Pneumatické svaly

Transkript

Pneumatické svaly
Jet Pilot v automobilovém a technickém
muzeu v Sinsheimu je letový simulátor
ovládaný pneumatickými svaly. Návštěvníci mohou pomocí joysticku řídit
letadlo instalované pod střechou
muzea za doprovodu světelných
a zvukových efektů dotvářejících realistický dojem letu.
Ovládání a pohon dodala firma
Festo, přední výrobce procesní automatizační techniky s pneumatickým,
mínek, jako například při působení kapalin nebo prachu. Mají rozsáhlé použití
– od cvičebních strojů až po realistické
simulátory jízdy při vývoji automobilů.
Pneumatický sval se skládá z kontrakční hadice a spojovacích dílů, které slouží jako rozhraní pro periferie. Působením vnitřního tlaku se hadice roztahuje
v obvodovém směru a dochází ke kontrakci v podélném směru svalu s odpovídajícím silovým působením. Bez zátě-
SM12 poskytnutý společností Kaeser
Kompressoren. Bezstupňová regulace
otáček SFC (Sigma Fre­quency Control)
vždy přesně přizpůsobuje dodávaný objem vzduchu aktuálním potřebám „vzduchových svalů“.
Pneumatický sval od firmy Festo je
nejpokročilejší bionickou aplikací na
bázi tlakového vzduchu a má široké
využití; na webové stránce výrobce
naleznete fascinující videozáznamy
této technologie: www.festo.com
Letový simulátor pro každého – s tlakovým
vzduchem z kompresoru Kaeser
V Technickém muzeu Sinsheim si návštěvníci mohou vyzkoušet „řízení“ tryskového letadla.
Letové povely se realizují pomocí nejmodernějších pneumatických aplikací.
Pneumatické svaly
servopneumatickým a elektrickým pohonem.
Pohyby joysticku se na letadlo přenášejí prostřednictvím „pneumatických svalů“ speciálně vyvinutých firmou Festo.
Tyto univerzální bionické mechanismy
dosahují desetinásobku síly tlakových
válců srovnatelných rozměrů. Jsou velmi odolné a fungují i za extrémních pod-
že se pneumatický sval může zkrátit až
na 75 % své délky při roztažení. Tažná
síla je maximální už od začátku kontrakce. Pneumatický sval umožňuje pohyby,
které se svou kinetikou, rychlostí, silou a
jemností blíží pohybům přirozených
svalů.Tlakový vzduch potřebný pro
provoz letového simulátoru dodává
výkonný šroubový kompresor typu
Zpracoval: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Report 1/08 – www.kaeser.com
21

Podobné dokumenty

Stlačený vzduch pro Dreamliner

Stlačený vzduch pro Dreamliner Stanice pro stlačený vzduch v závodě Grottaglie se skládá ze čtyř šroubových kompresorů Kaeser typu HSD 760 (9 bar/450 kW) s čištěním nasávaného vzduchu, které jsou koordinovaně řízené energeticky ...

Více

report - KAESER.sk

report - KAESER.sk novými kompresory a komponentami pro úpravu vzduchu od firmy KAESER KOMPRESSOREN. Poté co se první „žlutý nováček“, pronajatý šroubový kompresor typu DSDX 243 s plynulou regulací otáček SFC, zhosti...

Více

Tento plech se neodfoukne!

Tento plech se neodfoukne! Poněvadž uživatel dostává vzduch od Kaeseru v rámci smluvně ošetřených služeb, nejsou zde žádné zálohové platby – v tomto případě ani na účelovou stavbu – a žádné další prostředky, které by se obje...

Více

Dopravní zajímavosti Německa:

Dopravní zajímavosti Německa: dopravní letadlo typu Tupolev TU-144 . Letadlo bylo přepravováno mimořádným transportem po suchu a po vodě z Moskvy do Sinsheimu a na jaře 2001 bylo vystaveno v pozici při startu na střeše muzea. O...

Více