choceradský zpravodaj

Transkript

choceradský zpravodaj
INFORMAČNÍ LIST OBECNÍHO ÚŘADU CHOCERADY
www.chocerady.cz
CHOCERADSKÝ ZPRAVODAJ
°
Chocerady - Komorní Hrádek • Vlkovec - Ruženín
• Samechov • Vestec
• ROČNÍK 18 • KVĚTEN - ČERVEN 2012 • ČÍSLO 3 • ZDARMA •
ČEKAJÍ OBCE LEPŠÍ
ZÍTŘKY?
V médiích jste asi zaregistrovali
zprávy o návrhu nových kritérií pro
přerozdělování státních peněz, který
připravilo ministerstvo financí. Jednání o
této novele napjatě sledují určitě všichni
starostové malých i větších obcí, protože
schválení novely rozpočtového určení
daní by přineslo zásadní změnu pro
obecní rozpočty. Ve Středočeském kraji
by se příjmy měly navýšit o zhruba 24%.
Novela by konečně nastavila spravedlivější
způsob přerozdělování peněz a posílila
tak samostatnost měst a obcí. Podle
současného systému např. Praha dostane
na každého obyvatele cca 30.000 Kč,
zatímco městečko s pár tisíci obyvateli
získá v průměru za jednoho občana 6800
Kč, tedy čtyřiapůlkrát méně. Chocerady
by si v případě schválení novely polepšily o
cca 3,5 mil. Kč do rozpočtu obce. O novele
a dalších problémech, které nás v našem
regionu trápí, se hovořilo i na setkání
starostů v Sázavě, z něhož vám přinášíme
následující tiskovou zprávu.
starostka obce
Setkání posázavských starostů
Poslankyně Parlamentu ČR Helena
Langšádlová (TOP 09) spolu s krajskou
zastupitelkou a předsedkyní STAN ve
středních Čechách Věrou Kovářovou
navštívily 1. 6. 2012 na pozvání starosty
města, Petra Šibravy, Sázavu. Setkání se
zúčastnili také starostové z Posázaví.
Obce v Posázaví vítají změnu
rozpočtového určení daní, na které se
dohodla vládní koalice a kterou by v červnu
měla schválit Poslanecká sněmovna. Podle
této změny by menší obce získaly od státu
do svých rozpočtů víc peněz, naopak
Praha, Brno, Ostrava a Plzeň by přišly
dohromady zhruba o 1,1 miliardy korun.
„Byli bychom rádi, kdyby poslanci zákon o
novém rozpočtovém určení daní schválili
co nejdříve. Městům našeho typu by to
zaručilo zvýšení přílivu peněz asi o deset
milionů korun ročně, čímž by se zásadním
způsobem zlepšil prostor pro městské
investice,“ řekl starosta Sázavy Petr Šibrava.
Změnu zákona o rozpočtovém určení
daní podporuje i starosta pětitisícového
Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka.
„Byli bychom rádi, kdyby obce dostávaly
co nejvíce peněz, a to i na úkor dotačních
titulů. Každá obec totiž umí rozhodnout
o investicích líp než pražský úředník,
který dotace rozděluje. Změnou by Týnec
získal do svého rozpočtu navíc asi 12
milionů korun ročně a významně by mu
to pomohlo,“ dodal Martin Kadrnožka.
Vyjádřil ale obavy, zda se v době propadu
daňových příjmů podaří státu tuto kapitolu
naplnit.
Helena Langšádlová starosty z Posázaví
během návštěvy v Sázavě ujistila, že
schválení zákona o rozpočtovém určení
daní je na dobré cestě a malé obce
by o své peníze neměly přijít. Helena
Langšádlová se zároveň vyjádřila k situaci
ve Středočeském kraji po zatčení jeho
hejtmana Davida Ratha. Za nejdůležitější
úkoly v nejbližší době označila urychlenou
stabilizaci hospodaření kraje, nastolení
jasných pravidel při rozdělování dotací a
zastavení destrukce krajské autobusové
dopravy. „Obce musí být pro kraj rovným
partnerem, to je naprostý základ. Nikdy
už se nesmí stát to, co se stalo například se
středočeskou dopravou, že kraj vypověděl
smlouvy a s obcemi se vůbec nebavil o tom,
jak bude středočeská doprava pokračovat,“
dodala Helena Langšádlová.
V minulém týdnu krajští radní stáhli
výpovědi firmám, které ve středních
Čechách zajišťovaly základní dopravní
obslužnost. „Věřím, že se podaří připravit
nová dohoda mezi Prahou, krajem a obcemi,
která bude založena na metropolitním
systému dopravy,“ konstatoval Martin
Kadrnožka. Doufá také, že Středočeský kraj
zruší nesystémový příspěvek na dopravu
žáků do škol a takto ušetřené prostředky
budou využity na financování dopravní
obslužnosti kraje.
Podle starostů je obecně potřeba
zlepšit vzájemnou komunikaci mezi
obcemi a Středočeským krajem. „Chceme
transparentní krajskou radu a vedení
úřadu, abychom se nemuseli doprošovat,
jestli nás někdo přijme, jestli nás někdo
bude chtít poslouchat a bavit se s námi,“
řekl Petr Šibrava.
Podle Martina
Kadrnožky je jedním z důležitých témat
pro společnou diskuzi také údržba a
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
léto 2012
Žralokovy necky
Nově zřízený stánek U Žraloka zve
všechny příznivce na tradiční soutěž
originálních plavidel. Uskuteční se
v sobotu 11. srpna. Přihlašování
plavidel bude probíhat od 13 hodin,
v 15 hodin plavidla vyrazí na start.
Choceradská pouť
Od 17. do 19. srpna zakotví na louce za
hotelem Ostende pouť. Děti se mohou
těšit na obvyklé pouťové atrakce, hlavní
program je plánován na sobotu 18.
srpna, kdy přibudou ještě prodejní
stánky a stánky s řemesly. A od 20
hodin bude následovat taneční zábava
pod širým nebem v areálu hotelu
Ostende. Během ní vystoupí mažoretky
Smetanky a skupina country tanců.
Hasičský den pro děti
Uskuteční se v sobotu 25. srpna od
14 hodin v Samechově – místo bude
upřesněno na plakátech. Na děti tu
budou čekat hry, soutěže, ukázky
hasičské techniky …
Podrobnější informace k jednotlivým
akcím sledujte na plakátech.
opravy silnic. „Očekávám, že se zlepší
péče o středočeské komunikace, a to nejen
jejich výspravy, ale především sekání
trávy u krajnic nebo obnova přechodů a
vodorovného dopravního značení,“ řekl
Martin Kadrnožka.
Podobného názoru je také starostka
Chocerad, Eva Bubnová. „Máme problém
se silnicí druhé třídy, která jde přes naši
obec a je velice poničena těžkou dopravou,
která tudy projíždí, když se na nedaleké
dálnici D1 stane nějaká nehoda. Byla
bych ráda, kdyby v takových případech
kamiony nejezdily přes malé obce,“ řekla
Eva Bubnová. Kraj by se měl podle ní
Choceradský zpravodaj
také více starat o mosty přes vodní toky
v Posázaví, jejichž neprůchodnost bývá
častou příčinou lokálních povodní.
„Pokud by kraj byl správný hospodář,
začal by opravovat své silnice, které jsou
často v dezolátním stavu. Nechal by je
opravovat kvalitně, aby vydržely podstatně
déle, a měl by na to víc využívat peněz
z Evropské unie. Obce hospodaří s malým
rozpočtem a musí z toho udělat tolik věcí.
Kdyby kraj dokázal to, co my dokážeme
s obecním rozpočtem, tak si myslím, že lidi
ve Středočeském kraji by byli spokojeni,“
řekl starosta Krhanic Aleš Papoušek. Přál
by si také, aby byly krajské nebo evropské
dotace rozdělovány spravedlivě a ne podle
zájmových skupin nebo politických stran.
„Bylo by to pro nás velmi důležité, protože
obce bez dotací, byť s vlastní spoluúčastí,
nejsou schopny se řádným způsobem
rozvíjet ani provádět větší opravy a
rekonstrukce,“ dodal Aleš Papoušek.
KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE
objekty kolem jasně naznačovaly účel,
k jakému tvárnice mají sloužit. Škoda, že
zloděj neviděl překvapené a smutné oči
dětí i učitelky Jany!
Podobnou záhadou jsou mizející sáčky
na psí exkrementy, které se dlouhodobě a
ve velkém vytrácejí ze zásobníků. Na co je
asi kdo může potřebovat ?!! Snažili jsme se
vyhovět prosbám občanů i majitelů pejsků a
v rozpočtu najít prostředky na dovybavení
schránek se sáčky ke košům, abychom
se nemuseli bát chodit po chodnících či
vstupovat na trávu. Bohužel sáčky stále
objednáváme, doplňujeme a platíme, ale
jaký účel vlastně plní? Je to další pro obec
nepochopitelná krádež!!!!
nebyl agresivní,“ řekla policejní mluvčí Iva
Šebková.
Tragický případ, který se může stát
kdekoliv. Který ale nemusel nastat, kdyby
se vždy majitelé psů chovali zodpovědně. A
kdyby měli na zřeteli to, že jejich miláček
je šelma, jejíž chování se nedá vždy
stoprocentně předvídat. Měli by chápat,
že pro mnoho lidí je setkání s cizím psem
bez vodítka a náhubku velmi nepříjemné a
může být opravdu nebezpečné, jak dokládá
výše uvedený případ.
Stížností na volně pobíhající a
obtěžující psi je i v naší obci stále mnoho.
V přestupkových řízeních také už několik
hříšníků zaplatilo pokutu právě za porušení
vyhlášky O podmínkách pobytu zvířat na
veřejných prostranstvích. Vyhláška jasně
stanovuje, že psi musí být na vodítku a
průvodce psa musí mít zvíře stále pod
kontrolou – to znamená zajistit, aby pes
neohrožoval a neobtěžoval osoby nebo jiná
zvířata. Stejně ohleduplně a zodpovědně
by se však majitelé psů měli chovat i
kdekoliv jinde. Nedopustit, aby jejich pes
hlídal kromě zahrady také ulici, skákal po
kolemjdoucích apod.
Oprava morového křížku
Bohužel, přinášíme špatnou zprávu pro
obyvatele části „U křížku“ i všechny, kdo
se zajímají o tuto památku. Morový křížek
se zatím opravy nedočká, protože jsme u
ministerstva pro místní rozvoj se žádostí
o dotaci na opravu neuspěli a z obecního
rozpočtu v současné době není možné
tuto opravu pokrýt. Co není letos, může
však být v příštím roce, určitě se pokusíme
vlastní finanční prostředky k této opravě
v příštím rozpočtu zajistit.
Neuvěřitelné krádeže
U rodinného centra, v oploceném areálu
školy a dětského hřiště !!!, byly připraveny
pro žáky výtvarného odboru choceradské
pobočky ZUŠ tvárnice Ytong na hodiny
prostorové tvorby. V týdnu po prvním
sochaření však děti čekalo nepříjemné
překvapení – největší z tvárnic (mimo
jiné darovaná dětem Laďkou Topolovou)
se komusi hodila natolik, že si ji prostě
odnesl. A to přesto, že ostatní rozpracované
Poplatek ze psů
Každý občan, který se stane držitelem
psa, je povinen dle Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2003 ve znění OZV č. 4/2010 a OZV č.
1/2011 o místních poplatcích – poplatek
ze psů, splnit tzv. ohlašovací povinnost do
30 dnů ode dne vzniku této skutečnosti.
Zároveň je povinností držitele psa
oznámit správci poplatku písemně každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku a
trvání jeho poplatkové povinnosti.

A ještě …… PÁR SLOV O LIDSKÉ
SLUŠNOSTI A BEZOHLEDNOSTI
Je mi smutno z toho, jak rychle chátrají
lavičky a odpadkové koše ve středu
obce. Kdo si asi dá práci s tím, aby urazil
betonové !! kryty košů nebo zničil betonové
!! podpěry laviček? Opravdu nevím, jak
bytelné bychom sem měli pořizovat věci,
když i beton je málo.
Nedávno mnou otřásla tisková zpráva:
V obci na Blanensku pokousal v pátek
odpoledne pes čtyřletou dívku, která kvůli
tomu musela být hospitalizována. Ovčák,
jenž byl řádně očkovaný, ji svým útokem
vážně zranil v obličeji, na krku, zádech
a noze. Pes holčičku napadl, když se po
chodníku pod dohledem matky projížděla na
tříkolce, uvedla v sobotu blanenská policie.
Pes svému majiteli nepozorovaně utekl ze
dvora v okamžiku, kdy muž otevřel vrata,
aby zajel autem.“Pes byl podle prvotních
šetření řádně očkovaný a nikdy před tím
Poplatek se platí od prvého dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková
povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce
do konce kalendářního roku ve výši 1/12
stanovené sazby. Zjištěný přeplatek na
poplatek ze psů se vrátí pouze na písemnou
žádost poplatníka a v případě, že činí více
jak 50,- Kč. Poplatek je splatný do 30. 4.
každého kalendářního roku.
Obecní
úřad
Chocerady
vydá
poplatníkovi evidenční známku s vyznačením čísla pro psa. Poplatníci jsou
Další téma, které je v této roční době
aktuální a bohužel se jeho aktuálnost
projevuje také častými stížnostmi, je sekání
trávy. Opět chci proto apelovat na všechny
občany, buďte ohleduplní ke svému okolí.
Zvažujte vhodnou dobu pro sekání trávy
nejen podle sebe a zvažte také výběr
optimálního stroje. Používání křovinořezů
na údržbu anglického trávníku určitě
nepřispěje k dobrým sousedským vztahům.
starostka obce
povinni zajistit, aby každý pes byl touto
známkou skutečně označen. Známka je
nepřenosná na jiného psa.
Tyto informace jsou většině občanů
známé, přesto ne všichni ustanovení OZV
dodržují. Především se jedná o nahlášení
změn. Připomínám to i kvůli tomu, že pokud
se někomu zaběhne pes, kterého má držitel
řádně na obecním úřadě nahlášeného,
identifikace a následný kontakt držitele
proběhne mnohem rychleji.
Iva Vávrová
u
Oprava hřbitovní brány
V druhém pololetí tohoto roku
připravuje obec opravu hřbitovní brány,
kterou provede firma Lareno, s.r.o.. Bude
kompletně opravena stříška, omítka
i mozaika a provedena výměna vrat.
Původní podoba brány zůstane zachována.
Během opravy je nutno počítat s omezením
průchodu na hřbitov, prosíme proto
všechny občany o pochopení. V příštím
roce bychom rádi započali opravu hřbitovní
zdi.
Petr Šibrava
Choceradský zpravodaj
Dovolená
Obecní úřad bude ve dnech 30. července až 3. srpna uzavřen
z důvodu dovolené. Během celých prázdnin bude uzavřeno Rodinné
centrum Sluníčko.
Významná životní jubilea
Výtvarka ZUŠ
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
Základní umělecká škola v Benešově, pobočka Chocerady,
přijímá nové žáky na školní rok 2012/2013. S dětmi rozvíjíme
tvořivost a hravou formou zkoumáme výrazové možnosti technik,
jako je: kresba, malba, grafika, modelování, keramika a objektová
tvorba. Vítány jsou všechny děti, nejen ty, co mají výjimečný talent.
Zápis na nový školní rok bude 3. - 4. září 2012 v budově ZŠ
Chocerady. Rozvrh hodin bude stanoven v září 2012.
březen
Hýbek Ladislav, Chocerady, 60 let
Měchurová Marie, Chocerady, 70 let
Svobodová Růžena, Chocerady, 60 let
Kratochvíl Zdeněk, Vlkovec, 80 let
Martínková Julie, Chocerady, 65 let
Otevíráme kurz i pro dospělé
keramika, kresba, malba a grafika
Je nutné přihlásit se již nyní.
Přihlášky a informace: Mgr. Miroslava Bažantová
Tel.: 723 253 130, [email protected]
www.zusbenesov.cz
Vítání občánků
Ve čtvrtek 7. června proběhlo od 15 hodin v sále Lesovny na
Komorním Hrádku slavnostní vítání občánků. Po projevu paní
starostky Evy Bubnové vystoupily s krátkým hudebním programem
děti ze základní školy Chocerady. Při zápisu rodičů do pamětní knihy
obce předala starostka dětem drobné dárky a maminkám květiny.
duben
Smolík Zdeněk, Chocerady, 60 let
Jechortová Marie, Vlkovec, 70 let
Sukup Ludvík, Chocerady, 60 let
Mařincová Olga, Chocerady, 60 let
Tichý Petr, Chocerady, 60 let
Peroutka Jiří, Samechov, 60 let
Prokop Emil, Chocerady, 70 let
Svobodová Marie, Chocerady, 90 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti
Obecní úřad Chocerady
štěstí a osobní
Se souhlasem rodičů uvádíme jména nově narozených dětí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ze života
římskokatolické
mnichovické
farnosti
„Rodina, která se společně modlí, drží
pohromadě.“ K modlitbě je potřeba víra.
Kde ji vzít? Něco děti slyší ve škole (Dějiny církve, svatí, ale jak říká sv. Pavel: „Víra
je ze slyšení.“) Kolik dětí má však nevěřící rodiče nebo rodiče vlažné ve víře. A tak
kněz nabízí předávání víry při hodinách
náboženství. V příštím školním roce, dá-li
Pán Bůh, bude náboženství zase, jako letos,
u
Všem novým občánkům
naší obce přejeme šťastný
vstup do života.
Jakub Kadlec
Zuzana Košťálová
Eliška Linhartová
Jiří Martínek
Daniel Mokroš
Daniel Rebec
Tereza Růžičková
Magdalena Solařová
Pavel Šach
Matěj Štos
Opětovně připomínáme,
že pokud se budete chtít
se svým nově narozeným
dítětem zúčastnit tohoto
slavnostního aktu, je nutno
vyplnit přihlášku, kterou
si můžete stáhnout na
webových stránkách obce
Chocerady nebo osobně
vyzvednout na OÚ.
Iva Vávrová
na faře v Choceradech ve středu ve 12 hod.
Už teď se mohou rodiče s dětmi přihlásit
a postupně se seznamovat s kostelem, mší
svatou, s knězem. Svatý otec Benedikt XVI.
vyhlásí v říjnu rok víry. Kéž i nás tento rok
víry zasáhne.
Jeden úryvek z Písma svatého k povzbuzení ve víře:
Ježíš odešel z Genezareta a odebral se
do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho
kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela:
„Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on
jí neodpověděl ani slovo.
Jeho učedníci k němu přistoupili a pro-
sili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“
Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným
ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím
přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není
správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich
pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká
je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té
chvíle byla její dcera zdravá. (Mt 15,21-28)
Všem dětem, jejich rodičům i ostatním
čtenářům zpravodaje přeje hezké prázdniny
a dovolenou.
P. Ivan Kudláček
Ž
Choceradský zpravodaj
Jaro bylo pro malé sportovce ze
Sportovní mateřské školy Človíček
obdobím závodění. Človíčci se úspěšně
zúčastnili korespondenční soutěže Českého
atletického svazu s názvem „Doběhněme,
doskákejme a doházejme do Helsinek!“.
Úkolem bylo překonat vzdálenost 1920
kilometrů z Prahy do dějiště letošního
mistrovství Evropy Helsinek. Každý
oddíl, kterému se to podařilo, získal
jako patrona jednoho z atletů, který se
mistrovství zúčastní. A sportovní mateřská
škola získala jednoho z nejúspěšnějších,
světovou rekordmanku, oštěpařku Barboru
Špotákovou.
Další korespondenční soutěž jsme
uspořádali sami. Čtyři sportovní školky
na dálku poměřily své výkony ve skoku z
místa, hodu kriketovým míčkem a běhu
Červen- měsíc myslivosti a
ochrany přírody
Červen je již více než půlstoletí
označován měsícem myslivosti a ochrany
přírody, protože se v tomto měsíci rodí
většina mláďat volně žijících živočichů.
Úkolem nás myslivců je zvěř aktivně
chránit a snažit se v tuto dobu zajistit klid
v honitbě.
Chtěl bych vás tímto už tradičně
požádat o zamezení volného pohybu vašich
psů a koček v honitbě. Neškodný domácí
miláček totiž dokáže ve volné přírodě na
bezbranných mláďatech napáchat obrovské
škody. Věřte mi, že spatřit v naší honitbě
Montessori Mozaika
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Mozaika nabízí vašim dětem letní
program, mateřskou školu, dětský klub,
od září 2013 školu základní, to vše v
Mnichovicích. Děti mají možnost rozvíjet
své schopnosti v bezpečném prostředí.
Díky jasným pravidlům mohou děti volit
tu činnost, která je zaujme, a postupovat
vlastním tempem. Čím více zodpovědnosti
je dítě schopno přijmout, tím více má také
svobody. Rodičům nabízíme přednášky
a kurzy, na příští školní rok plánujeme
kurzy o Montessori pedagogice, kurz Ligy
otevřených mužů o tom, že kluci potřebují
zakoušet sílu, a také kurz Respektovat a být
respektován.

na 30 metrů. Závodů se zúčastnily kromě
naší školky: MŠ Jeseniova z Prahy, MŠ
FITŠKOLKA z Bohumína a Školička
SPORTÍK z Horoměřic. Z celkového počtu
36 medailí ve čtyřech věkových kategoriích
získali atleti z Chocerad 9 medailí.
Další závody, atletický trojboj dvou
školek proběhl formou výměnných turnajů.
První kolo se uskutečnilo v Choceradech
a druhé v Horoměřicích. Pro děti z
obou školek to byla první možnost zažít
atmosféru opravdových společných závodů.
Obě školky nastoupily k závodům ve svých
nových barevných tričkách a se startovním
číslem na zádech. Úsměv dodaly sladké
odměny a medaile po zdařilém soutěžení,
které skončilo spravedlivou remízou.
Vrcholem letošní sezóny byl 3. sportovní
den v Choceradech. Pěkné počasí přilákalo
rekordní počet dětí do deseti let. Kromě
sportovního zápolení měli účastníci
možnost shlédnout vystoupení Sportovní
mateřské školy Človíček, oddílu moderní
gymnastiky z Tábora a Karate Masada z
Prahy. Odměnou pro nejúspěšnější bylo
předávání medailí z rukou legend české
atletiky – světové rekordmanky v běhu
na 800 metrů paní Jarmily Kratochvílové,
vicemistryně světa ve skoku o tyči Kateřiny
Janků a vítěze světového poháru ve skoku
do výšky Tomáše Janků.
Poděkování patří všem, kteří s námi
spolupracují a drží nám palce do další
sezony.
Radim Skalický
pobíhat psy po polích mimo dosah svého
vůdce není žádná vzácnost.
Jako běžní návštěvníci lesů a polí se
můžete setkat s mnoha mláďaty - malými
zajíčky, srnčaty, případně vajíčky nebo
čerstvě vylíhnutými kuřaty bažantů.
Mnohdy vypadá mládě opuštěně a člověka
to svádí vzít ho do náručí a poskytnout
mu tu nejlepší pomoc. Pravý opak je však
pravdou – matka takového mláděte je
vždy někde poblíž a jen v rámci zachování
rodu, aby neupoutávala svou přítomností
dravce, se jen občas vrací k mláděti. Pokud
na mláděti zanecháte lidský pach, matka
o něj přestane jevit zájem a mláděti hrozí
uhynutí. Sebelepší péče doma nenahradí
mláděti jeho přirozené prostředí. V naší
honitbě se lze setkat také s černou zvěří
(divočáky). Obyčejně je černá zvěř plachá a
nevyhledává kontakt s člověkem. Vyjímku
mohou tvořit bachyně vodící selata, kdy
může docházet k nebezpečným střetům
s člověkem nebo psem. Černá zvěř je dnes
rozšířenější než například před 20 lety a
setkání s divočákem nemusí být v naší
oblasti žádnou vzácností.
Velký dík od nás myslivců patří všem
slušným a ohleduplným návštěvníkům lesů
a polí za jejich kladný vztah k přírodě.
Nyní v dětském klubu končí školní rok
a připravujeme se na letní program – 16.
července se vydáme na cestu kolem světa,
příměstský tábor je určený pro děti od 4
do 10 let. Seznámíme se s jídly, hudbou,
tancem, výtvarným uměním, pohádkami
a dalšími zvláštnostmi jednotlivých
kontinentů.
V září 2013 otevřeme základní školu,
1.-3. třídu (později celý 1. stupeň). Pro
děti, které mají odklad školní docházky
nebo jejichž rodiče uvažují o Montessori
základní škole, nabízíme od září 2012
pondělí pro předškoláky. Děti prožijí
den jako v Montessori školce a budou
se tak moci lépe rozhodnout, zda chtějí
v Montessori systému pokračovat i ve škole.
Pro rodiče s dětmi od roku a půl
bude otevřeno úterní dopoledne, během
kterého si děti vyzkouší práci s Montessori
pomůckami a rodiče získají tipy na domácí
aktivity. Součástí dopoledne je i rozvoj
psychomotoriky, výtvarná či jiná aktivita.
Průběžně probíhá zápis do Montessori
mateřské školy na školní rok 2012/2013.
Pokud uvažujete o školce, která bude
jednat s vašimi dětmi s respektem a
nabídne jim materiál pro rozvoj jejich
schopností, budeme rádi, když nás budete
kontaktovat. Místo dne otevřených dveří
upřednostňujeme osobní návštěvy v době,
kdy je školka v provozu, abyste viděli, jak to
u nás funguje.
Ing. Martin Böhm,
předseda MS „Ostříž“ Chocerady
Více informací na www.montessorimozaika.cz
Ředitelka ZŠ a MŠ Mozaika
Mgr. Táňa Kadlecová
u
Človíčci sbírají ocenění –
nejlepší sezona
Choceradský zpravodaj
DEN ZEMĚ
a upravili terén, posléze v dalších dnech
doseli trávu a obnovili plot kolem hřiště.
Den Země proběhl letos zase jednou
především ve znamení velkého úklidu.
Dobrovolníků nebylo mnoho, přišlo
tentokráte asi jen 20 dospělých a pár
dětí. Úklid se zaměřil zejména na silnici
k Ondřejovu a na Komorní Hrádek,
kde les a příkopy podél silnice jsou
bohužel neustále zasypávány odpadky.
Do kontejneru přistaveného Milanem
Kocábkem se přesunula černá skládka,
která „strašila“ v lese u ondřejovské silnice.
A s pomocí obecní multikáry se podařilo
rozebrat skládku, která vznikla nedávno
v lese na Pánovce – kdosi tam začal vyvážet
rostlinný odpad ze zahrady a tím dal impuls
pro postupné narůstání nepořádku všeho
druhu. Začíná to skoro vždycky takhle
zdánlivě nevinně. Bohužel asi spousta lidí
si myslí, že trocha trávy, shnilých jablek a
větví v lese ničemu neškodí. Jenže to pak
vždy vede k tomu, že někdo další k tomu
přidá suť, starou ledničku, pytlík s odpadky
apod. a vzniká tak úplně zbytečná skládka,
kterou je potřeba s velkým úsilím likvidovat.
Kromě úklidu se udály v tento den
ještě další pozitivní věci. Samechovští
hasiči se ujali provedení úprav v okolí
rodinného centra, kde s pomocí své
techniky odstranili přerostlý živý plot ze
smrků a staré keře a připravili půdu pro
nové výsadby. Druhou nevšední událostí
byla společná brigáda obyvatel bytovky
čp. 248 na obecním pozemku, který zbyl
z původně velkého hřiště pro děti – to bylo
prodáno před lety na výstavbu rodinného
domu. Zdejší obyvatelé se dohodli s obcí, že
si vlastními silami za přispění obce udělají
v tomto zbylém prostoru odpočinkovou
zónu. Mělo by se zde obnovit pískoviště pro
děti a vytvořit kout pro příjemné posezení.
V rámci Dne Země společně vysázeli keře
KRÁTCE ZE
SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
Máje
Počasí letos krojovaným tanečníkům
přálo, sluníčko hřálo v sobotu 19. května tak
Company tradičně zajistila průvod
s kapelou, večerní divadlo s popravou
krále a zábavu. Velké poděkování patří
dvěma ženám, které udržují a šijí
kroje pro tanečníky a díky jejichž
organizačnímu úsilí se každoročně
kolony dají dohromady - Růženě
Poláškové a Petře Zemanové.
Koncert ZUŠ
26. dubna se zaplnila školní jídelna
rodinami účinkujících dětí a také přáteli
hudby, kteří si přišli poslechnout, co
se v uplynulých měsících naučili žáci
hudebního odboru ZUŠ pod vedením
svého učitele Vlastimila Kvídy.
Pálení čarodějnic
V pondělním podvečeru 30. dubna
se v hojném počtu sešli děti i dospělí na
fotbalovém hřišti v Choceradech. Kromě
příletu hejna čarodějnic, které zabavily děti
svými hříčkami, zajistil SK Chocerady také
občerstvení přítomných i čarodějnickou
hranici. Děkujeme!
POHÁDKOVÝ LES
Akce pořádané v terénu bez zázemí proti
dešti jsou všeobecně náchylné k nezdaru
v případě špatného počasí. I když loňský
propršený ročník nás přesvědčil, že i v dešti
se najde mnoho sportovních rodičů a dětí,
kteří jsou ochotni do lesa vyrazit. Přesto
ale i letos nervozita z předpovídaného
u
akorát, takže se žádné tanečnice v krátkých
rukávech zimou klepat nemusely. Apfel
deště byla veliká. Štěstí nám nakonec
jakžtakž
přálo,
zatímco
přípravy
probíhaly ještě trochu komplikovaně
za deště, odpoledne už nepršelo, a tak
nemuseli malí zachránci vysvobozovat
zakletou princeznu v pláštěnkách. Cesta
k princezně byla protkána mnoha úkoly,
které děti musely splnit, aby získaly barvy
duhy do svého talismanu. Měly např.
projít loupežnickou stezku k hradu, zašít
pejskovi roztrhané kalhoty, vyrobit šperk
z přírodních materiálů, získat kouzelný
peníz z dračího pokladu atd. Nakonec je
čekal hrad s ospalým čarodějem a zakletou
princeznou, které předaly „kouzelný
talisman“.
Jsme rádi za navázanou spolupráci
s hvězdonickými dobrovolnými hasiči,
děkujeme za krásné kulisy Vendule
Martínkové a Josefu Vojtěchovskému a
Pracovní odpoledne završilo společné
setkání účastníků u rodinného centra,
kde bylo připraveno občerstvení a hříčky
pro děti. Děkujeme všem, kdo se jakkoliv
zapojili do společné práce, i všem, kdo
třeba „jen“ uklidili okolí svých domovů.
Klára Růžičková
Představení dramatického kroužku
30. května předvedl dramatický
kroužek školy pohádku Kašpárek,
Honza a zakletá princezna. Jak
mladí herci sami přiznali na závěr,
nacvičování bylo letos komplikované,
ale nakonec byli rádi, že hraní
nevzdali a moc hezky poděkovali své
vedoucí – Miroslavě Cinkeisové.
Klára Růžičková
děkujeme samozřejmě všem našim milým
„hercům a herečkám“ za přízeň a ochotu,
kterou nám každoročně projevují, za to,
že jsou ochotni ze sebe udělat čarodějnice,
vodníky, víly či jiné pohádkové bytosti a
zahrát si s dětmi hezkou pohádku.
Za TJ Sokol
Klára Růžičková a Martina Kamelská

Choceradský zpravodaj
Množství dětí, které letos dorazily
na hřiště SK oslavit svůj svátek, předčilo
všechna očekávání, takže na všechny ani
nezbyly obrázkové kartičky na razítka.
Nejprve na zelené ploše zazářily mažoretky
Smetanky, po svých krásných skladbách
pozvaly mezi sebe diváky, aby si s nimi
zatančili Macarenu a aby tak všichni
společně zahájili sváteční den. Potom už
se děti rozběhly za zábavou – čekala na ně
Za zaniklými „chaloupkami“
Při zmínce o již neexistujícím stavení
Křížově jsem se nechal inspirovat
historikem a kronikářem Chocerad
Jaroslavem
Schückem,
který
na
choceradské chaloupky také vzpomínal.
K dohledání téch „ztracených“ stavení
mne přiměla skutečnost, že se velmi často
lidé vrací k tomu, co už není, ale také
množící se dotazy, kdy který ten či onen
domek byl postaven. Tento příspěvek je
tedy ohlédnutím za staveními, která byla
zanesena v evidenci čísel popisných, ale
existují již a jen v kusých záznamech či jen
ve vzpomínkách.
Číslování domů bylo uzákoněno v době
vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve
většině obcí proběhlo v tomto a následujícím
roce. Zpočátku nemělo charakter trvalého
označení, ale pořadového čísla v konkrétním
soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího
přečíslování „popsán“ křídou na vrata či
dveře. Číslování se provádělo v přirozeném
sledu tak, jak lze obec postupně projít,
obvykle proti směru chodu hodinových
ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější,
zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo,
fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí
ležících podél silnice číslování obvykle
začínalo prvním domem po pravé straně
vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po
opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla
bývala napsána na dřevěné, plechové, popř.
keramické tabulce, vytažena v omítce nebo
provedena štukem. Ve vesnicích většinou
od té doby číslování již nebylo měněno,
takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel
přidělených po tomto roce poskytuje dobrou
informaci o postupu vývoje obce.
Tento model dobře sedí také u nás v
Choceradech, avšak jen s tím rozdílem,
že číslováno je zde po směru chodu
hodinových ručiček.
Vraťme se ale na místo - „u kanálu“,
které jsme při vzpomínce opustili.
‘
trampolína, obří skluzavka a 10 stanovišť,
Podél potoka vedla úvozová cesta okolo
chalupy Vycpálkovy, čp. 24, k hospodářství
Šramotově. Vedla tam ještě ale také pěšina
z druhé strany potoka k domkům v této
rokličce. Byly tam pod strání k Lipské
celkem čtyři, z nichž dva ještě stojí. Nestojí
už čp. 22, Benákovo a nestojí tam ani čp.
19, z kterého jsou jen rozvaliny. Kopřivovo,
kterému se přezdívalo Kopřiváčkovo po
majiteli malého vzrůstu. Ten vlastnil ještě
jedno stavení čp. 93 v zatáčce nad tzv.
ruskou vilou, kde bydlívali výletníci a ze
kterého zůstala dnes už jen jedna ze stěn
mimochodem postavených z kamene a z
vepřovic. Pod další zatáčkou tam, kde je
dnes pěšina ke zdravotnímu středisku, se
rozkládalo stavení čp. 89 Hřebíkovo, ve
kterém za mého dětství bydlívali Brabcovi.
To už také není. Pod vzpomínaným
stavením Křížovým s čp. 38 při levé straně
potoka stálo čp. 94, Kučerovo. A pod tímto
již u hráze rybníka chaloupka se vznosným
názvem U Venuše, namísto níž dodnes
stojí již přestavěný domek s čp. 75 po šafáři
ve výslužbě, Hruškovi.
Chaloupka U Venuše na hrázi u rybníka
Potok v tomto místě překračovala
nejdříve lávka, později druhý mostek, který
umožňoval průjezd kolem rybníka. A při
potoku ještě zcela volném až před poštu
stával vedle Kolouchova čp. 12 domek
původně též Kolouchův s čp. 61, ve kterém
žil a měl krám Jindřich Bürgel. Potok
zprvu zatrubněný od pošty pod parčíkem
vyúsťoval v otevřený u statku Neradova,
kde, a to není dávná historie, úzkou lávku
nahradil silniční sjezd. J. Schück připomíná
všechny se společným mottem: „Dokážete
to, co my, malá, ale šikovná zvířátka?“ A tak
si děti vyzkoušely přenášení mravenčích
kukel, svlékání hadí kůže, bloudění krtčím
labyrintem a další. Děkujeme za pomoc
všem dobrovolníkům, rádi bychom
poděkovali také za krásné malůvky
Vendule Martínkové a Radce Švrčkové, za
zvukovou aparaturu Aleši Vojslavskému
a samozřejmě SK Chocerady za
zázemí. Klára Růžičková
ještě stavení Makovičkovo, čp. 28 přikrčené
u silnice mezi čp. 27 a 29, které je zachyceno
vzácným fotem - s kostelem.
Za zmínku stojí jistě ještě původní
stavení – chaloupka, z níž pocházel prof.
Vycpálek s čp. 25, nad dnešním pensionem
Jaro.
Zmizel statek čp. 16 Přitasilův,
nenávratně pryč je i čp. 26, Hervertovo,
se zemí srovnána byla také hospodářská
stavení při faře, čp. 1, která sama snad
v hodině dvanácté nedospěla k zániku.
Zajímavou historií prošlo čp. 96 vedle staré
školy, ve kterém bydlívali řídící učitelé,
mezi nimi také Hrbek. Stavení koupil prof.
Jan Kamelský, zbořil jej a vystavěl zde nový
dům s čp. 28 po zaniklém (viz výše). Čp.
96 nově přidělené se odstěhovalo dále od
návsi, až do sousedství k bývalé léčebně.
Podobný osud potkal čísla 26, 38, 89, 93 a 94.
Pátrání po ztracených domcích mně
přineslo zjištění, což zřejmě starší vědí,
že dům nad potokem, čp. 91, byl tím
„mýtním“ k mostu. Mělo mě to napadnout
již dříve, když bývával vlastně obecním.
u
Den dětí
Choceradský zpravodaj
Pod náspem k mostu před přestavbou v
hotel Ostende se krčila, což jsem neslýchával
a netušil, též knížecí - vinopalna.
Knížecí vinopalna, Antonín Schück
Vzpomněl jsem si ještě na jedno malé
stavení, dřevěné staveníčko bez čísla
popisného, kterým byla trafika - u rybníka
proti pomníku padlým, tam, kde je dnes
vývěska. Živé a neodmyslitelně patřící k
někdejšímu koloritu Chocerad.
Zajímavou informací o někdejším
osídlení je náhled do dochovalého a
mimořádně vzácného matričního záznamu
o evidenci čp. a obyvatel z roku 1850, který
uvádí v Choceradech včetně Malé Strany 92
čísel popisných a uvádí též obec Komorní
Hrádek s počtem čísel 18!
Plán středu obce Chocerady od dr. J. Brože z doby, kdy obec měla 180 čísel popisných
Linhartův dům, Vojtěch Schück, 1890
Odpadků v řece Sázavě a
jejím okolí pomalu ubývá
Řeka Sázava je připravena na
turistickou sezonu. Postarali se o to
dobrovolníci, kteří se 13.-15. dubna vydali
vyčistit hladinu a břehy toku, který patří
k nejvyhledávanějším českým vodáckým
lokalitám. Mezi Kácovem a Pikovicemi,
kde úklid organizovala společnost Posázaví
o.p.s., sesbírali od pátku do neděle téměř
30 tun odpadků, loni jich bylo 31,5 tuny.
Do třídenního úklidu se zapojilo 922
dobrovolníků, loni jich bylo 850.
„Na rozdíl od předchozích ročníků je
letos konečně odpadu méně. Ubylo hlavně
starých černých skládek podél vody, také
chataři i vodáci si po sobě víc uklízejí.
Myslím, že se nechali inspirovat i naším
projektem Čistá řeka Sázava, který se letos
uskutečnil už posedmé. Nepořádáme ho
u
Domky za mostem u železniční zastávky
včetně bývalého hostince U Schüllerů stojí
stále na svém místě. Schází tam jen dům
Linhartův, který musel ustoupit v době
výstavby železniční dráhy na přelomu
minulých dvou století. Zde procházku
po Choceradech, či chcete-li ve své době
Ko(t)ceradech, zakončíme a k chaloupkám
na Malé Straně se vrátíme zas příště.
jen kvůli samotnému úklidu, ale snažíme
se jeho prostřednictvím lidem ukázat, že si
mají u řeky po sobě uklízet,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. Potěšilo ji, že se k akci během
víkendu spontánně přidala řada dalších
lidí, kteří se o úklidu dověděli na poslední
chvíli.
Potřetí usedla do lodi s dobrovolníky
i patronka projektu, zpěvačka Aneta
Langerová. Uklízet řeku letos pomáhala
dva dny. Lidem, kteří u Sázavy bydlí nebo
se k ní jezdí rekreovat, vzkazuje, aby si více
vážili a starali se o prostředí, které je tady
neuvěřitelné a krásné, jejich péči si proto
zaslouží. „Mám pocit, že odpadků, které
jsme letos sebrali, bylo daleko méně, což
mě příjemně překvapilo,“ řekla Aneta.
(převzato a zkráceno z tiskové zprávy
Posázaví o.p.s.)
Na závěr si dovolím ještě krátký dodatek.
Musely být krásné Chocerady kdysi s těmi
chaloupkami. Podle mého jsou i dnes, i
když bez nich, a svou tvář s dobou mění.
A aby krásné byly i nadále a všem se v
nich a přilehlých osadách také dobře žilo,
podporuji slova starostky z úvodních statí
tohoto zpravodaje.
Ivo Kořínek, místostarosta
Přijďte si k nám zachytat
Zveme vás na sportovní rybník
Hruškov u Stříbrné Skalice.
Jde o soukromý rybářský revír,
určený pro širokou rybářskou veřejnost.
7 ha zarybněné vodní plochy s dobrou
dostupností, pohodlným parkováním,
občerstvením,
možností
zapůjčení
rybářského náčiní uspokojí nejednoho
rybáře. Zázemí a celková poloha rybníka
umožňuje odpočinek pro celou rodinu.
Na rybníku můžete ulovit mníka
jednovousého, tolstolobika, lína, zlatého kapra a lína, zlatého jelce, jesena,
veslonoše amerického. Velikosti ryb :
kapr a amur až 95 cm, štika a candát až
80 cm, okoun až 40 cm, pstruh až 50 cm,
jeseter až 120 cm
Kontakt: tel. 603 783 365
[email protected]
’
Choceradský zpravodaj
POZOR!
Od příštího čísla změna cen za
inzeráty: 6 Kč/1cm2
Černý Petr
Samechov 48
Tel.: 725 809 818
VEČERKA U BÜRGELŮ
POD RYBNÍKEM U POŠTY
e-mail: [email protected]
PRO VÁS PŘIPRAVILA LETNÍ
RAZÍTKOVOU AKCI!
MOŽNOST ZÍSKAT SLEVU 5-12%
Z NÁKUPU
Zednické a malířské
práce
SRDEČNĚ VÁS ZVE PETR BÜRGEL
VÍCE INFO V OBCHODĚ
Kominictví
Votice
Nabízí
Kdy vložkovat?
• Komínový
průduch
neodpovídá
platné ČSN
• Původní vložka již neplní svůj účel
• Špatný tah komína
• V místnostech je cítit kouř nebo jiný
zápach
• Objeví-li se skvrny v místě stěn komína
• Přechod na jiný druh vytápění
Lze použít buď pevnou nebo při zakřiveném průduchu ohebnou komínovou
vložku
Veškerý námi používaný materiál je z
českých válcoven a je certifikován
Cena služby vždy po osobní prohlídce a
domluvě
Vložkování a frézování
komínů
Kdy frézovat?
• Komín je značně zadehtovaný
• Při připojování výkonnějšího
spotřebiče s větším průměrem
• Při netěsnostech komínového
průduchu
• Je nutné zvětšit tah komínu
Při frézování nedochází k
většímu nepořádku a ani není
na místě se obávat poškození
komínu
Po vyfrézování komínu je vždy
nutné tento průduch opatřit
vhodnou komínovou vložkou
Cena služby vždy po osobní
prohlídce a domluvě
STŘECHY–FASÁDY–IZOLACE
i opravy a rekonstrukce
klempířské-pokrývačské-tesařské, zednické, izolatérské,
sádrokartonářské, nátěry atd.
Materiál: BRAMAC, KM–BETA, TONDACH, ALUKRYT, LINDAB,
CEMBRIT, SATJAM, ASFALTOVÝ PÁS, PVC-FOLIE
ŠINDELE,
VELUX, ROTO, FAKRO, SOLÁRA,
WEBER, STO, BAUMIT, CEMIX
ISOVER, ROCKWOOL, ROTAFLEX, NOBASIL, ISOTEC,
Práce:
THERMODACH,
Tel. 602 298 078, 602 390 962
www.strechy-az.cz, e-mail: [email protected]
↓↓!! ZAHRADNICKÉ PRÁCE !!↓↓
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
ZAHRADNICKÉ
SLUŽBY
Nabízíme
veškeré služby
v oblasti
Nabízíme
veškeré
služby
v
oblasti
zahradnictví v Praze a okolí
zahradnictví v Praze a okolí.
Nabídka našich služeb
Nabídka
našichi jednorázová
služeb:
▶ Pravidelná
údržba zahrad
▶
Péče
o
dřeviny
• Pravidelná i jednorázová údržba zahrad
Kácení
a prořez stromů
•▶ Péče
o dřeviny
Péče aoprořez
trvalky
•▶ Kácení
stromůa výsadba zeleně
Úklid
zahrad
a listí
•▶ Péče
o trvalky
a výsadba
zeleně
•▶ Úklid
zahrad a listí
Zakládání
travních ploch (vysetím nebo travní
•koberec)
Zakládání travních ploch (vysetím nebo travní koberec)
•▶ Péče
- sekání - sekání
Péčeo trávníky
o trávníky
•▶ Dovoz
okrasných
dřevin
Dovoz
okrasných
dřevin
• Dovoz zahradních substrátů, štěpky, kůry
▶ Dovoz zahradních substrátů, štěpky, kůry
• Stříhání živých plotů
▶ Stříhání živých plotů
• Péče o interiérové rostliny
▶ Péče o interiérové rostliny
• Okrasné truhlíky (příprava, osázení, návrhy)
▶ Okrasné truhlíky (příprava, osázení, návrhy)
• Ostatní
▶ Ostatní
Tel. 602 298 078, 602 390 962
www.strechy-az.cz,
e-mail:
[email protected]
Tel. 602 298 078,
602
390 962
www.strechy-az_cz, e-mail: info@strechy-az_cz
Tel: 603 837 321, 605 172 486
E-mail: [email protected]
Internet: www.kominictvi-votice.cz
Kancelář: Votice, Pražská 610 (budova fin. úřadu)
CHOCERADSKÝ ZPRAVODAJ • Dvouměsíčník Obce Chocerady • Ročník 18 • Náklad 520 výtisků
Vydavatel: Obecní úřad Chocerady • Odpovědný redaktor: Eva Bubnová • Redakce: Bc. Klára Růžičková, Ing. Ivo Kořínek
Registrace: MK ČR E 10760 • Obecní úřad Chocerady, 257 24 Chocerady 267
Tel.: 317 763 511, fax: 317 792 240, e-mail: [email protected], www.chocerady.cz
Cena inzerce: 200 Kč/stránka, 100 Kč/půl stránky, 50 Kč/čvrt stránky. Toto číslo vyšlo 27. 6. 2012