Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na

Transkript

Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na
Efektivní modely distribuce a modely
řízeného vstupu na trh z pohledu
farmaceutické firmy
MUDr. David Skalický, MBA
Head of Market Access & Governmental Affairs
Novartis s.r.o. Česká republika
Mýty a fakta
 Česká republika má nejvyšší ceny léčiv ve srovnání s
ostatními zeměmi EU
 Úhrady léčiv a od nich odvislé ceny jsou na úrovni nejnižší
ceny v EU a v mnoha případech i nižší, MC jsou po druhé
revizi na úrovni 2.-3. nejnižší ceny v EU
 Jaká bude ochota centrály obchodovat produkty v ČR?
• Obrat Novartis ČR 0,18% z celosvětového
• Kdy dostane povolení centrály uvést nové produkty v ČR?
- 2. – 3. vlna po velkých zemích mimo EU?
2
Vývoj maximálních cen klíčových produktů Novartis
36098,5
Lucentis
-32,2%
36098,5
24276,28 24489,23
24190,98
47792,33
Úhrada
Maximální cena
27270
21693,15
2007
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-54,7%
Vývoj maximálních cen klíčových produktů Novartis
Xolair
10982,59
9670,77 9755,59
10982,59
-12,2%
Úhrada
Maximální cena
14325,63
9807,16
7955,39
-45,5%
2007
4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výrobní proces
 Plánování výroby
• Forecasting - výhled na 3 roky
• Lead time – 50 – 195 dní, velmi omezená možnost korekce množství
 Množství zboží
• Lokální požadavek
• Minimal/maximal order quantity
 Monitoring šarže
• Jakákoli změna v SPC, PIL = požadavek na novou šarži
• Likvidace stávajících zásob po 160 dnech
 Vyjednávací pozice = podíl prodeje
5
Společný cíl MZ, ZP a výrobce
 Zajistit dostatek léčiv pro lokální potřebu
 Transparentnost lokální spotřeby
 Data o lokální spotřebě – ideální data o počtu hrazených
balení ZP
 Komparace dodávek a reálné spotřeby (úhrady ZP, SUKL)
 Zabránit výpadkům léčiv na trhu v ČR
6
Nejčastější modely přímého prodeje
 Zejména pro léky s malým počtem center
 Pro plánované předvídatelné zásobování
 Nejsou vhodné pro retail lékárny
 Otevření jednání s velkými lékárenskými řetězci
7
Přímá distribuce
Model zejména pro velké odběratele
Obratové bonusy, slevy
Dodávka zboží 1-2x týdně
Lokální
pobočka.
(distribuční
licence)
Lékárna 2
Objednávky a dodávky zboží do lékárny
Fakturace mezi firmou, nemocnicí a dodávky zboží lékárnám
8
Klady a zápory modelu
 Flexibilita
 Vhodné zejména pro
 Velká administrativní
zátěž pro výrobce
velké nemocnice
 Veřejné zakázky
 Rychlý vstup na trh
 Flexibilita zvýší
 Nástroj pro jednání
(externí a interní)
administrativní zátěž a
náklady
 Maloobchod
 Plná tíže obchodních
podmínek
9 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only
Komisionářský prodej (úplný komisionářský model)
Kompromis nákladů a administrativní zátěže
Obratové bonusy, slevy
Dodávka zboží
Komitent
(Lokální
pobočka)
Objednání a odběr zboží
Lékárna 1
Komisionář
Lékárna 2
Zálohová fakturace
10
Objednávky, dodávky a fakturace zboží do
lékárny
Klady a zápory modelu
 Flexibilita
 Vhodné pro klíčové
produkty
 Rychlý vstup na trh
 Nástroj pro jednání
(externí a interní)
 Veřejné zakázky –
sdílení administrativy
 Rozložení rizik
11 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only
 Administrativní zátěž na
začátku projektu
 Maloobchod
Centrální distribuce
Model využívaný pro velké trhy
Obratové bonusy, slevy
Dodávka zboží
Lékárna 1
Mateřská firma
Objednávka zboží
Lokální
pobočka
Objednávka zboží
Lékárna 2
Fakturace
Dodávka zboží
12
Fakturace
Klady a zápory modelu
 Kontrola
 Vhodné pro klíčové
produkty a velké země
 Rychlý vstup na trh
 Nástroj pro jednání
(externí a interní)
 Vhodné pro devices
13 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only
 Flexibilita
 Maloobchod
 Akceptace obchodních
podmínek
Rx kontrolovaná distribuce
Při ohrožení dostupnosti jediné možné léčby
Ověření požadavku
Lékárna 1
Rx
Lokální
pobočka
Dodávky zboží, podnět k
vyskladnění
Fakturace
14
Distributor
Objednávka
Lékárna 2
Rx
Dodávka zboží do lékárny
Klady a zápory modelu
 Vhodné pro
maloobjemové
produkty
 Nástroj pro jednání
(externí a interní)
 Veřejné zakázky
 Rozložení rizik
15 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only
 Flexibilita
 Maloobchod
 Akceptace obchodních
podmínek
 MOQ
Modely řízeného vstupu na trh z pohledu
farmaceutické firmy
16 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only
Metody řízeného vstupu na trh jsou nástrojem záruky mezi
výrobcem a plátcem
Všeobecně přijímaná definice
Metody řízeného vstupu na trh jsou dohody mezi výrobcem a
plátcem/poskytovatelem, umožňující přístup a úhradu zdravotní technologie
za specifických podmínek
Tyto modely používají různé mechanizmy k minimalizování nejistoty o
funkčnosti technologie nebo k rozšíření efektivního používání technologie
nebo k limitaci dopadu na rozpočet.
1
2
Intl J of Technology Assessment in Healthcare; 27:1, 2011
Novartis’ internal documentation, Managed Entry Agreement Governance, version September 2011
Role metod řízeného vstupu na trh je obhájit hodnotu
inovativních produktů plátcům...
Cena
2
Správné používání k
optimálním výsledkům léčby
3
Limitace negativního dopadu
na rozpočet
3
Hodnota
1
1
Snížení nejistoty o léčebném
benefitu – zlepšení
nákladové efektivity
2
... a sladit řešení pro platce s cenovou strategií firmy k
minimalizaci cenové eroze při mezinárodní referenci
Hodnota
Cena
4
4
PŘÍKLAD
Udržení cenového koridoru –
zmírnění dopadu na cenovou
referenci
Vhodný kandidát pro řízený vstup na trh
3 stupně posouzení
Sporné body
•
•
•
•
Dopad do rozpočtu
Dostupnost
Nákladová efektivita
Nejistota o spotřebě &
outcomes
1.
2.
Produkt pro
MEA
Perspektiva plátce
• Co vede plátce k dohodě
(úspory, krátkodobý pohled)
• Můžeme to změnit ?(klepší
výsledky, střednědobá úspora)
• Kdo nám může
pomoci(pacienti, lékaři, ostatní)
3.
Atributy produktu/onemocnění
20
•
Úroveň rozlišení
•
Lepší účinnost vs. Standard léčby
•
Ujištění/ monitorování compliance
•
Schopnost měřit léčebné outcomes
•
Epidemiologie
•
Budoucí indikace/ risk of off-label use
•
Požadavek na další servis (diagnostika, monitoring)
Časný vstup na trh
U neregistrovaného produktu
 Studie IIIb
• Extenze klinického programu
• Off label
• Úhradový proces
 Podání „ze soucitu“
• Právní prostředí je základ
• Dohoda s plátci
• Počet pacientů
 Specifický léčebný program
• Legální možnost podání neregistrovaného produktu
Samoplátci
Systém
Finanční
Léčebné
výsledky
I u inovativních produktů jsou preferovány spíše finanční
dohody
Záruky léčebných
outcomes
Cena závislá na
výsledku
Strop pac.
populace
Stropy/Slevy
Portfolio
dohody pro
pac. populaci
Servis o přidané
hodnotě
Cena závislá na
cíli léčby
segmentu
Strop pro ind.
pacienta
Portfolio
dohody pro
pacienta
Dohody o
službách a
přidané hodnotě
Kapitační dohody
Portfolio tradeoff dohody
Získání
podmínečných
důkazů
/ MultiBrands
Mikro – finanční
modely
Vícezrdojové
financování
Loajalitní
programy
Oblast
rychlého
rozvoje, zatím
malých dohod
Slevové dohody
Differencialní
Cenový model
Dohody o
úhradě služeb,
které sníží
náklady
Differenční
Cenové Modely
Dostupnost
Dohody
Value Based
Pricing
Většina dohod
směřuje do
finanční oblasti
Dostává
zvýšenou
pozornost
Integrovaný
Servis
Dostává
zvýšenou
pozornost
Příklady dohod a pozitivní NICE guidance (UK)
Date
Drug
Agreement
Disease
Date
Drug
Agreement
Disease
10/07
Bortezomib
Pharma pays for
non responders
Multiple
Myeloma
03/11
Azacitidine
Discount
08/08
Ranibizumab
Capping per eye
WetAMD
04/11
Golimumab
= cost for 50mg and
100 mg
11/08
Erlotinib
= cost as Docetaxel
Lung Cancer
04/11
Romiplostin
Discount
ITP
04/09
Lenalidomide
Pharma pays after
25th cycle
Multiple
Myeloma
10/11
Mifamurtide
Discount
Osteosarcoma
06/09
Cetuximab
Metastatic
colorectal cancer
12/11
Tocilizumab
Discount
RA
08/09
Ustekinumab
= price for 45mg
and 90mg
Psoriasis
01/12
Nilotinib
Discount
2nd line CML
09/09
Sunitinib
Pharma pays first
cycle
GIST
02/12
Tocilizumab
Discount
SJIA
12/09
Trabectedin
Pharma pays after
5th cycle
Soft Tissue
Sarcoma
04/12
Nilotinib
Discount
1st line CML
01/10
Certolizumab
Pharma pays first
12 weeks
RA
04/12
Fingolimod
Discount
MS
05/10
Gefitinib
Fixed priced agreed
Lung Cancer
06/12
Erlotinib
Discount
Lung Cancer
02/11
Pazopanib
12.5% discount +
CED on COMPARZ
trial
Renal cell
carcinoma
06/12
Abiraterone
Discount
Prostate Cancer
16% discount
Myelodisplastic
Syndrome
Psoriatic Arthritis
Both order of entry and MEA renewals suggest a migration to easy to recognize savings in discounts
Rizika, spojená s dohodami o řízeném vstupu
Finanční
•
•
Outcomes: těžko předpověditelný dopad
Plánování dohadných položek
Logistická
•
•
•
Outcomes: hlášení nežádoucích účinků
Sledování naplnění cílů
Poskytovaný servis a legislativa, interní předpisy.....
Veřejnost
•
•
Umělá cesta k udržení vysokých cen
.....
24
Dohoda na léčebných outcomes
 Pacienti, nedosahující očekávaných výsledků jsou s
podílem úhrady výrobce
• Risk sharing pro non respondery
• Nežádoucí účinky
• Dohoda jako obchodní tajemství
 Přísně definovaná kriteria
• Responder/nonresponder
• Etika...
 Analýza dohody
• Naplnění dohody
• Vyhodnocení dat z reálné klinické praxe
Dohoda na dodání hodnoty léčby
 Různá úhrada pro různé skupiny pacientů
 Cíl
• Širší přístup pro různé skupiny pacientů
• Zkrácení doby vstupu na trh
 Kritéria
• Definice populací
• Willigness to pay v různých hladinách (HTA)
• Důkazy demonstrace benefitů
Price – Volume Dohody (PVA)
 Dohody na finančním objemu nebo počtu pacientů
 Cíl
• Rozšíření podmínek
• Ochrana referencované ceny
 Kritéria
• Výborná znalost trhu
• Přesný odhad spotřeby
• Vysoká pravděpodobnost využití
Kapitace – pacient/populace
 Záruka nákladu na pacienta/poplaci
 Cíl
• Nákladová efektivita
• Minimalizace dopadu na rozpočet
 Kritéria
• Nákladná léčba
• Vyšší spotřeba, nákladově neefektivní
Portfolio dohody
 Záruky nákladů na pacienta
 Cíl
• Předpověditelné náklady pro plátce
• Dostupnost dané léčby
• Náhledy na spotřebu
 Kritéria
• Léčba, kde má výrobce široké portfolio
• Možné sledování spotřeby
Portfolio trade off
 Ochrana ceny části portfolia
 Cíl
• Ochrana ceny interně i pro referenci
• Minimalizace BI
 Kritéria
• Jasné rácio, jasný obchodní impakt
• Nové produkty, existující portfolio, stejná indikace
Value – added service
 Služby prováděné třetími stranami pacientům nebo
systému
 Cíl
• Zlepšit nákladovou efektivitu
• Služby, tréninkové programy, edukace
 Kritéria
• Atraktivita
• Požadavky na vzdělávání či služby
Modely cenového rozdílu
 Různé ceny pro různé pacienty (indikace)/ jiný bran dname
 Cíl
• Zaujmout míst v definovaném segmentu
 Kritéria
• Potenciál
• Jasně superiorní vs. Levnější alternativa
• Různé kanály
Příklad
34
Jak funguje takový model?
KAM/HAM
Reporting pacientů
Fakturace nediskontní ceny
Firma
Info o spotřebě
Přímá
distribuce
ZP
Market Access
Fakturace nediskontní ceny
Centrum
Info o spotřebě
Příklad: Španělsko, oftalmologie
Závěrem
 Česká republika má jeden z nejrestriktivnějších systémů CaÚ v
Evropě
 Cenová hladina cenové regulace dělá z ČR atraktivní exportní zemi
 K zajištění dostatečného množství léčiv pro lokální spotřebu může
napomoci novela zákona o léčivech
 Metody řízeného vstupu na trh pomáhají k dostupnosti hrazené
nákladné léčby
 Sběr dat z reálné praxe podporuje pokračování v úhradě léčiv ZP
37
Děkuji za pozornost
[email protected]
38

Podobné dokumenty

MUDr.B.Blažek:Dětská hematologie a hematoonkologie

MUDr.B.Blažek:Dětská hematologie a hematoonkologie a způsobuje jejich lýzu, tím i snížení množství protilátek  pozorováno 40 – 60 % léčebných odpovědí dlouhodobě asi 15 – 20 % remisí

Více

nejrychlejší kopačka dostala mozek

nejrychlejší kopačka dostala mozek Proto je jedno, jestli se pohybuješ doleva, doprava, dopředu či dozadu. Čip miCoach SPEED_CELL™ zaznamenává všechny ukazatele zápasu nebo tréninku po dobu až osmi hodin. Tyto údaje se přenášejí bez...

Více

Formát PDF

Formát PDF stupněm diferenciace nádoru aklinickým stadiem onemocnění, což je vsouladu svýsledky řady publikovaných prací adoporučením ke standardnímu vyhodnocování těchto receptorů upacientek s endometriálním...

Více

RATECARD 2016

RATECARD 2016 COMMERCIAL RATECARD 2016

Více

Programový sborník

Programový sborník Společenská večeře pořádaná Českou revmatologickou společností ČLS JEP pro registrované účastníky Jáchymovských revmatologických dnů 2015 Společenská večeře není součástí programu symposia. Pro úča...

Více

Refrakterní epilepsie - 1. Česká neurologická akademie

Refrakterní epilepsie - 1. Česká neurologická akademie • Across all studies, 32% of KD-treated and 29% of MADtreated patients achieved ≥50% seizure reduction, including 9% and 5%, respectively, of patients with >90% seizure frequency reduction

Více

MUDr. Jan Šperl, CSc. - Reaktivace virových hepatitid

MUDr. Jan Šperl, CSc. - Reaktivace virových hepatitid  Může progresovat až k jaternímu selhání a úmrtí navzdory protivirové léčbě

Více

Sarkomy měkkých tkání

Sarkomy měkkých tkání studii MAID( IFO/ADM/DTIC a mesna) versus ADM/DTIC (46-50). Randomizované studie prokázaly pouze vyšší procento léčebných odpovědí a delší dobu do progrese onemocnění u kombinovaných režimů, ale ne...

Více