04 Ludwig van Beethoven

Transkript

04 Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Mgr. Jan Veverka
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
• významný německý skladatel
• rozvinul a hudební formy
klasicismu a vytvořil osobitý
hudební styl, který ovlivnil
období začínajícího romantismu
• ve svém díle začíná používat
princip programní hudby (hudba
která vyjadřuje děj)
Beethovenův rukopis
14. 12. 2015
Mgr. Jan Veverka
2
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
• pochází z německé hudebnické rodiny
• rodiště Bonn
• velké nadání, těžké dětství (otec alkoholik, Ludwigův talent - zdroj příjmů)
• v dospělosti působí zejména ve Vídni jako
svobodný umělec (jeho příznivci zajištěn důchod
4000 zl.)
• postupně dochází ke zhoršování sluchu až do
úplného ohluchnutí
14. 12. 2015
Mgr. Jan Veverka
3
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
• své hudební vzdělání získal mimo
jiné u Mozarta, Haydna a
Salieriho
• v prvním tvůrčím období tvoří
v duchu vrcholného klasicismu
(inspirace Haydnem a Mozartem)
• vznikají první dvě symfonie:
č. 1 - C dur (zde) a č. 2 - D dur
14. 12. 2015
Mgr. Jan Veverka
Beethovenova socha
ve Vídni
4
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
• významné jsou také klavírní sonáty
- c moll - Patetická
- cis moll - Měsíční svit (zde)
(pro šlechtičnu a žákyni G. Gucciardi)
Giulietta Gucciardi
• zhoršující se onemocnění vyústilo
i v duševní krizi, kterou Beethoven nakonec
překonal
„Jen tak jsi hoden života a bytí, když rveš se o něj den co den“
14. 12. 2015
Mgr. Jan Veverka
5
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
• ve druhém tvůrčím období tvoří Beethoven v již
zcela osobitém stylu
• vznikají 3. - 8. symfonie
- 3. symfonie Es dur - Eroica
- 5. symfonie c moll - Osudová (zde)
• tvoří jedinou operu Fidelio (žalář, vězeň, záchrana
vlastní ženou vydávající se za služebníka ve
vězení)
• koncerty pro klavír, smyčcové kvartety
- Kreutzerova sonáta (zde)
14. 12. 2015
Mgr. Jan Veverka
6
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
• ve třetím tvůrčím období se Beethoven uzavírá
světu i lidem, tvoří dílo bez ohledu na
komplikovanost a provedení s cílem - sdělení
vlastního ideálu krásy
• vzniká Symfonie č. 9 d moll - S ódou na radost
(ukázka části se sborem zde - čas 7:00, ukázka
z filmu Beethoven zde)
• významným dílem je také 33 variací na valčík
Diabelliho (zde)
14. 12. 2015
Mgr. Jan Veverka
7

Podobné dokumenty

Abderhalden AG Harapol, Kart 321 Racing 2T 150400/02 Adrenoil

Abderhalden AG Harapol, Kart 321 Racing 2T 150400/02 Adrenoil LUBRIFIANTS AGREES PAR LA CIK-FIA POUR 2006 CIK-FIA AGREED LUBRICANTS FOR 2006 Fabricant Manufacturer

Více

Ultrazvuk

Ultrazvuk pozornost. George D. Ludwig z amerického Naval Medical Research Institute dlouho vedl výzkum, jehož cílem bylo vyvinout novou diagnostickou pomůcku k diagnóze tumorů mozku. Tento cíl se bohužel nez...

Více

Nejznámější světoví skladatelé vážné hudby

Nejznámější světoví skladatelé vážné hudby  árie, písně  Hudební ukázky:  Requiem  Turecký pochod  Kouzelná flétna  Malá noční hudba  Don Giovanni

Více

06 Autoři romantismu I.

06 Autoři romantismu I. radost, příchod Henrietty), 3. Na venkově (útěk, příroda, posedlost, požití opia), 4. Pochod na popraviště (umělec u gilotiny, myšlenka na Henriettu, poprava), 5. Sabat čarodějnic (po smrti, rej ča...

Více