normám
[i, a] - regulaní vstup jiskrov bezpený pi výskytu dvou nesouvisejících poruch
d
- pevný závr
IIC - zaízení pro prostory s nebezpeím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu a prachu, podskupina IIC (zahrnuje i podskupiny IIA, IIB)
T6 - teplotní tída vhodné pro plyny a páry s teplotou vznícení >85°C
EXBb M – erpadla pro použití v dolech s výskytem metanu
provedení EEx d I/II C T6
EEx - nevýbušné zaízení odpovídající evropským normám
d
- pevný závr
IC
- zaízení pro podzemní doly s výskytem metanu a prachu
IIC - zaízení pro prostory s nebezpeím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu a prachu, podskupina IIC (zahrnuje i podskupiny IIA, IIB)
T6 - teplotní tída vhodné pro plyny a páry s teplotou vznícení >85°C, je to nejvyšší teplotní tída a zahrnuje tídy T1 – T5
Katalog ProMinent 2009
3-5
Procesní dávkovací erpadla
Zpsob regulace výkonu „externí pulzní ízení“
délka zdvihu stavitelná v rozmezí 1:10, zdvihová
frekvence stavitelná v rozmezí 0 – 100 % dle potu
píchozích beznapových externích impulz *
Ovládací manuální knoflík mikrometrického nastavování délky zdvihu zaruuje velmi vysokou pesnost reprodukovatelnosti dávkování. K dispozici je rovnž ada doplk a píslušenství.
3.1
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
Technická data
typ
EXBb
výkon erpadla
pi
maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
výkon erpadla
pi
stedním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
maximální
zdvihová
frekvence
zdv./min
potrubní
pípojky
ØD x Ød
mm
1000
2501
1601
1201
0803
1002
0308
10
25
16
12
8
10
3
0,19
1,0
1,1
1,7
3,7
2,3
8,6
0,027
0,15
0,15
0,23
0,51
0,31
1,20
5
20
8
6
4
5
1,5
0,27
1,1
1,3
2,0
3,9
2,7
10,3
2502
1006
0613
0417
25
10
6
3,5
2,0
6,0
13,1
17,4
0,28
0,83
1,82
2,42
20
5
3
2
2505
1310
0814
0430
0260
25
13
8
3,5
1,5
4,2
10,5
14,0
27,0
60,0
0,64
1,59
2,12
4,09
9,09
20
6
5
2
-
sací
výška**
m v. sl.
váha**
PP,PS,NP
TT - SS
pibl. kg
0,04
0,17
0,18
0,28
0,54
0,38
1,43
120
120
120
120
120
120
120
6x4
6x4
6x4
6x4
6x4
8x5
8x5
1,5
6
6
6
3
6
6
12 - 16
18
12 – 16
12 – 16
12 – 16
12 – 16
12 - 16
2,2
7,2
14,9
17,9
0,31
1,00
2,07
2,49
120
120
120
120
8x5
8x5
8x5
12 x 9
6
6
5,5
4,5
13 - 17
13 – 17
13 - 17
13 – 17
4,8
11,9
15,4
29,5
-
0,73
1,80
2,33
4,47
-
110
110
110
110
110
8x5
8x5
12 x 9
DN 10
DN 15
6
6
6
5
1,5
16 – 20
16 – 20
16 – 20
16 – 20
16 – 20
2,7
7,2
11,9
15,4
0,38
1,00
1,80
2,33
120
120
110
110
DN 10
DN 15
DN 15
DN 15
-
12
13
16
16
-
120
120
120
120
6x4
6x4
6x4
8x5
1,8
2,0
2,8
2,0
12
12
12
12
®
Dávkovací erpadla EXtronic pro vysoce viskózní kapaliny
1002
1006
1310
0814
10
10
10
8
2,3
6,0
10,5
14,0
0,31
0,83
1,59
2,12
5
5
5
5
®
Dávkovací erpadla EXtronic se samoodvzdušovací hlavou *
1601
1201
0803
1002
16
12
8
10
0,66
1,0
2,4
1,8
0,09
0,14
0,33
0,25
-
-
** váha erpadla EXBb M je o 14 kg vyšší
*** hodnoty udané v tabulce pedstavují minimální garantované výkonové hodnoty
pi dávkování pi pokojové teplot, meno pi dávkování vody
Procesní dávkovací erpadla
Materiálová provedení dávkovacích hlav
oznaení
PP1
PP4*
NP1
NP3
NS3**
PS3**
TT1
SS..
dávkovací hlava
polypropylen
polypropylen
akrylik
akrylik
akrylik
PVC
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4404
sací / výtlaný ventil
polypropylen
polypropylen
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4404
tsnní
EPDM
EPDM
FPM A
FPM B
FPM B
FPM B
PTFE
PTFE
kuliky (6 – 12 mm)
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
kuliky (DN10, DN15)
borosilikátové sklo
keramika
borosilikátové sklo
keramika
nerez 1.4404
* provedení PP4 s pružinkami ventil z materiálu Hastelloy C
** provedení NS3 a PS3 s pružinkami ventil z materiálu Hastelloy C, ventilový
sted z PVDF
FPM je fluorová pryž.
3-6
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.1
3.1.2
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel EXtronic®
®
EXBb
1.1.2009
provedení pro prostedí:
G
pro prostedí s nebezpeím výbuchu, skupina II, kategorie 2G
M
pro doly s výskytem metanu, skupina I, kategorie M2
typ:
1000 výkon:
10 bar
0,19 l/hod
2501
25 bar
1,0 l/hod (pouze v provedení SSM a SBM)
1601
16 bar
1,1 l/hod
1201
12 bar
1,7 l/hod
0803
8 bar
3,7 l/hod
1002
10 bar
2,3 l/hod
0308
3 bary
8,6 l/hod
2502
25 bar
2,0 l/hod (pouze v provedení SS a SB)
1006
10 bar
6,0 l/hod
0613
6 bar
13,1 l/hod
0417
4 bary 17,4 l/hod
2505
25 bar
4,2 l/hod (pouze v provedení SS a SB)
1310
13 bar
10,5 l/hod (pouze v provedení NP, PP4, SS a SB)
0814
8 bar
14,0 l/hod
0420
4 bary 27,0 l/hod
0260
2 bary 60,0 l/hod
materiálové provedení dávkovací hlavy:
PP1 polypropylen, s odvzdušnním, tsnní EPDM
PP4 polypropylen, bez odvzdušnní, tsnní EPDM, verze HV - High Viscosity, ventilové pružinky
Hastelloy C (pouze velikosti 1002, 1006, 1301 a 0814)
NP1 akrylik, s odvzdušnním, tsnní FPM A
NP3 akrylik, s odvzdušnním, tsnní FPM B
NS3 akrylik, samoodvzdušovací, tsnní FPM B (pouze velikosti 1601, 1201, 0803 a 1002)
PS3 PVC, samoodvzdušovací, tsnní FPM B (pouze velikosti 1601, 1201, 0803 a 1002)
TT1
PTFE + 25% uhlíku, tsnní teflon (PTFE)
SS1 nerez 1.404, se svrným uchycením potrubí, tsnní PTFE
SS2 nerez, s vnitním závity NPT ¼“, tsnní PTFE
SB1 nerez, s vnitním závity ISO 7 Rp¼“. Pro 0260 závit ½“; tsnní PTFE (SB1-pro holaviny)
SSM jako SS1, s idlem poruchy membrány, pouze pro 2501
SBM jako SB1, s idlem poruchy membrány, pouze pro 2501
pružinky ventil:
0
bez ventilových pružinek
1
se 2 pružinkami 0,1 bar, materiál nerez 1.4571
napájení el. proudem:
A
230 V, 50/60 Hz, kabel 5m volný konec
B
115 V, 50/60 Hz, kabel 5m volný konec
E
500 V, 50/60 Hz, kabel 5m volný konec
regulace výkonu:
0
runí nastavení zdvihové frekvence na erpadle
1
externím pulzním signálem
2
analogovým signálem 0 – 20 mA
3
analogovým signálem 4 – 20 mA
4
externím pulzním signálem, jiskrová bezpenost (i,a)
5
analogovým signálem 0 – 20 mA, jiskrová bezpenost (i,a)
6
analogovým signálem 4 – 20 mA, jiskrová bezpenost (i,a)
7
runí nastavení zdvihové frekvence + funkce pauza
8
runí nastavení zdvihové frekvence + funkce pauza, jiskrová bezpenost (i,a)
provedení regulace výkonu:
0
potenciometr (pouze pro zpsob regulace výkonu. 0, 7, 8)
1
tlaítko maximální zdvihové frekvence (pouze pro typ ovládání 1 - 6)
2
spína maximální zdvihové frekvence (pouze pro typ ovládání 1 - 6)
certifikace:
0
BVS – Evropa/100-500 V, nmecky
1
BVS – Evropa/100-500 V, anglicky
2
FM – USA/100-500/ anglicky
3
CSA – Kanada/100-500 V, anglicky
Katalog ProMinent 2009
3-7
Procesní dávkovací erpadla
Dávkovací erpadla ady ProMinent EXtronic , verze b
3.1
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
Pipojení potrubí na dávkovací hlavu erpadla
PP, NP, PS, TT
SS1 / SSM nerez
SS2 nerez
SB1 / SBM
6, 8, 12 mm
6, 8, 12 mm
6, 8, 12 mm
6, 8, 12 mm
hadikový nátrubek s temovacím kroužkem
šroubové pipojení typu Swagelok
vnitní závit ¼“ NPT
vnitní závit ISO 7 Rp ¼
PP a NP
TT
DN10 a DN15
DN10 a DN15
SS1 nerez
SB1 nerez
DN10 a DN15
DN10 a DN15
pouzdro hadice d16 – DN10 a d20 – DN15
potrubní koncovka d16 – DN10 a d20 – DN15
(PVDF)
potrubní koncovka, vnitní závit R 3/8“ a R ½“
vnitní závit ISO 7 Rp ¼ a ½
Pesnost reprodukovaného dávkování je lepší jako ±2% za podmínky správné instalace erpadla. Pro typ 1601 se samoodvzdušovací hlavou je to ±5%.
Provozní teplota okolí -20 °C až +45 °C
Napájení:
500 V ±6%, 50/60 Hz
230 V ±10%, 50/60 Hz
115 V ±10%, 50/60 Hz
Krytí:
IP65, izolaní tída F
Stední píkon pi maximální zdvihové frekvenci (W) / proudová špika v okamžiku
výtlaného zdvihu (A) pi 230 V, 50/60 Hz
EXBb
EXBb
EXBb
1000, 2501, 1601, 1201, 0803,
1002, 0308
2502, 1006, 0613, 0417
2505, 1310, 0814, 0430, 0260
13 W / 0,7 A
pi 120 zd./min
26 W / 1,7 A
45 W / 2,0 A
pi 120 zd./min
pi 110 zd./min
Souástí dodávky erpadla je napájecí kabel v délce 5 m a pipojovací sada pro potrubí.
3.1.3
Doporuené sady náhradních díl
®
Procesní dávkovací erpadla
Doporuené sady náhradních díl pro erpadla ProMinent EXtronic
3-8
®
pro provedení PP a NP
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
výtlaný ventil kompletní
2 ks
ventilová kulika
1 sd
sada tsnní
1 sd
potrubní pípojky
pro provedení TT-PTFE
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
výtlaný ventil kompletní
2 ks
ventilová kulika
2 ks
sedlo ventilu
1 sd
sada tsnní
1 sd
potrubní pípojky
pro provedení NS3 a PS3
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
sada díl potrubních pípojek
1 ks
výtlaný ventil kompletní
1 ks
odvzdušovací ventil
1 sd
potrubní pípojky
pro provedení SS - nerez:
1 ks
membrána
4 ks
ventilová kulika
4 ks
sedlo ventilu
1 sd
sada tsnní
1 sd
potrubní pípojky
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
typ
provedení
objednací íslo
EXBb 1000
PP1
NP3
TT
SS1
740357
740354
910776
910777
EXBb 2501
SBM
SSM
1020281
1020282
EXBb 1601
PP1
NP3
NS3 / PS3
TT
SS1
740361
710358
792033
910778
910779
EXBb 1201
PP1
NP3
NS3 / PS3
TT
SS1
740380
740362
792034
910780
910781
EXBb 0803
PP1
NP3
NS3 / PS3
TT
SS1
740384
740381
792035
910782
910783
EXBb 1002 / 2502
PP1
NP3
NS3 / PS3
TT
SS1
PP4 / HV (typ 1002)
740388
740385
792036
910784
910785
910743
EXBb 0308/1006/2505
PP1
NP1
TT
SS1
PP4 / HV (typ 1006)
740497
740498
910957
910959
910939
EXBb 0613/1310
PP1
NP1
TT1
SS1
PP4 / HV (typ 1310)
740504
740505
910969
910971
910941
EXBb 0417/0814
PP1
NP1
TT1
SS1
PP4 / HV (typ 0814)
740501
740502
910977
910979
910943
EXBb 0430 - DN10
PP1
NP1
TT1
SS1
740507
740508
910993
910995
Sada náhradních díl pro DN 10 má jednokulikové ventily
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3-9
Procesní dávkovací erpadla
3.1
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
3.1
Náhradní PTFE membrány dávkovacích erpadel
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií.
pk_1_008
3.1.4
pro erpadla
velikost
1000
2501
1601
1201
0803
1002, 2502
0308, 2505, 1006
1310, 0613
0814, 0417
0430, 0230
0260
31,0 x 6,0
35,0 x 11,5
48,0 x 9,5
48,0 x 12,5
48,0 x 18,5
60,0 x 17,0
60,0 x 28,0
76,0 x 37,0
76,0 x 45,0
127,5 x 63,0
127,5 x 91,0
objednací íslo
811452
1000246
811453
811454
811455
811456
811457
811458
811459
811460
811461
Píslušenství erpadel v provedení Ex
69
Plastová svorkovnice: typ I
55
provedení IP 66, EEx e II T6, max. 380 V, pro pívod napájení k erpadlu ProMinent
®
EXtronic v prostedí s nebezpeím výbuchu
objednací íslo
85
1 vstup, 1 výstup pro napájecí kabely
2 svorky + PE a 2 prchodky M20 - 12
1000071
pk_1_023
99
64
Plastová svorkovnice: typ II
provedení IP 66, EEx e II T6, max. 380 V
stejné jako typ I, navíc vstup a pipojení pro signálový kabel (nap. od prtokomru
®
nebo regulátoru DULCOMETER )
objednací íslo
115
2 vstupy (napájení a signál), 2 výstupy
2 svorky + PE, pepážka
2 prchodky M20 – 12
2 prchodky M16 – 0,8
1000072
pk_1_021
69
55
Plastová svorkovnice: EExi typ I
provedení IP 66, EEx ia II T6, pro signálové kabely s jiskrovou bezpeností
objednací íslo
Procesní dávkovací erpadla
85
1 vstup, 1 výstup pro signálový kabel
2 svorky 2 prchodky M16 – 0,8 (modré)
1000073
pk_1_022
3 - 10
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
3.1
Sací ventily nerezové 1.4404, provedení „SB“
Rp 1/4
s filtrem a kulikou, konstruovány pro holavé kapaliny
materiály: 1.4404 / 1.4401 / PTFE / keramika
typ
Rp 1/2
objednací íslo
®
pípojka ISO 7 Rp ¼ , SB verze pro erp. EXtronic (pk_1_031)
®
pípojka ISO 7 Rp ½ , SB verze pro erp. EXtronic (pk_1_030)
70
809301
924561
54
Injekní ventily nerezové 1.4404, provedení „SB“
SW 32
pk_1_031
pk_1_030
s pružinou a kulikou, konstruovány pro holavé kapaliny
materiály: 1.4404 / 1.4401 / Hastelloy C /PTFE / keramika
typ
objednací íslo
pípojka ISO 7 Rp ¼ - R ½ , otevírací tlak 0,5 bar (pk_1_032_2)
pípojka ISO 7 Rp ½ - R ½ , otevírací tlak 0,5 bar (pk_1_027)
809302
924560
R 1/2
R 1/2
Protitlaký stavitelný ventil, provedení „SB“
44
A
materiály: 1.4404 / membrána PTFE, pípojky ISO 7 Rp 1/4
typ
Rp 1/2
924555
uren pro vytvoení dostateného protitlaku na erpadlo pro pesné dávkování do
volna, tam kde protitlak kolísá pod 1 bar nebo pi negativní dopravní výšce. Mže
být rovnž použit jako pojistný ventil.
SW 24
Rp 1/4
pk_1_032_2
provozní rozsah 1 – 10 bar, uzavené provedení
pro holavé kapaliny, ISO Rp 1/4 (pk_1_029)
objednací íslo
pk_1_027
Teflonové dávkovací hadiky - PTFE
7
plnno uhlíkem, povrchový odpor <10 materiál
délka
vnjší x vnitní Ø pracovní tlak*
Rp 1/4
PTFE
PTFE
PTFE
79
volná délka
volná délka
volná délka
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 bar
16 bar
9 bar
objednací íslo
1024831
1024830
1024832
* - povolený pracovní tlak pi teplot 20 °C dle DIN EN ISO 7751, s nutností tlakové
rezervy ve výši zhruba ¼ max. tlaku na chemickou odolnost a správnosti provedení
instalace sací vtve
Další píslušenství jako jsou sací ventily, injekní ventily a protitlaké ventily v
rzných materiálových provedeních jsou stejné jako pro dávkovací erpadla
ady gamma a v pípad DN 15 jako pro erpadla Vario (kapitola 2.14).
53
Procesní dávkovací erpadla
pk_1_029
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 11
3.1
EXtronic® - membránová dávkovací erpadla
Závitové nerezové pechodky
systém Swagelok, nerez tídy SS 316 (1.4401) pi pipojení nerezových potrubí na
erpadla a ventily s vnitními závity a pro erpadla verze SB.
objednací íslo
6 mm – ISO 7 R ¼“
8 mm – ISO 7 R ¼“
12 mm – ISO 7 R ¼“
16 mm – ISO 7 R ½“
359526
359527
359528
359529
Procesní dávkovací erpadla
pk_1_028
3 - 12
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.2
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
3.2.1
Makro TZM - dávkovací membránová erpadla
®
Dávkovací erpadla ProMinent Makro TZMb jsou membránová dávkovací erpadla pohánná, ve standardním provedení, elektromotorem o výkonu 0,75 kW, 230/400 V, krytí
IP 55, tída vinutí F.
Délka zdvihu membrány je stavitelná pomocí posuvného mechanizmu od 0 - 10 mm
s pesností nastavení 0,5 %. Pevodovka erpadla (5 velikostí) je uložena v litinové skíni
chránné pryskyicovými nátry odolnými vi moské vod. Dávkovací hlavy jsou vyrábny v rzných materiálových verzích, aby byla pokryta poteba dávkování všech druh
chemikálií. Sací výška erpadla závisí na viskozit a hustot erpané kapaliny, na dimenzích sacího potrubí a na zdvihové frekvenci membrány. Pesnost dávkování je lepší
jako ±2 % pi optovném nastavení stejné polohy mechanizmu za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky zdvihu 30 – 100 % (viz provozní pedpisy erpadla). Je doporueno všechny motory erpadel chránit odpovídajícím
jistiem proti petížení.
Pídavná jednotka Makro TZMbA
®
pk_2_012
TZMbH
TZMbA
Dávkovací erpadlo ProMinent Makro TZMb mže být doplnno o pídavnou jednotku a
vzniká tím duplexové nebo triplexové provedení podle potu pidaných jednotek (lze pidat i více hlav a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové
uspoádání lze provést i až v míst instalace jednoduchou konverzí. Pídavná jednotka
TZMbA má všechna nezbytná píslušenství. Základní jednotka TZMbH mže být v pípad poteby osazena výkonnjším motorem, který svým výkonem odpovídá hydraulickému výkonu multiplexového uspoádání erpadla. V pípad multiplexového uspoádání je teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
Dvojhlavé provedení - Makro TZMbD / TZMbB
®
Dvojhlavá verze dávkovacího erpadla ProMinent Makro TZMb je podobná jednohlavému provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy.
Ob dávkovací hlavy jsou pohánny jednou pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje).
pk_2_013
Regulace výkonu erpadel Makro TZMb
TZMbB
Nastavení délky zdvihu pomocí servomotoru / servosystému
Servomotor nastavení délky zdvihu
motor pro nastavování délky zdvihu membrány erpadla, stavcí as pibližn 1 vteina
pro 1 % délky zdvihu. Motor je osazen 2 limitními spínai minimální a maximální polohy,
zptnvazebním potenciometrem 1 k, má krytí IP 54, napájení 230 V (± 10 %), 50/60
Hz, 40 W. Souástí dodávky je mechanická indikace délky zdvihu.
Servomotor lze dodat v pípad poteby i v jiném provedení (jiné napájení, jiné krytí, nevýbušnost).
Servosystém nastavení délky zdvihu
Servosystém sestává ze servomotoru a z integrovaného mikroprocesoru umožujícího
pijímat analogový ídící signál typu 0/4 - 20 mA. Technické parametry servosystému
jsou shodné s parametry servomotoru.
Obsahuje vstup analogového signálu 0/4 - 20 mA odpovídající zdvihu 0 - 100 %. Pepína pro volbu manuálního ovládání z místa nebo pro automatického dálkového ízení
analogovým signálem. Spína pro nastavování délky zdvihu pi provozu v režimu manuálního ovládání. Výstup signálu 0/4 - 20 mA pro indikaci polohy nastavení membrány.
Elektromotor pro otákovou regulaci se zabudovaným frekvenním mniem
(viz identifikaní kod oznaování, písmeno V)
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 1,5 kW (str. 2-50)
Externí regulace signálem 0/4 – 20 mA (pk_2_103)
pk_2_103
1.1.2009
Systém pro otákovou regulaci v kovové skíni (viz identifikaní kod oznaování, písmeno Z)
Systém pro otákovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenní mni a elektromotor pro otákovou regulaci 1,5 kW (str. 2-50).
Katalog ProMinent 2009
3 - 13
Procesní dávkovací erpadla
pk_2_014
3.2
3.2.2
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel Makro TZMb
Makro TZMb – erpadla s mechanicky pohánnou membránou
Procesní dávkovací erpadla
TZMb
3 - 14
typ pohonné jednotky erpadla
H základní jednotka jednohlavá
A pídavná jednotka jednohlavá
D základní jednotka dvojhlavá
B pídavná jednotka dvojhlavá
velikost erpadla (1.-2. íslice = protitlak /bar, 3.-6. íslice = množství l/hod)
120260
070430
040840
120340
070570
041100
120430
070720
041400
120510
070860
041670
120650
071070
042100
materiálové verze PCT/PPT/TTT max. 10 bar
materiálové provedení dávkovací hlavy
PC PVC
PP polypropylen
SS nerez
TT teflon + 25% uhlík
materiál tsnní
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
1 vícevrstvá bezpenostní membrána s indikací netsnosti
provedení ventil dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily s pružinami
pipojení potrubí k ventilm
0 standardní – ventily s vnjšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
verze
®
0 s logem ProMinent - bez základové desky
®
2 bez loga ProMinent - bez základové desky
®
A s logem ProMinent - se základovou deskou pro 1 jednotku
®
B s logem ProMinent - se základovou deskou pro 2 jednotky
®
C s logem ProMinent - se základovou deskou pro 3 jednotky
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
P 3 fázový, 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
L 3 fázový, 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
R 3 fázový pro otákovou regulaci, 230V/400V,
V(0) motor se zabudovaným frekvenním mniem
V(2) motor se zabudovaným frekvenním mniem (Exde)
Z motor + frekvenní mni, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
4 bez motoru, píruba 56 C
7 bez motoru, píruba 120/80
8 bez motoru, píruba 160/90
0 bez motoru, pídavná jednotka
krytí
0 IP 55 dle ISO, tída F
1 Exe provedení ATEX-T3
2 Exde provedení ATEX-T4
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
speciální provedení
0 standard
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.2
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
Technická data
velikost
erpadla
TZMb H
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 ot/min)
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
výkon erpadla
pi frekvenci 60 Hz (1800 ot/min)
pi maximálním protitlaku
psi
l/hod
zd/min
sací
výška
m v. sl.
potrubní
pípojky
G - DN
hmotnost
PP, PC
TT / SS
pibl. kg
120260
120340
120430
120510
120650
12
12
12
12
12
260
340
430
510
650
60
60
60
60
60
72
96
120
144
180
174
174
174
174
174
312
408
516
612
-
86
115
144
173
-
4
4
4
4
4
1½“ - 25
1½“ - 25
1½“ - 25
1½“ - 25
1½“ - 25
46 / 54
46 / 54
46 / 54
46 / 54
46 / 54
070430
070570
070720
070860
071070
7
7
7
7
7
430
570
720
860
1070
99
99
99
99
99
72
96
120
144
180
100
100
100
100
100
516
684
864
1032
-
86
115
144
173
-
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2“ - 32
2“ - 32
2“ - 32
2“ - 32
2“ - 32
50 / 64
50 / 64
50 / 64
50 / 64
50 / 64
040840
041100
041400
041670
042100
4
4
4
4
4
840
1100
1400
1670
2100
194
194
194
194
194
72
96
120
144
180
58
58
58
58
58
1008
1320
1680
2004
-
86
115
144
173
-
3
3
3
3
3
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
56 / 80
56 / 80
56 / 80
56 / 80
56 / 80
Délka zdvihu membrány 10 mm
Materiálové verze PP / PC / TT – maximální povolený protitlak je 10 bar
Maximální povolený tlak v sání erpadla je 50% maximálního povoleného protitlaku
erpadla v provedení TZMa jsou i nadále dodávána, avšak na pání.
Materiálová provedení dávkovacích hlav
kulikové ventily DN 25
destikové ventily DN 32 / DN 40**
ventilové
kuliky
borosilikátové
sklo
ventilové
destiky
a pružiny
keramika
Hast.C / CTFE**
provedení
dávkovací
hlava
sací a výtlaný
ventil
tsnní
PPT
polypropylen
PVDF
PTFE
PCT
PVC
PVDF
PTFE
TTT
PTFE
s uhlíkem
PVDF
SST
nerez
1.4571 / 1.4404
nerez 1.4581
sedla
ventil
tsnní
sedla
ventil
PTFE
PTFE
borosilikátové
sklo
PTFE
PTFE
keramika
Hast.C / CTFE**
PTFE
PTFE
keramika
PTFE
PTFE
keramika
Hast.C / CTFE**
PTFE
PTFE
nerez 1.4401
PTFE
PTFE
nerez 1.4404
Hast.C
PTFE
PTFE
Procesní dávkovací erpadla
Vícevrstvá bezpenostní membrána s teflonovou (PTFE) vrstvou
** ventilové pružinky jsou potaženy vrstvou z CTFE (podobné jako PTFE)
Na pání lze dodat zákaznické materiálové provedení dávkovací hlavy.
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 15
3.2
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
Elektromotory erpadel Makro TZMb
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
0,75 kW
0,75 kW
0,75 kW
0,75 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
0,75 kW
0,75 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
1,5 kW
V0
1F IP 55
230 V ±5 %
50 / 60 Hz
1,1 kW
V2
3F II2G Eexd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
1,5 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Detailní informace v datovém listu elektromotoru.
Zákaznické provedení píruby elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
3.2.3
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlaný ventil kompletní
ventilová kulika (vícevrstvá bezpenostní membrána, destiky a pružinky
pro DN 32 a DN 40)
sada tsnní (O-kroužky, sedla ventil)
Sady náhradních díl Makro TZMb
velikosti 120260, 120340, 120430
120510, 120650
dávkovací hlava FM 670 - DN 25
velikosti 070430, 070570, 070720
070860, 071070
dávkovací hlava FM 1100 - DN 32
Procesní dávkovací erpadla
velikosti 040840, 041100, 04140
041670, 042100
dávkovací hlava FM 2100 - DN 40
3 - 16
Katalog ProMinent 2009
provedení
PCT / PPT / TTT
SST
SST (bez ventil)
provedení
PCT / PPT / TTT
SST
SST (bez ventil)
provedení
PCT / PPT / TTT
SST
SST (bez ventil)
objednací íslo
1025164
1022896
1022895
objednací íslo
1025167
1022917
1022916
objednací íslo
1025169
1022930
1022929
1.1.2009
3.2
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
Vícevrstvé bezpenostní membrány pro erpadla TZMb
Vícevrstvé bezpenostní membrány ProMinent s indikací poruchy tsnosti, s povrchovou teflonovou vrstvou na stran styku s dávkovanou chemikálií.
velikost erpadla
objednací íslo
120260, 120340, 120430, 120510, 120650
Makro TZ FM 670
070430, 070570, 070720, 070860, 071070
Makro TZ FM 1100
040840, 04110, 04140, 041670, 042100
Makro TZ FM 2100
1022887
1022900
1022921
Sady náhradních díl Makro TZMa
velikosti 120190, 120254,
120317, 120381,
dávkovací hlava FM 260 - DN 20
velikosti 060397, 060529,
060661, 060793,
dávkovací hlava FM 530 - DN 25
provedení
PP
PC
TT
SS
SS (bez ventil)
provedení
PP
PC
TT
SS
SS (bez ventil)
910452
910455
910458
910461
910475
objednací íslo
910453
910456
910459
910462
910476
objednací íslo
1001573
1001574
1001575
1001576
1001577
Procesní dávkovací erpadla
velikosti 030750, 031000, 031250, 031500, 031875
031050, 031395, 031740, 032100, 032500
provedení
dávkovací hlava FM 1500/2100 - DN 40
PP
PC
TT
SS
SS (bez ventil)
objednací íslo
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 17
3.2
Makro TZM - membránová dávkovací erpadla
Teflonové (PTFE) membrány dávkovacích erpadel TZMa
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií.
velikost erpadla
objednací íslo
811471
811472
811473
Procesní dávkovací erpadla
120190, 120254, 120317, 120381
Makro TZ FM 260
060397, 060529, 060661, 060793
Makro TZ FM 530
030750, 031000, 031250, 031500
031875, 031050, 031395, 031740, 032100, 032500
Makro TZ FM 1500 / FM 2100
3 - 18
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.3
Makro M5M - membránová dávkovací erpadla
3.3.1
Makro M5Ma - dávkovací membránová erpadla
®
Dávkovací erpadla ProMinent Makro M5Ma jsou membránová dávkovací erpadla
pohánná, ve standardním provedení, elektromotorem 3 kW, 230/400V, IP 55, tída izolace F. Délka zdvihu membrány je stavitelná v rozmezí od 0 - 20 mm. Pevodovka erpadla je uložena v litinové skíni chránné pryskyicovými nátry odolnými vi moské
vod. Dávkovací hlavy jsou vyrábny v rzných materiálových verzích, aby byla pokryta
poteba dávkování všech druh chemikálií. Pesnost dávkování je lepší jako ±2 % pi
optovném nastavení stejné hodnoty délky zdvihu membrány za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru a v rozmezí nastavení délky zdvihu 30 - 100 % (viz provozní pedpisy erpadla). Je doporueno všechny motory erpadel chránit odpovídajícím
jistiem proti petížení.
M5MaH
Pídavná jednohlavá jednotka M5MaA
pk_2_099
®
Dávkovací erpadlo ProMinent Makro M5Ma mže být doplnno o pídavnou jednotku
na duplexové nebo triplexové provedení (lze pidat i tyi dávkovací hlavy a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové uspoádání lze provést i
v míst instalace jednoduchou konverzí. Základní jednotka M5MaH mže být v pípad
poteby osazena výkonnjším motorem 5,5 kW. V pípad multiplexového uspoádání je
teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
M5MaH
Dvojhlavé provedení - Makro M5MaD / M5MaB
®
Dvouhlavá verze dávkovacího erpadla ProMinent Makro M5Ma je podobná jednohlavému provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy. Ob hlavy jsou pohánny
jednou pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje).
pk_2_093
Regulace výkonu erpadel Makro M5Ma
M5MaH
M5MaA
Servomotor nastavení délky zdvihu membrány pro Makro M5Ma
motor pro nastavování délky zdvihu membrány erpadla, stavcí as pibližn 100 vtein
pro 100 % délky zdvihu. Motor je osazen 2 limitními spínai minimální a maximální polohy, zptnvazebním potenciometrem 1 k, má krytí IP 54, napájení 230 V (± 10 %),
50/60 Hz, 40 W. Souástí dodávky je mechanická indikace délky zdvihu.
Servomotor lze dodat v pípad poteby i v jiném provedení (jiné napájení, jiné krytí, nevýbušnost).
pk_2_098
M5MaB
Frekvenní mni v kovové skíni, IP 54
Frekvenní mni zabudovaný ve skíce v provedení IP 54, s integrálním regulátorem a síovým spínaem pro daný výkon motoru.
Volitelné externí ízení analogovým signálem 0/4 - 20 mA a/nebo 0 - 10 V odpovídajícímu výstupní frekvenci 0-50 (60) Hz.
Integrovaný regulátor s mnoha funkcemi vetn pepínání pro manuální ovládání z
místa nebo pro externí regulaci analogovým signálem. Pi manuálním ovládání se zadává frekvence ovládacími tlaítky pomocí displeje. Displej slouží i k zobrazování textových
zpráv o pípadných poruchách. Vinutí motoru vybaveno termistory tepelné ochrany.
Senzor provedených zdvih se signálním výstupem typu Namur
Senzor je instalován na klikové hídeli pevodovky. Zajišuje pesnou detekci každého
pracovního zdvihu pomocí vaky a spínae, výstupem je signál typu Namur. Vhodné pro
diskontinuální dávkové procesy ízené asovaem a pro kontinuální proporcionální regulaci. Instalace senzoru je proveditelná pouze u výrobce.
pk_2_095
1.1.2009
Certifikováno pro provoz v prostedí s nebezpeím výbuchu, tída EEx ia II C T6.
Katalog ProMinent 2009
3 - 19
Procesní dávkovací erpadla
Servosystém nastavení délky zdvihu membrány pro Makro M5Ma
Servosystém sestává ze servomotoru a z integrovaného mikroprocesoru umožujícího
pijímat analogový ídící signál typu 0/4 - 20 mA. Technické parametry servosystému
jsou shodné s parametry servomotoru.
Obsahuje vstup analogového signálu 0/4 - 20 mA odpovídající zdvihu 0 - 100 %. Pepína pro volbu manuálního ovládání z místa nebo pro automatického dálkového ízení
analogovým signálem. Spína pro nastavování délky zdvihu pi provozu v režimu manuálního ovládání. Výstup signálu 0/4 - 20 mA pro indikaci polohy nastavení membrány.
3.3
Makro M5M - membránová dávkovací erpadla
Technická data
velikost
erpadla
M5Ma
041540
041900
042600
043400
044000
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 ot/min)
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
4
4
4
4
4
1540
1900
2600
3400
4000
427
427
427
427
427
60
75
103
133
156
výkon erpadla
pi frekvenci 60 Hz (1800 ot/min)
pi maximálním protitlaku
psi
l/hod
zd/min
58
58
58
58
-
1822
2254
3104
4064
-
sací
výška
m v. sl.
potrubní
pípojky
G - DN
hmotnost
pibl. kg
3
3
3
3
3
2¾“-50
2¾“-50
2¾“-50
2¾“-50
2¾“-50
320
320
320
320
320
71
89
123
159
-
Váha erpadla s dávkovací hlavou v provedení nerez je 340 kg
Maximální povolený tlak v sání erpadla je 50% maximálního povoleného protitlaku
Materiálová provedení dávkovacích hlav
destikové ventily DN 50
provedení
erpadla
dávkovací
hlava
sací a výtlaný
ventil
tsnní
ventilové destiky a pružiny
sedla ventil
PPT
polypropylen
polypropylen
PTFE
keramika / Hastelloy C + CTFE*
PTFE
PCT
PVC
PVC
PTFE
keramika / Hastelloy C + CTFE*
PTFE
TTT
PTFE s uhlíkem
PTFE s uhlíkem
PTFE
keramika / Hastelloy C + CTFE*
PTFE
SST
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4571 / 1.4404
PTFE
nerez 1.4404 / Hastelloy C
PTFE
®
Membrány jsou zhotoveny z materiálu DEVELOPAN s teflonovou (PTFE) vrstvou
* ventilové pružinky jsou potaženy ochrannou vrstvou z CTFE (podobné jako PTFE)
Na pání lze dodat zákaznické materiálové provedení dávkovací hlavy.
Elektromotory erpadel Makro M5Ma
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
3 kW
3 kW
3,6 kW
4 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
3,6 kW
4 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
3 kW
V0
3F IP 55
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
3 kW
V2
3F II2G EExd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
4 kW
Procesní dávkovací erpadla
S
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...)
musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
3 - 20
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.3
3.3.2
Makro M5M - membránová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel Makro M5Ma
M5M
1.1.2009
typ pohonné jednotky erpadla
H základní jednotka jednohlavá
D základní jednotka dvouhlavá
B pídavná jednotka dvouhlavá
A pídavná jednotka jednohlavá
velikost erpadla (1.-2. íslice = protitlak / bar; 3.-6. íslice = množství l/hod)
041540
4 bary
1540 l/hod
041900
4 bary
1900 l/hod
042600
4 bary
2600 l/hod
043400
4 bary
3400 l/hod
044000
4 bary
4000 l/hod
materiálové provedení dávkovací hlavy
PC PVC
PP polypropylen
SS nerez
TT teflon + 25% uhlík
materiál tsnní
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
T PTFE - standardní teflonová kompozitní membrána
provedení ventil dávkovací hlavy
1 ventily s pružinami, Hastelloy C; 0,1 bar
pipojení potrubí k ventilm
0 standardní – ventily s vnjšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
verze
®
0 s logem ProMinent - bez základové desky
®
1 bez loga ProMinent - bez základové desky
®
A s logem ProMinent - se základovou deskou pro 1 jednotku
®
B s logem ProMinent - se základovou deskou pro 2 jednotky
®
C s logem ProMinent - se základovou deskou pro 3 jednotky
®
D s logem ProMinent - se základovou deskou pro 4 jednotky
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400V
V(0) motor se zabudovaným frekvenním mniem
V(2) motor se zabudovaným frekvenním mniem (Exde)
5 bez motoru, pevodovka IEC 100
6 bez motoru, pevodovka IEC 112
0 bez motoru, bez pevodovky
krytí
0 IP 55 dle ISO, tída F
1 Exe provedení ATEX-T3
2 Exde provedení ATEX-T4
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
speciální provedení
0 standard
Katalog ProMinent 2009
3 - 21
Procesní dávkovací erpadla
Makro M5Ma - erpadla s mechanicky pohánnou membránou
3.3
3.3.3
Makro M5M - membránová dávkovací erpadla
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlaný ventil kompletní
ventilové destiky a pružinky
sada tsnní (O-kroužky, sedla ventil)
Sady náhradních díl Makro M5Ma
objednací íslo
dávkovací hlava FM 4000 PP
dávkovací hlava FM 4000 PC
dávkovací hlava FM 4000 TT
dávkovací hlava FM 4000 SS (bez ventil)
1008171
1008172
1008173
1008174
Teflonové (PTFE) membrány dávkovacích erpadel M5Ma
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou PTFE vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií.
objednací íslo
Makro/ 5 FM 4000
1009023
Procesní dávkovací erpadla
velikost erpadla
3 - 22
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.4
3.4.1
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Hydro - dávkovací hydraulicko-membránová erpadla
Jednohlavé erpadlo – základní jednotka Hydro
®
Dávkovací erpadla ProMinent Hydro jsou erpadla membránová s hydraulickým pohonem membrány. Ve standardním provedení jsou osazena tífázovými motory 0,37 /
0,75 kW, 230 / 400 V, krytí IP 55, tída vinutí F. Délka zdvihu membrány je 15 mm a je
stavitelná v krocích po 1 %. Skí erpadla vyrobená z litého hliníku obsahuje pevodovku, která se dodává ve 4 velikostech. Jsou dodávány 2 velikosti dávkovací hlavy, každá
velikost ve 2 materiálových provedeních. Všechna erpadla jsou ve standardním provedení osazena pojistným ventilem v obtoku hydraulické ásti erpadla, jakož i vícevrstvou
membránou se signalizací pípadné poruchy membrány. Pesnost dávkování je lepší jako ±1% pi optovném nastavení stejné polohy mechanizmu za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru a v rozmezí nastavení délky zdvihu 20 – 100% (viz provozní pedpisy erpadla).
pk_2_074
Dvouhlavé erpadlo – základní jednotka Hydro
®
Dvouhlavá verze dávkovacího erpadla ProMinent Hydro je podobná jednohlavému
provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy. Ob hlavy jsou pohánny jednou
pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje). Každá
dávkovací hlava má vlastní mechanizmus nastavování délky zdvihu takže každá dávkovací hlava mže dodávat jiné dopravní množství.
Pídavné jednotky erpadel ProMinent® Hydro
Pídavné jednotky erpadel Hydro jsou konstrukn provedené stejn jako jednotky základní. Základní jednotka vybavená elektromotorem mže být doplnna o pídavnou
jednotku jak v jednohlavé tak i dvouhlavé verzi.
pk_2_073
Regulace výkonu erpadel Hydro
Servomotor/servosystém nastavení délky zdvihu membrány
Servomotor pro automatické nastavování délky zdvihu membrány v krocích 1%
délky zdvihu za 1 vteinu. Je osazen dvma limitními spínai polohy pro maximální
a minimální pozici. Zptnvazební signálový potenciometr 1 k, krytí IP 54
Servosystém nastavení délky zdvihu obsahuje servomotor a integrovaný regulátor
ízený analogovým signálem. Vstupní signál 0/4 – 20 mA odpovídá délce nastavení
zdvihu 0 – 100%. Možnost pepínaní na manuální ovládání na míst nebo dálkové
ovládání signálem. Mechanická indikace polohy nastavení a analogový výstup 0/4 –
20 mA pro dálkový penos hodnoty polohy nastavení.
Elektromotor pro otákovou regulaci se zabudovaným frekvenním mniem
(viz identifikaní kod oznaování, písmeno V)
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, (HP2a 0,37 kW; HP3a 0,75 kW)
Externí regulace signálem 0/4 – 20 mA (pk_2_103)
Na ovládacím panelu elektromotoru jsou mimo jiné tyto ovládací prvky:
- spína Start/stop
- spína pro manuální nebo externí regulaci
- potenciometr pro regulaci otáek pi manuálním režimu
Systém pro otákovou regulaci v kovové skíni (viz identifikaní kod oznaování, písmeno Z)
Frekvenní mni je instalován ve skíni spolu s integrální ídící jednotkou a síovým spínaem, provedení IP 54, pro výkony max. 0,37 / 0,75 kW.
Externí ídící signál 0/4-20 mA / 0-10 V odpovídá zmn frekvence 0-50 (60) Hz. Integrální regulátor s mnoha funkcemi vetn pepínání pro manuální ovládání z místa
nebo pro externí regulaci analogovým signálem. Pi manuálním ovládání se zadává
frekvence ovládacími tlaítky pomocí displeje. Displej slouží i k zobrazování textových
zpráv o pípadných poruchách. Vinutí motoru vybaveno termistory tepelné ochrany.
Systém pro otákovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenní mni a elektromotor pro otákovou regulaci (oznaení R v identifikaním kódu erpadla).
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 23
Procesní dávkovací erpadla
pk_2_103
3.4
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Technická data Hydro/ 2
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz
pi maximálním protitlaku
l/hod
ml/zd
zd/min
výkon erpadla
pi 60 Hz
pi max. protitlaku
l/hod
zd/min
sací
výška
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
potrubní
pípojky
G - DN
váha
kg
72
150
180
224
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
Rp “-DN10
Rp “-DN10
Rp “-DN10
Rp “-DN10
Rp “-DN10
31
31
31
31
31
8,4
18
21
26
-
72
150
180
224
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
G ¾“-DN10
G ¾“-DN10
G ¾“-DN10
G ¾“-DN10
G ¾“-DN10
31
31
31
31
31
23
48
58
72
-
72
150
180
224
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
G ¾“-DN10**
G ¾“-DN10**
G ¾“-DN10**
G ¾“-DN10**
G ¾“-DN10**
31
31
31
31
31
typ
erpadla
HP2aH
bar
100003*
100006*
100007*
100009*
100010*
100
100
100
100
100
3
6
7
9
10
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
60
125
150
187
212
3,6
7
8
11
-
064007
064015
064018
064022
064025
64
64
64
64
64
7
15
18
22
25
2
2
2
2
2
60
125
150
187
212
025019
025040
025048
025060
025068
25
25
25
25
25
19
40
48
60
68
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
60
125
150
187
212
Pro erpadla v materiálovém provedení PVDF je maximální tlak 25 bar. Voliteln
dvoukulikové ventily pro SST s Rp “.
* materiálové verze SST / HCT mají dvoukulikové ventily
** HV verze mají ventily G 1“ - DN 15
Materiálová provedení dávkovacích hlav
oznaení
dávkovací hlava
ventily
tsnní/sedla
ventilové kuliky
SST
PVT
HCT
nerez 1.4571 / 1.4404
PVDF (polyvinylidenfluorid)
Hastelloy C
nerez 1.4581
PVDF
Hastelloy C
PTFE/ZrO2
PTFE/PTFE
PTFE/Hast.C
nerez 1.4401
keramika
keramika
Elektromotory erpadel HP2a
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
Procesní dávkovací erpadla
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
0,37 kW
0,37 kW
0,37 kW
0,37 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
0,37 kW
0,37 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50/60 Hz
0,37 kW
V0
1F IP 55
230 V ±5 %
50/60 Hz
0,37 kW
V2
3F II2G Eexd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
0,55 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
3F motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Detailní informace v datovém listu elektromotoru. Zákaznické provedení píruby
elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,..) musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
3 - 24
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.4
3.4.2
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel Hydro/ 2
HP2a
1.1.2009
Typ pohonu
H základní pohonná jednotka
D základní pohonná jednotka dvouhlavá
E základní pohonná jednotka, s možností instalace pídavné jednotky
F základní pohonná jednotka dvouhlavá, s možností instalace pídavné jednotky
A pídavná pohonná jednotka
B pídavná pohonná jednotka dvouhlavá
Velikost erpadla
100003 100 bar 3 l/hod
064007
64 bar 7 l/hod
025019 25 bar 19 l/hod
100006 100 bar 6 l/hod
064015
64 bar 15 l/hod
025040 25 bar 40 l/hod
100007 100 bar 7 l/hod
064018
64 bar 18 l/hod
025048 25 bar 48 l/hod
100009 100 bar 9 l/hod
064022
64 bar 22 l/hod
025060 25 bar 60 l/hod
100010 100 bar 10 l/hod
064025
64 bar 25 l/hod
025068 25 bar 68 l/hod
Materiálové provedení dávkovací hlavy
SS nerez
PV PVDF
HC Hastelloy C
Materiál tsnní
T PTFE - teflon
Typ membrány
0 standardní vícevrstvá membrána
Provedení ventil dávkovací hlavy
0 bez ventilových pružin
1 s ventilovými pružinami
D ventily se dvma kulikami
H HV provedení pro viskozní kapaliny (pouze pro 025019 až 025060)
Pipojení potrubí
0 standardní – ventily s vnjšími závity
E pírubami DIN ISO
F pírubami ANSI
Verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M zákaznická
Provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230 V/400 V, 50/60 Hz, 0,37 kW
L 3 fáz., 230 V/400 V, 50 Hz (Exe, Exde), 0,37 kW
P 3 fáz., 230 V/400 V, 60 Hz (Exe, Exde), 0,37 kW
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230 V/400 V, 0,37 kW
V(0) motor s integrovaným frekvenním mniem
V(2) motor s integrovaným frekvenním mniem (Exde)
Z 1 fáz. pro otákovou regulaci, 230V, 50/60 Hz
3 bez motoru, píruba B5, velikost 71
4 bez motoru, píruba C 56 (NEMA)
0 pídavná pohonná jednotka
Krytí
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení pro výbušné prostedí
Nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230 V, 50/60 Hz
2 servomotor 115 V, 60 Hz
A servosystém 0 – 20mA, 230 V
B servosystém 4 – 20mA, 230 V
C servosystém 0 – 20mA, 115 V
D servosystém 4 – 20mA, 115 V
Hydraulický olej
0 standard
1 vhodný pro potravináství
o
2 pro teploty do -25 C
Katalog ProMinent 2009
3 - 25
Procesní dávkovací erpadla
Hydro HP2a - erpadla s hydraulicky pohánnou membránou
3.4
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Technická data Hydro/ 3
velikost
erpadla
HP3aH
bar
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz
pi maximálním protitlaku
l/hod
ml/zd
zd/min
výkon erpadla
pi 60 Hz
pi max. protitlaku
l/hod
zd/min
sací
výška
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
potrubní
pípojky
G - DN
váha
kg
100010*
100021*
100025*
100031*
100035*
100
100
100
100
100
10
21
25
31
35
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
60
125
150
187
212
12
25
30
37
-
72
150
180
224
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
Rp “-DN10
Rp “-DN10
Rp “-DN10
Rp “-DN10
Rp “-DN10
41
41
41
41
41
064019
064040
064048
064060
064068
64
64
64
64
64
19
40
48
60
68
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
60
125
150
187
212
23
48
58
72
-
72
150
180
224
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
G ¾“-DN10
**
G ¾“-DN10
**
G ¾“-DN10
**
G ¾“-DN10
**
G ¾“-DN10
**
41
41
41
41
41
025048
025100
025120
025150
025170
25
25
25
25
25
48
100
120
150
170
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
60
125
150
187
212
58
120
144
180
-
72
150
180
224
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
G 1“-DN15***
G 1“-DN15***
G 1“-DN15***
G 1“-DN15***
G 1“-DN15***
41
41
41
41
41
Pro erpadla v materiálovém provedení PVDF je maximální tlak 25 bar.
* materiálové provedení SST / HCT s dvoukulikovými ventily
** HV verze mají ventily G1 ¼“ - DN 20, voliteln dvoukulikové ventily pro SST
s Rp “.
*** HV verze mají ventily G 1“ - DN 15
Materiálová provedení dávkovacích hlav
oznaení
SST
PVT
HCT
dávkovací hlava
nerez 1.4571 / 1.4404
PVDF (polyvinylidenfluorid)
Hastelloy C
ventily
nerez 1.4581
PVDF
Hastelloy C
tsnní/sedla
PTFE/ZrO2
PTFE/PTFE
PTFE/Hast.C
ventilové kuliky
nerez 1.4401
keramika
keramika
Elektromotory erpadel H3Pa
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
Procesní dávkovací erpadla
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
0,75 kW
0,75 kW
0,75 kW
0,75 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
0,75 kW
0,75 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50/60 Hz
0,75 kW
V
1F IP 55
230 V ±5 %
50/60 Hz
0,75 kW
V2
3F II2G Eexd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
0,55 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
3F motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Detailní informace v datovém listu elektromotoru. Zákaznické provedení píruby
elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...)
musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
3 - 26
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.4
3.4.3
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel Hydro/ 3
HP3a
1.1.2009
Typ pohonu
H základní pohonná jednotka
D základní pohonná jednotka dvouhlavá
E základní pohonná jednotka, s možností instalace pídavné jednotky
F základní pohonná jednotka dvouhlavá, s možností instalace pídavné jednotky
A pídavná pohonná jednotka
B pídavná pohonná jednotka dvouhlavá
Velikost erpadla
100010 100 bar 10 l/hod
064019 64 bar 19 l/hod
025048 25 bar
48 l/hod
100021 100 bar 21 l/hod
064040 64 bar 40 l/hod
025100 25 bar 100 l/hod
100025 100 bar 25 l/hod
064048 64 bar 48 l/hod
025120 25 bar 120 l/hod
100031 100 bar 31 l/hod
064060 64 bar 60 l/hod
025150 25 bar 150 l/hod
100035 100 bar 35 l/hod
064068 64 bar 68 l/hod
025170 25 bar 170 l/hod
Materiálové provedení dávkovací hlavy
SS
nerez
PV
PVDF
HC Hastelloy C
Materiál tsnní
T PTFE - teflon
Typ membrány
0
standardní vícevrstvá membrána
Provedení ventil dávkovací hlavy
0 bez ventilových pružin
1 s ventilovými pružinami
D ventily se dvma kulikami
H HV provedení pro viskozní kapaliny (pouze pro 100010 až 100035)
Pipojení potrubí
0 standardní – ventily s vnjšími závity
E pírubami DIN ISO
F pírubami ANSI
Verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M zákaznická
Provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230 V/400 V, 50/60 Hz, 0,75 kW
L 3 fáz., 230 V/400 V, 50 Hz (Exe, Exde), 0,75 kW
P 3 fáz., 230 V/400 V, 60 Hz (Exe, Exde), 0,75 kW
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230 V/400 V, 0,75 kW
V(0) motor s integrálním frekvenním mniem
V(1) motor s integrálním frekvenním mniem (Exde)
Z 1 fáz. pro otákovou regulaci, 230 V, 50/60 Hz
3 bez motoru, píruba B5, velikost 80
4 bez motoru, píruba C 56 (NEMA)
0 pídavná pohonná jednotka
Krytí
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení pro výbušné prostedí
Nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230 V, 50/60 Hz
2 servomotor 115 V, 60 Hz
A servosystém 0 – 20mA, 230 V
B servosystém 4 – 20mA, 230 V
C servosystém 0 – 20mA, 115 V
D servosystém 4 – 20mA, 115 V
Hydraulický olej
0
standard
1
vhodný pro potravináství
o
2
pro teploty do -25 C
Katalog ProMinent 2009
3 - 27
Procesní dávkovací erpadla
Hydro HP3a - erpadla s hydraulicky pohánnou membránou
3.4
3.4.4
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
pro provedení PVT
pro provedení SST/HCT
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
2 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlaný ventil kompletní
ventilová kulika nebo
sada tsnní
membrána
ventilová kulika
sada tsnní
Sady náhradních díl Hydro/ 2
velikosti 100010, 100009, 100007
100006, 100003, 064025
064022, 064018, 064015
064007
provedení
dávk. hlava FMH 25 - DN 10
objednací íslo
PVT
SST
HCT
SST (se 2 kompl. ventily)
SST (pro 2-kulikové ventily)
1005548
1005549
1009571
1005550
1005551
velikosti 025068, 025060, 025048
025040, 025019
provedení
objednací íslo
dávk. hlava FMH 60 - DN 10
PVT
1005552
SST
1005553
HCT
1009573
SST (se 2 kompl. ventily)
1005554
SST (pro 2-kulikové ventily) 1005555
Sady náhradních díl Hydro/ 3
velikosti 100035, 100031, 100025
100021, 100010, 064068
064060, 064048, 064040
064019
provedení
dávk. hlava FMH 60 - DN 10
objednací íslo
PVT
SST
HCT
SST (se 2 kompl. ventily)
SST (pro 2-kulikové ventily)
objednací íslo
1005556
1005557
1009575
1005558
Procesní dávkovací erpadla
velikosti 025170, 025150, 025120
025100, 025048
provedení
dávk. hlava FMH 150 - DN 15
PVT
SST
HCT
SST (se 2 kompl. ventily)
1005552
1005553
1009573
1005554
1005555
3 - 28
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.4
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Membrány dávkovacích erpadel Hydro/2 – PTFE / 1.4404
velikost
objednací íslo
FMH 25, pro velikosti (..SST..):
100010, 100009, 100007, 100006, 100003
064025, 064022, 064018, 064015, 064007
FMH 60, pro velikosti (..SST..):
025068, 025060, 025048, 025040, 025019
064068, 064060, 064048, 064040, 064019
100035, 100031, 100025, 100021, 100010
1005545
1005546
Membrány dávkovacích erpadel Hydro/2 – PTFE / Hastelloy C4
velikost
objednací íslo
FMH 25, pro velikosti (..PVT/HCT..):
064025, 064022, 064018, 064015, 064007
FMH 60, pro velikosti (..PVT/HCT..):
025068, 025060, 025048, 025040, 025019
064068, 064060, 064048, 064040, 064019
1006481
1006482
Membrány dávkovacích erpadel Hydro/3 – PTFE / 1.4404
velikost
objednací íslo
FMH 60, pro velikosti (..SST..):
064068, 064060, 064048, 064040, 064019
100035, 100031, 100025, 100021, 100010
FMH 150, pro velikosti (..SST..):
025170, 025150, 025120, 025100, 025048
1005546
1005547
Membrány dávkovacích erpadel Hydro/3 – PTFE / Hastelloy C4
velikost
objednací íslo
1006482
1006483
Procesní dávkovací erpadla
FMH 60, pro velikosti (..PVT/HCT..):
025068, 025060, 025048, 025040, 025019
064068, 064060, 064048, 064040, 064019
FMH 150, pro velikosti (..PVT/HCT..):
025170, 025150, 025120, 025100, 025048
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 29
Hydro - hydraulicko-membránová dávkovací erpadla
Procesní dávkovací erpadla
3.4
3 - 30
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.5
Makro TZH - hydraulicko-membránová erpadla
3.5.1
Makro TZHa
- dávkovací hydraulicko membránová erpadla
®
TZHaH
Dávkovací erpadla ProMinent Makro TZHa jsou membránová dávkovací erpadla pohánná, ve standardním provedení, elektromotorem o výkonu 1,5 kW, 230/400 V, krytí
IP 55, tída vinutí F. Délka zdvihu membrány je stavitelná pomocí posuvného mechanizmu od 0 - 20 mm s pesností nastavení 0,5 %. Pevodovka erpadla (4 velikosti) je uložena v litinové skíni chránné pryskyicovými nátry odolnými vi moské vod. Dávkovací hlavy jsou vyrábny v rzných materiálových verzích, aby byla pokryta poteba
dávkování všech druh chemikálií. Sací výška erpadla závisí na viskozit a hustot
erpané kapaliny, na dimenzích sacího potrubí a na zdvihové frekvenci membrány.
Pesnost dávkování je lepší jako ±1 % pi optovném nastavení stejné polohy mechanizmu za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky
zdvihu 10 - 100 % (viz provozní pedpisy erpadla). Je doporueno všechny motory erpadel chránit odpovídajícím jistiem proti petížení.
Pídavná jednotka Makro TZHaA
pk_2_021
®
TZHaH
TZHaA
Dávkovací erpadlo ProMinent Makro TZHa mže být doplnno o pídavnou jednotku a
vzniká tím duplexové nebo triplexové provedení podle potu pidaných jednotek (lze pidat i více hlav a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové
uspoádání lze provést i až v míst instalace jednoduchou konverzí. Pídavná jednotka
TZHaA má všechna nezbytná píslušenství. Základní jednotka TZHaH mže být v pípad poteby osazena výkonnjším motorem, který svým výkonem odpovídá hydraulickému výkonu multiplexového uspoádání erpadla. V pípad multiplexového uspoádání
je teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
Dvojhlavé provedení - Makro TZHaD / TZHaB
®
Dvojhlavá verze dávkovacího erpadla ProMinent Makro TZHa je podobná jednohlavému provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy.
Ob dávkovací hlavy jsou pohánny jednou pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje).
pk_2_022
TZHaB
Regulace výkonu erpadel Makro TZHa
Nastavení délky zdvihu pomocí servomotoru / servosystému
Servomotor nastavení délky zdvihu
motor pro nastavování délky zdvihu membrány erpadla, stavcí as pibližn 1 vteina
pro 1% délky zdvihu. Motor je osazen 2 limitními spínai minimální a maximální polohy,
zptnvazebním potenciometrem 1 k, má krytí IP 54, napájení 230 V (± 10 %), 50/60
Hz, 40 W. Souástí dodávky je mechanická indikace délky zdvihu.
Servomotor lze dodat v pípad poteby i v jiném provedení (jiné napájení, jiné krytí, nevýbušnost).
pk_2_023
Elektromotor pro otákovou regulaci se zabudovaným frekvenním mniem
(viz identifikaní kod oznaování, písmeno V)
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW (str. 2-50)
Externí regulace signálem 0/4 - 20 mA (pk_2_103)
pk_2_103
1.1.2009
Systém pro otákovou regulaci v kovové skíni (viz identifikaní kód oznaování, písmeno Z)
Systém pro otákovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenní mni a elektromotor pro otákovou regulaci 2,2 kW (str.2-50)
Katalog ProMinent 2009
3 - 31
Procesní dávkovací erpadla
Servosystém nastavení délky zdvihu
Servosystém sestává ze servomotoru a z integrovaného mikroprocesoru umožujícího
pijímat analogový ídící signál typu 0/4 - 20 mA. Technické parametry servosystému
jsou shodné s parametry servomotoru.
Obsahuje vstup analogového signálu 0/4 - 20 mA odpovídající zdvihu 0 - 100 %. Pepína pro volbu manuálního ovládání z místa nebo pro automatického dálkového ízení
analogovým signálem. Spína pro nastavování délky zdvihu pi provozu v režimu manuálního ovládání. Výstup signálu 0/4 - 20 mA pro indikaci polohy nastavení membrány.
3.5
3.5.2
Makro TZH - hydraulicko-membránová erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel Makro TZHa
Makro TZHa – erpadla s hydraulicky pohánnou membránou
Procesní dávkovací erpadla
TZHa
3 - 32
typ pohonné jednotky erpadla
H základní jednotka jednohlavá
D základní jednotka dvojhlavá
B pídavná jednotka dvojhlavá
A pídavná jednotka jednohlavá
velikost erpadla
160300 160500
160750
100669
101004
160400 160600
100502
100836
101224
* - materiálové verze PCA/PPE/TTT max. 10 bar
materiálové provedení dávkovací hlavy
PC
PVC
PP
polypropylen
SS
nerez
TT
teflon + 25% uhlík
materiál tsnní
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
T PTFE - standardní teflonová kompozitní membrána
provedení ventil dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily s pružinami
pipojení potrubí k ventilm
0 standardní – ventily s vnjšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
verze
®
0 s logem ProMinent - bez základové desky
®
2 bez loga ProMinent - bez základové desky
®
A s logem ProMinent - se základovou deskou pro 1 jednotku
®
B s logem ProMinent - se základovou deskou pro 2 jednotky
®
C s logem ProMinent - se základovou deskou pro 3 jednotky
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400V,
V(0) motor se zabudovaným frekvenním mniem
V(2) motor se zabudovaným frekvenním mniem (Exde)
Z motor + frekvenní mni, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
4 bez motoru, píruba 56 C
7 bez motoru, píruba 120/80
8 bez motoru, píruba 160/90
0 bez motoru, pídavná jednotka
krytí
0 IP 55 dle ISO, tída F
1 Exe provedení ATEX-T3
2 Exde provedení ATEX-T4
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
speciální provedení
0 standard
3 provedení pro teploty do -25°C
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.5
Makro TZH - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data
velikost
erpadla
TZHa
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 ot/min)
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
160300
160400
160500
160600
160750
100502
100669
100836
101004
101204
16*
16*
16*
16*
16*
10
10
10
10
10
300
400
500
600
750
502
669
836
1004
1204
69,4
69,4
69,4
69,4
69,4
116,2
116,2
116,2
116,2
116,2
72
96
120
144
180
72
96
120
144
180
výkon erpadla
pi frekvenci 60 Hz (1800 ot/min)
pi maximálním protitlaku
psi
l/hod
zd/min
232
232
232
232
232
145
145
145
145
145
424
480
600
720
602
802
1003
1204
-
sací
výška
m v. sl.
86
115
144
173
86
115
144
173
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
potrubní
pípojky
G - DN
hmotnost
pibl. kg*
1½“ - 25
1½“ - 25
1½“ - 25
1½“ - 25
1½“ - 25
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
Maximální povolený tlak v sání erpadla je 50% maximálního povoleného protitlaku
Materiálové verze PPT / PCT / TTT – maximální povolený protitlak je 10 bar
* nerezové provedení 95 kg
Zákaznické provedení na pání.
Materiálová provedení dávkovacích hlav
kulikové ventily DN 20 / DN 25
destikové ventily DN 40
ventilové
kuliky
borosilikátové
sklo
ventilové
destiky a
pružiny
keramika
Hast.C / CTFE*
provedení
dávkovací
hlava
sací a výtlaný
ventil
tsnní
PPT
polypropylen
polypropylen
PTFE
PCT
PVC
PVC
PTFE
TTT
PTFE
s uhlíkem
PTFE
s uhlíkem
PTFE
SST
nerez
1.4571 / 1.4404
nerez 1.4581
sedla
ventil
tsnní
sedla
ventil
PTFE
PTFE
borosilikátové
sklo
PTFE
PTFE
keramika
Hast.C / CTFE*
PTFE
keramika
PTFE
PTFE
keramika
Hast.C / CTFE*
PTFE
PTFE
nerez 1.4404
PTFE
Hast.C
®
Membrány jsou zhotoveny z materiálu DEVELOPAN s teflonovou (PTFE) vrstvou
* ventilové pružinky jsou potaženy vrstvou z CTFE (podobné jako PTFE)
Na pání lze dodat zákaznické materiálové provedení dávkovací hlavy.
PTFE
nerez 1.4401
PTFE
PTFE
Elektromotory erpadel Makro TZHa
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
1,5 kW
1,5 kW
1,5 kW
1,5 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
1,5 kW
1,5 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
2,2 kW
V0
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
2,2 kW
V2
3F II2G EExd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
2,2 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F, 230 V, 50/60 Hz
(3F motor se zabudovaným
frekvenním mniem)
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Detailní informace v datovém listu elektromotoru.
Zákaznické provedení píruby elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...)
musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 33
Procesní dávkovací erpadla
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
3.5
3.5.3
Makro TZH - hydraulicko-membránová erpadla
Doporuené sady náhradních díl
Sady náhradních díl Makro TZHa
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlaný ventil kompletní
ventilová kulika (destiky a pružinky pro DN 40)
sada tsnní (O-kroužky, sedla ventil)
velikosti 160300, 160400, 160500
160600, 160750
provedení
dávkovací hlava FMH 70-20
PPT
PCT
TTT
SST
SST (bez ventil)
velikosti 100502, 100669, 100836
101004, 101204
provedení
dávkovací hlava FMH 90-20
PPT
PCT
TTT
SST
SST (bez ventil)
objednací íslo
911903
911901
911905
911907
911908
objednací íslo
911904
911902
911906
911910
911909
Membrány dávkovacích erpadel TZHa
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií, vnitní prostor pod vakuem.
velikost erpadla
objednací íslo
806938
Procesní dávkovací erpadla
pk_2_024
membrána pro Makro TZHa (FMH 70-20, FMH 90-20)
3 - 34
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.6
Makro M5H - hydraulicko-membránová erpadla
3.6.1
Makro M5Ha - dávkovací hydraulicko-membránová
erpadla
®
Dávkovací erpadla ProMinent Makro M5Ha jsou membránová dávkovací erpadla pohánná elektromotorem o výkonu 3 kW, 230/400V, IP 55, F. Délka zdvihu membrány je
stavitelná v rozmezí od 0 - 50 mm. Pevodovka erpadla je uložena v litinové skíni chránné pryskyicovými nátry odolnými vi moské vod. Dávkovací hlavy jsou vyrábny
v rzných materiálových verzích aby byla pokryta poteba dávkování všech druh chemikálií. Pesnost dávkování je lepší jako ±1 % pi optovném nastavení stejné hodnoty
délky zdvihu membrány za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru a v rozmezí nastavení délky zdvihu 10 - 100 % (viz provozní pedpisy erpadla). Je doporueno
všechny motory erpadel chránit odpovídajícím jistiem proti petížení.
M5HaH
Pídavná jednotka jednohlavá M5HaA
®
Dávkovací erpadlo ProMinent Makro M5Ha mže být doplnno o pídavnou jednotku
na duplexové nebo triplexové provedení (lze pidat i tyi dávkovací hlavy a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové uspoádání lze provést i
v míst instalace jednoduchou konverzí. Základní jednotka M5MaH mže být v pípad
poteby osazena výkonnjším motorem 5,5 kW. V pípad multiplexového uspoádání je
teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
pk_2_096
M5HaH
Základní erpadlo dvojhlavé - M5HaD
Pídavná jednotka dvojhlavá - M5HaB
®
Dvouhlavá verze dávkovacího erpadla ProMinent Makro M5Ha je podobná jednohlavému provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy. Ob hlavy jsou pohánny
jednou pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje).
Regulace výkonu erpadel Makro M5Ha
pk_2_097
M5HaH
M5HaA
Servomotor nastavení délky zdvihu membrány pro Makro M5Ha
motor pro nastavování délky zdvihu membrány erpadla, stavcí as pibližn 100 vtein
pro 100 % délky zdvihu. Motor je osazen 2 limitními spínai minimální a maximální polohy, zptnvazebním potenciometrem 1 k, má krytí IP 54, napájení 230 V (±10 %),
50/60 Hz, 40 W. Souástí dodávky je mechanická indikace délky zdvihu.
Servomotor lze dodat v pípad poteby i v jiném provedení (jiné napájení, jiné krytí, nevýbušnost).
Servosystém nastavení délky zdvihu membrány pro Makro M5Ha
Servosystém sestává ze servomotoru a z integrovaného mikroprocesoru umožujícího
pijímat analogový ídící signál typu 0/4 - 20 mA. Technické parametry servosystému
jsou shodné s parametry servomotoru.
Obsahuje vstup analogového signálu 0/4 - 20 mA odpovídající zdvihu 0 - 100 %. Pepína pro volbu manuálního ovládání z místa nebo pro automatického dálkového ízení
analogovým signálem. Spína pro nastavování délky zdvihu pi provozu v režimu manuálního ovládání. Výstup signálu 0/4 - 20 mA pro indikaci polohy nastavení membrány.
M5HaB
Frekvenní mni v kovové skíni, IP 54
Frekvenní mni zabudovaný ve skíce v provedení IP 54, s integrálním regulátorem a síovým spínaem pro daný výkon motoru.Volitelné externí ízení analogovým signálem 0/4 - 20 mA a/nebo 0 - 10 V odpovídajícímu výstupní frekvenci 0 - 50
(60) Hz. Integrální regulátor s mnoha funkcemi vetn pepínání pro manuální ovládání z místa nebo pro externí regulaci analogovým signálem. Pi manuálním ovládání se
zadává frekvence ovládacími tlaítky pomocí displeje. Displej slouží i k zobrazování textových zpráv o pípadných poruchách. Vinutí motoru vybaveno termistory tepelné ochrany.
Senzor provedených zdvih se signálním výstupem typu Namur
Senzor je instalován na klikové hídeli pevodovky. Zajišuje pesnou detekci každého
pracovního zdvihu pomocí vaky a spínae, výstupem je signál typu Namur. Vhodné pro
diskontinuální dávkové procesy ízené asovaem a pro kontinuální proporcionální regulaci. Instalace senzoru je proveditelná pouze u výrobce.
Certifikováno pro provoz v prostedí s nebezpeím výbuchu , tída EEx ia II C T6.
pk_2_092
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 35
Procesní dávkovací erpadla
pk_2_094
3.6
Makro M5H - hydraulicko membránová erpadla
Technická data
velikost
erpadla
M5Ha
250450
250562
250772
250997
251170
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 ot/min)
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
25
450
125
60
25
562
125
75
25
772
125
103
25
997
125
133
25
1170
125
156
výkon erpadla
pi frekvenci 60 Hz (1800 ot/min)
pi maximálním protitlaku
psi
l/hod
zd/min
362
537
72
362
671
89
362
922
123
362
1191
159
-
160616
160770
161058
161366
161602
16
16
16
16
16
616
770
1058
1366
1602
171,2
171,2
171,2
171,2
171,2
60
75
103
133
156
145
145
145
145
145
120716
120895
121229
121588
121862
12
12
12
12
12
716
895
1229
1588
1862
199
199
199
199
199
60
75
103
133
156
145
145
145
145
145
120919
121148
121577
122037
122389
12
12
12
12
12
919
1148
1577
2037
2389
255,3
255,3
255,3
255,3
255,3
60
75
103
133
156
101345
101680
102310
102980
103500
10
10
10
10
10
1345
1680
2310
2980
3500
374
374
374
374
374
60
75
103
133
156
062305
062880
063960
065110
066000
6
6
6
6
6
2305
2880
3960
5110
6000
641
641
641
641
641
sací
výška
m v. sl.
3
3
3
3
3
potrubní
pípojky
G - DN
G2“ -32
G2“ -32
G2“ -32
G2“ -32
G2“ -32
váha
kg
320
320
320
320
320
72
89
123
159
-
3
3
3
3
3
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
320
320
320
320
320
855
1069
1469
1898
-
72
89
123
159
-
3
3
3
3
3
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
320
320
320
320
320
145
145
145
145
145
1098
1372
1885
2435
-
72
89
123
159
-
3
3
3
3
3
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
G2¼“ -40
320
320
320
320
320
145
145
145
145
145
1607
2008
2761
3562
-
72
89
123
159
-
3
3
3
3
3
G2¾“-50
G2¾“-50
G2¾“-50
G2¾“-50
G2¾“-50
330
330
330
330
330
736
920
1264
1633
-
60
87
2755
72
3
DN65 pír.*
330
75
87
3443
89
3
DN65 pír.*
330
103
87
4734
123
3
DN65 pír.*
330
133
87
6108
159
3
DN65 pír.*
330
156
3
DN65 pír.*
330
Pro materiálové provedení PPT / PCT / TTT je maximální povolený protitlak 10 bar.
* provedení SST se závitem G 2 ½“
Procesní dávkovací erpadla
Materiálová provedení dávkovacích hlav
destikové ventily
DN 32 / DN 50 / DN 65
destiky
sedla
tsnní
a pružiny
ventil
destikové ventily
DN 40
destiky
tsnní
a pružiny
sedla
ventil
provedení
erpadla
dávkovací
hlava
sací a výtlaný
ventil
PPT
polypropylen
polypropylen
PTFE
keramika
Hast.C + CTFE*
PTFE
PPT
PTFE
keramika
Hast.C + CTFE*
PTFE
PCT
PVC
PVC
PTFE
keramika
Hast.C + CTFE*
PTFE
PCT
PTFE
keramika
Hast.C + CTFE*
PTFE
TTT
PTFE
s uhlíkem
PTFE
s uhlíkem
PTFE
keramika
Hast.C + CTFE*
PTFE
TTT
PTFE
keramika
Hast.C + CTFE*
PTFE
SST
nerez 1.4571
/ 1.4404
nerez 1.4571
/ 1.4404
PTFE
nerez 1.4404
Hast.C
PTFE
SST
PTFE
nerez 1.4404
Hast.C
PTFE
Patentované kompozitní membrány s vnitním prostorem pod vakuem
* ventilové pružinky jsou potaženy vrstvou z CTFE (podobné jako PTFE)
3 - 36
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.6
Makro M5H - hydraulicko-membránová erpadla
3.6.2
Identifikaní kód oznaování erpadel Makro M5Ha
M5Ha
1.1.2009
typ pohonné jednotky erpadla
H základní jednotka jednohlavá
D základní jednotka dvouhlavá
B pídavná jednotka dvouhlavá
A pídavná jednotka jednohlavá
velikost erpadla (1.-2. íslice = protitlak / bar; 3.-6. íslice = množství l/hod)
062305 101345
120919
120716
160616
250450
062880 101680
121148
120895
160770
250562
063960 102310
121148
121229
161058
250772
065110 102980
122037
121588
161366
250997
066000 103500
122389
121862
161602
251170
materiálové provedení dávkovací hlavy
PC PVC
PP polypropylen
SS nerez
TT teflon + 25% uhlík
materiál tsnní
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
T PTFE - standardní teflonová kompozitní membrána s indikací netsnosti
provedení ventil dávkovací hlavy
1 ventily s pružinami, Hastelloy C; 0,1 bar
pipojení potrubí k ventilm
0 standardní – ventily s vnjšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
verze
®
0 s logem ProMinent - bez základové desky
®
1 bez loga ProMinent - bez základové desky
®
A s logem ProMinent - se základovou deskou pro 1 jednotku
®
B s logem ProMinent - se základovou deskou pro 2 jednotky
®
C s logem ProMinent - se základovou deskou pro 3 jednotky
®
D s logem ProMinent - se základovou deskou pro 4 jednotky
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400V
V(0) motor se zabudovaným frekvenním mniem
V(2) motor se zabudovaným frekvenním mniem (Exde)
5 bez motoru, pevodovka IEC 100
6 bez motoru, pevodovka IEC 112
0 bez motoru, bez pevodovky
krytí
0 IP 55 dle ISO, tída F
1 Exe provedení ATEX-T3
2 Exde provedení ATEX-T4
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
speciální provedení
0 standard
3 provedení pro teploty do –25°C
Katalog ProMinent 2009
3 - 37
Procesní dávkovací erpadla
Makro M5Ha - erpadla s hydraulicky pohánnou membránou
3.6
3.6.3
Makro M5H - hydraulicko membránová erpadla
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlaný ventil kompletní
sada tsnní (O-kroužky, sedla ventil, ...)
Sady náhradních díl Makro/ 5 M5Ha
pro erpadla 250450, 250562, 250772, 250997, 251170
dávkovací hlava FMH 60-50
provedení
SS
SS (se dvma kompl. ventily)
objednací íslo
1008169
1008170
pro erpadla
160616, 160770, 161058, 161366, 161602
120716, 120895, 121229, 121588, 121862
120919, 121148, 121577, 122037, 122389
dávkovací hlava FMH 70/75/85-50
provedení
PP
PC
TT
SS
SS (bez ventily)
objednací íslo
911904
911902
911906
911910
911909
pro erpadla 101345, 101680, 102310, 102980, 103500
dávkovací hlava FMH 100-50
provedení
PP
PC
TT
SS
SS (bez ventily)
objednací íslo
1008246
1008247
1008248
1008249
1008250
pro erpadla 062305, 062880, 063960, 065110, 066000
dávkovací hlava FMH 130-50
provedení
PP
PC
TT
SS
SS (bez ventil)
objednací íslo
1008251
1008252
1008253
1008264
1008265
Membrány dávkovacích erpadel M5Ha
Procesní dávkovací erpadla
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií, vnitní prostor pod vakuem.
velikost dávkovací hlavy
FMH 60/70/75/85 – 50
FMH 100/130 – 50
objednací íslo
1007298
1007852
pk_2_024
3 - 38
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.6
Makro M5H - hydraulicko-membránová erpadla
Elektromotory erpadel Makro M5Ha
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
3 kW
3 kW
3,6 kW
4 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
3,6 kW
4 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
3 kW
V0
3F IP 55
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
3 kW
V2
3F II2G EExd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
4 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Procesní dávkovací erpadla
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...)
musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 39
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.1
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MfS 600/75
pk_2_121
Tlak [bar]
Dávkovací erpadly ady ORLITA MF jsou konstruovaná modulárn a v zásad
jsou sestavena z pohonné jednotky, klikové skín a dávkovací hlavy jako samostatných funkních ástí. Hydraulicko-membránová dávkovací hlava je osazena
dvojitou membránou (PTFE) s integrovaným indikátorem poruchy membrány. Zabudovaný pojistný ventil chrání erpadlo ped petížením. Pesnost reprodukovatelnosti dávkování za definovaných provozních podmínek je ±0,5 % pokud je délka
zdvihu nastavena v pásmu 10 - 100 %.
Dopravní množství [litr/hod]
Vícehlavé uspoádání dávkovacích erpadel
Modulární konstrukce erpadel ady MF umožuje volit etné kombinace pevodovek, motor a dávkovacích hlav, jako je napíklad níže zobrazené tyhlavé provedení dávkovacího erpadla se stedovou pohonnou jednotkou.
Vícehlavé erpadlo ProMinent/Orlita
pk_2_128
Procesní dávkovací erpadla
Trojhlavé uspoádání dávkovacích erpadel
Trojhlavé dávkovací erpadlo je sestaveno tak, že výtlané zdvihy jednotlivých hlav
jsou fázov posunuty o 120°. Výsledkem je výtlak kapaliny bez tlakových pulzací a
bez poteby instalovat tlumie pulzací ve výtlaném potrubí. Toto provedení je
upednostováno zejména chemickými provozy a petrochemickými provozy.
Trojhlavé erpadlo ProMinent/ORLITA
pk_2_129
3 - 40
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
Typy pohon
hlavní pohon + celkový poet
pohon
H - horizontální pohon
V - vertikální pohon
Z - stedový pohon
erpadlo ze strany 37, na obrázku pk_2_129
extern instalovaný pohon (A) +
smr otáení (R nebo L)
AL - externí pohon levotoivý
AR - externí pohon pravotoivý
erpadlo ze strany 37
na obrázku pk_2_128
Pi objednání vícehlavého erpadla je teba specifikovat samostatn hlavní erpadlo a všechny pídavné jednotky pomocí identifikaního kódu. Píklad pro tíhlavé
erpadlo:
MF_a H3……….
MF_a AR……….
MF_a AR……….
Materiálová provedení dávkovacích hlav
dávkovací hlava
tlesa ventil (sací, výtlaný)
tsnní ventil
ventily
sedla ventil
rozsah
1.4404
A 316 L
1.4404
A 316 L
1.4462
Duplex SS
1.4539
A904L
nevztahuje se
nevztahuje se
1.4404
A316L
1.4462
Duplex SS
1.4539
A904L
1.4571
A 316 Ti
1.4571
A 316 Ti
1.4571
A 316 Ti
2.4610
Hastelloy C-4
rubín
rubín
1.4462
Duplex SS
1.4462
Duplex SS
1.4539
A904L
1.4571
A 316 Ti
1.4462
Duplex SS
1.4462
Duplex SS
1.4539
A904L
DN 3
DN6
DN6
DN6
Procesní dávkovací erpadla
oznaení
S1 (DIN)
S1 (ANSI)
S1 (DIN)
S1 (ANSI)
S2 (DIN)
S2 (ANSI)
S3 (DIN)
S3 (ANSI)
Elektropohony
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
napájení - standardní naptí
A
50 Hz
B (stavitelný 1:5)
50 Hz
H
K (stavitelný 1:5)
60 Hz
60 Hz
1.1.2009
3F, 230/400
3F, 400/690
3F, 230/400
3F, 400/690
3F, 220/380
3F, 220/380
3F, 500
3F, 415
3F, 500
3F, 415
3F, 400
3F, 400
Katalog ProMinent 2009
3F, 380/660
3F, 380/660
3 - 41
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.2
MfS 18 (MF1a) - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data erpadel MfS 18, jednohlavá, 50 Hz
prmr
plunžru
mm
7
8
10
12
16
20
22
25
27
30
36
40
44
50
65
dopravní množství Qth v [l/hod] na
dávkovací hlavu, pi daném potu
zdvih [zd./min]
70
88
108
140
200
3
cm /zdv.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
0,58
2,4
3,0
3,7
4,8
6,9
0,75
3,2
4,0
4,9
6,3
9,0
1,18
4,9
6,2
7,6
9,9
14,1
1,70
7,1
9,0
11,0 14,3
20,4
3,02
12,7
15,9
19,5 25,3
36,2
4,71
19,8
24,9
30,5 39,6
56,5
5,70
23,9
30,1
36,9 47,9
68,4
7,36
30,9
38,9
47,7 61,9
88,4
8,59
36,1
45,3
55,7 72,1 103,1
10,60
44,5
56,0
68,7 89,1 127,2
15,27
64,1
80,6
98,9 128,0 183,2
18,85
79,2
99,5 122,1 158,3 226,2
22,81
95,8 120,4 147,8 191,6 273,7
29,45 123,7 155,5 190,9 247,4 353,4
49,77 209,1 262,8 322,5 418,1 597,3
objem
na 1
zdvih
max.
tlak
bar
400
348
222
154
87
55
46
35
30
24
17
13
11
8
5
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,50
0,55
0,67
0,84
0,86
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
50%
0,70
0,72
0,79
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
standardní
ventily
DKu* DN3
DKu* DN3
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke***DN10 / DN6
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16/25
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
G¼“ vnitní
G¼“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
DN10 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15/25 Jt 40
ANSI/ASME
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
½“ x ¼“ FNPT
½“ FNPT
½“ FNPT
½“ #300RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“x1“ #150RF
Technická data erpadel MfS 18, jednohlavá, 60 Hz
prmr
plunžru
mm
7
8
10
12
16
20
22
25
27
30
36
40
44
50
65
dopravní množství Qth v [l/hod] na
dávkovací hlavu, pi daném potu
zdvih [zd./min]
67
87
106
130
168
3
cm /zdv.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
0,58
2,3
3,0
3,7
4,5
5,8
0,75
3,0
3,9
4,8
5,9
7,6
1,18
4,7
6,1
7,5
9,2
11,0
1,70
6,8
8,9
10,8 13,2
17,1
3,02
12,1
15,7
19,2 23,5
30,4
4,71
18,9
24,6
30,0 36,8
47,5
5,70
22,9
29,8
36,3 44,5
57,5
7,36
29,6
38,4
46,8 57,4
74,2
8,59
34,5
44,8
54,6 67,0
86,6
10,60
42,6
55,3
67,4 82,7 106,9
15,27
61,4
79,7
97,1 119,1 153,9
18,85
75,8
98,4 119,9 147,0 190,0
22,81
91,7 119,1 145,1 177,9 229,9
29,45 118,4 153,7 187,3 229,7 296,9
49,77 200,1 259,9 316,6 388,2 501,7
objem
na 1
zdvih
Procesní dávkovací erpadla
*
***
max.
tlak
bar
400
348
222
154
87
55
46
35
30
24
17
13
11
8
5
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,50
0,55
0,67
0,84
0,86
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
50%
0,70
0,72
0,79
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
standardní
ventily
DKu* DN3
DKu* DN3
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke***DN10 / DN6
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16/25
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
G¼“ vnitní
G¼“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
DN10 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15/25 Jt 40
ANSI/ASME
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
½“ x ¼“ FNPT
½“ FNPT
½“ FNPT
½“ #300RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“x1“ #150RF
dvojité ventily
kuželka
Poznámka:
další varianty na vyžádání
erpadla odpovídající standardu API jsou navrhovány s rezervou výkonu minimáln 10%
veškerá výkonová hydraulická data odpovídají dávkování vody o teplot 20 °C
3 - 42
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MF1a
Typ pohonu
V1* hlavní jednotka vertikální
AL
pídavná jednotka levotoivá
Z1* hlavní jednotka stedová
AR
pídavná jednotka pravotoivá
M** modifikováno
Prmr plunžru (nap. 007 = 7 mm)
007
7 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 36 / 40 / 44 / 50 / 65 mm
Zdvihová frekvence 50 (60) Hz
2
- (67) zdvih/min
4 88 (106) zdvih/min
6 140 (168) zdvih/min
3
70 (87) zdvih/min
5 108 (130) zdvih/min
7 200 (- ) zdvih/min
Materiálové provedení dávkovací hlavy vetn ventil
S1
nerez (viz tabulka, list 2)
Teplota erpané kapaliny
0
-10 °C až 80 °C
3
+10 °C až 115 °C
1
-25 °C až 60 °C
4
+10 °C až 150 °C
2
-40 °C až 60 °C
Provedení pracovní membrány
0
vícevrstvá membrána z PTFE se signalizací
1
vícevrstvá membrána z PTFE s manometrem
Provedení ventil dávkovací hlavy
0
standardní
1
standardní s pružinami
2
standardní dvojité ventily
3
standardní dvojité ventily s pružinami
Pipojení potrubí sací strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Pipojení potrubí výtlané strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Speciální provedení erpadla
0
základní provedení
1
vyhívání dávkovací hlavy
2
dávkovací hlava leštná
3
speciální nátr
Elektropohon
A
pro frekvenci 50 Hz
B
pro frekvenci 50 Hz - stavitelnou
H
pro frekvenci 60 Hz
K
pro frekvenci 60 Hz - stavitelnou
0
pídavné erpadlo
1
bez motoru, s pírubou IEC
2
bez motoru, s pírubou NEMA
Krytí
0
IP55
C
IP55 EExde
1
IP56
D
IP56 EExn
A
IP55 EExn
E
IP56 EExe
B
IP55 EExe
F
IP56 EExde
Volby elektrovýbavy
0
standard
1
senzor provedených zdvih
Nastavování délky zdvihu
0
manuální
1
0/4-20 mA bez Ex
2
0/4-20 mA Ex, zona 2
3
0/4-20 mA Ex, zona 1
4
0/4-20 mA Ex, ne Ex offshore
5
0/4-20 mA Ex, zona 2 offshore
6
0/4-20 mA Ex, zona 1 offshore
Teplota okolí
0
-20 °C až 40 °C
1
-40 °C až 40 °C
2
0 °C až 55 °C
Certifikace
0
CE
1
API 675
2
VDMA
3
ATEX
4
ATEX / API 675
5
VDMA / ATEX
*
**
1.1.2009
detaily uspoádání erpadla viz strana 3-41 (typy pohon)
modifikované provedení (M) lze nabídnout pro každou alternativu z identifikaního
kodu
Katalog ProMinent 2009
3 - 43
Procesní dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování dávkovacích erpadel ORLITA MfS18 (MF1a)
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.3
MfS 35 (MF2a) - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data erpadel MfS 35, jednohlavá, 50 Hz
prmr
plunžru
mm
7
8
10
12
16
20
22
25
27
30
36
40
44
50
65
dopravní množství Qth v [l/hod] na
dávkovací hlavu, pi daném potu
zdvih [zd./min]
70
88
108
140
200
3
cm /zdv.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
0,77
3,2
4,1
5,0
6,5
9,2
1,01
4,2
5,3
6,5
8,4
12,1
1,57
6,6
8,3
10,2
13,2
18,8
2,26
9,5
11,9
14,7
19,0
27,1
4,02
16,9
21,2
26,1
33,8
48,3
6,28
26,4
33,2
40,7
52,8
75,4
7,60
31,9
40,1
49,3
63,9
91,2
9,82
41,2
51,8
63,9
82,5 117,8
11,45
48,1
60,5
74,2 96,2 137,4
14,14
59,4
74,6
91,6 118,8 169,6
20,36
85,5 107,0 131,9 171,0 244,3
25,13 105,6 132,7 162,9 211,1 301,6
30,41 127,7 160,6 197,1 255,4 364,9
39,27 164,9 207,3 254,5 329,9 471,2
66,37 278,7 350,4 430,1 557,5 796,4
objem
na 1
zdvih
objemová
úinnost
pi % tlaku
max.
tlak
bar
400
400
400
309
174
111
92
71
61
49
34
27
23
17
10
100%
0,50
0,50
0,50
0,79
0,83
0,86
0,86
0,87
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
50%
0,70
0,70
0,70
0,85
0,86
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
DKu* DN3
DKu* DN3
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke***DN10 / DN6
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16/25
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
G¼“ vnitní
G¼“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
DN10 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15/25 Jt 40
ANSI/ASME
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
½“ x ¼“ FNPT
½“ FNPT
½“ FNPT
½“ #300RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“x1“ #150RF
Technická data erpadel MfS 35, jednohlavá, 60 Hz
prmr
plunžru
mm
7
8
10
12
16
20
22
25
27
30
36
40
44
50
65
dopravní množství Qth v [l/hod] na
dávkovací hlavu, pi daném potu
zdvih [zd./min]
67
87
106
130
168
3
cm /zdv.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
0,77
3,1
4,0
4,9
6,9
7,8
1,01
4,0
5,2
6,4
7,8
10,1
1,57
6,3
8,2
10,0 12,3
15,8
2,26
9,1
11,8
14,4 17,6
22,8
4,02
16,2
21,0
25,6 31,4
40,5
6,28
25,3
32,8
40,0 49,0
63,3
7,60
30,6
39,7
48,4 59,3
76,6
9,82
39,5
51,2
62,4 76,6
99,0
11,45
46,0
59,8
72,8 89,3 115,4
14,14
56,8
73,8
89,9 110,3 142,5
20,36
81,8 106,3 129,5 158,8 205,2
25,13 101,0 131,2 159,8 196,0 253,3
30,41 122,3 158,7 193,4 237,2 306,5
39,27 157,9 205,0 249,8 306,3 395,8
66,37 266,8 346,4 422,1 517,7 669,0
objem
na 1
zdvih
objemová
úinnost
pi % tlaku
max.
tlak
bar
400
400
400
309
174
111
92
71
61
49
34
27
23
17
10
100%
0,50
0,50
0,50
0,79
0,83
0,86
0,86
0,87
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
50%
0,70
0,70
0,70
0,85
0,86
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
DKu* DN3
DKu* DN3
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke*** DN6
Ke***DN10 / DN6
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN10
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16/25
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
G¼“ vnitní
G¼“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
G
“ vnitní
DN10 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15 Jt 40
DN15/25 Jt 40
ANSI/ASME
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
¼“ FNPT
½“ x ¼“ FNPT
½“ FNPT
½“ FNPT
½“ #300RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“ #150RF
¾“x1“ #150RF
Procesní dávkovací erpadla
* dvojité ventily
*** kuželka
Poznámka:
další varianty na vyžádání
erpadla odpovídající standardu API jsou navrhovány s rezervou výkonu minimáln 10%
veškerá výkonová hydraulická data odpovídají dávkování vody o teplot 20 °C
3 - 44
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MF2a
Typ pohonu
V1* hlavní jednotka vertikální
AL
pídavná jednotka levotoivá
Z1* hlavní jednotka stedová
AR
pídavná jednotka pravotoivá
M** modifikováno
Prmr plunžru (nap. 007 = 7 mm)
007
7 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 36 / 40 / 44 / 50 / 65 mm
Zdvihová frekvence 50 (60) Hz
2
- (67) zdvih/min
4 88 (106) zdvih/min
6 140 (168) zdvih/min
3
70 (87) zdvih/min
5 108 (130) zdvih/min
7 200 ( - ) zdvih/min
Materiálové provedení dávkovací hlavy vetn ventil
S1
nerez (viz tabulka, list 2)
Teplota erpané kapaliny
0
-10 °C až 80 °C
3
+10 °C až 115 °C
1
-25 °C až 60 °C
4
+10 °C až 150 °C
2
-40 °C až 60 °C
Provedení pracovní membrány
0
vícevrstvá membrána z PTFE se signalizací
1
vícevrstvá membrána z PTFE s manometrem
Provedení ventil dávkovací hlavy
0
standardní
1
standardní s pružinami
2
standardní dvojité ventily
3
standardní dvojité ventily s pružinami
Pipojení potrubí sací strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Pipojení potrubí výtlané strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Speciální provedení erpadla
0
základní provedení
1
vyhívání dávkovací hlavy
2
dávkovací hlava leštná
3
speciální nátr
Elektropohon
A
pro frekvenci 50 Hz
B
pro frekvenci 50 Hz - stavitelnou
H
pro frekvenci 60 Hz
K
pro frekvenci 60 Hz - stavitelnou
0
pídavné erpadlo
1
bez motoru, s pírubou IEC
2
bez motoru, s pírubou NEMA
Krytí
0
IP55
C IP55 EExde
1
IP56
D IP56 EExn
A
IP55 EExn
E IP56 EExe
B
IP55 EExe
F IP56 EExde
K IP 65 EExde
Volby elektrovýbavy
0
standard
1
senzor provedených zdvih
Nastavování délky zdvihu
0
manuální
1
0/4-20 mA bez Ex
2
0/4-20 mA Ex, zona 2
3
0/4-20 mA Ex, zona 1
4
0/4-20 mA Ex, ne Ex offshore
5
0/4-20 mA Ex, zona 2 offshore
6
0/4-20 mA Ex, zona 1 offshore
Teplota okolí
0
-20 °C až 40 °C
1
-40 °C až 40 °C
2
0 °C až 55 °C
Certifikace
0
CE
1
API 675
2
VDMA
3
ATEX
4
ATEX / API 675
5
VDMA / ATEX
*
**
1.1.2009
detaily uspoádání erpadla viz strana 3-41(typy pohon)
modifikované provedení (M) lze nabídnout pro každou alternativu z identifikaního
kodu
Katalog ProMinent 2009
3 - 45
Procesní dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování dávkovacích erpadel ORLITA MfS35 (MF2a)
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.4
MfS 80 (MF3a) - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data erpadel MfS 80, jednohlavá, 50 Hz
objem
prmr na 1
plunžru zdvih
mm
16
20
22
25
27
30
36
40
44
50
65
80
100
120
140
150
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
70
90
3
cm /zd. [3]
[4]
4,02
16,9
21,7
6,28
26,4
33,9
7,60
31,9
41,1
9,82
41,2
53,0
11,45
48,1
61,8
14,14
59,4
76,3
20,36
85,5 109,9
25,13 105,6 135,7
30,41 127,7 164,2
39,27 164,9 212,1
66,37 278,7 358,4
100,53 422,2 542,9
157,08 659,7 848,2
226,19 950,0 1221,5
307,88 1293,1 1662,5
353,43 1484,4 1908,5
115
[5]
27,7
43,4
52,5
67,7
79,0
97,5
140,5
173,4
209,8
271,0
457,9
693,7
1083,8
1560,7
2124,3
2438,7
134
[6]
32,3
50,5
61,1
78,9
92,1
113,7
163,7
202,1
244,5
315,7
533,6
808,3
1262,9
1818,6
2475,3
2841,6
152
194
[7]
[8]
36,7
46,8
57,3
73,1
69,3
88,5
89,5 114,3
104,4 133,3
128,9 164,6
185,7 237,0
229,2 292,5
277,3 354,0
358,1 457,1
605,3 772,5
916,8 1170,2
1432,6 1828,4
2062,9
2807,8
3223,3
-
max.
tlak
bar
400
400
360
285
244
198
137
111
98
71
40
25
17
12
9
7
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,75
0,75
0,79
0,79
0,81
0,83
0,85
0,86
0,86
0,87
0,88
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
50%
0,83
0,83
0,80
0,85
0,85
0,86
0,87
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
standardní
ventily
Ke***DN6
Ke***DN6
Ke***DN10/DN6
Ke***DN10
Ke***DN10
Ke***DN10
Ke***DN16
Ke***DN16
Ke***DN16
Ke***DN16
Ke***DN16/DN25
Ke***DN25
Ke***DN32
Ke***DN32
Ke***DN40
Ke***DN40
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
G
“
G
“
G
“
G
“
G
“
DN10 Jt250
DN15 Jt160
DN15 Jt160
DN15 Jt100
DN15 Jt100
DN25 Jt40
DN25 Jt40
DN32 Jt40
DN32 Jt40
DN40 Jt16
DN40 Jt16
ANSI/ASME
¼“ FNPT
¼“ FNPT
½“x¼“ FNPT
½“ FNPT
½“ FNPT
½“ 1500RF
¾“ 1500RF
¾“ 1500RF
¾“ 600RF
¾“ 600RF
1“ 300RF
1“ 300RF
1½“ 150RF
1½“ 150RF
1½“ 150RF
1½“ 150RF
Technická data erpadel MfS 80, jednohlavá, 60 Hz
objem
prmr na 1
plunžru zdvih
Procesní dávkovací erpadla
mm
16
20
22
25
27
30
36
40
44
50
65
80
100
120
140
150
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
73
84
3
cm /zd. [2]
[3]
4,02
17,6
20,3
6,28
27,5
31,7
7,60
33,3
38,3
9,82
43,0
49,5
11,45
50,2
57,7
14,14
61,9
71,3
20,36
89,2 102,6
25,13 110,1 126,7
30,41 133,2 153,3
39,27 172,0 197,9
66,37 290,7 334,5
100,53 440,3 506,7
157,08 688,0 791,7
226,19 990,7 1140,0
307,88 1348,5 1551,7
353,43 1548,0 1781,3
120
[4]
29,0
45,2
54,7
70,7
82,4
101,8
146,6
181,0
219,0
282,7
477,8
723,8
1131,0
1628,6
2216,7
2544,7
138
[5]
33,3
52,0
62,9
81,3
94,8
117,1
168,6
208,1
251,8
325,2
549,5
832,4
1300,6
1872,9
2549,2
2926,4
155
182
[6]
[7]
37,4
43,9
58,4
68,6
70,7
83,0
91,3 107,2
106,5 125,0
131,5 154,4
189,3 222,3
233,7 274,4
282,8 332,1
365,2 428,8
617,2 724,7
934,9 1097,8
1460,8 1715,3
2103,6
2863,2
3286,9
-
max.
tlak
bar
400
400
360
285
244
198
137
111
98
71
40
25
17
12
9
7
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,75
0,75
0,79
0,79
0,81
0,83
0,85
0,86
0,86
0,87
0,88
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
50%
0,83
0,83
0,80
0,85
0,85
0,86
0,87
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
standardní
ventily
Ke***DN6
Ke***DN6
Ke***DN10/DN6
Ke***DN10
Ke***DN10
Ke***DN10
Ke***DN16
Ke***DN16
Ke***DN16
Ke***DN16
Ke***DN16/DN25
Ke***DN25
Ke***DN32
Ke***DN32
Ke***DN40
Ke***DN40
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
G
“
G
“
G
“
G
“
G
“
DN10 Jt250
DN15 Jt160
DN15 Jt160
DN15 Jt100
DN15 Jt100
DN25 Jt40
DN25 Jt40
DN32 Jt40
DN32 Jt40
DN40 Jt16
DN40 Jt16
ANSI/ASME
¼“ FNPT
¼“ FNPT
½“x¼“ FNPT
½“ FNPT
½“ FNPT
½“ 1500RF
¾“ 1500RF
¾“ 1500RF
¾“ 600RF
¾“ 600RF
1“ 300RF
1“ 300RF
1½“ 150RF
1½“ 150RF
1½“ 150RF
1½“ 150RF
*** kuželka
Poznámka:
další varianty na vyžádání
erpadla odpovídající standardu API jsou navrhovány s rezervou výkonu minimáln 10%
veškerá výkonová hydraulická data odpovídají dávkování vody o teplot 20 °C
3 - 46
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MF3a
Typ pohonu
H1* hlavní jednotka horizontální
AL
pídavná jednotka levotoivá
V1* hlavní jednotka vertikální
AR
pídavná jednotka pravotoivá
Z1*
hlavní jednotka stedová
M**
modifikováno
Prmr plunžru (nap. 016 = 16 mm)
016
16 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 36 / 40 / 44 / 50 / 65 / 80 / 100 / 120 / 140 / 150 / 160 mm
Zdvihová frekvence 50 (60) Hz
2
- (73) zdvih/min
4 90 (120) zdvih/min
6 134 (155) zdvih/min
8 164 ( - ) zdvih/min
3
70 (84) zdvih/min
5 115 (138) zdvih/min
7 152 (182) zdvih/min
Materiálové provedení dávkovací hlavy vetn ventil
S1
nerez (viz tabulka, list 2)
Teplota erpané kapaliny
0
-10 °C až 80 °C
3
+10 °C až 115 °C
1
-25 °C až 60 °C
4
+10 °C až 150 °C
2
-40 °C až 60 °C
Provedení pracovní membrány
0
vícevrstvá membrána z PTFE se signalizací
1
vícevrstvá membrána z PTFE s manometrem
Provedení ventil dávkovací hlavy
0
standardní
1
standardní s pružinami
2
standardní dvojité ventily
3
standardní dvojité ventily s pružinami
Pipojení potrubí sací strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Pipojení potrubí výtlané strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Speciální provedení erpadla
0
základní provedení
1
vyhívání dávkovací hlavy
2
dávkovací hlava leštná
3
speciální nátr
Elektropohon
A
pro frekvenci 50 Hz
B
pro frekvenci 50 Hz - stavitelnou
H
pro frekvenci 60 Hz
K
pro frekvenci 60 Hz - stavitelnou
0
pídavné erpadlo
1
bez motoru, s pírubou IEC
2
bez motoru, s pírubou NEMA
Krytí
0
IP55
C IP55 EExde
1
IP56
D IP56 EExn
A
IP55 EExn
E IP56 EExe
B
IP55 EExe
F IP56 EExde
K IP 65 EExde
Volby elektrovýbavy
0
standard
1
senzor provedených zdvih
Nastavování délky zdvihu
0
manuální
1
0/4-20 mA bez Ex
2
0/4-20 mA Ex, zona 2
3
0/4-20 mA Ex, zona 1
4
0/4-20 mA Ex, ne Ex offshore
5
0/4-20 mA Ex, zona 2 offshore
6
0/4-20 mA Ex, zona 1 offshore
Teplota okolí
0
-20 °C až 40 °C
1
-40 °C až 40 °C
2
0 °C až 55 °C
Certifikace
0
CE
1
API 675
2
VDMA
3
ATEX
4
ATEX / API 675
5
VDMA / ATEX
*
**
1.1.2009
detaily uspoádání erpadla viz strana 3-41(typy pohon)
modifikované provedení (M) lze nabídnout pro každou alternativu z identifikaního
kodu
Katalog ProMinent 2009
3 - 47
Procesní dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování dávkovacích erpadel ORLITA MfS80 (MF3a)
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.5
MfS 180 (MF4a) - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data erpadel MfS 180, jednohlavá, 50 Hz
objem
prmr na 1
plunžru zdvih
mm
25
30
36
38
40
44
46
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
115
135
3
cm /zd.
19,63
28,27
40,72
45,36
50,27
60,82
66,48
72,38
78,54
95,03
113,10
132,73
153,94
176,71
201,06
226,98
254,47
314,16
415,48
572,56
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
67
[3]
78,9
113,7
163,7
182,4
202,1
244,5
267,2
291,0
315,7
382,0
454,7
533,6
618,8
710,4
808,3
912,5
1023,0
1262,9
1670,2
2301,7
88
[4]
103,7
149,3
215,0
239,5
265,4
321,1
351,0
382,2
414,7
501,8
597,2
700,8
812,8
933,1
1061,6
1198,5
1343,6
1658,8
2193,7
3023,1
103
[5]
121,3
174,4
251,6
280,4
310,6
375,9
410,8
447,3
485,4
587,3
698,9
820,3
951,3
1092,1
1242,6
1402,7
1572,6
1941,5
2567,6
3538,4
137
154
173
[6]
[7]
[8]
161,4 181,4 203,8
232,4 261,3 293,5
334,7 376,2 422,6
372,9 419,2 470,9
413,2 464,5 521,8
500,0 562,0 631,3
546,4 614,2 690,0
595,0 668,8 751,3
645,6 725,7 815,2
781,2 878,1 986,4
929,7 1045,0 1174,0
1091,1 1226,4 1377,8
1265,4 1422,4 1597,9
1452,6 1632,8 1834,3
1652,7 1857,8 2087,0
1865,8 2097,3 2356,1
2091,7 2351,3 2641,4
2582,4 2902,8 3261,0
3415,2 3839,0
4706,4 5290,4
-
max.
tlak
bar
366
254
176
158
143
118
108
108
91
75
63
54
46
40
35
31
28
22
17
12
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,77
0,81
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,86
0,86
0,87
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
50%
0,83
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN32
Ke*** DN32
Ke*** DN32
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN50
Ke*** DN65
Ke*** DN65
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
DN15 Jt400
DN15 Jt320
DN15 Jt250
DN15 Jt160
DN15 Jt160
DN25 Jt160
DN25 Jt160
DN25 Jt160
DN25 Jt100
DN25 Jt100
DN25 Jt64
DN40 Jt64
DN40 Jt64
DN40 Jt64
DN40 Jt40
DN40 Jt40
DN40 Jt40
DN50 Jt40
DN65 Jt40
DN65 Jt16
ANSI/ASME
¾“ 2500RTJ
¾“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 600RF
1“ 600RF
1“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 300RF
1½“ 300RF
1½“ 300RF
1½“ 300RF
2“ 150RF
2½“ 150RF
2½“ 150RF
Technická data erpadel MfS 180, jednohlavá, 60 Hz
Procesní dávkovací erpadla
objem
prmr na 1
plunžru zdvih
mm
25
30
36
38
40
44
46
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
115
135
3
cm /zd.
19,63
28,27
40,72
45,36
50,27
60,82
66,48
72,38
78,54
95,03
113,10
132,73
153,94
176,71
201,06
226,98
254,47
314,16
415,48
572,56
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
71
[2]
83,6
120,4
173,4
193,3
214,1
259,1
283,2
308,3
334,6
404,8
481,8
565,4
655,8
752,8
856,5
966,9
1084,0
1338,3
1769,9
2439,1
91
[3]
107,2
154,4
222,3
247,7
274,4
332,1
363,0
395,2
428,8
518,9
617,5
724,7
840,5
964,9
1097,8
1239,3
1389,4
1715,3
2268,5
3126,2
106
[4]
124,9
179,8
258,9
288,5
319,7
386,8
422,8
460,4
499,5
604,4
719,3
844,2
979,0
1123,9
1278,8
1443,6
1618,4
1998,1
2642,4
3641,5
139
[5]
163,8
235,8
339,6
378,3
419,2
507,2
554,4
603,7
655,0
792,6
943,2
1107,0
1283,8
1473,8
1676,9
1893,0
2122,3
2620,1
3465,1
4775,1
164
184
[6]
[7]
193,2 216,8
278,2 312,1
400,6 449,5
446,4 500,8
494,6 554,9
598,5 671,5
654,1 733,9
712,2 799,1
772,8 867,1
935,1 1049,2
1112,9 1248,6
1306,1 1465,4
1514,8 1699,5
1738,9 1950,9
1978,4 2219,7
2233,5 2505,9
2504,0 2809,3
3091,3 3468,3
-
max.
tlak
bar
366
254
176
158
143
118
108
108
91
75
63
54
46
40
35
31
28
22
17
12
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,77
0,81
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,86
0,86
0,87
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
50%
0,83
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN32
Ke*** DN32
Ke*** DN32
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN50
Ke*** DN65
Ke*** DN65
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
DN15 Jt400
DN15 Jt320
DN15 Jt250
DN15 Jt160
DN15 Jt160
DN25 Jt160
DN25 Jt160
DN25 Jt160
DN25 Jt100
DN25 Jt100
DN25 Jt64
DN40 Jt64
DN40 Jt64
DN40 Jt64
DN40 Jt40
DN40 Jt40
DN40 Jt40
DN50 Jt40
DN65 Jt40
DN65 Jt16
ANSI/ASME
¾“ 2500RTJ
¾“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 600RF
1“ 600RF
1“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 300RF
1½“ 300RF
1½“ 300RF
1½“ 300RF
2“ 150RF
2½“ 150RF
2½“ 150RF
*** kuželka
Poznámka:
další varianty na vyžádání
erpadla odpovídající standardu API jsou navrhovány s rezervou výkonu minimáln 10%
veškerá výkonová hydraulická data odpovídají dávkování vody o teplot 20 °C
3 - 48
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MF4a
Typ pohonu
H1* hlavní jednotka horizontální
AL
pídavná jednotka levotoivá
V1* hlavní jednotka vertikální
AR
pídavná jednotka pravotoivá
Z1*
hlavní jednotka stedová
M**
modifikováno
Prmr plunžru (nap. 025 = 25 mm)
025
25 / 27 / 30 / 36 / 38 / 40 / 44 / 46 / 48 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 115 / 135 mm
Zdvihová frekvence 50 (60) Hz
2
- (71) zdvih/min
4 88 (106) zdvih/min
6 137 (164) zdvih/min
8 173 ( - ) zdvih/min
3
67 (91) zdvih/min
5 103 (139) zdvih/min
7 154 (184) zdvih/min
Materiálové provedení dávkovací hlavy vetn ventil
S1
nerez (viz tabulka, list 2)
Teplota erpané kapaliny
0
-10 °C až 80 °C
3
+10 °C až 115 °C
1
-25 °C až 60 °C
4
+10 °C až 150 °C
2
-40 °C až 60 °C
Provedení pracovní membrány
0
vícevrstvá membrána z PTFE se signalizací
1
vícevrstvá membrána z PTFE s manometrem
Provedení ventil dávkovací hlavy
0
standardní
1
standardní s pružinami
2
standardní dvojité ventily
3
standardní dvojité ventily s pružinami
Pipojení potrubí sací strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Pipojení potrubí výtlané strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Speciální provedení erpadla
0
základní provedení
1
vyhívání dávkovací hlavy
2
dávkovací hlava leštná
3
speciální nátr
Elektropohon
A
pro frekvenci 50 Hz
B
pro frekvenci 50 Hz - stavitelnou
H
pro frekvenci 60 Hz
K
pro frekvenci 60 Hz - stavitelnou
0
pídavné erpadlo
1
bez motoru, s pírubou IEC
2
bez motoru, s pírubou NEMA
Krytí
0
IP55
C IP55 EExde
1
IP56
D IP56 EExn
A
IP55 EExn
E IP56 EExe
B
IP55 EExe
F IP56 EExde
K IP 65 EExde
Volby elektrovýbavy
0
standard
1
senzor provedených zdvih
Nastavování délky zdvihu
0
manuální
1
0/4-20 mA bez Ex
2
0/4-20 mA Ex, zona 2
3
0/4-20 mA Ex, zona 1
4
0/4-20 mA Ex, ne Ex offshore
5
0/4-20 mA Ex, zona 2 offshore
6
0/4-20 mA Ex, zona 1 offshore
Teplota okolí
0
-20 °C až 40 °C
1
-40 °C až 40 °C
2
0 °C až 55 °C
Certifikace
0
CE
1
API 675
2
VDMA
3
ATEX
4
ATEX / API 675
5
VDMA / ATEX
*
**
1.1.2009
detaily uspoádání erpadla viz strana 3-41(typy pohon)
modifikované provedení (M) lze nabídnout pro každou alternativu z identifikaního
kodu
Katalog ProMinent 2009
3 - 49
Procesní dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování dávkovacích erpadel ORLITA MfS180 (MF4a)
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.6
MfS 600 (MF5a) - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data erpadel MfS 600, jednohlavá, 50 Hz
prmr objem na
plunžru 1 zdvih
mm
26
30
36
40
44
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
115
125
140
160
200
240
3
cm /zd.
20,43
28,27
40,72
50,27
60,82
66,48
78,54
95,03
113,10
132,73
153,94
176,71
201,06
226,89
254,47
314,16
415,48
490,87
615,75
804,25
1256,64
1809,56
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
69
[3]
84,2
116,6
167,9
207,3
250,8
274,1
323,9
391,9
466,4
547,3
634,8
728,7
829,1
936,0
1049,4
1295,5
1713,3
2024,2
2539,2
3316,5
5182,0
7462,1
91
113
[4]
[5]
111,0 138,3
153,6 191,4
221,2 275,6
273,1 340,2
330,5 411,7
361,2 450,0
426,7 531,6
516,4 643,3
614,5 765,5
721,2 898,4
836,4 1042,0
960,2 1196,1
1092,4 1360,9
1233,3 1536,4
1382,6 1722,4
1706,9 2126,5
2257,4 2812,2
2667,1 3322,6
3345,6 4167,9
4369,8 5443,7
6827,8 8505,8
9832,0 12248,4
134
[6]
163,9
226,8
326,7
403,3
488,0
533,3
630,1
762,4
907,4
1064,9
1235,0
1417,8
1613,1
1821,0
2041,6
2520,5
3333,3
3938,2
4940,1
6452,4
10081,9
-
155
[7]
189,6
262,4
377,9
466,6
564,5
617,0
729,0
882,1
1049,7
1232,0
1428,8
1640,2
1866,2
2106,8
2361,9
2916,0
3856,3
4556,2
5715,3
-
182
[8]
223,4
309,3
445,3
549,8
665,2
727,1
859,0
1039,4
1237,0
1451,8
1683,7
1932,8
2199,1
2482,6
2783,3
3436,1
-
max.
tlak
bar
783
565
392
318
263
240
221
168
141
120
100
90
79
70
62
50
38
32
25
19
12
8
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,62
0,69
0,76
0,78
0,80
0,81
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,86
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
50%
0,76
0,79
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
DKu* DN15
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN16
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN32
Ke*** DN32
Ke*** DN32
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN50
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN65
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
volitelné
volitelné
DN15 Jt400
DN15 Jt320
DN25 Jt250
DN25 Jt250
DN25 Jt250
DN25 Jt250
DN25 Jt160
DN40 Jt160
DN40 Jt100
DN40 Jt100
DN40 Jt100
DN40 Jt100
DN40 Jt100
DN50 Jt64
DN65 Jt40
DN65 Jt40
DN65 Jt40
DN65 Jt16
DN65 Jt16
DN65 Jt16
ANSI/ASME
volitelné
volitelné
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1“ 1500RF
1½“ 1500RF
1½“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 600RF
1½“ 600RF
2“ 600RF
2½“ 300RF
2½“ 300RF
2½“ 300RF
2½“ 150RF
2½“ 150RF
2½“ 150RF
Technická data erpadel MfS 600, jednohlavá, 60 Hz
Procesní dávkovací erpadla
prmr objem na
plunžru 1 zdvih
mm
26
30
36
40
44
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
115
125
140
160
200
240
3 - 50
3
cm /zd.
20,43
28,27
40,72
50,27
60,82
66,48
78,54
95,03
113,10
132,73
153,94
176,71
201,06
226,89
254,47
314,16
415,48
490,87
615,75
804,25
1256,64
1809,56
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
74
[2]
91,0
126,0
181,4
224,0
271,0
296,2
350,0
423,5
504,0
591,5
686,0
787,5
896,0
1011,5
1134,0
1400,0
1851,5
2187,4
2743,9
3583,9
5599,9
8063,8
82
109
[3]
[4]
101,1 133,2
139,9 184,4
201,5 265,5
248,7 327,7
301,0 396,6
329,0 433,4
388,7 512,1
470,3 619,6
559,7 737,4
656,8 865,4
761,8 1003,7
874,5 1152,2
994,9 1310,9
1123,2 1479,9
1259,2 1659,2
1554,6 2048,3
2056,0 2708,9
2429,1 3200,5
3047,0 4014,7
3979,8 5243,7
6218,4 8193,3
8954,5 11798,4
135
[5]
165,9
229,7
330,7
408,3
494,0
540,0
637,9
771,9
918,6
1078,1
1250,4
1435,4
1633,1
1843,6
2066,9
2551,8
3374,7
3987,1
5001,4
6532,5
10207,0
14698,1
max.
tlak
objemová
úinnost
pi % tlaku
standardní
ventily
potrubní pipojení
sání / výtlak
160
186
[6]
[7]
bar
100%
50%
DIN/ISO
ANSI/ASME
196,7 227,5 783
0,62
0,76 DKu* DN15
volitelné
volitelné
272,2 314,9 565
0,69
0,79 Ke*** DN16
volitelné
volitelné
392,0 435,5 392
0,76
0,83 Ke*** DN16 DN15 Jt400 1“ 2500RTJ
483,9 559,9 318
0,78
0,84 Ke*** DN16 DN15 Jt320 1“ 2500RTJ
585,6 677,4 263
0,80
0,85 Ke*** DN25 DN25 Jt250 1“ 2500RTJ
640,0 740,0 240
0,81
0,85 Ke*** DN25 DN25 Jt250 1“ 1500RF
756,1 874,8 200
0,83
0,86 Ke*** DN25 DN25 Jt250 1“ 1500RF
914,9 1058,5 168
0,84
0,87 Ke*** DN25 DN25 Jt250 1“ 1500RF
1088,8 1259,7 141
0,85
0,87 Ke*** DN25 DN25 Jt160 1“ 1500RF
1277,9 1478,4 120
0,85
0,87 Ke*** DN32 DN40 Jt160 1½“ 1500RF
1482,0 1714,6 100
0,86
0,88 Ke*** DN32 DN40 Jt100 1½“ 600RF
1701,3 1968,3 90
0,86
0,88 Ke*** DN32 DN40 Jt100 1½“ 600RF
1935,7 2239,5 79
0,87
0,88 Ke*** DN40 DN40 Jt100 1½“ 600RF
2185,3 2528,1 70
0,87
0,88 Ke*** DN40 DN40 Jt100 1½“ 600RF
2449,9 2834,3 62
0,87
0,88 Ke*** DN40 DN40 Jt100 1½“ 600RF
3024,6 3499,1 50
0,88
0,89 Ke*** DN50 DN50 Jt64 2“ 600RF
4000,0
38
0,88
0,89 Ke*** DN65 DN65 Jt40 2½“ 300RF
4725,9
32
0,89
0,89 Ke*** DN65 DN65 Jt40 2½“ 300RF
5928,2
25
0,89
0,89 Ke*** DN65 DN65 Jt40 2½“ 300RF
19
0,89
0,89 Ke*** DN65 DN65 Jt16 2½“ 150RF
12
0,89
0,89 Ke*** DN65 DN65 Jt16 2½“ 150RF
8
0,89
0,90 Ke*** DN65 DN65 Jt16 2½“ 150RF
* dvojité ventily
*** kuželka
Poznámka:
další varianty na vyžádání
erpadla odpovídající standardu API jsou navrhovány s rezervou výkonu minimáln 10%
veškerá výkonová hydraulická data odpovídají dávkování vody o teplot 20 °C
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MF5a
Typ pohonu
H1* hlavní jednotka horizontální
AL
pídavná jednotka levotoivá
V1* hlavní jednotka vertikální
AR
pídavná jednotka pravotoivá
Z1*
hlavní jednotka stedová
M**
modifikováno
Prmr plunžru (nap. 026 = 26 mm)
026
26 / 30 / 36 / 40 / 44 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 115 / 125 / 140 / 160 / 200 / 240 mm
Zdvihová frekvence 50 (60) Hz
2
- (74) zdvih/min
4 91 (109) zdvih/min
6 134 (160) zdvih/min
8 182 ( - ) zdvih/min
3
69 (83) zdvih/min
5 113 (135) zdvih/min
7 155 (186) zdvih/min
Materiálové provedení dávkovací hlavy vetn ventil
S1
nerez (viz tabulka, list 2)
Teplota erpané kapaliny
0
-10 °C až 80 °C
3
+10 °C až 115 °C
1
-25 °C až 60 °C
4
+10 °C až 150 °C
2
-40 °C až 60 °C
Provedení pracovní membrány
0
vícevrstvá membrána z PTFE se signalizací
1
vícevrstvá membrána z PTFE s manometrem
Provedení ventil dávkovací hlavy
0
standardní
1
standardní s pružinami
2
standardní dvojité ventily
3
standardní dvojité ventily s pružinami
Pipojení potrubí sací strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Pipojení potrubí výtlané strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Speciální provedení erpadla
0
základní provedení
1
vyhívání dávkovací hlavy
2
dávkovací hlava leštná
3
speciální nátr
Elektropohon
A
pro frekvenci 50 Hz
B
pro frekvenci 50 Hz - stavitelnou
H
pro frekvenci 60 Hz
K
pro frekvenci 60 Hz - stavitelnou
0
pídavné erpadlo
1
bez motoru, s pírubou IEC
2
bez motoru, s pírubou NEMA
Krytí
0
IP55
C IP55 EExde
1
IP56
D IP56 EExn
A
IP55 EExn
E IP56 EExe
B
IP55 EExe
F IP56 EExde
K IP 65 EExde
Volby elektrovýbavy
0
standard
1
senzor provedených zdvih
Nastavování délky zdvihu
0
manuální
1
0/4-20 mA bez Ex
2
0/4-20 mA Ex, zona 2
3
0/4-20 mA Ex, zona 1
4
0/4-20 mA Ex, ne Ex offshore
5
0/4-20 mA Ex, zona 2 offshore
6
0/4-20 mA Ex, zona 1 offshore
Teplota okolí
0
-20 °C až 40 °C
1
-40 °C až 40 °C
2
0 °C až 55 °C
Certifikace
0
CE
1
API 675
2
VDMA
3
ATEX
4
ATEX / API 675
5
VDMA / ATEX
*
**
1.1.2009
detaily uspoádání erpadla viz strana 3-41(typy pohon)
modifikované provedení (M) lze nabídnout pro každou alternativu z identifikaního
kodu
Katalog ProMinent 2009
3 - 51
Procesní dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování dávkovacích erpadel ORLITA MfS600 (MF5a)
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
3.7.7
MfS 1400 (MF6a) - hydraulicko-membránová erpadla
Technická data erpadel MfS 1400, jednohlavá, 50 Hz
objem
prmr na 1
plunžru zdvih
mm
30
40
42
44
46
50
55
60
65
70
75
80
90
100
115
140
160
200
280
3
cm /zd.
42,41
75,40
83,13
91,23
99,71
117,81
142,55
169,65
199,10
230,91
265,07
301,59
381,70
471,21
623,21
923,63
1206,37
1884,96
3694,51
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
83
[3]
211,3
375,6
414,2
454,5
496,8
587,0
710,2
845,2
991,9
1150,4
1320,6
1502,6
1901,7
2347,8
3105,0
4601,7
6010,4
9391,2
18407
98
[4]
248,6
442,0
487,3
534,8
584,5
690,6
835,6
994,4
1167,1
1353,5
1553,8
1767,9
2237,5
2762,3
3653,2
5414,2
7071,5
11049
21657
112
[5]
284,6
505,9
557,7
612,1
669,0
790,4
956,4
1138,2
1335,8
1549,2
1778,4
2023,5
2561,0
3161,7
4181,3
6196,9
8093,9
12647
24787
129
148
171
[6]
[7]
[8]
328,7 376,6 435,0
584,3 669,5 773,3
644,2 738,1 852,6
707,0 810,1 935,7
772,7 885,4 1022,7
912,9 1046,1 1208,3
1104,6 1265,8 1462,0
1314,6 1506,4 1740,0
1542,8 1767,9 2042,0
1789,3 2050,3 2368,3
2054,1 2353,7 2718,7
2337,1 2678,0 3093,3
2957,9 3389,3 3914,9
3651,7 4184,4 4833,2
4829,3 5533,8 6391,9
7157,3 8201,4 9473,1
9348,3 10712 12373
14607 16737
28629
-
max.
tlak
bar
630
435
435
394
361
305
250
212
180
155
135
119
94
76
57
38
29
19
9
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,67
0,75
0,76
0,76
0,77
0,79
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
50%
0,78
0,83
0,83
0,83
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
Ke*** DN16
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN32
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN50
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN80
Ke*** DN100
Ke*** DN100
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
volitelné
DN25 Jt400
DN25 Jt400
DN25 Jt400
DN25 Jt400
DN25 Jt320
DN25 Jt250
DN25 Jt250
DN40 Jt250
DN40 Jt160
DN40 Jt160
DN40 Jt160
DN50 Jt100
DN65 Jt100
DN65 Jt64
DN65 Jt40
DN80 Jt40
DN100 Jt25
DN100 Jt16
ANSI/ASME
volitelné
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 1500RTJ
1“ 1500RTJ
1½“ 1500RF
1½“ 1500RF
1½“ 1500RF
1½“ 1500RF
2“ 600RF
2½“ 600RF
2½“ 600RF
2½“ 300RF
3“ 300RF
4“ 150RF
4“ 150RF
Technická data erpadel MfS 1400, jednohlavá, 60 Hz
Procesní dávkovací erpadla
objem
prmr na 1
plunžru zdvih
mm
30
40
42
44
46
50
55
60
65
70
75
80
90
100
115
140
160
200
280
3
cm /zd.
42,41
75,40
83,13
91,23
99,71
117,81
142,55
169,65
199,10
230,91
265,07
301,59
381,70
471,21
623,21
923,63
1206,37
1884,96
3694,51
dopravní množství Qth v [l/hod] na dávkovací
hlavu, pi daném potu zdvih [zd./min]
78
[2]
197,6
351,2
387,2
425,0
464,5
548,8
664,0
790,2
927,4
1075,6
1234,7
1404,8
1778,0
2195,0
2903,0
4302,3
5619,3
8780,2
17209
100
[3]
253,6
450,8
497,0
545,4
596,2
704,3
852,3
1014,3
1190,3
1380,5
1584,8
1803,1
2282,1
2817,4
3726,0
5522,0
7212,5
11269
22088
117
[4]
298,3
530,4
584,7
641,7
701,4
828,7
1002,7
1193,3
1400,5
1624,2
1864,6
2121,5
2685,0
3314,8
4383,8
6497,0
8485,9
13259
25988
134
155
178
[5]
[6]
[7]
341,5 394,4 451,9
607,0 701,1 803,4
669,3 773,0 885,7
734,5 848,4 972,1
802,8 927,2 1062,5
948,5 1095,5 1255,3
1147,7 1325,6 1518,9
1365,8 1577,5 1807,6
1603,0 1851,4 2121,5
1859,1 2147,2 2460,4
2134,1 2464,9 2824,4
2428,2 2804,5 3213,6
3073,1 3549,4 4067,2
3794,0 4382,0 5021,2
5017,6 5795,2 6640,6
7436,2 8588,7 9841,6
9712,6 11218 12854
15176 17528
29745
-
max.
tlak
bar
630
435
435
394
361
305
250
212
180
155
135
119
94
76
57
38
29
19
9
objemová
úinnost
pi % tlaku
100%
0,67
0,75
0,76
0,76
0,77
0,79
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
50%
0,78
0,83
0,83
0,83
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
standardní
ventily
Ke*** DN16
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN25
Ke*** DN32
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN40
Ke*** DN50
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN65
Ke*** DN80
Ke*** DN100
Ke*** DN100
potrubní pipojení
sání / výtlak
DIN/ISO
volitelné
DN25 Jt400
DN25 Jt400
DN25 Jt400
DN25 Jt400
DN25 Jt320
DN25 Jt250
DN25 Jt250
DN40 Jt250
DN40 Jt160
DN40 Jt160
DN40 Jt160
DN50 Jt100
DN65 Jt100
DN65 Jt64
DN65 Jt40
DN80 Jt40
DN100 Jt25
DN100 Jt16
ANSI/ASME
volitelné
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 2500RTJ
1“ 1500RTJ
1“ 1500RTJ
1½“ 1500RF
1½“ 1500RF
1½“ 1500RF
1½“ 1500RF
2“ 600RF
2½“ 600RF
2½“ 600RF
2½“ 300RF
3“ 300RF
4“ 150RF
4“ 150RF
*** kuželka
Poznámka:
další varianty na vyžádání
erpadla odpovídající standardu API jsou navrhovány s rezervou výkonu minimáln 10%
veškerá výkonová hydraulická data odpovídají dávkování vody o teplot 20 °C
3 - 52
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.7
ORLITA® MF - hydraulicko-membránová erpadla
®
MF6a
Typ pohonu
H1* hlavní jednotka horizontální
AL
pídavná jednotka levotoivá
V1* hlavní jednotka vertikální
AR
pídavná jednotka pravotoivá
Z1*
hlavní jednotka stedová
M**
modifikováno
Prmr plunžru (nap. 030 = 30 mm)
030
30 / 40 / 42 / 44 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 115 / 140 / 160 / 200 / 280 mm
Zdvihová frekvence 50 (60) Hz
2
- (78) zdvih/min
4 98 (117) zdvih/min
6 129 (155) zdvih/min
8 171 ( - ) zdvih/min
3
83 (100) zdvih/min
5 112 (134) zdvih/min
7 148 (178) zdvih/min
Materiálové provedení dávkovací hlavy vetn ventil
S1
nerez (viz tabulka, list 2)
Teplota erpané kapaliny
0
-10 °C až 80 °C
3
+10 °C až 115 °C
1
-25 °C až 60 °C
4
+10 °C až 150 °C
2
-40 °C až 60 °C
Provedení pracovní membrány
0
vícevrstvá membrána z PTFE se signalizací
1
vícevrstvá membrána z PTFE s manometrem
Provedení ventil dávkovací hlavy
0
standardní
1
standardní s pružinami
2
standardní dvojité ventily
3
standardní dvojité ventily s pružinami
Pipojení potrubí sací strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Pipojení potrubí výtlané strany
G
závit DIN/ISO
A
píruba ANSI
N
závit NPT/ANSI
D
píruba DIN/ISO
Speciální provedení erpadla
0
základní provedení
1
vyhívání dávkovací hlavy
2
dávkovací hlava leštná
3
speciální nátr
Elektropohon
A
pro frekvenci 50 Hz
B
pro frekvenci 50 Hz - stavitelnou
H
pro frekvenci 60 Hz
K
pro frekvenci 60 Hz - stavitelnou
0
pídavné erpadlo
1
bez motoru, s pírubou IEC
2
bez motoru, s pírubou NEMA
Krytí
0
IP55
C IP55 EExde
1
IP56
D IP56 EExn
A
IP55 EExn
E IP56 EExe
B
IP55 EExe
F IP56 EExde
K IP 65 EExde
Volby elektrovýbavy
0
standard
1
senzor provedených zdvih
Nastavování délky zdvihu
0
manuální
1
0/4-20 mA bez Ex
2
0/4-20 mA Ex, zona 2
3
0/4-20 mA Ex, zona 1
4
0/4-20 mA Ex, ne Ex offshore
5
0/4-20 mA Ex, zona 2 offshore
6
0/4-20 mA Ex, zona 1 offshore
Teplota okolí
0
-20 °C až 40 °C
1
-40 °C až 40 °C
2
0 °C až 55 °C
Certifikace
0
CE
1
API 675
2
VDMA
3
ATEX
4
ATEX / API 675
5
VDMA / ATEX
*
**
1.1.2009
detaily uspoádání erpadla viz strana 3-41(typy pohon)
modifikované provedení (M) lze nabídnout pro každou alternativu z identifikaního
kodu
Katalog ProMinent 2009
3 - 53
Procesní dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování dávkovacích erpadel ORLITA MfS1400 (MF6a)
3.8
3.8.1
ORLITA® MH - hydraulicko-membránová erpadla
ORLITA® MH - dávkovací hydraulicko-membránová
erpadla s kovovou membránou
Pohon pracovní membrány je provádn hydraulicky. Kovová membrána vytváí hermetické tsnní mezi stranou erpané chemikálie a mezi pohonným hydraulickým olejem.
Pi výtlaném i sacím zdvihu je kovová membrána hnána tlakem hydraulického oleje vytváeného plunžrem.
Souástí dávkovací hlavy jsou i pojistný ventil okruhu hydraulického oleje a odvzdušovací ventil. Interní recirkulace hydraulického oleje se dje bez poteby ventilu. Je tím vylouena možnost opotebení ventilu a souasn i garantována optimální pesnost dávkování.
Kuželové provedení sacích a výtlaných ventil dávkovacích hlav zaruuje jejich minimální opotebovávání, nízkou tlakovou ztrátu v sání (pozitivní vliv na sací schopnost) a
samoistící efekt ve ventilech.
Všechny komponenty dávkovací hlavy ve styku s erpanou kapalinou jsou provedeny
z nerezi.
typ
erpadla
MhS 18/5
MhS 18/6
MhS 18/7
MhS 18/8
MhS 18/10
MhS 18/12
MhS 18/16
MhS 18/20
prmr
plunžru
(mm)
5
6
7
8
10
12
16
20
objem
zdvihu
3
(cm )
0,29
0,42
0,58
0,75
1,18
1,70
3,02
4,71
teoretické dopr. množství (l/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
70
88
108
140
200
1,2
1,6
1,9
2,5
3,5
1,8
2,2
2,7
3,6
5,1
2,4
3,0
3,7
4,8
6,9
3,2
4,0
4,9
6,3
9,0
4,9
6,2
7,6
9,9
14,1
7,1
9,0
11,0
14,3
20,4
12,7
15,9
19,5
25,3
36,2
19,8
24,9
30,5
39,6
56,5
max.
tlak
(bar)
500
500
400
320
222
154
87
55
prmr
plunžru
(mm)
7
8
10
12
14
16
18
20
22
32
45
objem
zdvihu
3
(cm )
0,77
1,01
1,57
2,26
3,08
4,02
5,09
6,28
7,60
16,80
31,81
teoretické dopr. množství (l/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
70
88
108
140
200
3,2
4,1
5,0
6,5
9,2
4,2
5,3
6,5
8,4
12,1
6,6
8,3
10,2
13,2
18,8
9,5
11,9
14,7
19,0
27,1
12,9
16,3
20,0
25,9
36,9
16,9
21,2
26,1
33,8
48,3
21,4
26,9
33,0
42,8
61,1
26,4
33,2
40,7
52,8
75,4
31,9
40,1
49,3
63,9
91,2
67,6
84,9 104,0 135,0 193,0
134,0 168,0 206,0 267,0 382,0
max.
tlak
(bar)
900
630
445
309
227
174
137
111
71
40
22
prmr
plunžru
(mm)
14
16
18
20
22
25
objem
zdvihu
3
(cm )
3,08
4,02
5,09
6,28
7,6
9,82
MhS 35/5
pk_2_122
typ
erpadla
MhS 35/7
MhS 35/8
MhS 35/10
MhS 35/12
MhS 35/14
MhS 35/16
MhS 35/18
MhS 35/20
MhS 35/22
MhS 35/32
MhS 35/45
Procesní dávkovací erpadla
typ
erpadla
MhS 80/14
MhS 80/16
MhS 80/18
MhS 80/20
MhS 80/22
MhS 80/25
teoretické dopr. množství (l/hod)
max.
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
tlak
70
90
115
134
152 194
(bar)
12,9
16,6
21,3
24,8
28,1
35,9 900
16,9
21,7
27,7
32,3
36,7
46,8 696
21,4
27,5
35,1
40,9
46,4
59,2 550
26,4
33,9
43,3
50,5
57,3
73,1 445
31,9
41,0
52,4
61,1
69,3
88,5 368
41,2
53,0
67,8
79,0
89,6 114,0 285
MhS 80/22
pk_2_120_1
3 - 54
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.8
ORLITA® MH - hydraulicko-membránová erpadla
typ
erpadla
prmr
plunžru
(mm)
MhS 600/26 26
MhS 600/28 28
MhS 600/30 30
MhS 600/32 32
objem
teoretické dopr. množství (l/hod)
zdvihu
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
3
69
91
113
134
155
(cm )
20,43
84,2
11,0 138,0 163,0 189,0
24,63 101,0 133,0 166,0 197,0 228,0
28,37 116,0 153,0 191,0 226,0 262,0
32,17 132,0 174,0 217,0 258,0 298,0
typ
erpadla
prmr objem
plunžru zdvihu
3
(mm) (cm )
MhS 1400/30 30
42,41
MhS 1400/32 32
48,25
MhS 1400/36 36
61,07
MhS 1400/40 40
75,40
teoretické dopr. množství (l/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
83
98
112
129
148
211
248
284
328
376
240
282
323
373
428
304
358
409
473
542
375
442
505
584
669
182
223
269
309
351
max.
tlak
(bar)
760
630
565
497
171
435
494
626
773
max.
tlak
(bar)
800
700
589
477
MhS 600/26
pk_2_088_1
Technická data vysokotlakých erpadel MH s jednou kovovou membránou
typ
erpadla
prmr objem
plunžru zdvihu
3
(mm)
(cm )
MhS 35/5
5
0,39
MhR 150/6
MhR 150/7
(mm)
6
7
MhR 150/6
pk_2_088_1
(mm)
MhS 600/11 11
3
(cm )
0,90
1,23
3
(cm ) 69
3,80 15,7
teoretické dopr. množství (l/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
70
88
108
140
200
1,6
2,1
2,5
3,3
4,7
max.
tlak
(bar)
1782,0
56
3,0
4,1
(bar)
3000,0
3000,0
91
20,6
75
4,1
5,5
113
25,7
112
6,1
8,3
140
7,6
10,3
134
30,5
155
35,3
182
41,6
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
Procesní dávkovací erpadla
Poznámka:
Všechny výše uvedené parametry se vztahují k frekvenci sít 50 Hz.
Další varianty a provedení na vyžádání.
(bar)
3000,0
3 - 55
3.9
Sigma SBKa, SCKa - plunžrová dávkovací erpadla
3.9.1
Sigma SBKa, SCKa - plunžrová dávkovací erpadla
®
pk_2_006
Dávkovací plunžrová erpadla ProMinent Sigma mají robustní kovovou skí v níž jsou
uloženy všechny souásti penášející silová zatížení a navíc je erpadlo provedeno
s vnjším plastovým krytem bránícím úinkm koroze. Výkony erpadel jsou v rozsahu
od 2 do 76 l/hod pi maximálním protitlaku 12 - 320 bar. Výkon erpadla se nastavuje
zmnou délky zdvihu membrány (15 mm) v krocích po 0,2% a to pomocí samosvorného
šroubového mechanizmu a stavcího koleka.
Pesnost dávkování je lepší jako ±1% pi optovném nastavení stejné polohy mechanizmu za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky
zdvihu 30 – 100% (viz provozní pedpisy erpadla).
Za úelem pokrytí co možná nejširší výkonové oblasti a požadavk provozu se nabízí
možnost volby tí rzných pevodovek a ty velikostí dávkovacích hlav z nerezi 1.4571.
S ohledem na pizpsobitelnost erpadla požadavkm regulace jsou erpadla v provedení S2Ca uzpsobena pro externí ovládání erpadla impulzy nebo analogovým signálem 0/4 – 20 mA.
Je doporueno všechny motory erpadel chránit odpovídajícím jistiem proti petížení.
Provedení Sigma Basic (SBKa)
Dávkovací erpadlo Sigma Basic je motorické dávkovací erpadlo bez interního elektro®
nického regulaního zaízení. erpadlo ProMinent SBKa nabízí škálu pohon vetn
standardního 3-fázového elektromotoru (IP 55) nebo jednofázového pohonu. Tato erpadla jsou rovnž dodávána v provedení s certifikací ATEX pro použití v zónách EXe a
EXde.
Tleso erpadla je možno dodat i se speciální pírubou pro elektromotor, takže zákazník
mže pípadn použít i svj vlastní elektromotor.
Provedení Sigma Control (SCKa)
®
Dávkovací erpadlo ProMinent Sigma Control (standardní provedení IP 65) vybavené
mikroprocesorem umožuje provádní rychlé a plynulé zmny výkonu dávkování
v závislosti na poteb procesu.
Ovládací panel erpadla má stejnou podobu jako je ovládání u erpadel ady gamma/L.
Zvolený zpsob ízení erpadla mikroprocesorem kombinujícím funkci frekvenního mnie a digitální zmnu zdvihové frekvence erpadla zajišuje výbornou pesnost dávkování erpadel SCKa i v oblasti nejnižších výkon.
ovládací panel erpadla SCKa
pk_2_104_1
Individualizované provozní nastavení je možno velmi snadno provádt pomocí pti programovacích tlaítek na vnjším panelu erpadla. Prosvtlený displej zobrazuje trvale
aktuální provozní režim. Svtelná indikace provozního stavu signálkami typu LED spolu
s reléovým výstupem pípadné poruchové signalizace umožují sledování provozní situace erpadla.
Regulaní možnosti erpadel Sigma SBKa
Procesní dávkovací erpadla
Regulace nastavením délky zdvihu plunžru
Servomotor pro automatické nastavování délky zdvihu plunžru v krocích 1% délky
zdvihu za 1 vteinu, zptnvazební signálový potenciometr 1 k, krytí IP 54
Servosystém nastavení délky zdvihu obsahuje servomotor a integrovaný regulátor
ízený analogovým signálem. Vstupní signál 0/4 - 20 mA odpovídá délce nastavení
zdvihu 0 - 100%. Možnost pepínaní na manuální ovládání na míst nebo dálkové
ovládání signálem. Mechanická indikace polohy nastavení a analogový výstup 0/4 20 mA pro dálkový penos hodnoty polohy nastavení.
Elektromotor pro otákovou regulaci se zabudovaným frekvenním mniem
(viz identifikaní kod oznaování, písmeno V)
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 0,37 kW (str. 2-50)
Externí regulace signálem 0/4 – 20 mA (pk_2_103)
pk_2_103
3 - 56
Systém pro otákovou regulaci v kovové skíni (viz identifikaní kod oznaování, písmeno Z)
Systém pro otákovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenní mni a elektromotor pro otákovou regulaci 0,37 kW (str. 2-50)
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.9
Sigma SBKa, SCKa - plunžrová dávkovací erpadla
Technická data
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz
pi maximálním protitlaku
l/hod
ml/zd
zd/min
výkon erpadla
pi 60 Hz
pi max. protitlaku
l/hod
zd/min
sací
výška
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
potrubní
pípojky
G - DN
váha
kg
84
154
233
5
5
5
160
115
50
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
24
24
24
7,1
13,1
20,0
84
154
233
4
4
4
70
50
25
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
24
24
24
71
129
195
14,8
26,7
40,8
84
154
233
4
4
4
35
22,5
12,5
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
24
24
24
71
129
195
26,5
49,2
76
84
154
233
4
4
4
20
12,5
6
3/8“ - DN 10
3/8“ – DN 10
3/8“ – DN 10
25
25
25
typ
erpadla
SBKa, SCKa
bar
32002
23004
10006
320
230
100
1,9
4,0
6,4
0,46
0,52
0,55
71
129
195
2,3
4,8
7,6
14006
10011
05016
140
100
50
6,1
11,0
16,7
1,42
1,43
1,43
71
129
195
07012
04522
02534
70
45
25
12,4
22,5
34,1
2,9
2,91
2,92
04022
02541
01264
40
25
12
22,4
41,5
64
5,26
5,37
5,45
Pro parametry erpadel SCKa platí údaje uvedené ve sloupci pro 60 Hz (to proto,
že i pi napájení 50 Hz je interní frekvence obvod v erpadle konvertována na 60
Hz), avšak maximální poet zdvih je omezen na 200 zd/min.
Materiálová provedení dávkovacích hlav
oznaení
SST
dávkovací hlava
nerez 1.4571 / 1.4404
sací / výtlaný ventil
nerez 1.4571 / 1.4404
tsnní
PTFE, grafit
kuliky
keramika
sedla ventil
nerez 1.4571 / 1.4404
Elektromotory erpadel SBKa
M
N
L1
L2
3F
3F
1F
1F
3F
3F
IP 55
IP 55
stídavý, IP 55
stídavý, IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
napájení
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
230 V ±5 %
115 V±5 %
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 / 60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
0,25 kW
0,25 kW
0,18 kW
0,18 kW
0,18 kW
0,18 kW
poznámka
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
0,18 kW
0,21 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
0,37 kW
V0
1F IP 55
230 V ±5 %
50 / 60 Hz
0,37 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
3F motor se zabudovaným
frekvenním mniem, jednofázové napájení
Detailní informace v datovém listu elektromotoru. Zákaznické provedení píruby
elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...)
musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 57
Procesní dávkovací erpadla
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
S
3.9
3.9.2
Sigma SBKa, SCKa - plunžrová dávkovací erpadla
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
1 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
14 ks
2 ks
keramický plunžr
ventilové kuliky
ventilová sedla
PTFE/grafitové tsnní
plunžrový vodící kroužek
tsnící prstenec plunžru
O-kroužek
Sady náhradních díl plunžrových erpadel Sigma
provedení
objednací íslo
1001572
910470
910471
910472
Procesní dávkovací erpadla
pro 32002, 23004, 10006
dávkovací hlava FK 0,8
pro 14006, 10011, 05016
dávkovací hlava FK 12,5
pro 07012, 04522, 02534
dávkovací hlava FK 25
pro 04022, 02541, 01264
dávkovací hlava FK 50
3 - 58
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.9
3.9.3
Sigma SBKa, SCKa - plunžrová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel SBKa
SBKa
1.1.2009
pohon:
HK plunžrové erpadlo
typ:
32002
07012
23004
04522
10006
02534
14006
04022
10011
02541
05016
01264
1. – 3. íslice = protitlak (bar), 4.+ 5. íslice = dopravní množství (l/hod)
materiálové provedení dávkovací hlavy:
SS nerez
materiál tsnní:
T PTFE - teflon
výtlaný element:
4 plunžr (keramika)
provedení ventil dávkovací hlavy:
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
pipojení potrubí:
0 standardní – ventily se závity dle technické specifikace
verze:
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru:
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz, 0,18 kW
M 1 fázový, 230V, 50/60 Hz, 0,18 kW
N 1 fázový, 115V, 60 Hz, 0,18kW
L 3 fáz., 230V/400V, 0,18 kW, 50 Hz (EExe, EExde)
P 3 fáz., 230V/400V, 0,18 kW, 60 Hz (EExe, EExde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400 V, 0,37 kW
V(0) motor se zabudov. frekv. mniem 230V/50Hz, nap. 1 fáz.
Z motor + frekv. mni, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
1 bez motoru, píruba B 14, velikost 71 dle DIN
2 bez motoru, píruba C 56 (NEMA)
3 bez motoru, píruba B 5, velikost 63 dle DIN
krytí:
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih:
0 bez idla zdvih
2 reléový výstup - taktovací
3 idlo v provedení pro výbušné prostedí
nastavení délky zdvihu:
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
Katalog ProMinent 2009
3 - 59
Procesní dávkovací erpadla
Dávkovací erpadla plunžrová - typ SBKa
3.9
3.9.4
Sigma SBKa, SCKa - plunžrová dávkovací erpadla
Identifikaní kód oznaování erpadel SCKa
Dávkovací erpadla plunžrová - typ SCKa
Procesní dávkovací erpadla
SCKa
3 - 60
pohon:
HK plunžrové erpadlo
typ:
32002 320 bar
2,3 l/hod
23004 320 bar
4,8 l/hod
10006 100 bar
6,4 l/hod
14006 140 bar
7,1 l/hod
10011 100 bar
13,1 l/hod
05016 50 bar
16,7 l/hod
07012 70 bar
04522 45 bar
26,7 l/hod
02534 25 bar
34,1 l/hod
04022 40 bar
26,5 l/hod
02541 25 bar
49,2 l/hod
01264 12 bar
64 l/hod
materiálové provedení dávkovací hlavy:
SST tleso a ventily dávkovací hlavy nerez, tsnní teflon
výtlaný element:
4 plunžr (keramika)
provedení ventil dávkovací hlavy:
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 ventilovými pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
pipojení potrubí:
0 standardní – ventily se závity dle technické specifikace
verze:
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
elektrické napájení:
U 1 fázové, 100 - 230V ±10%, 50/60 Hz
pívodní šra:
A 2m Evropa
B 2m Švýcarsko
C 2m Austrálie
D 2m USA
reléový výstup:
0 bez reléového výstupu
1 relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230V-2A
3 relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230V-2A
4 jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
5 jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
A spínací a relé poruchy, 2xNO kontakt 24V - 100mA
C jako 1 + výstup 4-20mA (délka zdvihu x zdv.frekvence)
F výkonové relé (NC) 1 x 230 V - 8 A
ovládání:
0 manuální + pulzní kontakt s multiplikací
1 jako 0 + analog
pístupový kód:
0 bez blokovacího pístup. kódu
1 s blokovacím pístupovým kódem
monitor dávkování:
0 vstup pro pulzní signál
1 vstup pro kontinuální signál
nastavení délky zdvihu:
0 manuální
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.10 Meta MKTa - plunžrová dávkovací erpadla
3.10.1
Meta MTKa - plunžrová dávkovací erpadla
®
pk_2_010
Dávkovací plunžrová erpadla ProMinent Meta MTKa jsou pohánná, ve standardním
provedení, elektromotorem o výkonu 0,18 kW / 0,37 kW, 230/400V, krytí IP 55, tída vinutí F.
Délka zdvihu plunžru je stavitelná v rozmezí 0 - 15,5 mm s krokem 0,2 %. Šneková pevodovka erpadla (4 velikosti) spolu s vakovým mechanizmem a vratnou tlanou pružinou je uložena v litinové skíni chránné pryskyicovými nátry odolnými vi moské
vod. Materiálové provedení souástí dávkovací hlavy ve styku s erpanou chemikálií je
uvedeno níže. Sací výška erpadla závisí na viskozit a hustot erpané kapaliny, na
dimenzích sacího potrubí.
Pesnost dávkování je lepší jako ±0,5 % pi optovném nastavení stejné polohy mechanizmu za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky zdvihu 10 – 100% (viz provozní pedpisy erpadla). Je doporueno všechny motory
erpadel chránit odpovídajícím jistiem proti petížení.
Pídavná jednotka Meta MTKaA
®
Dávkovací erpadlo ProMinent Meta MTKa mže být doplnno o pídavnou jednotku a
vzniká tím duplexové nebo triplexové provedení podle potu pidaných jednotek (lze pidat i více hlav a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové
uspoádání lze provést i až v míst instalace jednoduchou konverzí. Pídavná jednotka
MTKaA má všechna nezbytná píslušenství. Zdvihová frekvence pídavné dávkovací
jednotky je stejná, jako je zdvihová frekvence hlavního erpadla. V pípad multiplexového uspoádání je teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
pk_2_011
Regulaní možnosti erpadel Meta MTKa
Procesní dávkovací erpadla
Systém pro otákovou regulaci v kovové skíni (viz identifikaní kod oznaování, písmeno Z)
Frekvenní mni je instalován ve skíni spolu s integrální ídící jednotkou a síovým spínaem, provedení IP 54, pro výkony max. 0,37.
Externí ídící signál 0/4 - 20 mA / 0 - 10 V odpovídá zmn frekvence 0 - 50(60) Hz.
Integrální regulátor s mnoha funkcemi vetn pepínání pro manuální ovládání z místa nebo pro externí regulaci analogovým signálem. Pi manuálním ovládání se zadává
frekvence ovládacími tlaítky pomocí displeje. Displej slouží i k zobrazování textových
zpráv o pípadných poruchách. Vinutí motoru vybaveno termistory tepelné ochrany.
Systém pro otákovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenní mni a elektromotor pro otákovou regulaci (oznaení R v identifikaním kodu).
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 61
3.10 Meta MTKa - plunžrová dávkovací erpadla
Technická data
výkon erpadla
-1
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 min )
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
typ
erpadla
MTKa
výkon erpadla
-1
pi 60 Hz (1800 min )
pi max. protitlaku
l/hod
zd/min
sací
výška
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
potrubní
pípojky
G - DN
váha
kg
21606
24006
16208
22508
12910
21610
10812
21012
216
240
162
225
129
216
108
210
6,1
6,1
8,1
8,1
10,2
10,2
12,2
12,2
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
72
72
96
96
120
120
144
144
7,3
7,3
9,8
9,8
12,2
12,2
14,7
14,7
86
86
115
115
144
144
173
173
4
4
4
4
4
4
4
4
108
120
81
112,5
64,5
108
54
105
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
18
20
18
20
18
20
18
20
10213
11313
07617
10617
06122
10222
05126
09926
102
113
76
106
61
102
51
99
13
13
17,3
17,3
21,7
21,7
26
26
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
72
72
96
96
120
120
144
144
15,6
15,6
20,8
20,8
26,0
26,0
31,2
31,2
86
86
115
115
144
144
173
173
4
4
4
4
4
4
4
4
51
56,5
38
53
30,5
51
25,5
49,5
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
1/4“ – DN 8
18
20
18
20
18
20
18
20
05425
06025
04033
05633
03241
05441
02749
05249
54
60
40
56
32
54
27
52
24,6
24,6
32,8
32,8
41,1
41,1
49,3
49,3
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
72
72
96
96
120
120
144
144
29,5
29,5
39,4
39,4
49,3
49,3
59,2
59,2
86
86
115
115
144
144
173
173
4
4
4
4
4
4
4
4
27
30
20
28
16
27
13,5
26
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
3/8“ - DN 10
18
20
18
20
18
20
18
20
Materiálová provedení dávkovacích hlav
oznaení
SST
dávkovací hlava
nerez 1.4571 / 1.4404
sací / výtlaný ventil
nerez 1.4571 / 1.4404
tsnní
PTFE s grafitem
kuliky
keramika
sedla ventil
nerez 1.4571 / 1.4404
Elektromotory erpadel MTKa
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
Procesní dávkovací erpadla
S
napájení
poznámka
M
N
L1
L2
3F
3F
1F
1F
3F
3F
IP 55
IP 55
stídavý, IP 55
stídavý, IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
230 V ±5 %
115 V±5 %
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 / 60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
0,18 / 0,37 kW
0,18 / 0,37 kW
0,37 kW
0,37 kW
0,18 / 0,37 kW
0,18 / 0,37 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
0,18 / 0,37 kW
0,18 / 0,37 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
0,37 kW
V0
1F IP 55
230 V ±5 %
50 / 60 Hz
0,37 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Detailní informace v datovém listu elektromotoru. Zákaznické provedení píruby
elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
3 - 62
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.10 Meta MKTa - plunžrová dávkovací erpadla
3.10.2
Identifikaní kód oznaování erpadel Meta MTKa
Meta MTKa - plunžrová dávkovací erpadla
1.1.2009
typ pohonu:
H základní jednotka
A pídavná jednotka
velikost erpadla:
02749 06025
11313
03241 06122
12910
04033 07617
16208
05126 09926
21012
05249 10213
21606
05425 10222
21610
05441 10617
22508
05633 10812
24006
materiálové provedení dávkovací hlavy:
SS nerez
materiál tsnní:
T PTFE - teflon
výtlaný element:
S plunžr (keramika)
provedení ventil dávkovací hlavy:
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
pipojení potrubí:
0 standardní – ventily se závity dle technické specifikace
verze:
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru:
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
M 1 fázový, 230V, 50/60 Hz
N 1 fázový, 115V, 60 Hz
L 3 fáz., 230V/400V, 0,18 kW, 50 Hz (EExe, EExde)
P 3 fáz., 230V/400V, 0,18 kW, 60 Hz (EExe, EExde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400V
V(0) motor se zabudovaným frekvenním mniem
Z motor + frekv. mni, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
1 bez motoru, píruba 90/63
2 bez motoru, píruba 140/71
3 bez motoru, píruba 160/71
4 bez motoru, píruba 56 C
krytí:
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih:
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení Ex (Namur)
nastavení délky zdvihu:
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
A servosystém 0 – 20mA, 230V
B servosystém 4 – 20mA, 230V
C servosystém 0 – 20mA, 115V
D servosystém 4 – 20mA, 115V
Katalog ProMinent 2009
Procesní dávkovací erpadla
MTKa
3 - 63
3.10 Meta MTKa - plunžrová dávkovací erpadla
3.10.3
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl erpadel Meta MTKa obsahuje:
1 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
14 ks
2 ks
keramický plunžr
ventilové kuliky
ventilová sedla
PTFE/grafitové tsnní
plunžrový vodící kroužek
tsnící prstenec plunžru
O-kroužek
Sady náhradních díl Meta MTKa
provedení
objednací íslo
dávkovací hlava FK 12,5
pro 21606, 24006, 16208, 22508
12910, 21610, 10812, 21012
dávkovací hlava FK 25
pro 10213, 11313, 07617, 10617
06122, 10222, 05126, 09926
dávkovací hlava FK 50
pro 05425, 06025, 04033, 05633
03241, 05441, 02749, 05249
910470
910471
910472
Základové desky pro erpadla MTKa ve vícehlavém uspoádání
Základovou desku je teba použít v pípad vícehlavého erpadla složeného
z hlavního erpadla a pídavné jednotky / jednotek.
provedení
objednací íslo
803897
803898
803899
Procesní dávkovací erpadla
pro základní erpadlo a jednu pídavnou jednotku
pro základní erpadlo a dv pídavné jednotky
pro základní erpadlo a ti pídavné jednotky
3 - 64
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.11 Makro TZKa - plunžrová dávkovací erpadla
3.11.1
Makro TZKa -dávkovací plunžrová erpadla
®
Dávkovací erpadla ProMinent Makro TZKa jsou plunžrová dávkovací erpadla pohánná, ve standardním provedení, elektromotorem o výkonu 0,75 kW nebo 1,5 kW,
230/400V, krytí IP 55, tída vinutí F.
Délka zdvihu plunžru je stavitelná pomocí posuvného mechanizmu od 0 – 20 mm
s pesností nastavení 0,5 %. Pevodovka erpadla (4 velikosti) je uložena v litinové skíni
chránné pryskyicovými nátry odolnými vi moské vod. Dávkovací hlavy jsou vyrábny z nerezi tídy 1.4571 a plunžry z keramiky nebo nerezi s keramickým povlakem.
Sací výška erpadla závisí na viskozit a hustot erpané kapaliny, na dimenzích sacího
potrubí. Pesnost dávkování je lepší jako ±0,5 % pi optovném nastavení stejné polohy
mechanizmu za pedpokladu ádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky zdvihu 10 – 100 % (viz provozní pedpisy erpadla). Je doporueno všechny
motory erpadel chránit odpovídajícím jistiem proti petížení.
pk_2_019
Pídavná jednotka Makro TZKaA
®
TZKaH
TZKaA
Dávkovací erpadlo ProMinent Makro TZKa mže být doplnno o pídavnou jednotku a
vzniká tím duplexové nebo triplexové provedení podle potu pidaných jednotek (lze pidat i více hlav a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové
uspoádání lze provést i až v míst instalace jednoduchou konverzí. Pídavná jednotka
TZKaA má všechna nezbytná píslušenství. Základní jednotka TZKaH mže být
v pípad poteby osazena motorem 2,2 kW / 3 kW, který svým výkonem odpovídá hydraulickému výkonu multiplexového uspoádání erpadla. V pípad multiplexového uspoádání je teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
Dvojhlavé verze - Makro TZKaD (hlavní jednotka) / TZKaB (pídavná jednotka)
pk_2_018
Dvojhlavá verze dávkovacího erpadla Makro TZKa je podobná jednohlavému provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy.
Ob dávkovací hlavy jsou pohánny jednou pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje).
TZKaB
Regulace výkonu erpadel Makro TZKa
Nastavení délky zdvihu plunžru pomocí servomotoru / servosystému
pk_2_020
Servomotor nastavení délky zdvihu
Motor pro nastavování délky zdvihu membrány erpadla, stavcí as pibližn 1 vteina
pro 1% délky zdvihu. Motor je osazen 2 limitními spínai minimální a maximální polohy,
zptnvazebním potenciometrem 1 k, má krytí IP 54, napájení 230 V (± 10 %), 50/60
Hz, 40 W. Souástí dodávky je mechanická indikace délky zdvihu.
Servomotor lze dodat v pípad poteby i v jiném provedení (jiné napájení, jiné krytí, nevýbušnost).
Elektromotor pro otákovou regulaci se zabudovaným frekvenním mniem
(viz identifikaní kod oznaování, písmeno V)
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 1,5 kW (strana 2-50)
Externí regulace signálem 0/4 - 20 mA (pk_2_103)
pk_2_103
1.1.2009
Systém pro otákovou regulaci v kovové skíni (viz identifikaní kod oznaování, písmeno Z)
Systém pro otákovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenní mni a elektromotor pro otákovou regulaci 2,2 kW (strana 2-50).
Katalog ProMinent 2009
3 - 65
Procesní dávkovací erpadla
Servosystém nastavení délky zdvihu
Servosystém sestává ze servomotoru a z integrovaného mikroprocesoru umožujícího
pijímat analogový ídící signál typu 0/4 - 20 mA. Technické parametry servosystému
jsou shodné s parametry servomotoru.
Obsahuje vstup analogového signálu 0/4 - 20 mA odpovídající zdvihu 0 - 100 %. Pepína pro volbu manuálního ovládání z místa nebo pro automatického dálkového ízení
analogovým signálem. Spína pro nastavování délky zdvihu pi provozu v režimu manuálního ovládání. Výstup signálu 0/4 - 20 mA pro indikaci polohy nastavení plunžru.
3.11 Makro TZKa - plunžrová dávkovací erpadla
Technická data erpadel TZKa
velikost
erpadla
TZKa
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 ot/min)
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
výkon erpadla
pi 60 Hz (1800 ot/min)
pi maximálním protitlaku
psi
l/hod
zd/min
320009
320012
320014
320017
320
320
320
320
8,7
11,6
14,5
17,4
2,0
2,0
2,0
2,0
72
96
120
144
4627
4627
4627
4627
10
14
17
21
320018
320024
320030
313035
320
320
320
313
17,7
23,6
29,5
35,4
4,1
4,1
4,1
4,1
72
96
120
144
4627
4627
4627
4526
192033
192044
192055
168066
192
192
192
168
32,9
43,9
54,8
65,8
7,6
7,6
7,6
7,6
72
96
120
144
113057
113077
113096
096115
113
113
113
96
57,5
76,6
95,8
114,9
13,3
13,3
13,3
13,3
063104
063139
063174
052208
63
63
63
52
104,3
139
173,8
208,5
040163
040217
040271
033326
40
40
40
33
028237
028316
027395
022474
sací
výška
m v. sl.
potrubní
pípojky
G - DN
hmotnost
pibl. kg
prmr
plunžru
Ø mm
86
115
144
173
4
4
4
4
Rp ¼“- 8
Rp ¼“- 8
Rp ¼“- 8
Rp ¼“- 8
50
50
50
50
12
12
12
12
21
28
35
42
86
115
144
173
4
4
4
4
Rp ¼“- 8
Rp ¼“- 8
Rp ¼“- 8
Rp ¼“- 8
50
54
54
54
17
17
17
17
2776
2776
2776
2437
39
53
66
79
86
115
144
173
4
4
4
4
Rp
“-10
Rp
“-10
Rp
“-10
Rp
“-10
55
55
55
55
23
23
23
23
72
96
120
144
1634
1634
1634
1392
69
92
115
138
86
115
144
173
4
4
4
4
Rp
“-10
Rp
“-10
Rp
“-10
Rp
“-10
56
56
56
56
30
30
30
30
24,2
24,2
24,2
24,2
72
96
120
144
911
911
911
754
125
167
209
250
86
115
144
173
4
4
4
4
1¼“ – 20
1¼“ – 20
1¼“ – 20
1¼“ – 20
58
58
58
58
40
40
40
40
162,9
217,2
271,5
325,8
37,7
37,7
37,7
37,7
72
96
120
144
578
578
578
479
195
261
326
391
86
115
144
173
4
4
4
4
1¼“ – 20
1¼“ – 20
1¼“ – 20
1¼“ – 20
58
58
58
58
50
50
50
50
28
28
27
22
237
315,9
394,9
473,9
54,9
54,9
54,9
54,9
72
96
120
144
405
405
392
319
284
379
474
569
86
115
144
173
4
4
4
4
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
62
62
62
62
60
60
60
60
020322
020430
020538
016645
20
20
20
16
322,5
430
537,6
645,1
74,7
74,7
74,7
74,7
72
96
120
144
289
289
289
232
387
516
645
774
86
115
144
173
4
4
4
4
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
62
62
62
62
70
70
70
70
014475
014634
013793
011951
14
14
13
11
475,1
634,1
792,6
951,1
110
110
110
110
72
96
120
144
202
202
189
160
571
761
951
1141
86
115
144
173
4
4
4
4
2¼“ – 40
2¼“ – 40
2¼“ – 40
2¼“ – 40
68
68
68
68
85
85
85
85
Procesní dávkovací erpadla
Maximální povolený tlak v sání erpadla je 50% maximálního povoleného protitlaku
Sací a výtlané ventily Rp¼“ a Rp
“ mají vnitní závit (pro pipojení potrubí) a jsou
dvoukulikové.
Materiálové provedení dávkovacích hlav
prmr plunžru
ventilová sedla /
tsnní
dávkovací hlava
sací a výtlaný ventil
Ø12 S - Ø30 S
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez / PTFE
keramika
nerez / keramika
Ø40 S - Ø70 S
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4581
PTFE / PTFE
nerez 1.4401
nerez / keramika
Ø85 S
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4581
PTFE / PTFE
nerez 1.4404
pružinky Hast.C
nerez / keramika
3 - 66
Katalog ProMinent 2009
ventilové kuliky
plunžr
1.1.2009
3.11 Makro TZKa - plunžrová dávkovací erpadla
3.11.2
Identifikaní kód oznaování erpadel Makro TZKa
Makro TZKa –dávkovací plunžrová erpadla
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
Procesní dávkovací erpadla
TZKa typ pohonné jednotky erpadla
H základní jednotka jednohlavá
D základní jednotka dvojhlavá
B pídavná jednotka dvojhlavá
A pídavná jednotka jednohlavá
velikost erpadla (1.-3. íslice = protitlak /bar, 4.-6. íslice = množství l/hod)
320009 320018
192033
113058
063104
040163
028237
020322
014475
320012 320024
192033
113077
063139
040217
028316
020430
014634
320014 320030
192044
113096
063174
040271
027395
020538
013793
320017 313035
168066
096115
052208
033326
022474
016645
011951
materiálové provedení dávkovací hlavy
SS nerez
materiál tsnní
T PTFE - teflon
výtlaný element
S nerezový plunžr, keramický potah
provedení ventil dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily s pružinami
pipojení potrubí k ventilm
0 standardní – ventily s vnjšími závity
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
verze
®
0 s logem ProMinent - bez základové desky
®
2 bez loga ProMinent - bez základové desky
®
A s logem ProMinent - se základovou deskou pro 1 jednotku
®
B s logem ProMinent - se základovou deskou pro 2 jednotky
®
C s logem ProMinent - se základovou deskou pro 3 jednotky
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400V,
V(0) motor se zabudovaným frekvenním mniem
V(2) motor se zabudovaným frekvenním mniem (Exde)
Z motor + frekvenní mni, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
4 bez motoru, píruba 56 C
7 bez motoru, píruba 120/80
8 bez motoru, píruba 160/90
0 bez motoru, pídavná jednotka
krytí
0 IP 55 dle ISO, tída F
1 Exe provedení ATEX-T3
2 Exde provedení ATEX-T4
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
speciální provedení
0 standard
3 - 67
3.11 Makro TZKa - plunžrová dávkovací erpadla
Elektromotory erpadel Makro TZKa
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
1,5 kW
1,5 kW
1,5 kW
1,5 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
1,5 kW
1,5 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
2,2 kW
V0
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
2,2 kW
V2
3F II2G EExd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
2,2 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
(3F motor se zabudovaným
frekvenním mniem)
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Detailní informace v datovém listu elektromotoru.
Zákaznické provedení píruby elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na pání.
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s odpovídajícím oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...) musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
3.11.3
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
ventilové kuliky
ventilové destiky s pružinkami
sedla ventil
tsnící prstence plunžru z PTFE/grafitu
vodící kroužek plunžru
sada tsnní plochých a O-kroužk
Sady náhradních díl Makro TZKa
objednací íslo
Procesní dávkovací erpadla
dávkovací hlava FK 12/20 S
dávkovací hlava FK 17/20 S
dávkovací hlava FK 23/20 S
dávkovací hlava FK 30/20 S
dávkovací hlava FK 40/20 S
dávkovací hlava FK 50/20 S
dávkovací hlava FK 60/20 S
dávkovací hlava FK 70/20 S
dávkovací hlava FK 85/20 S
3 - 68
Katalog ProMinent 2009
DN 8
DN 8
DN 10
DN 10
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 40
1019106
1019107
1019108
1019109
1019110
1019111
1019112
1019113
1019124
1.1.2009
3.12 Makro M5Ka - plunžrová dávkovací erpadla
3.12.1
Makro M5Ka - plunžrová dávkovací erpadla
®
Dávkovací erpadla ProMinent Makro M5Ka jsou plunžrová dávkovací erpadla pohánná elektromotorem o výkonu 3 kW, 230/400V, IP 55, F. Délka zdvihu plunžru je stavitelná v rozmezí od 0 – 50 mm. Pevodovka erpadla je uložena v litinové skíni chránné
pryskyicovými nátry odolnými vi moské vod. Dávkovací hlavy jsou vyrábny
z nerezi tídy 1.4571 a plunžry jsou vyrobeny z keramiky nebo nerezi s keramickým otruvzdorným povlakem. Pesnost dávkování je lepší jako ±0,5 % pi optovném nastavení
stejné hodnoty délky zdvihu membrány za pedpokladu ádné instalace dávkovacího
souboru a v rozmezí nastavení délky zdvihu 10 – 100 % (viz provozní pedpisy erpadla). Sací výška erpadla závisí na viskozit a hustot erpané kapaliny, na dimenzích
sacího potrubí a na zdvihové frekvenci plunžru. Je doporueno všechny motory erpadel
chránit odpovídajícím jistiem proti petížení.
M5KaH
Pídavná jednotka jednohlavá M5KaA
pk_2_075
®
Dávkovací erpadlo ProMinent Makro M5Ka mže být doplnno o pídavnou jednotku
na duplexové nebo triplexové provedení (lze pidat i tyi dávkovací hlavy a erpadlo potom provozovat pi sníženém protitlaku). Toto multiplexové uspoádání lze provést i
v míst instalace jednoduchou konverzí. Základní jednotka M5KaH mže být v pípad
poteby osazena výkonnjším motorem 5,5 kW. V pípad multiplexového uspoádání je
teba osadit jednotlivé jednotky na spolenou základovou desku.
M5KaH
Základní erpadlo dvojhlavé - M5KaD
Pídavná jednotka dvojhlavá - M5KaB
®
Dvouhlavá verze dávkovacího erpadla ProMinent Makro M5Ka je podobná jednohlavému provedení, má však dv protibžné dávkovací hlavy. Ob hlavy jsou pohánny
jednou pevodovkou a jejich pracovní režim je vyvážený (jedna nasává, druhá vytlauje).
Regulace výkonu erpadel Makro M5Ka
pk_2_076
M5KaH
M5KaA
Servomotor nastavení délky zdvihu plunžru pro Makro M5Ka
motor pro nastavování délky zdvihu plunžru erpadla, stavcí as pibližn 100 vtein pro
100% délky zdvihu. Motor je osazen 2 limitními spínai minimální a maximální polohy,
zptnvazebním potenciometrem 1 k, má krytí IP 54, napájení 230 V (± 10 %), 50/60
Hz, 40 W. Souástí dodávky je mechanická indikace délky zdvihu.
Servomotor lze dodat v pípad poteby i v jiném provedení (jiné napájení, jiné krytí, nevýbušnost).
Servosystém nastavení délky zdvihu membrány pro Makro M5Ka
Servosystém sestává ze servomotoru a z integrovaného mikroprocesoru umožujícího
pijímat analogový ídící signál typu 0/4 - 20 mA. Technické parametry servosystému
jsou shodné s parametry servomotoru.
Obsahuje vstup analogového signálu 0/4 - 20 mA odpovídající zdvihu 0 - 100 %. Pepína pro volbu manuálního ovládání z místa nebo pro automatického dálkového ízení
analogovým signálem. Spína pro nastavování délky zdvihu pi provozu v režimu manuálního ovládání. Výstup signálu 0/4 - 20 mA pro indikaci polohy nastavení plunžru.
M5KaD (M5KaB)
Frekvenní mni v kovové skíni, IP 54
Frekvenní mni zabudovaný ve skíce v provedení IP 54, s integrálním regulátorem a síovým spínaem pro daný výkon motoru.Volitelné externí ízení analogovým signálem 0/4 - 20 mA a/nebo 0 - 10 V odpovídajícímu výstupní frekvenci 0 - 50
(60) Hz. Integrální regulátor s mnoha funkcemi vetn pepínání pro manuální ovládání z místa nebo pro externí regulaci analogovým signálem. Pi manuálním ovládání se
zadává frekvence ovládacími tlaítky pomocí displeje. Displej slouží i k zobrazování textových zpráv o pípadných poruchách. Vinutí motoru vybaveno termistory tepelné ochrany.
Senzor provedených zdvih se signálním výstupem typu Namur
Senzor je instalován na klikové hídeli pevodovky. Zajišuje pesnou detekci každého
pracovního zdvihu pomocí vaky a spínae, výstupem je signál typu Namur. Vhodné pro
diskontinuální dávkové procesy ízené asovaem a pro kontinuální proporcionální regulaci. Instalace senzoru je proveditelná pouze u výrobce.
pk_2_078
1.1.2009
Certifikováno pro provoz v prostedí s nebezpeím výbuchu, tída EEx ia II C T6.
Katalog ProMinent 2009
3 - 69
Procesní dávkovací erpadla
pk_2_077
3.12 Makro M5Ka - plunžrová dávkovací erpadla
Procesní dávkovací erpadla
Technická data erpadel Makro/ 5 M5Ka
velikost
erpadla
M5Ka
výkon erpadla
pi frekvenci sít 50 Hz (1500 ot/min)
pi maximálním protitlaku
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
výkon erpadla
pi 60 Hz (1800 ot/min)
pi maximálním protitlaku
psi
l/hod
zd/min
3200038
3200048
3200066
3200085
3200100
2400070
2400088
2400121
2160157
1700184
320
320
320
320
320
240
240
240
216
170
38
48
66
85
100
70
88
121
157
184
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
20,7
20,7
20,7
20,7
20,7
60
75
103
133
156
60
75
103
133
156
4640
4640
4640
4640
3480
3480
3480
3132
-
44
56
78
101
82
104
144
187
-
1400120
1400151
1400207
1270267
1000314
0800214
0800268
0800368
0700476
0560558
140
140
140
127
100
80
80
80
70
56
120
151
207
267
314
214
268
368
476
558
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
62,8
62,8
62,8
62,8
62,8
60
75
103
133
156
60
75
103
133
156
2030
2030
2030
1841,5
1160
1160
1160
1015
-
0500335
0500419
0500576
0450744
0350872
0350483
0350604
0350829
0301071
0251257
50
50
50
45
35
35
35
35
30
25
335
419
576
744
872
483
604
829
1071
1257
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
60
75
103
133
156
60
75
103
133
156
0250658
0250822
0251129
0231458
0181710
0160970
0161212
0161665
0162150
0162522
25
25
25
23
18
16
16
16
16
16
658
822
1129
1458
1710
970
1212
1665
2150
2522
192,4
192,4
192,4
192,4
192,4
283,7
283,7
283,7
283,7
283,7
0121343
0121678
0122305
0122977
0103491
0062269
0062837
0063896
0065031
0066000
12
12
12
12
10
6
6
6
6
6
1343
1678
2305
2977
3491
2269
2837
3896
5031
6000
392,6
392,6
392,6
392,6
392,6
663,6
663,6
663,6
663,6
663,6
sací
výška
m v. sl.
potrubní
pípojky
G - DN
hmotnost
pibl. kg
prmr
plunžru
Ø mm
71
89
123
159
71
89
123
159
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Rp¼“- 8
Rp¼“- 8
Rp¼“- 8
Rp
“-10
Rp
“-10
Rp
“-10
Rp
“-10
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
17
17
17
17
17
23
23
23
23
23
142
179
247
319
253
318
439
569
-
71
89
123
159
71
89
123
159
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1¼“ - 20
1¼“ - 20
1¼“ - 20
1¼“ - 20
1¼“ - 20
1½“ - 25
1½“ - 25
302
302
302
302
302
303
303
303
303
303
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
725
725
725
652,5
507,5
507,5
507,5
435
-
396
497
687
889
571
716
989
1280
-
71
89
123
159
71
89
123
159
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ - 25
2“ – 32
2“ – 32
1½“ - 25
1½“ - 25
2“ - 32
2“ - 32
2“ - 32
303
303
303
303
303
311
311
311
311
311
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
75
103
133
156
60
75
103
133
156
362,5
362,5
362,5
333,5
232
232
232
232
-
778
975
1348
1743
1147
1438
1988
2570
-
71
89
123
159
71
89
123
159
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¼“ - 40
2¾“ - 50
2¾“ - 50
311
311
311
311
311
317
317
317
317
317
70
70
70
70
70
85
85
85
85
85
60
75
103
133
156
60
75
103
133
156
174
174
174
174
87
87
87
87
-
1589
1991
2752
3558
2684
3366
4652
6011
-
71
89
123
159
71
89
123
159
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2¾“ - 50
2¾“ - 50
2¾“ - 50
3½“ - 65
3½“ - 65
331
331
331
331
331
350
350
350
350
350
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
3½“ – 65
3½“ – 65
3½“ – 65
3½“ – 65
3½“ - 65
Maximální povolený tlak v sání erpadla je 50% maximálního povoleného protitlaku.
3 - 70
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.12 Makro M5Ka - plunžrová dávkovací erpadla
3.12.2
Identifikaní kód oznaování erpadel Makro M5Ka
M5Ka
1.1.2009
typ pohonné jednotky erpadla
H základní jednotka jednohlavá
D základní jednotka dvojhlavá
B pídavná jednotka dvojhlavá
A pídavná jednotka jednohlavá
velikost erpadla (1.-3. íslice = protitlak /bar, 4.-7. íslice = množství l/hod)
3200038
1400120
0500335
0250658
0121343
3200048
1400151
0500419
0250822
0121678
3200066
1400207
0500576
0251129
0122305
3200085
1270267
0450744
0231458
0122977
3200100
1000314
0350872
0181710
0103491
2400070
0800214
0350483
0160970
0062269
2400088
0800268
0350604
0161212
0062837
2400121
0800368
0350829
0161665
0063896
2160157
0700476
0301071
0162150
0065031
1700184
0560558
0251257
0162522
0066000
materiálové provedení dávkovací hlavy
SS nerez
materiál tsnní
T PTFE - teflon
výtlaný element
S nerezový plunžr, keramický potah
provedení ventil dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily s pružinami
pipojení potrubí k ventilm
0 standardní – ventily s vnjšími závity
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
verze
®
0 s logem ProMinent - bez základové desky
®
2 bez loga ProMinent - bez základové desky
®
A s logem ProMinent - se základovou deskou pro 1 jednotku
®
B s logem ProMinent - se základovou deskou pro 2 jednotky
®
C s logem ProMinent - se základovou deskou pro 3 jednotky
M zákaznické provedení
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otákovou regulaci, 230V/400V,
V(0) motor s integrálním frekvenním mniem
V(2) motor s integrálním frekvenním mniem (Exde)
5 bez motoru, pevodovka IEC 100
6 bez motoru, pevodovka IEC 112
0 bez motoru, bez pevodovky
krytí
0 IP 55 dle ISO, tída F
1 Exe provedení ATEX-T3
2 Exde provedení ATEX-T4
A pohonná jednotka v provedení ATEX
idlo provedených zdvih
0 bez idla zdvih
1 idlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
speciální provedení
0 standard
Katalog ProMinent 2009
3 - 71
Procesní dávkovací erpadla
Makro M5Ka - dávkovací plunžrová erpadla
3.12 Makro M5Ka - plunžrová dávkovací erpadla
Materiálové provedení dávkovacích hlav
pipojovací
rozmr potrubí
dávkovací hlava
sací a výtlaný ventil
ventilová sedla /
tsnní
DN 8 - DN 10
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez / PTFE
keramika
nerez / keramika
DN 15 - DN 25
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4581
PTFE / PTFE
nerez 1.4401
nerez / keramika
DN 32 - DN 65
nerez 1.4571 / 1.4404
nerez 1.4581 / 1.4404
PTFE / PTFE
nerez 1.4404
nerez / keramika
ventilové kuliky
plunžr
Elektromotory erpadel Makro M5Ka
oznaení
v identifikaním
kódu erpadla
S
napájení
poznámka
L1
L2
3F
3F
3F
3F
IP 55
IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
3 kW
3 kW
3,6 kW
4 kW
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
3,6 kW
4 kW
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
3 kW
V0
3F IP 55
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
3 kW
V2
3F II2G EExe II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
4 kW
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
s PTC termistorem, nastavení otáek 1:5
motor se zabudovaným
frekvenním mniem
Ex motor se zabudovaným
frekvenním mni
Procesní dávkovací erpadla
Poznámka pro aplikaci v Ex-zón:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostedí s nebezpeím výbuchu používána pouze erpadla s oznaením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení erpadla (výbušnost, krytí,...)
musí odpovídat danému prostedí nebo být lepší než je dané prostedí.
3 - 72
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.12 Makro M5Ka - plunžrová dávkovací erpadla
3.12.3
Doporuené sady náhradních díl
Doporuená sada náhradních díl obsahuje:
ventilové kuliky
ventilové destiky s pružinkami
sedla ventil
tsnící prstence plunžru z PTFE/grafitu
vodící kroužek plunžru
sada tsnní plochých a O-kroužk
Sady náhradních díl Makro M5Ka
objednací íslo
DN 8
DN 10
DN 10
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
1005899
1005536
1005004
1005900
1005901
1005537
1005902
1005538
1005539
1005903
1005540
1005541
1005904
1005542
1005905
1005543
1005544
Procesní dávkovací erpadla
dávkovací hlava FK 17/50 S
dávkovací hlava FK 17/50 S
dávkovací hlava FK 23/50 S
dávkovací hlava FK 23/50 S
dávkovací hlava FK 30/50 S
dávkovací hlava FK 30/50 S
dávkovací hlava FK 40/50 S
dávkovací hlava FK 40/50 S
dávkovací hlava FK 50/50 S
dávkovací hlava FK 60/50 S
dávkovací hlava FK 60/50 S
dávkovací hlava FK 70/50 S
dávkovací hlava FK 70/50 S
dávkovací hlava FK 85/50 S
dávkovací hlava FK 85/50 S
dávkovací hlava FK 100/50 S
dávkovací hlava FK 130/50 S
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 73
3.13 ORLITA® PS - plunžrová dávkovací erpadla
3.13.1
ORLITA® PS - plunžrová dávkovací erpadla
®
Dávkovací plunžrová erpadla ProMinent ORLITA PS mají pracovní plunžr tsnný
provazcovým tsnním. Plunžr vykonává kmitavý pohyb a tím vytváí erpací efekt.
Dotažení tsnní lze provádt i za chodu erpadla pomocí dotahovacího mechanizmu
z ela hlavy.
Lucerna tsnící komory mže být využita i jako sbrný kolektor prosáklé kapaliny pes
tsnní. Mže být rovnž ustavena jako místo pívodu pomocné tsnící, proplachovací
nebo mazací kapaliny.
Kuželové provedení sacích a výtlaných ventil dávkovacích hlav zaruuje jejich minimální opotebovávání, nízkou tlakovou ztrátu v sání (pozitivní vliv na sací schopnost) a
samoistící efekt ve ventilech.
Všechny komponenty dávkovací hlavy ve styku s erpanou kapalinou jsou provedeny
z nerezi a teflonu.
typ
erpadla
objem
zdvihu
3
(cm )
0,29
0,42
0,58
0,75
1,18
1,70
3,02
4,71
7,36
10,60
15,27
18,85
29,45
49,77
dopravní množství (litry/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
70
88
108
140
200
1,2
1,6
1,9
2,5
3,5
1,8
2,2
2,7
3,6
5,1
2,4
3,0
3,7
4,8
6,9
3,2
4,0
4,9
6,3
9,0
4,9
6,2
7,6
9,9
14,1
7,1
9,0
11,0
14,3
20,4
12,7
15,9
19,5
25,3
36,2
19,8
24,9
30,5
39,6
56,5
30,9
38,9
47,7
61,9
88,4
44,5
56,0
68,7
89,1 127,2
64,1
80,6
98,9 128,3 183,2
79,2
99,5 122,1 158,3 226,2
123,7 155,5 190,9 247,4 353,4
209,1 262,8 322,5 418,1 597,3
max.
tlak
(bar)
250
250
250
250
200
139
78
50
32
22
15
12
8
5
prmr
objem
plunžru zdvihu
3
(mm) (cm )
PS 35/8
8
1,01
PS 35/10
10
1,57
PS 35/12
12
2,26
PS 35/16
16
4,02
PS 35/20
20
6,28
PS 35/25
25
9,82
PS 35/30
30
14,14
PS 35/36
36
20,36
PS 35/40
40
25,13
PS 35/50
50
39,27
PS 35/65
65
66,37
PS 35/80
80
100,53
PS 35/100
100
157,08
dopravní množství (litry/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
70
88
108
140
200
4,2
5,3
6,5
8,4
12,1
6,6
8,3
10,2
13,2
18,8
9,5
11,9
14,7
19,0
27,1
16,9
21,2
26,1
33,8
48,3
26,4
33,2
40,7
52,8
75,4
41,2
51,8
63,9
82,5 117,8
59,4
74,6
91,6 118,8 169,6
85,5 107,5 131,9 171,0 244,3
105,6 132,7 162,9 211,1 301,6
164,9 207,3 254,5 329,9 471,2
278,7 350,4 430,1 557,5 796,4
422,2 530,8 651,4 844,5 1206,4
659,7 829,4 1017,9 1319,5 1885,0
max.
tlak
(bar)
250
250
250
156
100
64
44
30
25
16
9
6
4
PS 18/5
PS 18/6
PS 18/7
PS 18/8
PS 18/10
PS 18/12
PS 18/16
PS 18/20
PS 18/25
PS 18/30
PS 18/36
PS 18/40
PS 18/50
PS 18/65
PS 35/12
pk_2_123
typ
erpadla
Procesní dávkovací erpadla
typ
erpadla
PS 80/125
pk_2_090_1
3 - 74
prmr
plunžru
(mm)
5
6
7
8
10
12
16
20
25
30
36
40
50
65
PS 80/20
PS 80/25
PS 80/30
PS 80/36
PS 80/40
PS 80/50
PS 80/60
PS 80/65
PS 80/80
PS 80/100
PS 80/125
PS 80/140
PS 80/160
prmr
objem
dopravní množství (litry/hod)
max.
plunžru zdvihu
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
tlak
3
70
90
115
134
152 194
(bar)
(mm) (cm )
20
6,28
26,4
33,9
43,4
50,5
57,3
73,1 250
25
9,82
41,2
53,0
67,7
78,9
89,5 114,3 250
30
14,14
59,4
76,3
97,5 113,7 128,9 164,6 178
36
20,36
85,5 109,9 140,5 163,7 185,7 237,0 123
40
25,13 105,6 135,7 173,4 202,1 229,2 292,5 100
50
39,27 164,9 212,1 271,0 315,7 358,1 457,1
64
60
56,55 237,5 305,4 390,2 454,7 515,7 658,2
40
65
66,37 278,7 358,4 457,9 533,6 605,3 772,5
38
80 100,53 422,2 542,9 693,7 808,3 916,8 1170,2
25
100 157,08 659,7 848,2 1083,8 1262,9 1432,6 1828,4
16
125 245,44 1030,8 1325,4 1693,5 1973,3 2238,4 2856,9
10
140 307,88 1293,1 1662,5 2124,3 2457,3 2807,8 3583,7
8
160 402,12 1688,9 2171,5 2774,7 3233,1 3667,4 4680,7
6
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
3.13 ORLITA® PS - plunžrová dávkovací erpadla
PS 600/94
pk_2_124
typ
erpadla
prmr objem
plunžru zdvihu
3
(mm) (cm )
PS 180/30
30
28,27
PS 180/36
36
40,72
PS 180/40
40
50,27
PS 180/50
50
78,54
PS 180/54
54
91,61
PS 180/65
65 132,73
PS 180/70
70 153,94
PS 180/80
80 201,06
PS 180/94
94 277,59
PS 180/125 125 490,87
PS 180/140 140 615,75
PS 180/160 160 804,25
PS 180/200 200 1256,64
dopravní množství (litry/hod)
max.
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
tlak
67
88
103
137
154
173 (bar)
113,7 149,3 174,7 232,4 261,3 293,5 229
163,7 215,0 251,6 334,7 376,2 422,6 159
202,1 265,4 310,6 413,2 464,5 521,8 128
315,7 414,7 485,4 645,6 725,7 815,2
82
368,3 483,7 566,1 753,0 846,5 950,9
70
533,6 700,8 820,3 1091,1 1226,4 1377,8
48
618,8 812,8 951,3 1265,4 1422,4 1597,9
42
808,3 1061,6 1242,6 1652,7 1857,8 2087,0
32
1115,9 1465,7 1715,5 2281,8 2564,9 2881,4
23
1973,3 2591,8 3033,6 4035,0 4535,7 5095,3
13
2475,3 3251,2 3805,3 5061,5 5689,5 6391,5
10
3233,1 4246,4 4970,3 6610,9 7431,2 8348,1
8
5051,7 6635,0 7766,0 10329 11611 13043
5
typ
erpadla
dopravní množství (litry/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
69
91
113
134
155
182
116,6 153,6 191,4 226,8 262,4 309,3
167,9 221,2 275,6 326,7 377,9 445,3
207,3 273,1 340,2 403,3 466,6 549,8
323,9 426,7 531,6 630,1 729,0 859,0
377,8 497,7 620,1 735,0 850,3 1002,0
547,3 721,2 898,4 1064,9 1232,0 1451,8
634,8 836,4 1042,0 1235,0 1428,8 1683,7
829,1 1092,4 1360,9 1613,1 1866,2 2199,1
1144,7 1508,3 1878,9 2227,1 2576,5 3036,2
2024,2 2667,1 3322,6 3938,2 4556,2 5368,9
2539,2 3345,6 4167,9 4940,1 5715,3 6734,8
3316,5 4369,8 5443,7 6452,4 7464,8 8796,5
5182,0 6827,8 8505,8 10082 11664 13744
max.
tlak
(bar)
400
353
286
183
157
108
93
71
51
29
23
18
11
prmr objem
dopravní množství (litry/hod)
plunžru zdvihu
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
3
83
98
112
129
148
171
(mm)
(cm )
PS 1400/40
40
75,40 375,6 442,0 505,9 584,3 669,5 773,3
PS 1400/50
50 117,81 587,0 690,6 790,4 912,9 1046,1 1208,3
PS 1400/60
60 169,65 845,2 994,4 1138,2 1314,6 1506,4 1740,0
PS 1400/70
70 230,91 1150,4 1353,5 1549,2 1789,3 2050,3 2368,3
PS 1400/80
80 301,59 1502,6 1967,9 2023,5 2337,1 2678,0 3093,3
PS 1400/94
94 416,39 2074,5 2440,8 2793,6 3226,6 3697,3 4270,6
PS 1400/125 125 736,31 3668,5 4316,1 4940,1 5705,7 6538,1 7551,9
PS 1400/140 140 923,63 4601,7 5414,2 6196,9 7157,3 8201,4 9473,1
PS 1400/160 160 1206,37 6010,4 7071,5 8093,9 9348,3 10712 12373
PS 1400/200 200 1884,96 9391,2 11049 12647 14607 16737 19333
PS 1400/280 280 3694,51 18407 21657 24787 28629 32805 37892
max.
tlak
(bar)
400
275
191
140
107
77
44
35
25
17
8
prmr objem
plunžru zdvihu
3
(mm)
(cm )
PS 600/30
30
28,27
PS 600/36
36
40,72
PS 600/40
40
50,27
PS 600/50
50
78,54
PS 600/54
54
91,61
PS 600/65
65 132,73
PS 600/70
70 153,94
PS 600/80
80 201,06
PS 600/94
94 277,59
PS 600/125 125 490,87
PS 600/140 140 615,75
PS 600/160 160 804,25
PS 600/200 200 1256,64
typ
erpadla
Procesní dávkovací erpadla
PS 1400/94
pk_2_125
Poznámka:
Všechna výše uvedené parametry se vztahují k frekvenci sít 50 Hz.
Další varianty a provedení na vyžádání.
1.1.2009
Katalog ProMinent 2009
3 - 75
3.14 ORLITA® DR - plunžrová dávkovací erpadla
3.14.1
ORLITA® DR - bezventilová plunžrová erpadla
Bezventilová dávkovací erpadla. erpání kapaliny se dje pi souasném rotaním i
kmitavém pohybu plunžru bez poteby ventil dávkovací hlavy. Sání a výtlak dávkovací
hlavy jsou otevírány a uzavírány plunžrem. erpadlo lze provozovat ve velkém rozsahu
zdvihových frekvencí.
Tento princip umožuje provádt erpání i vysoce viskózních kapalin, které mohou navíc
obsahovat i pevné látky.
Dávkovací hlava je vyrobena z nerezi. Plunžr i pracovní plocha válce mají speciální otruvzdorné provedení povrchu.
Podle druhu užití erpadla jsou k dispozici i jiná materiálová provedení.
Mezera mezi plunžrem a pracovním válcem je volena podle viskozity erpané kapaliny.
Lucerna tsnící komory mže být využita i jako sbrný kolektor prosáklé kapaliny pes
tsnní. Mže být rovnž ustavena jako místo pívodu pomocné tsnící, proplachovací
nebo mazací kapaliny. Lucerna je tsnna tsnícími kroužky z elastomeru.
DR 15/25
pk_2_081_1
typ
erpadla
prmr
plunžru
(mm)
5
7
12
18
25
36
50
70
objem
zdvihu
3
(cm )
0,29
0,58
1,70
3,82
7,36
15,27
29,45
57,73
prmr
plunžru
(mm)
DR 150/12
12
DR 150/18
18
DR 150/25
25
DR 150/36
36
DR 150/50
50
DR 150/70
70
DR 150/90
90
DR 150/120 120
DR 150/140 140
objem
zdvihu
3
(cm )
3,62
8,14
15,71
32,57
62,83
123,15
203,58
361,91
492,60
DR 15/5
DR 15/7
DR 15/12
DR 15/18
DR 15/25
DR 15/36
DR 15/50
DR 15/70
typ
erpadla
dopravní množství (litry/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
56
75
112
1,0
1,3
2,0
1,9
2,6
3,9
5,7
7,6
11,4
12,8
17,2
25,7
24,7
33,1
49,5
51,3
68,7
103,0
99,0
133,0
198,0
194,0
260,0
388,0
dopravní množství (litry/hod)
pi zdvihové frekvenci (zdv./min)
56
75
112
140
12,2
16,29
24,3
30,4
27,4
36,64
54,7
68,4
52,8
70,96
105,6
132,0
109,4
146,57
218,9
273,6
211,1
282,74
422,2
527,8
413,8
554,18
827,6 1034,5
684,0
916,06
1368,0 1710,0
1216,0
1628,60
2432,1 3040,1
1655,1
2216,71
3310,3 4137,9
Procesní dávkovací erpadla
DR 150/90
pk_2_119
Poznámka:
Všechna výše uvedené parametry se vztahují k frekvenci sít 50 Hz.
Další varianty a provedení na vyžádání.
3 - 76
Katalog ProMinent 2009
1.1.2009
max.
tlak
(bar)
100
400
159
70
36
17
9
4
max.
tlak
(bar)
400
400
250
147
76
38
23
13
9
3.15 TriPower 674 - procesní membránová erpadla
ORLITA® DR - bezventilová plunžrová erpadla
3.15.1
Procesní membránová erpadla ady ProMinent TriPower 674 nabízejí vysoký
3
výkon pi malém obestavném prostoru. Hranicemi výkonu je množství 38 m /hod a
tlak až 415 bar. Díky své kompaktní konstrukci mají tato erpadla výrazn menší
prmtnou pdorysnou plochu než mají obdobná konvenní ešení.
®
Ovené dávkovací hlavy typu Orlita MF garantují optimální bezpenost díky
systému dvojité membrány a inteligentnímu pepouštcímu ventilu.
3
Výkonový rozsah: 4 - 38 m /hod, 415 – 50 bar
Trojhlavé dávkovací procesní erpadlo (Triplex)
V pípad trojhlavého provedení dávkovacího erpadla jsou jednotlivé výtlané zdvihy
fázov posunuty o 120° dle provedení kliky. Takové uspoádání zabezpeuje výstupní
tok kapaliny s velmi nízkou míru tlakových pulzací i bez použití tlumie pulzací. Provedení tohoto typu je preferovaným ešením v oblasti tžké chemie a petrochemie.
P_TR_0003_SW
P_TR_0001_SW3
prmr
hnacího
plunžru
mm
46
55
70
90
140
1.1.2008
objem
jednoho
zdvihu
3
cm /zdv.
3 x 99,71
3 x 142,55
3 x 230,91
3 x 381,70
3 x 923,63
teoretický výkon Qth celého erpadla
pi zdvihové frekvenci n zdv./min.
100
130
170
200
230
1,795
2,333
3,051
3,590
4,128
2,566
3,336
4,362
5,132
5,902
4,156
5,403
7,066
8,313
9,560
6,871
8,932
11,680 13,741 15,802
16,625
21,613 28,263 33,251 38,238
Katalog ProMinent 2008
maximální
tlak
bar
415
320
200
125
50
úinnost pi
100% tlak
50% tlak
0,77
0,83
0,81
0,85
0,84
0,87
0,90
0,90
0,88
0,89
standardní
velikost
ventil
DN 25
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
3 - 77
Procesní dávkovací erpadla
Technická data erpadel TriPower velikost B / 60 mm zdvih / dávkovací hlavy MF

Podobné dokumenty

hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla

hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla proto nepotřebuje sací a výtlačný ventil dávkovací hlavy a lze jej provozovat ve velmi širokém pásmu zdvihové frekvence. Výše uvedený princip dávkování umožňuje přesné dávkování vysoce viskozních c...

Více

Motorická a procesní dávkovací čerpadla

Motorická a procesní dávkovací čerpadla Motorická a procesní dávkovací čerpadla

Více

Provozní předpisy

Provozní předpisy SB1 nerez 1.4571, s vnitřním závity Rp ¼“ nebo ½“ , těsnění PTFE SS1 nerez 1.4571, se svěrným uchycením potrubí, těsnění PTFE SSM jako SS1, s čidlem poruchy membrány SBM jako SB1, s čidlem poruchy ...

Více

Zpětná klapka RK 44 - G

Zpětná klapka RK 44 - G (provozní stav) v l/s nebo m /h ρ = hustota media ( provozní stav) v kg/m 3

Více

2 Motorická dávkovací čerpadla

2 Motorická dávkovací čerpadla Dávkovací čerpadla ProMinent Vario C jsou ve standardním provedení osazena třífázovým elektromotorem o výkonu 0,07 kW, 230/400 V, 50/60 Hz, nebo alternativně jednofázovým motorem 0,06 kW, 230 V, 50...

Více

Humistar 2015 - SENSORIKA s.r.o.

Humistar 2015 - SENSORIKA s.r.o. HTP-12... Standardní aplikace HTP-14... Aplikace při zvýšené teplotě a chemické zátěži HTP-17... Vysoká citlivost HVAC MĚŘICÍ SONDY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY : Závit G3/4", průměr trubky sondy 1...

Více

Tepelná technika

Tepelná technika nebo stimulovat postup tavení látek za stejných podmínek jako v praxi. Na konci pokusů jsou Vám k dispozici četné protokoly o měření a vyhodnocení jako podklady pro jistotu investic. Speciální fotk...

Více