VÁLCE IVAC INOVACE PRO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY

Transkript

VÁLCE IVAC INOVACE PRO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY
www.norgren.com
VÁLCE IVAC INOVACE PRO
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
You can see
our thinking
engineering advantage
VYTVÁŘÍME VÝHODU
S LIDMI, PRODUKTY,
INOVACEMI A SLUŽBAMI
IVAC
Norgren úzce spolupracoval se zákazníky z důležitých
průmyslových sektorů, aby poznal, jaké úpravy zákazníci potřebují
na svých pneumatických ovládacích prvcích. Tato odezva zvýraznila
obecně rozšířenou potřebu lepší energetické účinnosti, zkrácení
prostojů, zkrácení doby montáže a lepší estetiku.
JAKO PŘEDNÍ SVĚTOVÁ FIRMA V TECHNOLOGII
ŘÍZENÍ POHYBU A MÉDIÍ NORGREN ÚZCE
SPOLUPRACUJE SE ZÁKAZNÍKY, ABY ZÍSKAL
HLUBŠÍ ZNALOSTI JEJICH TECHNICKÝCH
POTŘEB A POTOM SPOJUJE SVÉ LIDI, VÝROBKY
A ODBORNÉ ZNALOSTI, ABY POSKYTL JEJICH
ZAŘÍZENÍ A PODNIKŮM JASNOU VÝHODU.
ŘÍKÁME TOMU TECHNICKÁ VÝHODA.
VÁLEC IVAC Z NORGRENU JE ODPOVĚDÍ NA TYTO POTŘEBY.
Rodina výrobků s vestavěnými osvědčenými technologiemi
Norgrenu; IVAC je váhově optimalizovaný pohon obsahující
integrovaný ventil a magneticky ovládané spínače pro úplné řízení
pohonu. Může být namontován dodatečně nebo vestavěn do nových
systémů a ve srovnání s běžnými pneumatickými systémy může
přispět ke snížení spotřeby energie až o 50%.
Produkt IVAC byl důkladně odzkoušen zákazníky v provozních
podmínkách v široké škále průmyslových odvětví
Zpětné informace byly výjimečné.
TOTO UNIKÁTNÍ PATENTOVANÉ PROVEDENÍ
POSKYTUJE VÝZNAMNÉ VÝHODY:
→NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE
→ NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
→ RYCHLEJŠÍ REAKČNÍ DOBY POHONU
→ OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ PROSTORU (ROZMĚRY JSOU VE SHODĚ S ISO 15552 / VDMA 24562)
→ VERZE CLEANLINE PRO RYCHLÉ SPLÁCHNUTÍ
→ JEDNODUŠŠÍ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ
→ NIŽŠÍ NÁKLADY NA MONTÁŽ A LOGISTIKU
→ LEPŠÍ ESTETIKA STROJE
S PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍTÍ V 75 ZEMÍCH –
STEJNĚ JAKO S VÝROBNÍMI KAPACITAMI V USA,
NĚMECKU, ČÍNĚ, VELKÉ BRITÁNII, ŠVÝCARSKU,
ČESKÉ REPUBLICE, MEXIKU A BRAZÍLII – MÁME
SKUTEČNOU GLOBÁLNÍ ZPŮSOBILOST.
Máme také lokální i úzce specializované zaměření:
soustřeďujeme naše zdroje na dodání specifického
produktu, řešení nebo služby, abychom vyhověli
potřebám našich zákazníků.
Jako odpovědný podnik se zaměřujeme na pracovní
postupy, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, ve
kterém pracujeme. Naše produkty – včetně úplně nového
válce IVAC – utvářejí nové standardy pro efektivitu,
pomáhají zákazníkům snižovat jejich spotřebu vzduchu a
náklady na energii, přičemž zlepšují celkovou výkonnost.
Nabízíme:
→INOVACE A TECHNICKÁ DOKONALOST je zajištěna
čtyřmi globálními vývojovými centry a zkušenostmi
specializovaných týmů. Máme široké portfolio
patentovaných řešení a neustále vyvíjíme nové špičkové a
úsporné technologie
→VYSOCE VÝKONNÉ PRODUKTY zahrnující pneumatické
pohony, přípravu vzduchu, fitinky a ventily. Můžeme
dodat tyto produkty buď jednotlivě pro splnění potřeb
údržby, oprav a provozu, nebo kombinované ve výkonných
zákaznicky upravených řešeních
→ V
ÝJIMEČNÝ LOKÁLNÍ SERVIS zajištěný prostřednictvím
týmů managementu klíčových zákazníků a oborových
specialistů zaměřených na poznání a splnění technických
úloh našich zákazníků, ať jsou kdekoli
INOVACE IVAC PRO SNÍŽENÍ
SPOTŘEBY ENERGIE A
PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
UNIKÁTNÍ A UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ENERGIE
→ZMENŠUJE SOUČÁSTI
→ SNIŽUJE
PROVOZNÍ
NÁKLADY
→ZJEDNODUŠUJE
OBJEDNÁNÍ, INSTALACI A ÚDRŽBU
→ VERZE CLEANLINE
→ZKRACUJE DOBU
NEČINNOSTI STROJE
→ I VAC Cleanline
IP67, integrovaný ventil, spínače
a regulace průtoku pro rychlou
instalaci a snadné spláchnutí
→ I VAC Industrial
IP65, integrovaný ventil a regulace
průtoku pro rychlou instalaci
Vzhledem ke snížení emisí CO2
a počtu kWh přispívá IVAC k
plnění energetických cílů a
hlavního ukazatele výkonnosti
Redukovaný vzduch
znamená, že náklady na
mm zdvihu jsou významně
nižší (úspory vzduchu
efektivně zaplatí výměnu)
Zhuštění součástí a patentem
chráněné provedení snižuje
spotřebu energie minimalizací
mrtvého objemu (využívá jen vzduch
ve válci, NIKOLI vzduch v potrubí
Jednoduchý výběr
a objednání s kratší
dobou montáže a
uvedení do provozu
→ N
astavitelné odpružení dorazu
pro tlumení konce zdvihu
→ 1
samostatná přípojka vzduchu, 1 samostatný výfukový kanál
→ P
lně integrované nastavení snímače
→ Integrovaná tlaková ochrana
→ 1 samostatná přípojka M12
→ P
lně integrované ovladače průtoku
→ B
ezucpávková technologie ventilu s dlouhou životností
→ Velikost plochy ISO VDMA
ENERGETICKY
ÚČINNÝ
PLNĚ MODULÁRNÍ PROVEDENÍ S DŮLEŽITÝMI VÝHODAMI
IVAC – UDRŽITELNÉ
VYUŽITÍ ENERGIE
Odpovědné podniky podnikají důležité
kroky nejen pro minimalizaci nákladů
– ale také dopadů na životní prostředí.
IVAC je udržitelné využití energie, které
funguje plně v obou oblastech. Pomocí
energeticky účinného provedení
optimalizuje spotřebu vzduchu válce
PŘIPOJENÍ
POTENCIÁL ÚSPOR
STLAČENÉHO VZDUCHU
Výpočet založený na: provozním tlaku
6 bar, doporučeném průměru potrubí
viz tabulka, 5metrové délce instalace
mezi ventilem a pohonem s běžným
odděleným uspořádáním ventilů a
válců, 30 cyklů/min, 8 hodin, 225 dní/
rok, nákladech na stlačený vzduch EUR 0,02/m3.
a přitom snižuje celkové náklady
na mm zdvihu. Současně snižuje
počet kilowatthodin a pomáhá snížit
emise CO2, takže napomáhá vašim
energetickým cílům a hlavnímu
ukazateli výkonnosti.
IVAC – ŘEŠENÍ PRO
ODPOVĚDNÉ PODNIKY
Pilotní ventily
→
Manuální ovládání
→
LED indikace pro elektromagnety a snímače
→
ediný konektor M12 pro napájení a řízení
M12 IP67
→
Ventily a snímače
→
Všechny přípojky na jednom místě
ELEKTROMAGNETY
ELEKTRONICKÝ / PILOTNÍ MODUL
→
→
→
Plug in
→
Plně servisovatelné
443€
RYCHLEJŠÍ CYKLOVÁNÍ:
Fyzické a vzduchové tlumení zvyšuje
rychlost cyklování.
311€
15.000 m 3
194€
109€
Vnitřní ø trubky [mm]
KRYT ZADNÍHO KONCE
109€
0
Válec ø [mm]
194€
10.000 m 3
5000 m 3
ø 32
ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø12
JEDNODUŠŠÍ ÚDRŽBA A SERVIS:
Produkty IVAC lze demontovat a vyměnit
rychle a snadno, přičemž vám umožní
provést nepřímou diagnostiku. Je rovněž
snadné přidat stroji další nebo nové
funkce.
RYCHLEJŠÍ A ÚČELNĚJŠÍ REAKCE:
Integrovaný ventil poskytuje mnohem
rychlejší body odezvy.
25.000 m 3
20.000 m 3
VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST:
Zhuštění součástí a významně menší
použití trubek přispívá ke snížení spotřeby
vzduchu a provozních nákladů až 50%.
→
Jedna přípojka přívodu vzduchu
→
Jedna přípojka výfuku vzduchu
→
Montážní připojení ISO/VDMA
MOŽNOSTI, VARIACE* A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KONEKTIVITA MULTIPOLE NEBO
FIELDBUS:
Existuje jen jedna přípojka M12 pro
napájení a řízení, proto se hodí pro pevně
zapojené systémy nebo systémy se
sběrnicí Fieldbus bez ohledu na protokol
Fieldbus.
ZLEPŠENÁ ESTETIKA:
Nepožadují se samostatné ventily, takže
lze použít menší ovládací skříň, zatímco
IVAC používá méně trubek a fitinků (a
vůbec žádné trubky mezi všemi ventily a
válci). Toto včetně elektrických přípojek
přispívá k úhlednějším systémům.
ŽÁDNÉ MECHANICKÉ ZMĚNY NÁVRHU:
IVAC je v souladu s nejnovějšími
rozměrovými standardy ISO/VDMA,
což znamená, že nejsou třeba žádné
změny návrhu, proto je IVAC ideální
pro dodatečnou montáž do stávajících
instalací.
PŘIDANÁ BEZPEČNOST:
Vestavěná tlaková ochrana zajišťuje
bezpečný provoz. To znamená, že
nežádoucí tlak je vždy uzavřen ve válci
IVAC a komponenty lze vždy bezpečně
demontovat pro údržbu nebo úpravu.
FLEXIBILITA NÁVRHU:
IVAC je k dispozici se čtyřmi různými
ventilovými konfiguracemi, které nabízejí
maximální flexibilitu použití.
POZITIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ:
Válec IVAC představuje vylepšení
udržitelné energie, které optimalizuje
spotřebu vzduchového válce a přitom
snižuje emise CO2 a vaši uhlíkovou stopu.
VENTILOVÝ TERMINÁL
VÁLCOVÉ TĚLESO
→
Hladké provedení pro spláchnutí
→
Nastavení spínače
→
Rozhraní pro elektronický / pilotní modul
→
Bezucpávková technologie ventilu s dlouhou životností
→
Plně integrované regulátory rychlosti 3 + 5
→
Společný výfuk
→
Tlumič zadního konce
Díky použití spolehlivých a ověřených
technologií Norgrenu integruje válec IVAC
do jednoho celku regulační ventil řízený
elektromagnetem, polohové snímače
a regulátory průtoku. Je všestranný,
kompletní, připravený k montáži a dokáže
poskytnout řadu měřitelných výhod.
PRA/882000/M – IVAC CleanLine
→
→
ladký profilový válec
H
s ocelovým tělem
verze Cleanline,
dvojčinný s 5/2 nebo
5/3 integrovaným
bezucpávkovým
vřetenovým ventilem
→
azýčkové nebo
J
polovodičové spínače
jsou vestavěné a
nastavitelné
→
řipojení Multipole,
P
M12 x 8 pin
neumatické tlumení
P
a magnetický píst jako
standard
→
ygienické provedení
H
dle EN1672-2
Průměry válce
Funkce ventilu
Materiál pístnice
Vestavěné regulátory průtoku pro lepší a přesnější
regulaci rychlosti.
Provedení Cleanline s
minimálním použitím trubek a
žádnými ventily zkracuje čisticí
cyklus stroje a prodlužuje dobu
provozuschopnosti.
Třída ochrany IP67
→
álec a výstroj jsou v
V
souladu s ISO 15552
32mm
40mm
Délky zdvihu
Volitelné možnosti
válce
IVAC je plně integrovaná
jednotka jen s jediný přívodem
vzduchu a jediným elektrickým
konektorem. Připojení je
snadné, přispívá ke zkrácení
doby instalace a snížení
nákladů.
→
→
ladký profilový válec
H
s ocelovým tělem
verze Semi-cleanline,
dvojčinný s 5/2 nebo
5/3 integrovaným
bezucpávkovým
vřetenovým ventilem
neumatické tlumení
P
a magnetický píst jako
standard
→
azýčkový kontakt
J
nebo polovodičový
spínač lze namontovat
zapuštěně s profilem
→
řipojení
P
elektromagnetu DIN
EN 175301-803 Form C
→
Třída ochrany IP65
→
álec a výstroj jsou v
V
souladu s ISO 15552
Jiné možnosti
50mm
63mm
80mm
100mm
25mm až 1000mm
5/2 solenoid/pružina
5/2 solenoid/solenoid
5/3 APB nebo COE
Jazýčkový kontakt nebo polovodičový spínač v nastavitelných polohách
Prodloužená pístnice, uzamykací jednotka, měch s pístnicí a možnosti se speciálním těsněním Wiper
Tvrdě pochromovaný, nerezová ocel (martensitická nebo austenitická) nebo tvrdě pochromovaná nerezová ocel
Jsou dostupné také bezventilové a ventilové verze – Kontaktujte váš lokální technický servis Norgren
IVAC Cleanline
IVAC Industrial
→Kabel s konektorem M12, délka 2 m, 5 m, 10 m a s volným vedením
→15 mm vidlice a kabely dle DIN EN 175301-803 Form C
→Kabel s konektorem M12, délka 0,45 m až 2 x M12 konektor – pro připojení k modulu vstupů/výstupů
6
→
MOŽNOSTI
Spínací funkce
V typických funkcích pohonu je
třeba 13 různých komponentů.
IVAC používá jen čtyři. Vyberete
si prostě velikost vnitřního
otvoru, délku zdvihu, funkci
ventilu a typ spínání – všechny
ostatní výpočty jsou pro vás
provedeny automaticky.
PRA/862000/M – IVAC Industrial
→Magneticky ovládané jazýčkové nebo polovodičové
spínače. Volné vedení nebo připojení M8 nebo M12
*Viz další informace v katalogových listech
ODBORNÉ ZNALOSTI
ODVĚTVÍ
POTRAVINY A NÁPOJE
HLUBOKÉ ZNALOSTI ODPOVÍDA
JÍCÍ ROZSÁHLOSTI SLUŽBY
Norgren přijal závazek vyvíjet
vznikající technologie, které určují
nové standardy výkonnosti.
Naše odborné znalosti klíčových
odvětví soustřeďujeme tam, kde
naše poznatky a znalosti legislativy
a aplikované technologie znamenají,
že umíme vytvořit skutečný rozdíl v
oborech našich zákazníků.
ŽELEZNICE
Zásluhou našich hlubokých znalostí
legislativy, norem a specifikací týmy
našich techniků a managementu
klíčových zákazníků využívají své
odborné schopnosti pro:
→Vytváření zakázkových řešení pro jednotlivé zákazníky
→ Vyvíjení “základních” produktů, které dáváme k dispozici ostatním podnikům v oboru
PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
V současnosti naše odbornost pokrývá
následující klíčová odvětví:
→ KOMERČNÍ VOZIDLA
→ ENERGIE
→ POTRAVINY A NÁPOJE
→ MEDICÍNSKÁ TECHNIKA
→ ŽELEZNICE
→ PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
Tyto sektory rostou podle toho, jak
vyvíjíme nové navazující produkty a
zaznamenáváme úspěchy cenově
příznivých řešení a služeb.
ZÁKAZNICKÉ APLIKACE IVAC
STROJE PRO PLNĚNÍ PET LAHVÍ – ČÍNA
STROJE NA PLNĚNÍ SUDŮ / STÁČECÍ STROJE – USA
MANIPULAČNÍ A DOPRAVNÍKOVÉ
SYSTÉMY – NĚMECKO
Hlavní výhody pro zákazníky –
Hlavní výhody pro zákazníky –
Hlavní výhody pro zákazníky –
→Lepší celková estetika stroje s
mnohem menším množstvím
trubek a kabelů
→Kratší doba instalace
>
Snadnější instalace a mnohem jednodušší uvedení do provozu
→Nižší spotřeba energie a provozní náklady
→Lepší estetika stroje
>
Nižší spotřeba energie a provozní náklady
→Kratší doba splachování
→Nižší provozní náklady
AUSTRÁLIE
Tel: +61 3 9213 0800
Fax: +61 3 9213 0890
[email protected]
ITÁLIE
Tel: +39 039 60 631
Fax: +39 039 60 63 301
[email protected]
RUMUNSKO
Tel: +40 31 425 17 06
Fax: +40 31 425 17 08
[email protected]
BELGIE A LUCEMBURSKO
Tel: +32 2 333 44 11
Fax: +32 2 333 44 88
[email protected]
JAPONSKO
Tel: +81 6 6876 8913
Fax: +81 6 6876 8929
[email protected]
RUSKO
Tel: +7 499 729 56 09
Fax: +7 499 729 57 49
[email protected]
BRAZÍLIE
Tel: +55 11 5698 4000
Fax: +55 11 5698 4001
[email protected]
KANADA
Tel: +1 303 794 2611
Fax: +1 303 795 9487
[email protected]
SINGAPUR
Tel: +65 6862 1811
Fax: +65 6862 1886
[email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 465 612 879
Fax: +420 465 612 908
[email protected]
MAĎARSKO
Tel: +36 1 284 9000
Fax: +36 1 284 8980
[email protected]
SLOVINSKO
Tel: +386 4 531 7550
Fax: +386 4 531 7555
[email protected]
Chorvatsko
Tel: +386 4 5317550
Fax: +386 (64) 7000949
[email protected]
MALAJSIE
Tel: +60 3 5121 9255
Fax: +60 3 5121 2889
[email protected]
ŠPANĚLSKO
Tel: +34 93 748 9800
Fax: +34 93 783 0838
[email protected]
ČÍNA
Tel: +86 21 2416 1800
Fax: +86 21 2416 1900
[email protected]
MEXIKO
Tel: +52 55 1500 64 00
Fax: +52 55 1500 64 30
[email protected]
ŠVÉDSKO
Tel: +46 40 59 51 00
Fax: +46 40 49 50 90
[email protected]
DÁNSKO
Tel: +45 44 91 41 66
Fax: +45 44 91 15 60
[email protected]
NĚMECKO
Tel: +49 2802 49–0
Fax: +49 2802 49356
[email protected]
ŠVÝCARSKO
Tel: +41 71 973 82 00
Fax: +41 71 973 82 01
[email protected]
FINSKO
Tel: +358 95 712 140
Fax: +358 95 712 1440
[email protected]
NIZOZEMÍ
Tel: +31 (0)36 548 6828
Fax: +31 (0)36 548 6838
[email protected]
TCHAJ-WAN
Tel: +886 33162673
Fax: +886 33162910
[email protected]
FRANCIE
Tel: +33 1 60 04 95 95
Fax: +33 1 60 43 18 86
[email protected]
NORSKO
Tel: +47 22 90 80 80
Fax: +47 22 90 80 81
[email protected]
THAJSKO
Tel: +66 2750 3598/99
Fax: +66 2750 3855
[email protected]
HONG KONG
Tel: +852 2492 7608
Fax: +852 2498 5878
[email protected]
NOVÝ ZÉLAND
Tel: +64 9 579 0189
Fax: +64 9 526 3398
[email protected]
VELKÁ BRITÁNIE
Tel: +44 1543 265 000
Fax: +44 1543 265 827
[email protected]
INDIE
Tel: +91-120-4089500
Fax: +91-120-4089599
[email protected]
POLSKO
Tel: +48 22 518 9530
Fax: +48 22 518 9531
[email protected]
USA
Tel: +1 303 794 2611
Fax: +1 303 798 4856
[email protected]
IRSKO
Tel: +353 1 8300 288
Fax: +353 1 8300 082
[email protected]
RAKOUSKO
Tel: +43 22 36 63 520
Fax: +43 22 36 63 520 20
[email protected]
Podporováno světovými
distributory
Pro informace o všech pobočkách
společnosti Norgren navštivte
www.norgren.com
Společenství ’Norgren’ a ‘IMI’
je registrováno pod ochrannou značkou
© Norgren Limited 2012.
Naše činnosti podléhají nepřetržitému
vývoji, proto si Norgren vyhrazuje
právo měnit specifikací bez
předchozího upozornění.
z7190 cz/06/12
Vybrané fotografie použity na základě
licence od Shutterstock.com
an IMI PLC company
PODÍVEJTE SE NA engineering advantage
Skenujte čtečkou QR kódu
Podívejte se, jak uplatňujeme
ENGINEERING ADVANTAGE
www.norgren.com

Podobné dokumenty

AUTOMOBILOVÉ fLEETfIT PUSH

AUTOMOBILOVÉ fLEETfIT PUSH použití mezi šasi a osou nebo mezi tažným a Také jako spojka ve všech vzduchem ovládaných

Více

Katalog - Legrand Slovensko sro

Katalog - Legrand Slovensko sro 10” dotykový panel pro povrchovou instalaci pracuje jako klasický hands-free video telefon, dále však obsahuje OSD menu, jehož prostřednictvím lze ovládat funkce domovní automatizace MY HOME jako j...

Více

Katalog 2013

Katalog 2013 • Přední dvířka usnadňující přístup k úložnému prostoru

Více

Biocel Paskov

Biocel Paskov Lenzing, Rakousko; Purwakarta, Indonésie; Nanjing, Čína; vlákna TENCEL® vyrábějí: Heiligenkreuz, Rakousko; Mobile, USA a Grimsby, Velká Británie). Tato sekce provozuje vlastní závod na výrobu viskó...

Více

Technická dokumentace 2015

Technická dokumentace 2015 fosfá- tování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanesena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen...

Více