Amfiteátr v Bytomi

Transkript

Amfiteátr v Bytomi
Realizováno s programy Dlubal…
Amfiteátr v Bytomi
V srpnu 2014 byla v polské Bytomi
otevřena nová, originálně řešená,
přírodní divadelní scéna.
Ze stavebně-technického hlediska je
stavba amfiteátru rozdělena na dvě
části (hlavní scéna a zázemí), které
jsou vzájemně geometricky
provázané prostorovým tvarem
zastřešení, který dává stavbě
výjimečný charakter.
Konstrukce hlavní scény
Zakřivená střešní konstrukce hlavní
scény je tvořena deseti tvarově
odlišnými podélnými rámy
z lepeného lamelového dřeva, které
jsou kloubově připojené
na železobetonové opěrné stěny.
Rámy o tloušťce 100 mm
s proměnným průřezem
600 až 1030 mm a vzepětím
3700 až 6450 mm překlenují
v podélném směru vzdálenost 18 m.
Vzdálenost rámů v příčném směru je
1,2 m. Rámy v příčném a podélném
směru mají čtvercové, kazetové
uspořádání a jsou doplněné
o dřevěný diagonální ztužující
systém konstrukce zajišťující
stabilitu v příčném směru. Veškerá
konstrukční uspořádání prvků
a především jejich spoje byly
navrženy s maximálním důrazem
na estetickou čistotu celku.
Výstavba Amfiteátru v Bytomi (foto: Ing. Šrůtek)
a v neviditelných místech je střešní
konstrukce řešena z příhradových
vazníků spojených styčníkovými
deskami.
Statický model konstrukce byl
vytvořen v programu RFEM,
ve kterém byly zohledněny veškeré
nelinearity prvků a charakteristik
podloží. Při projektování bylo také
efektivně využito propojení
programu RFEM s 3D programem
pro dřevostavby SEMA.
Na stavbě se podílely následující
firmy:
Architektonický návrh
Łukasz Pluta, mgr inż. arch.
Zabrze, Polsko
www.plus8.pl
Konstrukční a statický návrh
Ing. Zbyněk Šrůtek
Česká Skalice
www.timberdesign.cz
Realizace dřevěné konstrukce
KASPER Polska Sp. z o.o.
Gliwice, Polsko
www.kasperpolska.pl
Software
Dlubal Software s.r.o.
www.dlubal.cz
Spodní pohled na dřevěnou konstrukci
Konstrukce zázemí divadelní
scény (šatny)
Konstrukce stěn je navržena
v systému „two x four“ s konstrukční
sádrovláknitou deskou. Konstrukce
střechy je v této části řešena
v kombinaci dvou technologií, a to
v části viditelné je navržen stejný
systém jako v hlavní scéně, tj. prvky
z lepeného lamelového dřeva
Model celé konstrukce Amfiteátru v programu RFEM (screenshot: Dlubal)

Podobné dokumenty

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. Slovenska a dalších zemí Mezinárodní normy pro betonové konstrukce: USA, Švýcarsko, Čína Lineární a nelineární výpočty Posouzení desek, stěn, skořepin, prutů a základů Posouzení mezního stavu ú...

Více

RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. (např. posouzení s určitým využitím) ■ Model exportovaný do 3D PDF

Více

Chrám Bahá`í v jižní Americe

Chrám Bahá`í v jižní Americe zemětřesení, bylo nutné oddělit konstrukci od základů pro vodorovné kmitání. To je důvod, proč byly mezi betonové sloupy a střední betonovou desku umístěny třecí kyvná ložiska. Ocelová nosná konstr...

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu mají statickou výšku 1,75 m při rozpětí až 33,5 m. Za účelem boční stabilizace byly navrženy skořepinové konstrukce ze železobetonu, které slouží také jako technické místnosti budovy.

Více

Hotel Intercontinental v Davosu ve Švýcarsku

Hotel Intercontinental v Davosu ve Švýcarsku jednoho podlaží ocelový spřažený příhradový vazník, který je spojený se dvěma spřaženými monolitickými trámovými stropy v 9. a 10. patře.

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Pylon ve tvaru písmene A je zhruba 15 metrů vysoký a sestává z ocelových trubek (355 x 25 mm, S 355). Byl vyrobený dílensky a je celý svařený kromě dvou šroubových spojů. Maximální osová síla v kru...

Více

Dárky pod stromeček

Dárky pod stromeček ačátek 21. století je poznamenán nenadálým vzrůstem zájmu o hry, zejména o hry určené pro jednoduché herní konzole. Ty totiž konečně dosáhly takové výkonnosti, aby byly schopny zobrazovat na běžné ...

Více

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně oceli. Tyto body byly vytvořeny a spočítány jako detailní modely s konečnými prvky v programu RFEM. Konstrukční ocelové části musely být vytvořeny s největší přesností, aby bylo možné dodržet krité...

Více