Vzdalena_spoluprace

Transkript

Vzdalena_spoluprace
Prostředí pro vzdálenou
spolupráci
Jan Růžička
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Unikátnost našich služeb
●
Společně budovaná infrastruktura
–
Přidaná hodnota centrálních prvků
–
Obsah tvoří koncové prvky
●
Propojení s dalšími službami (AAI,...)
●
Vlastní řešení pro nadstandardní požadavky
●
Podpora
●
Budování komunity
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Poradenství
●
Neprodáváme komoditní prvky
●
Hledáme řešení
–
Doporučíme vhodný prostředek pro danou aplikaci
–
Pomůžeme s výběrem prvků a jejich integrací do
infrastruktury
●
●
●
Kompatibilita
Funkcionalita (například multipoint licence)
Přijďte za námi
–
Ideálně před pořízením prvků nebo rekonstrukcí
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Využití
●
Pravidelné schůzky týmů (výzkum i management)
●
Konzultace
●
Přijímací zkoušky zahraničních studentů
●
Obhajoby se zahraniční účastí
●
Vzdálený přednášející (na konferenci)
●
Přenos experimentů, operací, vizualizací
●
Výběr technologie záleží na
–
Přenášeném obsahu (kolik, čeho)
–
Požadavcích na kvalitu
–
Možnostech zúčastněných a lokalit
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Prostředky komunikace
●
Telefon (IP i klasický)
●
Webkonference – Adobe Connect
●
●
–
Webové prostředí
–
Základní kvalita obrazu
–
Rozšířené sdílení,
poznámky, chat
–
nahrávání
Videokonference – H.323/SIP
–
Až Full HD obraz a kvalitní zvuk, sdílení obsahu
–
Velká variabilita kvality v závislosti na klientech
–
Doplnění o streaming a nahrávání
Kombinace video a webkonference
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Prostředky komunikace II
●
Speciální přenosy
–
Kde nestačí videokonference
–
Kvalitnější obraz – nižší komprese
–
Vyšší rozlišení Post HD (4K, 8K, 3D)
–
Více než dva kanály (obrazy)
–
Flexibilita
–
Námi vyvíjené systémy
●
●
●
Software – Ultragrid – GPU akcelerované komprese
Hardware - MVTP-4K
Pasivně - streaming
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Nezapomeňte na
●
Přípravu s předstihem
–
Zkontrolovat obraz (co se snímá, světla, zaclonit okna?)
–
Vybrat vhodné místo (kancelář vs zasedačka)
–
Nejdůležitější je kvalitní zvuk
●
Řízení schůzky
●
další drobnosti
–
Ťukání o stůl (klíče prsty) mikrofony zvýrazní
–
Šeptání může být slyšet na druhou stranu lepé než v místě
–
Větráky notebooku u mikrofonu (zašumí a sníží dosah)
–
Ruchy v pozadí (tramvaj, stavba,...)
●
●
Více si jich všímat
Vypínat mikrofon
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Síťové prostředí
●
●
Potřeba zapojit se kdekoliv
–
ve škole
–
doma
–
na cestách
Limitující faktory
–
Zpoždění
–
Výpadky
–
Kapacita (stovky kb/s až jednotky Gb/s)
–
Firewally
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Osobní vybavení
●
Personální VC jednotky – využít mini PC?
●
Notebooky (interní mikrofon a kamery - slabší)
●
Tablety – velký boom, ale relativně nízké rozlišení
●
Zvuk je základ !
●
●
–
Sluchátka s mikrofonem - nešetřete
–
Směrové mikrofony
–
Stolní mikrofony s potlačením echa
Kamery
–
Externí USB kamerky dávají dobrý obraz
–
PTZ není nutné
Obecné použití pro více platforem
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Osobní vybavení SW
●
Placené, bezplatné i opensource
●
Lifesize Softphone a Clearsea
–
Clearsea před spuštění pro infrastrukturu
●
Polycom RealPresence Mobile/Desktop
●
Jitsi (jeden videokanál)
●
Postupně se budou objevovat WebRTC klienti s
propojením na SIP/H.323 infra
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Vhodné prostory
●
Stavby/rekonstrukce budov
–
●
plánovat využití místností pro tento účel
Světlo
–
Zaclonění a správně osvětlení
–
Požadavky pro snímání kamerou versus pro projekci
●
Vzduch – ventilace, chlazení
●
Klidné prostory
●
Přístupnost
–
Zasedací místnosti ideálně nerozvrhovat
–
Možnost zarezervovat
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Zasedací místnost
●
●
Plná integrace
–
Řízení světel, zaclonění, projekční i přenosové techniky
–
Scénáře na tlačítko
–
Komfortní ale nákladná
Stojany
–
Použitelnost ve více místnostech
–
„Dva kabely do zdi“
–
Mobilita má limity
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
HW VC na UJEP
●
Lifesize na PF kontakt Poláček, Dolejš
●
Polycom HDX na PF kontakt Poláček, Dolejš
●
Personální Polycom V700 na PF m.503 kontakt Poláček
●
A možná mnoho dalších jednotek o kterých nevíme
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Zapojení do VC infra
●
●
Co získáte
–
Jednodušší možnost volat a být k dosažení
–
Propojení s tuzemskými i zahraničními institucemi
–
Možnost využít virtuálních místností
–
Nahrávaní a streaming
Způsoby integrace
–
Začlenění jednotek
●
●
–
●
HW Registrace správcem jednotky
SW klienti - vlastní i poskytované infrastrukturou
Začlenění celé infrastruktury organizace
Aktuálně cca 90 HW VC jednotek a infrastruktura MU
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Virtuální místnosti
Video a Web konference
●
Centrální prvek pro videokonference (MCU)
–
Spojení více koncových jednotek - míchání obrazu a přepínání zvuku
–
Odstínění různých koncových jednotek od sebe navzájem
●
●
–
Snazší odladění
Redukce řešení kompatibility pouze na centrální prvek
Výhody proti multipoint licenci v HW VC jednotce
●
●
Nezávislost na místě
Větší kapacita a kvalita
●
Webkonference – server přítomen vždy (Adobe Connect)
●
Místnost pro skupinu i konkrétní účel
–
Více místností pro jednu skupinu/organizaci
–
Identifikátor a kapacita
–
Zamezit konfliktům času a obsahu (u webc)
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Rezervační portál
●
Veřejná beta meetings.cesnet.cz
●
Pokrývá video a webkonferenční místnosti
●
Dva druhy virtuálních místností
●
–
Jednorázové místnosti
–
Dlouhodobé místnosti – opakované použití
Pro dlouhodobé místnosti rezervuji
–
●
Stávající místnosti zatím beze změny
–
●
Jméno, časové sloty a jejich kapacity
Budou automaticky přeneseny
„Powered by Shongo“
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Testy
●
Každý čtvrtek 14:00 – 15:00
●
Po domluvě
●
Kontakt [email protected]
●
Web vidcon.cesnet.cz
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Přednáškové sály
●
Kvalitní projekce a na více ploch
●
Kvalitní ozvučení
●
Více kamer a více možností snímání zvuku
●
●
Dostatečně dimenzované propojovací matice v
zázemí
Plánovat
–
Místnost nestojí na
přenosovém systému
–
Přenosový systém lze
doplnit či rozšířit snadno,
ale kabeláž těžko
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Laboratoře
●
Komoditní (VC,webc) i speciální systémy
●
Úzká spolupráce je klíčem k úspěchu
●
Zdroje obsahu
●
–
Kamery
–
Přístrojová technika
–
Vizualizace
Zobrazení
–
Komoditní LCD, projekce, 3D
–
SAGE, CAVE ….
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
SAGE
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Speciální přenosy na UJEP
●
MNUL – FZS UJEP
●
3D Full HD přenosy z robota DaVinci
●
–
živé i ze záznamu
–
Podpořeno FR CESNET (Mgr. Marek Jelínek)
–
10 GE propojení pro nekomprimované přenosy
Vybavení na MNUL dává potenciál i dále
–
Kardiolinka - 4K
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
CAVE na UJEP
●
Obnovení spolupráce po přestěhování
●
CAVE v CŘ
●
–
FIT ČVUT napojen na CESNET
–
Škoda Mladá Boleslav – uzavřený systém
Speciální přenosy
–
Vzájemné propojení CAVE
–
Vzdálený obsah
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Streaming
• Infrastruktura
– farma streamovacích serverů (Windows Media, Wowza
– H.264, Flash)
– Prostor pro uložení a streaming VoD
– Schopnost obsloužit tisíce odběratelů
• Snímání a kódování si zajišťuje uživatel
– Větší angažmá je možné, ale znamená náklady
• Zřízení streamovacích bodů (mountpointů)
– na žádost mailem [email protected]
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
IP telefonie
• Služba organizacím, nikoliv jednotlivcům
– Kde dosáhneme po IP, tam je spojení bez poplatku
• Protokoly SIP a H.323
– Staré brány
– Nové IP ústředny
• Instituce má možnost připojit
– Klasickou ústředny přes bránu do IP
– IP telefonní systému
• Přímo neposkytujeme výstup do PSTN
– Partner VIC ČVUT
– SIP trunky?
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
IP telefonie
• Distribuce směrovacích údajů institucím
• ENUM a NRENUM.net
• Směrovací hraniční prvky
• BE(E)SIP besip.cesnet.cz
–
OpenWRT distribuce a vmware image
–
Kamailio a asterisk
–
Zaměření na bezpečnost (Snort/Snortsam)
–
NETCONF
–
Primárně určen jako hraniční routovací prvek
organizace (SBC)
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
IP telefonie
• Vlastní vývoj zaměřený na oblast bezpečnosti
–
SIP benchmarking
–
Analýza útoků na datech z honeypotů
–
Penetrační testy
●
http://pentest.cesnet.cz
●
Aplikačně specifické - SIP
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014
Dotazy
Děkuji za pozornost
[email protected]
CESNET Day UJEP 18. 3. 2014

Podobné dokumenty

Prostředí pro spolupráci

Prostředí pro spolupráci Nahrávaní a streaming

Více

Služby - MetaCentrum VO

Služby - MetaCentrum VO ideálně bez potřeby videa od všech účastníků

Více

Technologie a protokoly multimediálních komunikací pro

Technologie a protokoly multimediálních komunikací pro v aplikační rovině pak vidíme IP telefonii jako aplikaci nad VoIP. První pokusy s přenosem hlasu datovaných v počátcích Internetu uskutečnil Danny Cohen v roce 1977. Komerční úspěch Internetu zname...

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi 1.6. Principy určování polohy Kódová měření Přijímače generují repliku kódu v závislosti na čtení vlastních hodin. Tuto repliku potom porovnávají s kódem získaným z přijímané vlny a určují časový p...

Více

Prezentace MUDr. Rastislava Maďara

Prezentace MUDr. Rastislava Maďara • Očkování – lze doporučit do všech zemí světa,  povinné 4valentní vakcínou je do Saudské Arábie   v období poutě Hadž (Hajj) – letos začíná 21. září

Více

zde - ATS-TELCOM PRAHA as

zde - ATS-TELCOM PRAHA as Pět hlavních důvodů proč věříme, že LifeSize Icon představuje skutečné Smart Video 1. Dostatečně jednoduché ovládání pro kohokoliv bez předchozího školení Zamyslete se, kdy jste si poprvé koupili ...

Více