Československá archeoastronautická asociace

Transkript

Československá archeoastronautická asociace
Československá archeoastronautická asociace
Přihláška za člena
Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
Národnost
Bydliště
místo, obec, pošta
ulice
čp.
PSČ
V případě aktuální potřeby spojení podejte zprávu :
Tel./ fax bydliště
Tel./ fax zaměstnání
Mobil. tel.
E-maily
@
@
Odbornost,
vzdělání,
znalost jazyků
Současné
zaměstnání
Prohlašuji, že souhlasím s posláním a úkoly ČsAAA a zavazuji se aktivně podílet na jeho
činnosti. Zavazuji se, že svým jednáním vědomě nepoškodím ČsAAA.
Datum seznámení se Stanovami ČsAAA
Byl jsem členem ČsAAA v letech :
Datum uhrazení čl. příspěvku
Dne
ve výši
podpis
V ČsAAA se hodlám podílet na rozvoji oblastí, chci realizovat tyto své zájmy :
Zde
přichyťte svoji
fotografii
(na průkaz)
Přihlášku odešlete na adresu :
ČsAAA, Borská 19, Hotel Victoria, CZ 320 22 Plzeň
e-mail : [email protected] * Internet: http://www.csaaa.eu

Podobné dokumenty

04.04.2016 - Klub psychotroniky a UFO

04.04.2016 - Klub psychotroniky a UFO © Klub psychotroniky a UFO z.s. (KPUFO) ® *Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 45334871 * Internet : http://www.kpufo.cz * E-mail: [email protected] * Bankovní spojení : SBERBANK, č. ú...

Více

11.09.2009 (*)

11.09.2009 (*) Co se o nás píše ? Chvátal : Pan F. H. mne vyhledal sám na podzim v roce 1992. Bylo to nějakou dobu poté co ukončila svou činnost tehdejší Československá Archeoastronautická Asociace ve své původní...

Více

2 - Klub psychotroniky a UFO

2 - Klub psychotroniky a UFO našich různých akcích, dále 9 různých filmů, 6 knih a 329 různých prezentací ze světa. Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč. Pište na naši adresu.

Více

www.sps.cz

www.sps.cz Také Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vznikl z podobného důvodu, kdy si již za první republiky ve 20. století chtěli zástupci cechů a spolků vyměňovat své názory, informace a zkušenosti. V sou...

Více

29.12.2015 - Klub psychotroniky a UFO

29.12.2015 - Klub psychotroniky a UFO div. Poštovní spořitelna, číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň.

Více

Elektronický informační zpravodaj sekce Megalit KPUFO o.s. 10.01

Elektronický informační zpravodaj sekce Megalit KPUFO o.s. 10.01 Odpověď na reakci autora knihy „Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě“ pana MUDr. Rudolfa Zemka na připomínky MVDr. Pavla Kroupy. (Informační bulletin Sekce Megalit z 10.11.2009, http://www.kpufo.c...

Více