Sport v číslech a statistikách DAVID PROCHÁZKA1 Základní

Komentáře

Transkript

Sport v číslech a statistikách DAVID PROCHÁZKA1 Základní
Sport v číslech a statistikách
DAVID PROCHÁZKA1
Základní charakteristika sportu
Sport je důležitým fenoménem lidského života, přičemž v posledních dvou desetiletích se
zvyšuje význam sportu nejen jako společenského jevu, ale i jako dílčího sektoru národní, resp.
celosvětové ekonomiky. Při sportovním zápolení se vytvářejí důležité hodnoty (týmový duch,
solidarita, tolerance a smysl pro fair play, morální integrita).
Do jisté míry nezávisle na amatérském sportu zažívá velký boom i sport profesionální, který
se již pevně začlenil do struktury ziskově orientovaných subjektů tržní ekonomiky. Základem
podnikání v této oblasti je identifikace fanouška se sportovním klubem a/nebo sportovcem.
Kvalitní sportovní produkt nejenže přináší výnosy přímo od fanoušků za účast na sportovních
utkání či za nákupy propagačních předmětů, ale umožňuje získávat prostředky i z jiných
zdrojů, např. za vysílací práva či příspěvky od sponzorů. Sportovní akce v amatérské či
profesionální podobě lze rozdělit na dva relativně samostatné okruhy – na pravidelné soutěže
a jednorázové akce typu olympijských her, mistrovství světa, různé turnaje, apod.
V souvislosti s výkonem auditorské profese nelze zapomínat ani na méně příjemnou stránku
spojenou se sportem. Vzhledem k charakteru tohoto odvětví je sport prostředím, ve kterém se
výrazně daří korupci, praní špinavých peněz (např. umělým nafukováním návštěvnosti utkání)
a obdobným formám finanční kriminality. Vzhledem k faktu, že se sport odehrává nejen na
lokální úrovni, má kriminalita v tomto odvětví mezinárodní dosah. Z poslední doby lze
jmenovat např. sázkařské aféry v tenise, manipulace s výsledky fotbalových utkání v nižších
fotbalových soutěžích v Anglii ze strany asijských sázkařských gangů či sázkařskou aféru
s ovlivňováním výsledků v nižších německých soutěžích, do které byli zapojeni i rozhodčí. A
samozřejmě nelze zapomenout ani na nechvalně známou úplatkářskou kauzu v českém
fotbale.
Základní údaje o sportu
Na vzrůstající význam sportu reagovala i Evropská unie, která v červenci 2007 vydala Bílou
knihu o sportu. Podle průzkumu agentury Eurobarometer z listopadu roku 2004 přibližně
60 % evropských občanů pravidelně provozuje sportovní aktivity v rámci nebo mimo rámec
zhruba 700 000 klubů, které jsou samy členy velkého počtu sdružení a federací. Průzkumem
(Dimitrov, 2006) bylo zjištěno, že v rámci členských zemí EU sport vytvořil v roce 2004
přidanou hodnotu ve výši 407 miliard EUR, která odpovídala 3,7 % HDP EU. Sport též
vytvořil pracovní místa pro 15 milionů lidí, což odpovídalo 5,4 % evropské pracovní síly.
Co se týká rozšíření a organizace sportu v České republice, tak pod hlavičkou největší české
organizace sdružující sportovní oddíly – Českého svazu tělesné výchovy – působilo
k 1. dubnu 2008 celkem 93 republikových svazů a v nich 9 222 tělovýchovných jednot s více
než 1,5 mil. členů (což je více než polovina registrovaných sportovců u nás). Podpora sportu
patří do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro rok 2009 se plánuje podpora
sportu ze státního rozpočtu ve výši 1,9 mld. Kč.
1
Ing. David Procházka, Ph.D., e-mail: [email protected], katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta
financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, tel.: 224 095 195
Profesionální sport v ČR a ve světě
V další části se budeme věnovat dvěma nejpopulárnějším kolektivním sportům v České
republice – fotbalu a hokeji. Budou představeny základní údaje o týmech nejvyšší fotbalové a
hokejové soutěže v aktuálně probíhajícím ročníku. Pro porovnání se světem budou uvedeny
základní finanční ukazatele vybraných klubů z anglické Premier League, pořadí evropských
fotbalových klubů z hlediska výnosů a stejná statistika klubů hokejové kanadsko-americké
Národní hokejové ligy.
Fotbal
Nejvyšší českou fotbalovou soutěž (1. liga) hraje celkem 16 týmů. Jejich seznam uvádí
Tabulka 1. Průzkumem oficiálního portálu českého soudnictví Justice.cz bylo zjištěno, že
řádně plní zveřejňovací povinnost 10 týmů,2 další 5 klubů3 je v prodlení ohledně včasného
plnění a překládání účetních závěrek a výročních zpráv do Sbírky listin a jeden klub tuto
povinnost neplní vůbec.4 V 13 případech jsou dostupné účetní závěrky (příp. výroční zprávy)
v elektronické podobě, u dvou týmů nikoliv. Kalendářní rok za účetní období používá 6
společností, na bázi hospodářského roku (odpovídajícího ligové sezoně) vykazuje 9 týmů.
Tab. 1: Kluby 1. fotbalové ligy v sezoně 2008/2009
Společnost
FK Mladá Boleslav a.s.
FC Baník Ostrava, a.s.
FC Viktoria Plzeň, a.s.
FC SLOVAN LIBEREC a.s.
FC Tescoma Zlín, a.s.
SK Slavia Praha – fotbal a.s.
FK BAUMIT Jablonec, a.s.
FK Teplice a. s.
FK Viktoria Žižkov a.s.
SK Dynamo České Budějovice, a.s.
AC Sparta Praha fotbal, a.s.
SK Kladno a.s.
SK Sigma Olomouc, a.s.
1. FC Brno, a.s.
FK MARILA PŘÍBRAM, a.s.
Fotbalový klub Bohemians Praha a.s.
2
Rozvahový den
31. 12. 2005
30. 06. 2006
30. 06. 2006
30. 06. 2007
30. 06. 2007
30. 06. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
30. 06. 2008
30. 06. 2008
30. 06. 2008
30. 06. 2005
31. 12. 2004
N/A
Auditor
N/A
Ing. Martina Kotrčová
BDO Finkonsult, s.r.o.
BDO Prima Audit s.r.o.
Ing. Bohumír Holeček
N/A
PAGINA BOHEMIA, spol. s.r.o.
Ing. Pavla Konečná
SPICA AUDIT s.r.o.
Audit JIH, s.r.o.
FINAUDIT s.r.o.
N/A
Ing. Johana Votrubová
N/A
N/A
N/A
Průzkum byl učiněn k 1. únoru 2009. Za společnosti plnící řádně a včas zveřejňovací povinnost jsou označeny
ty kluby, které k uvedenému datu do Sbírky listin vložily účetní závěrku (výroční zprávu) za sezonu 2006/07
(resp. za rok 2007) či období pozdější.
3
Boleslav, Ostrava, Plzeň (závěrky jsou dostupné v elektronické podobě) a Brno, Příbram (závěrky nejsou
v elektronické formě).
4
Bohemians Praha.
Vybrané údaje týkající se finanční situace fotbalových klubů shrnuje Tabulka 2, z které je
patrné jisté specifikum jednotek působících v oblasti sportu. Téměř polovina klubů (přesně 6
klubů z 13) vykazuje záporný vlastní kapitál, V „normálním“ podnikatelském odvětví by
tento stav nebyl dlouhodobě udržitelný a docházelo by k odchodu některých firem z odvětví.
Tab. 2: Vybrané ekonomické ukazatele – finanční situace (tis. Kč)5
Klub
Sparta
Liberec
Ostrava
Teplice
Žižkov
Olomouc
Slavia
Jablonec
Mladá Boleslav
Č. Budějovice
Plzeň
Zlín
Kladno
Aktiva celkem
581 859
310 801
259 765
196 952
139 478
130 771
90 775
79 039
41 570
32 816
13 682
13 581
8 290
Vlastní kapitál
-14 195
292 799
164 643
166 865
12 087
116 076
-215 373
-9 079
6 618
-10 962
-41 462
5 249
-15 914
Záv. po spl.
64 730
1 617
N/A
0
11 566
1 452
22 818
10 336
0
5 796
2 948
1 138
N/A
Rozdíly mezi jednotlivými kluby jsou jednak dány rozdílnou ekonomickou silou a taktéž
různým rozsahem podpory měst jednotlivým klubům. V některých případech je vlastníkem
stadionu či sportovního areálu právě město.
Celkové tržby (určené jako součet položek Tržby za prodej zboží a Výkony), zisk po zdanění
a počet zaměstnanců uvádí Tabulka 3.
Tab. 3: Vybrané ekonomické ukazatele – výkonnost (tis. Kč) a počet zaměstnanců
Klub
Sparta
Teplice
Liberec
Ostrava
Olomouc
Mladá Boleslav
Č. Budějovice
Slavia
Jablonec
Plzeň
Zlín
Žižkov
Kladno
5
Tržby celkem
415 880
233 332
194 329
120 962
111 154
84 495
81 338
71 726
48 047
46 968
42 643
37 291
22 428
Zisk po zdanění
-156 087
15 155
28 234
-13 905
-4 466
6 640
9 785
-60 512
-22 083
-10 481
52
-11 960
-12 043
Za poslední období, za které je dostupná účetní závěrka – viz předchozí tabulka.
Zaměstnanci
86
22
25
N/A
40
14
48
24
22
23
9
15
N/A
Výše tržeb zahrnuje sponzorské příspěvky, výnosy za prodej hráčů, podíl na výnosech za
účast v evropských pohárech, výnosy z vysílacích práv, tržby ze vstupného či výnosy
z prodeje předmětů se symboly klubu. Hlavní zdroj výnosů v českých podmínkách
představují sponzorské příspěvky. Významnou roli hrají i výnosy z přestupu hráčů (zejména
do zahraničí), jejich výše je v čase ovšem značně proměnlivá a nejistá. Neutěšená ekonomická
situace týmů 1. fotbalové ligy je indikována i ziskem po zdanění.
Pro srovnání jsou dále uvedeny obdobné údaje za 5 klubů anglické Premier League. V Anglii
je profesionální fotbal čistě ziskově orientovanou záležitostí, kdy sportovní výsledky jsou
řazeny na stejnou úroveň jako kritéria ekonomická. O rozdílném přístupu svědčí i různý
postoj anglických týmů k informování veřejnosti o dosažených výsledcích hospodaření.
Zatímco žádný český klub první ligy nezveřejňuje svoji účetní závěrku či výroční zprávu na
vlastních internetových stránkách, v Anglii je to u některých týmů standardní součástí
komunikace s fanoušky. Z deseti náhodně vybraných týmů presentovalo výroční zprávy na
internetu pět.
Tab. 4: Vybrané ekonomické ukazatele – finanční situace (tis. £)
Tým
Arsenal FC
Everton FC
Liverpool FC
Tottenham FC
West Ham United
Rozvahový den
31. 05. 2008
31. 05. 2008
31. 07. 2006
30. 06. 2008
31. 05. 2007
Aktiva celkem
834 313
64 415
141 670
217 194
146 239
Vlastní kapitál
159 100
-19 761
38 882
42 610
39 430
Tab. 5: Vybrané ekonomické ukazatele – výkonnost (tis. £) a počet zaměstnanců
Tým
Arsenal FC
Everton FC
Liverpool FC
Tottenham FC
West Ham United
Tržby celkem
222 970
75 560
119 499
114 788
57 302
Zisk po zdanění
25 726
26
-4 257
969
-19 614
Zaměstnanci
379
210
313
274
240
Tabulka 6 uvádí dvacet nejúspěšnějších evropských fotbalových klubů z hlediska výše tržeb
za sezonu 2006/2007. Celková částka zahrnuje výnosy ze vstupného a jiných výnosů v den
zápasu (např. občerstvení), výnosy za vysílací práva a výnosy z obchodní činnosti (zejména
sponzorství a prodej upomínkových a ostatních reklamních předmětů).
Tab. 6: Výnosy evropských fotbalových klubů v sezoně 2006/07 (v mil. €)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
Klub
Real Madrid
Manchester United
FC Barcelona
Chelsea FC
Arsenal FC
Výnosy
351,0
315,2
290,1
283,0
263,9
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
AC Milán
Bayern Mnichov
Liverpool FC
Inter Milán
AS Řím
Tottenham Hotspur
Juventus Turín
Newcastle United
Olympique Lyonnais
Hamburg
Schalke
Celtic Glasgow
Valencia
Olympique Marseille
Werder Brémy
227,2
223,3
198,9
195,0
157,6
153,1
145,2
129,4
140,6
120,4
114,3
111,8
107,6
99,0
97,3
Zdroj dat: Deloitte (2008)
Největší český klub (Sparta) dosáhla výnosů 415 mil. Kč, což je přibližně 5 % výnosů
nejúspěšnějšího evropského týmu v tomto směru – Realu Madrid. Důvod je zřejmý – nižší
kvalita produktu, který české fotbalové týmy nabízejí. Rozdíl vynikne při porovnání průměrné
návštěvnosti fotbalových utkání.
Tab. 7: Návštěvnost 1. fotbalová liga – sezona 2007/2008
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tým
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
FC Baník Ostrava
FC Slovan Liberec
FK Jablonec 97
FK Teplice
FK SIAD Most
FC Viktoria Plzeň
SK Sigma Olomouc
FK Viktoria Žižkov
1. FC Brno
FK Mladá Boleslav
Tescoma Zlín
SK Kladno
Dynamo Č. Budějovice
Celkem
113 883
113 198
91 967
90 854
84 167
79 375
77 600
74 506
71 447
66 987
65 375
65 310
64 323
61 901
59 654
57 113
Průměr
7 592
7 546
6 131
6 056
5 611
5 291
5 173
4 967
4 763
4 465
4 358
4 354
4 288
4 126
3 976
3 807
Zdroj dat: iDnes.cz
Průměrná návštěva na jeden zápas v 1. fotbalové lize v sezoně 2007/2008 byla 5 156 diváků,
což celkem činí 1 237 660 diváků. Na nejlepší český klub z hlediska domácí návštěvnosti
Spartu přišlo celkem 113 883 diváků (průměr 7 592 diváků na zápas). Dva domácí zápasy
nejlepšího evropského klubu – Dortmundu navštívilo o 35 000 fanoušků více než v případě
Sparty za celou sezonu. A dále platí, že v hledišti dortmundského SIGNAL IDUNA Parku se
sejde za sezonu více fanoušků než na všech zápasech české fotbalové ligy dohromady.
Tab. 8: Evropské kluby s nejvyšší návštěvností – průměr za sezony 2002/03 – 2006/07
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Klub
Borussia Dortmund
FC Barcelona
Real Madrid
Manchester United
Schalke
Bayern Mnichov
AC Milán
Celtic Glasgow
Inter Milán
Newcastle United
Olympique Marseille
Hamburg
Glasgow Rangers
Ajax Amsterdam
Hertha Berlín
AS Řím
Valencia
Liverpool FC
Atletico Madrid
Arsenal FC
Průměr
74 000
70 900
70 700
69 500
61 100
59 300
59 200
57 900
55 400
51 700
50 400
50 200
49 100
48 100
45 200
44 300
43 500
43 300
42 800
42 500
Zdroj dat: Deloitte (2008)
Nekvalitní fotbalový produkt v podání českých týmů znamená menší poptávku spotřebitelů
(fanoušků) po něm, což se projevuje nižší diváckou atraktivitou zápasů a v konečném
důsledku nižšími výnosy a horší ekonomickou situací českých týmů v porovnání s evropskou
špičkou. Dochází tak k téměř absurdním situacím – např. výnosy Liverpoolu FC za prodej
upomínkových a reklamních předmětů s logem klubu jsou vyšší než celkový obrat finančně
nejsilnějšího českého klubu Sparty.
Hokej
Extraligu ledního hokeje hraje v současnosti 14 týmů. Obdobným průzkumem na portálu
Justice.cz jako v případě týmů 1. fotbalové ligy bylo zjištěno, že ze 14 klubů 9 týmů plní
zveřejňovací povinnost včas, 2 týmy6 ji plní s prodlením a 3 týmy7 účetní závěrky či výroční
zprávy do Sbírky listin nevkládají vůbec.
6
Karlovy Vary a Pardubice (v případě Pardubic je vložena do Sbírky listin výroční zpráva za rok 2007, nicméně
u digitalizované verze se ve skutečnosti jedná o výroční zprávu za rok 2006).
7
Kladno, Plzeň, Mladá Boleslav.
Tab. 9: Kluby Extraligy ledního hokeje v sezoně 2008/2009
Společnost
HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
HC MOELLER PARDUBICE a.s.
HOKEJOVÝ KLUB – HC
VÍTKOVICE STEEL a.s.
HC Slavia Praha a.s.
RI OKNA ZLÍN, s.r.o.
HC Litvínov, a.s.
HC Sparta Praha a.s.
HC ZNOJEMŠTÍ ORLI a.s.
HC MOUNTFIELD a.s.
Bílí Tygři Liberec, s.r.o.
HOCKEY CLUB OCELÁŘI
TŘINEC, a.s.
HC Mladá Boleslav, s.r.o.
HC LASSELSBERGER PLZEŇ s.r.o.
HC Kladno, s.r.o.
Rozvahový den
Auditor
31. 12. 2006 Ing. Karel Mareš
31. 12. 2006 CR AUDIT s.r.o.
30. 04. 2007 ABC.AUDIT, s.r.o.
30. 06. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
30. 04. 2008
30. 04. 2008
30. 06. 2008
Ing. Jiří Fišer
NA
SP Audit, s.r.o.
ECOVIS CONSULTING s.r.o.
Ing. Milada Dandová
PAGINA BOHEMIA, spol. s.r.o.
AUDITEX s.r.o.
NA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Další dvě tabulky obsahují vybrané ekonomické ukazatele za kluby, jejichž účetní závěrky či
výroční zprávy jsou k dispozici v digitální podobě ve Sbírce listin.
Tab. 10: Vybrané ekonomické ukazatele – finanční situace (tis. Kč)8
Klub
Sparta
Karlovy Vary
Pardubice
Litvínov
Znojmo
Třinec
Liberec
Vítkovice
Zlín
Slavia
Č. Budějovice
Aktiva celkem
130 527
61 007
60 184
54 516
49 637
43 498
35 784
33 986
27 071
19 558
16 040
Vlastní kapitál
36 100
-15 063
161
41 655
1 267
-10 146
-13 724
16 301
3 477
-7 337
-15 139
Záv. po spl.
5 067
9 799
18 331
226
89
6 941
18 832
5 901
NA
NA
NA
Celkem 5 z 11 týmů dosahuje záporného vlastního kapitálu, což je v relativním vyjádření
srovnatelné číslo s fotbalovou ligou. Průměrná výše9 bilanční sumy hokejových týmů je
48,3 mil. Kč a průměrný vlastní kapitál 3,4 mil. Kč, což je výrazně méně než u fotbalových
týmů (průměrná celková aktiva 146,1 mil. Kč a průměrný vlastní kapitál 35,1 mil. Kč).
8
Za poslední období, za které je dostupná účetní závěrka – viz předchozí tabulka.
Následující statistiky a závěry je třeba brát s určitou rezervou, neboť údaje pro výpočet průměrů pocházejí
z různých účetních období, a nejsou tedy plně korektní.
9
Příčinou uvedeného rozdílu v objemu aktiv je skutečnost, že většina hokejových klubů nemá
ve svém vlastnictví hokejovou halu.
Tab. 11: Vybrané ekonomické ukazatele – výkonnost (tis. Kč) a počet zaměstnanců
Klub
Sparta
Slavia
Liberec
Třinec
Pardubice
Č. Budějovice
Vítkovice
Zlín
Litvínov
Karlovy Vary
Znojmo
Tržby celkem
239 315
208 960
159 105
156 747
99 752
95 485
94 942
73 448
68 643
66 231
42 643
Zisk po zdanění
894
2 262
-8 780
12 102
124
-3 463
-2 007
-3 099
1 266
1 056
52
Zaměstnanci
112
NA
24
26
2
13
14
9
10
22
9
Průměrné tržby u extraligových hokejových týmů jsou 119,3 mil. Kč, průměrná výše zisku po
zdanění je záporná a činí – 1,2 mil. Kč. Přestože hokejové týmy hospodaří s nižšími aktivy,
dosahují lepší ukazatelů výkonnosti než fotbalové. U těch totiž průměrné tržby dosáhly částky
116,2 mil. Kč, což je srovnatelný údaj, ale průměrná ztráta činila – 17,8 mil. Kč.
V porovnání s nejbohatší hokejovou ligou světa – slavnou NHL – jsou opět české týmy
trpaslíky. Přesto rozdíl není natolik propastný jako u fotbalu. Výnosy Sparty coby nejlepšího
českého hokejového klubu dosahují přibližně 10 % výnosů Toronta, nejlepšího celku NHL
v této statistice.
Výnosy a provozní zisk před odpisy, úroky a daněmi za sezonu 2007/2008 týmů hrajících
hokejovou NHL obsahuje Tabulka 12.
Tab. 12: Výnosy a provozní zisk klubů NHL v sezoně 2007/08 (v mil. $)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Klub
Toronto Maple Leafs
Montreal Canadiens
New York Rangers
Detroit Red Wings
Vancouver Canucks
Dallas Stars
Philadelphia Flyers
Boston Bruins
New Jersey Devils
Calgary Flames
Ottawa Senators
Minnesota Wild
Colorado Avalanche
Výnosy
160
139
137
110
107
105
102
97
97
97
96
94
91
EBDIT
66,4
39,6
30,7
13,4
19,2
14,2
-1,8
-3,0
1,9
7,4
4,7
0,7
2,3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Los Angeles Kings
Anaheim Ducks
Pittsburgh Penguins
San Jose Sharks
Edmonton Oilers
Tampa Bay Lightning
Chicago Blackhawks
Buffalo Sabres
Carolina Hurricanes
Florida Panthers
St Louis Blues
Washington Capitals
Columbus Blue Jackets
Nashville Predators
Atlanta Thrashers
Phoenix Coyotes
New York Islanders
91
90
87
85
85
84
79
76
75
74
73
73
71
70
70
68
64
1,2
1,0
5,1
2,4
11,8
1,2
1,4
-8,9
-11,5
-9,4
-8,6
-6,9
-7,1
-1,3
-6,1
-9,7
-8,8
Zdroj dat: Ozanian (2008)
Literatura a zdroje dat:
ƒ Dimitrov, D. – Helmenstein, C. – Kleissner, A. – Moser, B. – Schindler, J.: Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa. Dostupné on-line, citováno 3. března 2009, url:
<http://www.sportministerium.at/files/doc/Stand-bis-022009/Studien/MakroeffektedesSportsinEU_Finalkorrektur.pdf>
ƒ Deloitte: Football Money League – Gate Receipts. Dostupné on-line, citováno 3. března
2009, url: <http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/UK_SBG_FML08.pdf>
ƒ iDNES.cz: Divácké statistiky – Gambrinus liga 2007/2008. Dostupné on-line, citováno 3.
března 2009, url:<http://fotbal.idnes.cz/db_fotbal.asp?st_divaci=1000220>
ƒ Ozanian, M. – Badenhausen, K.: Special Report – The Business of Hockey. Dostupné online, citováno 3. března 2009, url: <http://www.forbes.com/2008/10/29/nhl-team-valuesbiz-sports-nhl08_cz_mo_kb_1029nhl_land.html>

Podobné dokumenty

David Procházka - Vysoká škola ekonomická v Praze

David Procházka - Vysoká škola ekonomická v Praze SKINNER, Douglas J., 1994. Why Firms Voluntarily Disclose Bad News. Journal of Accounting Research. Roč. 32, č. 1, s. 38–60. ISSN 00218456. SPENCE, Michael, 1973. Job Market Signaling. The Quarterl...

Více

blokB_otazka3b.

blokB_otazka3b. nákladů a marginálních tržeb, tj. bod ve kterém se marginální tržby rovnají marginálním nákladům; při větším nebo menším objemu se zisk snižuje. Z obou částí grafu lze odvodit i bod zvratu Je zřejm...

Více

FASB: „G - Webhosting na VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze

FASB: „G - Webhosting na VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze Na druhou stranu je možné s polemizovat s tím, zda going concern má ve své současné podobě opodstatnění. Vezmeme-li v úvahu kvalitativní charakteristiky účetních informací, které jsou z hlediska vý...

Více

Číslo 3 - Notářská komora České republiky

Číslo 3 - Notářská komora České republiky Nástup jara a přicházející léto nám z hlediska naší praxe zpestřuje nejčerstvější novinka v naší činnosti spočívající v přímých zápisech do veřejných rejstříků a s tím spojené obtíže, ať již právní...

Více

USA AVBC – Anderson Valley Brewing Company

USA AVBC – Anderson Valley Brewing Company kde dnes vaří více než 70% své produkce, nicméně administrativní a obchodní centrum zůstalo v Aspenu. Pivovar má zajímavou legendu, o kterou byste určitě neměli být ochuzeni. V roce 1983 se budoucí...

Více

Generovany pdf soubor

Generovany pdf soubor rotwelsch a z romštiny. Máme literární svědectví o existenci místních argotů: pražské galérky (např. dacan, dales, vybílit, vodprejsknout) a brněnské plotny (např. bims – chléb, čechr – flám, lochn...

Více

PROVÁDůCÍ P¤EDPIS ROZHODNUTÍ AUTORIZAâNÍ RADY

PROVÁDůCÍ P¤EDPIS ROZHODNUTÍ AUTORIZAâNÍ RADY dobu 5ti let. V případě, že žadatel bude požadovat prodloužení uznání, musí tak učinit nejpozději do tří měsíců před ukončením platnosti. Žádost o prodloužení podává žadatel přímo v kanceláři ČKAIT...

Více