CC-Link IE Range

Transkript

CC-Link IE Range
NE
TI
R A S S O CIA
Otevřené technologie CC-Link
Komunikační datové
sítě pro automatizaci
Maximalizovaná produktivita díky gigabitové síti
Ethernet
Celosvětově akceptovaná a podporovaná
První volba pro asijský trh
ON
PA
RT
Představení rodiny
komunikačních sítí CC-Link
Ať se jedná o průmyslový Ethernet nebo o verzi průmyslové komunikační sběrnice,
CC-Link vždy poskytne vysoce produktivní, rozsáhlé a otevřené řešení komunikační sítě
pro jakoukoliv aplikační výzvu.
CC-Link nabízí kompletní rodinu
otevřených komunikačních sítí,
ke kterým patří jak průmyslové
komunikační sběrnice, tak také
průmyslové komunikační sítě Ethernet.
Ať již uvažujete o nasazení sítě CC-Link
ve svém systému, nebo vyvíjíte
produkty pro CC-Link, tato brožura
vám poskytne přehled o všem, co k
tomu potřebujete vědět.
CC-Link byl poprvé jako otevřená
síťová technologie představen v roce
2000. Od této doby bylo v celém
světě instalováno více než 9 000 000
zařízení. Přes 250 podniků nabízí více
než 1200 produktů CC-Link a přes
1600 podniků je již členem asociace
CC-Link Partner Association (CLPA).
CC-Link je zvlášť silně zastoupen v Asii,
ale nasazován je po celém světě. V Asii
se ve výrobě plochých obrazovek a v
automobilovém průmyslu etabloval
jako de facto standard.
Obsah
Proč síťová technologie CC-Link?..................................................................................... 2
Globální síťové standardy CC-Link................................................................................... 2
Řídicí komunikační síť CC-Link IE (průmyslový Ethernet)................................. 3 – 4
Průmyslová komunikační síť CC-Link IE Field (průmyslový Ethernet).......... 5 – 6
Průmyslová komunikační sběrnice CC-Link fieldbus (RS 485)........................ 7 – 8
Bezpečné provedení průmyslové komunikační sítě CC-Link fieldbus safety
network (RS 485)..................................................................................................................... 9
Průmyslová komunikační sběrnice CC-Link/LT fieldbus.........................................10
Program „Brána do Číny“ ........................................................................................ 11 – 12
CC-Link Partner Association .................................................................................. 13 – 14
Datové sítě na
informační úrovni
Komunikace s hladkou
návazností
Řídicí komunikační sítě
Safety
Průmyslové komunikační sítě
Proč CC-Link?
Nabídka produktů
Důvody jsou jak technické, tak také
komerční povahy. Technické přednosti
sítě CC-Link jsme shrnuli pod našim
značkovým názvem „The Non-Stop
Open Network“™. Vztahuje se to
jednoduše k tomu, že technologie
CC-Link je navržena tak, že i v
nejtěžších poměrech zaručuje výrobu
bez přerušení.
Na trhu je nabízeno přes 1200 CC-Link
kompatibilních a certifikovaných
produktů od více než 250 dodavatelů.
Komerčně vám může síť CC-Link
pomoci při pronikání na globální
klíčové trhy, jako jsou v Asii. Zde
je CC-Link de facto standardem v
důležitých průmyslových odvětvích,
jako jsou výroba plochých obrazovek
a automobilů.
Komunikace s hladkou
návazností
CC-Link realizuje deterministickým
způsobem vysokorychlostní výměnu
jak řídicích, tak také výrobních dat mezi
velkým počtem zařízení. Mezi všemi
úrovněmi hierarchie CC-Link kromě
toho probíhá komunikace s hladkou
návazností.
Ověření shody
Ověření shody provedené asociací
CLPA zaručí, že všechna zařízení vyhoví
požadavkům specifikací CC-Link tak,
aby mohla být ověřena a certifikována
pro CC-Link. Tyto testy zařízení zahrnují
mimo jiné také kontrolu odolnosti proti
elektrickému rušení, aby se zajistila
bezchybná komunikace v datové síti.
Solidní základy
Všechny sítě CC-Link jsou „otevřené“
a zakládají se na jedné klíčové
technologii, která byla původně
vyvinuta v Mitsubishi Electric
Corporation a dnes je spravována
asociací CLPA. Mitsubishi Electric je
měřeno obratem jedním z největších
dodavatelů programovatelných
řídicích jednotek (PLC) na světě a
dominantní firmou na asijském trhu.
V souladu se světovými
normami a standardy
Síť CC-Link byla certifikována
různými mezinárodními a národními
organizacemi:
• Schválena podle standardu
IEC 61158 a 61784 pro průmyslové
komunikační sítě
• Schválena podle mezinárodní normy ISO (International Organisation
for Standardisation) 15745-5 pro
automatizační zařízení a integraci
• Uznána jako mezinárodní norma
pro sítě snímačů/akčních členů
(SEMI E54.12) od institutu Semiconductor Equipment Manufacturers
Institute
• Národní čínská norma GB/T 197602008 Průmyslové komunikační sítě
pro řídicí a informační systémy a
GB/T 20099.4-2006 čínská norma
pro automatizační systémy budov
• Národní korejská norma KSBISO15745-5
• Taiwan National Standard CNS
15252X6068
Průmyslový Ethernet s rychlostí 1Gbit/s
CC-Link IE je první otevřená průmyslová
komunikační síť, která umožňuje
přenos dat po Ethernetu s rychlostí až 1
Gbit/s. Tato síť kombinuje to nejlepší ze
stávajících technologií a využívá jejich
vymožeností k vytvoření extrémně
spolehlivé, redundantní architektury,
která poskytuje mimořádnou šířku
pásma pro data. CC-Link IE Control
poskytuje konzistentní, integrovanou
komunikační síť pro řídicí systémy,
která se zakládá na standardu
Ethernet (IEEE 802.3z) a pracuje s
přenosovou rychlostí 1Gbit/s. CCLink IE Control umožňuje hladký
přenos dat mezi programovatelnými
řídicími jednotkami, PC, HMI, roboty,
pohybovými kontroléry a ostatními
zařízeními. Hraje důležitou roli při
síťovém propojení výrobní úrovně s
dalšími podnikovými úrovněmi.
CC-Link IE Control používá jako
přenosovou metodu s předáváním
pověření - Token Passing. To zvyšuje
propustnost komunikace, zajišťuje
deterministickou výměnu dat a
konstantní dobu cyklu, bez toho, aby
docházelo ke kolizím. Nasazení sítě
CC-Link nevyžaduje žádné znalosti
IT techniky a rovněž přepínače
a rozbočovače nejsou v této síti
zapotřebí. Až 120 stanic lze propojit do
jedné sítě a realizovat deterministickou
výměnu dat s rychlostí 1 Gbit/s. Navíc
je možné pro integraci řízení a dat v
rámci celé továrny vzájemně propojit
až stovky komunikačních sítí Link IE.
Technické údaje
Standard sítě Ethernet
IEEE 802.3z (1000Base-SX)
Komunikační rychlost
1 Gbit/s
Kabel pro Ethernet
Optický mnohovidový skleněný kabel
IEC 60793-2-10 typ A1a.1 (50/125 μm)
Konektor sítě Ethernet
Konektor systému LC Duplex (IEC61754-20)
Media Access Control
(řízení přístupu k médiu)
Token Passing (s předáváním pověření)
Topologie komunikační sítě
Dvojitý logický kruh
Max. počet stanic
120
Max. délka kabelu mezi dvěma stanicemi
550 metrů
Cyklická komunikace v reálném čase (přes
sdílenou síťovou paměť)
Max. 32 kbitů (4 096 Byte)
Max. 128 kslov (256 kByte)
Transientní komunikace (Peer-to-Peer)
Délka zprávy: max. 960 Byte
Max. počet vzájemně zřetězených sítí
239
Grafické znázornění komunikační sítě
Konfigurace
komunikačních sítí
Poté, co poslední stanice tento
pochod ukončí, je Token z této stanice
zaslán zpět na řídicí stanici a sekvence
se opakuje.
Jednotlivá řídicí komunikační síť
CC-Link IE Control se skládá až ze 120
stanic (řídicí jednotky, PC, HMI, atd.),
a jedna z těchto stanic je určena jako
řídicí stanice sítě. Tato stanice přebírá
správu sítě a spouští sekvenci TokenPassing vysláním prvního Tokenu
(pověření) na první stanici v síti. První
stanice přebere Token, provede své
cyklické nebo transientní přenosy a
předá Token na další stanici.
CC-Link IE dovoluje vytvářet velmi
rozsáhlé, doširoka rozprostřené
komunikační sítě. Jednotlivá
komunikační síť může zahrnovat
až 66 km dlouhý optický skleněný
kabel, aniž by to negativně ovlivnilo
rychlost přenosu dat. Do každého
kruhového segmentu komunikační
sítě lze integrovat až 120 stanic. Až
239 takových komunikačních sítí lze
přímo vzájemně zřetězit a vytvořit tak
komplexní systém s více než 15 000 km
kabelové délky, který může integrovat
více než 28 000 zřízení. To stačí i pro
velké, komplexní aplikace. I přes
tento rozsah zůstává stále zachována
jednoduchost při konfiguraci, uvádění
do provozu a údržbě!
Konfigurace jednotlivé komunikační sítě
Stanice č. 1
(řídicí stanice)
Stanice č. 2
(normální stanice)
Stanice č. 3
(normální stanice)
Stanice č. 4
(normální stanice)
Stanice č. 5……..
(normální stanice)
Stanice č. 120
(normální stanice)
Ve složené multi-síťové konfiguraci je možné vzájemně zřetězit až 239 komunikačních sítí.
Komunikační protokol
Uživatelská aplikace
Fyzická (úroveň přenosu bitů) a
linková vrstva řídicí komunikační sítě
CC-Link IE Control se zakládají na
technologii Ethernet (IEEE 802.3). To
umožňuje využít komerčně dostupný
mnohovidový skleněný kabel a síťové
diagnostické přístroje. Dostupnost
materiálů a výběr vybavení pro instalaci,
nastavení a hledání chyb proto u této
sítě nepředstavuje žádný problém.
Vedlejší tabulka a grafické vyobrazení
popisují protokol CC-Link IE a formát
datového rámce.
Aplikační vrstva
Transportní vrstva
Síťová vrstva
Společný přistup k objektu
Přes sdílenou síťovou paměť
Transientní přenos
Cyklický přenos
Linková vrstva
IEEE 802.3
Fyzická vrstva
IEEE 802.3z (1000BASE-SX)
Datový rámec Ethernet
Hlavička
Datový rámec CC-Link IE
Hlavička
Data
Průmyslový Ethernet s rychlostí 1 Gbit/s
Otevřená komunikační síť CC-Link IE
Field je první průmyslová komunikační
síť Ethernet, která také pracuje na
úrovni průmyslové komunikační
sběrnice s gigabitovou rychlostí.
Tato síť kombinuje to nejlepší ze
stávajících technologií a využívá jejich
vymožeností k vytvoření extrémně
spolehlivé, redundantní architektury,
která poskytuje mimořádnou šířku
pásma pro data.
CC-Link IE Field umožňuje realizovat
s hladkou návazností datové přenosy
mezi řídicími jednotkami, jako jsou
systémy PLC, PC a také provozními
zařízeními typu analogové v/v,
pneumatické ventily, snímače
RFID, frekvenční měniče, pohybové
kontroléry a ostatní výrobky.
Může propojit až 120 stanic do
jedné komunikační sítě pracující s
deterministicky řízeným přenosem
dat a přenosovou rychlostí 1 Gbit/s
bez aktivních prvků - ethernetových
přepínačů.
CC-Link IE Field nabízí jak cyklickou,
tak také transientní (synchronní a
asynchronní) komunikaci, které se
zakládají na osvědčené metodě
Token Passing (předávání pověření) a
optimalizovaném protokolu. Cyklický
přenos zajišťuje transparentní zasílání
řídicích dat do všech stanic v reálném
čase. Transientní komunikace zajišťuje
občasnou komunikaci typu ad hoc
určenou pro asynchronní datový
provoz s vysokou prioritou, jako např.
poplachové zprávy a data pro údržbu.
CC-Link IE Field alokuje pro transientní
komunikaci část přenosového pásma
takovým způsobem, aby cyklická
komunikace mohla i nadále probíhat
deterministicky. Komunikace v celé
síti je postavena modelu „sdílených
distribuovaných pamětí“ , které
lze konfigurovat jednoduchým
nastavením parametrů.
Technické údaje
Standard sítě Ethernet
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
Komunikační rychlost
1 Gbit/s
Kabelové propojení
Stíněný měděný kabel (ANSI/TIA/EIA-568-B Cat. 5e)
Připojení
Konektor RJ-45 8P8C
Media Access Control (řízení přístupu k médiu)
Token Passing (s předáváním pověření)
Topologie komunikační sítě
Hvězda/liniová/kruh/strom
Max. počet stanic
254 (aktuální implementace dovoluje až 121 stanic)
Počet zařízení SLMP-TCP/IP připojitelných
přes ethernetový adaptér
Max. 3840 (až 32 SLMP-TCP/IP zařízení na ethernetový
adaptér & až 120 ethernetových adaptérů v jedné síti
při aktuální implementaci)
Délka kabelu mezi dvěma stanicemi
Max. 100 metrů
Cyklický přenos (komunikace Master/Slave)
Max. 32.768 bitů (4.096 Byte)
Max. 16.384 slov (32.768 Byte)
Transientní přenos (Peer-to-Peer)
Délka zprávy: max. 2048 Byte
Max. počet vzájemně zřetězených sítí
239
Vlastnosti CC-Link IE Field
Komunikace s hladkou
návazností
Ultravysoká rychlost
• Přenosová rychlost jeden gigabit za
sekundu a protokol reálného času
umožňují řízení v/v provozních zařízení bez přenosových zpoždění.
Inherentní determinismus
bez přepínačů
• Tato vlastnost redukuje náklady
na technické vybavení a eliminuje
problémy při vývoji nebo technické
realizaci takové infrastruktury.
K návrhu systému a pro jeho provoz
nejsou zapotřebí žádné speciální
znalosti z oboru IT. Determinismus
je garantován technologií sítě
CC-Link IE pracující na základě
předávání pověření -Token Passing.
•
• CC-Link IE Field se vyznačuje hladkou návazností komunikace mezi
všemi provozními zařízeními a řídicími jednotkami, a tvoří tak integrovanou komunikační síť s gigabitovým
výkonem. Ethernetový adaptér
umožňuje připojit zařízení vybavená
pro Ethernet pracující rychlostí
100 Mbitů/s, která podporují
komunikaci přes TCP/IP.
Flexibilní topologie
• CC-Link IE Field poskytne pro každou aplikaci optimální topologii přizpůsobenou k daným požadavkům,
a zajistí tím maximální flexibilitu. Ze
síťových topologií lze použít hvězdicovou, liniovou, kruhovou a stromovou strukturu. V jednotlivé síti
lze pomocí kabelu Cat5E zapojit až
120 stanic při kabelové délce až 100
metrů mezi jednotlivými stanicemi.
Dodatečně lze vzájemně zřetězit až
239 komunikačních sítí, což umožní
ohromnou výměnu dat, která bude
vhodná pro každou aplikaci.
Řízení s integritou
bezpečnosti
• Bezpečnostní protokol sítě CC-Link
IE Field pracuje se stejným typem
kabelu jako CC-Link IE Field a poskytuje tak nákladově příznivé řešení
bezpečnosti. CC-Link IE Field Safety
odpovídá bezpečnostnímu standardu IEC 61508 SIL 3.
Integrované řízení pohybů
• Navíc k bezpečnostnímu protokolu
využívá CC-Link IE Field Motion k
velmi přesnému řízení pohybů ve
více osách stejné kabelové propojení.
Typická konfigurace průmyslové komunikační sítě CC-Link IE Field
PLC
PLC
PLC
PLC v bezpečném
provedení
PLC
Dálkový
bezpečný
v/v modul
Servosystém
Servosystém
Servosystém
Řízení pohybů (Motion Control)
Nouzový spínač
(NOT-AUS)
PC
Světelná závora
Bezpečné řízení
Obecný vzdálený
bezpečný v/v
modul
Robot
HMI
Bezdrátová aplikace
PC
Robot
Servo
Řízení technického
vybavení
TabletTerminal
TCP/IP
v přípravě
Průmyslová komunikační síť
Průmyslová sběrnice 10 Mbitů/s
Průmyslová komunikační síť CC-Link
je otevřená průmyslová síťová
technologie s vysokou komunikační
rychlostí a výkonem. Tato síť umožňuje
komunikaci mezi zařízeními různých
výrobců a vytváří tak rychlý a
deterministický řídicí systém. Jedná se
o první síť z celé rodiny komunikačních
sítí s otevřenou architekturou, které
byly původně vyvinuty u Mitsubishi
Electric, jednoho z celosvětově
vedoucího výrobce automatizačních
výrobků a produktů pro řízení pohybů.
CC-Link byl v roce 2000 představen
jako otevřená síťová technologie a je
nyní spravován asociací CC-Link Partner
Association (CLPA), která provozuje
celý svět obepínající síť poboček.
Existuje asi 9 milionů instalovaných
zařízení připojitelných na CC-Link. Jako
uživatel můžete vybírat z více než 1 200
produktů kompatibilních s CC-Link od
více než 250 výrobců z celého světa.
K této rozsáhlé paletě výrobků patří
průmyslová PC, programovatelné
řídicí jednotky, roboty, servosystémy,
pohonné systémy, ventilové bloky,
regulátor y teploty, regulátor y
hmotnostního průtoku, snímače
čárového kódu a RFID snímače a
mnoho dalších.
CC-Link přenáší jak řídicí, tak také
výrobní data vysokou rychlostí a
umožňuje tak realizovat efektivní
a integrovanou automatizaci
průmyslov ých technologick ých
procesů. Zajišťuje deterministickou
komunikaci s rychlostí 10 Mbitů/s mezi
všemi zařízeními, nezávisle na typu
zařízení, a jedním vedením tak spojuje
velký počet automatizačních produktů
různých výrobců. Determinismus
je zajištěn komunikací Master/
Slave. Zároveň je také možná přímá
transientní/acyklická komunikace Peerto-Peer mezi síťovými stanicemi pro
nedeterministické zprávy. Tento proces
nemá žádný vliv na cyklický provoz této
sítě v reálném čase.
CC-Link je zvláště vhodný pro výrobní
buňky nebo řízení procesů v mnoha
průmyslových odvětvích, od výroby
polovodičů až k potravinářské výrobě,
od automobilového průmyslu až k
farmaceutickému průmyslu stejně jako
od materiálového hospodářství až k
automatizačním a řídicím systémům
budov. CC-Link je vedoucí otevřenou
komunikační sítí v Asii, zažívá ale také
razantní růst v Americe a Evropě.
Typická konfigurace průmyslové komunikační sítě
Světelné ukazatelé
Operátorská rozhraní
Kontroléry pro řízení pohybů
Programování a
monitorování přes
komunikační síť
Vstupní/výstupní moduly
• digitální
• vysokorychlostní čítače
• analogové
• atd.
Brána
Signální majáky
Kabel CC-Link
k ostatním komunikačním sítím
Dohledové PC
Regulátor teploty
Parametry sítě CC-Link
Technické údaje
Maximální délka kabelu
• Snížení nákladů pro na kabelové
propojení a instalaci
• Velmi krátká doba aktualizace i
reakce
• Vysoká propustnost pro data
• Determinismus pro spolehlivé řízení
v reálném čase
• Jednoduché programování komunikace bez obsáhlých konfiguračních
souborů
Komunikační rychlost
Bez opakovače
S opakovačem
10 Mbitů/s
100 m
4,3 Km
5 Mbitů/s
160 m
4,5 Km
2,5 Mbitů/s
400 m
5,2 Km
625 Mbitů/s
900 m
9,9 Km
156 Mbitů/s
1200 m
13,2 Km
CC-Link
Verze 1.10
Verze 2.0*
64
64
Maximální počet v/v adres
• Poskytování informací k diagnostice sítě a identifikace poruchových
oblastí
2048 vstup
2048 výstup
8192 vstup
8192 výstup
Maximální počet
numerických hodnot
256 vstup
256 výstup
2048 In
2048 výstup
• Funkce pro přepínání řídicí stanice
(Floating-Master)
Průměrná doba cyklu
(64 stanic při 10 Mbitů/s)
4 ms
4-16 ms
(závisí na počtu v/v a rozšířeném nastavení doby cyklu)
• Překlenutí (bypass) stanic pro údržbu stanic bez přerušení provozu sítě
Topologie komunikační sítě
• Programování a monitorování řídicích jednotek přes komunikační síť
Maximální počet
podřízených stanic Slave
Multi-Drop, T-větvení, hvězda
Systém detekce chyb
CRC, RAS
Fyzická vrstva
Komunikační médium
RS-485
certifikované, stíněné, kroucené, 3vodičové vedení
Princip komunikace
Broadcast Polling
Přenosový formát
HDLC
* CC-Link V2.0 poskytuje vyšší datovou kapacitu, nenahrazuje však V1.10
Snímače čárového kódu a RFID
Frekvenční měnič(e)
Řídicí jednotky pro automatizaci
Roboty
Snímače, ventilové bloky, atd..
Bezpečné provedení průmyslové komunikační sběrnice podle IEC 61508 SIL 3
Podobně jako bezpečnostní protokol
CC-Link IE Field poskytuje CC-Link
Safety dodatečně bezpečné řízení pro
technologii průmyslové komunikační
sběrnice CC-Link. CC-Link Safety je
zamýšlen pro aplikace průmyslových
komunikačních sběrnic, u kterých se
vyžaduje shoda s normou IEC 61508
SIL 3 a podobnými směrnicemi. Této
shody se dosáhlo zavedením další
přídavné vrstvy s bezpečnostní funkcí
do normálního protokolu průmyslové
sběrnice CC-Link tak, aby byly splněny
požadavky SIL (integrity bezpečnosti).
Plný výkon
Síť CC-Link Safety zachovává stejnou
standardní šířku pásma 10 Mbitů jakou
má CC-Link. Dodatečná režie spojená
s vrstvou pro funkční bezpečnost v
protokolu však nemá žádný dopad na
výkonnost.
Robot
Signálka
Integrita bezpečnosti
CC-Link Safety je kompatibilní s
CC-Link. Stávající instalace CC-Link a
standardní zařízení CC-Link mohou
být také provozovány v této bezpečné
komunikační síti. Nemusíte proto
nasazovat bezpečná zařízení jako
síťové stanice tam, kde není funkční
bezpečnost vyžadována.
Vzdálená
v/v stanice
Bezpečnostní
světelná záclona
Nouzové tlačítko
(NOT-AUS)
Bezpečný napájecí zdroj
Bezpečná CPU
Vzdálená
bezpečná
v/v stanice
Technické údaje
Počet stanic
Komunikační rychlost
Metoda zjišťování chyb
CC-Link Safety – V1.12
Bezpečná stanice
Vzdálené standardní v/v stanice nebo
vzdálené stanice
Až 42 bezpečných stanic
Až 64 podřízených stanic typu Slave
156 kbitů/s, 625 kbitů/s, 2,5 Mbitů/s, 5 Mbitů/s, 10 Mbitů/s
CRC, RAS, CRC32
CRC, RAS
Maximální počet vstupů (bitů)
2048
2048
Maximální počet výstupů (bitů)
2048
2048
Maximální počet vstupů (slov)
128
256
Maximální počet výstupů (slov)
128
256
1 nebo 2
1, 2, 3 nebo 4
Maximální počet link data
u jedné (1) obsazené stanice
32 bitů vstup
32 bitů výstup
slova nejsou k dispozici
32 bitů vstup
32 bitů výstup
4 slova vstup
4 slova výstup
Maximální počet link data
u dvou (2) obsazených stanic
32 bitů vstup
32 bitů výstup
4 slova vstup
64 bitů vstup
64 bitů výstup
8 slova vstup
Počet obsazených stanic
Master modul
CC-Link Safety
Nákladově efektivní komunikační síť pro úroveň snímačů/akčních členů.
CC-Link/LT přenáší technologii
průmyslové sběrnice CC-Link na
fyzickou úroveň binárně/bitově
orientované komunikační sítě, která
je navržena pro připojení snímačů
a akčních členů. Je zamýšlená pro
aplikace, které při mnoha montážních
stanovištích vyžadují jen malý počet
v/v adres. Její použití zjednodušuje a
minimalizuje kabelové propojení mezi
provozními zařízeními a v rozvaděčích.
Výrazně se tak omezí chyby v
kabelovém propojení a sníží náklady
na instalaci.
Síťový komunikační systém Kombinovaný komunikační/
napájecí kabel
s otevřenou technologií
CC-Link/LT se zakládá na stejné
otevřené technologii jako síť CC-Link
a lze jej do ní pomocí adaptéru
(datový most) s hladkou návazností
integrovat. CC-Link/LT můžete, jak
je níže znázorněno, provozovat jako
samostatnou komunikační síť nebo ve
spojení se síti CC-Link.
Velmi flexibilní instalace
vzdálených v/v
Jako síťový komunikační kabel se
používá speciálně vyvinutý kabele,
který zajišťuje jak komunikaci, tak také
napájení. Konstrukce kabelu a příslušné
konektory pro spojování samořezným
způsobem eliminují chyby v síťové
kabeláži a zároveň snižují náklady při
výměně zařízení. To vede k citelnému
poklesu nákladů na kabeláž a instalaci.
Příklad konfigurace s mostovým adaptérem
Modul adaptéru
Vzdálené v/v moduly pro CC-Link/
LT jsou k dispozici v nesčetných
konfiguracích vhodných pro jakýkoliv
účel použití. Digitální v/v moduly
jsou dostupné v provedení se 2, 4, 8
nebo 16 adresami. K dispozici jsou
také analogové čtyřkanálové vstupní
moduly a dvoukanálové výstupní
moduly.
Napájecí zdroj
Průmyslová komunikační síť CC-Link
Průmyslová komunikační síť CC-Link/LT
Kabel (v originální velikosti)
Kapacita v/v
Systémové údaje
Technické údaje
Přenosová rychlost (bitů/s)
2.5 M
625 k
Maximální délka kabelu
35 m (hlavní vedení) + 15 m (větev)
100 m (hlavní vedení) + 50 m (větev) 500 m (hlavní vedení) + 200 m (větev)
156 k
Princip komunikace
metoda BITR (Broadcast polling + Interval Timed Response)
Topologie komunikační sítě
větvení typu T
Metoda zjišťování chyb
CRC
Maximální počet podřízených stanic Slave
64
Maximální počet modulů na jednu větev
8
Délka kabelu mezi dvěma stanicemi
Délka kabelu mezi dvěma T větveními
omezena maximální délkou kabelu (neexistuje žádné omezení minimálního spojení)
Způsob fyzického připojení stanice Master
připojena na jeden konec hlavního vedení
Funkce RAS
diagnostika komunikační sítě, interní diagnostika zpětnovazební smyčkou,
přemostění stanice Slave, zpětné začlenění do systému
Typy spojovacích kabelů
Speciální plochý kabel (4 x 0,75 mm²), kabel VCTF, flexibilní kabel
Druh provozu
4adresový režim
8adresový režim
16adresový režim
Maximální počet v/v adres
512
(256 vstupů & 256 výstupů)
1024
(512 vstupy & 512 výstupy)
2048
(1024 vstupy & 1024 výstupy)
Maximální počet v/v adres na jednu stanici
8 (4 vstupy & 4 výstupy)
6 (8 vstupy & 8 výstupy)
32 (16 vstupy & 16 výstupy)
Využitím programu „Brána
do Číny“ podpoříte své
obchodní postavení v Číně
Lepší přístup na trh
Asociace partnerů CC-Link sestavila
jeden ucelený balík služeb pro vývoj
a marketing, aby pomohla evropským
výrobcům zařízení zvýšit objem jejich
prodeje na rychle rostoucím čínském
trhu.
Program „Brána do Číny“ slouží v
prvé řadě k podpoře výrobců zařízení
při vývoji produktů kompatibilních
se standardem CC-Link. CC-Link je
nejrozšířenější otevřená komunikační
síť pro automatizaci v Asii a představuje
klíčovou technologií pro všechny
výrobce, kteří se chtějí etablovat na
čínském trhu.
Servis „Brána do Číny“ poskytuje
mnohem více než jen podporu při
testování shody a při případných
problémech s integrací technického a
programového vybavení. Nabízí také
proaktivní asistenční službu pro lokální
marketingové aktivity a rozsáhlou
komunikační síť technické podpory.
S přistoupením vašeho podniku na
bázi ročního členství k CLPA, se výhody
těchto služeb otevřou také pro vás.
Program „Brána do Číny“ již získal
podporu klíčových evropských
partnerů CLPA, ke kterým patří:
• Fieldbus & Networks
• 3M
• Industrial Ethernet Journal
• ABB Robots
• IDEC
• Automazione Industriale
• messtec drives Automation
• Balluff
• Mitsubishi Electric
• Bihl + Wiedemann
• Pepperl + Fuchs
• Cognex
• Pro-face
• Control Engineering Europe
• Wago
• Datalogic
• Weidmüller (produkty pro
průmyslový Ethernet)
• Design, Products & Applications
• Hilscher
• HMS
Balík výhodných služeb
Podpora marketingu
CC-Link je v podnikatelském prostředí
vedoucích výrobců Číny silně propagován
a všeobecně uznáván.
Díky partnerství s CC-Link budete mít
přístup k rozhodujícím marketingovým
zdrojům.
S mutacemi v mateřském jazyce
a četnými pobočkami, jejichž
spolupracovníci vám vždy poskytnou
včasnou odbornou pomoc, vás bude
tým CC-Link krok za krokem doprovázet
při vašem podnikání.
Typický program aktivit zahrnuje například
inzerci ve vedoucích čínských odborných
časopisech z oblasti průmyslu, přímou
reklamu pro váš výrobek kompatibilní
se standardem CC-Link pomocí online
kanálů, umístění v novinkových dopisech,
propagační cesty (road show), webové
semináře a další.
Podpora vývoje
Poskytneme vám kompletní podpůrný
balík, který vám pomůže při vývoji
výrobku kompatibilního se standardem
CC-Link.
Členství v CLPA je pro vývoj
kompatibilního výrobku velmi
potřebné. Na druhé straně jsou pak
pro registrované členy CLPA bezplatně
k dispozici všechny specifikace CC-Link
(protokoly, implementace atd.).
Rovněž je bezplatně k dispozici
sada vývojových nástrojů pro
podporu při testování zařízení včetně
potřebné kabeláže od partnera 3M.
Místní techničtí spolupracovníci
vám navíc poskytnou při vývoji
bezplatnou podporu. Celkově vzato
vám naše podpora umožní rychlou
implementaci, aniž byste se museli
orientovat v protokolech.
Také CLPA partneři Hilscher a HMS
nabízejí za výhodné sazby služby
podnikům, které se při implementaci
sítě CC-Link rozhodly pro nasazení
technologií netX nebo Anybus.
Firma Weidmüller kromě toho
poskytuje
pro
průmyslovou
infrastrukturu na bázi CC-Link IE tzv.
Starter kit pro desetigigabitový hotový
průmyslový konektor RJ45.
Vy se nyní musíte již jen rozhodnout,
jaký druh výrobku chcete, v závislosti
na rozsahu zpracovávaných dat a
požadované funkčnosti, vyvinout.
Tyto služby jsou již součástí extenzivních
marketingových aktivit organizace CLPA
v Číně. Účast na programu Brána do
Číny umožňuje evropským podnikům
úspěšné podnikání na tomto trhu.
Poradenství při testech
shody
Klíčovým požadavkem při zavádění
každé otevření síťové technologie
je jistota, že zařízení bude správně
fungovat v síťovém prostředí. Standard
CC-Link vyžaduje z tohoto hlediska
provedení průchozích testů. Poté, co
výrobek úspěšně prošel těmito testy,
má zákazník garanci, že testovaný
výrobek je na 100 % kompatibilní se
standardem komunikační sítě CC-Link.
Zařízení ověřená testem konformity
jsou proto velmi spolehlivé a výkonné
prakticky v každé aplikaci.
CC-Link Partner
Association
Asociace
CC-Link
Partner
Association podporuje v celém světě
rozšiřování technologie CC-Link a
technický rozvoj rodiny otevřených
komunikačních sítí rodiny CC-Link.
Přes 1 600 podniků je již členem
CLPA.
Velká Británie
Severní
a Jižní Amerika
Německo
Japonsko
Čína
Jižní Korea
Asociace CLPA je globální organizace
s pobočkami a centry pro ověřování
shody rozmístěnými po celém světě.
Tchaj-wan
Indie
Singapur
Počet produktů CC-Link, které nabízí
přes 250 dodavatelů, překročil
mezitím v celém světě 9 000 000
kusů.
Pobočky CLPA
CC-Link regionální kanceláře poskytují členům CLPA celou
řadu služeb, jako jsou:
• Bezplatné zprostředkování
technických specifikací protokolu
CC-Link
• Organizování pracovních skupin pro
další zlepšení funkcionality a akceptance technologie CC-Link
• Technickou podporu při vývoji
vašich produktů CC-Link
• Podpora CC-Link, partnerů CLPA a
jejich produktů na veletrzích, v publikacích, na seminářích a přes internet
• Školení a semináře k CC-Link
• Ověřování shody pro produkty
členů
• Vydávání certifikátů shody
• Uvedení produktů kompatibilních
s CC-Link na webové stránce CLPA,
v jejich produktových katalozích a
dalších publikacích
• Získávání nových členů
Jak se stanete členem asociace CC-Link Partner Association a
budete vyrábět produkty kompatibilní s CC-Link
1. Stáhněte si žádost o členství a
prohlášení o vstupu z naší webové
stránky nebo nám zavolejte/
pošlete e-mail. (Naše kontaktní
informace naleznete na zadní
stránce této brožury.)
2. Vyplněnou žádost o členství nám
pošlete faxem nebo e-mailem.
3. Rozhodněte se, které dokumenty
se specifikacemi CC-Link jsou
pro vás významné a pošlete nám
poptávku.
4. Implementujte s technickou
podporou CLPA kompatibilitu
CC-Link do vašeho produktu/vašich
produktů.
5. Předložte váš produkt/vaše
produkty k přezkoušení pro ověření
shody s CC-Link.
Kategorie členství
registrované
řádné
exekutiva
vedení
společnosti
Roční členský příspěvek
0€
1000 €
2000 €
10 000 €
Přihlašovací poplatek *
0€
0€
0€
10 000 €
Zprostředkování specifikací protokolu
ano
ano
ano
ano
Právo na použití technologie CC
ne
ano
ano
ano
není nabízeno
500 € až
3000 €, podle
typu zařízení
kontaktujte
CLPA
zahrnuty v
členském
příspěvku
Použití loga CC-Link
ne
ano
ano
ano
Technická podpora ve vývojové fázi
ne
ano
Zařazení produktů na
webové stránky CLPA
ne
ano
ano
ano
Vystavení produktů nebo
jejich uvedení v seznamech
na výstavách CLPA
ne
ano
ano
ano
Příspěvky/přednosti
Náklady na ověření shody
(na jedno zařízení) *
Propagace
Kabel, vzdálená v/v moduly, stanice typu Master/
lokální a speciální stanice/
moduly.
ano
*Změny vyhrazeny.
6. Po úspěšném přezkoušení můžete
na váš produkt/vaše produkty
umístit logo CC-Link.
7. Váš produkt/vaše produkty budou
zapsány na seznam produktů
certifikovaných pro CC-Link a
celosvětově propagovány asociací
CLPA na webových stránkách,
v produktovém katalogu, na
veletrzích, seminářích a rozesíláním
elektronických produktových
nabídek (mailings).
Produkty
Výstavní stánek
Zařízení (v milionech)
Stav k červenci 2011. Počet zařízení pro 2011 je odhadnutý.
Ověřování shody u CLPA
Vaše brána do Asie
V Asii je CC-Link dominující otevřenou průmyslovou
komunikační síti. S integrací technologie CC-Link do vašeho
výrobku se vám tak zároveň otevřou zcela nová odbytiště
v Asii.
S téměř 9 000 000 zařízení instalovaných po celém světě
se CC-Link pevně etabloval jako první volba v oblasti
automatizace. Tato otevřená „Non-Stop Open Network“ v
sobě zahrnuje všechny základní přínosy pro produktivitu,
které takový systém může nabídnout a je schopna provozu
i za velmi nepříznivých podmínek.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak naše evropské členské
firmy v Asii stále zvyšují svá prodejní čísla, pak navštivte
cc-link-g2c.com nebo se informujte prostřednictvím
elektronické pošty na adrese [email protected].
PA
RT
NE
ON
Gateway to China Programme Partner Sponsors
TI
R A S S O CIA
CC-Link Partner Association - Europe I Tel: +49 2102 486 1750 or +44 1707 278953
email: [email protected] I www.the-non-stop-open-network.com
CLPA-EU-BR-001

Podobné dokumenty

Otevřené technologie CC‑Link

Otevřené technologie CC‑Link zajišťuje deterministickou výměnu dat a konstantní dobu cyklu, bez toho, aby docházelo ke kolizím. Nasazení sítě CC-Link nevyžaduje žádné znalosti IT techniky a rovněž přepínače a rozbočovače nejso...

Více

CC-Link News - CLPA Europe

CC-Link News - CLPA Europe Asociace CLPA byla založena s cílem dále rozvíjet a podporovat datové sítě CC-Link instalované po celém světě jak z technického hlediska, tak také s ohledem na marketingové aspekty. CC‑Link je rodi...

Více

TECHnews 9 - Svět plastů

TECHnews 9 - Svět plastů z POM. Stroj byl vybaven integrovaným kamerovým systémem a  robotem W8VS4, aby bylo možné odebírat díly v plně automatizovaném režimu. Stroje této řady jsou určeny převážně pro medicínské a  mikroe...

Více

ŘSD mapa

ŘSD mapa R1 518 Ruzynì – Suchdol R1 519 Suchdol – Bøezinìves R1 520 Bøezinìves – Satalice D3 0301 Praha – Jílové D3 0302 Jílové – Hostìradice D3 0303 Hostìradice – Neštìtice D3 0304 Neštìtice – Voraèice D3 ...

Více

Rotační snímače Lineární měřicí systémy Lankové mechaniky

Rotační snímače Lineární měřicí systémy Lankové mechaniky vysoká odolnost vůči vibracím, dvoukomorový systém pro vysokou spolehlivost přenosu signálu, robustní provedení, pro přenos napájení nebo signálů nebo vzduchu/ hydrauliky z pevné části stroje na po...

Více

Článek o tvorbě gamebooků ke stažení, vhodné pro tisk

Článek o tvorbě gamebooků ke stažení, vhodné pro tisk cesta do pekla, protože byť sebevymakanější systém nemůže být tím jediným, co má hráče ke gamebooku připoutat. Dost lidí sází na to, že RPG prvky jejich gamebook zachrání. Částečně to tak sice fung...

Více

příloha příloha montážního návodumontážního návodu

příloha příloha montážního návodumontážního návodu Datový soubor ZPA_OB56.GSD obsahuje informace o vlastnostech servomotoru, které potřebuje řídící stanice Master. Soubor je možno stáhnout z internetových stránek ZPA Pečky a.s., www.zpa-pecky.cz.

Více

Příručka SKS - optická kabeláž

Příručka SKS - optická kabeláž se optické vlákno vyuţívalo pro meziměstské telekomunikační linky. Tato technologie začala nabízet řadu výhod (především dlouhý dosah, velkou šířku pásma, odolnost proti rušení). S postupným zlevně...

Více