Kaizen - Fosfa as

Komentáře

Transkript

Kaizen - Fosfa as
Proč je dobré být alespoň o krok napřed…
Kaizen – pro mnohé nic neříkající výraz, jehož význam však dávno překročil hranice svého
domovského Japonska a stále více firem se při zkracování procesů a zefektivňování práce
obrací právě k této filozofii. V aktuálním Infosu vám projektový manažer Kaizen, pan Marian
Petrák osvětlí tuto problematiku a hlavně výhody, které v sobě nese tento nástroj hledání
procesních mezer, jejich vylepšení, případně naprostou eliminaci.
Ing. Marian Petrák se narodil v Bratislavě, vystudoval Strojní fakultu na Slovenské technické
univerzitě. V oblasti kontinuálního zlepšování se pohybuje již více než 9 let a zkušenosti
posbíral za svého působení v Automotive, IT firmě a konzultační firmě.
Mezi jeho záliby patří rodina, přátelé, lidé obecně, literatura faktu a dokumentární filmy.
Jeho motto: Sním, jako bych měl žít už navždy, ale žiju, jako kdybych žil poslední den.
Japonský a evropský manažer se vydají na výlet do Safari. Od auta se vzdalují víc a víc, když
v tom uvidí lva, který se na ně chystá zaútočit. Japonský manažer si v klidu sedne, vytáhne
tenisky, co má v batohu a začne se přezouvat. Evropský manažer se na něj nechápavě podívá
a říká: “Od auta jsme daleko, doufám, že si nemyslíš, že budeš rychlejší než ten lev a stihneš k
autu doběhnout!” Na to se japonský manažer usměje a odpoví: “Já nepotřebuji být rychlejší
než ten lev, stačí mi, když budu alespoň o krok rychlejší než ty!”
Výše popsaný příběh jen demonstruje nelítostný boj o přežití, který aktuálně probíhá ve světě
kolem nás – Fosfu a její konkurenty nevyjímaje. Jedna skupina lidí, ať už vědomě či
nevědomě, strká před daným faktem hlavu do písku a svým postojem ohrožuje budoucnost
naší firmy, neuvědomujíc si, že tím dávají všanc nejen své pracovní místa, ale i pracovní
místa nás všech. Druhá skupina lidí si závažnost situace uvědomuje a není třeba je
přesvědčovat o nutnosti realizace změn a vytváření flexibility, která nám umožní přežít.
A právě jedním z nástrojů, jak se stát adaptabilnějšími v dnešním nelítostném světě byznysu
je kromě inovací, také filozofie kontinuálního zlepšování jménem Kaizen.
“Kaizen” ve volném překladu znamená “Neustálé zlepšování každým dnem”. Kaizen využívá
sadu nástrojů, jako je například uvědomění si plýtvání v procesu, tvorba procesních map,
4fázová technika řešení problémů apod. Jsou to jednoduché a užitečné techniky, ale na to,
abychom jako firma mohli tvrdit, že aplikujeme Kaizen, je nejklíčovějším faktorem úspěchu
pozitivní postoj lidí ke změnám.
A právě jednou z mých úloh ve Fosfě a.s. je motivovat lidi ke kontinuálnímu zlepšování a
zefektivňovat procesy pomocí moderování strategických a taktických workshopů, mentoringu,
trénování a podporou některých projektů. Další mojí úlohou je tvorba Tréninkového centra
(TC). Jedná se o iniciativu, která se bude realizovat v několika fázích.
První fáze je zaměřena na nově nastoupené pracovníky a jejich první dny ve Fosfě. Tato fáze
poprvé proběhla v květnu 2012. Pracovníci dostanou základní informace o firmě, všechny
základní školení, jako je BOZP, ekologie atd., absolvují dvoudenní trénink zaměřený na
pozitivní myšlení a dvoudenní školení základů filozofie Kaizen a jejich metodik.
Další fáze TC jsou ve stádiu tvorby a budou zaměřeny jak na nově přijaté pracovníky, tak i na
stávající zaměstnance, kteří jsou ve Fosfě méně než jeden rok.
Tréninkové centrum bude jakýmsi “nultým ročníkem” Fosfa Univerzity.
Navazujíc na tradice Tomaše Bati si náš vrcholný management silně uvědomuje skutečnost,
že firmu netvoří jen budovy a stroje, ale hlavně LIDÉ! To dokazuje i tím, že investuje nemalé
prostředky do školení, jak přes Fosfa Univerzitu, tak i přes nově vznikající TC. Firma ani
Kaizen nemůže fungovat bez kvalitních lidí.
Upřímně jsem přesvědčený o tom, že jedním z poslání každého člověka je kromě jiného tvořit
a růst. Proto přeji Fosfě mnoho pracovníků, kteří mají chuť tvořit a růst, protože potom
poroste i Fosfa a všichni její zaměstnanci.

Podobné dokumenty

UE Red/Line – Ochrany pro napájecí sítě nn

UE Red/Line – Ochrany pro napájecí sítě nn max. napětí na svorkách generátoru PV (UOC STC )

Více

Dobřanské listy - únor 2012 - Městské kulturní a informační středisko

Dobřanské listy - únor 2012 - Městské kulturní a informační středisko stavidla pro potok kritiky jsme nastavili tak vysoko, že nám přetéká i mimo a zaplavuje oblasti zvyklé na klidnější tóny. Nadpis doplníme, léčebnu budeme více sledovat a naučíme se lépe pracovat s ...

Více