lenka vilhelmová - galerie Chagall

Transkript

lenka vilhelmová - galerie Chagall
LENKA VILHELMOVÁ
studia/studies:
1976–1982 Akademie výtvarných umění Praha
V současné době je zaměstnána na Fakultě architektury ČVUT v Praze jako odborný asistent výtvarné tvorby. Na početných výstavách se prezentuje
jako autorka grafických listů, autorských knih, obrazů a objektů, převážně nefigurativního charakteru. Za svou grafickou tvorbu získala řadu ocenění.
Ocenění:
1983–1986 cena České Ex Libris 1987 Prize
Gallery Il Capricorno Como, Italy 1991 Prize
Liones Club Lamole Torino, Italy 1992 Cena
České Ex Libris 1998–1992 1995 Grafika roku
1994 1998 Grafika roku 1997 2000
Grafika roku 1999
Stáže:
1986 Bebel Hute Germany (NDR) 1990
Oberpfalzer KunstlerHaus (Schwandorf, Germany)
Lenka
Vilhelmová
Členem spolku Hollar.
Členové obč. sdr. Hraničního prostoru:
ní síň, Liberec, „Černá skříňka“, MěřičkaVilhelmová 2000 Kostel v Andělské Hoře,
„Paměť“ 1997 Dům umění, Uzavřený kruh, (M.
Němcová), České Budějovice, Czech republic
1997 IVO Frankfurt am Main, Germany
1996 IVO PAPART Frankfurt am Main,
Germany 1996 Oblastní galerie Liberec,
Galerie bratří Čapků 1995 IVO PAPART
Frankfurt am Main, Germany 1994 Retina
Grobendonk, Belgium 1994 Dům pánů
z Kunštátu Praha, Prague 1993 Chelsea Zürich,
Switzerland 1992 Týnská 4, Praha, Prague
1992 IVO PAPART Frankfurt am Main,
Germany 1989 Galerie bratří Čapků, Praha,
Prague 1988 Šolcův dům, Sobotka 1986
Makromolekulární ústav chemie Praha, Prague
Společné výstavy/Group exhibitions:
2003 Tschechische Grafik, Berlin 2003
Biennale inter. De gravure, Liege, Musee d’art
moderne et d’art contemporain 2002 Visegrad
A. Tachezyová, L. Vilhelmová, J. Měřička, I. Sedláček
Díla možno zakoupit v galeriích:
Galerie Hollar, Praha
Galerie La Famme, Praha
Galerie Pyramida, Praha
Galerie U prstenu, Praha
Samostatné výstavy/Solo exhibitions:
DŮM DUCHŮ, KOMB. TECHNIKA, 70 x 100 cm
NEBE NAD HLAVOU, AKRYL, KOMB. TECHNIKA, 30 x 30 cm
2003 Hlava a kyvadlo, Oblastní galerie
Liberec 2003 Rok po potopě, Galerie 9,
Klokočná 2002 EPD Praha (Tachezyová,
Němcová, Vilhelmová) 2002 Gallery Bechauf,
Bielefeld, „Offene Ateliers“ 2001 České centrum, Waršava, „Černá skříňka“ 2000 Art
Museum Jyvaskyla, Finland 2000 Malá výstav-
HLAVA A KYVADLO, KOMB. TECHNIKA, 70 x 100 cm
Graphics – V4-Hungary 2002 Nový Zlínský
salon 2001 „Cesty neklidu“, III.Mezinárodní
trienále grafiky, Praha 2000 Tschechische
Buchkunst der neunziger Jahre-Staatsbibliotek,
Hamburg 2000 Graphic of the year, Praha,
Prague 1999 Graphica Creativa „Print inside“
Art Museum Jyväskylä Finland 1999 Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil
1999 Prints, objects, instalations, The Old City
Hall, Praha, Prague 1999 Galerie Beseda,
Praha, Prague 1999 Hraniční prostor
– Grenzraum Symposium in Andělská Hora,
Czech Republic, exhibitions – „atelierschiff unartig“, Frankfurt am Main, Galerie Grapheion
Praha, Prague 1998 Prints, objects, instalations, The Old City Hall, Praha, Prague 1998
Galerie Beseda, Praha, Prague 1998 Fair
Centre, Nürnberg, Germany International
Triennial’97 – Cracow – Nürnberg 1997
Bunkier Sztuki and Cracow‘s Museum of History,
Cracow, Poland International Print Triennial’97
– Cracow, Main Exhibition 1996 Černá a bílá
Oblastní galerie, Liberec, Galerie výtvarného
umění 1996 Letohrádek Ostrov-Černá a bílá
1996 Galerie bratří Čapků, Praha, Prague
1995 Centre of Czech Graphic Art 1994
Hollar/Praha Czech week, Bergen Norway
1993 Parnas, Santa Monica USA 1990
Honoure to Chalupecký, Městská knihovna, Praha,
Prague 1990–1995 International Independent
Exhibition of prints, Kanagawa Japan

Podobné dokumenty

franchising VG - Vinná galerie

franchising VG - Vinná galerie Český interiér roku 2005 27.05.2005 Bonjour Brno 08.04.2005 Průvodce po vinotékách České republiky 15.02.2005 Sommelier 15.02.2005 Rovnost 24.04.2004, Více najdete na www.vinnagalerie.cz/exec.php?a...

Více