Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o kvalifikační práci

Transkript

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o kvalifikační práci
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
Strana:
1/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Datum zadání:
Hübner Marek
Plánované datum odevzdání:
Regionální rozvoj (RR)
Datum odevzdání:
Systém bezpečnostních orgánů podílejících se na rozvoji obcí a regionů po r. 1918
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
31.03.2011
25.04.2012
13.07.2012
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Systém bezpečnostních orgánů podílejících se na rozvoji obcí a regionů po r. 1918
2. Hlavní téma v angličtině:
System of security authorities participated on regional development after 1918
3. Název dle studenta:
Systém bezpečnostních orgánů podílejících se na rozvoji obcí a regionů po r. 1918
4. Název dle studenta v angličtině:
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
Hlavním cílem bakalářské práce bylo podat ucelené informace o organizaci
bezpečnostních složek státu po roce 1918. Z hlediska velkého významu v rámci
zaměření na regionální rozvoj je práce zaměřená z velké části na budování a organizaci
armády a pohraničního opevnění v třicátých letech. Popisuje hlavní složky státních
bezpečnostních složek po roce 1918 a jejich historii. Součástí práce je i výzkum, který
byl zaměřen na znalosti historie Československa a její armády a zároveň veřejného
mínění na téma obrany státu v případě napadení.
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
Četnictvo, policie, armáda, stráž obrany státu, finanční stráž, pohraniční opevnění.
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
The main objective of this bachelor´s thesis was to give comprehensive information
about security authorities systém after 1918. Because of relevant significans on
regional development is the aim of the issue aimed on building and organisation of the
army and boarder fortification on 30?s. Describes the main part of the state security
authorities after 1918 and their history. Further work is focused on history of the
Czechoslovakia and its army and simultaneously on public voice on the topic of state
defense in case of aggression.
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
Gendarmery, police, army, state safety guards, financial guard, boarder fortification.
11. Přílohy volně vložené:
12. Přílohy vázané v práci:
13. Rozsah práce:
69/5
14. Jazyk práce:
CZ
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
17. Seznam doporučené literatury:
18. Osoby VŠKP:
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 13.10.2016 01:55
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
Strana:
2/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Datum zadání:
Hübner Marek
Plánované datum odevzdání:
Regionální rozvoj (RR)
Datum odevzdání:
Systém bezpečnostních orgánů podílejících se na rozvoji obcí a regionů po r. 1918
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
31.03.2011
25.04.2012
13.07.2012
Vedoucí: Macek Pavel, Doc. JUDr. CSc.
Oponent: Fraibiš Stanislav, Bc.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru Hübner_Marek_BP_2012.pdf (2055 KB)
Zveřejnění souboru ANO - zpřístupnit veřejnosti (Ihned po odevzdání práce tj. od 13.07.2012)
Posudky kvalifikační práce
Posudek(y) oponenta Posudek oponenta Hübner0001.pdf (776 KB)
Hodnocení vedoucího Posudek vedoucího Hübner0001.pdf (820 KB)
Soubor s průběhem obhajoby Průběh obhajoby Hübner0001.pdf (355 KB)
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 13.10.2016 01:55

Podobné dokumenty

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o 12. Přílohy vázané v práci:

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Příjmení a jméno: Obor/komb.: Zadané téma: Stav práce:

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o results. It is followed by discussion, case reports and suggestions and recommendations. 10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou): debt, debt counseling, civil counseling, social counseling 11...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o This bachelor thesis deals with always topical issue of new trends in chronic wound healing. The thesis is divided into two parts. The theoretical part explains the concept of the wound itself and ...

Více