Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2

Transkript

Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS
stimulátor
Hlavní funkce Elektrického stimulátoru HD2
™ Úleva od bolesti
HD2
–
Návod k použití
™ Masáž svalů
™ Relaxace
Prosíme o pečlivé prostudování uživatelské
příručky před použitím přístroje HD2.
2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Obrázky svalů a rozmístění elektrod
Obrázky svalů a rozmístění elektrod
3
4
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Obrázky svalů a rozmístění elektrod
Obrázky svalů a rozmístění elektrod
5
6
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Bezpečnostní upozornění
TENS programy – 1
Absolutní ZÁKAZ umísťovat elektrody do jiných míst, než jsou
znázorněny na předešlých obrázcích. Nikdy nepřikládejte elektrody do
okolí srdce, na přední část krku a do okolí očí.
Dále se NESMÍ elektrody přikládat podle následujících
kombinací! Jinak by mohl tělem protékat nebezpečný proud.
7
Číslo
programu
Cílová
oblast
1
Krk
2
Horní část
zad
3
Rameno
4
Horní část
paže
5
Zápěstí
6
Spodní část
zad
7
Břicho
8
Stehno
9
Koleno
10
Kotník
Doba trvání
impulzu [µs]
250
250
250
250
250
Cyklus 1
Cyklus 5
Frekvence
Čas
[Hz]
zapnutí [s]
4
30
6
20
6
30
10
20
2
10
Čas
vypnutí [s]
0
0
0
0
0
250
250
250
4
6
60
30
30
20
0
0
0
250
250
250
80
70
40
20
4
30
0
0
0
250
250
250
4
8
40
30
30
5
0
0
0
250
250
2
6
30
30
0
0
8
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
TENS programy – 1
TENS programy – 1
Cyklus 2
Cyklus 6
Cyklus 3
Cyklus 7
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
vypnutí
[s]
4
6
6
10
4
30
20
30
20
8
0
0
0
0
0
Doba
trvání
impulzu
[µs]
250
250
250
250
250
250
250
250
4
6
70
20
20
20
0
0
0
250
250
250
80
65
45
20
4
30
250
250
250
4
8
6
250
250
2
6
Doba
trvání
impulz
u [µs]
250
250
250
250
250
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
zapnutí
[s]
5
8
8
30
30
20
0
0
0
6
6
0
250
250
250
5
7
80
30
30
30
0
0
0
0
0
0
250
75
4
0
250
55
30
0
20
20
10
0
0
0
250
250
250
6
10
50
30
30
5
0
0
0
30
30
0
0
250
4
30
0
9
Číslo
programu
Cílová
oblast
1
Krk
2
Horní část
zad
3
Rameno
4
Horní část
paže
5
Zápěstí
6
Spodní část
zad
7
Břicho
8
Stehno
9
Koleno
10
Kotník
Doba trvání
impulzu [µs]
250
250
250
Cyklus 4
Cyklus 8
Frekvence
Čas
[Hz]
zapnutí [s]
5
30
8
30
8
20
Čas
vypnutí [s]
0
0
0
250
250
250
5
7
80
20
20
30
0
0
0
250
10
20
0
250
60
30
0
250
250
6
10
30
20
0
0
250
4
30
0
10
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
TENS programy – 2
TENS programy – 1
Číslo
programu
11
12
13
14
15
16
17
18
Cílová
oblast
Skupina
impulzů
Skupina
impulzů
Vysoká
frekvence
Nízká
frekvence
Modulovaná
frekvence
Modulovaná
šířka
impulzů
Modulovaná
frekvence
Modulovaná
šířka
impulzů
19
Manuální
20
Manuální
Doba trvání
impulzu [µs]
250
Cyklus 1
Cyklus 5
Frekvence
Čas
[Hz]
zapnutí [s]
75
250 ms
Cyklus 2
Cyklus 6
Čas
vypnutí [s]
250 ms
250
100
250 ms
250 ms
60
100
30
0
200
200
60
60
40
4
6
40
55
20
30
30
30
30
5
0
0
0
0
0
120
20
5
0
200
200
60
30
10
60
2
2
2
0
0
0
60
80
2
0
30
30
30
30
0
0
0
0
60 – 250
60 – 250
Doba
trvání
impulz
u [µs]
250
Doba
trvání
impulzu
[µs]
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
zapnutí
[s]
0
60
120
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
60
5
7
50
30
30
30
0
0
0
60
200
200
200
60
60
60–250
20
20
20
20
70
100
5
5
2
2
2
2
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
vypnutí
[s]
2
500 ms
0
60
110
30
200
200
200
200
50
150
200
200
60
60
60–250
4
6
15
25
20
20
25
15
65
90
30
30
30
30
5
5
2
2
2
2
30
30
30
30
60–250
11
Cyklus 3
Cyklus 7
60–250
12
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
TENS programy – 1
EMS programy
Číslo
programu
11
12
13
14
15
16
17
18
Cílová
oblast
Skupina
impulzů
Skupina
impulzů
Vysoká
frekvence
Nízká
frekvence
Modulovaná
frekvence
Modulovaná
šířka
impulzů
Modulovaná
frekvence
Modulovaná
šířka
impulzů
19
Manuální
20
Manuální
Doba trvání
impulzu [µs]
Cyklus 4
Cyklus 8
Frekvence
Čas
[Hz]
zapnutí [s]
Čas
vypnutí [s]
Číslo
programu
Cílová
oblast
Doporučené
umístění
elektrod
1
Hrudník
2, 20
2
Rameno
8, 9
200
200
200
5
7
20
30
30
30
0
0
0
80
20
5
0
250
20
5
0
200
200
60
15
25
75
2
2
2
0
0
0
6
60
120
2
0
8
Hýždě
23, 27
30
30
30
30
0
0
0
0
9
Stehno
23, 28
10
Lýtko
24, 26, 29, 31
60–250
60–250
3
4
5
7
Horní část
zad
Horní část
paže
Břicho
Střední
část zad
Spodní
část zad
9, 10, 11
4, 17, 21
6
12, 13
15, 16, 17
Cyklus 1
Cyklus 5
Doba
trvání
impulzu
[µs]
250
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
vypnutí
[s]
30
5
1
250
250
250
4
6
2
30
30
10
1
1
1
250
250
250
4
5
6
30
30
15
1
1
1
250
2
20
1
250
250
250
4
8
20
8
30
5
1
1
1
250
20
5
1
250
25
5
1
Poznámka: Pouze u programů 19 a 20 se dá nastavovat frekvence.
13
14
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
EMS programy
EMS programy
Cyklus 2
Cyklus 6
Doba
trvání
impulz
u [µs]
250
Cyklus 3
Cyklus 7
Doba
trvání
impulzu
[µs]
250
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
zapnutí
[s]
50
5
1
250
5
30
1
250
6
10
1
1
250
4
30
1
1
250
10
15
1
Frekvence
[Hz]
Čas
zapnutí
[s]
Čas
vypnutí
[s]
10
15
1
250
250
250
4
6
4
20
20
10
1
1
1
250
4
30
250
8
15
Číslo
programu
11
12
13
14
15
16
250
2
20
1
250
1
30
1
250
250
250
4
8
6
20
20
5
1
1
1
250
6
30
1
250
30
5
1
250
6
8
1
250
25
5
1
250
6
8
1
250
35
5
1
17
18
Cílová
oblast
Skupina
impulzů
Skupina
impulzů
Vysoká
frekvence
Nízká
frekvence
Modulovaná
frekvence
Modulovaná
šířka
impulzů
Modulovaná
frekvence
Modulovaná
šířka
impulzů
19
Manuální
20
Manuální
Doba trvání
impulzu [µs]
Cyklus 4
Cyklus 8
Frekvence
Čas
[Hz]
zapnutí [s]
Čas
vypnutí [s]
250
5
20
1
250
5
30
1
250
1
30
1
250
6
20
1
Poznámka: Nastavitelné je pouze síla pulzů a celkový čas aplikace.
15
16
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
1. Úvod
2. Nebezpečí, varování a upozornění!!!
Milý uživateli, děkujeme za zakoupení Hivox TENS a EMS HD2 elektrického
stimulátoru. Prosím, přečtěte si pozorně manuál, abyste se naučili správně
s tímto přístrojem zacházet. Porozumění tomuto přístroji vám dlouhou dobu
umožní těšit se z dobrých vlastností HD2.
Nepoužívejte přístroj HD2, pokud se na vás vztahuje
následující:
HIVOX HD2 je TENS a EMS kombinovaná jednotka, která vám nabízí dva na sobě
nezávislé kanály se čtyřmi elektrodovými destičkami. Jedná se o inovační přístroj,
který se vyznačuje široce aplikovatelnými funkcemi, používaný na různé účely
zlepšující zdraví a životní pohodu: ulevuje od bolesti, udržuje psychickou pohodu,
revitalizuje svaly a zmírňuje únavu. Rozmanité zabudované programy mohou
uspokojovat vaše individuální a specifické potřeby. Všechny programy jsou
automaticky nastavené a připravené k použití; natavení přímo uzpůsobené
zákazníkovi je dostupné díky zkratkovým klávesám a může být používáno i
v průběhu aplikace. Zjistíte, že HD2 i přes velmi rozmanité a výkonní funkce, je
velmi snadno ovladatelný – během pouhých několika málo minut budete schopni
přístroj ovládat bez pomoci tohoto manuálu.
TENS, Trancsutaneous Electrical Nerve Stimulation (Transkutánní elektrický
stimulant nervů) se v klinické praxi osvědčil jako efektivní léčba fyzické bolesti bez
medikamentů a vedlejších efektů. TENS jednotka
vysílá kontrolované
mikroelektrické proudy, kterým se říká impulzy, skrz kůži tak, aby ovlivňovaly
nervy nebo akupunkturní body a ulevovaly zejména těmto druhům bolesti:
1) způsobené chronickým onemocněním
2) pooperační
3) způsobené úrazem při sportu
4) ženským bolestem.
•
•
•
•
•
•
•
Varování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Účinek zmírnění bolesti/odstraňování bolesti je způsobený dvěma cestami:
1) blokace nervové dráhy, která vysílá bolestivé signály
2) stimulace mozku, aby vysílal přirozené analgetikum endorfin.
Těhotenství delší než tři měsíce
Implantované kovové destičky nebo kardiostimulátor
Epileptici
Diabetici
Maligní tumor
Vysoká horečka
Abnormálně vysoký krevní tlak
Nepoužívejte přístroj blízko srdci, v okolí úst či na podrážděnou pokožku.
Nepoužívejte přístroj v místech s vysokou vlhkostí jako je koupelna, nebo
při koupání nebo sprchování.
Někdy je potřeba používat přístroj pod dohledem fyzioterapeuta.
Přístroj je určen pouze na vnější použití.
Dlouhodobá stimulace na jednom místě může způsobit podráždění kůže.
Pokud podráždění přetrvává, konzultujte s dermatologem.
Pokud používáte jinou léčbu nebo se u vás projeví nežádoucí účinky,
konzultujte před používáním TEMS a EMS s lékařem.
Nerozebírejte a nepředělávejte přístroj.
Likvidaci použitých baterii zkonzultujte s odpovědnými autoritami. Baterie
nemohou být zneškodněny spolu s ostatním domácím odpadem.
Pokud je vám méně než 16 let, doporučuje se používat přístroj pod
dohledem a po konzultaci s lékařem.
Upozornění
Shrnutě, vysokofrekvenční impulzy jsou účinné při blokaci nervové dráhy a
nízkofrekvenční impulzy při stimulaci sekrece endorfinu.
EMS, Electrical Muscle Stimulation (elektrický stimulátor svalů) je hojně používaný
na zlepšení dobrého zdravotního stavu , při sportu, rehabilitaci, působí protistresově,
na buněčnou revitalizaci, atd. Uvedené obrázky a tabulky s přehledem jednotlivých
programů (str. 3–15) vám mohou pomoci snadno nalézt příslušný program, který
vám bude vyhovovat. Kromě toho, díky zabudované Masseur Touch Technology
budete schopni vychutnat si pohodlnou masáž, ulevíte ztuhlým svalům a předejdete
únavě. Navíc, díky automatickému nastavení, si můžete uložit svůj individuálně
upravený program pouze několika stisky kláves.
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pokud přístroj nepracuje správně nebo pokud se cítíte při jeho užívání
nepříjemně, přestaňte ho používat.
Pokud chcete přemístit elektrodu na jinou část těla, ujistěte se, že je chod
přístroje přerušený.
Nepřikládejte elektrody k jiným lidem během aplikace.
Používejte pouze na určitý problém diagnostikovaný lékařem.
Nepoužívejte během spánku nebo řízení motorového vozidla.
Buďte opatrní, aby se kovové předměty (např.jako spony od pásku nebo
náhrdelníky) nedostaly do kontaktu s elektrodami během stimulace.
Nepoužívejte na léčbu v jednom místě déle než 30 minut.
18
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
3. Popis přístroje a rychlý start
3. Popis přístroje a rychlý start
Popis přístroje
Ikony LCD displeje
1
2
3
4
5
6
7
Přívodní dráty
(barevně označené dráty
– modrý pro kanál 1 a
zelený pro kanál 2)
Elektrodové
destičky
(4.5 x 5.5cm)
Popis
Ukazuje stimulační režim.
Ikona ukazující intenzitu,
čím silnější odstín, tím
větší intenzita.
Číselný displej, svítí při
výběru programu nebo při
nastavování cyklů.
Pokud svítí tato ikona,
prosím vyměňte baterie co
nejdříve.
Číslo ukazuje celkový čas
aplikace. Během stimulace
označuje čas, který zbývá
do konce procesu.
Tato ikona svítí pokud:
– probíhá stimulace
– přístroj je pozastavený
Při nastavování přístroje
ukazuje frekvenci prvního
cyklu.
Pokud přístroj běží, ukazuje
frekvenci aktuálního cyklu.
Poznámka
Zmáčkněte tlačítko
CH1+ / CYCLE,
pro zobrazení
jiných kanálů.
Držák na
pásek
19
20
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
3. Popis přístroje a rychlý start
3. Popis přístroje a rychlý start
Rychlý start
Funkční klávesy
8
9
10
11
12
Funkce
Zapnout / Vypnout,
Spuštění / Zastavení
stimulace
Poznámka
Držte 3 sekundy pro
zapnutí a 3 sekundy
pro vypnutí
přístroje.
Výběr režimu / Programu /
Zpět na předešlou úroveň
menu
Potvrdit režim / Program /
Čas aplikace
Zvýšit frekvenci pulzů (Hz)
/ Čas aplikace / Výběr
programu
Snížit frekvenci pulzů (Hz)/
Čas aplikace / Výběr
programu
13
Zvýšit úroveň intenzity
CH1 při stimulaci
14
Snížit úroveň intenzity
CH1 při stimulaci
15
Snížit úroveň intenzity
CH2 při stimulaci
16
Zvýšit úroveň intenzity
CH2 při stimulaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
viz. Pokročilé
operace pro klávesu
CYCLE
viz. Pokročilé
operace pro klávesu
HZ
viz. Základní /
pokročilé
operace pro klávesu
.
Uživatel může
vypnout / zapnout
zvuk v
pohotovostním
režimu
Zatlačte a odsuňte kryt baterie na zadní straně
přístroje HD2. Vložte baterie se správnou
polaritou a zasuňte kryt zpět (Obr. 1).
Připojte přívodní dráty k elektrodám (Obr. 2).
Podle obrázku 3-1 a 3-2 zapojte zástrčku a
adaptér.
Při rozpojování postupujte podle Obr. 3-3.
Podle tabulky stimulačních programů (str. 7) si
vyberte hledaný program podle vaší potřeby.
Umístěte elektrody pořádně na cílovou oblast
těla. Můžete se podívat na ilustrace na
stranách 3 až 6.
Zapněte přístroj HD2 podržením tlačítka
po dobu 3 sekund (Obr. 4).
Stiskněte opakovaně MENU, než se LCD
ukazatel změní na TENS (při výběru svítí) a
zmačkněte ENTER pro potvrzení (Obr. 5)
Poznámka: Úroveň intenzity může být upravována pouze pokud je HD v provozu.
21
22
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
3. Popis přístroje a rychlý start
4. Provozní postupy
8.
Základní postupy pro TENS programy 1 – 18 a EMS
programy 1 – 10
Stiskněte ▲ / ▼ pro výběr preferovaného TENS programu z programů
č. 1 – 18 a potvrďte stiskem ENTER.
pro začátek aplikace a stimulace.
9. Stiskněte
10. K nastavení intenzity stimulace pro jednotlivé kanály použijte klávesy pro
sílu pulzů CH1+, CH1-, CH2+ a CH2- (Obr. 6)
11. Stimulaci kdykoliv přerušíte zmáčknutím
zmačkněte znovu
1) V nabídce TENS nebo EMS zmačkněte ▲ / ▼ pro
výběr jednoho z prvních 18 TENS nebo 10 EMS
programů, vybraný program svítí. (Obr. 1 a 2).
. Pro opětovné spuštění
2) Zmačkněte ENTER pro potvrzení výběru programu.
.
(můžete zmačknout MENU pro návrat na obrazovku
hlavního menu, pokud chcete změnit váš výběr
programu nebo nabídku.) (Obr. 3 a 4).
4. Provozní postupy
•
•
•
•
1.
2.
HD2 se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti, po opětovném
zapnutí, naskočí zpět hlavní menu.
Při každém stisku platného tlačítka se ozve krátké pípnutí, zatímco při stisku
neplatného tlačítka se ozve pípnutí dvakrát.
Pro přesné a správné připevnění elektrod do požadovaných míst se podívejte
do kapitoly „Obrázky svalů a rozmístění elektrod“ (str. 3 – 6).
Pokud se elektrodová destička odlepí od kůže, spustí se audio i visuální
signál.
3) Zmačkněte
pro start programu. Během
stimulace můžete měnit intenzitu pomocí
CH kláves.
pro
4) Pro změnu nastavení celkového času aplikace zmačkněte
přerušení stimulace. Zmačkněte MENU pro návrat na plochu pro výběr
programu, kde svítí vámi vybraný TENS / EMS program. Potom zmačkněte
a můžete změnit čas šipkami ▲ / ▼. Nakonec stiskněte
obnovení aplikace (Obr. 5).
pro
Pokročilé postupy pro TENS programy 19 a 20
klávesu dokud se přístroj HD2
Podržte
nezapne. (pro vypnutí podržte tlačítko POWER na
3 sekundy, ozve se dlouhé pípnutí).
1) Po stisknutí ENTER pro potvrzení TENS programu
vybraného mezi programy 19 a 20, svítí nastavení
frekvence pulzů Hz, zatímco se zobrazí C1. (Obr. 7).
Zmáčkněte MENU pro výběr nabídky TENS, EMS
nebo MEMORY, poté potvrďte tlačítkem ENTER.
2) Pro sledování nastavení Hz v jednotlivých cyklech,
po prvním kroku, mačkejte opakovaně CYCLE.
TENS a EMS
V nabídce TENS je 20 programů a v EMS 10 programů. Můžete nastavit
provozní čas programu a sílu pulzů pro každý kanál. TENS programy 19 a 20
jsou nastavitelné i v rámci frekvence pulzů. Při nastavování parametrů a
navrhovaných aplikací vycházejte z tabulek TENS a EMS (str. 7 – 15).
23
3) Pro nastavení Hz cyklu, po kroku 1 a 2, stiskněte
klávesu Hz a vyberte požadovanou Hz pomocí šipek
▲ / ▼ pro cyklus zobrazený na displeji, poté
potvrďte tlačítkem ENTER.
4) Opakujte krok 3 pro nastavení Hz pro všechny
ostatní cykly.
24
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
4. Provozní postupy
4. Provozní postupy
5) Zmačkněte
MEMORY
pro start aplikace.
Přístroj má 10 oddílu paměti, kam můžete ukládat vaše pozměněné TENS
programy 19 a 20. Všechny uložené programy obsahují přesné parametry
nastavení během stimulace, kromě:
1. Úrovně intensity, která vždy začíná od úrovně 1 poté, co je program
aktivovaný
2. Celkového času aplikace, což se vždy registruje jako poslední nastavený
parametr po zapnutí přístroje.
6) Pro změnu nastavení Hz zobrazeného cyklu
a přerušte proces. Poté zmačkněte
stiskněte
MENU pro návrat na plochu pro výběr programu,
kde svítí číslo vámi vybraného programu. Potvrďte
tlačítkem ENTER. Pokračujte podle bodu 3 a
znovu nastavte / změňte Hz v jednotlivých cyklech.
Stiskněte
pro znovuspuštění stimulace.
Jestliže se preferovaný program uloží do plné paměti, starší program je
přepsán.
7) Pro změnu nastavení celkového času aplikace
a přerušte stimulaci. Stiskněte
zmačkněte
MENU pro návrat na plochu pro výběr programu,
kde svítí vámi vybraný TENS / EMS program. Pak
a změňte čas šipkami ▲ / ▼. Nakonec
stiskněte
stiskněte
1.
klávesu pro přerušení nebo počkejte až
program celý proběhne. Poté stiskněte MENU
dvakrát pro návrat do hlavní nabídky, kde jsou na
obrazovce ukázány všechny ikony podmenu,
zatímco TENS ukazatele blikají. Stiskněte MENU
pro výběr podmenu MEMORY a potvrďte ENTER
(Obr. 1 – 3).
pro znovuspuštění stimulace.
Poznámka 1:
Když je frekvence Hz cyklu nastavena jako „0“, všechny nastavení Hz pro
pozdější cykly budou postupovat po jednom cyklu.
2.
Vyberte jednu z 10 pamětí šipkami ▲ / ▼ a
potvrďte ENTER. Pokud je vybraná paměť už
uložená, ozve se dvakrát krátké pípnutí,které varuje
před přepsáním již uloženého programu. Můžete se
posunout k další paměti šipkami ▲ / ▼ nebo
podržet ENTER tak dlouho, až se ozve dlouhé
pípnutí, které potvrdí přepsání paměti.
3.
Nyní můžete stisknout
uložený program.
4.
Pro opětovné spuštění uloženého programu
opakujte krok 1, abyste se dostali do podmenu
MEMORY a vyberte požadovaný program šipkami
Poznámka 2:
Jestliže se elektroda odloučí od kůže, stimulace se přeruší. Zároveň se ve
stejnou dobu spustí audio a visuální signál. Ihned zkontrolujte jestli:
1. Je přívodní drát správně zapojený do přístroje
2. Jsou elektrodové destičky zapojeny do drátů
3. Elektrody jsou správně připevněny na těle.
Pro další informace viz. sekce „5. Údržba a odstraňování závad“.
Pro uložení TENS programu 19 a 20, stiskněte
▲ / ▼ a stiskněte
5.
25
a aktivovat tak nově
pro aktivaci.
Pro změnu intenzity stimulace během aplikace použijte klávesy CH1+,
CH1-, CH2+ a CH2-.
26
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
4. Provozní postupy
4. Provozní postupy
6.
7.
Pro přehled nastavení Hz pro jednotlivých cyklů před potvrzením svítícího
programu tlačítkem ENTER, stiskněte opakovaně CYCLE, abyste se
dostali přes jednotlivé cykly k odpovídajícímu Hz nastavení. Pro více
detailů viz. popis CYCLE v následující kapitole.
•
Hz nastavení / změna nastavení Hz pro TENS programy
19 a 20
1) Během nastavování TENS programů 19 a 20
Po potvrzení výběru TENS programu 19 nebo 20
tlačítkem ENTER, stiskněte Hz pro přehled /
nastavení Hz jednotlivých cyklů. Změňte nastavení
Hz šipkami ▲ / ▼ a potvrďte ENTER.
2) Když daný program probíhá
a přerušte stimulaci. Zmačkněte
Pro změnu celkového času stiskněte
MENU pro návrat do nabídky výběru programu, kde svítí vámi zvolený
a změňte čas šipkami ▲ / ▼ a
MEMORY program. Poté stiskněte
poté stiskněte
pro obnovení stimulace.
a přerušte program . Stiskněte MENU pro návrat do nabídky
Stiskněte
výběru programu, kde vámi vybraný program svítí. Postupujte podle
předešlého kroku 1 a změňte nastavení Hz.
Klávesové zkratky a podsvícení LCD displeje
Pokaždé když je stisknuta klávesa, pozadí displeje je osvíceno po dobu jedné
minuty, po uplynutí této doby se automaticky vypne, pokud není stisknuta
další klávesa.
Klávesové zkratky CYCLE, Hz,
•
,
•
Nastavení / změna celkového času aplikace od 5 do 90 minut u
kteréhokoli programu
1) Před potvrzením výběru programu ENTER:
Během nastavování, když program stále svítí,
stiskněte TIME a změňte celkový čas šipkami
▲ / ▼ a potvrďte stisknutím ENTER.
2) Po výběru programu potvrzeného
ENTER:Během nastavování, když je vybraný program potvrzený ENTER
(už nesvítí), stiskněte TIME a změňte celkový čas klávesami UP/DOWN
a potvrďte stisknutím ENTER.
, CH1+, CH1, CH2+ a CH2-
CYCLE
CYCLE ukazuje frekvenci Hz pulzů v jednotlivých cyklech
programu, který právě vybrán.
1) Před potvrzením výběru programu stisknutím
ENTER: Během nastavování, když program stále svítí, stiskněte
opakovaně CYCLE přes jednotlivé cykly daného programu pro přehled
odpovídajícího nastavení Hz.
2) Po výběru programu potvrzeného ENTER: Během nastavování, když je
vybraný program potvrzený ENTER (už nesvítí), stiskněte CYCLE
opakovaně přes jednotlivé cykly daného programu pro přehled
odpovídajícího nastavení Hz.
3) Když daný program probíhá: Stiskněte MENU pro návrat do nabídky
výběru programu, kde daný program svítí. Pak stiskněte CYCLE
opakovaně přes jednotlivé cykly daného programu pro přehled
odpovídajícího nastavení Hz.
27
3) Když daný program probíhá : Stiskněte
a přerušte program.
Stiskněte MENU pro návrat do nabídky výběru programu, kde vámi
vybraný program svítí. Postupujte podle kroku 1 a změňte nastavení času.
•
CH1+, CH1-, CH2+ a CH2-
Nastavení / změna intenzity stimulace ve kteroukoli dobu během stimulace.
Kterýkoli program je aktivovaný, intenzita obou kanálů začíná na úrovni 1. Přístroj
má 16 úrovní intenzity, které jsou zastoupeny 8 hladinami, z nichž je každá
zastoupená 2 úrovněmi.
28
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
4. Provozní postupy
5. Údržba a odstraňování závad
•
Údržba
Mute
Stiskněte
, abyste ztišili pípání, ozve se jedno dlouhé
pípnutí. Stiskněte znovu pro obnovení zvukové signalizace.
Zvuk je možné ovládat pouze při nastavování programu.
Otázka: Jak správně skladovat HD2?
Odpověď:
1) Udržujte přístroj z dosahu dětí.
2) Vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj používat déle jak 10 dní.
3) Odpojte přívodní dráty a elektrodové destičky po každém použití.
4) Opětovně přiložte ochranný film zpět na destičky po každém použití.
HD2 použitelný jako jednokanálový přístroj
Otázka: Jak prodloužit životnost elektrodových destiček?
Pro použití přístroje HD2 jako jednokanálové jednotky napojte jenom dvě
elektrodové destičky ze stejného kanálu na cílové místo, vyberte požadovaný
program a stiskněte
pro začátek aplikace. Ujistěte se, že jste deaktivovali
výstup u zbývajícího kanálu tak, že stlačíte dolů CH- v souladu se
zobrazováním CH na LCD displeji, dokud přístroj nepřestane pípat.
Odpověď:
1) Pokud je lepivá část elektrody špinavá nebo méně lepivá čistěte ji
navlhčeným nelněným hadříkem.
2) Elektrodové destičky vždy skladujte na chladném, vzdušném místě mimo
přímé sluneční záření.
3) Před aplikací elektrody se ujistěte, že je vaše pokožka čistá.
4) Elektrody vždy uchovávejte s ochranným filmem uvnitř přiloženého
plastového sáčku na zip.
Odstraňování závad
Otázka: Co dělat, když se přístroj nezapne po stisknutí
?
Odpověď:
1) Zmačkněte klávesu
znovu a držte ji po dobu 3 minut.
2) Zkontrolujte, jestli jsou baterie správně vloženy.
3) Vyměňte baterie, pokud po absolvování procedury 1 a 2 nenastane žádné
zlepšení.
Otázka: Co dělat, když elektrodové destičky nejsou tak lepkavé jako dřív?
Odpověď: Vyčistěte lepkavý povrch navlhčeným nelněným hadříkem, nechte je
uschnout na vzduchu a vyzkoušejte je. Pokud stále nejsou dostatečně přilnavé,
vyměňte je za nové.
29
30
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
5. Údržba a odstraňování závad
6. Varování !!!!
Otázka: Co dělat, když přístroj abnormálně pípá během aplikace?
Nikdy
nepřikládejte
elektrody
tohoto
přístroje na místa, která jsou vyznačena
kruhy na následujících obrázcích!!!
Odpověď:
. Zkontrolujte jestli jsou
1) Přerušte provoz přístroje stisknutím
přívodní dráty bezpečně propojeny s elektrodami. Zkontrolujte, jestli
destičky dostatečně přilnuly k cílovému místu.
2) Pokud pípání přetrvává, vyměňte baterie.
Otázka: Co dělat, když necítíme stimulaci?
Odpověď:
1) Pokud se ozývá varovné pípání, postupujte podle instrukcí výše.
2) Stiskněte znovu
a restartujte program.
3) Ujistěte se, že se elektrodové destičky nepřekrývají.
4) Postupně zvyšujte intenzitu pulzů.
Otázka: Co dělat, když kůže na používaném místě zčervená?
Odpověď: Okamžitě přestaňte s aplikací na postižením místě, počkejte, dokud se
kůže nezahojí. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte dermatologa.
NIKDY nesmí být elektrody umístěny RUKA – RUKA,
kdy by trupem tekl extrémně vysoký a nebezpečný
proud.
31
32
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
NIKDY nesmí být elektrody umístěny RUKA – NOHA,
kdy by trupem tekl extrémně vysoký a nebezpečný
proud.
33
NIKDY nesmí být elektrody umístěny RUKA – NOHA,
kdy by trupem tekl extrémně vysoký a nebezpečný
proud.
34
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
NIKDY nesmí být elektrody umístěny RUKA – NOHA,
kdy by trupem tekl extrémně vysoký a nebezpečný
proud.
35
NIKDY nesmí být elektrody umístěny RUKA – NOHA,
kdy by trupem tekl extrémně vysoký a nebezpečný
proud.
36
Elektrický TENS + EMS stimulátor HD2
7. Technické parametry
Napájení
Frekvence pulzů
Rozpětí pulzů
Výstupní napětí
Doba aplikace
Síla pulzů
Vnější prostředí při používání
Vnější prostředí při skladování
Vnější prostředí při transportu
Rozměry
3x AAA baterie
1 – 120 Hz
40 – 250 000 µs
max. 9 Vpp, založeno na 500 Ω,
odchylka ± 10%
5 – 60 minut, 5 minut na interval
Nastavitelných 0 – 15 stupňů
10 – 40 °C, 10 – 95% relativní vlhkosti
-10 – 50 °C, 30 – 85% rel. vlhkosti
- 10 - 50°C , 35 – 85% rel.vlhkosti
130 x 70 x 28 mm
Poznámka:
Tento přístroj odpovídá požadované elektromagnetické kompatibilitě
EN 6061-1-2 specifikované v EEN Nařízení 93/42/EEC.
Nepokoušejte se přístroj opravit. Uvnitř nejsou žádné součástky vhodné pro
opravování uživatelem.
Vždy používejte vybavení uvedené v manuálu. Používání jiných součástek
není schváleno výrobcem a může být nebezpečné.
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je
proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby
vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené
adrese.
549 245 575; 602 766 759
37

Podobné dokumenty

ZDE - k622 - analýza dopravních nehod

ZDE - k622 - analýza dopravních nehod (nezávislé na rychlostí skluzu) a označuje se jako součinitel tření.

Více

Tipy a triky jak otěhotnět.

Tipy a triky jak otěhotnět. Otázka, která trápí bohužel čím dál víc žen a mužů. Žijeme v době, kdy na lidskou plodnost působí řada faktorů, které ji ovlivňují. K negativním patří znečištěné ovzduší kolem nás, ale také náš živ...

Více

Kde končí duše a začíná tělo

Kde končí duše a začíná tělo soudní psychiatrie, akupunktura (1976), EAV (elektroakupunktura podle dr. Volla), Vega, funkční diagnostika, biorezonance, čínská medicína, makrobiotika, homeopatie, shiatsu, manuální medicína, las...

Více

Začínáme s přístrojem

Začínáme s přístrojem Sejměte nepřilnavou vložku z řezací podložky. Umístěte svůj papír či jiné médium na řezací podložku podle diagramu zobrazeného v softwaru Silhouette Studio®.

Více

OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat 4. Léčení je dlouhodobé, trvá několik měsíců i let. První zlepšení po užívání léků se někdy objeví až za 2–3 měsíce. Proto je třeba mít trpělivost. 5. Nenechte se odradit vedlejšími účinky léků. Ty...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog začít chodit. Velmi rychle se totiž přizpůsobí situaci, že se mohou pohybovat pouze po předních končetinách, dojde k posunu těžiště těla více dopředu a bohužel dojde i k přepsání pohybového vzorce ...

Více