TAC Vista - JK CONTROL sro

Transkript

TAC Vista - JK CONTROL sro
Přístroje pro inteligentní budovy
Měření a regulace
Katalog
2006
Řídicí centrála
TAC Vista
Řídicí podstanice
TAC Xenta
Nástroje
pro sítě LON
Čidla
Ventily
Pohony
Frekvenční měniče
Přístroje pro inteligentní budovy
Měření a regulace
Řídicí centrála
TAC Vista
Volně pg. podstanice
TAC Xenta 280, 300, 400
Zónová podstanice
TAC Xenta 100
Nástěnné moduly STR
Pohony ventilů
Forta
Regulační ventily
SW a HW Echelon
Zabezpečovací a přístupový systém
Přístupový systém
Zabezpečovací systém
Integrovaný systém
CCTV kamerové systémy
Digitální záznamové zařízení
DVX 500
Digitální záznamové zařízení
DVXe
Kamery
Software pro vzdálený dohled
Inteligentní analýza obrazu
Strukturovaná kabeláž a datové rozváděče
Propojovací kabely
Vybavení datových rozváděčů
Datové kabely
Optické kabely
Rozváděče
Energetický monitoring
Měřicí přístroje
PowerLogic PM
Analyzátory sítě
PowerLogic CM
Komunikace
PowerLogic E6X, MPS
Software
PowerLogic SMS
Elektronické ochrany
Sepam 1000+
Řídicí jednotky
Micrologic
Operátorské panely
XBT Magelis
Průmyslová PC
iPC Magelis
Programovatelné automaty
Řídicí systémy
Twido
Řídicí systémy
TSX Premium
Řídicí systémy
TSX Momentum
Systém
distribuovaných v/v
Advantys STB
Elektrické regulační pohony
Frekvenční měniče Frekvenční měniče Frekvenční měniče Frekvenční měniče Frekvenční měniče
Altivar 11
Altivar 21
Altivar 31
Altivar 61
Altivar 71
Softstartéry
Altistart 01
Softstartéry
Altistart 48
Servoměniče
Lexium 05
Servoměniče
Lexium 17
Obsah
Přehled řešení. Otevřené systémy pro Building IT® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1) Řídicí centrála TAC Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2) Řídicí podstanice TAC Xenta®
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3) Řízení místností (zón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4) Nástroje pro sítě LON a komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5) Čidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6) Ventily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7) Pohony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8) Pohony vzduchových klapek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9) Frekvenční měniče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Otevřené systémy
pro Building IT®
Přehled řešení
TAC Vista® Workstation
TAC Vista® Server
LonTalk® TP/XP-10
TAC Xenta® 911
Modem
LonTalk® TCP/IP
TAC Xenta® 511
Router
LonTalk TCP/FT-10
LonTalk TP/XP-1250
®
®
Čidlo
přítomnosti
Router
Router
TAC Xenta® 104
Ventily
TAC Xenta® 302
Panel operátora
LonTalk® TP/FP-10
Chladicí jednotka
Řídicí systémy budov TAC, rostoucí nároky
dnešních provozovatelů budov na jejich správu
a řízení vedou techniku automatizace k cílenému
zaměření na informační technologie pro správu
budov – Building IT.
Sloučením síťové komunikace, sběru dat a sdílení
informací do jediného spolupracujícího systému
vytváří TAC Vista efektivní, ekonomické řešení
řízení budov, které lze bez potíží integrovat s jinými
technologiemi a výrobky založenými
na architektuře otevřeného systému.
Spojením technologických standardů a intuitivního
uživatelského rozhraní tvoří TAC Vista integrované
řešení pro správu budov, které je spolehlivé,
přizpůsobivé a cenově příznivé. Plná integrace
řízení vnitřního prostředí, správy technického
zabezpečení budovy a distribuce energií v budově
do jediného softwarového balíku vám dovoluje
upravit si TAC Vista pro jakékoliv použití při správě
budov.
TCP/IP nabízí pružnou
síťovou architekturu
Využitím standardu TCP/IP mohou pracovní
stanice TAC Vista komunikovat přes Internet
a existující komerční sítě WAN/LAN.
Flexibilní architektura
TAC Vista je neobyčejně vhodný systém
pro jakoukoliv aplikaci správy budov bez ohledu
na velikost budovy, počet budov nebo vzdálenost,
která je dělí. TAC Vista spravuje areály
kancelářských parků a školní systémy v celém
okrese stejně efektivně, jako kancelářské budovy.
Otevřený systém umožňuje svobodnou
volbu
TAC Vista je založen na zcela otevřené
architektuře, která dává zákazníkovi volnost
při výběru produktů od široké škály dodavatelů,
a činí jej tak opravdu nezávislým na prodejci. TAC
Vista pracuje pod operačními systémy Microsoft®
Windows® 2000/NT/XP se standardní síťovou
komunikací po Ethernetu® na protokolu TCP/IP
s využitím standardních síťových prvků. Provozní
komunikační sběrnice je založena na otevřené
technologii LonWorks®, kterou používá více
než 3 500 prodejců po celém světě.
4
Národní fyzikální laboratoř, Velká Británie
Dokonalý přehled
Alarmy a zapisování historie nabízejí spolehlivé
a přizpůsobivé sledování systému. Obsluha TAC
Vista může na kritické alarmy reagovat během
sekund. Přijatý alarm může vyvolat automaticky
zobrazení konkrétní systémové stránky
a poskytnout tak obsluze rychlou orientaci.
TAC Vista
TAC Vista je softwarové řešení, které efektivně řídí,
kontroluje a analyzuje denní provoz a ekonomický
chod budovy. TAC Vista je k dispozici v celé řadě
konfigurací navržených tak, aby maximalizovaly
výkonnost a hospodárnost. TAC Vista je také
modulární, takže lze systém při změně vašich
potřeb snadno rozšířit.
Mějte přehled o všech aspektech provozu vašich
budov
TAC Vista Server a pracovní stanice
TAC Vista Server poskytuje obsluze pracovní
stanice přístup k řízení prostředí a je primárním
rozhraním mezi obsluhou a řídicím systémem.
Pomocí grafického uživatelského rozhraní
zobrazuje denní provoz, poskytuje obsluze
okamžitý přístup k alarmům, souborům historie
a propracovaným protokolům o trendech dat, jakož
i standardní a vlastní zprávy.
Webová stanice TAC Vista Webstation
Analyzujte pro zlepšení výkonnosti budovy
Webová stanice umožňuje přístup k řídicímu
systému pomocí běžných internetových prohlížečů.
Webový prohlížeč klienta má přístup k Navigátoru,
aplikaci podobné Průzkumníkovi Microsoft® a také
k prohlížeči grafiky, alarmů a trendů TAC Vista.
Webová stanice nabízí přístup ke sledování
událostí v systému a server webové stanice
poskytuje přístup k pravidelným nebo
automatickým zprávám.
TAC Vista ScreenMate
Hlavní úlohou TAC Vista ScreenMate je nahradit
funkce nacházející se v sofistikovaných
prostorových termostatech. ScreenMate umožňuje
uživatelům číst a provádět zásahy do nastavení,
jako je požadovaná teplota, nebo si zobrazit
teplotu venkovního vzduchu přímo na svém PC.
ScreenMate lze instalovat na každé PC.
Se serverem TAC Vista komunikuje pomocí
TCP/IP.
Ovládejte vnitřní prostředí
ze své pracovní plochy
5
TAC Menta®
TAC Menta je programovací softwarový nástroj
pro podstanice TAC Xenta®. V aplikacích vytápění,
vzduchotechniky a klimatizace ušetříte pomocí
tohoto vývojového prostředí čas a zlepšíte
provozní spolehlivost.
TAC Menta:
▼ Poskytuje množství předprogramovaných
funkčních bloků a základních prvků aplikací
▼ Sleduje offline simulace a online testování
pomocí integrovaného zapisování trendů
TAC Xenta®
Všechny podstanice TAC Xenta nabízejí otevřenou
systémovou architekturu použitelnou
i v budoucnosti. Podstanice TAC Xenta umožňují
přístup ke standardizované síťové technologii
založené na LonWorks® a poskytující podporu
pro flexibilní řídicí systémy, do kterých lze připojit
komponenty od jiných výrobců.
Řada TAC Xenta 100 se skládá z podstanic
pro řízení místností certifikovaných pro LonMark®
navržených pro konkrétní aplikace, jako jsou
klimatizační jednotky, VAV, chladicí
a vzduchotechnické jednotky.
Řady programovatelných podstanic TAC Xenta 280
a 300 certifikovaných pro LonMark jsou určeny pro
libovolný typ aplikací ve výrobních
prostorách.
Podstanice TAC Xenta 401 certifikovaný pro
LonMark a V/V moduly TAC Xenta 400 jsou volně
programovatelné a jsou určeny pro větší aplikace.
TAC Xenta 511 je efektivní metodou pro dálkové
sledování sítí menšího rozsahu založených
na LonWorks. TAC Xenta 511 pracuje jako běžný
webový server a usnadňuje řízení a monitoring
přes Internet.
TAC Xenta 911 je komunikační zařízení sítě
Ethernet, které vám dovoluje komunikovat se sítí
LonWorks přes TCP/IP.
6
Příklad návrhu architektury systému
Lokální systém
7
Příklad návrhu architektury systému
Vzdálený systém
8
Příklad návrhu architektury systému
Komunikace po sítích LAN/WAN
9
Řídicí centrála
TAC Vista
Kapitola 1
Řídicí centrála
TAC Vista
TAC Vista Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
TAC Vista LE (Light verze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
LNS® Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
TAC Vista® IV OPC Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
TAC Vista IV OPC Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
TAC Vista IV Workstation Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
TAC Vista IV Workstation Manager
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
TAC Vista IV Workstation Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
TAC Vista IV Report Generator – generátor sestav
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
TAC Vista® IV Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
TAC Vista ScreenMate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
TAC Xenta® 511 – Web Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
TAC Vista® IV Webstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
TAC Vista IV Color Graphic Editor – barevný grafický editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
TAC Vista IV Database Generator – generátor databáze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TAC Vista OPCTool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
TAC Menta 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
TAC XBuider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
12
Řídicí centrála
TAC Vista
Řídicí centrála – TAC Vista
TAC Vista je grafický systém správy budov, který dokáže zobrazovat, sledovat a ovládat všechny systémy
technického zabezpečení budovy. Modulární struktura programu TAC Vista zajišťuje flexibilitu a adaptabilitu
vzhledem k velikosti systému a jeho funkcím. Je proto vhodný pro budovy všech typů a velikostí. TAC Vista pracuje
pod operačním systémem Microsoft® Windows® 2000/XP.
TAC Vista má otevřené rozhraní, které podporuje jak všechny systémy technického zabezpečení budovy, včetně
vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, požární signalizace, zabezpečovací systémy a ovládání osvětlení, tak také
různá řešení komplexního plánování údržby či optimalizace spotřeby energií v budovách.
Komunikace s podstanicemi TAC Xenta® probíhá přes otevřený standardní protokol LonTalk®. TAC Vista také
podporuje nezávislý provoz využívající zónové podstanice TAC Xenta a další zařízení založená na LonWorks.
Lze dodat otevřená rozhraní OPC (OLE pro řízení procesů) a DDE (dynamická výměna dat) se širokou škálou
ovladačů, které umožní propojení se systémy jiných výrobců.
Počet jednotek, které spolu mohou v systému vzájemně komunikovat v rámci architektury klient server, je
neomezený. Pro komunikaci po síti LAN/WAN se používá protokol TCP/IP, který je v prostředí Ethernetu
podporován i Microsoft® Windows® 2000/XP.
TAC Vista® – Příklad architektury systému
TAC Vista® Workstation
TAC Vista® Server
LonTalk® TP/XP-10
TAC Xenta® 911
Modem
LonTalk® TCP/IP
TAC Xenta® 511
Router
LonTalk® TCP/FT-10
LonTalk® TP/XP-1250
Čidlo
přítomnosti
Router
Router
TAC Xenta® 104
Ventily
TAC Xenta® 302
Panel operátora
LonTalk® TP/FP-10
Chladicí jednotka
13
Řídicí centrála
TAC Vista
TAC Vista
Základní funkce
■
■
■
■
■
■
■
Graficky orientované provozní rozhraní
Zpracování alarmů
Autorizace/Zabezpečení
Zapisování trendů
Prohlížeč událostí (systémový žurnál)
Plánování
Ochrana dat
Volitelně
■
■
■
■
■
■
■
■
OPC Server, OPC Client
TAC Signature, Správa spotřeby energií
Report Generator (Generátor sestav)
Color Graphics Editor (Barevný grafický editor)
TAC Menta®
Database Generator (Generátor databáze)
Web Server (Webový server)
Virtuální ovládací panel ScreenMate
Požadavky na hardware (doporučené)
■
■
■
■
■
■
■
PC Intel® Pentium IV 2 GHz
512 MB hlavní paměti
Minimálně 500 MB volného prostoru na disku
Jednotka CD ROM
Grafická karta minimálně 1 024 x 768 bodů
Minimálně 17" barevný monitor
Microsoft® kompatibilní myš
Požadavky na software
■ Microsoft® Windows 2000 Workstation (Service Pack 4)
Microsoft® Windows 2000 Server (Service Pack 4)
Microsoft® Windows XP Professional (Service Pack 2)
Microsoft® Windows Server 2003
■ Microsoft® Excel 2000/XP
■ Microsoft® Internet Explorer
14
TAC Vista Server
TAC Vista Server
TAC Vista IV Server komunikuje s podstanicemi TAC Xenta nebo jinými produkty LonWorks pomocí SNVT
(Standard Network Variable Types, standardní typy síťových proměnných).
Připojení pro vzdálené sledování a/nebo vzdálené ovládání systémů TAC se provádí přes PC adaptér LonTalk®
nebo pronajatou/vytáčenou linku. Geograficky vzdálené systémy lze propojit přes modem. Pro vyžádání, změnu
hodnot a pro přenos alarmů se používá automatické obousměrné vytáčené připojení (Auto Dial).
Jádro pro ukládání dat realizuje následující funkce
■
■
■
■
■
Správu sítě v systému s více stanicemi
Správu databáze
Zpracování alarmů
Autorizace/Zabezpečení
Zálohování
■
■
■
■
Plánování
Zapisování trendů
Zapisování událostí
Správu systému
TAC Vista IV Server CD LPT.................................................................................................................. 000879450
TAC Vista IV Server CD USB ................................................................................................................ 000879460
TAC Vista LE (Light verze)
TAC Vista IV LE může komunikovat s podstanicemi TAC Xenta nebo jinými produkty LonWorks pomocí SNVT
(Standard Network Variable Types, standardní typy síťových proměnných).
Pro komunikaci s podstanicemi se používá adaptér PC LonTalk nebo pronajatá/vytáčená linka. Geograficky
vzdálené systémy lze propojit přes modem. Pro vyžádání, změnu hodnot a pro přenos alarmů se používá
automatické obousměrné vytáčené připojení (Auto Dial). TAC Vista IV LE je jednouživatelský systém a nelze jej
rozšířit o funkce jako TAC Vista IV Webstation, TAC Vista IV ScreenMate nebo na víceuživatelský systém.
Jádro pro ukládání dat realizuje následující funkce
■
■
■
■
■
Správu databáze
Zpracování alarmů
Autorizace/Zabezpečení
Zálohování
Plánování
■ Zapisování trendů
■ Zapisování událostí
■ Správu systému
TAC Vista IV LE CD LPT ........................................................................................................................ 000879400
TAC Vista IV LE CD USB ........................................................................................................................ 000879410
15
TAC Vista Server
LNS® Server
Echelon® LNS Server se používá pro rozšíření serveru TAC Vista IV tak, aby mohl přímo přes LNS komunikovat se
zařízeními LonWorks. LNS-Server je nutný u systémů, kde není instalován LonMaker®.
LNS® Server ............................................................................................................................................ 000879500
TAC Vista® IV OPC Server
Programový modul pro otevřený přístup k serveru TAC Vista IV využívající standardní rozhraní OPC. Poskytuje
objektová data sítě LonWorks (uzly – nodes, síťové proměnné – network variables) jako OPC objekty v průběžně
aktualizované databázi a provádí veškeré nutné operace přípravy, převodu a aktualizaci dat.
■ Architektura klient/server
■ Snadný a pohodlný přístup k TAC Vista
pomocí OPC
■ Automatická aktualizace
■ Vhodný pro velké objemy dat
TAC Vista® IV OPC Server ...................................................................................................................... 000879490
TAC Vista IV OPC Client
Programový modul pro komunikaci se širokým spektrem ovladačů jiných výrobců přes rozhraní OPC.
Pro začlenění zařízení a systémů od jiných výrobců je k dispozici více než 100 OPC serverů.
Dostupné jsou ovladače např. pro následující komunikační protokoly:
ABB Master – Alfa Laval Automation – Andover – BACnet – BAS2800 – CAN – Carrier CCN – CSI
Danfoss Danduc – EIB – Exomatic – Fabec/Tateco AB – FIX – Interbus-S – JCI – Landis & Gyr
Modicon Modbus – Panasonic – Profibus – Saia S-Bus – Toshiba – Telefrang N45 – TREND IQ70
Siemens S7, H1, L2 – Siematic – York YT – Cerberus
Další informace a dodavatelé jsou k dispozici na vyžádání.
TAC Vista IV OPC Client ........................................................................................................................ 000879480
16
TAC Vista
obsluha
TAC Vista IV Workstation Standard
Základní programový modul s barevnou grafikou,
funkcemi pro zpracování alarmů, autorizaci
/zabezpečení, plánování, zapisování trendů
a zálohování dat.
Barevná grafika
■
■
■
■
■
Dynamická barevná grafika
Zobrazování a ovládání
Hierarchické odkazy na obrázky
Sběr dat v reálném čase
Současné zobrazení několika grafik na jedné
obrazovce
■ Dynamické křivky trendů
Zpracování alarmů
Zálohování
■ Sledování alarmů a stavu
■ Zobrazení alarmů s barevným kódováním
a informačním textem
■ Časem a/nebo událostmi řízený výstup alarmu
na jednu nebo několik tiskáren
■ 1 000 úrovní priority alarmů
■ Zpracování chybových hlášení v reálném čase
■ Blokování alarmů
■ Volby pro výběr a třídění přehledu alarmů
■ Propojení alarmů se sestavami, barevnou
grafikou, grafy trendů a textovými soubory
■ Blokování opakování alarmu
■ Statistika chybových zpráv
■ Zvukové a vizuální hlášení alarmu
■ Potvrzování hlášení chyby
■ Souvislé zaznamenávání všech
systémových dat
Řízení přístupových práv
■ Identifikace uživatele
■ Předepsaná autorizace pro přístup pro všechny
uživatele
■ Funkce odhlášení při přechodu
do pohotovostního stavu
■ Funkce automatického odhlášení
■ Šifrovaná hesla a zabezpečení
Časový plán
■
■
■
■
Automatický přechod na letní čas
Automatická funkce přestupného roku
Týdenní a alternativní časové programy
Synchronizace systémového času
Prohlížeč trendů
■ Množství výpočetních funkcí
■ Aktivace ovládaná časem nebo událostí
■ Možnost následné editace zaznamenaných
hodnot
■ Interval zaznamenávání od 10 sekund do 10 let
■ Dynamické křivky trendů
■ Grafické zobrazení a vyhodnocování online
hodnot a zápisů trendů
■ Snadný provoz založený na standardu
Microsoft Windows
■ Export hodnot do jiných aplikací, jako
je Microsoft Excel
■ Množství volitelných grafických prezentací
17
TAC Vista
obsluha
TAC Vista IV Workstation Standard (pokračování)
Prohlížeč událostí
Dokumentace systému
Sběr a ukládání všech událostí, které se vyskytnou
v systému (systémový diář):
■
■
■
■
■
■
■ Databáze založená na Microsoft® Access
■ Chronologický sběr dat událostí v rámci
systému, přičemž se vloží datum, čas,
prováděný příkaz a příslušný uživatel
■ Záznam všech událostí a příkazů
■ Přehledně uspořádané zobrazení dat události
Konfigurace systému
Procesní jednotky
Seznam objektů
Seznam datových bodů
Kontrolní seznam datových bodů
Pevné hodnoty
Průzkumník
■ Uživatelsky příjemný navigační nástroj
Pracovní stanice TAC Vista IV Workstation Standard ............................................................................ 000879650
TAC Vista IV Workstation Manager
Základní programový modul s barevnou grafikou, funkcemi pro zpracování alarmů, autorizaci/zabezpečení,
plánování, zapisování trendů a zálohování dat.
Správce pracovní stanice TAC Vista IV Workstation Manager má stejné funkce, jako standardní pracovní stanice
TAC Vista IV Workstation Standard a obsahuje následující doplňkové funkce:
Report Generator (Generátor sestav)
Propojení se Signature
■ Standardní program založený
na Microsoft Excel
■ Lze volně nastavit formu a obsah zobrazení
■ Široká škála možností pro editaci
nasbíraných dat
■ Plná podpora pro grafy Microsoft Excel
■ Sestavy lze tisknou na vyžádání
nebo podle plánu
■ Široká škála možností pro zadávání textu,
přípravu grafiky a výpočty
■ Standardizované formáty nebo vlastní sestavy
■ Zobrazení na obrazovce nebo tisk na jedné
nebo několika tiskárnách
■
■
■
■
■
■
Dynamická výměna dat nebo ruční vložení dat
Správa a řízení rozpočtu
Energetický profil
Zprávy o využití energie
Výpočty denní spotřeby
Spotřebu lze zobrazit na základě různých
parametrů
TAC Vista IV Workstation Manager ........................................................................................................ 000879660
18
TAC Vista
obsluha
TAC Vista IV Workstation Professional
Základní programový modul s barevnou grafikou, funkcemi pro zpracování alarmů, autorizaci/zabezpečení,
plánování, zapisování trendů a zálohování dat.
Profesionální pracovní stanice TAC Vista IV Workstation Professional má stejné funkce, jako správce pracovní
stanice TAC Vista IV Workstation Manager, ale kromě toho obsahuje následující funkce:
Color Graphic Editor
(Barevný grafický editor)
Database Generator
(Generátor databáze)
■
■
■
■
■
■ Kopírování, zpracování a opětovné použití
existujících systémových dat z jiných projektů
■ Import, export a převod dat
■ Převod a přizpůsobení systémových informací
v databázi TAC Vista
Rozsáhlá knihovna standardních symbolů
Editor symbolů
Simulace chodu
Neomezený počet symbolů
Import grafiky ve formátech
.bmp .gif .jpg .pcx .tif
■ Dynamická a animovaná grafika a vytváření
dynamických odkazů
OPCTool
■ Integrace OPC serverů do databáze
TAC Vista IV
■ Jednoduché ovládání založené na standardu
Microsoft Windows
■ Z externích OPC serverů lze importovat
struktury a objekty
TAC Menta® 4
■ Snadné grafické programování
■ Rozsáhlá knihovna funkcí a aplikací
■ Definice proměnných LonWorks (SNVT)
jako soubor XIF
■ Offline simulace
■ Online provozní funkce
■ Dynamický online trend
■ Podpora vytváření dokumentace
■ Download aplikace do podstanice TAC Xenta
■ Plně integrován s databází TAC Vista
■ Definice struktury menu pro ovládací panel
TAC Xenta
TAC Vista IV Workstation Professional.................................................................................................... 000879670
19
TAC Vista
obsluha
TAC Vista IV Report Generator – generátor sestav
Programový modul, který nezávisle generuje detailní zprávy a přehledy, jako jsou zprávy o alarmech, údržbě,
zprávy o stavech, zprávy o archivaci trendů i uživatelem definované zprávy, schémata a přehledy:
■ Standardní program založený
na Microsoft Excel
■ Vzhled a obsah zprávy se dá volně nastavit
■ Široká škála možností pro úpravy dat
ze systému
■ Plná podpora grafů pro Microsoft Excel
■ Tisk zprávy na vyžádání nebo podle plánu
■ Široká škála možností pro zadávání textu,
přípravu grafiky a výpočty
■ Standardní formáty nebo vlastní sestavy
■ Zobrazení na obrazovce nebo tisk na jedné
nebo několika tiskárnách
TAC Vista IV Report Generator .............................................................................................................. 000879750
TAC Vista® IV Signature
Samostatný program pro správu energií umožňující optimální analýzu velkých objemů dat:
■ Dynamická výměna dat nebo ruční vložení dat
■ Správa a řízení nákladů
■ Energetické profily
■ Zprávy o využití energie
■ Výpočty denní spotřeby
■ Spotřebu lze zobrazit na základě různých
parametrů
TAC Vista® IV Signature ........................................................................................................................ 000878760
TAC Vista ScreenMate
Ovládání prostředí místnosti přes Intranet na pracovní stanici PC:
■ Virtuální ovladač prostředí místnosti jako
obrázek na monitoru
■ Individualizovaná konfigurace regulace
■ Proměnné nastavení prostorových funkcí
jako je:
• Ztlumení světel
• Spínání světel
• Nastavení rolet
• Změna žádaných hodnot
• Zobrazení skutečných hodnot
TAC Vista ScreenMate 10 uživatelů ........................................................................................................ 000880150
TAC Vista ScreenMate 20 uživatelů ........................................................................................................ 000880160
TAC Vista ScreenMate 100 uživatelů ...................................................................................................... 000880170
20
TAC Vista
obsluha
Přehled řídicí centrály TAC Vista
TAC Vista
Obj. č.
Řídicí centrála, komplexní software
TAC Vista Server
000879460
Server se síťovou komunikací TCP/IP a komunikací na LonWorks.
TAC Vista LE
000879410
Server bez síťové komunikace, s komunikací LonWorks + pracovní
stanice Standard.
Standard
000879650
Pracovní stanice s grafikou, alarmy, explorer, zobrazení událostí
a trendů
Manager
000879660
Workstation standard + generátor reportů a sledování spotřeby energií
000879750
000879760
Modul pro tvorbu reportů. Vyžaduje MS Excel.
Modul sledování spotřeby energií. Vyžaduje MS Excel.
000879670
Workstation manager + vývojářské moduly.
000879770
000879820
000879830
000879780
000880340
Editor grafiky pro pracovní stanici.
Generátor databáze projektu.
Editor aplikačního SW volně pg. podstanic Xenta.
Konfigurace komunikace přes rozhraní OPC.
Tvorba aplikací pro TAC Xenta 511, 527 a 913.
1 CAL
3 CAL
6 CAL
12 CAL
bez omezení
000880010
000880020
000880030
000880040
000880050
Web server pro pracovní stanici. Spolupracuje s TAC Vista serverem
a MS IIS. Pracuje pouze s operačním systémem Windows Server 2003
a vyšší.
10 CAL
20 CAL
100 CAL
000880150
000880160
000880170
Web server stránek virtuálního nástěnného modulu, sledování
skutečných teplot a změna nastavení žádané hodnoty pro místnost
probíhá na PC uživatele v dané místnosti.
Server
Workstation
Report Generator
Signature
Professional
Graph Editor
Database generator
Menta
OPC tool
XBuilder
Webstation
CAL = client access license, licence současně přistupujícího uživatele.
Screenmate
➔
TAC Vista Screenmate je alternativou k nástěnnému modulu STR
21
Webovské
řešení
TAC Xenta® 511 – Web Server
TAC Xenta® 511 je prezentační systém pro sítě LonWorks®, využívající
technologie internetu. Pomocí standardního prohlížeče může obsluha
přes Internet nebo místní Intranet snadno sledovat a ovládat zařízení
v síti LonWorks. Jeden TAC Xenta 511 může zobrazovat malou síť LonWorks
nebo být jedním z několika lokálních prezentačních zařízení ve větší síti.
TAC Xenta 511 lze použít také jako LTA, tj. LonTalk® adaptér mezi TAC Vista®
a sítí LonWorks. Verze TAC Xenta 511-B může komunikovat buď přes
port 10Base-T a protokol Modbus TCP nebo přes port RS232/485 a protokoly
Modbus Master a Modbus Slave.
Funkční vlastnosti
■
■
■
■
■
■
Bezpečnostní funkce pro TCP/IP firewally
Procedury zpracování poruchových hlášení pro odesílání e-mailů, které lze převést na SMS a zprávy
Dynamická barevná grafika (automatická aktualizace), zobrazování hodnot ve schématech
Schopnost měnit hodnoty/podmínky (např. požadované hodnoty)
Hotové nabídky, funkce nápovědy a odkazy na internetové stránky
Ukládání dokumentace a internetových stránek specifických pro uživatele
Podporuje SNVT (Standard Network Variable Types, Standardní typy síťových proměnných) podle LonMark®
a síťové proměnné TAC. Změny se okamžitě projeví u všech uživatelů. K vytváření internetových stránek, instalaci
a prvnímu použití TAC Xenta 511 se používá SW nástroj TAC XBuilder.
Napájecí napětí:
Spotřeba energie:
Hodiny reálného času:
Zálohování dat pro případ výpadku napájení:
Rozměry včetně svorkovnice:
24 V st ±20 %, 50/60 Hz
max. 5 W
72 h
90 x 110 x 77,4 mm
Komunikace
Modem:
Konfigurační PC:
LonWorks:
Ethernet:
Modbus (jen 511-B)
9,6–57,6 kb/s, RS232A, RJ45, 8-p
RS232B, RJ10, 4-p
FTT-10, šroubovací koncovka
TCP/IP, 10Base-T, RJ45
Modbus/TCP, Modbus/RS485
Paměť
Vnitřní paměť:
Vnější paměť:
16 MB
rozšiřitelná pomocí MMC (4–128 MB, MMC karta)
Bližší podrobnosti viz technický katalogový list.
TAC Xenta 511 ........................................................................................................................................ 007308110
TAC Xenta 511-B .................................................................................................................................... 007308120
TAC Xenta 400 svorkovnice .................................................................................................................... 007309020
22
Webovské
řešení
TAC Vista® IV Webstation
Programový modul TAC Vista IV Webstation nabízí
přístup k systémům TAC Vista IV pomocí
standardního internetového prohlížeče přes
Intranet/Internet.
Podporuje následující provozní funkce:
■
■
■
■
■
■
Zobrazení a potvrzení alarmů
Čtení a zápis hodnot
Dynamickou barevnou grafiku
Zapisování trendů
Historii událostí
Zprávy a grafy
TAC Vista Webstation 1 CAL* ................................................................................................................ 000880010
TAC Vista Webstation 3 CAL* ................................................................................................................ 000880020
TAC Vista Webstation 6 CAL* ................................................................................................................ 000880030
TAC Vista Webstation 12 CAL* .............................................................................................................. 000880040
TAC Vista Webstation bez omezení ........................................................................................................ 000880050
* CAL = Client Access License, licence současně přistupujícího uživatele
23
TAC Vista
vývojové nástroje
TAC Vista IV Color Graphic Editor – barevný grafický editor
Vysoce výkonný samostatný programový modul pro vytváření a editaci dynamických systémových zobrazení.
Široká škála kreslicích nástrojů, symbolů a funkcí umožňuje vytvářet přizpůsobená a výkonná grafická díla:
■
■
■
■
Rozsáhlá knihovna standardních symbolů
Editor symbolů
Simulace reálného chodu
Neomezený počet symbolů
■ Import grafických souborů ve formátech
.bmp .gif .jpg .pcx .tif
■ Dynamická a animovaná grafika a vytváření
dynamických odkazů
TAC Vista IV Color Graphic Editor .......................................................................................................... 000879770
TAC Vista IV Database Generator – generátor databáze
Programový modul pro účinné zpracování systémových dat specifických pro projekt
■ Kopírování, editace a opětovné použití
existujících systémových dat z jiných projektů
■ Import, export a převod dat
■ Převod a přizpůsobení systémových informací
v databázi TAC Vista IV
TAC Vista IV Database Generator .......................................................................................................... 000879820
TAC Vista OPCTool
TAC Vista OPCTool je nástroj používaný pro
prohlížení OPC serverů a automatické
programování databáze TAC Vista. Konkrétně se
tento nástroj používá pro I/Net OPC server nebo
jakýkoliv jiný OPC server podporující OPC přístup
k datům, alarmy a události nebo historická data.
Programování databáze TAC Vista zahrnuje výběr
signálů a zápisů trendů, které potřebujete vytvářet
a provozovat. Po vytvoření objektů bude TAC Vista schopen komunikovat s jakýmkoliv zařízením, které je
spravováno OPC serverem.
TAC Vista OPCTool lze používat k vykonávání těchto úloh:
■
■
■
■
■
Vyhledávání OPC serverů lokálně nebo na jakémkoliv uzlu sítě
Prohlížení hierarchie prvků v OPC serveru
Vytváření a aktualizaci objektů v databázi TAC Vista
Náhradu nepodporovaných znaků v OPC serverech
Zapisování výsledků do souboru
TAC OPCTool .......................................................................................................................................... 000879780
24
TAC Vista
vývojové nástroje
TAC Menta 4
Vysoce výkonný programovací SW nástroj pro
neomezené grafické programování a testování
podstanic TAC Xenta:
■ Snadné grafické programování
■ Rozsáhlá knihovna funkcí a aplikací
■ Definice proměnných LonWorks (SNVT)
jako soubor XIF
■ Offline simulace
■ Online provozní funkce
■ Dynamický online trend
■ Podpora tvorby dokumentace
■ Download aplikace do podstanice TAC Xenta
■ Plně integrován s databází TAC Vista
■ Definice struktury nabídek pro ovládací panel
TAC Xenta OP
TAC Menta 4............................................................................................................................................ 000879830
TAC XBuilder
TAC XBuilder je programovací nástroj pro TAC
Xenta 511 (verze 2.0 a vyšší). XBuilder se dívá
na programování z pohledu koncového uživatele,
nikoliv z hlediska zařízení. XBuilder je projektově
orientovaný nástroj, což znamená, že všechna
data aplikace budou uložena v projektovém
kontejneru.
Intuitivní a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní se
skládá ze čtyř hlavních oken:
■
■
■
■
Systém: Popisuje logický systém s objekty a propojeními
Síť: Popisuje fyzickou implementaci systému s objekty
Vlastnosti: Popisuje vlastnosti objektu zvoleného v okně Systém nebo Síť
Výstup: Informuje uživatele o chybách a varováních v projektu
TAC XBuilder .......................................................................................................................................... 000880340
25
Řídicí podstanice
TAC Xenta®
Kapitola 2
Řídicí podstanice
TAC Xenta
Podstanice TAC Xenta®
Systém TAC Xenta® je modulární, volně programovatelný automatizační systém pro decentralizovanou
automatizaci technických zařízení budov. Všechny podstanice fungují samostatně nebo v síti jako peer-to-peer
a mohou také komunikovat se systémem správy budov TAC Vista®.
Jako komunikační technologie využívá TAC Xenta® plně otevřený standard LONWORKS® a umožňuje tak přímou
integraci přístrojů na bázi LON® jiných funkcí a výrobců. Samozřejmě jsou všechny podstanice TAC Xenta®
soustavy certifikovány pro LonMark®.
Speciální moduly umožňují otevřenou komunikaci s podstanicemi jiných výrobců na bázi protokolu BACnet.
Všechny přístroje standardně mají transceiver FTT-10, který umožňuje výstavbu flexibilních sítí ve volné topologii
s přenosovou rychlostí 78 kbitů/s.
Pomocí volně programovatelných podstanic můžete plnit každou úlohu. Aplikace jakéhokoli druhu je možno
vyhotovovat nejjednodušším způsobem pomocí grafického vývojového nástroje TAC Menta a zavádět
do automatizační podstanice TAC Xenta®.
TAC Xenta 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
TAC Xenta 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
TAC Xenta 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Moduly digitálních vstupů a výstupů řady TAC Xenta 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TAC Xenta Operator Panel – ovládací panel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Magelis smart iPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Regulátory TAC 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
28
Řídicí podstanice
TAC Xenta
TAC Xenta 280
Kompaktní, volně programovatelná podstanice, která
je certifikována pro LonMark® a má pevně dané vstupy
a výstupy. Podstanice je k dispozici ve třech různých verzích:
TAC Xenta 281 (12 fyzických vstupů/výstupů), TAC Xenta 282
(16 fyzických vstupů/výstupů) a TAC Xenta 283 (12 fyzických
vstupů/výstupů). Podstanice lze snadno naprogramovat pomocí
grafického vývojového nástroje TAC Menta. Podstanice lze používat i autonomně, pro zobrazení a ovládání
podstanice je použita TAC Xenta OP. Lze je použít i ve větších sítích LonWorks®.
Konfigurace vstupů/výstupů
TAC Xenta 281
TAC Xenta 282
TAC Xenta 283
Digitální vstupy
(X)
2
2
2
Termistorové vstupy
(B)
0
2
4
Univerzální vstupy
(U)
4
4
–
Analogové výstupy
(Y)
3
4
–
Digitální výstupy, relé
(K)
3
4
–
Digitální výstupy, triak
(V)
–
–
6
Provozní napětí:
Spotřeba energie:
Zálohování dat pro případ výpadku napájení:
Rozměry včetně podstavce:
Protokol:
Přenosová rychlost:
24 V st/ss ±20 %, 50/60 Hz
max. 5 W
72 h zálohování RAM
180 x 110 x 77,4 mm
FTT-10, LonTalk®
78 kbitů/s
Externí datové body LonWorks
Vstupní proměnné:
Výstupní proměnné:
max. 15
max. 30
Rozhraní
Sériové připojení:
Ovládací panel
RS232, RJ45
modulární zástrčka (Jack), protokol LonTalk
Bližší podrobnosti viz technický katalogový list.
TAC Xenta 281 ........................................................................................................................................ 007300300
TAC Xenta 282 ........................................................................................................................................ 007300310
TAC Xenta 283 ........................................................................................................................................ 007300320
TAC Xenta 280/300 svorkovnice ............................................................................................................ 007309010
29
Řídicí podstanice
TAC Xenta
TAC Xenta 300
Kompaktní volně programovatelná podstanice, certifikovaná
pro LonMark a má 20 pevných vstupů. Podstanici lze pomocí
dvou rozšiřovacích modulů rozšířit až na 40 vstupů/výstupů.
Verze OP/B neumožňuje komunikaci "peer-to-peer" ani do řídicí
centrály, ale lze ji kdykoliv beze změny hardware převést na verzi
s komunikací. Balení verze OP/B obsahuje ovládací panel TAC Xenta
OP a připojovací svorkovnici. Verze N/P je schopna komunikovat pomocí
modemu s řídicí centrálou.
Konfigurace vstupů/výstupů
TAC Xenta 301
TAC Xenta 302
Digitální vstupy
(X)
4
4
Termistorové vstupy
(B)
4
4
Univerzální vstupy
(U)
4
4
Digitální výstupy
(K)
6
4
Analogové výstupy
(Y)
2
4
Provozní napětí:
Spotřeba energie:
Zálohování dat pro případ výpadku napájení:
Rozměry včetně podstavce:
Protokol:
Přenosová rychlost:
24 V st/ss ±20 %, 50/60 Hz
max. 5 W
72 h zálohování RAM
180 x 110 x 77,4 mm
FTT-10, LonTalk
78 kbitů/s
Externí datové body LonWorks (jen pro verzi N/P)
Vstupní proměnné:
Výstupní proměnné:
max. 15
max. 30
Rozhraní
Sériové připojení:
Ovládací panel:
RS232, RJ45 pro PC nebo modem
(až do rychlosti 9 600 bitů/s)
modulární zástrčka, protokol LonTalk
Bližší podrobnosti viz technický katalogový list.
TAC Xenta 301/OP/B Stand Alone.......................................................................................................... 007300882
TAC Xenta 302/OP/B Stand Alone ........................................................................................................ 007300892
Upgrade TAC Xenta OP/B na N/P .......................................................................................................... 000872981
TAC Xenta 301/N/P síťová a PC komunikace ........................................................................................ 007300092
TAC Xenta 302/N/P síťová a PC komunikace ........................................................................................ 007300112
TAC Xenta 280/300 svorkovnice ............................................................................................................ 007309010
30
Řídicí podstanice
TAC Xenta
TAC Xenta 401
Vysoce výkonná volně programovatelná špičková podstanice
bez vlastních fyzických vstupů a výstupů. Obsahuje velkou paměť, takže lze
podstanici použít pro funkce vyšší úrovně (např. řídicí centrálu).
TAC Xenta 401 je řídicí jednotkou pro libovolnou kombinaci až 10 modulů
vybraných z řady TAC Xenta 400. Celkově může řídit až 100 vstupů/výstupů.
Podstanice může komunikovat s řidící centrálou pomocí modemu, připojením
k portu RS232. Certifikována pro LonMark.
Provozní napětí:
Spotřeba energie:
Zálohování dat pro případ výpadku napájení:
Rozměry včetně podstavce:
Protokol:
Přenosová rychlost:
24 V st/ss ±20 %, 50/60 Hz
max. 5 W
72 h zálohování RAM
90 x 110 x 77,4 mm
FTT-10, LonTalk
78 kbitů/s
Externí datové body LonWorks
Vstupní proměnné:
Výstupní proměnné:
max. 125
max. 125
Rozhraní
Sériové připojení:
Ovládací panel:
RS232, RJ45 pro PC nebo modem
(až do rychlosti 9 600 bitů/s)
modulární zástrčka, protokol LonTalk
Bližší podrobnosti viz technický katalogový list.
TAC Xenta 401 ........................................................................................................................................ 007301012
TAC Xenta 400 svorkovnice .................................................................................................................... 007309020
31
I/O moduly
Moduly digitálních vstupů a výstupů
řady TAC Xenta 400
Moduly fyzických vstupů a výstupů jsou určeny pro použití
v kombinaci se základními podstanicemi TAC Xenta 300/401.
Na jednotlivých modulech jsou k dispozici následující typy vstupů a výstupů:
Tradiční
označení
Označení
na svorkách
TAC Xenta
digitální
DI
X
sledování
stavu kontaktu,
čítání impulsů
termistorové
AI
B
snímání
teploty
termistorem
univerzální
AI
U
vstupní analogový
signál,
nebo jako B či X
digitální, relé
DO
K
řízení zap/vyp
digitální, triak
DO
V
řízení zap/vyp
analogové
AO
Y
výstupní
analogový
řídicí signál
výstupy
vstupy
Typ fyzického
vstupu/výstupu
Využití
Navíc
u verze 4 x 2
stavová LED
manuální
třípolohový
spínač
spínač MAN
+
potenciometr
S výjimkou digitálních releových výstupů (svorky K) nejsou vstupy a výstupy modulů TAC Xenta galvanicky odděleny.
Podrobné technické informace o vstupech a výstupech obsahuje dokument „TAC Xenta 400 – vstupní a výstupní
moduly“ (0-004-7771-2). Zde je také možné najít zapojovací schemata.
Společné vlastnosti
Provozní napětí:
Provozní teplota:
Rozměry včetně svorkovnice:
Protokol:
Přenosová rychlost:
32
24 V st/ss ±20 %, 50/60 Hz
0–50 °C
90 x 110 x 77,4 mm
FTT-10, LonTalk
78 kbit/s
I/O moduly
Individuální vlastnosti
Verze 4 x 1
Počet vstupů
DI
typ
Počet výstupů
AI
DO
Verze 4 x 2
typ
obj. čísla
Spotřeba
max. [W]
TAC Xenta 412
007302031
2
AO
obj. čísla
X
B
U
K
V
Y
TAC Xenta 411
007302011
10
-
-
-
-
-
TAC Xenta 421A
007302450
-
-
4
5
-
-
TAC Xenta 422A 007302460
3
TAC Xenta 451A
007302850
-
-
8
-
-
2
TAC Xenta 452A 007302860
3
TAC Xenta 491
007303010
-
-
-
-
-
8
TAC Xenta 492
007303030
2
Moduly s dvojkou na konci (verze 4 x 2) mají navíc indikován stav vstupu (typ X) a možnost ručního nastavení
výstupu (typ K a Y).
Moduly TAC Xenta 421 a 422 se vyrábějí také ve verzi
pro extrémní rozsah pracovní teploty – od -20 do +70 °C.
Všechny moduly vstupů a výstupů používají stejný
typ svorkovnice.
Modul vstupů a výstupů TAC Xenta 421 XT .......................................................................................... 007302420
Modul vstupů a výstupů TAC Xenta 422 XT .......................................................................................... 007302440
Připojovací svorkovnice TAC Xenta 400 ................................................................................................ 007309020
33
Přístroje
pro obsluhu
TAC Xenta Operator Panel – ovládací panel
Slouží pro pohodlné místní ovládání podstanic TAC Xenta.
Pro vstup je k dispozici 6 ovládacích kláves a informace se zobrazují
na dobře čitelném LCD displeji. Je-li to potřeba, lze podsvícení
LCD displeje změnou příslušného parametru vypnout. Ovládací
panel je k podstanici připojen pomocí zásuvky se zástrčkou a napájen
přes konektor kabelu. Lze jej také připojit přímo do sítě LonWorks. Uživatel
může z jediného připojení přistupovat ke všem podstanicím připojeným do sítě. Ovládací panel
umožňuje kontrolovat aktuální provozní stav a provádět změny nastavení požadovaných hodnot, časových plánů
atd. bez připojení k centrálnímu systému. Kromě toho, že je přenosná, může být jednotka také zasunuta
do podstanic TAC Xenta nebo ji lze namontovat na dveře skříně rozváděče. Moderní a funkční konstrukce.
Použitelná pro TAC Xenta 100, TAC Xenta 280, TAC Xenta 300 a TAC Xenta 401.
Provozní napětí:
Spotřeba energie:
Rozměry včetně podstavce:
24 V st/ss z TAC Xenta nebo externí
max. 0,5 W
114 x 96 x 34 mm
Okolní teplota
Provozní:
Displej:
Krytí:
Protokol:
Přenosová rychlost:
0 až +50 °C
4 x 20 alfanumerických znaků, podsvícený
IP 20/IP 43
FTT-10, LonTalk
78 kbitů/s
Bližší podrobnosti viz technický katalogový list.
TAC Xenta OP Operator Panel................................................................................................................ 007309071
TAC Xenta OP montážní sada panelu .................................................................................................... 007309040
34
Přístroje
pro obsluhu
Magelis Smart iPC
Magelis Smart iPC je operátorský panel ve formě průmyslového PC
do náročných provozních podmínek. Základem je 15“ dotyková barevná
obrazovka s vysokým rozlišením. Je ideálním uživatelským rozhraním
pro vizualizaci procesu pomocí web serveru.
Díky zabudovanému portu Ethernet TCP/IP 10/100 Mb/s je Magelis Smart iPC ideálním terminálem v architektuře
Transparent Ready. Magelis Smart iPC plní roli tenkého klienta, který nabízí:
■ jednoduché zobrazení webových stránek, lokálně i vzdáleně
■ přístup k dokumentaci řízených technologií prostřednictvím souborů typu pdf, doc, xls a ppt
■ systémovou diagnostiku zařízení Transparent Ready
Konstrukce Magelis Smart iPC je robustní s minimálním nárokem na hloubku prostoru v rozváděči – 67 mm.
Magelis Smart iPC je osazen procesorem VIA 667 MHz s pamětí 256 MB (rozšiřitelné na 512 MB), na kterém běží
standardní Windows XP. Pro možnost rozšíření komunikace (pro např. Modbus, Modbus Plus) disponuje dvěma
sloty PCMCIA.
Na připravené paměti Compact Flash jsou instalovány základní softwarové komponenty:
■ Windows XP se všemi potřebnými komponentami
■ JVM – Java Virtual Machine
■ Windows Terminal Services Client pro architekturu klient/server
OP Magelis Smart iPC ................................................................................................................ MPCST52NDJ00T
35
Regulátory
TAC 2000
Regulátory UT, TV s optimalizačními funkcemi
pro výměníkové stanice a kotelny
Řada TAC 2000 představuje předprogramované regulátory pro
systém UT a TV. S regulátorem je možné komunikovat po RS232
nebo analogovým modemem. Ke komunikaci je potřebný pouze
software InTA2000 pod OS Windows. Topný okruh je regulován
na základě otopné křivky respektující tepelné vlastnosti pláště budovy.
Současně je možná regulace zahrnující referenční čidlo. TV je regulována
nezávislým algoritmem na požadovanou teplotu.
Regulátory nabízí:
■ kompenzovanou otopnou křivku – otopná křivka s automatickou optimalizací
■ rampovou funkci – funkce plynulého náběhu systému po nočním útlumu
■ volitelná regulace teploty místnosti s referenčním čidlem
■ týdenní program nočního útlumu
■ nezávislý týdenní program pro TV (režim den/noc) a další zařízení (např. cirkulační čerpadlo TV)
■ prázdninový program pro UT a TV
■ variabilní noční útlum a ranní náběh s automatickou optimalizací
■ nezávislé omezování teploty zpátečky UT a TV
■ regulace čerpadla a jeho ochrana periodickým spouštěním
■ možnost prodloužení denního režimu nebo nuceného nočního útlumu
■ poruchová hlášení
Kompenzovaná otopná křivka zohledňuje tepelné vlastnosti pláště budovy. Otopnou křivku je možné nadefinovat
třemi body podle parametrů budovy. Otopnou křivku je možné korigovat instalací referenčního čidla.
Regulátor TAC 2112, regulátor 1 okruhu, UT nebo TV ........................................................................ 2002204000
Regulátor TAC 2222, regulátor okruhů UT a TV .................................................................................. 2002052000
Software InTA 2000 .............................................................................................................................. 2001900000
36

Podobné dokumenty

otevřít ve formátu Adobe PDF

otevřít ve formátu Adobe PDF měnil se počet svatých. Žádnou zvláštností nebyla litanie mající dvě stě jmen. Dnes mají

Více

Příručka projektantu - Elektronický katalog Schneider Electric

Příručka projektantu - Elektronický katalog Schneider Electric Správa technické instalace v budově a řízení všech zařízení realizujících řídicí a regulační funkce bude probíhat pomocí centrálního systému řízení a dozoru. Naprogramování centrálního systému říze...

Více

NEX 24 kV - Schneider Electric

NEX 24 kV - Schneider Electric ochran Sepam a multimetrů PowerLogic probíhá standardním protokolem (Modbus). J Začleněn do monitorovacího systému elektrické instalace SMS PowerLogic.

Více

Diagnostika

Diagnostika Tato sada obsahuje modul Smartlink, propojení modulu s počítačem a propojení modulu s vozidlem. Tento kabel se používá na všech terénních čtyřkolkách a vozidlech Ranger z roku 2006 s jednoválcem s ...

Více

Počítačové návrhové systémy

Počítačové návrhové systémy FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více