Adiabatický zvlhčovač pro klimatizační jednotky i přímé

Transkript

Adiabatický zvlhčovač pro klimatizační jednotky i přímé
humiFog
Adiabatický zvlhčovač pro klimatizační
jednotky i přímé zvlhčování prostoru
T e c
h
n
o
l
o
g
y
&
E
v o
l
u
t
i
o
n
humiFog – adiabatický tryskový
zvlhčovač pro klimatizační jednotky
humiFog představuje nejnovější generaci adiabatických tryskových zvlhčovačů s příkonem jen 4 W na 1 litr /
1 hodinu zvlhčovacího výkonu (to je méně než 1 % příkonu parního zvlhčovače).
humifog je systém vhodný pro všechny aplikace, kde je požadován vysoký výkon vlhčení, standardně až do
500 kg/h. Modely na konkrétní projekty mohou dosahovat zvlhčovací výkon až 5000 kg/h.
Speciální čerpadlo vytváří vysoký tlak vody, která se distribuuje do potrubí tryskami z nerez oceli a vytváří tam
velmi jemnou, homogenní mlhu. Vytvořené kapičky se spontánně odpařují a tím zvlhčují a ochlazují vzduch.
Propracovaný regulační systém kombinuje činnost frekvenčního měniče, který ovládá průtok čerpadla a řady
solenoidových ventilů, které aktivují jen požadované trysky, aby systém pracoval vždy při optimálním tlaku.
Typická použití
pro potrubí a VZT jednotky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kancelářské budovy;
hotely a telefonní centrály;
tiskárny a výroba papíru;
čisté prostory;
textilní průmysl;
konzervace potravin;
adiabatické chlazení;
dřevařský průmysl;
jiná průmyslová použití.
Rám s tryskami a eliminátor kapek
Certifikovaná hygiena
• speciální rám s tryskami z nerez oceli a ventily,
umožňuje vypouštění systému
• eliminátor kapek kompletně provedený
z nerez oceli vyrobený firmou CAREL
• žádná cirkulace vody
V tomto provedení obdržel systém humiFog
certifikaci VDI6022: „Hygienické normy pro
větrací a klimatizační systémy pro kanceláře
a společenské prostory“, vydané ILH Berlín.
Dále bylo zařízení certifikováno
v souladu s DIN 1946, VDI803, SWKI2003-5 (CH),
ÖNORM H 6021 (A), bez nutnosti přidávat
chemické příměsi do napájecí vody.
Rám je dodáván „na míru“ dle skutečných rozměrů
potrubí/komory. Skládá se z několika jednotlivých potrubí osazených tryskami. Každé potrubí má napouštěcí
a vypouštěcí ventil. Tlaková demineralizovaná voda je
potrubím přivedena k nerezovým tryskám, ty vytvoří
velmi jemnou mlhu, která je pak velmi snadno absorbována proudícím vzduchem. Úkolem eliminátoru kapek
je zachytit neodpařené kapičky vody, aby se zabránilo
jejich úniku za zvlhčovací komoru.
min
. 70
0. m
m/
std
. 12
00
mm
rám s tryskami
trysky
odkapní vana
s vypouštěním
eliminátor kapekgocce
(nedodává CAREL)
Hlavní charakteristiky:
• velmi nízký příkon (okolo 4 W na litr/hodinu
•
•
•
•
•
•
zvlhčovacího výkonu);
max. výkon 500 kg/h (na přání zákazníka výkony až do
5000 kg/h);
plynulá regulace od 14 % do 100 % maximálního
výkonu;
distribuční rám, dodáván kompletní již smontován
a testován;
tlak vody od 25 do 75 bar;
rám je vyráběn pro daný průřez komory;
používá se demineralizovaná voda.
Proč je nutná
demineralizovaná
voda?
• minimální údržba;
• žádné zanášení trysek;
• žádná sekundární prašnost;
• vysoká hygiena.
K zajištění správných vlastností napájecí vody se doporučují
systémy reverzní osmózy (není součástí dodávky); tyto systémy eliminují většinu minerálů, vyžadují minimální údržbu
a mají nízký příkon.
HumiFog pro přímé zvlhčování prostoru
Nízký příkon, vysoký výkon a snadná údržba jsou vlastnosti, které vytvářejí z jednotky humiFog ideální řešení
pro přímé zvlhčování prostoru.
humiFog distribuuje demineralizovanou vodu přímo do volného prostoru a zvlhčuje a ochlazuje vzduch.
Čerpadlo uvádí vodu do tlaku 70 barů, a ta se v ústí trysek tříští do velmi jemných kapek (10 až 15 μm),
které jsou za běžných teplot snadno absorbovány vzduchem.
Důležitým aspektem adiabatického zvlhčování je efekt ochlazení vzduchu: např. 100 kg/h humiFog ochladí
vzduch ekvivalentním chladicím výkonem 70 kW, a to s příkonem jen 0,95 kW!
Použití
Zvlhčování:
• tiskařský průmysl;
• textilní průmysl;
• dřevařský průmysl;
• sklady ovoce a zeleniny;
• sklady papíru, dřeva, atd.
Chlazení:
• technologie s přebytkem tepla v cirkulační VZT;
• chlazení čerstvého venkovního vzduchu.
Systém distribuce v prostoru
Hygienické aspekty
Systém je tvořen nerezovým potrubím s tryskami, instalovanými
uvnitř zvlhčovaného/chlazeného prostoru. Pro složitější nebo
členitější instalace jsou k dispozici ventilátorové distribuční
jednotky s tangenciálním ventilátorem. Vytvořený proud
vzduchu zajistí horizontální dráhu kapek po dobu, dokud se
neodpaří.
Zvláštní pozornost byla věnována hygienickým
aspektům humiFog. Zabudovaný regulátor
automaticky řídí následující operace:
• napouští rozvody, jen když je požadováno
zvlhčování;
• vypouští rozvody, když systém nezvlhčuje;
• automaticky čistí rozvody v periodických
intervalech, i pokud se po delší dobu
nezvlhčuje.
To vše zajišťuje vysoké hygienické normy, bez
vyžadování procedur ručního vypouštění a chemického čištění systému.
humiFog řídí ventily, které regulují zvlhčovací výkon systému
a provádějí automatické hygienické čistící cykly.
vypouštěcí
ventil
revers
osmoseis
napouštění ventil
hlavní vypouštěcí
ventil
Proč je nutná demineralizovaná voda?
Hlavní charakteristiky:
• velmi nízký příkon (okolo 4 W na litr/hodinu
•
•
•
•
minimální údržba;
žádné zanášení trysek;
žádná sekundární prašnost;
vysoká hygiena.
K zajištění správných vlastností napájecí vody se
doporučují systémy reverzní osmózy (není součástí
dodávky); tyto systémy eliminují většinu minerálů,
vyžadují minimální údržbu a mají nízký příkon.
zvlhčovacího výkonu);
• max. výkon 500 kg/h (na přání zákazníka
•
•
•
•
výkony až do 5000 kg/h);
automatické čistící cykly;
žádné odkapávání;
trysky s tichým provozem;
používá se demineralizovaná voda.
Součásti
Čerpací jednotka pro VZT
jednotky /potrubí
Součástí přesného řízení výkonu zvlhčovače je frekvenční
měnič, který plynule řídí otáčky
čerpadla a udržuje tlak vody
mezi 25 a 75 bary.
V tomto rozsahu je distribuce
vody optimální.
humiFog dále ovládá regulaci výkonu pomocí ventilů na
rámu s tryskami. Rozsah plynulé modulace je tak od 14 do
100 % maximálního výkonu.
Čerpací jednotka pro přímé zvlhčování
Konstantní rychlost čerpadla vytvoří tlak vody 70 barů
a tím zajistí, že trysky vždy produkují velmi jemné kapičky
o průměru 10 až 15 μm, které jsou následně velmi rychle
absorbovány vzduchem. Zabudovaný regulátor kompletně
řídí provoz jednotky a může nezávisle ovládat vlhkost
vzduchu jednoduchým připojením na externí čidlo.
Výkonová řada čerpací jednotky
a multizónová instalace
Čerpací jednotky se vyrábějí v různých výkonech: 60, 120,
180, 250, 350, 500 kg/hod (verze až 5000 kg/h).
K dispozici jsou rovněž modely zapojené do více potrubí
nebo VZT jednotek, ovládaných externím systémem řízení.
Distribuční rám pro potrubí a VZT jednotky
Rám je dodáván dle skutečných
rozměrů potrubí/komory
Skládá se z trubek, trysek,
napouštěcích a vypouštěcích
ventilů. Trysky jsou napájeny
demineralizovanou vodou při
25 až 75 barech. Solenoidové
ventily regulují počet aktivních trysek, zatímco vypouštěcí
ventily se používají k automatickému vypouštění potrubí.
Všechny kovové díly jsou z nerez oceli. Rám může být dodán kompletně sestavený a testovaný při vysokém tlaku.
Eliminátor kapek pro
potrubí a VZT jednotky
(povinný pro instalace
certifikované VDI6022)
Funkcí eliminátoru kapek je
zachycovat kapky vody, které
nejsou úplně odpařeny a zabránit jejich úniku z komory
zvlhčovače. Je k dispozici ve dvou verzích: se skleněným
vláknem nebo ocelovým filtrem AISI304, to je vyžadováno
u aplikací s certifikátem VDI6022.
Prostorový distribuční systém
Skládá se z několika rozdělených potrubí z nerez oceli osazených tryskami. Mohou být také osazeny ventilátorovými
jednotkami k vytváření proudu vzduchu, který optimalizuje
absorpci kapek. Trysky jsou vyrobeny z nerez oceli a mají
vlastní ventily zabraňující úkapům. Každý distribuční rozvod
s nebo bez ventilátorových distributorů může být oddělen
pomocí solenoidového ventilu. Tímto způsobem se dosáhne
skokové regulace výkonu až 4 okruhů.
Vypouštěcí ventil se používá k rychlému snížení tlaku vody
v systému. Dále se vypouštěcí ventily používají pro periodické automatické čistící cykly, řízené jednotkou humiFog. Na
přání CAREL dodává hadice nebo nerez potrubí a tlakové
armatury, vhodné pro tlak až do 100 barů.
Návrh řešení v prostoru
Každá tryska tvoří kužel kapek vodní mlhy, které vyžadují
určitou dobu a vzdálenost ke svému úplnému odpaření.
Doba a vzdálenost závisí na stavu vzduchu; např. při
20 °C a 50 % r.v. a bez proudění vzduchu budou mít
kapky parabolickou dráhu, dosahující do vzdálenosti
2,5 m horizontálně a až do 4 m vertikálně. To následně
vyžaduje různá omezení a přizpůsobení instalace technologii, protože je nutné zamezit navlhčení objektů, strojů
nebo osob. Kde nelze nalézt uspokojivé řešení, je nutné
použít distributory s ventilátory.
Čidla
CAREL nabízí velkou škálu čidel
a řešení pro všechny zvlhčovací
systémy.
SCHÉMA SYSTÉMU
humiFog do POTRUBÍ
ventilační ventil
napouštěcí ventily
externí
regulátor
rám
tryska
modulový
eliminátor
kapek
rám
modulový
eliminátor
kapek
vypouštěcí ventily
voda z
reverzní
osmózy
nerezové potrubí
nebo tlakové
hadice
hlavní vypouštěcí
ventil
SCHÉMA SYSTÉMU
humiFog do PROSTORU
JEDNA ZÓNA
vypouštěcí
ventily
VÍCE ZÓN
externí
regulátor
napouštěcí ventily
prostorové
čidlo
vypouštěcí
ventily
zónové ventily
externí
regulátor
napouštěcí
ventily
vypouštěcí
ventily
napouštěcí ventily
prostorové
čidlo
vstup vzduchu
prostorové
čidlo
vypouštěcí
ventily
zónové ventily
externí
regulátor
ventilátorový
distributor
napouštěcí ventily
výstup vzduchu
voda z
reverzní
osmózy
nerezové potrubí
nebo tlakové hadice
hlavní vypouštěcí
ventil
zónové ventily
prostorové
čidlo
CZ302240230 – 4.2. – 15.05.07
Zastoupení pro Českou republiku:
CAREL CZ spol. s r. o.
Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 377 729
Fax: +420 326 377 730
e-mail: [email protected] – www.carel-cz.cz
CAREL S.p.A.
Via dell’Industria, 11
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
e-mail: [email protected] - www.carel.com
www.carel.com
Uvedená loga a značky jsou registrovanými
obchodními známkami a značkami jejich vlastníků.
© CAREL S.p.A. 2007 všechna práva vyhrazena
CAREL si vyhrazuje právo na úpravy či změny svých
produktů bez předchozího upozornění.

Podobné dokumenty

stáhnout

stáhnout Spotřeba energie je velmi nízká, přibližně 4 W na 1 litr / 1 hodinu rozprášené vody při vysoké přesnosti regulace průtoku vody, plynule řízené od 14% do plného výkonu. Tyto parametry činí z jednotk...

Více

Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování

Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování zvyšování vlhkosti, díky rekuperaci tepla z výstupního vzduchu) a přímé zvlhčování ve VZT v zimě. Možné je též přímé zvlhčování prostoru. Rozprašování vody při vysokém tlaku (70 bar) ve speciálních...

Více

Nástin problematiky rerestaurování nástěnné malby - arte-fakt

Nástin problematiky rerestaurování nástěnné malby - arte-fakt posledním restaurování aplikace směsi vodné disperze (polymetylmetakrylát Disapol) a vysokomolekulární modifikované celulózy (obch. název Lovosa), vytvářejících na povrchu malby nepatřičně lesklý a ...

Více

OSE_VSK19_Os. pece v interne_CHOPN

OSE_VSK19_Os. pece v interne_CHOPN Např. RHB cv. – pomalé nadechování nosem, který si předem pac. lehce stiskne 2 prsty, jako kdyby vdechoval vůni a vydechovaný vzduch následně vypouští přes téměř uzavřené rty (opakovat 7x, můžou se...

Více

h-x diagram - konstrukce a použití

h-x diagram - konstrukce a použití stoupal nad hodnotu tlaku nasycených par, přidávaná pára by se srážela v malých kapičkách a tvořila by viditelnou mlhu. Tlak nasycených par pS závisí na teplotě a tlaku vzduchu. Jelikož se tlak vzd...

Více

5 letá nadstandardní záruka Wolf

5 letá nadstandardní záruka Wolf Pokud chcete mít i v budoucnosti užitek z investice do vytápění či větrání a užívat si mimořádně nízkých provozních nákladů, měli byste v prvé řadě sáhnout po komponentech značky Wolf. Dají se zkom...

Více

Návody a postupy - 0,2 MB

Návody a postupy - 0,2 MB Pro montáž dlažebních prvků platí běžné technologické postupy používané např. při montáži keramických dlaždic. Dlažební prvky jsou připevňovány k podkladu (betonové ploše) běžným lepidlem na obklad...

Více

energeticky efektivní chlazení budov

energeticky efektivní chlazení budov rostlin, jako je přeměna CO2 na kyslík, pohlcování smogu, tlumení hluku a v neposlední řadě vytváření lidem příjemného prostředí. Význam vodních hladin a fontán Podobně jako u stromů přispívají ke ...

Více

Citilog - PROFIcomms

Citilog - PROFIcomms Video analytické technologie automaticky generují relevantní informace, jako například alarmy o incidentech nebo provozní informace. Tato informace se pak přenese do serveru. Server odesílá informa...

Více