Martin Luther:

Transkript

Martin Luther:
Reformace
A
Jméno:
1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu:
Martin Luther: _____________________________
Jan Kalvín: _______________________________
2. Přiřaď k sobě pojmy:
1.augsburský mír
A) hugenoti
2. predestinace
B) čí vláda, toho náboženství
3. rekatolizace
C) podpora korzárů
4. kalvinisté
D) znovuobnovení katolické víry
5. Alžběta I.
E) učení o předurčení
Jindřich VIII.: _____________________________
Řešení: 1.
predestinace
95 tezí
překlad Bible do němčiny
6 manželek
anglikánská církev
hugenoti
Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví:
__________________________________________
Reformace
A
Jméno:
1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu:
Martin Luther: _____________________________
Jan Kalvín: _______________________________
2.
3.
4.
3. Vyber správní tvrzení:
Svobodu vyznání hugenotům
zaručoval:
a) augsburský mír
b) edikt nantský
c) jezuitský řád
5.
Bartolomějská
noc se udála:
a) 23./24.8.1572
b) 23./24.8.1598
c) 23./24.8.1517
2. Přiřaď k sobě pojmy:
1.augsburský mír
A) hugenoti
2. predestinace
B) čí vláda, toho náboženství
3. rekatolizace
C) podpora korzárů
4. kalvinisté
D) znovuobnovení katolické víry
5. Alžběta I.
E) učení o předurčení
Jindřich VIII.: _____________________________
Řešení: 1.
predestinace
95 tezí
překlad Bible do němčiny
6 manželek
anglikánská církev
hugenoti
Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví:
__________________________________________
Reformace
A
Jméno:
1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu:
Martin Luther: _____________________________
Jan Kalvín: _______________________________
2.
3.
4.
3. Vyber správní tvrzení:
Svobodu vyznání hugenotům
zaručoval:
a) augsburský mír
b) edikt nantský
c) jezuitský řád
5.
Bartolomějská
noc se udála:
a) 23./24.8.1572
b) 23./24.8.1598
c) 23./24.8.1517
2. Přiřaď k sobě pojmy:
1.augsburský mír
A) hugenoti
2. predestinace
B) čí vláda, toho náboženství
3. rekatolizace
C) podpora korzárů
4. kalvinisté
D) znovuobnovení katolické víry
5. Alžběta I.
E) učení o předurčení
Jindřich VIII.: _____________________________
Řešení: 1.
predestinace
95 tezí
překlad Bible do němčiny
6 manželek
anglikánská církev
hugenoti
Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví:
__________________________________________
2.
3.
3. Vyber správní tvrzení:
Svobodu vyznání hugenotům
zaručoval:
a) augsburský mír
b) edikt nantský
c) jezuitský řád
4.
5.
Bartolomějská
noc se udála:
a) 23./24.8.1572
b) 23./24.8.1598
c) 23./24.8.1517
Reformace
B
Jméno:
1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu:
Jindřich VIII.: _____________________________
Jan Kalvín: _______________________________
2. Přiřaď k sobě pojmy:
1. podpora korzárů
2. učení o předurčení
3. znovuobnovení katolické víry
4. čí vláda, toho náboženství
5. hugenoti
A) augsburský mír
B) kalvinisté
C) Alžběta I.
D) predestinace
E) rekatolizace
Řešení: 1.
5.
Martin Luther: _____________________________
hugenoti
95 tezí
predestinace
anglikánská církev
překlad Bible do němčiny
6 manželek
Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví:
__________________________________________
Reformace
B
Jméno:
1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu:
Jindřich VIII.: _____________________________
Jan Kalvín: _______________________________
2.
3.
4.
3. Vyber správní tvrzení:
Událost vyvraždění několika
tisíc hugenotů:
a) 95 tezí
b) protireformace
c) bartolomějská noc
Edikt nantský byl
vydán roku:
a) 1517
b) 1572
c) 1598
2. Přiřaď k sobě pojmy:
1. podpora korzárů
2. učení o předurčení
3. znovuobnovení katolické víry
4. čí vláda, toho náboženství
5. hugenoti
A) augsburský mír
B) kalvinisté
C) Alžběta I.
D) predestinace
E) rekatolizace
Řešení: 1.
5.
Martin Luther: _____________________________
hugenoti
95 tezí
predestinace
anglikánská církev
překlad Bible do němčiny
6 manželek
Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví:
__________________________________________
Reformace
B
Jméno:
1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu:
Jindřich VIII.: _____________________________
Jan Kalvín: _______________________________
2.
3.
4.
3. Vyber správní tvrzení:
Událost vyvraždění několika
tisíc hugenotů:
a) 95 tezí
b) protireformace
c) bartolomějská noc
Edikt nantský byl
vydán roku:
a) 1517
b) 1572
c) 1598
2. Přiřaď k sobě pojmy:
1. podpora korzárů
2. učení o předurčení
3. znovuobnovení katolické víry
4. čí vláda, toho náboženství
5. hugenoti
A) augsburský mír
B) kalvinisté
C) Alžběta I.
D) predestinace
E) rekatolizace
Řešení: 1.
5.
Martin Luther: _____________________________
hugenoti
95 tezí
predestinace
anglikánská církev
překlad Bible do němčiny
6 manželek
Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví:
__________________________________________
2.
3.
3. Vyber správní tvrzení:
Událost vyvraždění několika
tisíc hugenotů:
a) 95 tezí
b) protireformace
c) bartolomějská noc
4.
Edikt nantský byl
vydán roku:
a) 1517
b) 1572
c) 1598

Podobné dokumenty

DĚJEPIS - 7. ROČNÍK - REFORMACE.notebook

DĚJEPIS - 7. ROČNÍK - REFORMACE.notebook REFORMACE Reforma = snaha o změnu, nápravu . Reformace vyvrcholila v 16. stol. Byla kritizována církev jako instituce. Vznikaly nové církve ­ PROTESTANTI, používají národní jazyky, odmítají autorit...

Více

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí Mohli se volně usazovat, získávat pozemky, svobodně vyznávat svoji víru

Více

Válka ve světě, důsledky – pracovní list

Válka ve světě, důsledky – pracovní list Na _____________ konferenci se řešily podmínky pro poražené Německo. Dívka, jejíž deník vydal svědectví o krutosti války se jmenovala _____________________ . V červnu 1942 byla obratem ve válce v T...

Více

Londonczpdf [Režim kompatibility]

Londonczpdf [Režim kompatibility] London M. Brožová 9. A Vedoucí práce: Ivana Severová

Více

PDF

PDF pak později v tzv. „křesťanské Boží domy“. Kdo ale si přečte o těch sedmi křižáckých výpravách, zjistí, od koho vyšlo pronásledování Židů a kdo naposled nese tu odpovědnost za prolévání krve milion...

Více

stáhnout

stáhnout 7. Charakterizuj stručně vládu Josefa II. Které reformy provedl? 8. Charakterizuj situaci ve SŘŘ po třicetileté válce. 9. Kdy a jak vzniklo pruské království? Kteří panovníci stáli v čele, o co usi...

Více