TYPOPACK - 2 DISKOVÁ EDICE

Transkript

TYPOPACK - 2 DISKOVÁ EDICE
TYPOPACK - 2 DISKOVÁ EDICE
Produkt uvítají uživatelé, kteří se potřebují vyznat v pismech a chtějí si rozšířit svůj systém o
stovky dalších českých písem.
Už nemusíte pracovat s problémovými, či nekompatibilními písmy. Za dostupnou cenu máte
sadu, na kterou se můžete spolehnout.
Uživatelé s „negrafickým" vzděláním se naučí základům typografie. Budou se umět orientovat
při výběru písma tak, aby jejich dokumenty vynikaly maximální čitelností. „Nepočítačoví"
specialisté si poradí s formáty, kódováním a instalací písem.
VERZE, CENY A OBJEDNÁVKY
1) TYPOPACK CLASSIC - Cena 999 Kč. Objednávka ZDE
2) TYPOPACK 498 - sada 3 produktů (DVD + CD s 498 CZE písmy + 550 stran. tištěný
1/4
TYPOPACK - 2 DISKOVÁ EDICE
vzorník) Cena 1.699 Kč. Informace
ZDE Objednávka ZDE
{tab=obsah TYPOPACK CLASSIC}
v jednom balíčku vše co potřebujete Na DVD ROM v pěti částech – typografie, soubory, dokumenty, programy a bonusy – najdete
informace, termíny, řešení a postupy, které potřebujete při práci s písmy znát. Budete se umět
orientovat při volbě písma, ovládnete formáty, kódování a instalaci písem tak, aby Vás
nezaskočily nepříjemnosti nekompatibilit. Na CD ROM najdete 498 českých písem na CD-ROM, jejichž kompatibilita byla ověřena na
platformách Windows XP/Vista/7/8 v programech CorelDRAW Graphics Suite 9-12, X3-X7.
Součástí produktu jsou i programy pro správu a tvorbu písem a přehledný a detailní pdf
typografický vzorník.
2/4
TYPOPACK - 2 DISKOVÁ EDICE
písem}
{tab=náhled
ON-LINE náhled
všech písem
připravili
uživatele,
kompletní
kteří
přehled
svém
všech
internetovém
písem
vstrany
náhledové
prohlížeči
nainstalovanou
podporu
FLASH
jsme
Pro
přehledový
(odmají
strany
8),
detailní
(od
47) apodobě.
hladinový
(537)
klikněte
ZDE
.
Upozornění
automatického
- vzorník
otevírání,
se ve
otevře
nebo
jivmusíte
novém
ručně
okně
a
potvrdit!
proto
musíte
mít vzorník
povolenu
funkci
3/4
TYPOPACK - 2 DISKOVÁ EDICE
{tab=instalace}
JEDNODUCHÁ
INSTALACE
PÍSEM
Nejprve
umístěn
musíte
na
bonusovém
"zabalený"
s písmy
na
Váš
pevný
disk.
Samotný
soubor
je na
ceske_fonty.rar
CDsoubor
vho
adresáři
a
soubor
jmenuje
bonusovém
adresáře
komprimací
(např.
(např.
CD.zkopírovat
C:/typopack)
Total (zeleném)
Commander,
a
rozbalte
WinRAR...
pomocí
-TEMA
iprogramu,
.ty,
Ten
v případě,
překopírujte
který
žese
umí
jedo
nemáte,
pracovat
Vámi
vytvořeného
najdete
s RAR
také
Klepněte
Ovládací
panely
na
ikonu
(Control
Tento
Panel). počítač
(My
Computer)
ana
v zobrazeném
okně
klepněte
na
ikonu
(See
systém
Zobrazení
položku
(Fonts)
V
okně
also)
Windows
nebo
Ovládací
Přepnout
podle
na
vyberte
levé
kategorií
XP
panely
do
straně
aklasického
položku
máte
(Control
klepněte
(Category
Vzhled
dialogovém
zobrazení
Panel)
na
View),
a
položku
motivy
klepněte
okně
(Switch
přepněte
(Appearance
Písma
Ovládací
do
ikonu
(Fonts).
Classic
klasického
panely
Písma
and
View)
Themes).
(Control
(Fonts).
zobrazení
atlačítko
klepněte
Panel)
V
Pokud
části
na
nastaveno
používáte
ikonu
Další
odkazy
Písma
naV
rozbalovacích
c:/typopack:),
V
nabídce
Soubor
do
seznamech
které
(File)
jste
klepněte
Jednotky
si vrozbalili
na
(Drives)
položku
RAR
soubor
Složky
sto
písmy
(Folders)
znové
bonusovégo
zvolte
písmo
jednotku
(Install
CD.
klepnutím
New
(obvykle
Font).
Pomocí
myši
vyberte
která
chcete
nainstalovat.
Klepněte
na
OK.
Pozor!
písma,
Důrazně
která
nemáte
varujeme
vpísma,
systému
před
instalací
k dispozici
všech
aa
sNainstalovat
kterými
písem
najednou!
chcete
pracovat!
Doporučujeme
instalovat
jen ta
{tab=hodnocení
produktu}
HODNOCENÍ
PRODUKTU
NEZÁVISLÝM
GRAFIKEM
Při
práci
sdovedu
CorelDRAW
samozřejmě
potřebuji
pracovat
sje
písmy.
Windows
"devadesátosmičkách"
ServisPacku
"nějakou
prvním
typografické
mě
"starých"
přestaly
produktem
tu
Windows
95/98
XP
korunu"
být
znalosti
2
a
pro
novější
záhadou
chvíli
tohoto
WXP
tak
investovat
aArchitecture-CE;
trvalo,
iArialNarrow-BoldItalic;
hlavně
nefunguje
nejnovější
potíže.
aBassoon-CE;
balíčku.
umím
než
CorelDRAW
jsem
Při
pořídit
jsem
už
aBodnoff;
Na
"unikódy". tom,
se
dokonce
"uchodit"
CD
si
naučil
sizkušeností
"odladil"
některým
jsem
TypoPACK.
je
však
sBONUSOVÉM
dělit
pod
tím,
si
osvěžil
funkční
spísma
WXP
kolegům
co
písmy
šlo
Mohu
(a
ze
podle
množinu
na
všechno
chystám
vše
školy
říci,
Windows
formátů.
chodí
Pamatuji
že
dávno
písem.
jinak.
se
jsem
aBookAntiqua;
XP
i CosmicTwo-CE;
tak
Truetypové
na
zapomenuté
To
byl
se,
Přechodem
byly
Visty)
jsem
co
mile
že
po
fungovalo
ise
jak
na
překvapen
instalování
formáty
rozhodl
platformě
kódování
na
pro
už
Překvapení
mě
nachystalo
druhé,
bonusové
CD-ROM.
jsem
prověřené
množiny
nečekal.
pro
Po
navrhování
prostudování
PDF
izávěr
Prepress
dokumentů´.
zzázrakem
DTP
Množina
STUDIA
498
tyto
řezů
písma
českých
jsem
písem
zařadil
do
Abych
jenom
nechválil
-verze
pár
věcí
bych
udělal
jinak.
jsou
Také
zázraky.
vlastním
zaručeně
i opravdu
bych
písma,
IGalleria-CE;
(ne)fungují)!
když
uvítal
která
pro
více
se
jsou
mě
orientovat
ornamentálních
Takže
vlastně
ze
systému
resume
va
souborech
(Arial/Arial
na
řezů
takovým
písem.
písem,
CE).
-Brisk-CE;
doporučuji!
Chápu
které
Zaprvé
To
mě
nejen
ale,
vFreeport;
zákazníci
množině
že
je.
zbytečné,
za
Protože
tisícovku
písem
přinesou
od
ale
na
doby
nemohu
i Carleton-CE;
nebezpečné.
bonusovém
a
které
co
ho
chtít-vto
CD
Pavel
Příbramský
(gdp.pribramsky(zavináč)seznam.cz
{tab=seznam
písem}
ABECEDNÍ
SEZNAM
ČESKÝCH
PÍSEM
NA
CD-ROM
Aardvark-CE-Bold;
Amy-CE;
ArialNarrow-BoldItalic;
Avalon-Bold;
Avalon-CE-Italic;
Arabia-CE;
Avalon-BoldItalic;
Avalon-Italic;
Adelaide-CE;
TypoPACK
Avalon-CE;
Algiers-CE;
ArialNarrow;
Avalon-CE-Bold;
Alto-CE;
ArialNarrow-Italic;
ArialNarrow-Bold;
Amherst-CE;
Avalon-CE-BoldItalic;
ArialNarrow-Italic;
Amherst-CE-Italic;
ArialNarrow-Bold;
Avalon;
Bahamas;
BahamasHeavy-CE;
Banff;
Bassoon;
Beehive-CE;
BookAntiqua-Bold;
BookmanOldStyle;
BookmanOldStyle-BoldItalic;
BookmanOldStyle-Italic;
BravoEngraved-CE;
Brooklyn-Bold;
Brooklyn-CE-Italic;
Banff-CE;
Bassoon-Bold;
Bahamas-Bold;
BigTop;
Brooklyn-BoldItalic;
Bangkok;
Brooklyn-Italic;
BookmanOldStyle-Bold;
BookAntiqua-BoldItalic;
Briquet;
BahamasLight;
BigTop-CE;
Bosanova;
Bahamas-CE;
Bangkok-Bold;
Briquet-CE;
BookmanOldStyle-BoldItalic;
Busker;
Brooklyn-CE;
Bosanova-CE;
BahamasLight-CE;
Bassoon-CE-Bold;
Brisk;
Bahamas-CE-Bold;
Bangkok-CE;
Busker-CE;
Bodnoff-CE;
BookAntiqua-Italic;
BookmanOldStyle-Bold;
Brooklyn-CE-Bold;
Bravo;
BookAntiqua;
Bangkok-CE-Bold;
BallroomTango;
Brochure;
Bravo-CE;
BookmanOldStyle-Italic;
Bedrock;
BahamasHeavy;
BookmanOldStyle;
Bedrock-CE;
Brochure-CE;
Brooklyn-CE-BoldItalic;
BravoEngraved;
BallroomTango-CE;
Bard;
Beehive;
Bard-CE;
Brooklyn;
Campaign;
Casablanca;
CasablancaAntique-Italic;
Casablanca-CE-Bold;
CasperOpenFace;
CenturionOld-Bold;
CenturionOld-Italic;
CenturySchoolbook-Bold;
CenturySchoolbook-Italic;
CopperPot-CE;
Cottage;
CourierCyrPS-Inclined;
CourierNewPS-BoldItalicMT;
CourierNewPS-BoldMT;
CourierNewPS-ItalicMT;
Cupertino;
Cottage-CE;
Cupertino-CE;
Campaign-CE;
CasablancaAntique;
CopperPot-CE-Bold;
CasperOpenFace-CE;
CenturionOld-CE;
CenturySchoolbook;
CourierCyrPS;
Casablanca-CE-BoldItalic;
CourierNewPS-BoldItalicMT;
CourierNewPS-ItalicMT;
CourierNewPSMT;
Cupertino-CE-Italic;
CenturySchoolbook-BoldItalic;
Casablanca-Bold;
CenturySchoolbook-Italic;
Cancun;
CourierNewPS-BoldMT;
CasablancaAntique-CE;
Cancun-CE;
Cosmic;
CourierCyrPS-Bold;
CenturionOld-CE-Bold;
CenturySchoolbook;
Castanet;
CourierNewPSMT;
Casablanca-BoldItalic;
Cosmic-CE;
Cupertino-Italic;
Carino;
Casablanca-CE-Italic;
CourierNewPS-ItalicMT;
Castanet-CE;
CopperPot;
CourierNewPS-BoldItalicMT;
CourierNewPS-BoldMT;
Carino-CE;
CenturySchoolbook-BoldItalic;
CourierCyrPS-BoldInclined;
CosmicTwo;
CasablancaAntique-CE-Italic;
CenturySchoolbook-Bold;
CenturionOld-CE-Italic;
Crescent;
CopperPot-Bold;
CenturionOld;
Casablanca-CE;
Carleton;
Casablanca-Italic;
Crescent-CE;
Dauphin-CE;
DawnCastle;
DawnCastle-Bold;
DawnCastle-CE;
DawnCastle-CE-Bold;
Dayton;
Eklektic;
ErieBlack-CE-Bold;
ErieLight-Bold;
Euromode-BoldItalic;
Euromode-CE-Italic;
Eklektic-CE;
ErieLight-CE;
Erie-Bold;
Euromode-Italic;
Euromode-CE;
Envision;
ErieLight-CE-Bold;
Erie-CE;
Envision-CE;
Euromode-CE-Bold;
Expo;
Erie-CE-Bold;
Expo-CE;
Erie;
Euromode;
ErieBlack;
ErieContour;
Euromode-CE-BoldItalic;
Euromode-Bold;
ErieBlack-Bold;
ErieContour-CE;
ErieBlack-CE;
ErieLight;
Florence;
Frankenstein-CE;
FrankfurtGothic-CE;
FrankfurtGothic-CE-Italic;
FrankfurtGothicHeavy-CE-Italic;
FrankHighlight;
FranklinGothic-Demi;
FranklinGothic-Heavy;
FranklinGothic-MediumCond;
Florence-CE;
FrankHighlight-CE;
FrankfurtGothic;
FrankfurtGothic-CE-Bold;
FranklinGothic-DemiCond;
FranklinGothic-HeavyItalic;
France;
FrankfurtGothicHeavy;
FranklinGothic-MediumItalic;
France-Bold;
FrankfurtGothicHeavy-Italic;
FrankfurtGothic-Bold;
FranklinGothic-Book;
France-CE;
FrankfurtGothic-CE-BoldItalic;
FranklinGothic-DemiItalic;
FrankfurtGothicHeavy-CE;
FranklinGothic-Medium;
FrankfurtGothic-BoldItalic;
FranklinGothic-BookItalic;
France-CE-Bold;
FrankfurtGothic-Italic;
Freeport-CE;
Frankenstein;
Galleria;
Gatineau-CE-Bold;
GilbertUltraBold-CE;
GoldenOldStyle-CE-Bold;
GriffonShadow-CE;
Gatineau-CE-BoldItalic;
Indiana;
GoldenOldStyle;
Gatineau;
GoldMine;
Gatineau-Bold;
GoldMine-CE;
GoldenOldStyle-Bold;
Gatineau-CE-Italic;
Gatineau-BoldItalic;
Griffon;
Griffon-CE;
GoldenOldStyle-CE;
Gatineau-Italic;
Gatineau-CE;
GriffonShadow;
GilbertUltraBold;
Indiana-CE;
IndianaSolid;
IndianaSolid-CE;
Ireland;
Ireland-CE;
Jupiter;
Jupiter-CE;
KabanaBold;
Kastler-CE-BoldItalic;
Koala;
Korinthia-Italic;
Koala-Bold;
KabanaBold-CE;
Koala-CE;
Kastler-CE-Italic;
Koala-CE-Bold;
KabanaBook;
Kastler-Italic;
KabanaBook-CE;
Korinthia;
Keypunch;
Korinthia-CE;
Kastler-BoldItalic;
Keypunch-CE;
Korinthia-CE-Italic;
Kids;
Kids-CE;
Lincoln;
Lithograph-CE;
Lincoln-CE;
Lithograph-CE-Bold;
Linus;
Linus-CE;
LithographLight-CE;
LiquidCrystal;
LiquidCrystal-CE;
LucidaConsole;
Lithograph;
LucidaSansUnicode;
Memorandum;
Merlin-CE;
Monospaced-CE-Bold;
Motor;
Motor-CE;
Monospaced;
Memorandum-Bold;
Mystical;
Monospaced-CE-BoldItalic;
Monospaced-Bold;
Mystical-CE;
Memorandum-CE;
Monospaced-BoldItalic;
Monospaced-CE-Italic;
Memorandum-CE-Bold;
Monospaced-CE;
Monospaced-Italic;
Merlin;
Nebraska;
Nebraska-CE-BoldItalic;
NewBrunswick-Bold;
NewBrunswick-CE-BoldItalic;
NewFoundland-CE;
Nuance-CE-Italic;
Nebraska-Bold;
Nuance-Italic;
NewOrder;
NewBrunswick-BoldItalic;
Nebraska-CE-Italic;
Nebraska-BoldItalic;
NewBrunswick-CE-Italic;
NewOrder-CE;
Nebraska-Italic;
NewBrunswick-CE;
NewOrderEngraved;
Nebraska-CE;
NewBrunswick-Italic;
NewBrunswick;
Nebraska-CE-Bold;
NewBrunswick-CE-Bold;
NewOrderEngraved-CE;
NewFoundland;
Ottawa;
Ottawa-CE-Italic;
Ottawa-Bold;
Ottawa-Italic;
Ottawa-BoldItalic;
Ottawa-CE;
Ottawa-CE-Bold;
Ottawa-CE-BoldItalic;
Palette;
Penguin-CE;
Pipeline-CE;
Palette-CE;
Playwright;
Penguin-CE-Bold;
Paradise;
Playwright-CE;
Paradise-CE;
PenguinLight;
PowerLine;
Paragon;
PenguinLight-CE;
PowerLine-CE;
Paragon-CE;
Pepper;
President;
Penguin;
Pepper-CE;
Penguin-Bold;
President-CE;
Pipeline;
Quantum;
Quantum-CE;
Renfrew;
Renfrew-CE;
Roland;
Rondalo;
Scott;
Southern;
Southern-CE-BoldItalic;
Surreal-Bold;
SwitzerlandBlack-CE;
Switzerland-BoldItalic;
Switzerland-CE-Italic;
SwitzerlandCondBlack-CE-Italic;
SwitzerlandCondensed-Bold;
SwitzerlandCondensed-CE-Bold;
SwitzerlandCondensed-CE-Italic;
SwitzerlandCondLight-CE;
SwitzerlandInserat;
SwitzerlandLight-CE;
SwitzerlandNarrow-Bold;
SwitzerlandNarrow-CE-Bold;
SwitzerlandNarrow-Italic;
Scott-CE;
Southern-Bold;
Surreal-CE;
Scribe;
SwitzerlandInserat-CE;
SwitzerlandLight-CE-Italic;
SwitzerlandCondBlack;
SwitzerlandBlack-CE-Italic;
Switzerland-CE;
Southern-CE-Italic;
Scribe-Bold;
SwitzerlandNarrow-BoldItalic;
Southern-BoldItalic;
Surreal-CE-Bold;
SwitzerlandCondLight-CE-Italic;
SwitzerlandNarrow-CE-BoldItalic;
SwitzerlandCondensed-BoldItalic;
SwitzerlandCondBlack-Italic;
SwitzerlandCondensed-CE-BoldItalic;
SwitzerlandCondensed-Italic;
Scribe-CE;
Switzerland-CE-Bold;
Switzerland-Italic;
Switzerland;
Southern-Italic;
SwitzerlandCondBlack-CE;
Southern-CE;
SwitzerlandLight-Italic;
Scribe-CE-Bold;
SwitzerlandBlack-Italic;
SwitzerlandNarrow-CE;
SwitzerlandBlack;
SwitzerlandCondLight-Italic;
Stamp;
Southern-CE-Bold;
Switzerland-CE-BoldItalic;
SwitzerlandLight;
SwitzerlandCondensed;
SwitzerlandNarrow-CE-Italic;
SwitzerlandCondLight;
SwitzerlandCondensed-CE;
Shogun;
Stamp-CE;
SwitzerlandNarrow;
Switzerland-Bold;
Shogun-CE;
Surreal;
Technical;
TimesNewRomanMT-ExtraBold;
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT;
TimesNewRomanPS-BoldMT;
TimesNewRomanPS-ItalicMT;
TimesNewRomanPSMT;
TimesNRCyrMT-BoldInclined;
Timpani-BoldItalic;
TimpaniHeavy;
Toronto;
Toronto-CE-Italic;
Toronto-Bold;
Technical-CE;
TimpaniHeavy-CE;
Toronto-Italic;
Timpani-CE;
Toronto-BoldItalic;
TimesNewRomanPSMT;
Technical-CE-Italic;
TimesNRCyrMT-Inclined;
TimesNewRomanPS-BoldMT;
TimesNewRomanPS-ItalicMT;
Timpani-CE-Bold;
Trafalgar;
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT;
TimpaniHeavy-CE-Italic;
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT;
Toronto-CE;
Trafalgar-CE;
Technical-Italic;
Timpani-CE-BoldItalic;
TimesNRCyrMT;
Toronto-CE-Bold;
Timpani;
TimpaniHeavy-Italic;
TimesNewRomanPS-BoldMT;
TimesNewRomanPS-ItalicMT;
ThunderBay;
Timpani-Bold;
TimesNRCyrMT-Bold;
Toronto-CE-BoldItalic;
Timpani-CE-Italic;
ThunderBay-CE;
Timpani-Italic;
Umbrella;
USABlack-CE-Italic;
USALight-Italic;
Umbrella-CE;
USABlack-Italic;
Unicorn;
Unicorn-CE;
USALight;
Uptown;
USALight-CE;
Uptown-CE;
USALight-CE-Italic;
USABlack;
USABlack-CE;
Viking;
Viking-CE;
Vivienne;
Vivienne-CE;
Vogue;
Vogue-Bold;
Vogue-CE;
Vogue-CE-Bold;
ZurichCalligraphic-CE-Italic;
ZurichCalligraphic-Italic
4/4

Podobné dokumenty

aktualizované znění s revizemi a vysvětlujícími - O intranetu

aktualizované znění s revizemi a vysvětlujícími - O intranetu b/ neobsahuje-li žádost všechny náležitosti dle těchto pravidel, vyzve žadatele k doplnění do 5 dnů, nedoplní-li žadatel žádost o požadované údaje v této lhůtě, žádost se zamítne, c/ žádosti splňuj...

Více