Žádanka na biochemické vyšetření

Transkript

Žádanka na biochemické vyšetření
Žádanka na biochemické vyšetření
Datum odběru vzorku:
Rodné číslo:
.
/
20
Čas odběru:
Kód poj.:
.
Odebral:
Oddělení klinické biochemie
Příjmení:
Jméno:
Základní
dg.:
.
Razítko a podpis lékaře:
Další
dg.:
Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 8101
.
● statim
IČP:
Odbornost:
telefon:
fax:
e-mail:
tel: 382 772 124
K. Čapka 589
397 23 Písek
fax: 382 772 126
[email protected]
www.nemopisek.cz/okb
Zadejte pro výpočet BMI hmotnost:
výška:
Akreditované metody jsou označeny indexem a
Základní biochemie
Srdeční markery
Tumormarkery
Hepatitidy
Vyšetření moče
čerstvá moč
Močovina a
Troponin-T a
CEA a
screening A,B,C
●
●
●
●
● Kreatinin a
● NT-proBNP a
● CA 19-9 a
●
● Chemicky + sediment
a
hepatitida typu A
Cystatin C
Myoglobin
CA 72-4
ELFO-bílkovin
●
●
●
●
●
● Kys. močová a
● CK-MBmass
● CA 125
● anti HAV total
● Močovina a
Sodík a
CK
CA 15-3
anti HAV – IgM
Kreatinin a
●
●
●
●
●
Bílkoviny
● Draslík a
● AFP
●
● Kyselina močová a
hepatitida typu B
Chloridy a
Celková bílkovina a
TPS
Amyláza
●
●
●
●
●
● Vápník a
● Albumin a
● PSA a
● HBeAg
● ACR
Fosfor a
Prealbumin
free PSA a
HBsAg (australský a.) ●
Drogový screening
●
●
●
●
● Hořčík
● ELFO bílkovin
● S 100 protein
● anti HBs
● Osmolalita
Železo a
CRP a
HCG a
anti HBe
●
●
●
●
●
a
Bilirubin
–
celkový
CIK
anti
HBc
total
●
●
●
●
●
čerst. nebo sběr/den
Štítná žláza
Bilirubin – konjug.
C3 komplement
anti HBc – IgM
●
●
●
a
a
ALT
C4
komplement
TSH
●
●
●
●
● Glykosurie a
a
a
a
hepatitida
typu
C
AST
Imunoglobulin A
fT4
Proteinurie a
●
●
●
●
●
a
a
● GGT
● Imunoglobulin G
● fT3
● anti HCV
● Sodík a
a
a
ALP
Imunoglobulin M
Thyreoglobulin
Draslík a
●
●
●
●
●
a
a
Kostní metabol.
● AMS
● Imunoglobulin E
● A-TG
● Chloridy a
Lipáza
β2-mikroglobulin
A-TPO
beta-Crosslaps
Vápník a
●
●
●
●
●
Anémie
● Cholinesteráza
● A-TSHR
● Osteokalcin v
● Fosfor a
a
a
Dia soubor
LDH
Fe
Parathormon v
Hořčík
●
●
●
●
● CK a
● Ferritin a
● Glyk. hemoglobin ¹
● AP-iso v
● diuréza/den:
Další metody
Glukóza a
Vazeb. kapacita Fe ●
Glukóza ³
●
●
●
● Osmolalita
● Transferin a
●
● Kortizol
●
sběr/den
Fertilní hormony
CRP a
LDH a
C-Peptid
●
●
●
● Celková bílkovina a
● Vitamin B12
● HCG a
● Homocystein
● Kreat. clearence
hmotnost:
Albumin a
Folát (kys. listová)
LH
Erytropoetin
●
●
●
●
●
Lipidový profil:
Léky
● FSH
●
● výška:
Jiné vyš. – doplňte: ●
diuréza/den:
Cholesterol celk. a
Digoxin
Prolaktin
●
●
●
● Triacylglyceroly a
● Karbamazepin
● Progesteron
●
●
speciální pokyny
HDL a, LDL chol. (výp.) ●
Kys. valproová
Testosteron
●
●
●
● BMI
● Paracetamol
● Estradiol
●
● Mikroalbuminurie
Vyšetření z plazmy ●
Theophyllin
SHBG
●
●
●
Stolice
● Amoniak ²
● Phenytoin
●
● FAI – index volného
testosteronu
Glukóza ³
Gentamycin
OK kvantitativně
oGTT – glykem. křivka
●
●
●
●
pouze na objednávku
● Laktát ³
● Vankomycin
● Volný testosteron
● Mikroskop. tuky
Odběrový materiál:
číslo vzorku:
metody bez spec. označení srážlivá krev
metody s označením 1
nesrážlivá krev s K3EDTA
metody s označením 2
nesrážlivá krev s K2EDTA
metody s označením 3
nesrážl. krev s K3EDTA+NaF
zkumavku ihned transportovat
1200 8803
metody s označením v
do laboratoře v chlazené nádobě!
datum
Zkumavky
k
dispozici
ve
skladu
zdravotnického materiálu Nemocnice Písek, a. s.
© STAPRO s. r. o.
a čas příjmu:
OCR 088_0 Tisk 20. 1. 2012
Písemný požadavek na odběrovky předejte při svozu materiálu.
OCR 088_0 Pisek.indd 1
20.1.12 14:04

Podobné dokumenty

Informace k příjmu na porodnici

Informace k příjmu na porodnici Vrchní sestra Mgr. Bulková Simona 777366540, [email protected]

Více

D000150290058D

D000150290058D Analýza plemene (DNA-profil a výpočet pravděpodobnosti) (vybraná plemena) Upozornění: tímto testem lze určit pouze plemena z naší databáze. Více informací naleznete na stránkách www.laboklin.cz neb...

Více

Biochemické testy v gastroenterologii

Biochemické testy v gastroenterologii (specifický indikátor rozsahu nekrózy myokardu) FIBRINOPEPTID A (marker fibrinolýzy)

Více

Cen?k vy?et?

Cen?k vy?et? (* označené ceny jsou kalkulovány podle SMO-C-003-24 Ceny klinických biochemických vyšetření, nikoli podle SMO-C-003-27-01 Ceny zdravotní péče poskytované za úhradu) Ceny v Kč, platné od 9. 1. 2015

Více

Přepočet jednotek koncentrací léků z μg/ml, ng/ml na μmol/l

Přepočet jednotek koncentrací léků z μg/ml, ng/ml na μmol/l Přepočet jednotek koncentrací léků z μg/ml, ng/ml na μmol/l

Více

ZDE - Lab Tests Online CZ

ZDE - Lab Tests Online CZ ……BRCA-1 a BRCA-2 ……CA 15-3 ……CA 19-9 ……CA-125

Více

ANIMAL PUMP Výrobce: Universal Nutrition, New Brunswick

ANIMAL PUMP Výrobce: Universal Nutrition, New Brunswick podporující tvorbu svalstva, určeno pro zvláštní výživu.Potravina určená k uspokojování nároků při zvýšeném tělesném výkonu, zvláště sportovním. Obsah 1 balení: 30 balíčků. Dávkování: 1 balíček 1x ...

Více

814-Sdílené kódy jiných odborností – rok 2016

814-Sdílené kódy jiných odborností – rok 2016 Sdílené kódy odborností 814 – laboratoř toxikologická / rok 2016 801 - klinická biochemie výkon

Více