EXJE10_M29_FA - Support

Transkript

EXJE10_M29_FA - Support
Cz
Digitální fotoaparát
Návod k použití
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO.
• Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny
tohoto návodu k použití.
• Návod k použití si bezpečně uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
• Nejnovější informace o tomto produktu získáte na oficiálních webových stránkách
EXILIM na http://www.exilim.com/
1
Příslušenství
Při vybalování fotoaparátu si ověřte, zda jsou součástí dodávky všechna níže
uvedená příslušenství. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.
Adaptér USB-AC
(AD-C53U)
Síťový kabel*1
Pouzdro*2
Referenční příručka
Kabel USB
*1 Tvar vidlice síťového kabelu se liší podle země nebo geografické oblasti.
*2 Informace o připevnění pouzdra naleznete v samostatné „Referenční příručce“.
• Dobíjecí baterie je vložena do fotoaparátu již při zakoupení.
2
Čtěte nejdřív!
• Obsah této příručky může být změněn bez upozornění.
• Obsah této příručky byl kontrolován v každé fázi výroby. Pokud si všimnete
jakýchkoli nejasností, chyb apod., prosíme, upozorněte nás.
• Jakékoli kopírování obsahu tohoto návodu k použití, ať zčásti nebo vcelku, je
zakázáno. Kromě osobního užití je jakékoli další využití obsahu tohoto návodu bez
svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD. zakázáno autorským zákonem.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody
nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo
závady tohoto produktu.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody,
ušlé zisky nebo nároky třetích stran v důsledku použití produktu Photo Transport
nebo YouTube Uploader for CASIO.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody
nebo ušlé zisky způsobené vymazáním obsahu paměti v důsledku závady, opravy
nebo jiné příčiny.
• Vezměte na vědomí, že se ukázky stránek a vyobrazení produktu v tomto návodu
k použití mohou od zobrazovaných stránek a konfigurace skutečného fotoaparátu
mírně lišit.
LCD panel
Panel displeje z tekutých krystalů byl vyroben pomocí velmi přesné technologie, která
poskytuje více než 99,99% funkčnost pixelů. To znamená, že se velmi malý počet
pixelů nerozsvítí nebo zůstává stále zhasnutý. Jedná se o vlastnost panelů z tekutých
krystalů a nejedná se o závadu.
Pořiďte několik zkušebních snímků
Před pořízením finálního snímku proveďte zkušební snímek, abyste se přesvědčili,
že fotoaparát pracuje správně.
3
Obsah
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čtěte nejdřív! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecný průvodce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsahy displeje a pokyny, jak je změnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Stručný návod - Základy
2
3
8
9
12
Co můžete podniknout se svým fotoaparátem CASIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nejprve nabijte baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní nastavení při prvním zapnutí fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
17
18
❚ Podporované paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
❚ Vkládání paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Formátování (inicializace) nové paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zapínání a vypínání fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Správné držení fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vyfotografování snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Volba automatického režimu záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
❚ Vyfotografování snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prohlížení snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Odstraňování snímků a videoklipů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bezpečnostní pokyny k fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
❚❙ Zásady fotografování
31
Používání ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blesk) . .
Používání samospouště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Samospoušť) . .
Pořizování nádherných portrétů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(funkce Make-up) . .
Fotografování se zoomem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Natáčení videoklipů a zvuku
31
32
34
35
35
38
Natáčení videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pouze zvukový záznam a přehrávání . . . . . . . . . . . . . . (Hlasový záznam) . . 40
❚❙ Používání scénických režimů BEST SHOT
42
Fotografování v režimu BEST SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Fotografování s uměleckými efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ART SHOT) . . 45
Fotografování auto-portrétu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Autoportrét) . . 46
4
Obsah
❚❙ Pokročilé nastavení
47
Používání nabídek na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavení režimu REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(REC) . . 49
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Výběr režimu ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ostření) . . .
Změna tvaru rámečku ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rámeček ostření) . . .
Stanovení oblasti automatického ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Oblast AF) . . .
Používání funkce Vyhledávání tváře . . . . . . . . . . . . . . (Vyhledávání tváře) . . .
Sekvenční fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sekvence) . . .
Snížení vlivu pohybu fotoaparátu a objektu . . . . . . . . . . . . . . . (Anti Shake) . . .
Přiřazení funkcí na tlačítka [4] a [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tlačítko L/R) . . .
Zobrazení mřížky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mřížka) . . .
Používání ikony Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ikona Nápověda) . . .
Konfigurace výchozího nastavení při zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . (Paměť) . . .
49
51
52
53
54
55
56
56
57
57
Nastavení kvality snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalita) . . 58
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Výběr velikosti fotografovaného snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Velikost) . . .
Stanovení kvality snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (T Kvalita (Fotografie)) . . .
Stanovení kvality videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . (» Kvalita (Videoklip)) . . .
Úprava expozice snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Úprava EV) . . .
Úprava Vyvážení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vyvážení bílé) . . .
Stanovení citlivosti ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Optimalizace jasu snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Osvětlení) . . .
❚❙ Prohlížení snímků a sledování videoklipů
65
Prohlížení snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sledování videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvětšování zobrazeného snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení nabídky obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení snímků a sledování videoklipů na obrazovce televizoru. . . . . . . . .
❚❙ Ostatní funkce týkající se přehrávání
58
60
60
61
62
63
64
(PLAY)
65
65
66
66
67
69
Používání panelu PLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
❚ Přehrávání prezentace na fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Prezentace) . . . 70
❚ Otočení snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Otáčení) . . . 71
Úprava snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nabídka Play) . . 72
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Výběr snímků k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tisk DPOF) . . .
Ochrana souboru před odstraněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ochrana) . . .
Změna velikosti snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Změnit velikost) . . .
Ořez snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Výřez) . . .
Přidání zvuku ke snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dabing) . . .
Kopírování souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopírovat) . . .
5
72
72
73
73
74
75
Obsah
❚❙ Tisk
76
Tisk snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Použití DPOF pro výběr obrázků a počtu kopií k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
❚❙ Používání fotoaparátu s počítačem
79
Úkoly, které je možno dělat prostřednictvím počítače... . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Používání fotoaparátu s počítačem se systémem Windows . . . . . . . . . . . . . . 80
❚ Prohlížení a ukládání snímků na počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
❚ Přehrávání videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
❚ Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
❚ Přehrávání videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Soubory a složky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Data na paměťové kartě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
❚❙ Další nastavení
(Nastavit)
Změna barvy nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Barva nabídky) . .
Fotografování bez vyrušování ostatních . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Diskrétní) . .
Nastavení konfigurace zvuku fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Zvuky) . .
Konfigurace obrázku úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Spuštění) . .
Stanovení pravidla generování pořadových čísel ve
jménech souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Číslo souboru) . .
Nastavení Světového času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Světový čas) . .
Snímky s časovým razítkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Časové razítko) . .
Nastavení hodin fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Upravit) . .
Specifikace formátu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Formát data) . .
Volba jazyka displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . .
Konfigurace režimu spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Režim spánku) . .
Konfigurace automatického vypínání . . . . . . . . . . (Automatické vypínání) . .
Nastavení poměru stran obrazu a systému
videovýstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Videovýstup) . .
Formátování interní paměti nebo paměťové karty . . . . . . . . (Formátovat) . .
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu z výroby . . . . . . . . . . .(Reset) . .
6
91
91
91
92
92
93
93
94
95
95
96
96
97
97
98
98
Obsah
❚❙ Dodatek
99
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Bezpečnostní opatření během použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
❚
❚
❚
❚
Nabíjení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Vyjímání a vkládání baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Bezpečnostní pokyny týkající se baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Používání fotoaparátu v jiné zemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Používání paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Reset – Obnovení výchozího nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Pokud se něco nedaří.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
❚ Odstraňování poruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
❚ Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Počet snímků/Délka záznamu videoklipu/Doba hlasového záznamu . . . . . . 121
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7
Obsah
Obecný průvodce
Čísla v závorkách vyjadřují stránky, na nichž je každá položka popsána.
Zepředu
12345
Zezadu
8 9 bk bl
[SET]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
7
bo
6
1 Ovladač zoomu
(strany 24, 35, 66, 66)
2 Tlačítko spouště
(strana 24)
3 Blesk (strana 32)
4 [ON/OFF] (Vypínač)
(strana 21)
5 Přední indikátor
(strana 34)
6 Objektiv
bn bm
7 Mikrofon (strany 39, 74) bmTlačítko [SET]
([8] [2] [4] [6])
8 Zadní indikátor
(strany 14, 15, 32)
9 Tlačítko [0] (Videoklip)
(strana 38)
bkOtvor k připevnění
řemínku (strana 22)
blTlačítko [p] (PLAY)
(strany 11, 28, 31, 32,
47)
bnTlačítko [MENU]
(strana 47)
boDisplej (strany 9, 11)
(strany 21, 27)
Spodní strana
bpPort [USB/AV] (strany 13, 14, 67)
bqSlot pro paměťovou kartu (strana 19)
pro paměťovou kartu/víčko konektoru
bq brSlot
bsKryt baterie
btSlot na baterie (strana 109)
ckReproduktor
clOtvor stativu
bp
Do tohoto otvoru se připevňuje stativ.
cl ck bt bs
br
8
Obsahy displeje a pokyny, jak je změnit
Displej obsahuje různé indikátory, ikony a údaje, jimiž vás informuje o stavu
fotoaparátu.
• Účelem náhledů displeje v této části je ukázat vám rozmístění všech indikátorů
a údajů, které se v různých režimech fotoaparátu mohou na displeji objevit.
Nepředstavují skutečný obsah displeje, jaký se na fotoaparátu opravdu zobrazuje.
. Fotografování snímku
1 2 34 5 6 7 8
co
cn
cm
cl
ck
bt bs br
1Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 121)
Zbývající kapacita paměti videoklipů
9 2(strana 38)
bk 3Režim záznamu (strana 23)
bl 4Vyvážení bílé (strana 62)
bm 5Sekvenční režim (strana 54)
bn 6Indikátor zhoršení kvality snímku (strana 36)
bo 7Režim měření (strana 123)
bp 8Velikost snímku (strana 58)
bq
9Kvalita obrazu snímku (strana 60)
bkKvalita obrazu videoklipu (strana 60)
blBlesk (strana 32)
bmSamospoušť (strana 34)
bnRežim Make-up (strana 35)
boOsvětlení (strana 64)
bpCitlivost ISO (strana 63)
bqDatum/Čas (strana 95)
brKompenzace expozice (strana 61)
bsRámeček ostření (strany 25, 52)
btIndikátor časového razítka (strana 94)
ckIndikátor stavu baterie (strana 16)
clRežim Diskrétní (strana 91)
cmVyhledávání tváře (strana 53)
cnAnti Shake (strana 55)
coRežim ostření (strana 49)
9
. Namáčknutá spoušť
1
6
1Režim záznamu (strana 23)
2Blesk (strana 32)
3Citlivost ISO (strana 63)
4Clonové číslo
2 5Rychlost závěrky
3 6Rámeček ostření (strany 25, 52)
4
5
• Hodnota clony, rychlost závěrky a citlivost ISO se na displeji nemusí zobrazovat,
závisí na nastavení záznamu. Pokud není hodnota automatické expozice (AE)
z určitých důvodů správná, tyto hodnoty se zobrazí oranžově.
. Záznam videoklipu
12
7
6
1Režim záznamu (strana 38)
2Vyvážení bílé (strana 62)
3 3Zbývající kapacita paměti videoklipů
(strana 38)
4
4Délka záznamu videoklipu (strana 38)
5Kompenzace expozice (strana 61)
6Indikátor stavu baterie (strana 16)
7Probíhá natáčení videoklipu (strana 38)
5
. Prohlížení snímku
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
1Typ souboru
2Indikátor ochrany (strana 72)
3Jméno složky/jméno souboru (strana 88)
4Kvalita obrazu snímku (strana 60)
5Velikost snímku (strana 58)
6Citlivost ISO (strana 63)
7Clonové číslo
8Rychlost závěrky
9Datum/Čas (strana 95)
bkIndikátor stavu baterie (strana 16)
blRežim Diskrétní (strana 91)
10
. Přehrávání videoklipu
12 3
7
1Typ souboru
2Indikátor ochrany (strana 72)
3Jméno složky/jméno souboru (strana 88)
4 4Délka záznamu videoklipu (strana 38)
5 5Kvalita obrazu videoklipu (strana 60)
6Datum/Čas (strana 95)
7Indikátor stavu baterie (strana 16)
6
. Nastavení displeje
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] lze zapínat a vypínat zobrazování informací.
Pro režim REC a PLAY lze vytvořit samostatné nastavení.
Režim REC
Zobrazování
informací zapnuto
Zobrazí informace o nastavení snímku apod.
Zobrazování
informací,
zbývající kapacity
paměti videoklipů,
data/času zapnuto
Kromě informací o nastavení
snímku zobrazuje informace
o zbývající kapacitě paměti
videoklipů a stránku datum/čas.
• Formát data, který chcete použít,
lze specifikovat (strana 95).
Zobrazování
informací vypnuto
Nejsou zobrazena žádná nastavení ani další informace.
Režim PLAY
Zobrazování
informací zapnuto
Zobrazí nastavení při fotografování, aktuální datum a čas
a další informace.
Zobrazování
informací vypnuto
Při fotografování se nezobrazují žádné informace.
11
Stručný návod - Základy
Co můžete podniknout se svým fotoaparátem CASIO
Váš fotoaparát CASIO disponuje výkonnými nástroji a funkcemi, které umožňují
snadnější fotografování, včetně následujících hlavních funkcí.
Premium Auto
Vyberte záznamový režim Premium Auto
a fotoaparát automaticky rozpozná, zda
fotografujete objekt nebo krajinu a další
podmínky. Režim Premium Auto poskytuje
snímky vyšší kvality, než standardní režim
Auto.
*Další informace naleznete na straně 23.
Funkce Make-up
Díky funkci Make-up, která vyhlazuje strukturu
pokožky objektu a zjemňuje obličejové stíny
způsobené ostrým slunečním světlem, získáte
lépe vypadající portréty.
*Další informace naleznete na straně 35.
ART SHOT
Díky řadě uměleckých efektů se
i z obyčejných běžných objektů stanou nové
a vzrušující prvky. Funkce „ART SHOT“
přináší následující efekty: Fotoaparát na hraní,
Měkké zaostření, Světlý odstín, Pop-styl,
Sépie, Černobílý snímek, Miniatura, Rybí oko.
*Další informace naleznete na straně 45.
12
Stručný návod - Základy
Nejprve nabijte baterii.
Dobíjecí lithium-iontová baterie (NP-80) je vložena do fotoaparátu při výrobě. Baterii
nabijte před prvním použitím fotoaparátu po jeho zakoupení. Informace o výměně
baterie naleznete na straně 109.
Nabíjení baterie lze provést jedním ze dvou níže uvedených způsobů.
• Adaptér USB-AC
• USB připojení k počítači
. Nabíjení pomocí adaptéru USB-AC
Pokud je fotoaparát vypnutý, připojte ho podle níže uvedeného postupu (1, 2, 3,
4).
Doba nabíjení: přibližně 120 minut
Síťový kabel
1
3
2
Port [USB/AV]
4
Adaptér USB-AC
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Ujistěte se, zda značka
na konektoru kabelu USB směřuje
k okraji displeje, a kabel zapojte do fotoaparátu.
• Konektor kabelu zasuňte do portu USB/AV, dokud bezpečně
nezapadne na místo. Nedostatečné zasunutí konektoru
může způsobit výpadky v komunikaci nebo poruchu.
• Všimněte si, že i když je konektor zcela zasunut, budete stále
vidět jeho kovovou část (viz vyobrazení).
13
Stručný návod - Základy
Činnost zadního indikátoru
Zadní indikátor
Stav indikátoru
Popis
Svítí červeně
Nabíjení
Bliká červeně
Abnormální teplota okolního prostředí,
problém se síťovým adaptérem
USB-AC nebo s baterií (strana 109)
Nesvítí
Dobíjení skončeno
. Nabíjení pomocí USB připojení k počítači
Pokud je fotoaparát vypnutý,
připojte ho podle níže
uvedeného postupu (1, 2).
Pokud je fotoaparát zapnutý,
tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
ho před připojením k počítači
vypněte.
Doba nabíjení: přibližně
140 minut
Počítač
(napájení je
zapnuto)
Port
[USB/AV]
1
Port USB
USB
2
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Ujistěte se, zda značka
na konektoru kabelu USB
směřuje k okraji displeje, a kabel zapojte do
fotoaparátu.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači kabelem USB se může na počítači
zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte a znovu zapojte.
• Nabíjení baterie prostřednictvím připojení USB nemusí být možné, závisí na
nastavení počítače. V tomto případě se doporučuje použít adaptér USB-AC, který
se dodává k fotoaparátu.
• Nabíjení nezačne, pokud je připojený počítač v režimu hibernace.
14
Stručný návod - Základy
Činnost zadního indikátoru
Zadní indikátor
Stav indikátoru
Popis
Svítí červeně,
(Svítí/Bliká žlutě)
Nabíjení
Bliká červeně
Abnormální teplota okolního prostředí,
nabíjení trvá neobvykle dlouho nebo je
problém s baterií (strana 109)
Nesvítí, (Svítí zeleně)
Dobíjení skončeno
• Informace v závorkách v tabulce nahoře znázorňují stav indikátoru, pokud se
fotoaparát během nabíjení zapne.
Další upozornění týkající se nabíjení
• Prostřednictvím obou výše popsaných metod nabíjení lze nabíjet baterii
fotoaparátu (NP-80) bez vyjmutí z fotoaparátu. Nikdy nepoužívejte jiný typ
nabíječe. Výsledkem pokusu o použití jiného nabíječe může být nečekaná nehoda.
• Nabíjecí zařízení USB a napájecí zdroje podléhají pevným normám. Při použití
zařízení s nižší kvalitou nebo zařízení, které neodpovídá normě, může nastat
porucha a/nebo selhání fotoaparátu.
• Činnost není zaručena v případě počítače postaveného nebo upraveného
svépomocně. Kvůli určitým parametrům USB portu nemusí být nabíjení kabelem
USB možné ani u běžně prodávaných počítačů.
• Baterie, která je vlivem normálního používání stále teplá, se nemusí plně nabít.
Před nabíjením ponechte baterii vychladnout.
• Baterie se lehce vybíjí i v době, kdy není vložena ve fotoaparátu. Proto se krátce
před plánovaným použitím doporučuje baterii nabít.
• Při nabíjení baterie fotoaparátu může docházet k rušení televizního
a rozhlasového příjmu. V tomto případě zapojte nabíječ do zásuvky, která je dále
od televizoru nebo radiopřijímače.
• Skutečná doba nabíjení závisí na aktuální kapacitě baterie, zbývající energii
a podmínkách nabíjení.
• Adaptér USB-AC nepoužívejte s jiným zařízením.
15
Stručný návod - Základy
Kontrola zbývající energie baterie
K indikaci zbývajícího množství energie baterie slouží níže vyobrazený indikátor
baterie na displeji.
Zbývající energie
Vysoká
Indikátor baterie
Barva indikátoru
Nízká
*
Azurová
*
Žlutá
*
*
* Červená
* Červená
Symbol
indikuje nedostatek energie baterie. Baterii nabijte co nejdříve.
Při zobrazení symbolu
nelze uskutečnit záznam. Baterii okamžitě nabijte.
• Úroveň znázorněná indikátorem baterie se při přepínání režimu REC a PLAY může
změnit.
• Pokud ponecháte fotoaparát s vybitou baterií asi 20 dní bez napájení, nastavení
datumu a času fotoaparátu bude vymazáno. Při příštím zapnutí fotoaparátu (po
obnovení napájení) se zobrazí zpráva s upozorněním na nutnost nastavení času
a data. V tomto případě nastavte datum a čas (strana 95).
• Informace o životnosti baterie a počtu záběrů najdete na straně 125.
Tipy pro úsporu energie baterie
• Pokud nepotřebujete fotografovat s bleskem, použijte nastavení ? (Bez blesku)
(strana 32).
• Aktivujte funkce Automatické vypínání a Režim spánku, zabraňující spotřebě
energie baterie v případech, kdy zapomenete fotoaparát vypnout (strany 96, 97).
16
Stručný návod - Základy
Základní nastavení při prvním zapnutí fotoaparátu
Po prvním vložení baterie do fotoaparátu se na displeji zobrazí stránka určená
k nastavení jazyka displeje, datumu a času. Chybné nastavení datumu a času
způsobí nesprávný záznam data a času ve fotografiích.
• Pokud jste si zakoupili fotoaparát určený pro japonský trh, stránka pro výběr jazyka
se v kroku 2 níže uvedeného postupu nezobrazí. Chcete-li změnit jazykové
nastavení na jiný jazyk než je japonština, postupujte podle pokynů v odstavci
„Volba jazyka displeje (Language)“ (strana 96). Pamatujte si, že verze této příručky
ve zvoleném jazyce nemusí být u fotoaparátu určeného pro japonský trh přiložena.
• Modely fotoaparátů prodávané v některých geografických oblastech nemusí
zvolený jazyk zobrazovaných údajů podporovat.
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
fotoaparát zapněte.
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [8], [2], [4] nebo [6] vyberte
požadovaný jazyk, poté stiskněte
tlačítko [SET].
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [8] nebo [2] vyberte typ zobrazení
data, poté stiskněte tlačítko [SET].
[ON/OFF] (Vypínač)
[0] (Videoklip)
Příklad: 10. července 2015
RR/MM/DD * 15/7/10
DD/MM/RR * 10/7/15
MM/DD/RR * 7/10/15
4.
Nastavení datumu a času.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6]
vyberte nastavení, které si přejete změnit, a poté
stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] je
změňte.
Chcete-li přepnout mezi 12hodinovým a 24hodinovým
formátem, stiskněte tlačítko [0] (Videoklip).
5.
Po nastavení data a času vyberte stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [4] nebo [6] „Použít“, poté stiskněte tlačítko [SET].
6.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Auto“ nebo
„Premium Auto“ jako automatický režim záznamu, poté stiskněte
tlačítko [SET].
• Informace o automatických režimech záznamu naleznete na straně 23.
17
Stručný návod - Základy
Pokud při nastavení jazyka, data nebo času podle výše uvedeného postupu
uděláte chybu, informace o opravě nastavení naleznete na následujících stranách.
– Jazyk zobrazovaných údajů: strana 96
– Datum a čas: strana 95
• Každá země kontroluje vyrovnávání svého místního času a využívání letního času,
a tyto položky tak podléhají změnám.
• Při příliš časném vyjmutí baterie z fotoaparátu po prvním nastavení data a času se
může nastavení vynulovat na své výchozí hodnoty z výroby. Po konfiguraci
nastavení nevyndávejte baterii z fotoaparátu nejméně 24 hodin.
Příprava paměťové karty
I když má fotoaparát interní paměť, kterou lze použít k ukládání obrázky a videoklipů,
budete si chtít pravděpodobně zakoupit paměťovou kartu s vyšší kapacitou.
Fotoaparát se nedodává s paměťovou kartou. Pokud byla vložena paměťová karta,
obrázky se ukládají na paměťovou kartu. Pokud vložena nebyla, obrázky se ukládají
do interní paměti.
• Informace týkající se kapacity paměťových karet naleznete na straně 121.
Podporované paměťové karty
– Paměťová karta microSD
– Paměťová karta microSDHC
– Paměťová karta microSDXC
• Výše uvedené typy paměťových karet jsou podporovány od
července 2012.
• Tento fotoaparát podporuje následující typy a kapacity paměťových karet microSD:
paměťové karty microSD s kapacitou až 2 GB, paměťové karty microSDHC
s kapacitou 2 GB až 32 GB, paměťové karty microSDXC s kapacitou 32 GB až
2 TB. Ale pamatujte si, že i když karta splňuje výše uvedené požadavky na
kapacitu a typ, její používání v tomto fotoaparátu není zaručeno.
* Varování!
Paměťové karty microSD/microSDHC/microSDXC představují nebezpečí pro
+ malé
děti v případě spolknutí.
karty microSD/microSDHC/microSDXC udržujte mimo dosah
+ Paměťové
malých dětí. Pokud by došlo k náhodnému spolknutí karty, okamžitě se
obraťte na lékaře.
18
Stručný návod - Základy
Vkládání paměťové karty
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
vypněte fotoaparát a poté otevřete
kryt slotu na paměťovou kartu/
konektor.
2.
Vložte paměťovou kartu.
Přední stranu paměťové karty otočte
nahoru (směrem ke straně fotoaparátu
s displejem) a celou ji zasuňte do slotu,
dokud bezpečně nezapadne na své
místo.
Zepředu
Zepředu
3.
Zezadu
Zavřete slot pro paměťovou kartu/
víčko konektoru.
• Do slotu na paměťovou kartu nikdy nevkládejte nic jiného kromě podporovaných
paměťových karet (strana 18).
• Pokud by se do slotu dostala voda nebo jiný cizí předmět, okamžitě fotoaparát
vypněte, vyjměte baterii a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko CASIO.
19
Stručný návod - Základy
Výměna paměťové karty
Paměťovou kartu stiskněte a poté ji uvolněte.
To způsobí, že lehce vyskočí ze slotu. Zbývající
část karty vytáhněte a poté vložte kartu jinou.
• Pokud zadní indikátor bliká zeleně, nikdy
nevyjímejte kartu z fotoaparátu. Může dojít
k selhání při ukládání obrázku nebo dokonce
k poškození karty.
Formátování (inicializace) nové paměťové karty
Před prvním použitím naformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu.
• Při formátování karty, na které jsou již uloženy snímky nebo jiné soubory, bude její
obsah vymazán. Normálně není nutno kartu znovu formátovat. Pokud se však
ukládání na kartu zpomaluje, nebo si všimnete jiného neobvyklého chování, kartu
přeformátujte.
• K formátování paměťové karty použijte fotoaparát. Při formátování karty na
počítači je výsledkem formát neodpovídající standardu SD, což může značně
zpomalit dobu zpracování a způsobit problémy s kompatibilitou, výkonem a dalšími
parametry.
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) zapněte fotoaparát a poté stiskněte
[MENU].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] vyberte záložku
„Nastavit“.
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte
„Formátovat“, poté stiskněte tlačítko [SET] směrem k [6].
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte
„Formátovat“, poté stiskněte tlačítko [SET].
20
Stručný návod - Základy
Zapínání a vypínání fotoaparátu
. Zapnutí
Při stisku tlačítka [ON/OFF] (Vypínač) vstoupí do režimu
REC, takže můžete zaznamenávat snímky. Stiskem
tlačítka [p] (PLAY) v režimu REC se fotoaparát přepne
do režimu PLAY, který můžete používat k prohlížení
snímků a videozáznamů (strany 27, 65).
• Stiskem [p] (PLAY) zapněte fotoaparát a vstupte do
režimu PLAY.
• Stisknutím tlačítka spouště během režimu PLAY se
vrátíte zpět do režimu REC.
• Dbejte na to, aby vysunovaný objektiv nic
neomezovalo a aby nepřišel s ničím do kontaktu. Při
přidržováním objektivu rukou tak, že se nemůže
vysunout, hrozí nebezpečí poškození.
• Asi 10 sekund poté, co stiskem [p] (PLAY) přejdete
do režimu PLAY, se objektiv zasune do fotoaparátu.
• Režim spánku nebo funkce Automatické vypnutí
(strany 96, 97) vypne napájení automaticky, pokud po
přednastavenou dobu neprovedete žádnou operaci.
[ON/OFF] (Vypínač)
Tlačítko spouště
[p] (PLAY)
. Jak vypnout fotoaparát
Stiskněte tlačítko [ON/OFF] (Vypínač).
Správné držení fotoaparátu
Vaše snímky nebudou ostré, pokud během stisku spouště fotoaparátem pohnete. Při
stisku spouště držte fotoaparát tak, jak je znázorněno na obrázku, a oběma rukama
jej přidržujte pevně po stranách.
Fotoaparát pevně držte, pečlivě stiskněte spoušť a během uvolnění spouště se
vyvarujte veškerých pohybů. Zvlášť důležitá je tato zásada při slabším osvětlení, kdy
se rychlost závěrky zpomalí.
21
Stručný návod - Základy
Vodorovná poloha
Svislá poloha
Fotoaparát držte tak, aby byl
blesk nad objektivem.
• Pokud nepoužíváte pouzdro, doporučujeme
používat běžně dostupné dostatečně silné
zápěstní poutko, které fotoaparát ochrání před
náhodným upuštěním, a tím i poškozením.
Během práce s fotoaparátem si ho nezapomeňte
omotat okolo prstů nebo zápěstí.
• Ujistěte se, aby prsty a řemínek nezakrývaly
žádný z úseků vyznačených na obrázku.
• Fotoaparátem na řemínku nikdy nehoupejte.
Poutko
připevněte
sem.
1
2
Blesk
Přední indikátor
Mikrofon
Objektiv
• Dávejte pozor, abyste svými prsty neblokovali
blesk nebo se k němu příliš nepřiblížili. Při
používání blesku mohou prsty vytvořit nežádoucí
stíny.
22
Stručný návod - Základy
Vyfotografování snímku
Volba automatického režimu záznamu
Podle svých fotografických požadavků si můžete vybrat mezi dvěma automatickými
režimy záznamu (Auto nebo Premium Auto).
Nastavení
Ikona zobrazená
Popis
na stránce
režimu REC
R Auto
Ÿ
Premium
Auto
1.
Toto je standardní automatický režim.
V záznamovém režimu Premium Auto fotoaparát
automaticky rozpozná, zda fotografujete objekt
nebo krajinu, a další podmínky. Záznamový režim
Premium Auto poskytuje snímky vyšší kvality, než
standardní záznamový režim Auto.
• V režimu Premium Auto trvá zpracování
obrazových dat po vyfotografování déle než
v režimu Auto.
• Vyžaduje také více energie (a rychleji vybíjí
baterie) než režim Auto.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) fotoaparát zapněte.
Fotoaparát vstoupí do režimu REC.
• Pokud je fotoaparát v režimu PLAY, stiskněte spoušť.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
3.
Stiskem tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte první možnost
na ovládacím panelu (Automatický režim záznamu).
23
Stručný návod - Základy
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] vyberte „Auto“ nebo
„Premium Auto“, poté stiskněte tlačítko [SET].
Vybraný automatický režim záznamu se aktivuje.
Ikona automatického režimu záznamu
[ON/OFF] (Vypínač)
Tlačítko spouště
Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 121)
Displej
Vyfotografování snímku
1.
Fotoaparát namiřte na objekt.
Pokud používáte režim Premium Auto, ve spodním pravém rohu displeje se
zobrazí text s popisem typu záběru, který fotoaparát detekoval.
• Pokud chcete, můžete snímek přiblížit.
Ovladač zoomu
w Širokoúhlý
záběr
z Teleobjektiv
24
Stručný návod - Základy
2.
Namáčknutím spouště zaostřete
snímek.
Zadní indikátor
Až bude záběr zaostřen, fotoaparát
pípne a zadní indikátor se spolu
s rámečkem ostření rozsvítí zeleně.
Rámeček ostření
Namáčknutí
Lehce
stiskněte,
dokud se
tlačítko
nezastaví.
Pípnutí (snímek je zaostřen.)
3.
Při namáčknutí spouště do poloviny fotoaparát
automaticky nastaví expozici a zaostří na
objekt, na který je právě zaměřen. Zvládnutí
síly stisku, která je potřebná k namáčknutí
a úplnému stisku spouště, je důležitou
dovedností k pořizování dobře vypadajících
obrázků.
Udržujte fotoaparát v klidu a domáčkněte spoušť.
Snímek je vyfotografován.
Úplný stisk
Klapnutí
(snímek je vyfotografován.)
Natáčení videoklipu
[0] (Videoklip)
Tlačítkem
[0] (Videoklip) spusťte
záznam videoklipu.
Chcete-li záznam
zastavit, znovu stiskněte
[0] (Videoklip).
Podrobnosti na
straně 38.
25
Stručný návod - Základy
. Snímek se nezaostří...
Pokud zůstane rámeček ostření červený a zadní indikátor bliká zeleně, znamená to,
že snímek není zaostřen (protože objekt je příliš blízko, apod.). Fotoaparát namiřte
znovu na objekt a pokuste se zaostřit znovu.
. Fotografování v režimu Auto
Pokud není objekt ve středu rámečku...
Názvem „Zámek ostření“ (strana 50) se označuje technika, kterou můžete použít,
pokud chcete vyfotografovat snímek, na němž není objekt, na který se má zaostřit,
umístěn ve středu displeje.
Sledování pohybu pohybujícího se objektu
Namáčkněte spoušť a fotoaparát začne sledovat pohybující se objekt a automaticky
jej zaostří. Další informace naleznete v kapitole „O Tracking“ (strana 52).
. Fotografování v režimu Premium Auto
• Při fotografování v režimu Premium Auto fotoaparát kromě nastavení rychlosti
závěrky, clony a citlivosti ISO automaticky provádí následující operace.
– Automatické ostření probíhá normálně při namáčknutí spouště.
– Režim Make-up (strana 35)
Při výchozím nastavení fotoaparátu (po zakoupení) se při volbě automatického
záznamového režimu Premium Auto (strana 23) aktivuje funkce Make-up.
• Při fotografování v režimu Premium Auto může kvůli pohybu objektivu docházet ke
vzniku vibrací a hluku. Nejedná se o závadu.
• Při fotografování v režimu Premium Auto se na displeji může zobrazit zpráva
„Zpracování režimu Premium Auto.“. Pokud máte dojem, že zpracování dat trvá
fotoaparátu příliš dlouho, zkuste místo toho fotografovat ve standardním režimu
Auto.
• V některých případech nemusí režim Premium Auto vyhodnotit fotografické
prostředí správně. Pokud se tak stane, fotografuje ve standardním režimu Auto.
26
Stručný návod - Základy
Prohlížení snímků
Chcete-li na displeji fotoaparátu prohlížet snímky, pokračujte podle následujících
pokynů.
• Informace týkající se přehrávání videoklipů naleznete na straně 65.
1.
Tlačítkem [p] (PLAY) aktivujte
režim PLAY.
[p] (PLAY)
• Zobrazí se jeden ze snímků
uložených v paměti.
• Připojeny budou také údaje
o zobrazeném snímku (strana 10).
• Údaje lze zrušit, aby byl zobrazen
pouze snímek (strana 11).
• Pootočením ovladače zoomu
směrem k z můžete snímek přiblížit (strana 66). Pokud fotografujete snímek,
který je pro vás velmi důležitý, doporučujeme, abyste si jej po vyfotografování
zvětšili a zkontrolovali podrobnosti.
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] procházejte obrázky.
• Při přidržení tlačítek bude procházení probíhat vysokou rychlostí.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Při namáčknutí spouště v režimu PLAY nebo během zobrazení nabídky se
fotoaparát přepne přímo do režimu REC.
27
Stručný návod - Základy
Odstraňování snímků a videoklipů
Jestliže dojde k zaplnění paměti, lze nepotřebné
snímky a videoklipy odstranit, aby se uvolnilo
místo a bylo možno zaznamenávat další snímky.
• Uvědomte si, že operaci odstranění souboru
(snímku) nelze vzít zpět.
• Odstranění audioklipu (strana 74) způsobí
odstranění snímku i zvukového souboru.
Panel PLAY
Ü (Odstranit)
. Odstranění jednoho souboru
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte
na panelu PLAY ikonu Ü (Odstranit), poté stiskněte
tlačítko [SET].
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6]
procházejte soubory, dokud se nezobrazí ten, který si
přejete odstranit.
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Odstranit“,
poté stiskněte tlačítko [SET].
• Chcete-li odstranit další soubory, opakujte kroky 3 a 4.
• Chcete-li operaci odstranění ukončit, stiskněte tlačítko [MENU].
28
Stručný návod - Základy
. Odstranění určitých souborů
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte na panelu
PLAY ikonu Ü (Odstranit), poté stiskněte tlačítko [SET].
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Odstranit
soubory“, poté stiskněte tlačítko [SET].
• Zobrazí se stránka k výběru souborů.
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8], [2], [4] nebo [6] přemístěte
rámeček výběru na požadovaný soubor, který si přejete odstranit, poté
stiskněte tlačítko [SET].
• Vybere se zaškrtávací políčko právě zvoleného souboru.
5.
Chce-li vybrat další soubory, opakujte krok 4. Po dokončení výběru
souborů stiskněte [MENU].
6.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Ano“, poté
stiskněte tlačítko [SET].
• Vybrané soubory budou odstraněny.
• Chcete-li operaci odstranění ukončit, stiskněte tlačítko [MENU].
. Odstranění všech souborů
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte na panelu
PLAY ikonu Ü (Odstranit), poté stiskněte tlačítko [SET].
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Odstranit
všech.soubory“, poté stiskněte tlačítko [SET].
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Ano“, poté
stisknutím tlačítka [SET] odstraňte všechny soubory.
Na displeji se zobrazí zpráva „Neexistují žádné soubory.“.
29
Stručný návod - Základy
Bezpečnostní pokyny k fotografování
Ovládání
• Pokud bliká zadní indikátor zelenou barvou, nikdy neotevírejte kryt baterie. Může
tak dojít k chybnému uložení právě ukládaného snímku, poškození ostatních
snímků uložených v paměti, poruše fotoaparátu, apod.
• Pokud do objektivu dopadá nežádoucí světlo, při fotografování zastiňte objektiv
rukou.
Zobrazení na displeji během fotografování snímků
• Jasové podmínky objektu mohou způsobit zpomalení reakce displeje a vytvoření
digitálního šumu na displeji.
• Zobrazení na displeji slouží k vytvoření fotografické kompozice. Skutečný snímek
bude vyfotografován v kvalitě nastavené parametrem obrazové kvality (strana 60).
Fotografování v interiérech při zářivkovém osvětlení
• Drobné blikání zářivek může ovlivnit jas nebo barvu snímku.
. Omezení automatického ostření
• Za následujících podmínek nemusí být správné zaostření možné.
– Plnobarevná stěna nebo jiný objekt s malým kontrastem
– Objekt v intenzivním protisvětle
– Velmi lesklý objekt
– Rolety nebo jiné objekty s opakujícím se horizontálním vzorem
– Několik objektů v různých vzdálenostech od fotoaparátu
– Objekt ve tmavém místě
– Pohyb fotoaparátu během fotografování
– Rychle se pohybující objekt
– Objekty mimo rozsah ostření fotoaparátu
• Pokud nelze zaostřit správně, zkuste použít zámek ostření (strana 50) nebo Ruční
ostření (strana 49).
30
Stručný návod - Základy
Zásady fotografování
Používání ovládacího panelu
Ovládací panel lze použít ke konfiguraci nastavení fotoaparátu.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
• Ovládací panel můžete vyvolat také
stisknutím tlačítka [SET] směrem k [2].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8]
nebo [2] vyberte nastavení, které si
přejete změnit.
Tím se vybere jedna z ikon ovládacího panelu
a zobrazí se její nastavení.*
Dostupná nastavení
Ovládací panel
1
2
3
4
5
1Automatický režim záznamu (strana 23)
2Blesk (strana 32)
3Samospoušť (strana 34)
4Režim Make-up (strana 35)
5Výběr scénického režimu BEST SHOT
(strana 42)
* Položky zobrazené na ovládacím panelu se podle režimu záznamu liší.
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] změňte nastavení.
4.
Chcete-li upravit další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.
5.
Poté, co budou všechna nastavení upravena podle vašeho požadavku,
stiskněte [SET].
Tímto způsobem se použije vybrané nastavení a obnoví se režim REC.
Pokud jste vybrali „BS“, objeví se nabídka scénických režimů BEST SHOT.
• Ovládací panel můžete zavřít tlačítkem [MENU].
• Pro každou možnost ovládacího panelu (strana 9), která je přepnuta na své
výchozí nastavení (reset), se nezobrazuje žádná ikona. Ikona se objeví, pouze
pokud nastavení odpovídající možnosti ovládacího panelu změníte. Následující
parametry jsou výchozím nastavením pro možnosti ovládacího panelu:
– Blesk: Automatický blesk
– Samospoušť: Vypnout
– Make-up: Vypnout
• Kromě výše uvedeného lze konfigurovat i další nastavení (strana 47).
31
Zásady fotografování
Používání blesku (Blesk)
1.
V režimu REC stiskněte
tlačítko [SET] směrem
k [2].
2.
Stisknutím tlačítka [SET]
směrem k [4] nebo [6]
vyberte požadované
nastavení blesku, poté
stiskněte tlačítko [SET].
Blesk
• Pokud na displeji nejsou žádné indikátory, můžete mezi jednotlivými režimy
blesku procházet stisknutím tlačítka [SET] směrem k [2]. Stisknutím tlačítka
[SET] směrem k [8] můžete zapínat nebo vypínat zobrazování informací
(strana 11).
Nastavení
>
Automatický
blesk
Ikona zobrazená
Popis
na stránce
režimu REC
Žádná
Blesk se spustí automaticky na základě
expozice (úroveň světla a jasu).
? Bez blesku
Blesk se nespouští.
< S bleskem
Blesk se aktivuje vždy. Toto nastavení lze
použít k rozjasnění objektu, který normálně
vychází tmavý kvůli dennímu světlu nebo
protisvětlu (synchronizace na denní světlo).
¥ Korekce
červených očí
Blesk se spustí automaticky. Tento typ blesku
lze použít k omezení červené barvy v očích
objektu.
3.
Stiskem spouště fotografujte.
< indikuje spuštění blesku.
Zadní indikátor
Během nabíjení blesku oranžově bliká, což
znamená, že fotografování není v tuto chvíli
možné.
• Dokud indikátor nepřestane oranžově blikat
(což znamená dokončení nabíjení blesku),
nelze další snímek s bleskem fotografovat.
• Informace týkající se dosahu blesku naleznete na straně 124.
32
Zásady fotografování
• Cizí materiál na okénku blesku může se světlem blesku reagovat, a vytvářet tak
určitý kouř a neobvyklý zápach. I když se nejedná o závadu, pokud na okénku
blesku ulpí mastnota z vašich prstů a jiný cizí materiál, jejich pozdější čištění může
být obtížné. Z tohoto důvodu byste si měli osvojit zvyk okénko pravidelně stírat
měkkou suchou tkaninou.
• Dejte pozor, abyste si svými prsty a řemínkem nezablokovali blesk.
• Dosažení požadovaného efektu nemusí být možné, pokud je objekt příliš daleko
nebo příliš blízko.
• Doba nabití blesku (strana 124) závisí na provozních podmínkách (stav baterie,
teplota prostředí, apod.).
• Fotografování při slabém osvětlení s vypnutým bleskem vyvolá pomalou rychlost
závěrky, která může způsobit rozostření obrazu vzhledem k pohybu fotoaparátu.
Za těchto podmínek zajistěte fotoaparát stativem apod.
• Při korekci červených očí se blesk spustí automaticky podle parametrů expozice.
V prostředí s jasným osvětlením se nespustí.
• Přítomnost venkovního slunečního světla, zářivkového osvětlení nebo jiného
světelného zdroje může na snímku způsobit abnormální barvy.
• Při fotografování v místech, kde je použití blesku zakázáno, použijte nastavení
? (Bez blesku).
Potlačení jevu červených očí
Blesk použitý k fotografování v noci nebo v tlumeně osvětleném prostředí může
vyvolat červené skvrny v očích osob na snímku. Příčinou je odraz světla blesku od
sítnice oka. Pokud je zvolen režim blesk s potlačením červených očí, fotoaparát
aktivuje nejprve úvodní blesk, který způsobí přivření duhovky všech osob a sníží
pravděpodobnost vzniku červených očí.
Při použití režimu potlačení červených očí mějte na paměti následující důležité
zásady.
• Potlačení jevu červených očí nebude fungovat, pokud se lidé na snímku nebudou
dívat přímo do fotoaparátu (blesku).
• Potlačení jevu červených očí nemusí fungovat dobře, pokud jsou objekty dále od
fotoaparátu.
33
Zásady fotografování
Používání samospouště (Samospoušť)
Při fotografování se samospouští se při stisku spouště aktivuje časovač. Závěrka se
uvolní a snímek vyfotografuje až po uplynutí nastaveného časového intervalu.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte třetí možnost
shora ovládacího panelu (Samospoušť).
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] vyberte požadované
nastavení, poté stiskněte tlačítko [SET].
Nastavení
Ikona zobrazená
Popis
na stránce
režimu REC
Ñ
Samospoušť
10s
Samospoušť 10 s
Samospoušť 2 s
• Při fotografování za podmínek, které zpomalují
rychlost závěrky, můžete toto nastavení použít,
aby nedocházelo k rozostření snímku vlivem
pohybu fotoaparátu.
Ì
Samospoušť
2s
Vyfotografuje tři snímky: jeden snímek za 10 s po
stisku spouště a další dva snímky okamžitě poté,
co bude fotoaparát připraven k fotografování po
prvním snímku. Doba, za kterou bude fotoaparát
po vyfotografování jednoho snímku připraven na
další, závisí na nastavení velikosti a kvality snímku,
na tom, zda je či není ve fotoaparátu vložena
paměťová karta, a na podmínce nabíjení blesku.
Ï
Samospoušť
x3
(Trojnásobná
samospoušť)
Î
Samospoušť
vypn.
Žádná
Vypnutí samospouště.
• Během odpočítávání samospouště přední indikátor bliká.
• Probíhající odpočet samospouště lze stiskem [SET]
přerušit.
Přední indikátor
• Samospoušť nelze použít s těmito funkcemi:
sekvenční režim, některé scénické režimy BEST SHOT
• Trojnásobnou samospoušť nelze použít s těmito funkcemi:
Videoklip, Make-up
34
Zásady fotografování
Pořizování nádherných portrétů (funkce Make-up)
Díky funkci Make-up, která vyhlazuje strukturu pokožky objektu a zjemňuje obličejové
stíny způsobené ostrým slunečním světlem, získáte lépe vypadající portréty.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte druhou
možnost zdola ovládacího panelu (funkce Make-up).
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] vyberte „Make-up:
Zap.“, poté stiskněte tlačítko [SET].
Nastavení
Ikona zobrazená
na stránce
režimu REC
± Zapnout
½ Vypnout
4.
Popis
Funkce Make-up je zapnuta.
Žádná
Funkce Make-up je vypnuta.
Fotoaparát namiřte na objekt a fotografujte.
• Zapnutím funkce Make-up se automaticky zapne režim Vyhledávání tváře
(strana 53).
• Funkci Make-up nelze použít s těmito funkcemi:
Záznam videoklipu, některé scénické režimy BEST SHOT, sekvenční režim,
trojnásobná samospoušť
Fotografování se zoomem
Váš fotoaparát je vybaven pětinásobným optickým zoomem (mění ohniskovou
vzdálenost objektivu), který lze použít v kombinaci s digitálním zoomem (digitálně
zvětší centrální úsek snímku) a získat tak celkový zoom 5X až 79,7X. Bod zhoršené
kvality závisí na velikosti snímku (strana 37).
35
Zásady fotografování
1.
V režimu REC upravte úroveň zoomu pomocí ovladače zoomu.
w Širokoúhlý
záběr
z Teleobjektiv
Ovladač zoomu
w (Širokoúhlý záběr) : Zmenší velikost objektu a rozšíří rozsah.
z (Teleobjektiv)
: Zvětší objekt a zúží rozsah.
2.
Stiskem spouště vyfotografujte snímek.
• Během zapnutí funkce časové razítko (strana 94) je digitální zoom vyřazen.
• Čím vyšší je úroveň digitálního zoomu, tím hrubší je zaznamenaný obraz.
Všimněte si, že fotoaparát má také funkci, která umožňuje fotografovat s digitálním
zoomem bez snížení kvality snímku (strana 37).
• Při fotografování se zoomem s nastavením teleobjektiv se doporučuje použít stativ,
proti rozostření obrazu způsobenému pohybem fotoaparátu.
• Při použití zoomu se mění clona objektivu.
• Při natáčení videoklipu je k dispozici pouze digitální zoom. Rozsah nastavení
optického zoomu lze upravit dříve, než zahájíte stiskem spouště natáčení
videoklipu.
. Bod přepínání optického a digitálního zoomu
Pokud podržíte ovladač zoomu směrem k z (Teleobjektiv), činnost zoomu se po
dosažení maximální úrovně optického zoomu zastaví. Na okamžik uvolněte ovladač
zoomu a pak jej přidržte směrem k z (Teleobjektiv). Fotoaparát se přepne na
digitální zoom, který lze použít k nastavení ještě vyšší úrovně zoomu.
• Aktuální úroveň zoomu je během použití zoomu znázorněna na indikátoru zoomu
na displeji.
Indikátor zhoršení kvality snímku
Rozsah ostření
(Zobrazen pro automatické ostření, ostření makro a ruční
ostření.)
Indikátor zoomu
36
Zásady fotografování
Rozsah nezhoršené kvality
snímku
Rozsah zhoršené kvality
snímku
5X až 36X
1X
Bod přepínání optický/digitální zoom
20X až 79,7X
Ukazatel zoomu
(Indikuje aktuální zoom.)
• 5X optický zoom
Zhoršení kvality snímku
• Bod zhoršené kvality závisí na
velikosti snímku (strana 58). Čím
je velikost nižší, tím je úroveň
zoomu, kterou můžete použít
před dosažením bodu zhoršené
kvality, vyšší.
• I když digitální zoom obecně
způsobuje snížení kvality snímku,
u snímků velikosti „10 M“
a menších lze použít některou
úroveň digitálního zoomu bez
snížení kvality snímku. Rozsah,
ve kterém můžete použít digitální
zoom bez snížení kvality, je
vyznačen na displeji. Bod
zhoršené kvality závisí na
velikosti snímku.
Velikost
Maximální
snímku úroveň zoomu
Hranice zoomu
bez zhoršení
kvality
16 M
3:2
20,0X
5,0X
10 M
25,3X
6,3X
5M
36,0X
9,0X
3M
44,9X
11,3X
VGA
79,7X
36,0X
16:9
37
Zásady fotografování
Natáčení videoklipů a zvuku
Natáčení videoklipu
1.
Nastavení kvality pro videoklip (strana 60).
Délka videoklipu, který můžete natočit, závisí na zvoleném nastavení kvality.
2.
V režimu REC nasměrujte
fotoaparát na objekt a poté
stiskněte tlačítko
[0] (Videoklip).
[0] (Videoklip)
Zbývající doba záznamu
(strana 122)
Spustí se natáčení a na displeji se
zobrazí Y.
Nahrávka videoklipu obsahuje
i monofonní zvuk.
• Okamžitě po stisku tlačítka
[0] (Videoklip) se fotoaparát
Doba záznamu
automaticky zaostří na objekt
umístěný ve středu displeje.
Během natáčení videoklipu zůstane ostření pevně nastaveno.
3.
Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko [0] (Videoklip) znovu.
• Délka každého videoklipu může být až 29 min. Záznam videoklipu se po
29 min. automaticky ukončí. Záznam videoklipu se automaticky ukončí i tehdy,
jestliže dojde k zaplnění paměti ještě před zastavením záznamu stiskem
[0] (Videoklip).
Natáčení v režimu BEST SHOT
V režimu BEST SHOT (strana 42) si můžete vybrat scénický režim, který odpovídá
typu videoklipu, který chcete natočit. Fotoaparát se nastaví automaticky a pokaždé
umožní natočení nádherných videoklipů. Při volbě určitých režimů BEST SHOT není
natáčení videoklipu možné.
38
Natáčení videoklipů a zvuku
• Při natáčení delšího videoklipu může být fotoaparát na dotek poněkud horký. To je
normální a nejedná se o závadu.
• Fotoaparát může nahrávat také zvuk. Při natáčení videoklipů
dodržujte následující pokyny.
– Dbejte, abyste si mikrofon nezakryli prsty apod.
– Dosažení kvalitního záznamu není možné, pokud je
fotoaparát příliš daleko od zdroje zvuku.
Mikrofon
– Manipulace s tlačítky fotoaparátu během natáčení může
způsobit hluk ve zvukovém záznamu.
• Při natáčení velmi jasných objektů se může na displeji objevit
svislý pruh nebo růžový odstín. Nejedná se o závadu.
• Při použití interní paměti fotoaparátu nebo určitých typů paměťových karet může
docházet ke zpomalení rychlosti zpracování. Pokud je to možné, použijte
paměťovou kartu typu Ultra High-Speed. Mějte však na paměti, že všechny
operace nejsou zaručeny ani při použití paměťové karty typu Ultra High-Speed. Při
nastavení určité kvality videoklipu může záznam dat trvat příliš dlouhou dobu, což
může během přehrávání způsobovat výpadky v obraze a/nebo zvuku. Pokud se
tak stane, na displeji budou blikat ikony » a Y.
• Při natáčení videoklipu lze k přibližování používat pouze digitální zoom. Protože
optický zoom není během natáčení videoklipu k dispozici, nastavte jej před
zahájením záznamu tlačítkem [0] (Videoklip).
• Vliv pohybu fotoaparátu v záběru je zřetelnější, pokud natáčíte zblízka nebo
s velkou úrovní zoomu. Z tohoto důvodu se v těchto podmínkách doporučuje stativ.
• Během natáčení videoklipu zůstane ostření pevně nastaveno.
39
Natáčení videoklipů a zvuku
Pouze zvukový záznam a přehrávání (Hlasový záznam)
Hlasový záznam vám umožní nahrávat pouze zvuk, bez obrázku nebo videoklipu.
• Informace týkající se možností hlasového záznamu naleznete na straně 122.
. Pouze zvukový záznam
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
Stiskem tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte první možnost
na ovládacím panelu zespodu (BS) a poté stiskněte tlačítko [SET]
(strana 31).
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8], [2], [4] nebo [6] vyberte
scénu „Hlasový záznam“, poté stiskněte tlačítko [SET].
Na displeji se zobrazí `.
4.
Chcete-li zahájit natáčení, stiskněte spoušť.
Doba záznamu
• V průběhu záznamu bliká zadní indikátor zeleně.
• Pokud během záznamu stisknete tlačítko [SET],
do záznamu se vloží značka. Během přehrávání
budete moci na značky v záznamu skočit.
5.
Pokud chcete záznam zvuku zastavit,
stiskněte spoušť znovu.
• Chcete-li vytvořit jiný audiozáznam, opakujte
Zbývající doba
kroky 4 a 5.
záznamu
• Chcete-li režim Hlasový záznam vypnout,
stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte první možnost shora
na ovládacím panelu (Automatický režim záznamu), poté vyberte R (Auto)
nebo Ÿ (Premium Auto).
• Chcete-li během audiozáznamu zapínat a vypínat displej, můžete stisknout tlačítko
[SET] směrem k [8].
• Pokud je obsah displeje vypnutý, výběrem scény „Hlasový záznam“ se displej
okamžitě vypne (strana 11).
Podrobnosti týkající se audiodat
• Audiosoubory lze na počítači přehrávat pomocí přehrávače Windows Media Player
nebo QuickTime.
– Audiodata: WAVE/IMA-ADPCM (přípona WAV)
40
Natáčení videoklipů a zvuku
. Přehrávání audiozáznamu
1.
V režimu PLAY zobrazte stisknutím tlačítka
[SET] směrem k [4] nebo [6] soubor
hlasového záznamu, který chcete přehrát.
Místo snímku bude u souboru hlasového záznamu
zobrazen symbol `.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip) spusťte přehrávání.
Ovládací prvky k přehrávání hlasových záznamů
Rychle vpřed/rychle vzad
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [4] nebo [6].
Přehrávání/Pozastavení
Stiskněte tlačítko [SET].
Skok na značku
Během pauzy přeskočte stisknutím tlačítka [SET]
směrem k [4] nebo [6] na další značku a poté
stisknutím tlačítka [SET] pokračujte v přehrávání.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [2], poté
stiskněte tlačítko [SET] směrem k [8] nebo [2].
Vypnutí/zapnutí displeje
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [8].
Ukončení přehrávání
Stiskněte [0] (Videoklip).
• Informace týkající se odstranění hlasového záznamu naleznete na straně 28.
41
Natáčení videoklipů a zvuku
Používání scénických režimů BEST SHOT
BEST SHOT vám nabízí kolekci ukázkových „scén“, které představují řadu různých
podmínek fotografování. Pokud budete chtít nastavení fotoaparátu změnit, stačí
vyhledat scénu odpovídající výsledku, jakého chcete dosáhnout, a fotoaparát se
nastaví automaticky. Minimalizuje se tak pravděpodobnost zkažené fotografie kvůli
špatnému nastavení expozice a rychlosti závěrky.
. Některé scénické režimy
Portrét
Krajina
Noční scéna
Noční scéna Portrét
Fotografování v režimu BEST SHOT
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
Stiskem tlačítka [SET] směrem k [8]
nebo [2] vyberte první možnost na
ovládacím panelu zespodu (BS) a poté
stiskněte tlačítko [SET] (strana 31).
Zobrazí se nabídka scénických režimů BEST
SHOT.
• Výchozím nastavením je R (Auto) nebo
Ÿ (Premium Auto).
3.
Právě zvolený scénický režim
(s rámečkem)
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8],
[2], [4] nebo [6] přemístěte rámeček na
požadovanou scénu, kterou si přejete
vybrat.
• Nabídka má několik stránek. Stisknutím
tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2]
procházejte stránkami nabídky.
• O právě vybrané scéně můžete získat
informace. Podrobnosti na straně 43.
42
Název režimu
Číslo režimu
Používání scénických režimů BEST SHOT
4.
Tlačítkem [SET] nakonfigurujete fotoaparát na nastavení právě zvolené
scény.
Návrat do režimu REC.
• Nastavení vybraného scénického režimu zůstává v platnosti až do výběru
režimu jiného.
• Chcete-li vybrat jiný režim BEST SHOT, opakujte výše uvedený postup od
kroku 1.
5.
Stiskněte spoušť (pokud fotografujete snímek) nebo tlačítko
[0] (Videoklip) (pokud natáčíte videoklip).
• Pokud se chcete vrátit do automatického režimu záznamu, stiskněte [SET],
vyberte první možnost ovládacího panelu (Automatický režim záznamu) a poté
výberte R (Auto) nebo Ÿ (Premium Auto).
. Informace o scénickém režimu
Chcete-li o režimu zjistit další podrobnosti, na stránce
výběru scénického režimu jej vyberte pomocí rámečku
a ovladač zoomu poté pootočte libovolným směrem.
• Chcete-li se vrátit do nabídky scénického režimu, znovu
pootočte ovladač zoomu.
• Scénami procházejte stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [4] nebo [6].
• Chcete-li fotoaparát nakonfigurovat na nastavení právě
zvolené scény, stiskněte [SET].
43
Používání scénických režimů BEST SHOT
. Upozornění týkající se režimů BEST SHOT
• Některé režimy BEST SHOT nelze použít během natáčení videoklipu.
• Scénický režim „For YouTube“ nelze použít během fotografování snímku.
• Režim „Hlasový záznam“ nelze použít při fotografování snímku ani natáčení
videoklipu.
• U některých scén (např. „Noční scéna“ a „Ohňostroj“) dochází ke zpomalení
rychlosti závěrky. Protože pomalá rychlost závěrky zvyšuje pravděpodobnost
vzniku digitálního šumu ve snímku, fotoaparát u snímků pořízených v těchto
režimech automaticky provádí digitální omezení šumu. Ukládání snímku tak potrvá
delší dobu, což je indikováno zeleným blikáním zadního indikátoru. Během této
doby neprovádějte žádné důležité operace. Při fotografování s pomalou rychlostí
závěrky se vyplatí použít stativ, aby se zabránilo rozmazání snímků z důvodu
pohybu fotoaparátu.
• Režim BEST SHOT „YouTube“ umožňuje natáčení videoklipů optimalizovaných
k přenosu na YouTube. Videoklipy pořízené pomocí režimu „YouTube“ se ukládají
do zvláštní složky umožňující jejich snadné vyhledání pro přenos (strana 89).
• Váš fotoaparát obsahuje scénický režim, který optimalizuje nastavení pro snímky
k vystavování na aukcích. Ukázková scéna se jmenuje „For eBay“ nebo „Aukce“
(podle modelu vašeho fotoaparátu). Obrázky, které jste pořídili pomocí režimu
Aukce, se ukládají do zvláštní složky, takže je můžete v počítači snadno najít
(strana 89).
• Vysoká citlivost
– Nastavení Vysoká citlivost se při aktivaci blesku vypíná.
– Vysoká citlivost nemusí přinášet požadované výsledky ve velmi tmavých
podmínkách.
– Při fotografování s pomalými rychlostmi závěrky používejte stativ, aby se
zabránilo rozmazání z důvodu pohybu fotoaparátu.
– Při určitých světelných podmínkách fotoaparát provádí automatické filtrování
šumu, aby se omezil digitální šum ve snímku. Tato operace způsobí, že uložení
snímku a příprava na další fotografování trvá déle než normálně.
• Scény režimu BEST SHOT nebyly pořízeny tímto fotoaparátem.
• Snímky pořízené pomocí režimu BEST SHOT nemusí přinést očekávané výsledky,
závisí na podmínkách fotografování a dalších faktorech.
• Nastavení fotoaparátu, které jste po volbě režimu BEST SHOT uskutečnili, lze
změnit. Mějte však na paměti, že se nastavení BEST SHOT vrátí při volbě jiného
režimu BEST SHOT nebo vypnutí fotoaparátu na výchozí hodnoty.
44
Používání scénických režimů BEST SHOT
Fotografování s uměleckými efekty (ART SHOT)
Díky řadě uměleckých efektů se i z obyčejných běžných objektů stanou nové
a vzrušující prvky.
Režim
Popis
Fotoaparát na hraní
Ztmaví okraje a změní odstíny tak, že scéna bude vypadat
jako pořízená fotoaparátem na hraní.
Měkké zaostření
Celkovým rozostřením vznikne tajuplně měkký efekt.
Světlý odstín
Oslabením kontrastu se vytvoří elegantně tlumený efekt.
Pop-styl
Zdůrazněním saturace se dosáhne bohatších barev.
Sépie
Barvy typu sépie slouží k vytvoření retro efektu.
Černobílý snímek
Zesílením kontrastu se vytvoří efekt zrnitého tisku.
Miniatura
Částečným rozostřením vznikne snímek, který vypadá jako
miniatura.
Rybí oko
Zábavný efekt, který vypadá, jako by byl snímek
vyfotografován objektivem typu rybí oko.
1.
Vyberte scénický režim BEST SHOT který chcete použít, a poté
stiskněte [SET].
Vyberte mezi režimy: Fotoaparát na hraní, Měkké zaostření, Světlý odstín,
Pop-styl, Sépie, Černobílý snímek, Miniatura, Rybí oko.
2.
Stiskem spouště fotografujte.
Po stisku spouště se na displeji zobrazí zpráva „V provozu... Čekejte prosím...“,
která oznamuje, že probíhá záznam. Během zobrazení zprávy držte fotoaparát
v klidu, bez pohybu. Dokončení záznamu trvá po zobrazení zprávy jistou dobu.
Během zobrazení zprávy je fotografování vypnuto.
• Během kompozice snímku nelze nelze sledovat výsledek efektu na displeji
fotoaparátu.
• Funkce „Vyhled.tváře“ a „Make-up“ je během fotografování v režimu ART SHOT
neaktivní.
45
Používání scénických režimů BEST SHOT
Fotografování auto-portrétu (Autoportrét)
Díky této funkci si můžete vyfotografovat svůj vlastní autoportrét pouhým namířením
fotoaparátu na svou tvář.
K dispozici jsou dva scénické režimy BEST SHOT Auto-portrét.
• Auto-portrét (1 osoba) : Fotografuje při detekci tváře nejméně jedné osoby, včetně
vás.
• Auto-portrét (2 osoby) : Fotografuje při detekci tváře nejméně dvou osob, včetně
vás.
1.
Z nabídky scénických režimů BEST SHOT vyberte „Auto-portrét
(1 osoba)“ nebo „Auto-portrét (2 osoby)“.
2.
Domáčkněte spoušť a fotoaparát namiřte na sebe.
Zhruba tři sekundy po stisku spouště se fotoaparát přepne
do pohotovostního režimu automatické závěrky a zahájí
detekci tváří. Až fotoaparát zjistí specifikovaný počet tváří,
zaostří a nastaví správnou úroveň expozice, dvakrát pípne
a uvolní závěrku automaticky.
• Ozve se zvuk závěrky a přední indikátor při uvolnění
závěrky dvakrát zabliká.
• Chcete-li pohotovostní režim automatické závěrky zrušit, stiskněte
[p] (PLAY).
• Pokud fotoaparát zůstává v pohotovostním režimu automatické závěrky bez
uvolnění závěrky, můžete fotografovat dalším plným stiskem spouště.
• V prostorech se slabším osvětlením mohou být snímky vyfotografované s funkcí
Auto-portrét rozmazané. Důvodem je velmi pomalá rychlost závěrky.
• V pohotovostním režimu automatické závěrky je časový interval automatického
vypnutí fotoaparátu (strana 97) pevně nastaven na pět minut. Režim spánku
(strana 96) je při používání automatické závěrky vyřazen.
46
Používání scénických režimů BEST SHOT
Pokročilé nastavení
Následující nabídky můžete používat ke konfiguraci nejrůznějších nastavení
fotoaparátu.
• Obsah nabídky a ovládání režimu REC a PLAY se liší. Tento oddíl popisuje
ovládání prostřednictvím nabídky režimu REC. Informace o ovládání
prostřednictvím nabídky PLAY naleznete na straně 69.
Používání nabídek na displeji
. Příklad ovládání nabídky REC
1.
V režimu REC stiskněte [MENU].
Zobrazí se stránka s nabídkou REC.
2.
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4]
nebo [6] vyberte záložku, kde je
umístěna položka nabídky, kterou
hodláte konfigurovat.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8]
nebo [2] vyberte požadovanou položku
nabídky, poté stiskněte [SET] směrem
k [6].
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8]
nebo [2] změňte nastavení vybrané
položky nabídky.
5.
Až dokončíte všechna nastavení tak, jak
potřebujete, stiskem tlačítka [SET] je
potvrďte a vraťte se na stránku
hledáčku.
• Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4]
místo stisku dolů se použije vybrané
nastavení bez opuštění stránky
s nabídkou.
• Chcete-li po stisku tlačítka [SET] směrem
k [4], které slouží k návratu na výběr
položky nabídky, nakonfigurovat nastavení
na jiné záložce, stiskem tlačítka [SET]
směrem k [8] nebo [MENU] přemístěte
zvýraznění na záložky a poté stiskem
tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6]
vyberte požadovanou záložku.
47
[MENU]
Příklad:
Když byla na záložce
„Velikost“ vybrána
položka „Kvalita“
Záložky
Nastavení
Vybraná položka
nabídky
Pokročilé nastavení
• [MENU] je praktickou pomůckou k navigaci mezi záložkami a nabídkami.
– Stisknutím tlačítka [MENU] při vybrané záložce se zobrazí stránka hledáčku.
– Stisknutím tlačítka [MENU] během vybrané položky nebo nastavení proběhne
návrat v tomto pořadí: Nastavení * Položky nabídky * Záložka.
• Některé z položek v nabídce, které se zobrazují, nemusí být použitelné, závisí to
na režimu záznamu.
. Ovládání nabídky REC v této příručce
Ovládání nabídky REC jsou v této příručce znázorněna podle vyobrazení níže.
Následující postup je totožný s postupem popsaným v odstavci „Příklad ovládání
nabídky REC“ na straně 47.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4]
nebo [6] vyberte záložku „Kvalita“.
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ * Velikost
Stiskněte tlačítko Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8]
[MENU].
nebo [2] vyberte „Velikost“, poté
stiskněte tlačítko [SET] směrem k [6].
48
Pokročilé nastavení
Nastavení režimu REC (REC)
Výběr režimu ostření (Ostření)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Ostření
• Jediným dostupným režimem ostření při aktivaci funkce vyhledávání tváře je
automatické ostření. Chcete-li vybrat jiný režim ostření, nejprve funkci vyhledávání
tváře vypněte (strana 53).
Nastavení
Q
Automatické
ostření
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu
REC
Žádná
Režim ostření
Typ
záběru
Fotografie Videoklipy
Běžný
záznam
Automaticky
´ Makro
Při
záběrech
zblízka
)
Nekonečno
Krajina
a další
vzdálené
objekty
Pevný
W Ruční
ostření
Pokud
chcete
ostřit ručně
Ruční
Pevné
ohnisko
Přibližný rozsah
zaostření*1
Fotografie
Videoklipy
10 cm až 9
(nekonečno)
(širokoúhlý
záběr)*2
Pevná
vzdálenost
2
10 cm až 50 cm *
(širokoúhlý
záběr)*2
Nekonečno
10 cm až 9 (nekonečno)
(širokoúhlý záběr)*2
*1 Rozsah ostření představuje vzdálenost od povrchu objektivu.
*2 Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
49
Pokročilé nastavení
Ruční ostření
1.
Na displeji vytvořte kompozici snímku tak, aby
se objekt, na který chcete zaostřit, nacházel ve
žlutém rámečku.
2.
Sledujte obraz na displeji a stisknutím tlačítka
[SET] směrem k [4] nebo [6] zaostřete.
• Obrázek umístěný v rámečku se zvětší a vyplní
celou plochu displeje, což pomáhá při zaostření.
Pokud do dvou sekund od zobrazení zvětšeného
snímku neprovedete žádnou operaci, znovu se
objeví stránka podle kroku 1.
Žlutý okraj
• Funkce Auto Makro zjistí, jaká je vzdálenost objektu od objektivu, a automaticky
vybere ostření Makro nebo Automatické ostření.
• Auto Makro lze použít pouze k fotografování snímků.
• Režim ostření nelze změnit během aktivace scény BEST SHOT „Miniatura“ nebo
„Rybí oko“.
• Použití blesku spolu s ostřením Makro může způsobit zablokování světla blesku,
který může na snímku vytvořit nežádoucí stíny objektivu.
• Jestliže při fotografováni v režimu Automatické ostření, ostření Makro nebo ruční
ostření, provedete operaci s optickým zoomem, na displeji se zobrazí hodnota
uvádějící rozsah ostření (viz níže).
Příklad: oo* cm až 9
* oo je skutečná hodnota rozsahu ostření.
• Jestliže je použit režim Ruční ostření, operace přiřazené k nastavení „Tlačítko L/R“
(strana 56) nelze uskutečnit stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] a [6].
Používání zámku ostření
Jako „Zámek ostření“ se označuje technika, kterou
můžete použít, pokud chcete vyfotografovat snímek, na
němž není objekt, na který se má zaostřit, umístěn
v rámečku ostření ve středu displeje.
• Chcete-li použít zámek ostření, jako oblast pro
automatické ostření vyberte „U Bod“ (strana 52).
Objekt, na který se
má ostřit
Rámeček ostření
50
Pokročilé nastavení
1.
Rámeček ostření zobrazený na displeji nastavte na objekt, na který
chcete zaostřit, a poté namáčkněte spoušť.
2.
Spoušť ponechte namáčknutou (což zachová
nastavení ostření) a pohybem fotoaparátu
vytvořte kompozici snímku.
3.
Až budete připraveni na vyfotografování
snímku, domáčkněte spoušť.
• Zámek ostření způsobí také uzamčení expozice (AE).
Změna tvaru rámečku ostření (Rámeček ostření)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Rámeček ostření
Tento postup lze použít k volbě některého z pěti různých tvarů rámečku ostření,
včetně tvaru srdce.
Nastavení
ß
¹
™
¬
μ
• Při namáčknutí spouště se rámeček ostření změní na některý z níže zobrazených
tvarů.
Ostření se zdařilo
Ostření se nezdařilo
• Při fotografování v režimu Vyhledávání tváře je tvar rámečku ß.
51
Pokročilé nastavení
Stanovení oblasti automatického ostření (Oblast AF)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Oblast AF
U Bod
Tento režim umožní rozlišení malé oblasti v centrálním úseku
obrazu. Toto nastavení pracuje dobře se zámkem ostření
(strana 50).
I Poměr
Při namáčknutí spouště během výběru tohoto nastavení si
fotoaparát vybere optimální oblast automatického ostření z devíti
možných úseků. Rámeček ostření oblasti, kde fotoaparát zaostří,
bude zobrazen zeleně.
O Tracking
Po namáčknutí spouště fotoaparát zaostří na objekt a rámeček
ostření bude sledovat pohyb objektu.
„U Bod“ nebo „O Tracking“
„I Poměr“
Rámeček ostření
Rámeček ostření
• Pokud je zvolen režim ostření W (Ruční ostření) nebo ) (Nekonečno)
(strana 49), Automatické ostření bude vypnuto, i když vyberete Oblast AF.
• Při volbě „O Tracking“ může při sledování objektu docházet kvůli pohybu
objektivu ke vzniku vibrací a hluku. Nejedná se o závadu.
• Pokud je funkce Vyhledávání tváře (strana 53) zapnuta, kdykoli nelze z určitých
důvodů detekovat tvář, automaticky se použije metoda ostření „U Bod“ (střed),
bez ohledu na momentální nastavení Oblast AF.
52
Pokročilé nastavení
Používání funkce Vyhledávání tváře (Vyhledávání tváře)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Vyhled.tváře
Při fotografování osob funkce vyhledávání tváře rozliší obličeje až 10 jednotlivců
a odpovídajícím způsobem nastaví ostření a jas.
1.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Zapnout“,
poté stiskněte tlačítko [SET].
2.
Fotoaparát namiřte na objekt (objekty).
Fotoaparát bude zjišťovat lidské tváře a kolem
každé z nich zobrazí rámeček.
3.
Namáčkněte tlačítko spouště.
Fotoaparát se zaostří a rámečky kolem tváří
zezelenají.
4.
Ikona Vyhledávání tváře
Domáčkněte spoušť.
• Pokud není fotoaparát schopen zjistit tvář, zaostří na střed.
• Jediným dostupným režimem ostření při aktivaci funkce vyhledávání tváře je
automatické ostření (AF).
• Pokud budete držet fotoaparát ze strany, vyhledávání může trvat o něco déle.
• Následující typy tváří nejsou podporovány.
– Tvář částečně zakrytá vlasy, slunečními brýlemi, kloboukem apod. nebo tvář ve
stínu
– Profil nebo tvář, která není zaměřena rovně
– Tvář, která je velmi daleko a příliš malá nebo tvář, která je velmi blízko a příliš
velká
– Tvář v oblasti, která je velmi tmavá
– Hlava zvířete nebo jiného objektu
• Funkci Vyhledávání tváře nelze použít v kombinaci s následujícími funkcemi.
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Záznam videoklipu
• Zapnutím funkce Make-up (strana 35) se automaticky zapne režim Vyhledávání
tváře.
53
Pokročilé nastavení
Sekvenční fotografování (Sekvence)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Sekvence
Dokud při aktivaci sekvenčního režimu držíte spoušť stisknutou, fotografování
probíhá nepřetržitě až do zaplnění paměti.
Při uvolnění spouště se fotografování zastaví.
• Při fotografování v sekvenčním režimu bude nastavení expozice a ostření pro první
snímek použito i u dalších snímků.
• Sekvenční režim nelze použít v kombinaci s následujícími funkcemi.
– Premium Auto
– Make-up
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Záznam videoklipu
– Samospoušť
• Při fotografování v sekvenčním režimu držte fotoaparát bez pohybu, dokud
nebudou všechny snímky dokončeny.
• Rychlost fotografování v sekvenčním režimu závisí na aktuální velkosti snímku
a nastavení kvality.
• Rychlost sekvenčního režimu závisí na typu paměťové karty vložené ve
fotoaparátu a na množství volného místa k ukládání. Při fotografování do interní
paměti je sekvenční fotografování poměrně pomalé.
54
Pokročilé nastavení
Snížení vlivu pohybu fotoaparátu a objektu (Anti Shake)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Anti Shake
Fotoaparát je vybaven funkcí Anti Shake sloužící k omezení rozostření obrazu
způsobeného pohybem objektu nebo pohybem fotoaparátu při fotografování
pohybujícího se objektu pomocí teleobjektivu, při fotografování rychle se
pohybujícího objektu nebo při fotografování ve špatných světelných podmínkách.
Nastavení
Ikona zobrazená
Popis
na stránce
režimu REC
Zapnout
Vypnout
Minimalizuje vliv pohybu rukou a objektu.
Žádná
Vypne nastavení Anti Shake.
• Při použití nastavení „Zapnout“ se hodnoty citlivosti ISO, clony a rychlosti závěrky
při namáčknutí spouště nezobrazují na displeji. Tyto hodnoty se však krátce objeví
na náhledu snímku, který se zobrazuje okamžitě po vyfotografování.
• Při spuštění blesku zůstane ikona Anti Shake S na displeji, i když při
fotografování s bleskem není funkce Anti Shake v činnosti.
• Aby funkce Anti Shake pracovala, citlivost ISO (strana 63) je nutno nastavit na
„Auto“.
• Fotografování v režimu Anti Shake může způsobit poněkud hrubší vzhled snímku
než normálně a může vyvolat lehké zhoršení obrazového rozlišení.
• Při prudším pohybu nemusí funkce Anti Shake vliv pohybu fotoaparátu nebo
objektu eliminovat.
• Režim Anti Shake je během natáčení videoklipu vypnut.
55
Pokročilé nastavení
Přiřazení funkcí na tlačítka [4] a [6] (Tlačítko L/R)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Tlačítko L/R
Na tlačítka [4] a [6] lze přiřadit některou ze čtyř níže uvedených funkcí.
Nastavení
Ovládání tlačítek [4]/[6]
Úprava EV
Nastavení hodnoty EV (strana 61).
Vyvážení bílé
Změna nastavení vyvážení bílé (strana 62).
ISO
Změna nastavení citlivosti ISO (strana 63).
Samospoušť*
Nastavení časového intervalu samospouště (strana 34).
Vypnout
Zrušení přiřazení tlačítek [4] a [6].
* Pokud je funkce Make-up zapnuta, tlačítky [4] a [6] budete moci vybrat jedno
z následujících nastavení: Samospoušť 10s, Samospoušť 2s, Samospoušť vypn.
Pamatujte si, že během aktivace sekvenčního režimu (CS) nelze moci konfigurovat
nastavení samospouště tlačítky [4] a [6].
• Nastavení „Tlačítko L/R“ nelze použít s těmito funkcemi:
– Některé scénické režimy BEST SHOT
Zobrazení mřížky na displeji (Mřížka)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Mřížka
Mřížka, kterou lze zobrazit na displeji v režimu REC, slouží
k usnadnění vertikálního a horizontálního zarovnání při
kompozici snímků.
56
Pokročilé nastavení
Používání ikony Nápověda (Ikona Nápověda)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Ikona Nápověda
Při aktivaci ikony Nápověda se na displeji během přepínání mezi funkcemi REC
u určitých ikon zobrazí textový popis.
Funkce podporované ikonou Nápověda
• Režim záznamu, Blesk, Vyvážení bílé, Samospoušť, Úprava EV
Konfigurace výchozího nastavení při zapnutí (Paměť)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „REC“ * Paměť
Pokud fotoaparát vypnete, bude si pamatovat aktuální nastavení všech aktivovaných
položek paměti a při zapnutí je znovu obnoví. Každá vypnutá položka paměti se při
každém vypnutí fotoaparátu vrátí do svého výchozího nastavení.
Nastavení
Vypnuto (Výchozí nastavení)
b BEST SHOT
Naposledy použitý automatický režim
záznamu
Blesk
Auto
Ostření
AF (Automatické ostření)
Vyvážení bílé
Auto
ISO
Auto
Oblast AF
Bod
Sekvence
Vypnout
Samospoušť
Vypnout
Pozice MF
Poloha před volbou režimu ručního
ostření.
Pozice Zoomu*
Plný úhel
Aktivní
Nastavení při
vypnutí
* Pouze nastavení optického zoomu.
• Pokud vypnete napájení fotoaparátu a poté jej při aktivaci položky paměti BEST
SHOT znovu zapnete, všechny ostatní položky paměti (kromě pozice zoomu)
budou obnoveny do právě vybraného scénického režimu BEST SHOT, bez ohledu
na stav aktivace/deaktivace ostatních položek paměti. To platí pro všechny
scénické režimy BEST SHOT.
57
Pokročilé nastavení
Nastavení kvality snímků (Kvalita)
Výběr velikosti fotografovaného snímku (Velikost)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ * Velikost
Velikost
snímku
(pixely)
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Doporučené
formáty tisku
a využití
16 M
(4608x3456)
Tisk plakátu
3:2
(4608x3072)
Tisk plakátu
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Tisk A3
Popis
Kvalitní detail a dobrá zřetelnost
i u výřezů z originálu (strana 73)
Kvalitní detail
5M
(2560x1920)
Tisk A4
3M
(2048x1536)
Tisk 9×13cm
Ideální pro případy, kdy je uchování
paměťově kapacity relativně
důležitější než kvalita obrázku.
VGA
(640x480)
E-Mail
Menší soubory jsou vhodnější při
připojení snímků k emailu. Snímky
jsou však poněkud hrubší.
• Výchozí nastavení velikosti snímku z výroby je „16 M“.
• Při volbě snímků „3:2“ se budou zaznamenávat snímky s poměrem stran 3:2, což
odpovídá standardnímu poměru stran tiskového papíru.
• Zkratka „HDTV“ označuje formát „High Definition Television“ (televize s vysokým
rozlišením). Formát HDTV má poměr stran 16:9, širší než obvyklý poměr 4:3
používaný u televizních obrazovek v minulosti. Váš fotoaparát může pořizovat
obrázky kompatibilní s poměrem stran obrazovky HDTV.
• Uváděné velikosti papíru považujte pouze za doporučované (rozlišení tisku
200 dpi).
58
Pokročilé nastavení
. Pixely a velikost snímku
Snímek z digitálního fotoaparátu je tvořen
množstvím malých bodů (pixelů). Čím více má
obrázek pixelů, tím více detailů obsahuje.
K tisku snímků (velikost L) prostřednictvím
profesionálního fotolabu, připojování snímku
k emailu, prohlížení na počítači apod. však
můžete využít i menší počet pixelů.
Velikost snímku udává, kolik pixelů obsahuje.
Je vyjádřena množstvím horizontálních x
vertikálních pixelů.
Pixel
Příklad:
Velikost snímku
Počet pixelů
10 M
3648x2736 (přibližně 10 milionů pixelů)
3M
2048x1536 (přibližně 3 miliony pixelů)
• Všimněte si, že větší snímky mají větší počet pixelů, takže zabírají větší prostor
v paměti.
• Informace týkající se velikosti, kvality a počtu snímků, které lze uložit, naleznete na
straně 121.
• Informace týkající se velikosti videoklipů naleznete na straně 60.
• Informace týkající se změny velikosti snímků naleznete na straně 73.
59
Pokročilé nastavení
Stanovení kvality snímků (T Kvalita (Fotografie))
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ *
T Kvalita (Snímek)
Ikona zobrazená
na stránce
režimu REC
Nastavení
Popis
Nejlepší
Upřednostňuje kvalitu snímků.
Normální
Normální
• Nastavení „Nejlepší“ vám při fotografování přírodního motivu obsahujícího husté
větve stromu nebo listy, nebo obrázku se složitými vzory umožní lépe rozlišit
detaily.
• Kapacita paměti (počet snímků, které můžete uložit) bude ovlivněna nastavením
kvality (strana 121).
Stanovení kvality videoklipu (» Kvalita (Videoklip))
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ *
» Kvalita (Videoklip)
Kvalita videoklipu je parametr určující detail, plynulost a jas během přehrávání.
Výsledky natáčení ve vysoké kvalitě s nastavením (HD) mají lepší kvalitu obrazu, ale
zároveň se zkracuje doba, po kterou lze natáčet.
Kvalita obrazu
(pixely)
Ikona zobrazená
na stránce
režimu REC
Přibližná rychlost
datového toku
Obnovovací
kmitočet
HD
1280x720
30,2 Mb/s
30 sn/s
STD
640x480
10,6 Mb/s
30 sn/s
• Poměr stran 16:9 je dostupný při nastavení kvality „HD“.
• Kapacita paměti (Délka záznamu videoklipu, který můžete natočit) bude ovlivněna
nastavením kvality (strana 122).
60
Pokročilé nastavení
Úprava expozice snímku (Úprava EV)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ * Úprava EV
Před fotografováním lze manuálně nastavit expozici snímku (hodnota EV).
• Rozsah kompenzace expozice: –2.0 EV až +2.0 EV
• Jednotka: 1/3 EV
1.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] upravte hodnotu
kompenzace expozice.
[8] : Zvýšení hodnoty EV. Vyšší hodnota EV
je nejvhodnější pro světlé objekty
a objekty v protisvětle.
[2] : Snížení hodnoty EV. Nižší hodnota EV
je nejvhodnější pro tmavé objekty a pro
fotografování v exteriérech za jasného
dne.
Chcete-li kompenzaci expozice zrušit, nastavte její hodnotu na 0.0.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
Použije se hodnota kompenzace expozice. Hodnota kompenzace expozice
zůstává aktivní, dokud ji nezměníte nebo nevypnete fotoaparát (poté se hodnota
vrátí na nastavení „0.0“).
• Při fotografování za velmi tmavých nebo velmi jasných podmínek nemusí být
získání přijatelných výsledků možné ani po použití kompenzace expozice.
61
Pokročilé nastavení
Úprava Vyvážení bílé (Vyvážení bílé)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ * Vyvážení bílé
Vyvážení bílé lze upravit vzhledem ke zdroji osvětlení v prostředí, kde se fotografuje.
Zabraňuje vytvoření modrého odstínu při fotografování v exteriérech za zamračeného
dne a zeleného odstínu při fotografování v prostředí se zářivkovým osvětlením.
Nastavení
Auto
Ikona zobrazená
Popis
na stránce
režimu REC
Žádná
Fotoaparát upraví vyvážení bílé automaticky.
¤ (Denní
světlo)
Pro fotografování venku za jasného dne
'
(Zataženo)
Pro fotografování venku za zataženého deštivého
dne, ve stínu apod.
“ (Stín)
Pro fotografování venku za jasného dne ve stínu
stromů či budov
† (Zářivě
bílá zářivka)
Pro fotografování při bílém nebo zářivě bílém
zářivkovém osvětlení
– (Zářivka
denní světlo)
Pro fotografování při zářivě bílém zářivkovém
osvětlení
« (Žárovka)
Pro fotografování při žárovkovém osvětlení
Ruční
Ruční úprava vyvážení bílé tak, aby vyhovovalo
konkrétnímu zdroji světla
Čistý bílý papír
1 Vyberte „Ruční“.
2 Při světelných podmínkách,
které hodláte použít při
fotografování, namiřte
fotoaparát na prázdný list
bílého papíru tak, aby
vyplnil celou plochu
displeje, a stiskněte spoušť.
3 Stiskněte tlačítko [SET].
Vyvážení bílé zůstane zachováno i po vypnutí
fotoaparátu.
62
Pokročilé nastavení
• Pokud je jako vyvážení bílé použito nastavení „Auto“, fotoaparát automaticky určí
bílý bod objektu. Barvy určitých objektů a podmínky světelných zdrojů mohou při
stanovení bílého bodu způsobovat problémy a správné nastavení vyvážení bílé je
nemožné. V těchto případech vyberte takové nastavení bílé, které odpovídá vašim
podmínkám fotografování (Denní světlo, Zataženo apod.).
Stanovení citlivosti ISO (ISO)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ * ISO
Citlivost ISO vyjadřuje úroveň citlivosti na světlo.
Nastavení
Auto
ISO 64
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Žádná
Popis
Citlivost fotoaparátu se nastaví automaticky podle
podmínek.
Nižší
citlivost
Malá rychlost závěrky
Méně šumu
Vysoká rychlost závěrky
(pro fotografování
v nedostatečně
osvětlených prostorech.)
Hrubší vzhled
snímku (zvýšená
úroveň digitálního
šumu)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Vyšší
citlivost
• Při natáčení videoklipů je vždy použita citlivost ISO „Auto“, bez ohledu na aktuální
nastavení citlivosti.
• Vyšší hodnoty citlivosti ISO způsobují vznik digitálního šumu ve snímcích.
63
Pokročilé nastavení
Optimalizace jasu snímku (Osvětlení)
Spuštění režimu REC * [MENU] * Záložka „Kvalita“ * Osvětlení
Toto nastavení lze při fotografování snímků použít k optimalizaci vyvážení jasných
a tmavých úseků.
Nastavení
Ikona zobrazená
Popis
na stránce
režimu REC
Korekce jasu. Při použití tohoto nastavení bude
potrvá uložení snímku po domáčknutí spouště
déle.
Zapnout
Vypnout
Žádná
Bez korekce jasu.
• Během natáčení videoklipu je osvětlení vypnuto.
64
Pokročilé nastavení
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Prohlížení snímků
Postup vysvětlující sledování snímků naleznete na straně 27.
Sledování videoklipů
1.
Stisknutím [p] (PLAY) a následným stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [4] nebo [6] zobrazíte videoklip, který si přejete sledovat.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip)
spusťte přehrávání.
Ikona videoklipu: »
Doba záznamu
Kvalita obrazu
Ovládací prvky k přehrávání videoklipu
Rychle vpřed/rychle
vzad
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [4] nebo [6].
• Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] se
zvýší rychlost přetáčení vpřed nebo přetáčení vzad.
• Chcete-li obnovit normální rychlost přehrávání,
stiskněte tlačítko [SET].
Přehrávání/Pozastavení Stiskněte tlačítko [SET].
Posun po jednom
filmovém okénku
vpřed/vzad
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [4] nebo [6].
• Přidržením tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] lze
plynule procházet snímky.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [2], poté stiskněte
tlačítko [SET] směrem k [8] nebo [2].
• Hlasitost lze upravit pouze během přehrávání
videoklipu.
Zobrazování informací
zapnout/vypnout
Stiskněte tlačítko [SET] směrem k [8].
Zoom
Ovladač zoomu pootočte směrem k z ([).
• Procházet přiblíženými snímky na obrazovce můžete
stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8], [2], [4]
nebo [6]. Obraz videoklipu lze zvětšit až na 4,5
násobek normální velikosti.
Zastavit přehrávání
Stiskněte [0] (Videoklip).
• Přehrávání videoklipů, které nebyly pořízeny na tomto fotoaparátu, nemusí být
možné.
65
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Zvětšování zobrazeného snímku
1.
V režimu PLAY procházejte snímky, dokud se nezobrazí požadovaný
snímek, stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6].
2.
Chcete-li obraz přiblížit, ovladač zoomu
pootočte směrem k z ([).
K procházení přiblíženými snímky na obrazovce
můžete použít tlačítko [SET] (stiskněte jej směrem
k [8], [2], [4] nebo [6]). Chcete-li obraz oddálit,
ovladač zoomu pootočte směrem k w.
– Pokud je obsah displeje zapnut, symbol
v pravém dolním rohu displej znázorňuje, jaká
část zvětšeného obrázku je právě zobrazena.
– Chcete-li stránku zoom opustit, stiskněte
[MENU].
– I když je maximální úroveň zoomu 8X, snímky
určitých velikostí neumožňují zvětšení až do
této maximální úrovně.
Úroveň zoomu
Oblast obrázku
Aktuálně zobrazená
oblast
Zobrazení nabídky obrázku
1.
Ovladač zoomu pootočte v režimu PLAY
směrem k w (]).
Rámeček
Chcete-li posunout rámeček výběru po nabídce
snímku, stiskněte tlačítko [SET] směrem k [8], [2],
[4] nebo [6].
Chcete-li si určitý snímek prohlédnout, stisknutím
tlačítka [SET] směrem k [8], [2], [4] nebo [6]
přemístěte rámeček výběru na snímek, který chcete
vidět, a poté stiskněte tlačítko [SET].
66
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Prohlížení snímků a sledování videoklipů na obrazovce
televizoru
1.
K připojení televizoru použijte volitelný kabel AV (EMC-7A).
Bílá
Žlutá
TV
Obraz
Zvuk
Kabel AV
Port
[USB/AV]
Konektory AUDIO IN (bílá)
Konektor VIDEO IN (žlutá)
• Podrobnosti a bezpečnostní pokyny týkající se připojení fotoaparátu naleznete
na straně 13.
2.
Zapněte televizor a přepněte jej na videovstup.
Pokud má televizor několik videovstupů, vyberte ten, do něhož je připojen
fotoaparát.
3.
Stiskněte [p] (PLAY).
Snímek se zobrazí na obrazovce televizoru, na displeji fotoaparátu se nebude
zobrazovat nic.
• Lze změnit také poměr stran a systém videovýstupu (strana 97).
4.
Nyní můžete zobrazovat snímky a přehrávat videoklipy běžným
způsobem.
• Pokud je pro položku „Diskrétní“ (strana 91) použito nastavení „Zapnout“, zvuk je
ztlumený.
• Zvuk je monofonní.
• Na určitých televizorech mohou být části obrázků oříznuty.
• Všechny ikony a údaje, které se zobrazují na displeji, se budou zobrazovat i na
obrazovce televizoru. Změnit zobrazení obsahu můžete stisknutím tlačítka [SET]
směrem k [8].
67
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Nahrávání snímku z fotoaparátu na DVD rekordér nebo videorekordér
K připojení fotoaparátu k záznamovému zařízení pomocí volitelného kabelu AV
(EMC-7A) použijte některý z níže uvedených způsobů.
– DVD rekordér nebo videorekordér: Připojte jej do konektorů VIDEO IN a AUDIO
IN.
– Fotoaparát: Port USB/AV
Na fotoaparátu můžete přehrávat prezentaci snímků a videoklipů a nahrát ji na DVD
nebo videokazetu. Při záznamu obrázků na externím zařízení vypněte stisknutím
tlačítka [SET] směrem k [8] všechny indikátory na displeji fotoaparátu (strana 11).
Informace o připojení monitoru k záznamovému zařízení a informace týkající se
nahrávání naleznete v dokumentaci dodávané k používanému záznamovému
zařízení.
68
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Tento oddíl popisuje položky nabídky, které lze použít ke konfiguraci nastavení,
a další operace související s přehráváním.
Používání panelu PLAY
Stiskem tlačítka [SET] v režimu PLAY se zobrazí Panel PLAY.
. Příklad ovládání panelu PLAY
1.
V režimu PLAY
stiskněte [SET].
Panel PLAY
Panel PLAY se objeví podél
pravé strany displeje.
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte požadovanou
položku panelu PLAY, poté stiskněte tlačítko [SET].
3.
Následující tabulka popisuje operace, které lze uskutečnit pro každou
položku panelu PLAY.
â Konec
Ukončení panelu PLAY.
· Spustit
přehrávání
Operace prováděná při volbě této položky závisí na typu
souboru, který je právě zobrazen na displeji.
• Videoklip: Spustí se přehrávání videoklipu (strana 65).
• Hlasový záznam: Spustí se přehrávání hlasového záznamu
(strana 41).
• Audioklip: Spustí se přehrávání zvuku (strana 74).
ä
Prezentace
Zobrazí nabídku prezentace. Pokyny k ovládání nabídky
prezentace naleznete v odstavci „Přehrávání prezentace na
fotoaparátu (Prezentace)“ (strana 70).
ÿ Otáčení
Zobrazí se stránka nabídky Otáčení. Podrobnosti o funkci
otáčení viz „Otočení snímku (Otáčení)“ (strana 71).
Ü Odstranit
Zobrazí se nabídka odstranit. Činnosti nabídky odstranění
naleznete v „Odstraňování snímků a videoklipů“ (strana 28).
69
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Přehrávání prezentace na fotoaparátu (Prezentace)
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte
ä (Prezentace), poté stiskněte tlačítko [SET] (strana 69).
Start
Spuštění prezentace.
Čas
Čas od začátku do konce prezentace
1 až 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Interval
Doba zobrazení každého snímku
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] vyberte interval
od 1 do 30 sekund nebo „MAX“.
Pokud určíte hodnotu od 1 do 30 s, obrázky se budou
v nastaveném intervalu měnit, ale přehrávání zvukové složky
videoklipů a audioklipů bude pokračovat až do konce.
Jestliže prezentace dojde k souboru videoklip s nastavením „MAX“,
zobrazí se pouze první snímek videoklipu. Při nastavení „MAX“ se
nepřehrají soubory typu Hlasový záznam.
Efekt
Vypne nebo zapne efekt.
Zapnout: Zapne efekt při výměně snímku a hudbu na pozadí.
Vypnout: Bez efektu při výměně snímku nebo hudby na pozadí
• Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte [MENU]. Stisknutím tlačítka [SET]
namísto [MENU] se prezentace ukončí a obnoví se stránka nabídek.
• Upravte hlasitost zvuku stisknutím tlačítka [SET] směrem k [2], poté během
přehrávání stiskněte tlačítko [SET] směrem k [8] nebo [2].
• V průběhu výměny jednotlivých snímků prezentace jsou všechny operace
s tlačítky deaktivovány.
• Čas vyžadovaný k přechodu z jednoho snímku na další může být v případě
snímku, který nebyl pořízen na tomto fotoaparátu, delší.
70
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Otočení snímku (Otáčení)
1.
V režimu PLAY zobrazte snímek, který chcete otočit.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
3.
Stisknutím tlačítko [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte ÿ (Otáčení),
poté stiskněte tlačítko [SET] (strana 69).
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Otáčení“,
poté stiskněte tlačítko [SET].
Při každém stisku tlačítka [SET] se snímek otočí o 90 stupňů doleva.
5.
Až bude zobrazený snímek natočen v požadované poloze, stiskněte
[MENU].
• Všimněte si, že tato operace ve skutečnosti nemění data snímku. Změní pouze
způsob, jakým se snímek zobrazí na displeji fotoaparátu.
• Snímky, které jsou chráněny nebo zvětšeny, nelze otočit.
• Originální (neotočená) verze snímku bude zobrazena na stránce s nabídky
obrázku.
71
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Úprava snímků (nabídka Play)
Informace týkající se ovládání nabídek naleznete na straně 47.
Výběr snímků k tisku (Tisk DPOF)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [MENU] * Záložka „PLAY“ *
Tisk DPOF
Podrobnosti na straně 76.
Ochrana souboru před odstraněním (Ochrana)
[p] (PLAY) * [MENU] * Záložka „PLAY“ * Ochrana
Zapnout
Ochrana specifických souborů.
1 Stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [4] nebo [6] procházejte soubory,
dokud se nezobrazí ten, který si
přejete chránit.
2 Stisknutím tlačítka [SET] směrem
k [8] nebo [2] vyberte „Zapnout“,
poté stiskněte tlačítko [SET].
Chráněný snímek je označen ikonou ›.
3 Chcete-li ochránit další soubory, opakujte kroky 1 a 2.
Chcete-li operaci s ochranou ukončit, stiskněte [MENU].
Chcete-li ochranu souboru vypnout, v kroku 2 výše vyberte
„Vypnout“ místo „Zapnout“.
Ochrana všech souborů.
1 Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte
Všech.soubory:
„Všech.soubory: Zapnout“, poté stiskněte tlačítko [SET].
Zapnout
2 Stiskněte tlačítko [MENU].
Chcete-li zrušit ochranu všech souborů, v kroku 1 výše vyberte
„Všech.soubory: Vypnout“ místo „Všech.soubory: Zapnout“.
• Uvědomte si, že i když je soubor chráněný, bude odstraněn, jestliže spustíte
operaci formátování (strana 98).
72
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Změna velikosti snímku (Změnit velikost)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [MENU] * Záložka „PLAY“ *
Změnit velikost
Velikost snímku lze zmenšit a výsledek uložit jako samostatný snímek. Originální
snímek bude také zachován. Při změně velikosti snímku můžete použít jednu ze
třech následujících velikostí: 10 M, 5 M, VGA.
• Při změně velikosti snímku 3:2 nebo 16:9 se vytvoří snímek s poměrem stran 4:3
oříznutý po obou stranách.
• Datum záznamu snímku se změněnou velikostí bude stejné jako datum záznamu
originálního snímku.
Ořez snímku (Výřez)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [MENU] * Záložka „PLAY“ *
Výřez
Ořezem snímku můžete odstranit nepotřebné části
a snímek uložit jako samostatný soubor. Originální snímek
bude také zachován.
Ke zvětšení snímku na požadovanou velikost použijte
ovladač zoomu, stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8],
[2], [4] nebo [6] zobrazte část snímku, kterou hodláte
oříznout, a poté stiskněte tlačítko [SET].
• Snímek vytvořený ořezem snímku 3:2 nebo 16:9 bude
mít poměr stran 4:3.
• Datum záznamu oříznutého snímku bude stejné jako
datum záznamu originálního snímku.
73
Úroveň zoomu
Představuje oblast
snímku
Právě zobrazená část
snímku
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Přidání zvuku ke snímku (Dabing)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [MENU] * Záložka „PLAY“ *
Dabing
Po vyfotografování lze ke snímku přidat zvuk. Zvuk
snímku můžete kdykoli nahrát znovu. K jednomu
snímku lze nahrát až 30 s zvuku.
1.
Tlačítkem [SET] spusťte záznam zvuku.
Zbývající doba záznamu
2.
Chcete-li záznam zvuku zastavit, znovu stiskněte
[SET].
• Během záznamu dbejte, abyste nezakryli mikrofon
fotoaparátu prsty.
• Dosažení kvalitního záznamu není možné, pokud je
fotoaparát příliš daleko od zdroje zvuku.
• Váš fotoaparát podporuje následující formáty zvukových
dat.
– Zvukový formát: WAVE/IMA-ADPCM (přípona WAV)
• K chráněnému snímku nelze přidat zvuk.
• Chcete-li zvuk odstranit, pokračujte takto:
Dabing * Odstranit * [SET] * [MENU].
Mikrofon
• Mějte na paměti, že odstraněný nebo přetočený originální zvuk audioklipu nelze
nijak obnovit.
. Přehrávání audioklipu
1.
V režimu PLAY stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6]
procházejte snímky, dokud se nezobrazí požadovaný audioklip.
Audioklip je opatřen ikonou ˆ.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip) spusťte přehrávání.
74
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Ovládací prvky k přehrávání hlasových záznamů
Rychle vpřed/rychle
vzad
Stiskněte tlačítko [SET] směrem
k [4] nebo [6].
Přehrávání/
Pozastavení
Stiskněte tlačítko [SET].
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko [SET] směrem
k [2], poté stiskněte tlačítko
[SET] směrem k [8] nebo [2].
Přepínání obsahu
displeje
Stiskněte tlačítko [SET] směrem
k [8].
Zastavit přehrávání
Stiskněte [0] (Videoklip).
• Zvuk audioklipu lze také přehrávat na počítači s přehrávačem Windows Media
Player nebo QuickTime.
Kopírování souborů (Kopírovat)
[p] (PLAY) * [MENU] * Záložka „PLAY“ * Kopírovat
Soubory v interní paměti fotoaparátu lze kopírovat na paměťovou kartu, případně
z paměťové karty do interní paměti.
Interní * Karta
Zkopíruje všechny soubory z interní paměti na paměťovou
kartu.
Tato volba kopíruje všechny soubory v interní paměti
fotoaparátu. Nelze ji použít ke kopírování jednotlivých
souborů.
Karta * Interní
Zkopíruje jednotlivý soubor z paměťové karty do interní paměti
fotoaparátu. Soubory se kopírují do té složky interní paměti,
jejíž jméno má nejvyšší pořadové číslo.
1Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] vyberte
soubor, který si přejete kopírovat.
2Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte
„Kopírovat“, poté stiskněte tlačítko [SET].
• Kopírovat můžete snímky, videoklipy, audioklipy nebo hlasové záznamy, které jste
zaznamenali tímto fotoaparátem.
75
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Tisk
Tisk snímků
Profesionální fotolab*
Paměťovou kartu obsahující snímky, které chcete vytisknout,
můžete zanést do profesionálního fotolabu a nechat si snímky
vytisknout zde.
Tisk na domácí tiskárně*
K tisku snímků přímo z paměťové karty můžete použít tiskárnu
vybavenou slotem na paměťové karty. Podrobnosti najdete
v uživatelské příručce dodávané k vaší tiskárně.
Tisk na počítači
Po přenosu snímků do svého počítače použijte k tisku
běžně prodávaný software.
* Před tiskem lze specifikovat snímky, které chcete vytisknout, určit počet kopií
a nastavení časového razítka (strana 76).
Použití DPOF pro výběr obrázků a počtu kopií k tisku
. Formát příkazu pro digitální tisk (DPOF)
DPOF je norma, která umožňuje na paměťovou kartu ke snímkům zařadit
typ snímku, počet kopií a časové razítko. Po nastavení můžete použít
paměťovou kartu k tisku na vaší tiskárně (pokud podporuje DPOF), nebo ji
zanést do profesionálního fotolabu.
• Možnost využití nastavení DPOF k tisku závisí na tiskárně, kterou
používáte.
• Některé profesionální fotolaby tisk DPOF nepodporují.
76
Tisk
. Nastavení DPOF jednotlivě pro každý obrázek
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [MENU] * Záložka „PLAY“ * Tisk
DPOF * Vybrat obrázky
1.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [4] nebo [6] procházejte soubory,
dokud se nezobrazí snímek, který si přejete vytisknout.
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] upřesněte počet
kopií.
Můžete určit hodnotu až 99. Jestliže obrázek nechcete tisknout, vyberte 00.
• Pokud chcete, aby bylo na snímcích datum, tlačítkem [0] (Videoklip) změňte
nastavení zobrazování časového razítka na „Zap.“.
• Při nastavení pro další snímky pokračujte opakováním kroků 1 a 2, chcete-li.
3.
Stiskněte tlačítko [SET].
. Nastavení konfigurace DPOF pro všechny obrázky
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [MENU] * Záložka „PLAY“ * Tisk
DPOF * Všechny
1.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] upřesněte počet
kopií.
Můžete určit hodnotu až 99. Jestliže obrázek nechcete tisknout, vyberte 00.
• Pokud chcete, aby bylo na snímcích datum, tlačítkem [0] (Videoklip) změňte
nastavení zobrazování časového razítka na „Zap.“.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
Nastavení DPOF se po dokončení tisku nevymaže automaticky.
Příští tisková operace DPOF, kterou provedete, se uskuteční na základě posledního
nastavení, které jste pro snímky nakonfigurovali. Chcete-li nastavení DPOF vymazat,
zadejte jako počet kopií všech snímků hodnotu „00“.
Ve fotolabu informujte o svém nastavení DPOF!
Jestliže předáváte paměťovou kartu do profesionálního fotolabu, nezapomeňte je
upozornit, že obsahuje nastavení DPOF pro vybrané obrázky a počet kopií. Kdybyste
to neudělali, mohli by vám ve fotolabu vytisknout všechny obrázky bez ohledu na
nastavení DPOF, případně vynechat nastavený tisk časového razítka.
77
Tisk
. Časové razítko
Doplnění datumu expozice do tisku obrázku můžete provést jedním ze tří
následujících způsobů.
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Nastavení parametrů DPOF (strana 76).
Časové razítko můžete vypínat a zapínat při každém tisku. Nastavení lze
připravit tak, aby byly některé snímky opatřeny časovým razítkem a jiné nebyly.
Konfigurace nastavení časového razítka fotoaparátu (strana 94).
• Nastavení časového razítka otiskne do snímku v okamžiku jeho pořízení
datum, takže datum je při tisku vždy zahrnuto. Nelze jej odstranit.
• U snímku, který obsahuje časové razítko vytvořené pomocí funkce Časové
razítko fotoaparátu, nezapínejte časové razítko v DPOF. Pokud to uděláte,
dvě razítka mohou být přetištěna přes sebe.
Konfigurace nastavení počítače
K vložení datového razítka můžete použít komerčně dostupný software pro
správu snímků.
Profesionální fotolab
O tisk časového razítka požádejte při objednávce výtisků v profesionálním
fotolabu.
. Fotoaparát podporuje tyto normy
• Exif Print
Tisk na tiskárně, která podporuje tisk Exif Print, využívá ke
zlepšení kvality tisku informace o podmínkách expozice
zaznamenané společně se snímkem. Informace o modelech
a aktualizacích tiskáren, které podporují Exif Print, můžete získat od výrobce vaší
tiskárny.
78
Tisk
Používání fotoaparátu s počítačem
Úkoly, které je možno dělat prostřednictvím počítače...
Při připojení fotoaparátu k počítači lze provádět níže vysvětlené operace.
Ukládání snímků
do počítače a jejich
prohlížení tamtéž
Uložte snímky a prohlížejte si je manuálně
(připojení USB) (strany 81, 85).
Přehrávání
a úprava
videoklipů
• Přehrávání videoklipů (strany 83, 86).
• K úpravám videoklipů použijte podle
potřeby komerčně dostupný software.
Přenos snímků
uložených
v počítači do
paměti fotoaparátu
Kromě snímků lze do fotoaparátu přenášet
také sejmuté obsahy obrazovky počítače
(Photo Transport*).
Přenos videoklipů
na YouTube
Soubory videoklipů natočené
prostřednictvím scénického režimu BEST
SHOT „For YouTube“ lze snadno přenášet
na YouTube (YouTube Uploader for
CASIO*).
* Pouze Windows
Postupy, které musíte dodržet při používání fotoaparátu s počítačem a softwarem,
jsou rozdílné v prostředí Windows a Macintosh.
• Uživatelé systému Windows by si měli prostudovat část „Používání fotoaparátu
s počítačem se systémem Windows“ na straně 80.
• Uživatelé systému Macintosh by si měli prostudovat část „Používání fotoaparátu
s počítačem Macintosh“ na straně 84.
79
Používání fotoaparátu s počítačem
Používání fotoaparátu s počítačem se systémem Windows
Nainstalujte software, který odpovídá verzi systému Windows ve vašem počítači
a který odpovídá vašim požadavkům.
Požadovaná
akce:
Verze
operačního
systému
Ukládání
snímků do
počítače
a jejich ruční
prohlížení
tamtéž
Windows 7,
Instalace není nutná.
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
81
Přehrávání
klipů
Instalace není nutná.
Windows 7,
• K přehrávání lze použít přehrávač
Windows Vista,
Windows Media Player, který je ve
Windows XP (SP3)
většině počítačů již nainstalován.
83
Přenos
obrázků do
fotoaparátu
Photo Transport 1.0*
• Tento software stáhněte z níže
uvedené webové stránky.
http://www.support.casio-europe.com/euro/
• Uživatelskou příručku pro tento
Windows 7,
software stáhněte z níže uvedené
Windows Vista,
webové stránky.
Windows XP (SP3)
http://www.exilim.com/manual/
• Požadavky na systém
Paměť: alespoň 64 MB
Místo na pevném disku: alespoň
2 MB
–
Přenos
videoklipů na
YouTube
YouTube Uploader for CASIO*
• Tento software stáhněte z níže
uvedené webové stránky.
Windows 7,
http://www.support.casio-europe.com/euro/
Windows Vista,
• Uživatelskou příručku pro tento
Windows XP (SP3)
software stáhněte z níže uvedené
webové stránky.
http://www.exilim.com/manual/
–
Nainstalujte tento software:
Viz
strana:
* Aplikace Photo Transport a YouTube Uploader for CASIO nelze spustit ve
64bitové verzi operačního systému Windows.
80
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění pro uživatele systému Windows
• Ke spuštění softwaru se vyžaduje oprávnění správce.
• Provoz na vlastnoručně sestaveném počítači není podporován.
• Provoz na určité konfiguraci počítače nemusí být možný.
Prohlížení a ukládání snímků na počítači
Fotoaparát lze připojit k počítači a prohlížet a ukládat na něj obrázky (snímky
a videoklipy).
Počítač nikdy nepoužívejte k úpravám, odstraňování, přesouvání nebo
přejmenovávání souborů uložených v interní paměti nebo na jeho paměťové
kartě.
Mohly by vzniknout problémy s daty správy snímků fotoaparátu, což by
znemožnilo prohlížení snímků ve fotoaparátu a také by se mohla výrazně snížit
zbývající kapacita paměti. Když budete chtít nějaký obrázek upravit, odstranit,
přesunout nebo přejmenovat, udělejte to s obrázkem uloženým v počítači.
• Při prohlížení nebo ukládání snímků nikdy neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít
k poškození dat.
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít slot na kartu v počítači (pokud je jím vybaven) nebo běžně dostupnou
čtečku paměťových karet. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dodávané
k vašemu počítači.
. Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
1.
Vypněte fotoaparát
a kabelem USB
dodávaným k fotoaparátu
poté propojte fotoaparát
s počítačem.
Port USB
• Podrobnosti a bezpečnostní
pokyny týkající se připojení
fotoaparátu naleznete na
straně 14.
2.
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Zapněte fotoaparát.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači kabelem USB se může na počítači
zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte a znovu
zapojte.
• Nabíjení pokračuje, i když se fotoaparát vypne.
81
Používání fotoaparátu s počítačem
3.
Uživatelé Windows 7, Windows Vista: Klikněte na tlačítko „Start“
a potom na „Počítač“.
Uživatelé Windows XP: Klikněte na tlačítko „Start“ a potom na „Tento
počítač“.
4.
Dvakrát klikněte na „Výměnný disk“.
• Váš počítač rozezná paměťovou kartu ve fotoaparátu (nebo jeho interní
paměť, pokud nebyla vložena paměťová karta) jako tzv. výměnný disk.
5.
Pravým tlačítkem myši klikněte na složku „DCIM“.
6.
V zobrazené místní nabídce klikněte na „Kopírovat“.
7.
Uživatelé Windows 7, Windows Vista: Klikněte na tlačítko „Start“
a potom na „Dokumenty“.
Uživatelé Windows XP: Klikněte na tlačítko „Start“ a potom na
„Dokumenty“.
• Pokud již ve složce „Dokumenty“ (Windows 7, Windows Vista, Windows XP)
existuje složka „DCIM“, bude v dalším kroku přepsána. Chcete-li existující
složku „DCIM“ zachovat, musíte ji před následujícím krokem přejmenovat nebo
přesunout na jiné místo.
8.
Uživatelé Windows 7: V nabídce „Uspořádat“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Uživatelé Windows Vista: V nabídce „Úpravy“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Uživatelé Windows XP: V nabídce „Úpravy“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Tímto způsobem se složka „DCIM“ (se všemi soubory obrázků, které obsahuje)
vloží do složky „Dokumenty“ (Windows 7, Windows Vista, Windows XP). Teď
máte ve svém počítači kopie souborů z paměťové karty fotoaparátu.
9.
Po dokončení kopírování snímků odpojte fotoaparát od počítače.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) vypněte fotoaparát. Po ujištění, že zadní indikátor
nesvítí nebo svítí červeně, odpojte kabel USB.
82
Používání fotoaparátu s počítačem
. Prohlížení snímků zkopírovaných do počítače
1.
Dvojím kliknutím otevřete zkopírovanou složku „DCIM“.
2.
Dvakrát klikněte na složku obsahující snímky, které si chcete
prohlédnout.
3.
Dvakrát klikněte na soubor snímku, který si chcete prohlédnout.
• Informace o jménech souborů najdete v části „Struktura složek paměti“ na
straně 89.
• Snímek, který byl ve fotoaparátu otočen, se na monitoru počítače zobrazí
v původní (neotočené) poloze.
Přehrávání videoklipů
K přehrávání videoklipů lze použít přehrávač Windows Media Player, který je ve
většině počítačů již nainstalován. Chcete-li přehrát videoklip, zkopírujte jej do
počítače a poté dvakrát klikněte na videosoubor.
. Minimální požadavky na počítačový systém pro přehrávání
videoklipů
Aby bylo možné na počítači přehrávat videoklipy pořízené tímto fotoaparátem,
systém musí vyhovovat níže uvedeným minimálním požadavkům.
Operační systém : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
CPU (Procesor) : Kvalita snímku „HD“:
Pentium 4 3,2 GHz nebo vyšší
Kvalita snímku „STD“:
Pentium M 1,0 GHz nebo vyšší
Pentium 4 2,0 GHz nebo vyšší
Potřebný software: Windows Media Player, DirectX 9.0c nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky považujte za doporučené. Konfigurace jedné z těchto
podmínek není zárukou správné funkce.
• Určitá nastavení a ostatní nainstalovaný software mohou způsobit problémy při
správném přehrávání videoklipů.
83
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění týkající se přehrávání videoklipů
• Před pokusem o přehrávání nezapomeňte soubory videoklipů přemístit na pevný
disk. U dat ze sítě, z paměťové karty apod. nemusí přehrávání videoklipů probíhat
korektně.
• Korektní přehrávání videoklipů nemusí být na některých počítačích možné. Pokud
se setkáte s problémy, vyzkoušejte tato řešení.
– Zkuste natáčet videoklipy s nastavením kvality „STD“.
– Zkuste aktualizovat přehrávač Windows Media Player na nejnovější verzi.
– Ukončete všechny spuštěné aplikace a zastavte rezidentní programy.
Pokud není korektní přehrávání na počítači možné, můžete konektor videovstupu
televizoru nebo počítače propojit volitelným kabelem AV (EMC-7A) a videoklipy
přehrávat tímto způsobem.
Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh
Nainstalujte software, který odpovídá verzi operačního systému Macintosh ve vašem
počítači a který odpovídá vašim požadavkům.
Požadovaná akce:
Verze
operačního
systému
Nainstalujte tento software:
Ukládání snímků do
počítače Macintosh
a jejich ruční
prohlížení tamtéž
OS X
Instalace není nutná.
85
Automatické ukládání
snímků do počítače
Macintosh/správa
snímků
OS X
Použijte program iPhoto, který se
dodává k některým produktům
Macintosh.
–
Přehrávání klipů
OS X
K přehrávání můžete použít
QuickTime, který je součástí
operačního systému.
86
84
Viz
strana:
Používání fotoaparátu s počítačem
Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
Počítač nikdy nepoužívejte k úpravám, odstraňování, přesouvání nebo
přejmenovávání souborů uložených v interní paměti nebo na jeho paměťové
kartě.
Mohly by vzniknout problémy s daty správy snímků fotoaparátu, což by
znemožnilo prohlížení snímků ve fotoaparátu a také by se mohla výrazně snížit
zbývající kapacita paměti. Když budete chtít nějaký obrázek upravit, odstranit,
přesunout nebo přejmenovat, udělejte to s obrázkem uloženým v počítači.
• Při prohlížení nebo ukládání snímků nikdy neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít
k poškození dat.
• Fotoaparát nepodporuje operace se systémem Mac OS X 10.0. Jsou podporovány
pouze systémy Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 a 10.7 (se standardním
USB ovladačem operačního systému).
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít slot na kartu v počítači (pokud je jím vybaven) nebo běžně dostupnou
čtečku paměťových karet. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dodávané
k vašemu počítači.
. Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
1.
Vypněte fotoaparát
a kabelem USB
dodávaným k fotoaparátu
propojte fotoaparát
s počítačem Macintosh.
Port USB
• Podrobnosti a bezpečnostní
pokyny týkající se připojení
fotoaparátu naleznete na
straně 14.
2.
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Zapněte fotoaparát.
Zadní indikátor fotoaparátu se v tomto případě rozsvítí zeleně nebo žlutě.
V tomto režimu počítač Macintosh rozpozná paměťovou kartu fotoaparátu (nebo
jeho interní paměť, pokud nebyla vložena paměťová karta) jako diskovou
jednotku. Vzhled ikony diskové jednotky záleží na verzi systému Mac OS, kterou
používáte.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači Macintosh kabelem USB se může
na počítači zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte
a znovu zapojte.
• Nabíjení pokračuje, i když se fotoaparát vypne.
85
Používání fotoaparátu s počítačem
3.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky fotoaparátu.
4.
Složku „DCIM“ přetáhněte do složky, kam ji chcete zkopírovat.
5.
Po dokončení kopírování přetáhněte ikonu jednotky do odpadkového
koše.
6.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) vypněte fotoaparát. Po ujištění, že zadní
indikátor nesvítí nebo svítí červeně, odpojte kabel USB.
. Prohlížení zkopírovaných snímků
1.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky fotoaparátu.
2.
Dvojím kliknutím otevřete zkopírovanou složku „DCIM“.
3.
Dvakrát klikněte na složku obsahující snímky, které si chcete
prohlédnout.
4.
Dvakrát klikněte na soubor snímku, který si chcete prohlédnout.
• Informace o jménech souborů najdete v části „Struktura složek paměti“ na
straně 89.
• Snímek, který byl ve fotoaparátu otočen, se na monitoru počítače Macintosh
zobrazí v původní (neotočené) poloze.
Přehrávání videoklipů
K přehrávání videoklipů na počítači Macintosh použijte aplikaci QuickTime, která je
součástí operačního systému. Chcete-li přehrát videoklip, nejprve jej zkopírujte do
počítače Macintosh a poté dvakrát klikněte na videosoubor.
. Minimální požadavky na počítačový systém pro přehrávání
videoklipů
Aby bylo možné na počítači přehrávat videoklipy pořízené tímto fotoaparátem,
systém musí vyhovovat níže uvedeným minimálním požadavkům.
Operační systém : Mac OS X 10.3.9 nebo vyšší
Potřebný software: QuickTime 7 nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky považujte za doporučené. Konfigurace jedné z těchto
podmínek není zárukou správné funkce.
• Určitá nastavení a ostatní nainstalovaný software mohou způsobit problémy při
správném přehrávání videoklipů.
86
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění týkající se přehrávání videoklipů
Korektní přehrávání videoklipů nemusí být na některých modelech Macintosh možné.
Pokud se setkáte s problémy, vyzkoušejte tato řešení.
– Změňte nastavení kvality videoklipu na „STD“.
– Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi QuickTime.
– Ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.
Pokud není korektní přehrávání na počítači Macintosh možné, můžete konektor
videovstupu televizoru nebo počítače Macintosh propojit volitelným kabelem AV
(EMC-7A) a videoklipy přehrávat tímto způsobem.
• Před pokusem o přehrávání nezapomeňte soubory videoklipů přemístit na pevný
disk svého počítače Macintosh. U dat ze sítě, z paměťové karty apod. nemusí
přehrávání videoklipů probíhat korektně.
87
Používání fotoaparátu s počítačem
Soubory a složky
Při každém vyfotografování snímku, natočení videoklipu nebo uskutečnění jiné
operace, při níž se ukládají data, fotoaparát vytvoří soubor. Soubory jsou seskupeny
a uloženy ve složkách. Každý soubor a složka má své vlastní jedinečné jméno.
• Podrobnosti o tom, jak jsou složky uspořádány v paměti, najdete v části „Struktura
složek paměti“ (strana 89).
Jméno a nejvyšší povolený počet
Příklad
Soubor
Každá složka může obsahovat až 9 999 souborů
pojmenovaných CIMG0001 až CIMG9999.
Přípona souboru závisí na typu souboru.
Jméno 26. souboru:
CIM G 0026.JPG
Přípona
Pořadové číslo (4 číslice)
Složky
Jména složek začínají 100CASIO a končí
Jméno 100. složky:
999CASIO.
100CASIO
V paměti může být až 900 složek.
• Režim BEST SHOT (strana 42) obsahuje
Pořadové číslo (3 číslice)
ukázkovou scénu s optimalizovaným
nastavením pro obrázky z aukce. Ukázková
scéna se jmenuje „For eBay“ nebo „Aukce“
(podle modelu vašeho fotoaparátu).
– Obrázky vyfotografované se scénou eBay
se ukládají do složky nazvané „100_EBAY“.
– Obrázky vyfotografované se scénou Aukce
se ukládají do složky nazvané „100_AUCT“.
• Mezi režimy BEST SHOT je rovněž scénický
režim s názvem „For YouTube“, který
optimalizuje nastavení pro natáčení videoklipů
k přenosu na server YouTube. Obrázky
vyfotografované se scénou YouTube se
ukládají do složky nazvané „100YOUTB“.
• Jména souborů a složek si můžete také prohlédnout na svém počítači.
Podrobnosti o zobrazování jmen souborů na displeji fotoaparátu najdete na
straně 10.
• Celkový počet složek a souborů, které lze uložit, záleží na velikosti a kvalitě
snímků a na kapacitě použité paměťové karty.
88
Používání fotoaparátu s počítačem
Data na paměťové kartě
Fotoaparát ukládá vyfotografované snímky v souladu s pravidly pro souborový
systém fotoaparátů (DCF - Design Rule for Camera File System).
. Co je DCF
Následující operace mají podporu pro snímky kompatibilní s normou DCF. Mějte však
na paměti, že společnost CASIO nezaručuje činnost související s těmito operacemi.
• Přenos snímků kompatibilních s normou DCF z tohoto fotoaparátu do fotoaparátu
jiného výrobce a prohlížení.
• Tisk snímků kompatibilních s normou DCF z tohoto fotoaparátu na tiskárně jiného
výrobce.
• Přenos snímků kompatibilních s normou DCF z jiného fotoaparátu do tohoto
fotoaparátu a prohlížení.
. Struktura složek paměti
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Složka DCIM
Záznamová složka
Obrazový soubor
Soubor videoklip
Zvukový soubor
Obrazový soubor audioklipu
Zvukový soubor audioklipu
101CASIO *
102CASIO *
Záznamová složka
Záznamová složka
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Složka souborů DPOF
Soubor DPOF
* Ostatní složky se vytvoří při použití následujících scénických režimů BEST SHOT
při záznamu: „For eBay“ nebo „Aukce“ (závisí na modelu vašeho fotoaparátu) nebo
„For YouTube“. Název složky vytvořené pro následující scénický režim.
• Režim eBay: 100_EBAY
• Režim Aukce: 100_AUCT
• Režim YouTube: 100YOUTB
89
Používání fotoaparátu s počítačem
. Podporované obrazové soubory
• Obrazové soubory pořízené tímto fotoaparátem
• Obrazové soubory vyhovující pravidlům DCF
I když je snímek kompatibilní s normou DCF, může se stát, že jej tento fotoaparát
nebude schopen zobrazit. Jestliže zobrazujete snímek pořízený jiným fotoaparátem,
může trvat dost dlouho, než se na displeji fotoaparátu zobrazí.
. Připomínky k manipulaci s daty interní paměti a paměťové karty
• Při každém kopírování obsahu paměti do počítače je nutno zkopírovat také složku
DCIM s veškerým obsahem. Abyste si mezi různými kopiemi složek DCIM
složkách zachovali přehled, je dobrým řešením složku DCIM po zkopírování do
počítače přejmenovat např. na datum nebo něco podobného. Pokud se později
rozhodnete složku přesunout zpět do fotoaparátu, nezapomeňte ji před tím
přejmenovat zpět na DCIM. Fotoaparát je navržen tak, že rozpozná pouze
kořenový soubor s názvem DCIM. Všimněte si také, že fotoaparát nebude schopen
rozpoznat složky uvnitř složky DCIM, pokud nebudou mít jména, která měly
původně při kopírování z fotoaparátu do počítače.
• Složky a soubory musí být uloženy v uspořádání podle „Struktura složek paměti“,
které je vyobrazeno na straně 89, jinak by je fotoaparát nebyl schopen správně
rozeznat.
90
Používání fotoaparátu s počítačem
Další nastavení (Nastavit)
Tento oddíl popisuje položky nabídky, které lze použít ke konfiguraci nastavení
provádění dalších operací v režimu REC a PLAY.
Další informace naleznete v těchto odstavcích:
– Nabídka REC (strana 47)
– Nabídka PLAY (strana 72)
Změna barvy nabídky (Barva nabídky)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Barva nabídky
Tento postup použijte k výběru černé, růžové nebo bílé barvy nabídky na obrazovce.
• Barva textu se změní podle barvy nabídky.
Fotografování bez vyrušování ostatních (Diskrétní)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Diskrétní
V režimu Diskrétní se automaticky vyřadí blesk, vypnou se operační zvuky
fotoaparátu, a další nastavení se upraví tak, aby ostatní okolo nebyli rušeni. Režim je
vhodný při fotografování v muzeu či na jiných místech, kde je zakázáno použití
blesku.
• Při zapnutí se aktivuje režim Diskrétní, který je na displeji indikován symbolem
m (Diskrétní).
• V režimu Diskrétní jsou níže uvedená nastavení fixní a nelze je změnit.
Blesk
Bez blesku
Samospoušť
Vypnout
Zvuky
Vypnout
• Podrobnosti týkající se následujících položek.
– Blesk (strana 32)
– Samospoušť (strana 34)
– Zvuky (strana 92)
• Při aktivaci režimu Diskrétní v režimu REC se režim Diskrétní automaticky vyvolá
také v režimu PLAY.
91
Další nastavení (Nastavit)
Nastavení konfigurace zvuku fotoaparátu (Zvuky)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Zvuky
Spuštění
Namáčknutí
Expozice
Specifikuje zvuk při spuštění.
Zvuk 1 - 5: Interní zvuky (1 až 5)
Vypnout: Vypnout zvuk
Ovládání
= Ovládání
Určuje hlasitost zvuku. Toto nastavení slouží také
k nastavení zvukové úrovně videovýstupu (strana 67).
= Přehrát
Určuje hlasitost audiovýstupu u videoklipu a audioklipu. Toto
nastavení slouží také k nastavení zvukové úrovně
videovýstupu (strana 67).
• Při nastavení hlasitosti na úroveň 0 se zvukový výstup vypne.
Konfigurace obrázku úvodní stránky (Spuštění)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Spuštění
Zobrazte snímek, který chcete použít jako jako obrázek úvodní stránky a poté vyberte
„Zapnout“.
• Obrázek úvodní stránky se nezobrazí, pokud fotoaparát zapnete stiskem
[p] (PLAY).
• Jako obrázek úvodní stránky můžete vybrat vlastnoručně vyfotografovaný snímek
nebo můžete použít speciální úvodní obrázek umístěný v interní paměti
fotoaparátu.
• Pokud si jako obrázek úvodní stránky vyberete audioklip, zvuk nebude při spuštění
hrát.
• Formátováním interní paměti (strana 98) se odstraní aktuální obrázek úvodní
stránky.
92
Další nastavení (Nastavit)
Stanovení pravidla generování pořadových čísel ve jménech
souborů (Číslo souboru)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Číslo souboru
Pomocí následujícího postupu můžete stanovit pravidlo, jímž se bude řídit
generování pořadových čísel používaných ve jménech souborů (strana 88).
Určí, aby si fotoaparát zapamatoval naposledy použité číslo souboru.
Nový soubor bude opatřen příštím pořadovým číslem, i když jsou
soubory odstraněny nebo je vložena prázdná paměťová karta. Pokud
je vložena paměťová karta, na níž jsou již uloženy soubory,
Pokračovat
a nejvyšší pořadové číslo stávajícího souboru je vyšší než nejvyšší
pořadové číslo, které si fotoaparát „zapamatoval“, pojmenování
nových souborů začne od nejvyššího pořadového čísla stávajícího
souboru plus 1.
Reset
Obnoví přiřazování pořadových čísel od 0001 po odstranění všech
souborů nebo po výměně paměťové karty za prázdnou. Pokud je
vložena paměťová karta, na níž jsou již uloženy soubory, číslování
nových souborů začne od nejvyššího pořadového čísla stávajících
souborů plus 1.
Nastavení Světového času (Světový čas)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Světový čas
Stránku Světový čas můžete použít k zobrazení aktuálního času v pásmu, které se
od vašeho města pro domácí čas liší, např. když jste na dovolené apod. Světový čas
ukazuje aktuální čas ve 162 městech celého světa ve 32 časových pásmech.
1.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Destinace“,
poté stiskněte tlačítko [SET] směrem k [6].
• Chcete-li změnit geografickou oblast a město, kde fotoaparát normálně
používáte, vyberte „Doma“.
2.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte „Město“,
poté stiskněte tlačítko [SET] směrem k [6].
• Chcete-li změnit nastavení „Destinace“ na letní čas, stisknutím tlačítka [SET]
směrem k [8] nebo [2] vyberte „Letní čas“, poté vyberte „Zapnout“. Letní čas
se používá v některých částech světa a posouvá během letních měsíců
aktuální čas o hodinu napřed.
3.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8], [2], [4] nebo [6] vyberte
požadovanou geografickou oblast, poté stsikněte tlačítko [SET].
93
Další nastavení (Nastavit)
4.
Stisknutím tlačítka [SET] směrem k [8] nebo [2] vyberte požadované
město, poté stiskněte tlačítko [SET].
5.
Stiskněte tlačítko [SET].
• Před konfigurací nastavení Světový čas se ujistěte, že nastavení Město pro
domácí čas je místem, kde žijete nebo normálně používáte fotoaparát. Pokud tomu
tak není, vyberte na displeji v kroku 1 „Doma“ a nakonfigurujte potřebné nastavení
položek Město pro domácí čas, datum a čas (strana 95).
Snímky s časovým razítkem (Časové razítko)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Časov.razítko
Fotoaparát lze nakonfigurovat tak, aby bylo v pravém dolním rohu každého snímku
zobrazeno pouze datum nebo datum i čas pořízení snímku.
• Jakmile jsou datum a čas vloženy do snímku, nelze jej upravit ani odstranit.
Příklad: 10. července 2015, 13:25
Datum
2015/7/10
Datum&Čas
2015/7/10 1:25pm
Vypnout
Bez zobrazení datumu nebo času
• I když fotografie neopatříte razítkem datumu a/nebo času, můžete tak učinit
později, pomocí funkce DPOF nebo některých tiskových aplikací (strana 78).
• Digitální zoom je během zapnutí funkce časové razítko vyřazen.
• Při použití některých scénických režimů BEST SHOT je funkce časové razítko
vypnuta.
94
Další nastavení (Nastavit)
Nastavení hodin fotoaparátu (Upravit)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Upravit
[8] [2]
Změna nastavení na pozici kurzoru
[4] [6]
Přesun kurzoru mezi nastavením
[0] (Videoklip)
Přepíná mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem
Až dokončíte všechna nastavení času tak, jak potřebujete, aplikujte je stiskem [SET].
• Lze určit datum od roku 2001 do roku 2049.
• Před nastavením času a datumu nezapomeňte zvolit vaše domácí město
(strana 93). Pokud nastavíte čas a datum u nesprávně vybraného města pro
domácí čas, časy a data všech měst pro světový čas (strana 93) budou chybné.
Specifikace formátu data (Formát data)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Formát data
Můžete si vybrat mezi třemi různými formáty.
Příklad: 10. července 2015
RR/MM/DD
15/7/10
DD/MM/RR
10/7/15
MM/DD/RR
7/10/15
95
Další nastavení (Nastavit)
Volba jazyka displeje (Language)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Language
. Vyberte požadovaný jazyk displeje.
1 Vyberte záložku vpravo.
2 Vyberte „Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk.
• Modely fotoaparátů prodávané v některých
geografických oblastech nemusí zvolený jazyk
zobrazovaných údajů podporovat.
1
23
Konfigurace režimu spánku (Režim spánku)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Režim spánku
Tato funkce vypne displej fotoaparátu a rozsvítí zadní indikátor (zeleně), pokud
během přednastaveného časového intervalu nedojde k žádné operaci. Chcete-li jej
znovu zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko.
Nastavení časových intervalů: 30 s, 1 min, 2 min, Vypnout (Režim spánku je při
nastavení „Vypnout“ vyřazen.)
• Při některé z následujících podmínek je režim spánku vyřazen.
– V režimu PLAY
– Během připojení fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení
– Během režimu „O Tracking“
– Během přehrávání nebo nahrávání hlasového záznamu
– Během záznamu a přehrávání videoklipu
• Pokud je aktivován režim spánku i automatické vypínání, funkce Automatické
vypínání má přednost.
96
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace automatického vypínání (Automatické vypínání)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Autom. vypn.
Pokud během přednastavené doby nedojde k žádné operaci, fotoaparát se vypne.
Nastavení časových intervalů: 1 min, 2 min, 5 min (v režimu PLAY je časový interval
vždy 5 min.)
• Při některé z následujících podmínek je automatické vypínání vyřazeno.
– Během připojení fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení
– Během prezentace
– Během režimu „O Tracking“
– Během přehrávání nebo nahrávání hlasového záznamu
– Během záznamu a přehrávání videoklipu
Nastavení poměru stran obrazu a systému videovýstupu
(Videovýstup)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Videovýstup
Postup v této kapitole můžete použít při nastavení standardu videovýstupu NTSC
nebo PAL. Můžete také specifikovat poměr stran 4:3 nebo 16:9.
NTSC
Videosystém používaný v Japonsku, USA a dalších zemích
PAL
Videosystém používaný v Evropě a dalších oblastech
4:3
Televizor s obrazovkou 4:3
16:9
Širokoúhlý poměr stran
• Vyberte poměr stran (4:3 nebo 16:9) odpovídající typu televizoru, který hodláte
použít. Při výběru nesprávného poměru stran nebudou snímky zobrazeny správně.
• Pokud nebude nastavení výstupního videosignálu odpovídat standardu
videosignálu televizoru nebo jiného videozařízení, obrázky nebudou zobrazeny
správně.
• Obrázky se nemohou zobrazovat správně na televizoru nebo videozařízení, které
nemá standard NTSC nebo PAL.
• Pro videovýstup je nutný volitelný kabel AV (EMC-7A).
97
Další nastavení (Nastavit)
Formátování interní paměti nebo paměťové karty
(Formátovat)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Formátovat
Pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, tato operace ji zformátuje. Pokud
paměťová karta vložena není, dojde ke zformátování interní paměti.
• Formátování odstraní veškerý obsah paměťové karty nebo interní paměti. Operaci
nelze vzít zpět. Než spustíte formátování, dobře si rozmyslete, zda nebudete
žádná data z paměťové karty nebo interní paměti potřebovat.
• Při formátování interní paměti budou odstraněna následující data.
– Chráněné snímky
– Úvodní stránka
• Při formátování paměťové karty budou odstraněna následující data.
– Chráněné snímky
• Před zahájením formátování si ověřte, zda je baterie plně nabita. Formátování
nemusí proběhnout správně a fotoaparát může přestat normálně fungovat, pokud
se v průběhu formátování vypne.
• Během formátování nikdy neotevírejte víčko baterie. Pokud to uděláte, fotoaparát
může přestat normálně fungovat.
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu z výroby (Reset)
[MENU] * Záložka „Nastavit“ * Reset
Podrobnosti týkající se výchozího nastavení fotoaparátu z výroby naleznete na
straně 113.
Níže uvedená nastavení se neobnovují.
Nastavení světového času, nastavení hodin, formát data, jazyk displeje, videovýstup
98
Další nastavení (Nastavit)
Dodatek
Bezpečnostní pokyny
*VAROVÁNÍ
Toto upozornění se vztahuje na situace, při nichž vzniká nebezpečí smrti nebo
vážného zranění během nesprávné obsluhy přístroje a ignorování tohoto upozornění.
*UPOZORNĚNÍ
Toto upozornění se vztahuje na situace, při nichž vzniká nebezpečí poranění
a situace, u nichž existuje pravděpodobnost fyzického poškození pouze v případě
nesprávné obsluhy přístroje a ignorování tohoto upozornění.
Příklady symbolů
!
Přeškrtnutý kruh (-) znamená, že se uvedená činnost nesmí vykonávat.
Upozornění na činnosti uvnitř nebo poblíž tohoto symbolu, které jsou zvlášť
zakázány. (Příklad vlevo znázorňuje zákaz demontáže přístroje).
$
Černý kruh (0) znamená, že se uvedená činnost musí vykonat. Upozornění
na činnosti uvnitř tohoto symbolu, které je nutno podle zvláštních pokynů
vykonávat. (Příklad vlevo znázorňuje nutnost odpojení vidlice od elektrické
zásuvky.)
*VAROVÁNÍ
. Kouř, neobvyklý zápach, přehřívání a jiné abnormální stavy
$
• Při pokračujícím použití fotoaparátu v situaci, kdy z něj vychází dým
nebo podivný zápach nebo dochází k přehřívání, hrozí nebezpečí
vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli
výše uvedené situace okamžitě podnikněte následující opatření.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Pokud používáte k napájení fotoaparátu adaptér USB-AC, odpojte vidlici od
zásuvky. Vyjměte také z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko
CASIO.
. Dále od ohně
• Fotoaparát nikdy nevystavujte ohni, který může způsobit jeho výbuch.
Hrozí tak nebezpečí vzniku požáru a osobního zranění.
. Vyhněte se fotografování při pohybu
• Fotoaparát nikdy nepoužívejte k fotografování nebo prohlížení snímků
během řízení automobilu nebo jiného vozidla nebo při chůzi. Při
sledování displeje během pohybu hrozí riziko vážné nehody.
99
-
Dodatek
*VAROVÁNÍ
. Blesk a jiné funkce vyzařující světlo
• Funkce vyzařující světlo nikdy nepoužívejte v prostředí, kde je
pravděpodobnost výskytu hořlavého nebo výbušného plynu. V těchto
podmínkách hrozí nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.
• Blesk nebo funkce vyzařující světlo nikdy nesměrujte na osobu řídící
motorové vozidlo. Může dojít k oslnění řidiče a vzniká nebezpečí
dopravní nehody.
#
-
. Adaptér USB-AC a napájecí kabel
• Pokud používáte adaptér USB-AC v jiné zemi, postupujte podle pokynů
uživatelské příručky.
• Při nesprávném použití adaptéru USB-AC hrozí nebezpečí vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem. Nezapomeňte dodržovat následující
bezpečnostní opatření.
– Používejte pouze specifikovaný adaptér USB-AC.
– Adaptér USB-AC nikdy nepoužívejte s jiným zařízením.
– Použijte síťovou zásuvku, která odpovídá napájení specifikovanému
pro adaptér USB-AC.
– Síťový kabel nikdy nezapojujte do zásuvky nebo prodlužovačky, kterou sdílí
další zařízení.
• Při nesprávném použití adaptéru USB-AC nebo síťového kabelu hrozí
nebezpečí jejich poškození, vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
Nezapomeňte dodržovat následující bezpečnostní opatření.
– Na adaptér USB-AC nikdy nepokládejte těžké předměty ani jej
nevystavujte přímému teplu.
– Adaptér USB-AC neupravujte, chraňte ho před poškozením a ani jej
násilím neohýbejte.
– Kabel adaptéru USB-AC nekruťte ani za něj netahejte.
– Pokud se kabel používá, umístěte ho tak, aby o něj nikdo nezakopl.
• Síťového kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama, jinak hrozí
nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
-
-
• V případě poškození síťového kabelu nebo vidlice se obraťte se na
svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko
CASIO.
• Adaptér USB-AC ani síťový kabel nepoužívejte v oblastech, kde na ně
mohou vytéci tekutiny*. Tekutiny vytváří nebezpečí vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem.
"
+
-
* Tekutiny: Voda, sportovní nápoje, mořská voda, moč zvířat nebo
domácích mazlíčků apod.
• Na adaptér USB-AC ani na síťový kabel nepokládejte květinové vázy ani
jiné nádoby na tekutiny. Voda vytváří nebezpečí vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem.
• Během bouřky se nedotýkejte síťového kabelu ani vidlice.
• Před odchodem z domu nezapomeňte odpojit síťový kabel od zásuvky
a dát ho stranou od předmětů používaných zvířaty a domácími
mazlíčky. Kabel sežvýkaný zvířetem nebo mazlíčkem může způsobit
zkrat vedoucí k nebezpečí požáru.
100
%
1
+
Dodatek
*VAROVÁNÍ
. Voda a cizí předměty
%
• Pokud by se do fotoaparátu dostala voda, jiné tekutiny nebo cizí
předměty (především kovové), hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo
zásahu elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli výše uvedené situace
okamžitě podnikněte následující opatření. Zvláštní pozornost vyžaduje použití
fotoaparátu během deště nebo sněžení, v blízkosti moře nebo jiné vodní plochy
nebo v koupelně.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Pokud používáte k napájení fotoaparátu adaptér USB-AC, odpojte vidlici od
zásuvky. Vyjměte také z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko
CASIO.
. Demontáž a úpravy
• Fotoaparát nikdy nezkoušejte jakýmkoli způsobem rozebírat nebo
upravovat, jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, popálení
a jiného zranění. Interní kontrolu, údržbu a opravy vždy svěřte svému
prodejci nebo nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku CASIO.
. Pád a hrubé zacházení
!
-
• Při pokračujícím použití fotoaparátu po poškození pádem nebo jiným
hrubým zacházením hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu
elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli výše uvedené situace okamžitě
podnikněte následující opatření.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Pokud používáte k napájení fotoaparátu adaptér USB-AC, odpojte vidlici od
zásuvky. Vyjměte také z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko
CASIO.
101
Dodatek
*VAROVÁNÍ
. Dobíjitelná baterie
+
%
+
• Chcete-li baterii nabít, použijte pouze metodu popsanou v tomto
návodu. Při pokusu o nabíjení baterie neautorizovaným zařízením
vzniká nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
• Baterii nevystavujte pitné ani slané vodě, ani jí do ní neponořujte. Může
dojít k jejímu poškození, snížení výkonu a zkrácení životnosti.
• Baterie je určena k použití pouze v digitálním fotoaparátu CASIO. Při
použití v jiném zařízení dochází k nebezpečí poškození baterie nebo
snížení výkonu a zkrácení životnosti.
• Při nedodržení jakéhokoli z následujících bezpečnostních opatření vzniká
nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
– Baterii nikdy nepoužívejte ani neponechávejte poblíž otevřeného
ohně.
– Baterii nevystavujte teplu nebo plamenům.
– Při nabíjení se ujistěte, že je baterie vložena se správnou polaritou.
– Baterii nikdy neukládejte pohromadě s předměty, které mohou vést elektřinu
(řetízky, tuhy do tužky apod.).
– Baterii nikdy nerozebírejte, nepropichujte jehlou ani nevystavujte silnému
nárazu (bouchání kladivem, šlápnutí apod.) a nikdy na ni nepoužívejte pájku.
Baterii nikdy nevkládejte do mikrovlnné trouby, odvlhčovače, zařízení
vyvíjejícího vysoký tlak, apod.
• Pokud byste při používání, nabíjení nebo skladování baterie někdy
zaznamenali únik elektrolytu, podivný zápach, teplo, změnu barvy,
deformaci nebo jinou nenormální situaci, baterii okamžitě vyjměte
z fotoaparátu a nepokládejte ji do blízkosti otevřeného ohně. Zmíněnou baterii
nepoužívejte ani poté, co abnormální příznaky pominou.
• Baterii nepoužívejte ani neponechávejte na přímém slunci, v automobilu
parkujícím na slunci nebo na jiných místech s vysokou teplotou. Může
dojít k jejímu poškození, snížení výkonu a zkrácení životnosti. Tyto
podmínky mohou způsobit nabobtnání baterie do té míry, že ji nebude možno
vyndat.
-
+
-
. Paměťové karty
• Paměťové karty jsou malé a hrozí u nich nebezpečí, že by je
nemluvňata a malé děti mohly spolknout. Paměťové karty proto držte
z dosahu nemluvňat a malých dětí. Pokud by došlo k náhodnému
spolknutí karty, okamžitě se obraťte na lékaře.
102
+
Dodatek
*UPOZORNĚNÍ
. Adaptér USB-AC a napájecí kabel
• Při nesprávném použití adaptéru USB-AC nebo síťového kabelu hrozí
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem. Nezapomeňte
dodržovat následující bezpečnostní opatření.
– Během používání adaptér USB-AC ani napájecí kabel nikdy
nezakrývejte pokrývkou, dekou ani jiným předmětem, a nepoužívejte
je v blízkosti topidla. Může tak docházet k interferenci s vyzařováním
tepla a okolní prostor se může přehřívat.
– Při odpojování kabelu od zásuvky nikdy natahejte za síťový kabel. Uchopte
a tahejte za vidlici.
– K čištění napájecího kabelu (zejména vidlice), adaptéru USB-AC (zejména
konektoru) ani kabelu USB (zejména konektoru) nepoužívejte ředidlo.
– Vidlici zastrčte do zásuvky co možná nejhlouběji.
– Při dlouhodobém ponechání fotoaparátu v nečinnosti (např. při
odjezdu na výlet apod.) odpojte síťový kabel od zásuvky.
– Nejméně jednou za rok vyčistěte tkaninou nebo vysavačem veškerý prach
nashromážděný mezi kolíky vidlice a okolo nich.
-
+
. Dobíjitelná baterie
• Pokud se nabíjení baterie ve specifikované době nabíjení samo
normálně neukončí, v každém případě jej zastavte a obraťte se na
autorizované servisní středisko CASIO. Při pokračujícím nabíjení vzniká
nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
• Elektrolyt z baterie může poškodit vaše oči. Pokud by se vám náhodou
dostal do očí, okamžitě si je opláchněte pitnou vodou a obraťte se
lékaře.
• Před použitím fotoaparátu nebo před výměnou baterie si přečtěte
uživatelskou příručku k fotoaparátu.
• Baterie ukládejte do míst mimo dosah nemluvňat a malých dětí. Pokud
používáte baterii tam, kde se nacházejí malé děti, dbejte na to, aby
neměly příležitost vyjmout baterii z fotoaparátu.
• Baterie neponechávejte poblíž prostor, kde se nachází domácí mazlíčci.
Baterie žvýkaná mazlíčkem může způsobit nehodu vytečením,
přehřátím nebo výbuchem.
• Pokud by se vám náhodou dostal elektrolyt z baterie na oděv nebo na
pokožku, okamžitě jej opláchněte čistou tekoucí vodou. Delší kontakt
s elektrolytem baterie může způsobit podráždění kůže.
103
+
+
+
+
+
Dodatek
*UPOZORNĚNÍ
. Připojení
• Do konektorů nikdy nepřipojujte zařízení, které není určeno k použití
s tímto fotoaparátem. Při připojení nespecifikovaného zařízení hrozí
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
. Nestabilní místa
• Fotoaparát nikdy nepokládejte na nestabilní plochu, na vysokou polici
apod., jinak může dojít k jeho pádu a nebezpečí zranění.
-
. Místa, kterým je lépe se vyhnout
• Fotoaparát nikdy neponechávejte na následujících místech, jinak hrozí
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
– V prostředí s velkou vlhkostí nebo prašností
– V prostředí, kde se připravují pokrmy nebo kde jsou přítomny olejové
výpary
– V blízkosti topidel, na vyhřívaném koberci, v místech vystavených přímému
slunci, v uzavřeném vozidle na slunci nebo na jiných místech s vysokou
teplotou
-
. Displej
• Povrch LCD panelu nevystavuje silnému tlaku nebo nárazu. Sklo panelu
by mohlo prasknout a způsobit zranění.
• Pokud by displej někdy praskl, nikdy se nedotýkejte tekutiny uvnitř.
Hrozí poleptání pokožky.
• Pokud by se vám někdy dostala tekutina zevnitř displeje do úst, ústa si
okamžitě vypláchněte a kontaktujte svého lékaře.
• Pokud by se vám někdy dostala tekutina zevnitř displeje do očí nebo na
pokožku, proveďte okamžitě výplach po dobu nejméně 15 min.
a kontaktujte svého lékaře.
. Zálohováni důležitých dat
• Důležitá data z paměti fotoaparátu vždy zálohujte. Přeneste je do
počítače nebo jiné jednotky k ukládání dat. Mějte na paměti, že se data
mohou v případě poruchy či opravy fotoaparátu vymazat.
104
1
+
+
+
Dodatek
*UPOZORNĚNÍ
. Ochrana paměti
• Při každé výměně baterie nezapomeňte dodržet správný postup
popsaný v dokumentaci k fotoaparátu. Nesprávně vyměněná baterie
může způsobit poškození nebo ztrátu dat v paměti fotoaparátu.
. Blesk a jiné funkce vyzařující světlo
• Blesk nebo funkce vyzařující světlo nikdy nesměrujte do tváře příliš
blízko stojící osoby. Hrozí nebezpečí oslepnutí. Zejména v případě
nemluvňat a malých dětí ponechte zdroj světla nejméně jeden metr od
jejich očí.
. Přeprava
• Fotoaparát nikdy nepoužívejte v letadle nebo jinde, kde je použití těchto
zařízení zakázáno. Nesprávným použitím vzniká riziko vážné nehody.
+
-
. Pouzdro fotoaparátu
• Pokud nosíte řemínek fotoaparátu na krku, fotoaparát může neočekávaně
narazit do objektů, spadnout nebo se přiskřípnout do dveří, čímž vzniká
nebezpečí poruchy nebo úrazu. Fotoaparát držte v ruce nebo dbejte na to, aby
se těmto problémům předešlo. Pouzdrem nikdy nehoupejte kolem řemínku.
• Pouzdro udržujte mimo dosah malých dětí. Jeho řemínek se může obtočit kolem
krku malého dítěte, čímž hrozí nebezpečí vážného zranění.
• Ověřte, zda je fotoaparát zajištěn v pouzdře upevňovacím šroubem.
Pokud tak neučiníte, fotoaparát může z pouzdra vypadnout, čímž vzniká
riziko poškození nebo zranění.
• Pokud v blízkosti řemínku zaznamenáte nějaké svědění pokožky,
vyrážku nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte poutko používat.
+
-
105
Dodatek
Bezpečnostní opatření během použití
. Bezpečnostní opatření týkající se ochrany dat
Váš digitální fotoaparát používá přesné digitální komponenty. Při jakékoli níže
uvedené operaci dochází k nebezpečí poškození dat v paměti fotoaparátu.
– Při vyjmutí baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu během určité činnosti
fotoaparátu
– Při vyjmutí baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu, jestliže po vypnutí
fotoaparátu bliká zadní indikátor zeleně
– Při odpojování kabelu USB v průběhu datové komunikace
– Fotografování s baterií, která se vzápětí po nabití rychle vybíjí
• Při fotografování s baterií, která se vzápětí po nabití rychle vybíjí, může dojít
k závadě fotoaparátu. Baterii okamžitě vyměňte za novou.
– Při jiných nenormálních operacích
Jakákoli z výše uvedených situací může vyvolat zobrazení chybové zprávy na displeji
(strana 120). Postupujte podle zobrazené zprávy.
. Provozní podmínky
• Požadavky na provozní teplotu: 0 až 40°C
• Provozní vlhkost: 10 až 85% (bez kondenzace)
• Fotoaparát neponechávejte v žádném z následujících prostředí.
– V místech vystavených přímému slunci nebo velkému množství vlhkosti, prachu
či písku
– Poblíž zařízení k vytápění nebo chlazení nebo v jiných prostorách vystavených
extrémní změnám teploty nebo vlhkosti
– Uvnitř motorového vozidla za horkého dne nebo v prostředí vystavenému
silných otřesům
. Kondenzace
Náhlé a extrémní teplotní změny, např. při přenesení fotoaparátu za chladného
zimního dne zvenčí do teplé místnosti, mohou způsobit vznik vodních kapiček
(nazývaných „kondenzace“), které se vytvářejí uvnitř i na povrchu fotoaparátu, což
vytváří nebezpečí poruchy. Tvorbě kondenzace zabráníte tak, že před změnou
stanoviště fotoaparát zabalíte do plastikového sáčku. Poté ponechte sáček uzavřený,
aby se mohla teplota vzduchu uvnitř přirozeně změnit na stejnou teplotu jako vzduch
v novém prostředí. Potom vyjměte fotoaparát ze sáčku, otevřete víčko baterie
a ponechte ho několik hodin otevřené.
106
Dodatek
. Objektiv
• Při čistění objektivu nepoužívejte nadměrnou sílu. Může dojít k poškrábání jeho
povrchu a vzniku poruchy.
• Na určitých typech obrázků si možná někdy všimnete určitého zkreslení, např.
mírného ohybu linií, které by měly být rovné. Zkreslení je způsobeno vlastnostmi
objektivů a nejedná se o závadu fotoaparátu.
. Péče o fotoaparát
• Objektivu ani okénka blesku se nikdy nedotýkejte prsty. Otisky prstů, špína a jiné
cizí předměty na objektivu nebo na okénku blesku mohou narušit správnou funkci
fotoaparátu. Prach a špínu očistěte z objektivu a okénka blesku stlačeným
vzduchem nebo jiným prostředkem a poté jemně otřete měkkou suchou tkaninou.
• Fotoaparát čistěte měkkou, suchou tkaninou.
. Upozornění týkající se starých dobíjitelných baterií
• Kladnou a zápornou svorku izolujte páskou apod.
• Nesloupávejte potah baterie.
• Nepokoušejte se baterii rozebírat.
. Vyřazení paměťové karty nebo fotoaparátu nebo převod vlastnictví
Funkce formátování a odstranění ve skutečnosti neodstraní soubory z paměťové
karty. Originální data zůstávají na kartě. Mějte na paměti, že odpovědnost za data na
paměťové kartě spočívá na vás. Následující postupy se doporučují pro případ, že se
paměťové karty nebo fotoaparátu zbavujete nebo jejich vlastnictví převádíte na jiného
majitele.
• Při vyřazení paměťové karty buď kartu fyzicky zničte, nebo použijte komerčně
dostupný software umožňující úplné odstranění dat z karty.
• Při převodu paměťové karty do vlastnictví jiného majitele použijte komerčně
dostupný software umožňující úplné odstranění dat na kartě.
• Před vyřazením fotoaparátu nebo při převodu jeho vlastnictví použijte k úplnému
odstranění dat z interní paměti funkci formátování (strana 98).
. Další upozornění
Fotoaparát se může při delším používání zahřívat. To je normální a nejedná se
o závadu.
107
Dodatek
. Pouzdro fotoaparátu
• Voda, pot, kosmetika, nápoje a jiné tekutiny mohou pouzdro zašpinit.
• K čištění pouzdra nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín, alkohol nebo jiné podobné
prostředky. Mohlo by dojít k jeho poškození.
• Pouzdro chraňte před zdroji tepla a nenechávejte jej na místech, na kterých může
být vystaven teplu. Žár může způsobit jeho poškození.
• Tento obal používejte pouze s určeným modelem fotoaparátu.
• Pouzdro nikdy neperte. V opačném případě může dojít k deformaci, změně barvy,
obarvení jiných předmětů a vyblednutí.
• Za řemínek netahejte nadměrnou silou. Může dojít k jeho přetržení.
. Autorská práva
Kromě osobního užití je neautorizované použití fotografií nebo videoklipů snímků,
jejichž práva náleží jiným, bez svolení vlastníka autorských práv, zakázáno zákony
na ochranu autorských práv. V některých případech je fotografování veřejných
vystoupení, představení, výstav apod. zcela zakázáno, i když je určeno k osobnímu
využití. Bez ohledu na to, zda byly takové soubory zakoupeny nebo získány zdarma,
je jejich zveřejnění na webových stránkách, serveru ke sdílení souborů nebo na jiném
internetovém serveru, nebo distribuce třetím stranám bez svolení vlastníka
autorských práv, přísně zakázáno zákony na ochranu autorských práv
a mezinárodními dohodami. Například přenosem nebo distribucí snímků televizních
programů, živých koncertů, hudebních videoklipů apod., které jste vyfotografovali
nebo natočili, na síť Internet, může dojít k porušení práv dalších osob. Vezměte na
vědomí, že společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není odpovědna za použití
tohoto produktu jakýmkoli způsobem, který poruší autorská práva jiných osob nebo
poruší zákony na ochranu autorských práv.
Následující termíny použité v této příručce jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Všimněte si, že symboly ochranné známky ™ a registrované ochranné známky ®
nejsou v textu této příručky použity.
• Logo microSDXC je ochranná známka SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 a DirectX jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime a iPhoto jsou ochranné známky společnosti Apple
Inc.
• YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Google Inc.
• EXILIM, Photo Transport a YouTube Uploader for CASIO jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
• Názvy ostatních společností nebo produktů zmíněné v této příručce jsou
registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
108
Dodatek
Veškeré neoprávněné kopírování, šíření a přenos softwaru poskytovaného
společností CASIO k tomuto produktu pro komerční účely je zakázáno.
Na YouTube Uploader for CASIO a záznamové funkce YouTube se vztahuje licence
udělená společnosti YouTube, LLC. Existence funkce přenos na YouTube u tohoto
produktu nepředstavuje souhlas ani doporučení produktu společností YouTube, LLC.
Napájení
Nabíjení
. Pokud zadní indikátor fotoaparátu bliká červeně...
• Teplota prostředí nebo teplota baterie může být příliš vysoká nebo příliš nízká.
Před opakovaným pokusem odpojte kabel USB a vyčkejte, dokud se teplota
neustálí na hodnotě přípustné pro nabíjení.
• Kontakty baterie mohou být znečištěné. Otřete je suchou tkaninou.
• Vyzkoušejte připojení k jinému portu USB počítače. Nabíjení baterie
prostřednictvím připojení USB nemusí být možné, závisí na nastavení počítače.
Pokud se problém vyskytuje i po provedení výše uvedených kroků, příčinou může
být vadná baterie. Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Vyjímání a vkládání baterie
Baterii fotoaparátu lze dobíjet pomocí USB kabelu a za běžných okolností byste ji
neměli nikdy vyjímat. Pokud je třeba stávající baterii vyměnit, protože dosáhla konce
své životnosti, nebo ji musíte vyjmout a poté vložit z jiného důvodu, použijte tento
postup.
• Fotoaparát vyžaduje speciální dobíjitelnou lithium-ionovou baterií CASIO (NP-80).
Nikdy nezkoušejte používat jiný typ baterie.
1.
Otevřete víčko komůrky pro baterie.
Do otvoru v krytu baterie vložte úzký, špičatý
předmět a posuňte zarážku krytu směrem
k displeji fotoaparátu. Dejte pozor, abyste při
tom fotoaparát nepoškodili.
109
Zarážka krytu
Dodatek
2.
Vyjměte z fotoaparátu baterie.
Držte fotoaparát tak, aby přihrádka na
baterie směřovala dolů, a posuňte
uzávěr ve směru šipky. Takto se
baterie částečně vysune. Opatrně
vyjměte baterii z fotoaparátu.
3.
Uzávěr
Vložte baterii.
Uzávěr
Baterii natočte tak, aby logo
EXILIM směřovalo nahoru
(ve směru displeje) a při
zasunutí baterie do
fotoaparátu přidržte uzávěr
vedle baterie ve směru
vyznačeném šipkou. Baterii
zatlačte, dokud uzávěr
nezaklapne.
Špatně
Správně
Baterie
Logo EXILIM
4.
Uzavřete víčko.
Zamáčkněte víčko baterie, dokud bezpečně
nezapadne na místo.
110
Dodatek
Bezpečnostní pokyny týkající se baterií
. Bezpečnostní opatření během použití
• Provozní doba baterie v chladném prostředí je vždy kratší, než provozní doba za
normálních teplot. Příčinou jsou vlastnosti baterie, nikoli fotoaparátu.
• Baterie nabíjejte v prostředí, kde je teplota v rozsahu 10°C až 35°C. Nabíjení při
teplotách mimo tento rozsah může trvat déle než normálně nebo se dokonce
nezdaří.
• Baterii nenarušujte ani neodstraňujte její vnější štítek.
• Pokud má baterie po úplném nabití pouze velmi omezenou provozní dobu, je
pravděpodobně u konce své životnosti. Tuto baterii nepoužívejte a co nejdříve ji
vyměňte za novou.
. Opatření týkající se skladování
• Dlouhodobé skladování nabité baterie může způsobit zhoršení jejích parametrů.
Pokud nebudete baterii jistou dobu používat, před skladováním ji plně vybijte.
• Baterie skladujte na chladném a suchém místě (20°C nebo méně).
• Aby se zabránilo vybíjení nepoužité baterie, baterii plně nabijte, vložte do
fotoaparátu a plně využívejte až do nabití zhruba jednou za šest měsíců.
Používání fotoaparátu v jiné zemi
. Bezpečnostní opatření během použití
• Dodávaný adaptér USB-AC je určen k provozu s jakýmkoli střídavým síťovým
napětím v rozsahu 100 V až 240 V, 50/60 Hz. Mějte však na paměti, že se tvar
vidlice síťového kabelu liší podle země nebo geografické oblasti. Dříve než si
fotoaparát a adaptér USB-AC vezmete na zahraniční cestu, zjistěte si u cestovní
společnosti požadavky na síťové napájení v cílové oblasti (oblastech).
• Adaptér USB-AC nepřipojujte ke zdroji napájení přes konvertor napětí nebo
podobné zařízení. Může dojít k poruše.
111
Dodatek
Používání paměťové karty
Informace o podporovaných paměťových kartách a jejich vkládání najdete na
straně 18.
. Používání paměťové karty
• Pokud se paměťová karta začne během přehrávání snímků chovat abnormálně,
můžete ji přeformátovat a tak obnovit její normální činnost (strana 98). Pokud jste
však dále od domova nebo kanceláře, doporučujeme, abyste měli po ruce více
paměťových karet.
• Pokud uložíte a odstraníte data z paměťové karty mnohokrát, karta ztratí
schopnost data uchovat. Z tohoto důvodu je doporučeno pravidelné
přeformátování.
• Elektrostatický náboj, elektrické rušení nebo další jevy mohou způsobit poškození
nebo dokonce ztrátu dat. Důležitá data si pokaždé nezapomeňte zálohovat na jiné
médium (CD-R, CD-RW, pevný disk, apod.).
. Pokyny týkající se paměťové karty
• Určité typy paměťových karet mohou zpomalit rychlost zpracování. Pokud je to
možné, použijte paměťovou kartu typu Ultra High-Speed. Mějte však na paměti, že
všechny operace nejsou zaručeny ani při použití paměťové karty typu Ultra HighSpeed. Při nastavení určité kvality videoklipu může záznam dat trvat příliš dlouhou
dobu, což může během přehrávání způsobovat výpadky v obraze a/nebo zvuku.
Pokud se tak stane, na displeji budou blikat ikony » a Y.
112
Dodatek
Reset – Obnovení výchozího nastavení
Tabulky v této části zobrazují výchozí nastavení, které se objevuje v nabídce REC
a PLAY po resetu fotoaparátu (strana 98).
• Pomlčka (–) označuje položku, jejíž nastavení nebylo obnoveno, nebo položku, pro
kterou nastavení reset neexistuje.
• Některé z položek v nabídce, které se zobrazují, nemusí být použitelné, závisí to
na režimu záznamu.
. Režim REC
Záložka „REC“
Ostření
AF
Rámeček
ostření
ß
Oblast AF
U Bod
Vyhled.tváře Zapnout
Sekvence
Vypnout
Anti Shake
Vypnout
Tlačítko L/R
Vypnout
Mřížka
Vypnout
Ikona
Nápověda
Zapnout
Paměť
b BEST SHOT:
Vypnout /
Blesk: Zapnout /
Ostření: Vypnout /
Vyvážení bílé:
Vypnout /
ISO: Vypnout /
Oblast AF: Zapnout /
Sekvence: Vypnout /
Samospoušť: Vypnout /
Pozice MF: Vypnout /
Pozice Zoomu:
Vypnout
Záložka „Kvalita“
Velikost
16 M
T Kvalita
(Snímky)
Normální
» Kvalita
(Videoklip)
STD
113
Úprava EV
0.0
Vyvážení bílé
Auto
ISO
Auto
Osvětlení
Vypnout
Dodatek
Záložka „Nastavit“
Barva nabídky Černá
Světový čas
–
Diskrétní
Vypnout
Časov.razítko
Vypnout
Upravit
–
Formát data
–
Zvuky
Spuštění: Zvuk 1 /
Namáčknutí: Zvuk 1 /
Expozice: Zvuk 1 /
Ovládání: Zvuk 1 /
= Ovládání:
...//// /
= Přehrát:
...////
Language
–
Režim spánku
1 min
Autom. vypn.
2 min
Videovýstup
–
Spuštění
Vypnout
Formátovat
–
Číslo souboru
Pokračovat
Reset
–
. Režim PLAY
Záložka „PLAY“
Tisk DPOF
–
Výřez
–
Ochrana
–
Dabing
–
Kopírovat
–
Změnit velikost –
Záložka „Nastavit“
• Obsahy záložky „Nastavit“ jsou v režimech REC a PLAY shodné.
114
Dodatek
Pokud se něco nedaří...
Odstraňování poruch
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Napájení
Fotoaparát nelze
zapnout.
1)Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 13).
Pokud se baterie vybije krátce po dobití, dospěla zřejmě na
konec své životnosti a bude třeba ji vyměnit. Kupte si
samostatně dodávanou lithium-iontovou dobíjitelnou baterii
CASIO NP-80.
2)Nesprávně vložená baterie (strana 109).
Fotoaparát se
náhle vypne.
1)Pravděpodobně se aktivovalo automatické vypnutí
(strana 97). Fotoaparát zase zapněte.
2)Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 13).
3)Mohlo dojít k aktivaci ochranné funkce fotoaparátu, protože je
jeho teplota příliš vysoká. Fotoaparát vypněte a před jeho
dalším použitím vyčkejte, dokud nevychladne.
Fotoaparát se
Z fotoaparátu vyjměte baterii a vložte ji zpět (strana 109).
nevypíná. Při stisku
tlačítka se nic
neděje.
Záznam snímku
Po stisku spouště
se snímek
nezaznamená.
1)Pokud je fotoaparát v režimu PLAY, stisknutím tlačítka
spouště vstupte do režimu REC.
2)Pokud se blesk nabíjí, vyčkejte, dokud se nabíjení nedokončí.
3)Pokud se zobrazí zpráva „Paměť je zaplněna“, přeneste
obrázky do počítače, odstraňte ty, které už nebudete
potřebovat, nebo použijte jinou paměťovou kartu.
Automatické
ostření nefunguje
správně.
1)Je-li znečištěný objektiv, vyčistěte jej.
2)Při kompozici záběru asi není objekt uprostřed rámečku
ostření.
3)Objekt, který fotografujete, možná není pro automatické
ostření vhodný (strana 30). Zaostřete ručně (strana 49).
4)Během expozice jste mohli pohnout fotoaparátem. Zkuste
fotografovat s funkcí Anti Shake nebo použijte stativ.
5)Fotografovat lze úplným stiskem spouště bez čekání na
automatické ostření. Nejprve spoušť namáčkněte a ponechte
automatickému ostření dostatek času na zaostření.
115
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Objekt ve
vyfotografovaném
snímku je neostrý.
Snímek asi nebyl dokonale zaostřen. Při komponování záběru
dbejte, aby byl objekt uvnitř rámečku ostření.
Blesk se
neaktivuje.
1)Pokud byl zvolen režim ? (Bez blesku), použijte jiný režim
(strana 32).
2)Pokud je baterie vybitá, nabijte ji (strana 13).
3)Pokud byl vybrán scénický režim BEST SHOT, který využívá
režim ? (Bez blesku), použijte jiný režim blesku (strana 32)
nebo si vyberte jiný scénický režim BEST SHOT (strana 42).
Na displeji se
zobrazí červená
ikona ? (Bez
blesku) a blesk se
nespustí.
Blesk zřejmě nefunguje. Obraťte se na autorizované servisní
středisko CASIO nebo na původního prodejce. Pamatujte si, že
i když se blesk nespustí, fotoaparát můžete stále používat
k fotografování snímků bez blesku.
Fotoaparát se
během odpočtu
samospouště
vypne.
Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 13).
Obrázek na displeji
je neostrý.
1)Možná je zapnuté ruční ostření, ale obraz jste nezaostřili.
Zaostřete obraz (strana 50).
2)Možná používáte pro záběr krajiny nebo portrétu režim
´ (Makro). Pro snímky krajiny nebo portrétu používejte
automatické ostření (strana 49).
3)Možná se pokoušíte při fotografování zblízka použít
automatické ostření nebo ) (Nekonečno). Při záběrech
zblízka používejte režim ´ (Makro) (strana 49).
Na obrázku na
displeji se objevuje
svislá čára.
Při fotografování velmi jasně nasvícených objektů se může na
displeji objevit svislý pruh. Jde o charakteristický jev u snímačů
CCD, známý jako „svislá šmouha“, který však není projevem
nesprávné funkce fotoaparátu. Všimněte si, že se „svislá
šmouha“ neobjevuje na fotografii, ale ve videoklipu.
Obrázky obsahují
digitální šum.
1)Kvůli tmavému objektu se pravděpodobně automaticky
zvýšila citlivost, což zvyšuje náchylnost k digitálnímu šumu.
Použijte nějakou lampu nebo jiný světelný zdroj a objekt lépe
nasviťte.
2)Zřejmě se pokoušíte fotografovat na tmavém místě při
nastaveném režimu ? (Bez blesku), což může zvýšit úroveň
digitálního šumu a obrázek se pak zdá hrubší. V takovém
případě blesk zapněte (strana 32) nebo pomocí lamp
zajistěte lepší osvětlení.
3)Fotografování s vysokou citlivostí ISO nebo s funkcí
Osvětlení může způsobit nárůst digitálního šumu. Použijte
nějakou lampu nebo jiný světelný zdroj a objekt lépe nasviťte.
116
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Vyfotografovaný
snímek nebyl
uložen.
1)Fotoaparát se mohl vypnout dříve, než se dokončilo ukládání
do paměti, a proto se snímek neuložil. Vypadá-li indikátor
baterie takto
, dobijte baterii co nejdříve (strana 16).
2)Je možné, že jste paměťovou kartu vyndali z fotoaparátu
dříve, než se dokončilo ukládání do paměti. V tomto případě
se obrázek neuložil. Paměťovou kartu nevyjímejte, dokud se
operace ukládání nedokončí.
I když je osvětlení
jasné, tváře osob
na obrázku jsou
tmavé.
Na objekty nedopadá dost světla. Přepněte na režim
< (S bleskem) kvůli synchronizaci na denní světlo (strana 32),
případně proveďte úpravu EV směrem k + (strana 61).
Noční snímky
vycházejí špatně.
Při nočním fotografování použijte následující scénické režimy
BEST SHOT (strana 42).
• Noční scéna (pouze k fotografování nočních scenérií)
• Noční scéna Portrét (k fotografování osob proti noční krajině)
Při fotografování
na pláži nebo
v zimě na horách
jsou objekty příliš
tmavé.
Příčinou podexponování obrázků může být sluneční světlo
odražené od vodní hladiny, písku nebo sněhu. Přepněte na
režim < (S bleskem) kvůli synchronizaci na denní světlo
(strana 32), případně proveďte úpravu EV směrem k +
(strana 61).
Digitální zoom
Může být zapnuto časové razítko a proto se digitální zoom
(včetně zoomu HD) vypne. Použití časového razítka vypněte (strana 94).
nefunguje.
Indikátor zoomu
znázorňuje úroveň
zoomu jen do
hodnoty 5,0.
Obraz je při
záznamu
videoklipu neostrý.
1)Zaostření není možné, protože je objekt mimo rozsah ostření.
Fotografujte v přípustném rozsahu vzdálenosti.
2)Objektiv může být zašpiněn. Vyčistěte jej (strana 107).
117
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Přehrávání
Barva snímku je při Při fotografování zřejmě svítilo přímo do objektivu slunce nebo
prohlížení odlišná
jiný zdroj světla. Fotoaparát přemístěte tak, aby slunce nesvítilo
od barvy, která byla přímo do objektivu.
na displeji při
vyfotografování.
Snímky se
nezobrazují.
Tento fotoaparát neumí zobrazit snímky nekompatibilní s DCF,
které byly uloženy na paměťovou kartu v jiném digitálním
fotoaparátu.
Snímky nelze
upravovat (změna
velikosti, výřez,
otočení).
Pamatujte si, že následující typy snímků nelze upravovat.
• Videoklipy
• Snímky pořízené jiným fotoaparátem
Odstranění souboru
Soubor nelze
odstranit.
Soubor je zřejmě chráněný. Zrušte jeho ochranu (strana 72).
Ostatní
Zobrazuje se
nesprávné datum
a čas nebo se
nesprávné datum
a čas ukládá spolu
se snímky.
Nastavení data a času je vypnuto. Nastavte jej správně
(strana 95).
Zprávy se na
displeji zobrazují
v nesprávném
jazyce.
Je vybrán nesprávný jazyk displeje. Upravte nastavení jazyka
displeje (strana 96).
Snímky nelze
přenášet
prostřednictvím
připojení USB.
1)Příčinou může být nedokonale připojený kabel USB.
Zkontrolujte všechny spoje.
2)Pokud není fotoaparát zapnut, zapněte jej.
3)Při připojení přes rozbočovač USB nemusí počítač fotoaparát
rozeznat. Fotoaparát vždy připojujte přímo do portu USB
počítače.
118
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Při zapnutí
fotoaparátu se na
displeji zobrazuje
stránka nastavení
jazyka.
1)Po nákupu fotoaparátu jste neprovedli počáteční nastavení
nebo ve fotoaparátu zůstala vybitá baterie. Zkontrolujte
nastavení fotoaparátu (strany 17, 96).
2)Mohlo dojít k problému s daty interní paměti fotoaparátu.
V tomto případě proveďte reset, aby se výchozí nastavení
fotoaparátu obnovilo (strana 98). Potom nakonfigurujte
veškerá nastavení. Jestliže se po zapnutí fotoaparátu
neobjeví stránka jazykového nastavení, znamená to, že se
správa dat interní paměti obnovila.
Pokud se po zapnutí zobrazí opět stejná zpráva, obraťte se
na prodejnu, kde jste fotoaparát koupili, nebo na autorizované
servisní středisko CASIO.
Na displeji se
nachází různé
indikátory a údaje.
Displej fotoaparátu znázorňuje indikátory a další informace
o podmínkách fotografování a snímku, který pořizujete. Můžete
stisknout tlačítko [SET] směrem k [8] k volbě údajů, které
chcete zobrazit na displeji (strana 11).
Datum a čas, který
byl poprvé
nastaven po
zakoupení
fotoaparátu, se při
vyjmutí baterie
z fotoaparátu
vynuloval.
Vložte do fotoaparátu baterii a znovu nastavte čas a datum
(strana 17). Po nastavení data a času nevyndávejte baterii
z fotoaparátu nejméně 24 hodin. Potom se nastavení po vyjmutí
baterie nevynuluje.
• Pokud se po vyjmutí baterie, která byla vložena déle než
24 hodin, čas a datum vynuluje na výchozí nastavení
z výroby, znamená to, že je paměť pro nastavení fotoaparátu
vadná. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované
servisní středisko CASIO.
Bezprostředně po
zapnutí napájení
tlačítka nereagují.
Při použití paměťových karet s vysokou kapacitou reagují
tlačítka po zapnutí napájení se zpožděním.
119
Dodatek
Chybové zprávy
ALERT
Mohlo dojít k aktivaci ochranné funkce fotoaparátu, protože
je jeho teplota příliš vysoká. Fotoaparát vypněte a před jeho
dalším použitím vyčkejte, dokud nevychladne.
Baterie je slabá.
Napětí baterie je nízké.
Vyskytl se problém s paměťovou kartou. Vypněte fotoaparát,
vyndejte paměťovou kartu a pak ji znovu vložte do
fotoaparátu. Pokud se tato zpráva po opětovném zapnutí
fotoaparátu objeví znovu, paměťovou kartu naformátujte
(strana 98).
CHYBA karty
• Formátováním se z paměťové karty odstraní všechny
uložené soubory. Před formátováním se pokuste přenést
čitelné soubory do počítače nebo jiného paměťového
zařízení.
Soubor nemohl být
Napětí baterie je nízké, a proto nemohl být soubor obrázku
uložen, protože je
uložen.
slabá baterie.
Nelze vytvořit
složku.
Snažíte se o záznam souboru, jenže v 999. složce je již
uloženo 9 999 souborů. Potřebujete-li uložit další, odstraňte
nejprve nepotřebné soubory (strana 28).
CHYBA
OBJEKTIVU
Kdykoliv objektiv provede nějakou neočekávanou operaci,
zobrazí se tato zpráva a fotoaparát se vypne. Pokud se po
zapnutí zobrazí opět stejná zpráva, obraťte se na
autorizované servisní středisko CASIO nebo na prodejnu,
kde jste fotoaparát zakoupili.
Paměť je zaplněna
Paměť je zaplněna pořízenými obrázky nebo soubory
uloženými po úpravách. Odstraňte nepotřebné soubory
(strana 28).
Chyba záznamu
Při ukládání obrázku se z nějakého důvodu nezdařila
komprimace dat. Vyfotografujte snímek znovu.
ZKUSTE ZNOVU
ZAPNOUT
Objektiv přišel během pohybu do kontaktu s překážkou.
Fotoaparát se při zobrazení této zprávy automaticky vypne.
Odstraňte překážku a fotoaparát znovu zapněte.
SYSTEM ERROR
Řídící systém fotoaparátu se zhroutil. Obraťte se na svého
prodejce nebo na autorizované servisní středisko CASIO.
Neexistují žádné
soubory.
V interní paměti nebo na paměťové kartě nejsou žádné
soubory.
120
Dodatek
Karta není
naformátována.
Paměťová karta ve fotoaparátu není naformátována.
Naformátujte ji (strana 98).
Soubor nelze
přehrát.
Soubor, který se snažíte použít, je poškozen nebo jej v tomto
fotoaparátu nelze přehrát.
Toto funkci nelze
použít.
Tato zpráva se zobrazuje částečně při operaci, při níž se
pokoušíte použít funkci, která není v kombinaci s ostatními
funkcemi povolena.
Počet snímků/Délka záznamu videoklipu/
Doba hlasového záznamu
Fotografie
Velikost snímku
(pixely)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kvalita
Přibližná
velikost
souboru
Záznamová
Záznamová kapacita
kapacita paměťové
interní paměti*1
karty microSD*2
Nejlepší
5,57 MB
7
2791
Normální
3,71 MB
11
4191
Nejlepší
4,92 MB
8
3160
Normální
3,28 MB
12
4740
Nejlepší
4,10 MB
9
3792
Normální
2,75 MB
14
5654
Nejlepší
3,38 MB
12
4600
Normální
2,27 MB
18
6849
Nejlepší
1,72 MB
23
9040
Normální
1,22 MB
33
12744
Nejlepší
1,25 MB
32
12439
Normální
820 KB
49
18962
Nejlepší
290 KB
141
53616
Normální
240 KB
170
64786
121
Dodatek
Videoklipy
Velikost
snímku/
pixely
(zvuk)
Přibližná
rychlost
přenosu dat
(obnovovací
kmitočet)
HD
1280x720
(Monofonní)
30,2 Mb/s
(30 sn/s)
STD
640x480
(Monofonní)
10,6 Mb/s
(30 sn/s)
Maximální
velikost
souboru
Záznamová Maximální délka
Velikost
Nepřetržitá
kapacita
záznamu
souboru
délka
interní
s paměťovou
videoklip
záznamu
paměti*1 kartou microSD*2 v délce 1 min videoklipu*3
9 s*4
1 hod
5 min
23 s
226,3 MB
17 min
9s
28 s
3 hod
6 min
34 s
79,0 MB
29 min
4 GB nebo
29 min
Hlasový záznam
Formát
souboru
Velikost
souboru
Maximální
velikost
souboru
Záznamová
kapacita interní
paměti*1
Záznamová kapacita
paměťové karty
microSD*2
Nepřetržitá délka
jednoho
záznamu*3
WAV
IMA-ADPCM
5,5 KB/s
4 GB
2 hod
6 min
796 hod
53 min
3 hod
30 min
*1 Kapacita interní paměti po naformátování (cca 41,0MB)
*2 Při použití paměťové karty 16 GB typu microSDHC (SanDisk Corporation). Skutečný
počet snímků a délky záznamu záleží na typu používané paměťové karty.
*3 Dostupná doba záznamu bude kratší, pokud je kapacita paměťové karty microSD,
kterou používáte, menší než maximální velikost jediného souboru.
*4 Rychlost přenosu dat interní paměti není dostatečná pro videoklipy s rozlišením HD.
Pokud je to možné, použijte paměťovou kartu typu Ultra High-Speed.
• Počty obrázků, délka videoklipů a délka hlasových záznamů jsou orientační a jsou
uváděny jen kvůli porovnání. Skutečná kapacita závisí na obsahu snímků.
• Velikost souboru a hodnoty datového toku jsou orientační a jsou uváděny jen kvůli
porovnání. Skutečné hodnoty závisí na typu fotografovaného snímku.
• Při používání paměťové karty s odlišnou kapacitou spočítejte počet snímků jako
procentuální poměr z 16 GB.
• Délka každého videoklipu může být až 29 min. Záznam videoklipu se po 29 minutách
automaticky ukončí.
• Maximální velikost každého souboru při natáčení ve scénickém režimu „For YouTube“ je
2048 MB. Maximální délka záznamu je 15 minut.
122
Dodatek
Technické údaje
Formát souboru
Fotografie:
JPEG (Exif Verze 2.3); standard DCF (Design Rule for
Camera File System) 2.0; vyhovující DPOF
Videoklipy:
Motion JPEG AVI, zvuk IMA-ADPCM (monofonní)
Zvuk (Hlasový záznam): WAV (monofonní)
Záznamové médium
Interní paměť (prostor k ukládání snímků: 41,0 MB)
microSD/microSDHC/microSDXC
Velikosti
Fotografie:
zaznamenaných snímků 16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Videoklipy:
HD (1280x720), STD (640x480)
Efektivní počet pixelů
16,10 Megapixelů
Snímací prvek
Velikost: 1/2,3 čtverečního palce CCD
Celkový počet pixelů: 16,44 Megapixelů
Objektiv/ohnisková
vzdálenost
F3.2 (W) až 6.5 (T), f = 4,6 až 23,0 mm
(ekvivalent 35 mm kinofilmu přibližně 26 až 130 mm)
Zoom
5X optický, 4X digitální (20X v kombinaci digitálního
a optického zoomu)
Až 79,7X při kombinovaném použití zoomu HD a digitálního
zoomu (velikost VGA)
Ostření
Automatické s detekcí kontrastu
• Režimy ostření:
Automatické ostření, Ostření Makro, Nekonečno, Ruční
Ostření
• Oblast AF:
Bod, Poměr, Tracking
Přibližný rozsah
zaostření (Fotografie)
(od okraje objektivu)
Automatické ostření: 10 cm až 9 (širokoúhlý záběr)
Ostření Makro: 10 cm až 50 cm (širokoúhlý záběr)
Nekonečno: 9 (širokoúhlý záběr)
Ruční ostření: 10 cm až 9 (širokoúhlý záběr)
• Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
Měření
Poměr (vážený střed pro některé režimy BS) pomocí
zobrazovacího prvku
Ovládání expozice
Automatická programově řízená expozice (AE)
Kompenzace expozice
–2.0 EV až +2.0 EV (po krocích 1/3 EV)
Expozice
Závěrka CCD, mechanická závěrka
Rychlost závěrky
Fotografie (Auto): 1/2 až 1/2000 s
Fotografie (Premium Auto): 1/8 až 1/2000 s
Fotografie (Noční scéna): 4 až 1/2000 s
• Může se lišit kvůli nastavení fotoaparátu.
Clonové číslo
F3.2 (W) až F8.0 (W) (při použití filtru ND)
• Při použití optického zoomu se velikost clony mění.
123
Dodatek
Vyvážení bílé
Auto, Denní světlo, Zataženo, Stín, Zářivě bílá zářivka, Zářivka
denní světlo, Žárovka, Ruční vyvážení bílé
Citlivost (Standardní
výstupní citlivost)
Fotografie:
Auto, ekvivalent ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600
Videoklipy: Auto
Režimy blesku
Auto, Vypnout, Zapnout, Korekce červených očí
Rozsah blesku
(Citlivost ISO: Auto)
Širokoúhlý záběr: 0,4 m až 2,0 m
Teleobjektiv: 0,8 m až 1,0 m
• Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
Doba nabití blesku
Maximálně cca 5 s
Displej
Barevný TFT LCD s úhlopříčkou 2,7"
230 400 (960x240) bodů
Konektor k připojení
externích zařízení
Port USB (kompatibilní s USB Hi-Speed) /
výstupní konektor AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monofonní
Reproduktor
Monofonní
Požadavky na napájení Dobíjitelná lithium-iontová baterie (NP-80) x1
124
Dodatek
Přibližná životnost baterie
Všechny níže uvedené hodnoty představují přibližnou dobu při normální teplotě
(23°C), dříve než se fotoaparát vypne. Tyto hodnoty nejsou zaručeny. Nízké teploty
provozní dobu baterie zkracují.
Počet snímků (Provozní doba)*1
170 sn.
Skutečná délka záznamu videoklipu (Videoklip
HD)*1
50 min
Přibližná délka nepřetržitého záznamu videoklipu
(Videoklipy HD)*1
1 hod 25 min
Nepřetržitý záznam hlasu*2
3 hod 30 min
Nepřetržité prohlížení*3
3 hod 30 min
• Baterie: NP-80 (Jmenovitá kapacita: 700 mAh)
• Záznamové médium: paměťová karta microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Podle norem sdružení CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Přibližná délka nepřetržitého záznamu
*3 Standardní teplota (23°C), posuv po jednom snímku cca po 10 s
• Výše uvedené hodnoty předpokládají použití nové baterie, která je na začátku
měření plně nabitá. Opakovaným nabíjením se provozní doba baterie zkracuje.
• Údaje o délce záznamu a počtu snímků významně ovlivňuje frekvence používání
blesku, zoomu a automatického ostření a také doba, po kterou je fotoaparát
zapnut.
Spotřeba energie
3,7 V ss, přibližně 3,5 W
Rozměry
82,4 (Š) x 55,1 (V) x 20,5 (H) mm
(tloušťka 17,5 mm bez výčnělků)
Hmotnost
Přibližně 127 g (včetně baterie a paměťové karty*)
Přibližně 111 g (bez baterie a paměťové karty)
* Paměťová karta microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
125
Dodatek
. Dobíjitelná lithium-iontová baterie (NP-80)
Jmenovité napětí
3,7 V
Jmenovitá kapacita
700 mAh
Požadavky na provozní
teplotu
0 až 40°C
Rozměry
31,4 (Š) x 39,5 (V) x 5,9 (H) mm
Hmotnost
Přibližně 15g
. Adaptér USB-AC (AD-C53U)
Vstupní napájení
100 až 240 V stř., 50/60 Hz, 100 mA
Výstup
5,0 V ss., 650 mA
Požadavky na provozní
teplotu
5 až 35°C
Rozměry
53 (Š) x 21 (V) x 45 (H) mm (bez výčnělků)
Hmotnost
Přibližně 37g
Prohlášení o shodě Podle směrnice EU
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
126
Dodatek
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1211-A
2012

Podobné dokumenty

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support Obsah Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čtěte nejdřív! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Návod k použití

Návod k použití • Vezměte na vědomí, že se ukázky stránek a vyobrazení produktu v tomto návodu k použití mohou od zobrazovaných stránek a konfigurace skutečného fotoaparátu mírně lišit.

Více

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support • Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo závady tohoto produktu. • Funkce Hybrid-GPS ...

Více

EXZ88_M29_FA - Support

EXZ88_M29_FA - Support položky. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.

Více

Canon Powershot G3

Canon Powershot G3 škody, které vyvstanou z chybné funkce fotoaparátu nebo příslušenství včetně karet CompactFlash™ (CF karet), jež povedou k poruše obrazu, který má být zaznamenán nebo který má být zaznamenán ve str...

Více

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support Panel displeje z tekutých krystalů byl vyroben pomocí velmi přesné technologie, která poskytuje více než 99,99% funkčnost pixelů. To znamená, že se velmi malý počet pixelů nerozsvítí nebo zůstává s...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka • Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo závady tohoto produktu. • Společnost CASIO C...

Více

Návod k použití

Návod k použití • Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo závady tohoto produktu. • Společnost CASIO C...

Více

Dýdžejem za deset dní

Dýdžejem za deset dní Bitrate - Míra komprese (zabalení) zvuku u formátů MP3/OGG/WMA/AAC/... Například hodnota 128 kb/s znamená, že každá sekunda zvuku zabere na disku 128 kilobitů (16 kByte). Čím je bitrate vyšší, tím...

Více