jin zpravodaj 6-2016:jin zpravodaj 5-2016

Transkript

jin zpravodaj 6-2016:jin zpravodaj 5-2016
měsíčník vydávaný
obcí Jinočany
číslo 6 ročník 26
EDITORIAL
…a je tu námi všemi toužebně očekávané léto. Školákům nastávají dva blažené měsíce – prázdniny. Odjíždějí na tábory, k prarodičům, k moři. Dospělí si berou
dovolené, protože i pro ně nastává čas odpočinku a relaxace.
které se jdou rozloučit se svými patrony a kamarády,
žáky pátého ročníku. Je úžasné vidět naše děti tančit na
jevišti Lidového domu v Nučicích nebo bubnovat do
rytmu na zahradní slavnosti. Je úžasné vidět malé neohrožené hasiče a v neposlední řadě...je úžasné vidět
malé fotbalisty, jak žijí fotbalem... a všichni společně vítězí pro sebe i Jinočany.
Proto přeji všem za celou redakci – jak malým, tak velkým čtenářům – aby prázdniny strávili v klidu, pohodě
a nabrali spoustu sil do dalších pracovních měsíců…
Moje poděkování patří lidem, díky kterým se tohle
všechno děje. Učitelkám, vedoucím oddílů, dalším dobrovolníkům z řad rodičů. Vy všichni děláte obrovský kus
dobré práce pro děti i nás všechny... Děkuji.
Gabriela Urbánková
Miluše Čančíková, starostka obce.
STAROSTKA OBCE
NÁMĚSTÍ JINOČANY – SADOVÉ ÚPRAVY.
V těchto dnech bude dokončena akce Revitalizace centra
obce Jinočany, která byla podpořena z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje obcí a měst r. 2015. Loňský
rok proběhly stavební práce spojené se stavbou parkoviště
a chodníků. V tomto roce budou dokončeny celkové sadové
úpravy náměstí. Výsadba 445 ks trvalek, 147 ks keřů probíhá letos, 6 ks stromů bylo vysazeno na podzim minulého
roku. Osazení laviček a košů přispěje k celkovému vylepšení našeho náměstí, které je důstojným centrem Jinočan.
Miluše Čančíková, starostka
OBEC ŽIJE...
Měsíc červen je každoročně plný různých akcí. Krásných akcí, které tvoří společenský život v obci. Celé rodiny se scházejí. Sledují své děti a jsou na ně náležitě
a zcela právem hrdí.
Je úžasné vidět malé a nadšené předškoláky…těší se
do školy! Je úžasné vidět naše děti ze základní školy,
Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘAD PRÁCE ČR
Od 1. 12. 2014 působí kontaktní pracoviště pro Prahu západ na adrese: Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Letná.
Doprava:
• metro A - stanice Hradčanská,
• metro C - stanice Vltavská, dále tram. č.: 1,8,12,25,25
- stanice Letenské náměstí.
OZNÁMENÍ
Pro všechny občany, kteří netřídí odpad do kontejnerů,
jsou na obecním úřadě spolu se žlutými pytli na plast,
nyní ještě pytle oranžové, do kterých můžeme dávat
nápojové kartony. Nápojové kartony vhazujeme do
pytlů zcela PRÁZDNÉ a řádně sešlapané. Odvoz těchto
pytlů se koná stejně jako u žlutých pytlů na plast - 2x
měsíčně vždy v sudý čtvrtek a občané je dostávají též
zdarma.
TELEFONNÍ KONTAKT
Platný telefonní kontakt na Městskou policii Rudná, jejíž hlídky pravidelně 24 hodin denně projíždějí naši
i okolní obce je: 734 811 811
1
SMS
Občané,kteří budou mít zájem o bezplatné zasílání informačních SMS z OÚ (např. uzavírka vody, el.proudu,
zprávy policie, varování, pozvánky, upozornění na změny...) mohou – pokud tak ještě neučinili, nahlásit čísla
svých mobilů buď osobně u p. Kožené, dále e-mailem:
[email protected], nebo na pevnou linku Obecního
úřadu: 257 960 009.
MATRIKA
V sobotu 14. 05. 2016 se konalo vítání nových občánků
naší obce.
Starostka obce Miluše Čančíková přivítala celkem 14 dětí
– 9 holčiček a 5 chlapečků.
Všechny maminky obdržely kytičku, zapsaly se do Kroniky obce Jinočan.
Pro miminka byly připraveny pamětní knížky a dárek.
Štěpánka Šáfrová, matrikářka
MATEŘSKÁ ŠKOLA
manželům Skopovým za zorganizování této akce. Obratnost a odvahu jsme procvičili také v lanovém centru v blízkosti golfového hřiště Hodkovičky.
Největším zážitkem pro předškoláky bylo slavnostní pasování na školáky v místní kapličce za účasti rodičů
a paní starostky. Následovalo spaní v MŠ, které bylo
velmi zajímavé a napínavé. Vidět školku v noci je jistě
zážitek. Ale k plnění úkolů a soutěží v noci, je zapotřebí
hodně odvahy!! Při sportovním dopoledni u školáků v ZŠ
jsme nahlédli do našich budoucích tříd, kam v září usedneme.
Děkujeme zřizovateli MŠ, zástupcům jednotlivých tříd
a rodičům za celoroční spolupráci.
Přejeme Všem krásné prázdniny, léto plné jen samých
báječných zážitků - hodně koupání, sportování a sluníčka. Na všechny se těšíme v příštím roce a školákům
přejeme mnoho úspěchů ve škole.
Lenka Kouřilová, ředitelka MŠ a kolektiv
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Milí rodiče a přátelé školky.
V měsíci červnu se v naší školce uskutečnilo mnoho zajímavých akcí. Oslavili jsme dětský den v pohybu a v karnevalových maskách. Vyhlášení nejlepší masky bylo korunováno sladkou medailí a bublifukem. S klaunem
Ferdou jsme odpoledne zakončili písničkami a diskotékou. Červen je poslední měsíc školního roku a s ním přichází letní období, na které se všichni moc těšíme.
Školní výlet do národního hřebčína v Kladrubech byl pro
děti opravdovým zážitkem. Prohlídka stájí zaujala
především starší děti, ale projížďka v kočáře taženým
bělouši, ohromila všechny. Do školky jsme se vraceli
unavení a plní nových zážitků. Navštívili jsme také Golfové centrum a zkusili si poprvé zahrát golf. Děkujeme
2
Vážení čtenáři,
rok nám opět utekl jako voda a my bychom se s Vámi
rády podělily o akce, které jsme si pro naše žáky připravily. V září, kdy se tak nějak všichni rozkoukáváme
po prázdninách, jsme v rámci školní družiny navštívili
Českou televizi, kde si děti mohly prohlédnout zákulisí
nahrávacího studia. V říjnu mladší žáci navštívili Divadlo
U Hasičů a starší se zúčastnili sportovního zápolení na
ZŠ Klausova, odkud si přivezli 3. místo. Do ŠD přijeli Indiáni a prostřednictvím jejich programu si děti vyzkoušely život na Divokém západě. Tradiční Svatomartinské
putování se tentokrát uskutečnilo ve spolupráci s MŠ
a obecním úřadem. Koncem měsíce listopadu jsme pod
hudebním vedením paní učitelky Kovářové rozsvítili vánoční stromek u místní kapličky a začali jsme se připravovat na jarmark a vánoční vystoupení pro rodiče
a přátele školy, což se tentokrát uskutečnilo v místní sokolovně. V průběhu měsíce jsme se ještě stačili „podívat“ do tajemné Afriky – proměnit se v šamany, naučili
jsme se zacházet s oštěpy a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého z tamních zvyků. V lednu jsme ve škole přivítali předškoláky z MŠ a v únoru jsme měli tu čest se
s nimi více seznámit při zápisu do 1. třídy .Od března
jsme se začali věnovat environmentální výchově a ekologii, tudíž vzdělávacím programům majícím blízko
k odpovědnému jednání vůči přírodě. Též dílny a Den
Země byly zaměřeny na tuto tématiku. Další zdařilá
akce byla v dubnu - návštěva záchranářů z Říčan. Ti
k nám přijeli se záchranářským vozem, který jsme si
důkladně prohlédli. Květen nám nadělil spoustu soutěží, jak sportovních, tak vědomostních. Ve vědomostní
soutěži MUZOR žáci 4. a 5. roč. v rozstřelu obsadili
krásné 2. místo a v Anglické olympiádě též přední místa.
Také sportovní zápolení ve stolním tenise nebylo marné,
mladší žáci se umístili do 2. místa a starší získali 3. a 4.
místo. No a poslední měsíc ve školním roce, červen, na
který se někteří díky písemkám netěší, se odvíjel v duchu výletů: na zámek Nelahozeves, na letiště Václava
Havla a nechyběla ani škola v přírodě. Další akce: výlet
na horu Říp, zahradní slavnost, rozlučka s páťáky, lehkoatletické závody a v neposlední řadě žáky velmi očekávané - vysvědčení. Rády bychom rodičům, žákům
a všem příznivcům školy popřály krásné prázdniny, dostatečný odpočinek a mnoho pěkných společně prožitých chvil.
Celý kolektiv základní školy
Pravidelně pokračovat budeme jen:
v PONDĚLÍ od 18 hodin volejbal na antuce (pokud nám
bude pršet, přesuneme se do budovy, avšak vždy jen
v náhradní ČISTÉ obuvi!!!)
ČTVRTEK od 19 hodin stolní tenis
V případě zájmu o výše uvedené, přijďte si s námi zahrát. Pokud budete chtít přijít si zasportovat v jiné době
třeba se svou skupinou, je dobré se předem informovat
na: 605 276 856
Krásné léto, spoustu zážitků a sportu zdar přeje
Drahuše Heltová
SHD JINOČANY
KNIHOVNA
Oznamuji, že knihovna nabízí pro 10 dětí ve věku 6 – 9 let,
„čtvrtky s knihou“ a to v termínech: 21. 7., 28. 7, 4. 8.
a 11. 8. 2016 od 8:30 – 12:00.
Kdo z rodičů bude mít zájem, může přijít do knihovny
a osobně se na všem domluvíme.
Provoz knihovny během prázdnin zůstává stejný jako
během školního roku, jen od 4. 7. – 12. 7.bude z důvodu
dovolené zavřeno.
Gabriela Urbánková, knihovnice
JINOČANSKÝ KLUB JINOK, z.s.
Pravidelná hernička je po celou dobu letních prázdnin
uzavřena. Všem dětem i dospělým přejeme krásné
prožití letních prázdnin, naplněných odpočinkem a nezapomenutelnými zážitky. V září se těšíme na viděnou
v herničce nebo při jiných aktivitách pořádaných naším
spolkem (www.klubjinok.webnode.cz).
TJ SOKOL JINOČANY
Pomalu končí školní rok, přicházejí prázdniny a to i do
Sokolovny. Jak již bylo v minulém čísle řečeno, o prázdninách se u nás uskuteční dva turnusy příměstského tábora, pod vedením Mgr. Evženie Šteflové.
MLADÍ HASIČI
V pátek 10.června v 16. hodin, se členové mladých hasičů
společně s vedoucími mládeže, začali scházet u Mirešického rybníka. Mladé hasiče totiž čekala hra nazvaná
„Cesta za pokladem“ spojená s přespáním ve stanech. Sešlo se 12 dětí, 3 naši dorostenci a dospěláci, kteří vše tvořili a dozorovali... Než mohla být zahájena samotná hra,
bylo třeba postavit stany. Některé děti to zvládly bez pomoci, těm menším museli pomáhat rodiče. Když byly stany
postavené, mohla hra začít. Děti hledaly ukryté indicie
a Denča s Terkou (naše dvě členky mladých hasičů) je zapisovaly do tajenky. Když jsme měli tajenku vyluštěnou, věděli jsme, kde hledat poklad. Po nalezení pokladu jsme si
šli opéct buřty, chleba a někteří dokonce i rohlíky. Po večeři jsme si rozdělili dobroty z našeho pokladu. Děti ještě
hrály různé hry a Bára je učila zdravovědu. Poté jsme se
všichni ještě sešli u ohýnku a zábavnou formou u dětí zjišťovali znalost první pomoci. Okolo 22.30 hod. se děti začaly
ukládat ke spánku a po náročném odpoledni a večeru
rychle usnuly. Budíček byl ráno v 7.00 hodin, pak následovala rozcvička, ranní hygiena a dobrá snídaně od mami3
nek, kterou nám připravily den předem. Složili jsme stany,
uklidili po sobě a čekali na rodiče. Děkujeme Obecnímu
úřadu za zapůjčení laviček, rybářům za dřevo a vidlice na
opékání buřtů, některým rodičům za pomoc s přípravou
a v neposlední řadě za dobrou snídani. Dále děkuji paní Korytové, Pálkové a Mrázkové za velkou pomoc po celou dobu
trvání této akce.
Přeji všem krásné prázdniny, hodně slunečných, spokojených dní...
Lenka Holá, SDH Jinočany
MEMORIÁL KARLA ŠVESTKY
Nučice 25. 6. 2016
Dnes jsme se, v doslova tropickém vedru, zúčastnili tradiční soutěže v požárním sportu v Nučicích. Letos se
nám podařilo složit dvě dětská družstva, jedno družstvo
žen a jedno mužů.
Pořadatelé připravili dvě dráhy, jednu pro děti a jednu
pro družstva dospělých. První nastoupilo družstvo mužů a časem 27s nastavilo laťku hodně vysoko. Ihned po
mužích šly na řadu ženy a časem 38s se okamžitě uchytily na prvním místě ve své kategorii.
Po převezení stroje na dráhu dětí se na řadu dostaly i naši nejmenší hasiči. Nutno podotknout, že startovaly proti
daleko starším soupeřům a proto byly velmi znevýhodněni.
Ale POZOR! Naši „špunti“ se nezalekli a i když výkonnostní rozdíl byl patrný, tak rozhodně nezklamali a předvedli
parádní výkony.
Druhé kolo bylo ve znamení vylepšování dosažených
časů!! Muži se zlepšili na 24s a ženy na 32s, což v konečném zúčtování znamenalo druhá místa pro obě
družstva. Zejména u žen, které složily družstvo narychlo, týden před soutěží, je to parádní úspěch a jsme na
naše „kočky“ náležitě pyšní!!! Porazilo je pouze družstvo žen z Jánské, za které ale startoval na pozici strojníka muž, což je proti pravidlům. Nicméně jsme si řekli,
že nemá smysl se zbytečně dohadovat, protože i druhé
místo je vynikající počin.
Dětem se druhá kola už tolik nepovedla a nakonec stačila na páté a šesté místo v konečném pořadí.
Na výkony všech družstev se přijela podívat i naše starostka, paní Miluše Čančíková a troufám si tvrdit, že
byla nejhorlivější fanynkou, za což jí patří náš dík!
Michal Mrázek, velitel JSDHO Jinočany
4
RYBÁŘSKÝ SPOLEK JINOČANY
První pololetí 2016 bylo pro nás poměrně náročné. Na výroční schůzi konané dne 12. března jsme schválili nové
stanovy a nový název: „Rybářský spolek Jinočany“. Původní název Rybářská skupina Jinočany přestal být aktuální vzhledem k nárůstu členské základny. Po výroční
schůzi proběhla registrace spolku u příslušného úřadu.
Schůze byla též volební, bylo zvoleno nové složení výboru
spolku a kontrolní komise. Rybářskou sezonu jsme zahájili 30. dubna. První společenskou akcí bylo pálení čarodějnic. Rybáři zajistili přípravu hranice, nakoupili špekáčky
a Sboru dobrovolných hasičů jsme poskytli zázemí. Hlavní
společenskou akcí jsou každoročně rybářské závody. Ty
letošní se konaly v sobotu 21. května za nádherného počasí. Soutěžilo 58 dospělých a 8 dětí. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny, které nám sponzorovali zdejší
podnikatelé, manželé Koníčkovi. Po ukončení závodů byla
losována tombola tvořená z darů členů rybářského spolku.
Také jsme poskytli zázemí a svou účastí pomohli s organizací dětského dne, konaného dne 29. května.
Stanislav Plášil
PODĚKOVÁNÍ
Chci poděkovat všem Jinočanským občanům, kteří
nám pomáhali hledat našeho ztraceného sphynx
kocoura Reginalda. Kocour se nakonec po 4 dnech
našel a i přes svůj zdravotní handicap je v pořádku.
Ještě jednou děkuji!
Michal Kasík
GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE V JINOČANECH
Dne 1. března 2016 byla v Jinočanech otevřena
ordinace gynekologie a porodnictví.
Provoz byl zahájen v objektu ulice Za Kapličkou 1,
tj. cca 20 metrů za ordinacemi a lékárnou a je součástí zdravotnického zařízení LIKMED s.r.o. Kromě
dostupnosti je její výhodou celotýdenní provoz a návaznost na ordinaci dvou dětských lékařek, které
sídlí v témže objektu.
Lékařkou je paní MUDr. Kateřina Bollardt a zdravotní sestrou paní Iveta Procházková.
Ordinace jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou.
Ordinační hodiny:
Pondělí a středa: 7:00 – 16:00
Úterý:
18:00 – 20:00 (na objednání)
Čtvrtek:
11:00 – 17:00
Pátek:
7:00 – 12:00
Telefonní spojení: 257 960 300 ev 301
QUI BONÓ? NEBOLI KOMU KU PROSPĚCHU?
Jinočany se stávají lokalitou žádoucí, vyhledávanou
a hezčí, což mohou dosvědčit lidé, kteří zde žijí dlouhé
roky. Stávají se však i místem, kde dochází k častému
„přemísťování“ majetku, a to i ze soukromých pozemků.
V ulici Za Kapličkou byly opakovaně zcizeny keře, květiny
a minulý čtvrtek i masivní květináče s rostlinami, vše
z prostor u zdravotnického zařízení. Středisko slouží
všem a všichni chtějí chodit kolem hezkých míst. Zeleň
má přeci uklidňovat! „Přejeme“ tedy novým majitelům
dřevin a květináčů „příjemný“ zážitek ve společnosti
flóry, která jim neříká „pane“
MUDr. Karel Linhart, Jinočany
POLICIE
činnost je nižší než v předešlém období, může být zapříčiněno tím, že v obci Jinočany byl instalován kamerový systém.
OZNÁMENÍ
Od 1. 7. do 8. 7. 2016 bude pracovnice společnosti
ČEZ paní NUNVÁŘOVÁ (725 531 634), provádět
v naší obci odečty elektroměrů.
Pokud nebudete osobně doma, umístěte stavy
Vámi zjištěné na viditelném místě např. na brance
či za oknem, popř. je možno stavy s kompletní
adresou ponechat na místní poště.
Jinočanský Zpravodaj je měsíčník
registrovaný pod číslem RK/94
a vydávaný obcí Jinočany.
Kontakty: tel.: 257 960 009
e-mail: [email protected]
web: www.jinocany.cz
Redakční rada: Gabriela Urbánková (předsedkyně),
Václava Kožená, Mgr. Iva Šreplová.
Grafické zpracování, sazba, tisk:
Grafické studio VVG, Praha, www.vvg.cz
INZERCE
POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ HOSTIVICE
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBCI JINOČANY.
V roce 2015 bylo zaevidováno celkem 77 záznamů, z čehož je 39 trestných činů, 38 přestupků. Z 38 přestupků
bylo 10 přestupků s majetkovou účastí. Další přestupky
byly v rovině občanských vztahů a v dopravě. Z 39 trestných činů bylo 32 majetkových trestných činů.
V roce 2016 od 1. 1. do 20. 5. bylo evidováno 9 trestných
činů z toho 2 majetkové trestné činy. Dále bylo evidováno 16 přestupků z toho 8 s majetkovou účastí. Z těchto údajů vyplývá, že ubývá majetková trestná činnost,
ale vzrůstá přestupková činnost s účastí majetkové
škody. Celkem tedy vyplývá, že v této lokalitě byla rozšířena zejména majetková trestná činnost, která činila
v roce 2015 za období 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015, 18 případů z celkového počtu trestné činnosti. Tato činnost se
za období 1. 1. 2016 do 20. 5. 2016 snížila, kdy z celkového počtu 9 trestných činů jsou 2 majetkové. Násilná
trestná činnost byla v roce 2015 v obci zaznamenána
v ojedinělém případě. Skutečnost, že majetková trestná
5
EMEX spol. s.r.o., Hlavní 223, 252 25 Jinočany
• máte poruchu na elektrické instalaci ve vašem bytě nebo rodinném
domě či provozovně?
• nefunguje vám zásuvka, nesvítí svítidlo, nezvoní zvonek u dveří,
nekomunikuje domácí telefon?
• potřebujete vystavit příhlášku pro ČEZ, PRE nebo revizi el. zařízení,
el. spotřebiče?
• v silnoproudu i slaboproudu Vám pomůžeme ve všem!!!
VOLEJTE: 734 570 216 p. Jan Vejrostek, pište na email: [email protected],
případně navštivte naše stránky www.emex.cz
děkuje všem svým fanouškům, partnerům a obci
za skvělou podporu v právě skončené sezóně 20015/16
Na co se můžete těšit v nadcházejícím období:
• Dva fotbalové příměstské kempy pro děti, které proběhnou v našem areálu ve dnech
11. 7. – 15. 7. 2016 a 25. 7. – 29. 7. 2016 za účasti renovovaných trenérů.
• Nábor dětí pro věkové kategorie 2007/08; 2009/10 a 2011/12 a to srpen – září 2016 vždy ve čtvrtek
od 17 h. na hřišti v Jinočanech.
• Do příští sezóny 2016/17 jdeme se společným týmem starší přípravky pod názvem: JINOČANY – RUDNÁ.
• Založili jsme mužstvo STARÉ GARDY, které bude od podzimu hrát amatérskou soutěž.
•Zahájení nové sezóny je plánováno poslední srpnový víkend.
Naši mladí fotbalisté dosáhli historického rekordu v počtu nastřílených branek.
GRATULUJEME!
6