kliknutím zde

Komentáře

Transkript

kliknutím zde
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 1
ČÍSLO 1 ● ROČNÍK 14 ● LEDEN 2008
ZDARMA
ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
DNES V LISTU:
●
●
●
●
●
●
●
●
Štěstí, zdraví...
2
Vítání občánků
2
Infocentrum otevřeno
4
Domovem se stává místo...
6
Buďte tu doma!
7
O vlaku, vodě a záhadném...
11
Jak se vyje v Bílém domě
13
4. ročník mikulášského turnaje 15
Vítání nových
občánků
Prahy 15
Foto: Marie Zdeňková
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 2
2
RADNICE
INFORMUJE
Termíny jednání Rady MC
Praha 15 a Zastupitelstva
MČ Praha 15 v roce 2008
Harmonogram jednání Rady
MČ Praha 15 v roce 2008 v těchto
termínech:
leden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.
únor . . . . . . . . . . . . . . . . . .6., 20.
březen . . . . . . . . . . . . . . . . .5., 19.
duben . . . . . . . . . . . . .2., 16., 30.
květen . . . . . . . . . . . . . . . .14., 28.
červen . . . . . . . . . . . . . . . .11., 25.
červenec . . . . . . . . . . . . . . . . .16.
srpen . . . . . . . . . . . . . . . . . .6., 27.
září . . . . . . . . . . . . . . . . . .10., 24.
říjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8., 22.
listopad . . . . . . . . . . . . . . . .5., 19.
prosinec . . . . . . . . . . . . . . .3., 17.
LEDEN 2008
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ, VINŠUJEME VÁM...
zpívaly děti z mateřské školy Parmská obyvatelům domu s pečovatelskou službou a těm, kteří byli právě
ve svátečním období v naší Sociálně
ošetřovatelské jednotce a nezbytně
potřebují pomoc druhých. Je to už
tradice, že jdou děti přát našim starším občanům, přesto mě vždy dojímá to propojení dvou rozdílných
generací. Děti zpívají, recitují a tančí
Jednání Rady MČ Praha 15 se budou
konat vždy:
ve středu v zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha 15 od 9,00 hodin
s nadšením kdekoliv, přesto si myslím, že v nich
zůstane někde uložena
vzpomínka na ty staré
a orosené oči a na ty roztřesené ruce, které od
nich berou přáníčko. To
pro ně je děti nakreslily,
to jenom pro ně zpívaly
a je přišly navštívit. Pro
některé
z nich to byla
návštěva jediná! Také se
na to krásně
nastrojili a někteří zpívali
s dětmi. Přála jsem jim za
nás všechny samozřejmě
zdraví, ale především to,
aby nebyli sami a aby,
když nikdo nepřijde, navštívili se navzájem.
A ještě jedna významná a radostná událost mě čekala a sice
popřát nejstarší obyva-
Foto: Marie Zdeňková
telce Prahy 15 paní Marii Zelené
ke 102. narozeninám. Slavili jsme je
společně se všemi obyvateli „Sojky“
a celou její rodinou. Syn paní Zelené
poděkoval za péči o svou maminku
a já jsem se připojila s oceněním příkladné čistoty a láskyplné péče
o staré a často bezmocné lidi, bez
které nelze tuto práci vykonávat.
PaedDr. Helena Lukasová
zástupkyně starosty
Návštěva z partnerského města Harlow
V předvánoční době radnice přivítala
bývalého starostu anglického města
Harlow Iana Jacksona s manželkou Kuz-
nou. Po přátelském přijetí u starosty se
odpoledne zúčastnili tradičního vítání
nových občánků Prahy 15. Pro tuto pří-
ležitost manželský pár přivezl milou pozornost - hedvábný polštářek. Hned
jsme ho vyzkoušeli. Marie Zdeňková
Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2008
v těchto termínech:
březen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
duben . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.
červen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.
září . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.
prosinec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha
15 se budou konat vždy:
ve středu v Kulturním centru
Varta od 15,00 hodin
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
foto: autorka
Dne 13. prosince 2007 se v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy (budova radnice), uskutečnilo vítání nových občánků Horních Měcholup a Hostivaře, narozených v období srpen – říjen 2007 a starších dětí, které
se na minulé vítání omluvily. Celkem bylo pozváno 84 rodin s dětmi. Omluvilo se 10 rodin, které budou pozvány na příští vítání.
VÍTÁNÍ SE ZÚČASTNILI :
Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec
a srpen ● Vydává: ÚMČ Praha 15,
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10,
IČ: 231355 ● Vedoucí redakce: Jana Šimků
Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová
Adresa redakce a příjem inzerce:
Úřad městské části Praha 15,
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10,
tel. 274 865 550, fax: 281 003 515,
e-mail: [email protected],
www.praha15.cz
Podávání inzerce každé pondělí a středu
od 14.00 do 17.30 hod. ● Uzávěrka:
28. 12. 2007 ● Výroba a distribuce:
Grátis s. r. o. ● Toto číslo vyšlo v nákladu
16 500 výtisků. ZDARMA. ● Registrováno
odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 29/35, Praha 1. Registrační značka MK ČR E 12172 ● Číslo
1/2008 vyšlo 10. 1. 2008 ● Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor.
Číslo 2/2008 Hlasatele vyjde
ve čtvrtek 14. února 2008
ABSOLON Marek
BEZDÍČEK Daniel
BÍLÝ Tomáš
ČUMRDOVÁ Nikola
JANÁSOVÁ Kateřina
KRÁTKÝ Ivo
MARKOVÁ Tereza
NAGRANT Samuel
PINKR David
ŠARKOVÁ Věra
ŠIMONOVÁ Gabriela
ŠTĚPÁNKOVÁ Eliška
VACEK Tomáš
ZÁTOPEK Jakub
BIHARI Jan
GELTNEROVÁ Natalija
HOVORKA Matěj
JURÍKOVÁ Kristýna
JURJEV Oliver
KAVAN Vojtěch
KAVÁNOVÁ Michaela
NOVÁKOVÁ Lucie
PAULÍČKOVÁ Karolína
STANĚK Michal
STAŇOVÁ Blanka
SÝKORA František
ŠIMAN Christopher
TECQUI Helena
VONDRA Jakub
VOŘÍŠEK Lukáš
FEDERER Tomáš
FIŠERA Šimon
HAVELKA Jakub
JANKŮ Viktorie
JONÁKOVÁ Hana
LANGROVÁ Lucie
MALEČEK Jan
MALEČEK Tomáš
MICHAJLOVIČ Filip
KADEŘÁBEK Pavel
ŘÁDOVÁ Veronika
SKALICKÁ Lilian
ŠENKÝŘOVÁ Laura
VÁŽANOVÁ Natálie
VONDROVÁ Julie
Ing. Pavel Ochotný, předseda KPOZ
Zápis do 1. tříd základních škol MČ Praha 15 pro školní rok 2008/2009
škola
adresa
datum zápisu
ZŠ Křimická
Křimická 314
15.+ 16.1.2008
ZŠ Veronské náměstí
Veronské náměstí 391
15.+ 16.1.2008
ZŠ Nad Přehradou
Nad Přehradou 469
29.+ 30.1.2008
ZŠ Hostivař
Kozinova 1000
15.+ 16.1.2008
ZŠ Hornoměcholupská
Hornoměcholupská 873
16.+ 17.1.2008
Bližší informace o zápisu do 1. tříd ZŠ budou vyvěšeny na jednotlivých školách
od - do
13.30 – 17.00 hod.
13.00 – 17.30 hod.
15.00 – 18.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 3
LEDEN 2008
3
V loňském roce poprvé proběhla akce
„Vánoce na městské části Praha 15“
Program byl rozdělen do dvou dnů
a to 7.12. a 9.12.2007, první den proběhlo
rozsvícení vánočního stromu na Veronském náměstí za doprovodu dětského
pěveckého sboru ZŠ Veronské náměstí.
Hlavní akce pokračovala v neděli
9.12.2007 ve Staré Hostivaři, kde již od
rána probíhal vánoční jarmark, který nabídl ručně malované oděvy, bylinkové
sirupy, perníčky, dřevěné a skleněné
drobnosti, koření, malované sklo a kožené drobnosti, dekorační a tištěný textil. Dále pak medovinu, adventní věnce,
občerstvení tradiční i vegetariánské, sušené ovoce, drobnosti s kořením - voňavé dárečky. Po celou dobu konání
jarmarku bylo možné se občerstvit před
a v restauraci Na Kačabce.
Během dne zde probíhal další program, Mikulášská pro děti v kostele Stětí
sv. Jana Křtitele, pořádaná farností Hostivař. Dále pak Vánoční koncert žáků
a absolventů VOŠ herecké pod vede-
ním Gally Macků v prostorách kostela
Stětí sv. Jana Křtitele.
Celý tento den nabitý programem zakončil starosta MČ Prahy 15 Jiří Petříš
s přáním hezkého prožití svátků vánočních
a slavnostně rozsvítil vánoční strom
ve Staré Hostivaři. Dalším překvapením
byl závěrečný ohňostroj. Akce byla pořádána ve spolupráci s Toulcovým dvorem
a panem Mariuszem Kuzniarem, farářem
kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Vánoční akce včetně vánoční výzdoby a dodaní vánočních stromů se konaly za přispění sponzorů, organizací
a příznivců MČ Praha 15. Rádi bychom
touto cestou poděkovali uvedeným firmám: Toulcův dvůr, pan Václav Šašek
majitel restaurace Na Kačabce, Auto Štěpánek a. s., Centrum stavebního inženýrství a. s., ROBINKO CS a. s., Subaru
ALM- Hostivař, D.U.R. s. r. o., KASIK s. r. o.
24.1.2008 16.00 hod.
Pavel Frydrych
zástupce starosty MČ Praha 15
Foto: Marie Zdeňková
Výbor pro výchovu a vzdělávání ZMČ
Praha 15 po prvním roce činnosti
Výbor pro výchovu a vzdělávání
ZMČ Praha 15 má za sebou první rok
své činnosti. Scházeli jsme se pravidelně každý měsíc. Naším cílem bylo
seznámit se s činností vzdělávacích
a společenských organizací působících
na naší městské části. Jednání se
uskutečnila v Klubu důchodců, na Rybářské baště, v hasičské zbrojnici,
v ekologickém centru Toulcův dvůr,
v Základní umělecké škole Hostivař
a v SOŠ a SOU Weilova. Tato setkání
přispívala ke zlepšení naší vzájemné
spolupráce.
V uplynulém roce jsme také zaštiťovali a koordinovali řadu významných
společensko-kulturních a sportovních
akcí, i s mezinárodní účastí. Členové
Výboru pracují ve školských radách při
základních a středních školách, což
nemalou měrou napomáhá rozvoji
oblasti školství a mimoškolních aktivit.
I v nadcházejícím roce chceme nadále pokračovat v úzké spolupráci
s našimi vzdělávacími, kulturními, společenskými a sportovními organizacemi, včetně možností dalšího rozvoje
mezinárodních kontaktů, a spolupodílet se na koncepčních materiálech,
které se těchto oblastí dotýkají.
Přeji Vám všem jménem Výboru
šťastný a úspěšný nový rok 2008.
PhDr. Marcela Štiková
předsedkyně
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LEDOVÉ PLOCHY
Yvetta Blanarovičová, Markéta Hrubešová, Jan Čenský, Dětská lední revue
26.1.2008 13.00 hod.
Pololetní řádění s Křemílkem a Strašpytlíkem
Křemílek, Uršula Kluková, krasobruslařská škola (Bruslařský klub Praha),
pololetní karneval
27.1.2008 13.00 hod.
9.2.2008 13.00 hod.
Bruslení s Červenou Karkulkou
Vochomůrka na ledě
10.2.2008 13.00 hod.
Bruslení s Černokněžníkem
Vochomůrka, Martin Zounar, pohádkové písničky a soutěže o skvělé ceny
24.1.
24.1. –– 2.3.2008
2.3.2008
Bruslení
Bruslení zdarma
zdarma
Půjčovna
Půjčovna bruslí
bruslí
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 4
4
LEDEN 2008
Infocentrum na
ZŠ Hornoměcholupská otevřeno
Ve čtvrtek 13. prosince 2007 bylo
na Základní škole Hornoměcholupská
otevřeno nové informační centrum
školy. Zahájení činnosti centra se zúčastnili zástupci Úřadu městské části
Praha 15, Hlavního výboru SRPŠ, žákovského školního senátu a také první
ředitel Základní školy Hornoměcholupská pan Jiří Spilka. Finančně se na
vybavení informačního centra kromě
školy také částkou 29000,- Kč podíleli
i rodiče našich žáků prostřednictvím
jejich občanského sdružení, které na
škole pracuje Sdružení rodičů a přátel
školy. Děkujeme!
V informačním centru jeho
návštěvníci vedle knih beletrie a poezie naleznou odbornou literaturu, en-
cyklopedie z mnoha oborů lidské činnosti, CD a DVD s fotografiemi a videozáznamy ze života školy a výukovými
programy, kroniky školy, ale také knížky
a učebnice, podle kterých se chlapci
a děvčata na naší škole vzdělávají.
K vybavení centra patří i osobní počítače připojené k internetu, scanner
a tiskárna. Informační centrum bude
v dopoledních hodinách k dispozici
pro výuku, v odpoledních hodinách
bude otevřeno nejen pro naše žáky,
ale také pro širokou veřejnost.
Popřejme společně informačnímu
centru mnoho návštěvníků, kteří se
budou v jeho příjemném prostředí cítit
dobře.
Mgr. Karel Kašpar
učitel ZŠ Hornoměcholupská
Mezinárodní olympiáda
v anglickém jazyce na ZŠ Křimická
Pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy
a ve spolupráci s „Domem učitelů
Uralského federálního okruhu“ z Jekatěrinburgu, se na naší škole uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce.
Soutěžilo třicet dětí z Kazachstánu,
Ruska, Turecka a třicet našich žáků.
Společně s dětskými hosty přijeli
do Prahy i jejich učitelé a rodiče, kteří
si se zájmem prohlédli školu.
Po ukončení olympiády jim děti
z dramatického kroužku zahrály pohádku O princezně na hrášku. Následovalo neformální setkání žáků,
výměna adres a suvenýrů.
Celý den byl naplněn sváteční atmosférou. Rozloučili jsme se všichni
s velmi příjemným pocitem z přátelského setkání.
PaedDr. S. Vojtová
Vánoce na ZŠ Hornoměcholupská
Otevření informačního centra na ZŠ Hornoměcholupská
Děti ze školní družiny Základní školy
Hornoměcholupská připravily 12. prosince 2007 pro rodiče pásmo vánočních koled a veršů. Krásná vánoční
atmosféra potěšila všechny, kteří se
přišli na vystoupení podívat.
Nakonec vystupující popřáli hostům
vše nejlepší do nového roku, hodně
zdraví, pohody a spokojenosti hostům, kteří se s nejkrásnějšími dojmy
rozešli do svých domovů.
Stanislava Bydžovská
vedoucí vychovatelka ŠD
na ZŠ Hornoměcholupská
Projektový den na Základní
škole Hornoměcholupská
Ve čtvrtek 20. prosince 2007 se
konal na Základní škole Hornoměcholupská Projektový den. Chlapci
a děvčata ze všech tříd měli možnost
se zapsat každý do dvou Vánočních
dílen podle toho, co každého baví. Vánoční dílny byly rozděleny do několika
skupin podle ročníků. Odlišné dílny
měli 1. a 2. třídy, 3. až 5. třídy a 6. až
9. třídy. První hodinu každý strávil ve
své třídě s třídním učitelem, kde si
chlapci a děvčata mezi sebou rozdali
dárečky a popřáli si šťastné a veselé
Vánoce. V devět hodin jsme se odebrali do své první dílny, která trvala do
10:30 hodin. Druhá dílna začínala
ve třičtvrtě na jedenáct. Dílny byly
opravdu zajímavé, například Vánoční
pečení, Bezpečné a klidné Vánoce,
Příroda a Vánoce, Keramika, Vánoční
strom pro zvířátka, Netradiční sporty
a mnoho dalších. Všechny s vánoční
tématikou, takže bylo z čeho si vybírat.
Projektový den byl dobře zorganizovaný, proto nezbývá nic jiného, než
poděkovat vedení školy a všem našim
učitelům za zpestření letos posledních
dnů ve škole.
Lukáš Vítů, šéfredaktor školního
časopisu Realista, 9. B
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 5
LEDEN 2008
5
Adventní Vídeň se ZŠ Veronské náměstí
4. 12. 2007 žáci 7. – 9. tříd navštívili v rámci výuky německého
jazyka rakouskou metropoli na
Dunaji.
V brzkých ranních hodinách jsme
vyjeli směr Vídeň. Rakousko nás uví-
talo deštěm. Nezalekli jsme s a vydali
se vstříc památkám. Počasí se naštěstí
umoudřilo a tak jsme si užili pohledu
na Vídeň z Glorietlu. Prohlédli jsme si
Schönbrunn, Hofburg, historické centrum Vídně, katedrálu sv. Štěpána.
Prošli jsme se po Ringstrasse a Mariahilferstrasse.
Náš výlet jsme zakončili na vánočních trzích před radnicí. Zdejší
adventní výzdoba byla úchvatná a nezapomenutelná.
Rozloučili jsme se pohledem na
noční město a vyrazili na zpáteční
cestu. Vánoční Vídeň nás okouzlila.
Katka Junasová, 9. A
ZŠ Veronské náměstí
Úspěchy a prezentace ZŠ Nad Přehradou
Naše škola se
v minulých dvou
letech zúčastnila
projektu JPD 3
Ekogramotnost
pro
udržitelný
rozvoj v Praze, který spolufinancoval Evropský sociální fond, ČR
a MHMP. Realizátorem projektu
byl MHMP, partnery Klub ekologické výchovy, o.s. a Univerzita
Karlova v Praze.
Cílem projektu byla výchova k udržitelnému rozvoji a rozpracování postupů efektivního environmentálního
vzdělávání v síti 30 pražských škol (11
ZŠ, 10 G, 9 SOŠ).
Na závěr projektu Ekogramotnost
zorganizoval MHMP, KEV a UK v Praze
ve dnech 20. a 21. listopadu 2007
konferenci pod záštitou náměstkyně
primátora hl. m. Prahy Ing. M. Kousa-
Pohled do jednacího sálu
líkové. Pilotní školy si v jednotlivých
sekcích vyměňovaly zkušenosti v oblasti ekologické výchovy, zdůraznily integrovaný přístup ve výuce a rozvíjení
schopnosti žáků chápat svět v souvislostech.
Některé školy měly na konferenci
možnost
prezentovat
školní plán ekologické
výchovy a seznámit
účastníky se svými metodami a způsoby environmentálního vzdělávání
žáků. Naše škola byla vyzvána, aby představila
účastníkům konference
plán ekologické výchovy
v plné šíři. Svou prezentací jsme zaujaly řadu posluchačů. Rády jsme
odpovídaly na mnoho
dotazů – např. jak organizujeme projektové dny a další EV
projekty, jak se nám daří implementovat plán ekologické výchovy do
většiny předmětů apod.
Také jsme informovaly o konkrétních aktivitách v oblasti EV, o spolupráci pedagogů, vedení školy
i ostatních zaměstnanců. Podrobně
jsme vysvětlily jak využíváme školní
skleník – přírodní učebnu, která skýtá
řadu originálních možností, jak přiblížit
žákům přírodu a ovlivnit jejich postoje
k životnímu prostředí.
Konference proběhla na MHMP na
Mariánském náměstí v Praze 1
a v plénu zasedali:
Ing. P. Škoda, tajemník České komise
UNESCO
Mgr. P. Štěpánek, radní pro oblast ŽP
MHMP
RNDr. D. Kvasničková, KEV
Prof. RNDr. P. Beneš, děkan PedF UK
dále hosté ze středních a vysokých
škol z Rakouska, Polska, Slovenska
a další.
Naši základní školu prezentovala
Mgr. A. Běhunková, ředitelka školy
a Ing. A. Švejdová, školní koordinátor.
Ing. Alena Švejdová
2. Žákovská ekologická konference pod záštitou České komise UNESCO
Třetí významnou prezentací naší školy a Městské části Praha 15
byla účast Petry Křtěnové, žákyně IX.A na žákovské ekologické konferenci dne 18. 12. 2007.
Tuto konferenci sledování živočichů, problémům žipořádal Klub eko- vota v Africe, zdrojům energií.
logické výchovy
Petra měla připravenou samostata konala se na Mi- nou práci na téma „Svět bez odnisterstvu školství, padků – utopie nebo reálná vize?“ jak
mládeže a tělový- v českém, tak v anglickém jazyce pod
chovy. Bylo před- vedením kolegyně Ing. Aleny Šveneseno celkem 20 jdové. Přípravě věnovala hodně času,
příspěvků žáků z celé ČR. Byly vě- podklady získávala nejen v našem
novány např. hydrologickým průzku- okolí na Praze 15, ale i na Praze 10
mům, hustotě silničního provozu, a na skládce v Ďáblicích. Její vystou-
pení velmi zaujalo
dospělé
i děti a vyvolalo
živou diskusi. Přítomní hosté doporučili, aby svoji
práci dále prezentovala.
Jsem ráda, že
mohu Petře i kolegyni Ing. Aleně
Švejdové poděkovat za vynikající příspěvky jak
na
žákovské
ekologické kon- ... předání diplomu od RNDr. D. Kvasničkové
ferenci, tak i na závěrečné konfe- jsou zveřejněny na webových stránrenci
projektu
JPD
3
– kách školy. Mgr. Anna Běhunková
ředitelka školy
Ekogramotnost. Obě odborné práce
Celostátní setkání
zástupců škol UNESCO
Petra prezentuje svoji práci
Další významnou akcí, na kterou jsem byla pozvána, bylo celostátní setkání zástupců škol
UNESCO. Konference se uskutečnila ve dnech 29. – 30. 11.
2007 v Příbrami.
Hlavní náplní byla prezentace školních
projektů za rok 2006 – 2007 a podrobné seznámení s plánovanými té-
maty pro příští období. Témata vyhlašuje
Valné shromáždění OSN ve spolupráci
s UNESCO.
V rámci programu byli účastníci konference přijati starostou Příbrami MVDr. Josefem Řihákem, vyslechli vystoupení
renesanční hudební skupiny Chairé
i krásný varhanní koncert v barokní bazilice
na Svaté Hoře. Mgr. Anna Běhunková
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 6
6
LEDEN 2008
Gymnázium bratří Čapků v Praze 15
uvedl Dr. Zdeněk Hrabica v úvodním
slově: „Měl největší dar českého jazyka,
dal mu ve své tvorbě nejvíce krásných
českých slov... jeho slovní zásoba činila
dvaadvacet tisíc slov a patří k největším
spisovatelům na světě; vždyť dal této kultuře slovo „robot“, vtiskl jej do všech jazyků národů...“ a pokračoval: “Obrazy
z odkazu skvělého malíře Josefa Čapka
se prodávají v aukcích za milióny.“
Ani zakladatel gymnázia nezůstává
stranou. Výtvarnou činnost ředitele školy
PhDr. Václava Andrleho, bylo možné
Čtyřleté gymnaziální studium s humanitním zaměřením a důstojným názvem, oficiálně 19. prosince zahájilo svoji
činnost. Škola, věrna svému pojmenování po Josefu a Karlu
Čapkových, se specializuje především na výuku v oblasti literární, s důrazem na rozvíjení
schopnosti tvůrčího psaní, práci
s textem a médii a mediální komunikaci, a rovněž na výtvarnou
oblast ze zaměřením na tradiční
obory jako malba, kresba či grafika a na mediální tvorbu a design.
Budoucí studenti mají ty nej- Dr. Zdeněk Hradica, Mgr. Václav Čapek a PhDr.
Foto: autorka
lepší vzory. Karel Čapek, jak Václav J. Andrle, CSc.
shlédnout na čtyřech desítkách výstav lenky se hluboce klaním! Jak známo,
u nás i v zahraničí. Například za letošní člověk jich za jeden život nemívá
rok získal Cenu Evropské společnosti mnoho,“ vystihl kvalitu poslání školy
Marie Zdeňková
France Kafky a z 5. výtvarného bienále Dr. Hrabica.
ve Francii obdržel Diplom.
Symboliku v patřičnosti umístění do
Hostivaře lze vidět
i v dávném setkávání
bratří Čapků s T. G.
Masarykem (Pátečníci), který zde trávil
hodně času, ale
i v přátelství Karla
Čapka s Antonínem
Švehlou.
Lidé říkají, že se
na škole zastavil čas
a mají částečnou
pravdu. Školní hodiny na Trhanovském náměstí se
opravdu zastavily, ale
ve škole to žije a tiká
Dopis Karla Čapka ze dne 9. 11. 1930, adresovaný Antonový začátek.
Archiv Kroniky MČ Praha 15
„Autorovi myš- nínu Švehlovi
120. výročí Eduarda Basse
(*1. 1. 1888 – +2. 10. 1946)
1. ledna jsme si připomněli 120.
výročí narození významného kabaretiéra, konferenciéra, zpěváka, recitátora a herce v Červené sedmě,
autora i překladatele písní, kupletů
a scének, písaře, novináře, publicisty,
reportéra, redaktora a šéfredaktora
Lidových novin, prozaika humoristy,
dramatika a spisovatele, autora známých románů Klabzubova jede-
náctka, Cirkus Humberto a Lidé
z maringotek, Eduarda Basse.
Eduard, vlastním jménem Schmidt,
byl původně obchodním zástupcem
hostivařské „Továrny na kartáčnické
zboží, náležející panu Václavu Schmidtovi“, v Miranově ulici čp. 148, v bývalé
vile zvané Královka. Ještě v roce 1910
se továrna rozšiřovala, ale po otcově
smrti, v roce 1917 továrnu Eduard Schmidt prodal (dnes firma Kontinua) a vě-
noval se výše uvedeným činnostem.
Není bez zajímavosti, že mezi jeho
významné kolegy,
při dvacetiletém
působení v Lidových novinách, patřil i Karel Čapek.
Marie
Kabaretní sdružení ČERVENÁ SEDMA: Lída Liedermanová-PírZdeňková
ková, Ch. Balling, E. Bass, R. Jílovský, J. A. Kubišta
Domovem se stává místo, kde vaše dítě chodilo do školy
O Praze 15 tentokrát s herečkou
a zpěvačkou Gallou Macků
ŽIJÍ MEZI
NÁMI
Foto: Marie Zdeňková
Žijí mezi námi. Potkáváme se s nimi
v obchodech nebo na zastávkách autobusů. Často nevíme, že ve frontě u pokladny s námi stojí člověk, který se ve
svém oboru dostal až na úplnou špičku.
A pokud zároveň předává část svého
mistrovství i ve prospěch lokality, ve
které žijeme, stojí za to seznámit se
s ním blíž aspoň na stránkách Hlasatele.
Tentokrát jsme s místostarostkou Prahy
15 Helenou Lukasovou pozvaly na kus
řeči známou operetní a muzikálovou herečku Gallu Macků. Tato šarmantní a úspěšná muzikálová diva má totiž svůj
domov právě v naší lokalitě.
Můžete nám říci, jak dlouho už v naší
městské části žijete?
Myslím, že se můžu považovat prakticky
za starousedlíka. Už třiadvacet let mám
svůj domov právě tady. Můj syn tu navíc
chodil do školy a to vás s daným místem také hodně sblíží. Dodnes se tu
zdravím se všemi „pančelkami“, s maminkami jeho spolužáků, s dětskou paní
doktorkou… Prostřednictvím svého potomka zkrátka poznáte v místě bydliště
pěknou řádku lidí.
PaedDr. Helena Lukasová: Je něco,
co byste na Praze 15 chtěla změnit?
Snad ani ne. Vyhovuje mi tu vážně
téměř všechno. Bydlím v metropoli, ale
přitom v přírodě, nekouří mi pod nos
žádná fabrika, také lidé se tu k sobě chovají možná slušněji než ve čtvrtích blíž
centru. Navíc tu bydlí mnoho mých kolegů z branže – nevzpomínám si zkrátka
na nic, co bych tu chtěla změnit. Leda
snad prodloužit trasu metra, aby vedla
až k mému domovu. Ale to by chtěl asi
každý, ne? Musím také pochválit úřad
městské části. Například paní doktorku
Štikovou. Právě ona mně po představení
mých žáků z Vyšší odborné školy herecké navrhla, zda bych tu i s nimi nechtěla v říjnu uspořádat vystoupení. No
a tak jsme desátého října v loňském
roce uspořádali v rámci Dne duševního
zdraví koncert muzikálových melodií
v klubu Na Vartě.
To ale pokud vím nebylo jediné představení, které jste pro patnáctý pražský obvod uspořádala…
Ne, to skutečně ne. Po říjnové akci jsme
se s paní doktorkou domluvily i na vá-
Vystoupení žáků v KC Varta
nočních koncertech. Jeden z nich proběhl v kostele Stětí sv. Jana Křtitele,
druhý ve Švehlově sokolovně. Opět
jsem vystoupila se svými žáky a musím
říci, že obě představení vzbudila mezi
místními lidmi velký ohlas. Proto s podobnými akcemi počítáme společně
i do budoucna.
Poznávají vás tu lidé na ulici? Běhají
za vámi v samoobsluze pro autogram?
Ne, takhle to nefunguje. Poznávají mě
tu lidé, se kterými se znám, učitelkami,
které měly kdysi v péči mého syna počínaje a kolegy z hudebního světa
konče. Musím ale říci, že jsem si tu našla
několik přátel i mimo můj obor. Konec
konců, když někde žijete třiadvacet let…
Jaký pro vás byl právě uplynulý rok?
Nechcete se pochlubit nějakou premiérou či obzvlášť povedeným koncertem?
Jednou premiérou bych se skutečně pochlubila ráda. Nešlo ale o představení,
ve kterém bych některou z hlavních rolí
hrála já. Muzikál Kabaret nastudovali mí
žáci z Vyšší odborné školy herecké
a musím říci, že se jim moc povedl.
A chlubit se úspěchy svých svěřenců mi
dělá možná ještě větší radost, než mluvit o roli, která se povedla mě.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho nezapomenutelných rolí pro vás i pro
adepty muzikálového umění z vaší
Martina Šrámková
„dílny“.
praha1
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:57
Stránka 7
Mimořádná příloha Hlasatele –
časopisu městské části Prahy 15
Vážení spoluobčané,
Městská část Praha 15 letos v listopadu oslavila 13. výročí své existence. Historie této lokality
je ale mnohem delší, protože vznikla sloučením
katastrálních území historických obcí Hostivař
a Horní Měcholupy. Praha 15 je tak dnes rozsáhlou oblastí o rozloze přes tisíc hektarů a s počtem
obyvatel, který se blíží ke třiceti tisícům.
Vedení naší městské části má nelehký úkol postarat se o hladký chod
života v Praze 15. Zajistit celou řadu
služeb pro občany, různé správní agendy a spoustu dalších činností a investičních akcí, které mají přinést zvýšení
komfortu pro všechny, kteří si za svou
adresu zvolili Prahu 15.
Přidělování financí z rozpočtu
hl. m. Prahy do rozpočtu městských
částí je závislé mimo jiné na počtu obyvatel dané městské části. Zjednodušeně
řečeno: máme zde určitý příspěvek na hlavu a ten
se násobí počtem obyvatel přihlášených v městské
části k trvalému pobytu. A to bývá často kamenem
úrazu a jinak tomu není ani v našem případě.
Mnoho obyvatel naší městské části je dnes totiž z různých příčin přihlášeno k trvalému pobytu
někde jinde než v Městské části Praha 15, kde ve
skutečnosti bydlí. Na tom sice není nic nezákonného, ale městské části jejich počínání přináší zásadní problém. Všichni obyvatelé totiž požadují,
aby měly jejich děti kam chodit do škol a mateř-
praha15-ver2-final.indd 1
ských škol, aby byly všude vybudovány chodníky
a parkoviště, aby se udržovala zeleň a bylo dost
dětských hřišť a aby byla městská část udržována
v čistotě. To a řada dalších věcí, jejichž výčet by
zabral celou stránku, stojí městskou část hodně
peněz z rozpočtu. Přitom řada z těch, kteří tyto
služby požadují a využívají, není v Městské části
Praha 15 přihlášena k trvalému pobytu, a tudíž na
ně městská část od hl. m. Prahy do svého rozpočtu
nedostává žádné peníze.
Nižší rozpočet obce omezuje nejen možnosti veškerých investičních
akcí, např. budování dětských hřišť,
sportovišť, chodníků nebo rozšiřování
zeleně, ale i údržbu již spravovaného
majetku. Na nepřihlášené obyvatele
tak doplácejí i ti, kteří se zde k pobytu
přihlásili. Obracím se proto s žádostí
i nabídkou pomoci rychlého vyřízení
všech potřebných formalit k těm, kteří
v naší městské části bydlí, ale trvale zde přihlášeni k pobytu nejsou, aby tento fakt změnili. S ohledem na své sousedy a spoluobčany a s vědomím,
že tímto krokem pomohou měnit Prahu 15 v místo
nesoucí označení „dobrá adresa“.
Věřím, že se naše snaha setká s pochopením
a brzy tento stav napravíme.
Jiří Petříš
starosta
12/11/2007 1:00:04 PM
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 8
Mimořádná příloha Hlasatele – časopisu městské části Prahy 15
Praha 15:
M
místo, kde žijeme
ěstská část Praha 15 vznikla dnem komunálních voleb 18. 11. 1994 spojením katastrálních území obcí Horní Měcholupy a Hostivař. Na rozloze 1057 ha žije 28 474 obyvatel
(k 30. 6. 2007). Kromě toho do správní působnosti MČ spadalo v době jejího vzniku ještě
dalších devět městských částí. Od 1. 7. 2001 došlo ke změně Statutu hl. m. Prahy a vznikla Městská část Praha 22. Nyní patří k Praze 15 již jen čtyři další městské části, a sice Praha-Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. Celková rozloha správního obvodu tak činí 2820 ha s celkem
40 121 obyvateli.
Během třinácti let své existence se naše městská část hodně změnila. Nejvíce její nová tvář vynikne při pohledu na bytové komplexy, ať už se jedná
o ty nově vystavěné nebo o zrekonstruované celky
starší panelové zástavby. Architektonicky velmi zajímavý soubor neofunkcionalistických rodinných
domů Na Kozinci je jedním z mnoha příkladů nové
výstavby v Praze 15, stejně tak i stavby třeba na
Veronském náměstí, Nad Přehradou, v Boloňské
a Pražské ulici či Slunečný vršek. Nový kabát získalo také mnoho privatizovaných panelových domů
a došlo i na takzvané dvouletkové domy, které byly
doplněny současnými nástavbami. Praha 15 tak
působí dojmem směsice nové moderní architektury, která se prolíná s rekonstruovanou historickou
zástavbou v jeden pestrý a zajímavý celek.
Do jisté míry se změnila také infrastruktura
městské části. Přibyly nové hypermarkety a nová
obchodní centra, což velmi usnadňuje život zdejším obyvatelům. Rovněž pošta v MČ Praha 15 výrazně rozšířila své služby.
Pozadu nezůstáváme ani v počtu školních zařízení pro děti a mládež. V naší městské části je
osm mateřských školek, navíc ještě jedna soukromá v Toulcově dvoře, a dále pět základních škol.
praha15-ver2-final.indd 2
Středních škol, včetně gymnázií a středních odborných škol, působí v Praze 15 celkem šest, takže
je z čeho vybírat.
Také pro trávení volného času jsou u nás ty
nejlepší předpoklady. Kromě největší pražské vodní hladiny – Hostivařské přehradní nádrže s přilehlým lesoparkem – máme i řadu nově zrekonstruovaných sportovních areálů. Největší z nich se nachází
právě v lesoparku nad přehradou, kde Městská
část Praha 15 během čtyř let vybudovala v místě
bývalého pionýrského tábora moderní komplex
se sportovními plochami, ubytováním, restaurací
a s dětskými hřišti. Obdobně bylo během pěti let
revitalizováno rozsáhlé území u bývalé plynárny na
pomezí Horních Měcholup a Hostivaře. Vznikl zde
golfový areál s cvičným odpalištěm, s devítijamkovou golfovou akademií a dětským tri-golfem a s devítijamkovým hřištěm. Nechybí ani golfový simulátor dvanácti světových hřišť, prodejna golfových
potřeb a nově otevřená budova s restaurací.
Nesmíme zapomenout ani na sportovní areál
Na Groši. Hřiště na fotbal a pozemní hokej a lezeckou stěnu letos doplnil i skatepark se šesti nájezdovými rampami.
Víceúčelová školní hřiště jsme opatřili umělými povrchy a novými herními prvky jsme osadili
i dětská hřiště.
Městská část Praha 15 je tedy dnes moderním celkem s bohatou infrastrukturou a pestrou
nabídkou volnočasových aktivit a možností relaxace. Má svůj půvab a je určitě příjemným místem
k bydlení.
12/11/2007 1:00:43 PM
praha1
00:43 PM
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 9
Mimořádná příloha Hlasatele – časopisu městské části Prahy 15
Pět názorných příkladů, Víte,
co všechno můžete vyřídit
proč se vyplatí být
na našem úřadu?
obyvatelem Prahy 15
1
Kapacita zejména mateřských škol je téměř naplněna a další žadatelé musí být
odmítáni. Hlavním předpokladem pro
přijetí dítěte je bydliště na území MČ
Praha 15.
2
Také v Domě s pečovatelskou službou
mají přednost občané trvale žijící v MČ
Praha 15.
3
4
Totéž se vztahuje např. i na využití Sociálně ošetřovatelské jednotky...
5
V tomto roce zpracováváme analýzu dopravy a parkování v klidu v naší městské části tak, abychom mohli přistoupit
k úpravám a jednotlivým dopravním
opatřením. I při řešení této problematiky
budeme přihlížet k místu trvalého pobytu jednotlivých občanů.
K bezplatnému využití budou mít také
trvale přihlášení občané nově chystaný
sběrný dvůr.
Z těchto několika příkladů vyplývá, že je výhodné být občanem MČ Praha 15.
praha15-ver2-final.indd 3
K
romě běžných záležitostí, jako je občanský
průkaz, cestovní pas nebo třeba výpis z katastru nemovitostí, poskytuje úřad Městské
části (MČ) Praha 15 také servis pro podnikatele.
Živnostenský úřad plní funkci centrálního registračního místa (CRM) pro oblast živnostenskou,
daňovou, pro oblast důchodového a nemocenského pojištění, pro hlášení pracovních míst a zdravotního pojištění. Z tohoto titulu přijímá:
 přihlášku k daňové registraci
 přihlášku k registraci daně z přidané hodnoty
(DPH)
 přihlášku k registraci odštěpného závodu
a provozovny
 přihlášku k registraci plátcovy pokladny
 oznámení o zahájení samostatné výdělečné
činnosti s přihláškou k důchodovému a nemocenskému pojištění (pro OSSZ)
 hlášení volného pracovního místa nebo jeho
obsazení (pro úřad práce)
 oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení)
samostatné výdělečné činnosti (pro zdravotní
pojišťovny)
 vyřízení výpisu z rejstříku trestů pro účely živnostenského podnikání
Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení
výše uvedených údajů nebo provedení jejich změn
vůči finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně je,
že tento úkon bude učiněn společně v souvislosti
s ohlášením živnosti (podáním žádosti o koncesi)
nebo v souvislosti s oznamovanou změnou u živnostenského úřadu podle živnostenského zákona.
Všechny výše uvedené služby nabízí živnostenský úřad MČ Prahy 15 a realizuje je v co nejkratším termínu. Společně s touto agendou zajišťuje
i poradenský servis.
12/11/2007 1:01:19 PM
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 10
Mimořádná příloha Hlasatele – časopisu městské části Prahy 15
Jak na to?
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je
občan povinen:
 vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 předložit platný občanský průkaz, u něhož
není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po
ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní
pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 předložit doklad opravňující užívat byt nebo
dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny
místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná
osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím
tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za
oprávněnou osobu se považuje osoba starší
18 let, způsobilá k právním úkonům, která
vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt,
obytnou místnost anebo je provozovatelem
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu,
 ohlášení změny trvalého pobytu občana je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč,
 v souvislosti s ohlášením změny trvalého pobytu vzniká i povinnost výměny občanského
průkazu, je možné podat současně se změnou
trvalého pobytu. Je třeba předložit jednu fotografii.
Pro zapsání nepovinných
údajů do OP je třeba při zapsání dítěte do 15 let rodný list dítěte, při zapsání manžela/manželky oddací list, při zapsání
titulu je třeba předložit diplom
v originálu, je-li ze zahraniční
školy, i rozhodnutí o uznání
rovnocennosti vzdělání.
Je-li ve starém OP jiný
údaj, než bude v žádosti, např.
změna příjmení, stav, je třeba
předložit doklad o této skutečnosti (rozhodnutí o změně
příjmení, oddací list, rozvodový rozsudek s nabytím právní
moci apod.).
praha15-ver2-final.indd 4
Kdy a kde?
Odbor vnitřní správy
Pasy a občanské průkazy, přihlašování
k trvalému pobytu
pondělí a středa
8.00–11.30
12.30–17.30
úterý a čtvrtek
8.00–12.00
Ověřování , výdej výpisu z katastru nemovitostí,
obch. rejstříku a živnostenského rejstříku
pondělí a středa
8.00–11.30
12.30–17.30
úterý a čtvrtek
8.00–11.30
12.30–14.30
Matrika
Pondělí a středa
8.00–11.30
12.30–17.30
Oddělení matriky je třeba navštívit, je-li nutné předložit osvědčení o státním občanství (žádost
o první OP a když nesouhlasí údaj o státním občanství)
Mimořádné úřední hodiny
odboru vnitřní správy
sobota 16. 2. 2008
8.30–12.00
Adresa: Úřad Městské části Praha 15,
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Kontakty
tel. ústředna
281 003 111
tel. informace
281 003 190, 281 003 191
tel. podatelna
281 003 192, 281 003 193
fax podatelna
274 864 756
e-mail: [email protected]
www.praha15.cz
tel. vedoucí odboru vnitřní správy 281 003 218
e-mail: [email protected]
tel. sekretariát
vedoucí odboru vnitřní správy
281 003 220
e-mail: [email protected]
tel. vedoucí odd. osobních dokladů
a evidence obyvatel
281 003 172
e-mail: [email protected]
tel. zástupce ved. odd. osobních dokladů
a evidence obyvatel
281 003 173
e-mail: [email protected]
Veškeré formuláře související s přihlašováním
obyvatel, včetně žádostí o cestovní doklady, jsou
k dispozici na příslušném oddělení odboru vnitřní
správy.
12/11/2007 1:02:38 PM
02:38 PM
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 11
LEDEN 2008
11
O vlaku, vodě a záhadném cestujícím
V novém roce bývá zvykem, že si lidé přejí hodně štěstí, spokojenosti
a pohody… Snad je to proto, že žijeme v uspěchané době a právě
těchto věcí se nám nejvíce nedostává. Asi by se slušelo, abych Vám
jako farář popřál totéž, ale já mám pro Vás něco lepšího. Prozradím
Vám, jak štěstí a spokojenosti dosáhnout. Ne, nebojte se – nejde o nic
složitého – navíc můžeme začít veselou historkou.
Sedí chlapík ve vlaku a proti němu naPaní z našeho příběhu není šťastná
říká paní. „Já mám žízeň! Já mám takovou a spokojená nikdy. Každý den si najde
žízeň…“ Muži je paní líto, vyndá láhev něco, co jí rozladí, naštve, rozesmutní.
s vodou a dá jí napít. Muž čeká, že bude A i když pak přichází nové události a krásy
žena spokojená, ale ta po chvíli naříká dne, nedokáže je vidět. Večer pak lamenzase: „To byla žízeň… Jakou já měla tuje nad tím, co se jí stalo zlého a je otrážízeň… To byla hrozná žízeň…“
vená, třeba z toho, jakou měla žízeň.
Možná se příběhu nejprve pousmějeme, ale pak nás napadne, že se nám to
vlastně stává také. Denně se nám dějí věci,
které nás rozčílí, necháváme se ovládnout
svými negativními emocemi a při tom
všem hubování ani nevidíme, že máme
střechu nad hlavou, blízkého člověka, který
nás má rád, zkrátka – že se máme docela
dobře. A už vůbec nás nenapadne, že ten
chlapík z příběhu, který dal nespokojené
paní napít vody, vůbec není jen obyčejný
cestující. Nevěříte? Opravdu! Já ho znám.
On tím vlakem jezdí sem a tam, nikdy ne-
vystupuje a s každým cestujícím dojede až
do jeho cílové stanice. Až na ní pak obvykle pasažéři poznají, že toho, o němž si
mysleli, že nejspíš ani neexistuje, měli nablízku celý svůj život.
A tak Vám milí přátelé přeji do nového
roku především otevřené srdce a vnímavou duši. Abyste vše dobré, co je kolem
Vás, dokázali vidět a vnímat. A slibované
štěstí? To už si k Vám najde cestu samo…
Požehnaný nový rok Vám vyprošuje
P. Mariusz Kuzniar,
hostivařský farář
Činnost v klubu důchodců v 2. pololetí 2007.
Prázdniny, které byly letos opravdu
žhavé, skončily. Všichni jsme se těšili na
setkání s přáteli v našem klubu, na kafíčko,
čaj a hezké posezení.
První setkání se konalo 4. 9. 2007, kdy
jsme se srdečně přivítali a vzájemně si vyprávěli své prázdninové zážitky. Navštívily
nás pracovnice Zentivy, které u nás testovaly srozumitelnost příbalových letáků
léků.
V září byl jeden z nás vylosován za
správně vyluštěnou křížovku a dostal
malou pozornost.
Dne 19. 9. 2007 jsme jeli hromadnou
dopravou na Vyšehrad. Pokochali jsme se
hezkými pohledy na Prahu, viděli dávnou
Libušinu lázeň a velice hezké dětské hřiště
s vyřezanými dřevěnými postavami našich
významných předků. Na vyšehradském
hřbitově jsme zavzpomínali na naše
umělce, kteří zde odpočívají.
Při další vycházce 26. 9. 2007 jsme
navštívili zámek v Tróji a jeho park. Zpáteční cestou jsme šli kolem bájného Trojského koně přes Stromovku.
Dne 3. 10. 2007 jsme jeli na Moravu
a se zájmem jsme si prohlédli v Holubí
Zhoři hospodaření ekologické farmy
a v Náměšti nad Oslavou pěkný zámek,
někdejší sídlo presidenta Edvarda Beneše.
Den duševního zdraví na téma „Svět,
který kolem nás nevidíme“ uspořádal pro
nás 10. 10. 2007 Úřad Městské části
Prahy 15. Program byl velice pestrý a zajímavý. Jako první byla beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Vítězslavou
Klimtovou, která nám poutavě vyprávěla
o své práci a jak si máme vážit života. Její
vyprávění bylo zpestřeno písněmi s kytarou a na závěr jsme si všichni zazpívali “Tu
naši písničku českou". Byl to krásný závěr
a mnohé oko nezůstalo suché. Bylinné
krémy, které nám tam předvedly pracovnice odborné firmy, potěší naše tělíčka.
Romantické písně o lásce z českých
Pásmo „Je libo Hašlerku?“ o Karlu Hašlerovi proběhlo v KD dne 21. 11. 2007.
S radostí jsme si jeho písničky zazpívali
a vyslechli zajímavosti z jeho života.
Večerní beseda 28. 11. 2007 s herečkou Danou Morávkovou se také vydařila.
Přednáška „Rekordy v dálkovém pla-
i světových muzikálů nám zazpívala
dne14. 10. 2007 v KD Varta paní Julie
Meixnerová.
Po delší přestávce jsme se 17. 10.
2007 opět setkali, poseděli a mnozí z nás
si i zatančili v restauraci u Čouků, při hezké
muzice Duo Vanc.
Ve čtvrtek 15. 11. 2007 jsme navštívili
divadlo U Valšů. Komedie s názvem
„Manžel pro Opalu“ nás pobavila hlavně
díky Květě Fialové, Nadě Konvalinkové
a Lubomíru Lipskému.
vání“ spojená s promítáním 29. 11. 2007
zasloužilého mistra sportu pana Jana Nováka nás velmi zaujala. Obdivovali jsme
náročnost jeho úspěšných pokusů přeplavat s panem Františkem Venclovským
Lednová výstava na radnici
Pavel GREGOR –
Romantický krajinář
P. Gregor (1941) je výtvarníkem
z Prahy. Svůj talent rozvíjel již od školních let. Začátkem šedesátých let
minulého letopočtu se v tvorbě P. Gregora začíná prosazovat krajinářská tématika. Napojuje se na různé výtvarné
skupiny.
Během sedmdesátých let začíná
P. Gregor vystavovat své krajinářské
práce. Uveďme výstavy – Děčínská
kotva, Salon mladých výtvarníků
v Praze. Výstava severočeské výtvarné
skupiny v Mostě a další.
V 90. letech se Gregor zúčastnil výstavy v paláci Hybernia v Praze. Následovaly jeho samostatné výstavy na
Vysočině (Jimramov, 1998 a Bystré,
2006) a v Praze (Kulturní centrum Zahrada, 2005 a Vysočanská Life Center,
2006). Ve své tvorbě uplatňuje autor
vliv české klasické krajinářské školy, která
se ubírá k současnému pojetí. OŠKZ
Beseda se spisovatelkou v knihovně Hostivaři
V úterý 22. ledna 2008 zavítá do
naší knihovny česká hispanistka, novinářka a překladatelka Markéta Pilátová, autorka knihy Žluté oči vedou
domů. V rámci besedy proběhne i autorské čtení z této knihy o pocitech
emigrantů, kteří se vracejí na místa,
odkud odešli, o zmatení jejich dětí
a o hojivé síle nalezeného přátelství.
Markéta Pilátová je autorkou řady
novinářských článků s latinskoamerickou tematikou a od roku 2007 vedoucí zahraniční redakce týdeníku
Respekt.
Beseda začíná v 10 hodin a vstup
je zdarma. Těšíme se na vás.
nejen kanál La Manche, ale i studené Bajkalské jezero.
Dne 2. 12. 2007 jsme, již tradičně,
v Národním domě na Smíchově navštívili
vystoupení dětských pěveckých a tanečních souborů.
Dne 5. 12. 2007 jsme poseděli a také
si zatančili opět v restauraci u Čouků na
Mikulášské zábavě při hudbě Duo Vanc.
Představení Ibsenova dramatu „Peer
Gynt“ v divadle Rokoko jsme navštívili dne
10. 12. 2007.
Další návštěva byla v divadle ABC
12. 12. 2007 na předvánoční téma
„České Vánoce“.
Při každém setkání v klubu probíhaly
hry a turnaje v šachách, dámě, žravé
dámě, šipkách a kartách. V druhém pololetí probíhaly také kroužky šití, vyšívání
a háčkování. Významné jsou i kroužky
výuky na počítačích a taneční kroužek.
Také skromná knihovna má v hodnocení
druhého pololetí 2007 své místo.
Naše klubová činnost má již řadu let
nejen aktivní vedení, ale i mnozí senioři
přispívají svými nápady ke stéle pestřejší
činnosti.
Podmínek a pomoci, které pro Klub
důchodců Prahy 15 vytváří ÚMČ Praha 15
a jeho pracovníci již řadu let, si nesmírně
vážíme a děkujeme.
Eva Nováková
Společnost Antonína Švehly
uspořádala pietní shromáždění
V sobotu, dne 8. prosince u příležitosti e-mail od pana doktora Grygara, který byl
74. výročí úmrtí Antonína Švehly, uspo- také pozván. Poté byl čten úryvek z knihy
řádala Společnost Antonína Švehly pietní novináře Peroutky o vztahu mezi Masashromáždění u hrobky rodiny Švehlů na rykem a Švehlou, který byl Peroutkovými
hostivařském hřbitově k uctění památky slovy plodný a nesmírně důležitý pro tehtéto významné hostivařské osobnosti.
dejší československý stát. Za naši městVzhledem k předvánočnímu období byla účast
dobrá. Mezi přítomnými
nechyběla naše nová
členka paní Dr. Naděžda
Kavalírová z Konfederace
politických vězňů, zastupitelka sl. Lucie Prinzová, paní
kronikářka MČ Praha 15
Marie Zdeňková, dále nás
přišli navštívit pracovníci Setkání u hrobu Antonína Švehly Foto: Marie Zdeňková
Národního archivu, jmenovitě PhDr. Jiří Křesťan a Mgr. Filip Paulus. skou část vystoupila sl. Lucie Prinzová,
Nechyběl ani pamětník p. Toulec, p. Ma- která ocenila činnost SAŠ.
lypetr a další.
Poté jsme se odebrali do nedaleké
Akci zahájil předseda SAŠ p. Pavel restaurace Na Kačabce, kde nás čekalo
Černý kladením věnce spolu s paní příjemné posezení s občerstvením. ProDr. Kavalírovou. Mezi pozvanými byl i pan běhla diskuse na volné téma. Zde bych
primátor MUDr. Pavel Bém, který věnoval rád zmínil nesmírně zajímavé vystoupení
krásný věnec. Po zahájení předseda SAŠ pana Toulce, který nám četl z novin Venpřečetl všem přítomným členům a hos- kov z roku 1936 o významu Švehlovy
tům zdravice ze sněmovny, senátu a milý osobnosti.
Pavel Černý
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 12
12
LEDEN 2008
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Šedesátá léta v Chodovské tvrzi
Výstava uměleckých děl ze sbírky
europoslance Vladimíra Železného,
pod názvem Šedesátá, byla v prosinci
ke shlédnutí ve Velké galerii Chodov-
ské tvrze. 37 obrazů, plastik a objektů
autorů zvučných jmen představilo československé výtvarné umění ze šedesátých let minulého století.
Vladimír Železný u strojku Karla Nepraše
Tomáš Bím v Zentivě
Jemný humor, nadsázku a velkou
dávku poezie lze najít v obrazech Tomáše Bíma, jehož výtvarná díla z posledních let byla představena na 25.
Salonu Zentiva, dne 13. prosince. Ne-
Senátem zněla vánoční
hudba z Hostivaře
Pod záštitou senátora Jana Nádvorníka a za přítomnosti vzácného hosta,
kardinála Miloslava Vlka, zazněla 20.
prosince v Rytířském sále Valdštejnského paláce Senátu PČR nádherná
hudba. Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby, v profesionálním podání,
předvedli Hostivařský komorní orchestr ZUŠ, pěvecký sbor rodičů Rad-
Host a pěvecký sbor MáTa, pod mistrovskou taktovkou dirigenta Petra Louženského.
Kromě nádherného hudebního zážitku zazněla i zajímavá výzva ředitele
ZUŠ Hostivař, Bc. Jiřího Stárka, mířená
na senátory a poslance k nastudování
příští „Rybovky“ s pomocí jejich basů
či barytonů.
Marie Zdeňková
Kardinál Miloslav Vlk v rozhovoru se starostou Prahy 15 Jiřím Petříšem a ředitelem ZUŠ Hostivař Bc. Jiřím Stárkem
všední zážitek okořenila četba Otakara
Brouska z nové básnické sbírky prof.
Jana Riedlbaucha a zpěv koled a vánočních písní v podání souboru Musica Bohemica.
Marie Zdeňková
Vyčerpaný, ale spokojený dirigent
Petr Louženský
Senátor Jan Nádvorník a Kardinál
Miloslav Vlk
Tomáš Bím a Otakar Brousek
Řadu Pragensií rozšířila nová kniha Praha 2 křížem krážem z nakladatelství
MILPO, která byla 12. prosince slavnostně pokřtěna.
Nádherné prostředí Rytířského sálu má i vynikající akustiku
Foto: autorka
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 13
LEDEN 2008
13
Jak se vyje v Bílém domě
ZÁŽITKY
ZPRAVODAJE
XIX.
Zhruba za rok dostane Bílý dům
nového nájemníka. Kdo z širokého
pole uchazečů nahradí George W.
Bushe, je zatím hodně těžké odhadovat. Téměř jisté ale je, že nový
prezident či snad prezidentka si
sebou do tradičního washingtonského sídla přivede i nějaké to domácí zvíře. Stačí se podívat do
historie. Koně, psi, kočky, papoušci,
tygři, krávy i ovce, to vše dělalo společnost mužům, kteří odsud Američanům vládli. Nejpravděpodobnější
variantou zvířecího společníka budoucí hlavy státu, je pes. Celkem
slušné vyhlídky má také kočka. Mají
je Bushovi a oba zvířecí druhy měl
v Bílém domě i Bill Clinton.
V současnosti se na výsluní
přízně fotografů vyhřívají černí skotští teriéři Barney a Miss Beazley.
Občas je doplňovala i kočka Willie.
Ta však prý jen velmi nerada pózuje
před objektivy.
Disciplína ale není nejsilnější
stránkou ani u Barneyho, ani u jeho
mladší společnice. A tak se občas
stane, že návštěvníky Bílého domu
překvapí pelášející a štěkající dvojice, sledovaná udýchaným týmem
pečovatelů.
V případě opravdu velkých či
jinak důležitých akcí, pořádaných
v sídle amerických prezidentů, jsou
nezbední psíci odklízeni ze scény.
Na jejich bezpečí dohlíží ochranka.
Někdy se však tvrdohlaví teriéři dokáží postavit i protokolu Bílého
domu a přítomnost u světoborných
událostí si prostě vynutí. Vzpomínám, jak Barney důležitě sledoval
slavnost u příležitosti rozšiřování
NATO ze svého oblíbeného místa
ve spojovací chodbě u tehdejšího
novinářského centra. Metrákový bodyguard rentgenoval procházející
a dávno prověřené muže pera, zatímco druhý agent nespouštěl oči
ze způsobně sedícího psa. Hladit
Barneyho bylo stejně nemyslitelné
jako povískat ve vlasech jeho pána.
Představa, že by prezidentův pes
zmizel, jistě patří mezi hodně zlé
noční můry ochránců prezidentského sídla ve Washingtonu.
O skotských teriérech rodiny Bushových se pravidelně koncem roku
natáčí krátký, občas i vtipný film,
kde hlavní role obsazují právě černí
tvrdohlavci. Úlohy jednoho z nejvlivnějších mužů naší planety bývají
v těchto dílkách jen epizodní. Zájemci se o tom mohou přesvědčit
na portálu Youtube. Stačí zadat
heslo “Barney’s Holiday Extravaganza”.
Z internetových stránek Miss Beazley může každý zjistit, že tříletá
fenka holduje honičkám s kočkou
Willie, které páníček George občas
říká také India či jednoduše Kitty.
Ani ona však prý nedokáže skotskou teriérku odpoutat od obrazovky, když v televizi běží kreslené
grotesky. Kdoví, co se skrývá v psí
duši. Jisté je – a shodují se na tom
tady ve Washingtonu téměř všichni
– psi George
Bushe patří k nerozmazlenějším
ze všech psích
obyvatel Bílého
domu v historii.
A že je to historie
dlouhá a pestrá.
Z
dobových
záznamů plyne,
že psi běhali
kolem
Bílého
domu už v době,
kdy jeho zdi ještě
voněly čerstvou
omítkou. Druhý
americký president a první hlava
státu, která se do nového sídla nastěhovala 1. listopadu 1800, John
Adams, měl psí společníky Satana
a Abigailse. O rase zdroje mlčí. Lze
však předpokládat, že šlo o psy určené k lovu, protože koně a lovecké
psí smečky měl nejen první prezident George Washington, ale
i všichni Adamsovi následovníci
v dalších dvou desetiletích. Na přítomnost čtyřnožců byli prezidenti
uvyklí a vyhledávali ji. I je však
občas někdo zaskočil. Dar omanského sultána vyvolal určité rozpaky
u Martina van Burena, který zastával prezidentský úřad v letech
1837-41. Byl to párek odrostlejších
tygřích mláďat. Naopak čtrnáctý
americký president Franklin Pierce
má ve svých historických záznamech
nevraživou
poznámku:
“V době jeho prezidentování
nebyla v Bílém domě žádná
domácí zvířata.” Naopak do
oslavného posudku nejoblíbenějšího prezidenta amerických dějin Abrahama
Lincolna, krásně zapadá skutečnost, že vlastnil psa jménem Fido.
Nepřetržitě žijí psi na
Pennsylvánské Avenue číslo
popisné 1600 od dob, kdy
se sem nastěhoval prezident
Warren Harding, tedy od
roku 1921. Jeho předchůdce
a muž, jehož vliv se promítl
i do vytváření československé státnosti, Woodrow Wilson, psa v Bílém domě
neměl. Prokazatelně však
tehdy na slavném Jižním
trávníku pobíhalo stádo ovcí
v čele s beranem, který prý
rád žvýkal tabákové listy.
Před Wilsonem to však bylo
ještě dramatičtější. Robustní
muž s mohutným knírem William
Taft byl posledním prezidentem,
který v Bílém domě obhájil přítomnost krávy.
Největší psí smečku zde patrně
choval Calvin Coolidge, který stál
v čele Spojených států v letech
1923 až 1929. Ve výčtu jeho psích
přátel jsem se po chvíli ztrácel, jelikož tento president měl jen těžko
pochopitelný zvyk své psy průběžně
přejmenovávat. Prokazatelně mu
však život v úřadu postupně zpříjemňovalo nejméně jedenáct nejvěrnějších přátel člověka. Kočky
jsem raději nepočítal.
Různé ztřeštěnosti se svými miláčky rád předváděl Lyndon Johnson. Šestatřicátý president se
nesmazatelně zapsal dosud nenapodobeným kouskem. Společně s
křížencem Yukim pořádal vyjící koncerty, které s povinným úsměvem
museli sledovat nejen Johnsonovi
rodinní příslušníci a zaměstnanci Bílého domu, ale také vybraní novináři. Někdy je to vskutku těžká
služba veřejnosti. Z Oválné pracovny se ale údajně ten zvláštní
duet ozýval často i bez publika. Dokonce i za bezměsíčních nocí.
Dalším slavným psem rodiny
Johnsonových byl Him. Fotografie,
jak ho prezidentský páníček rozpustile zdvíhá pro potěšení foto-
grafů na zadní nohy za uši, vyvolala
ve Spojených státech vlnu protestů.
Nechť mi paní Kubišová promine,
ale jako majitel podobně ušatého
retrívra si dovolím tvrdit, že prudká
veřejná reakce se ani tak netýkala
dlouhých bieglových slechů a s tím
spojenou újmou, jako spíš podléhala módě Ameriky druhé poloviny
šedesátých let, tedy protestovat
proti každému a proti všemu.
Biegla Hima však potkal smutný
osud. Tragicky zahynul přímo v zahradě Bílého domu. Nepodařilo se
mi zjistit, kdo seděl za volantem
auta, které předčasně ukončilo jeho
psí život. Určitě bych však nechtěl
být tím nešťastným šoférem.
Pod koly auta dodýchal i Buddy,
labrador prezidenta Clintona. Stalo
se tak sice po Billově odchodu
z úřadu, ale přesto se zprávy
o předčasném konci exprezidentova oblíbence, objevily v řade seriózních médií.
Až se bude Barney a Miss Beazley za rok stěhovat, veřejnost o tom
jistě dostane obšírné informace. Psi
už k americkým prezidentům patří
skoro tak neodmyslitelně jako první
dámy. A tak budu muset začít sledovat nejen kdo by mohl v Bílém
domě nahradit George W. Bushe,
ale také to, kdo vystřídá skotské teriéry. Prezidentských kandidátů je
tentokrát několik desítek a úkol to
tedy bude nelehký. Příležitostně se
poohlédnu po nějakém dobrém atlasu psích plemen.
Roman Bradáč, stálý zpravodaj
České televize ve Washingtonu
Foto: zdroj White House
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: [email protected], WWW.DUMUM.CZ
TEL., FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820
I v letošním roce pořádáme o jarních prázdninách výjezd na hory pro
děti od 8 do 18 let. Vyberte si jeden z táborů u nás či na Slovensku
a pojeďte s námi.
1. JT v Orlických horách, Masarykova chata – 23. 2. – 1. 3. 2008, děti
od 8 let, cena 2800,- Kč
2. JT v Krkonoších, chata Hájenka – 23. 2. – 29. 2. 2008,
děti 10 – 15 let, cena 2800,- Kč
3. JT na Slovensku, Tatry – Tatranská Štrba – 24. 2. – 1. 3. 2008, děti
12 – 18 let, cena 3200,- Kč
Bližší informace najdete na www.dumum.cz. Informace a přihlášky
na tel. 274862574. Těšíme se na vás a přejeme hodně úspěchů
v roce 2008.
Martina Volfová
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 14
14
LEDEN 2008
Přehled činnosti OŘ MP Praha
15 za IV. čtvrtletí roku 2007
POLICEJNÍ
OKÉNKO
došlo na orientační dechovou
zkoušku, při které mu bylo naměřeno
2.01 promile alkoholu.
12. 10. 2007 získali strážníci informaci o tom, že jistá firma se sídlem
v Hostivaři, nelegálně zaměstnává
větší počet rusky mluvících cizinců.
Věc byla předána orgánům Služby cizinecké a pohraniční policie k dalšímu
šetření.
Při projíždění ul. Hornoměcholupskou spatřila hlídka Městské policie
v prostoru vrakoviště NISSAN neznámého muže, který se začal chovat
podezřele. Jak se později ukázalo,
měl tento cizinec pro své jednání
pádný důvod – neoprávněný pobyt
na území ČR.
22. 10. 2007
V 06.45 hod. spatřila hlídka strážníků na zastávce nádraží Horní Měcholupy havarované vozidlo Škoda
FABIA a o několik metrů dále pak skupinu lidí, jak poskytuje první pomoc
ležící osobě. Jednalo se o dopravní
nehodu – motorové vozidlo srazilo
chodce. Strážníci přivolali lékařskou
pomoc a neprodleně zahájili oživovací pokusy. Asi po 5-ti minutách převzala poškozeného záchranná služba
a převezla jej do zdravotnického zařízení. Okolnosti dopravní nehody vyšetřují orgány Policie ČR.
12. 11. 2007
V 09.12 hod. byl v nákupním
centru DISKONT PLUS, Hornoměcholupská ulice, zadržen pachatel drobné
krádeže zboží v hodnotě 70,- Kč. Následnou lustrací osoby však bylo zjištěno, že tato již byla v posledních
třech letech pravomocně odsouzena
pro trestný čin krádeže, a tak byla pro
podezření ze spáchání stejného trestného činu omezena na osobní svobodě a předána orgánům Policie ČR
k dalšímu šetření.
18. 11. 2007
V časných ranních hodinách bylo
strážníkům oznámeno, že v ul. K Pérovně dochází k rušení nočního klidu
neznámým mužem, který opakovaně
zvoní na obyvatele rodinného
domku. Při prokazování totožnosti
bylo zjištěno, že se jedná o osobu,
hledanou policií.
24. 11. 2007
V časných ranních hodinách zjistila
hlídka strážníků na křižovatce Švehlova – Práčská dopravní přestupek
řidiče vozidla AUDI. Po jeho zastavení
byl z řidiče – cizince cítit alkohol a tak
V odpoledních hodinách narazila
hlídka strážníků pod ul. Doupovskou
v ovocném sadu na dvojici osob,
která odpadky znečišťovala veřejné
prostranství. Při kontrole totožnosti
bylo zjištěno, že po kontrolované
ženě je vyhlášeno celostátní pátrání.
2. 12. 2007
V 16.15 hod. bylo na linku 156
oznámeno, že na vlakovém nádraží
v Hostivaři jsou napadáni zaměstnanci Českých drah neznámým agresivním mužem. Protože i po příjezdu
hlídky muž své chování nezměnil
a verbálně napadal i strážníky, byl
vyzván k prokázání totožnosti, což
odmítl a tak byl za pomoci donucovacích prostředků předveden na policejní služebnu.
8. 12. 2007
Při běžné hlídkové činnosti si
v nočních hodinách povšimla hlídka
Městské policie na parkovišti nákupního centra EUROPARK Štěrboholy,
motorového vozidla Fiat Uno, u kterého byly pootevřeny přední dveře
a poškozena spínací skříňka. Lustrací
bylo zjištěno, že se toto vozidlo nachází v databázi odcizených vozidel.
15. 12. 2007
V ranních hodinách převzali strážníci
oznámení o rvačce v nonstop baru
v areálu TAŠKENT. Ti na místě zjistili, že
se tam dva podnapilí muži vzájemně
strkají a nehodlají zařízení opustit. Na
výzvy strážníků a personálu, aby zanechali protiprávního jednání, reagovali
muži i další hosté verbálním napadáním a tak byla přivolána posila – hlídka
Policie ČR, která si věc převzala k došetření.
Renata Balážová
sekretariát OŘ MP Praha 15
Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy
pořádá
Společenský ples
V kulturním domě VARTA
Horní Měcholupy
V pátek 25. ledna 2008 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje
TOX Poděbrady
Srdečně Vás zveme
Předprodej vstupenek každé pondělí od 19.00 do 20.00 v KD Varta
Rezervace na tel. 271 961 508, 606 213 513, 723 659 854
Další pozvání:
22. února 2008 Společenský ples
21. března 2008 Josefovská zábava
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne
31.1.08
od
9,00
do
11,30
hod.
dne
28.2.08
od
12,30
do
15,00
hod.
dne
27.3.08
od
9,00
do
11,30
hod.
dne
24.4.08
od
12,30
do
15,00
hod.
dne
22.5.08
od
9,00
do
11,30
hod.
dne
19.6.08
od
12,30
do
15,00
hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném u úradu MČ Praha 15, Boloňská 478/1.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus,
energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha 15 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s.
mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 67175202.
Zimní přerušení provozu kompostárny v Malešicích
Kompostárna Malešice, která je především určena pro bezplatné odevzdávání
bioodpadu od občanů Prahy, bude v zimním období od 17. 12. 2007 do 15. 3.
2008 uzavřena. Občané Prahy mohou bioodpad nadále odevzdat na 10 sběrných
dvorech hl. m. Prahy.
Provoz kompostárny bude opět zahájen od jara příštího roku. Občan bude moci získat na kompostárně zdarma 35 % vyrobeného kompostu (přepočítávací koeficient je
0,175 z odevzdaného množství odpadu) jako i v letošním roce. Nárok na odběr kompostu je nepřenosný, vypočítává se jako suma z předcházejícího roku. Odběr musí být
proveden v období od 1. 4. do 30. 11. následujícího roku po roce, kdy byl bioodpad
odevzdán. Jinak nárok na poskytnutí kompostu propadá.
J. Šmídková - OŽP
AKCE PRO VEŘEJNOST NA TOULCOVĚ DVOŘE
LEDEN – ÚNOR 2007
středa 16. 1. / EKOLOGICKÁ OBNOVA NARUŠENÝCH MÍST A OCHRANA PŘÍRODY
/ 17:00 – 19:00
Účastnický poplatek: 50 Kč
pondělí 21. 1. / PAPÍROVÁ DÍLNA / 15:00
– 18:00
Nutná rezervace!
S sebou: nůžky,větší i malé špičaté a větší krabici na výrobky.
Účastnický poplatek: 150 Kč
sobota 26. 1. / UPLEŤME SI KOŠÍK / 9:00
– 17:00
S sebou: ostrý nůž, zahradnické nůžky, kladívko
a pracovní oděv. Nutná rezervace!
Účastnický poplatek: 400 Kč (zahrnuje materiál, kávu, čaj, lektorné). Zájemci si mohou koupit na místě oběd.
sobota 2. 2. / MASOPUST / 13:00 – 17:00
Vstupné: dobrovolné
středa 6. 2. / NA TOM NAŠEM DVOŘE /
15:00 – 17:00
Sejdeme se v 15 hodin a společně se vydáme
za zvířaty.
Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč; děti 15 Kč.
sobota 9. 2./ PO STOPÁCH VERDIHO
OPERY (vycházka)
Nutná rezervace!
Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad
lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje
dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let
zdarma. Koná se za každého počasí!
pondělí 11. 2. / LÝKOVÁNÍ – NOVÉ NÁPADY / 16:30 - 18:30
Nutná rezervace!
S sebou: krabičku na výrobky
Účastnický poplatek: 80 Kč
sobota 16. 2. / PLETEME Z OROBINCE /
9:00 – 16:00
Nutná rezervace!
S sebou: ostrý nůž, nůžky (obyčejné i zahradnické), větší dřevěné kuchyňské prkénko a pracovní oděv.
Účastnický poplatek: 350 Kč (v ceně materiál,
lektorné, čaj a káva). Zájemci si mohou na
místě koupit oběd.
Rezervace programů na tel. 271 750 548
a e-mailu [email protected]!
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Toulcův dvůr
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: 271 750 548; www.toulcuvdvur.cz
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov
autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 15
LEDEN 2008
15
4. ročník Mikulášského turnaje 2007
V sobotu 8. prosince 2007 se konal v pražské sportovní hale „SOU
Zelený pruh“ 4. ročník mezinárodního turnaje v karate pro mládež od
devíti do osmnácti let. Tento turnaj probíhal pod organizační taktovkou členů SKBu Hostivař. Turnaj zahájila zástupkyně starosty Městské
části Prahy 15 paní PaedDr. Helena Lukasová.
KARATE KLUB Litoměřice, KARATE
KLUB Brno, SPORT RELAX DĚČÍN, SK
SPORT
SHOTOKAN KARATE Neratovice a SK Bu
Hostivař.
O stále stoupající popularitě tohoto
130 zahraničních účastníků tvořily returnaje v Evropě svědčí ta skutečnost, že prezentační družstva Skotska, Německa,
toho letošního se zúčastnilo 250 startu- posílené družstvy klubů SKD NAGOLD
jících z pěti evropských států.
a KARATE-CENTRUM SHOTOKAN
Českou republiku zastupoval výběr DARMSTADT. Maďarsko bylo reprezenreprezentace ČR posílený družstvy továno dvěma kluby, a to HIKARI DOJO
z českých klubů: KC MABU-DO Olo- a HUNODE DOJO. Lotyšsko zastupomouc, SAKURA Veselí nad Moravou, vali členové družstva Karate and Fight
KARATE KLUB Děčín, K-P-K Tábor, SHO- Club „TIGERS“.
TOKAN KARATE-DO MASOPUST Bílina,
Vzhledem k tomu, že turnaj probí-
hal podle velmi náročného systému
„na dvě porážky“, si na jedné straně
jeho účastníci skvěle zazávodili, na
druhé straně kladl turnaj velké nároky
na jeho organizační zajištění. Z tohoto
důvodu probíhal turnaj nepřetržitě od
10 hodin dopoledne až do 19 hodin
večer na pěti zápasištích. Diváci tak
mohli sledovat řadu nadšených výkonů
statovat, že jsme se v silné mezinárodní
konkurenci neztratili. Posuďte sami. Zlaté
medaile: Prajzlerová Marie, Limburský
Vladimír, Bareš Martin. Stříbrné medaile:
Neradilková Kateřina, Lalič Jan a družstvo kata ve složení – Vostarek Ondřej,
Doleček Tomáš, Novák Petr. Bronzová
medaile: Kuthan Patrik.
Účastníci turnaje nešetřili pochval-
Foto: Marie Zdeňková
účastníků dětských věkových kategorií,
ale zrovna tak velice dramatické zápasy
dorosteneckých kategorií, kde se prezentovali i držitelé medailí z Mistrovství
Evropy JKA 2007.
Někteří členové organizátorského
klubu startovali za výběr České republiky ostatní pak startovali pod hlavičkou
SK Budo Hostivař. S radostí musím kon-
Family Day
Rodinný sportovní den, který připravily
Český svaz aerobiku a Česká asociace
Sport pro všechny, se uskutečnil
8. prosince ve Sportovním centru UK
v Hostivaři. Účastníci si program pochvalovali a tak věřme, že takových
akcí bude více.
Marie Zdeňková
● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP,
fa NYKL
byty - kanceláře - trezory - piana
tel./mob.: 274868772, 602254817
● Koupím byt 3+1/L (3+k.k./L,
4+k.k.) v Praze 15.
Tel.: 607 686 460
Foto: autorka
ZASKLENÍ LODŽIE
VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE
NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!
Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů
Držitel ISO 9001: 2001
MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!
OPTIMI, spol. s r.o.
s.r.o.
Trojanova 335, Slaný
Výroba a montáž plastových oken a dveří
Tel.: 312 520 830 • Fax: 312 520 831
e-mail: [email protected] • www.regno.cz
Obchodní zastoupení v Kladně:
tel.: 312 666 660 • fax: 312 666 172
e-mail: [email protected]
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
[email protected]
www.optimi.cz, www.optimi.eu
ZDARMA VOLEJTE 800 101 005
SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL
P r o v á s j i ž 16 l e t n a t r h u
● Koupím byt, nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti, ani vlastnictví nezáleží,
může být i za odstupné - nájemní,
družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový a pod.,
dekret do výměny mám. Nechám
čas na vystěhování, uhradím za
Vás případné dluhy na nájmu, exe-
nými projevy během přátelské párty,
která se po turnaji také tradičně uskutečnila v tělocvičně klubu na Trhanovském náměstí. Vedoucí všech
zahraničních družstev potvrdili svoji
účast na příštím Mikulášském turnaji,
který se bude konat opět v prosinci
2008.
Ing. Karel Strnad
předseda klubu
kuce atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, příp.
dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek a pod.
Platím v hotovosti, záloha možná
ihned.
TEL: 222 941 032,
nebo 603 420 013
● Koupím na Praze 10 byt 2+kk
a větší. Platba hotově, cena max.
3.400.000,- Kč. U zajímavé nabídky mohu poskytnout zálohu do
200.000,- Kč, pouze seriozní jednání. Tel.: 736 762 563
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE – RECEPČNÍ
Česká obchodní firma s dlouholetou působností na českém trhu, se sídlem
na Praze 10, přijme administrativní pracovnici – recepční i na částečný úvazek
(2 dny v týdnu). Vhodné pro maminky na (i po) mateřské dovolené.
Požadujeme: znalost práce na PC podmínkou (Word, Excel, internet),
příjemné vystupování, dobré komunikační dovednosti,
flexibilitu, nekuřák!, znalost cizích jazyků není podmínkou.
Nabízíme: zázemí stabilní a prosperující firmy, příjemné pracovní prostředí,
řadu zaměstnaneckých benefitů, odpovědnou, zajímavou práci,
možnost profesního růstu, pravidelnou pracovní dobu,
odpovídající finanční ohodnocení
Nástupní termín: dle dohody
V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis s fotografií na
[email protected]
Hlasatel 1.08.qxp
8.1.2008
7:58
Stránka 16
LEDEN 2008
16
ÚŘAD MČ PRAHA 15
Boloňská 478, Praha 10 109 00
vyhlašuje
výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků na obsazení místa
referent odboru výstavby - OV
platové zařazení dle nařízení vlády č. 469/2002 Sb. - katalog prací
POŽADAVKY: SŠ vzdělání s maturitou
znalost administrativních činností (sekretariátu)
znalost práce na PC
komunikativní schopnosti, flexibilita
samostatné jednání
Vítána:
praxe ve státní správě
znalost správního řádu
řidičský průkaz B
znalost cizího jazyka
K přihlášce se připojí dle § 6 odst. 3 a odst. 4 zákona 312/2002 tyto náležitosti:
- životopis,
ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech, osobní data a číslo OP
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Uzávěrka přihlášek je 22. 1. 2008
Nástup: 1. 2. 2008
Přihlášku s příslušnými doklady zasílejte na výše uvedenou adresu v označené,
zalepené obálce označené „Výběrové řízení – referent OV“, personální úsek,
p. Šeráková
za správnost:
Šeráková Alena - personální úsek
ÚMČ Praha 15

Podobné dokumenty