Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161

Transkript

Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161
Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161
PROPOZICE
ANGLICKÝ JAZYK III.
POŘADATEL:
Dům dětí a mládeže Kolín
STATUT:
okresní kolo soutěže
TERMÍN:
úterý 15. února 2011, 8.30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ:
Dům dětí a mládeže Kolín, budova „Zámecká“, Pražská 161, Kolín 1
KATEGORIE:
III. (žáci 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, soutěž probíhá ve školním, okresním, krajském
a ústředním kole)
ZÁPIS:
od 8.00 do 8.30 hodin
CESTOVNÉ:
cestovné si hradí každý účastník sám
PŘIHLÁŠKY:
přiložený formulář přihlášky odešlete do 9. února 2011 (zcela vyplněný)
na adresy:
Dům dětí a mládeže Kolín, Pražská 161, P.O.BOX 64, 280 50 Kolín, nebo
e-mail: [email protected]
Soutěž v anglickém jazyce se doporučuje s tímto obsahem:
Písemná část:
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu z kazety splnit zadaný úkol; kazetu slyší soutěžící
dvakrát), popř. lexikální text.
Ústní část:
- krátký úvod (představení);
- konverzace na zadané téma - řešeni situace (bez přípravy);
hodnotí se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and home. My town/village.
Shops,shopping, services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure time.
Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and fashions. Food and
meals. At a restaurant.
Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts. Education. Language studies. Going on holiday.
Tourism. Sightseeing. Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. Seasons of the year, weather.
Vyspělost slovní zásoby („vocabulary“) je dána úrovní jednotlivých kategorií a soutěžních kol. V kat. III.
by měly být soutěžní otázky formulovány jako problém, např. The environment problems. Countryside.
Nature. Media (TV, radio, newspapers), Education. Language studies.
INFORMACE:
Iva Prokšová, tel./fax.: 321 712 939
www.nidm.cz/talentcentrum
Hlavní budova, ředitelství, poštovní adresa: Pražská 161, 280 50 Kolín 1, P.O.BOX 64
tel./fax: 321712939, ředitel: 321714939, e-mail: [email protected], http://www.ddmkolin.cz
Otevřený klub „Céčko - Centrum mládeže, Pražská ul. 880, tel.: 321716939
Budova ul. Rimavské Soboty 923, tel.: 321715939
IČO: 48664928

Podobné dokumenty

propozice - Active SVČ

propozice - Active SVČ Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and home. My town/village. Shops, shopping, services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure time...

Více

propozice - Active SVČ

propozice - Active SVČ Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and home. My town/village. Shops, shopping, services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure time...

Více

zde

zde splnit zadaný úkol; ukázku slyší soutěžící dvakrát), popř. lexikální text. 2. Ústní část: - krátký úvod - žáci se musí představit a stručně o sobě pohovořit. - konverzace

Více

OlympiadaAj_2016

OlympiadaAj_2016 gramatický test, poslechový test, krátký čtený text ústní část: krátký úvod, představení, konverzace na zadané téma K ústní části postupuje jen ten, kdo uspěje v písemné části. Ústní část proběhne ...

Více

Zpráva o činnosti školy spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školy spolupracující s Mensou ČR kroužek  FJ,  pěvecký  sbor,  Klub  deskových  her,  fyzikální  kroužek.   Tyto  jednotlivé  kluby  (kroužky)  jsou  vedeny  vyučujícími  gymnázia.  Kromě  výše ...

Více

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013 Hobbies, leisure time activities, pets. Weather, seasons, clothes and fashion. English speaking countries, travelling, pen-friends. Cultural life. Holidays and celebrations. Healthy and unhealthy l...

Více