Zpravodaj 12/2014 - Prostřední Bečva

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 12/2014 - Prostřední Bečva
-
z Valašska: na co gdo vrčí – to mu Pán Bůh strčí
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo v pátek 7. listopadu 2014
v sokolovně TJ Prostřední Bečva, byl jednohlasně
zvolen starostou Ing. Radim Gálik. Jednohlasně
byl také znovu zvolen místostarostou Milan Fárek.
Milí Prostřednobečvané
Blíží se konec roku a s ním i čas na rekapitulaci
všeho, co se letos v obci událo. Jsem velmi rád, že
toho nebylo málo. Osobně letošní rok považuji za
jakési završení celého čtyřletého snažení, které začalo
v listopadu roku 2010, kdy jsem se starostováním
začínal.
Máme za sebou Vánoční jarmark, na který se
občané ze spodního konce obce mohli dostat po již
opraveném obecním mostu. Jsem velmi rád, že se
stavební
firmě
podařila
oprava
dokončit
v několikadenním předstihu. Vám občanům bych chtěl
poděkovat za shovívavost, kterou jste měli k mnoha
dopravním omezením. Také výstavba kanalizace
probíhá ve slušném tempu. Máme již položeno více
než 7km potrubí, a přestože se vyskytují problémy,
které v podstatě denně řešíme, vždy jsme po domluvě
s Vámi našli řešení schůdné pro obě strany.
Letos také dostaly nový kabát tři obecní budovy a to
Základní škola, dům služeb a Mateřská škola
v Kněhyních. Jde o investice, které budou mít poměrně
rychlou návratnost, protože úspory na energiích budou
značné. Z obecních budov už nám zbývají pouze
obecní úřad a stará škola v Bacově, ale jsem
přesvědčen, že i tyto se nám podaří v nejbližší době
zkrášlit.
Stavba přírodního koupacího biotopu se také blíží ke
svému zdárnému konci. Na jaře se už dodělají pouze
finální terénní úpravy a koupací sezóna může začít.
Ještě do zimy bychom měli stihnout postavit dětské
hřiště v Kněhyních a tím, když samozřejmě nepočítám
kanalizaci, bude letošní rok uzavřen.
V prosinci nás čeká první pracovní zasedání nově
zvoleného zastupitelstva, na kterém bych rád probral
projekty a oblasti, na něž se v nejbližší době připravit.
V zimním období potom přijde „doba projektová“, kdy
budeme připravovat projekty pro jednotlivé plánované
akce, abychom byli připraveni na vyhlášení dotačních
titulů.
Tolik tedy ve stručnosti k projektům uskutečněným
v letošním roce. Závěrem mi vážení spoluobčané
dovolte, abych Vám popřál krásné a poklidné Vánoce
a ještě jednou poděkoval za shovívavost.
Zubní ordinace
Zájem stomatologa ze Slovenska provozovat u nás
zubní ordinaci stále trvá. Pan zubař si momentálně
vyřizuje veškerá potřebná povolení. Bohužel se však
celá situace díky složitosti a nutnosti velkého množství
různých povolení poněkud protahuje. K otevření
ordinace dojde s největší pravděpodobností během
ledna příštího roku, nejpozději 1. 2. 2015.
Vandalismus v obci
Ačkoliv velice nerad, opět zde po delší době musím
upozornit na opakovaný vandalismus v obci. Již
několikrát některý „inteligentní“ jedinec rozbil vývěsní
skříňku u obchodu ve středu obce. Dotyčný asi
nechápe (což mě u takto (ne)myslícího člověka ani
nepřekvapuje), že v podstatě ničí majetek nás všech.
Peníze, které jsme nuceni opakovaně vynaložit na
opravu, mohly být použity na mnohem smysluplnější
věci. Dotyčný nás čím dál více tlačí k tomu, že budeme
muset do centra obce umístit kamerový systém, který
by případného viníka odhalil.
starosta obce Ing. Radim Gálik
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
Obecní úřad Prostřední Bečva bude uzavřen ve dnech
22., 23. a 31. prosince 2014 a 2. ledna 2015.
PODKLADY PRO ODBĚR PITNÉ VODY
Podklady budou doručovány poslední týden roku
2014. Platby v hotovosti v pokladně obecního úřadu
budou možné až od středy 7. ledna 2015.
1
SKOKANOVÁ BOŽENA
127
ŽÍLA JAN
206
Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví,
pohodu a optimismus.
Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská oznamuje,
že ve dnech 2. 12; 22. 12. a 29. 12. 2014 bude
ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Výdejna léčiv Prostřední Bečva bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřena 29. 12. 2014.
Odvoz tříděného odpadu v PROSINCI:
PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle)
odvoz: 3. 12. 2014
***********************************
Dne 7. prosince 2014 oslaví životní
jubileum 65 let naše členka paní
MILUŠE VÍTKOVÁ
Hodně zdraví a rodinnou pohodu přeje
výbor SDH Kněhyně
DĚCKÁ MIA
PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz:
10. 12. 2014
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA:
sběr pevného domovního odpadu, Ekolamp, Elektrovin
středa 7.00 – 16.30 hod.
11.30 – 12.00 přestávka
sobota 8.00 – 11.30 hod.
EKOLAMP:
sběr, svoz a recyklace světelných zdrojů a svítidel.
Jedná se např. o použité žárovky obyčejné i úsporné,
zářivky, led diody apod.
ELEKTROVIN:
sběr použitého elektro zařízení, např. ledničky, pračky,
fény, toustovače apod.
DELKOS HUTISKO-SOLANEC:
výkup kovového odpadu
Provozní doba:
středa 8.00 – 16.00 hod
pátek 8.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 13.00 hod.
Kontakt 601 388 880
NEBEZPEČNÝ A STAVEBNÍ ODPAD:
sběrný dvůr Rožnov p. Radh., nábř. Dukelských hrdinů
(za bývalým Fryškem, Dům barev a Svět kamenů)
Provozní doba:
pondělí – pátek 7.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hod.
sobota 7.00 – 11.30 hod.
V
MĚSÍCI
PROSINCI
oslavencům, kteří se
životního jubilea.
BIL BEDŘICH
BLINKOVÁ LUDMILA
GLADIŠOVÁ OLGA
JURAJDOVÁ LUDMILA
KANTOROVÁ VERONIKA
ONDRYÁŠOVÁ MARIE
PŠENICA JAN
PŘEJEME
dožívají
významného
104
208
257
397
583
354
0246
Dne 10. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy od nás odešel pan STANISLAV MIKEŠ.
Dotlouklo srdce, utichl hlas,
tak rád jsem měl život, práci a vás.
Hvězdy už nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Dny, týdny, měsíce a roky plynou,
nikdy však nezacelí tu ránu bolestnou.
S láskou na něho vzpomínají a nikdy nezapomenou
s bolestí v srdci manželka Marcela, synové Michal a
Stanislav, rodiče Mikešovi, rodiče Štekbauerovi, švagr
Milan s rodinou, švagrová Šárka s rodinou, kmotra
Miladka a ostatní příbuzenstvo. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Kdo lásku a dobro rozdává, ten žije v našich
srdcích dál.
Dne 11. prosince 2014 tomu bude 20 let, co nás
opustila maminka a babička, paní FRANTIŠKA
BERNÁTKOVÁ.
Dne 27. listopadu to bylo 31 let od úmrtí tatínka a
dědečka MICHALA BERNÁTKA.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.
2
Děkuji všem,
kteří se přišli rozloučit
s mým manželem,
panem
Jaromírem Machálkem
Děkuji za projevenou soustrast.
Františka Machálková s rodinou
Historické romány máme zastoupeny několika
knihami. Od Vlastimila Vondrušky je zde závěrečný díl
tetralogie Přemyslovská epopej a první díl historické
ságy Husitská epopej. Ludmila Vaňková napsala
šestidílnou románovou kroniku o Karlu IV. a o jeho
době a my jí nabízíme ve třech knihách Cval
rytířských koní, Pán světa a Orel a lev.
Rozsáhlý román od Noaha Gordona Ranhojič se
odehrává v 11. století a líčí příběh nadaného léčitele
ve středověké Anglii a Persii.
Z detektivek můžeme nabídnout Zátiší, první díl ze
série případů vrchního inspektora Gamache od Louise
Pennyové, který se dočkal mnohonásobných ocenění
a od Jo Nesba knihu Přízrak.
Od celosvětově uznávaného autora kriminálně
laděných knih Harlana Cobena máme jeho bestseler
Šest let.
Ze společenských románů nabízíme knihu Na stejné
vlně od Alexandry Potterové, Manželovo tajemství někdy je lepší nevědět od Liane Moriarty a bestseler
Papírové město od světově uznávaného autora Johna
Greena.
Rozsáhlý fantasy epos odehrávající se v temném
středověku Píseň ledu a ohně od Georga R.R.
Martina uzavírají dvě knihy Hostina pro vrány a
Tanec s draky.
Pro malé děti máme Chytré pohádky pro malé
rozumbrady od Jiřího Žáčka, Dobrodružství
pavoučka Čendy od Pavla Čecha a příběh O
Mašince Tomášovi 3.
Školáci si mohou vypůjčit Povedenou partičku nulová tolerance od Michaela Fry, Kluka v sukních od
Davida Waliamse nebo některou ze čtyř knih příběhů
kluka Barry Trappneye od Jima Smitha Já nejsem
trapnej (možná kapku jsem).
Pro dívky máme další knihu oblíbené autorky
Jacqueline Wilsonové s názvem Hvězdička.
A
všichni, kteří ještě nečetli knihu desetiletí od Pavla
Šruta Lichožrouti, si jí mohou přijít k nám vypůjčit.
knihovnice Libuše Fárková
Ze školní škatulky v měsíci listopadu
Na začátku měsíce naši mladší školáci spolu s dětmi
z mateřské školy, odjely za pohádkou Perníková
chaloupka na Horní Bečvu. V podání dvou skvělých
herců, které jsme už měli možnost vidět v dřívějších
dobách, s neotřelými nápady ztvárnění a výbornými
kulisami, se tato známá pohádka odvíjela velmi
zábavně a děti vtáhla do děje. Školu také navštívil
kouzelník.
Měsíc listopad byl ve znamení čtvrtletních písemných
prací, na které jsme pečlivě připravovali. Na konci
měsíce ve škole proběhnou konzultace učitelů s rodiči
žáků.
Naši prvňáčci zvládli první školní kroky na jedničku a
hodně se toho již naučili. Ve čtení došli s kamarády
Alenou a Michalem z Živé abecedy do Země slabik a po
Slovní řece dopluli až k Větnému moři. Za ním se
rozprostírá Království čtenářů.
Všichni žáci jsou
připraveni vstoupit do této tajemné země, ve které jim
bude prvním průvodcem slabikář. Chybí poslední krok –
v úterý 25. listopadu při Slavnosti slabikáře musí splnit
všechny úkoly krále Oty Prvního. Pak každého žáka
doprovodí paní ředitelka do Království čtenářů, kde na
něj čeká první stránka slabikáře a malá odměna.
Ze sponzorského daru, který naší škole poskytla firma
ROBE, byly zakoupeny moderní pomůcky do tělesné
výchovy, díky nimž jsou hodiny tělesné výchovy pro
žáky zajímavější. Naše škola se oblékla do nového
pestrého kabátu, za což děkujeme obecnímu úřadu.
Ve škole byla zpřísněna bezpečnostní opatření proti
vstupu cizích osob do budovy. Byl zakoupen
videotelefon, který bude instalován do školní družiny.
Počasí v listopadu bylo velmi příznivé a tak jsme ho
využili k procházkám a pozorování změn v přírodě.
Netrpělivě vyhlížíme i Martina na bílém koni, protože to
k předvánoční náladě zkrátka patří.
Tento měsíc nás v celoroční hře provázela pohádka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti zhlédly pohádku
na interaktivní tabuli, zkusily si ji zdramatizovat a ve
vyučovacích hodinách plnily různé úkoly, které byly
spojené s pohádkou. Nyní naši školu naplňuje před
jarmareční nálada. Děti vyrábějí výrobky na vánoční
jarmark a pilně připravují program na své kulturní
vystoupení. Zveme všechny příznivce naší školy na
nákup dětských výrobků do našeho stánku.
Zakoupením výrobků dětí podpoříte jejich další výtvarné
tvoření.
Přejeme všem příjemně strávený adventní čas v klidu
a pohodě a těšíme se, co přinese měsíc prosinec.
Mgr. Přikrylová ředitelka ZŠ a MŠ
3
veselém a přátelském duchu za četné účasti rodičů,
prarodičů a přátel školky. Děti se na oslavu velmi těšily
a proto si připravily také krátký program.
Mateřská škola Kněhyně
Uplynulé měsíce byly v Mateřské škole v Kněhyních
ve znamení velkých změn. Už během letních prázdnin
proběhlo malování a nové barvy oživily prostředí třídy
i ostatních místností.
S příchodem
podzimu
se
budova
dočkala
rekonstrukce, jejíž první fází byla výměna oken a
dveří. Z tohoto důvodu byla naše mateřská škola
poslední říjnový týden uzavřena. O víkendu potom
probíhaly náročné uklízecí práce v interiéru, při kterých
jsme se museli zbavit všudypřítomného prachu a omýt
veškeré vybavení. Ještěže máme ochotné maminky,
které nám přišly pomoci. Paní Barabášová, Bernátová,
Brňovjáková, Hrstková, Kovářová, Pařenicová, a paní
Fiurášková s dcerou Simonkou odvedly velký kus
práce. Za jejich pomoc velmi děkujeme, stejně tak i
dalším, kteří přiložili ruku k dílu - paní ředitelce
Přikrylové, paní vedoucí učitelce Janíčkové, paní
Machálkové, manželům Füleovým s dcerou Aničkou,
panu Hollainovi, paní Bohušové a také všem
brigádníkům zaměstnaným u obecního úřadu, kteří
pomáhali se stěhováním těžkého nábytku.
Po výměně oken a dveří přišly na řadu další úpravy
na budově - vnější zateplení, nátěr fasády a nové
zastřešení vchodu. Uvedené činnosti probíhaly a
dosud probíhají již za plného provozu mateřské školy.
Všechen tento pracovní ruch přináší zvýšené nároky
na úklid. V neposlední řadě tedy patří poděkování paní
M. Ondryášové, která opakovaně a vytrvale vše
udržuje v čistotě.
První dva měsíce školního roku se snad roztrhl pytel
s divadelními pohádkami, pohádek však není nikdy
dost. A tak jsme hned 24. září shlédli Námořnickou
pohádku, 3. října následovala představení Včelí
královna a 6. října se děti pobavily u Pohádkového
hašteření. Všechna představení se samozřejmě líbila,
u Pohádkového hašteření si děti navíc zahrály na
rytmické nástroje a také si zazpívaly.
Po sérii pohádkových představení jsme se 17. října
vypravili do základní školy, kde bylo pro děti
připraveno vystoupení kouzelníka. To bylo něco!
Nestačili jsme se divit a děti jen obdivně vzdychaly.
V měsíci říjnu a listopadu se naše MŠ zúčastnila
soutěže Domestos pro školy, jejíž cílem bylo
zlepšení úrovně školních toalet. Principem soutěže
bylo sbírání bodů prostřednictvím plnění úkolů
zadaných aktivit. Na hlavní finanční výhru jsme
bohužel nedosáhli, ale podařilo se nám umístit se mezi
prvními deseti a to znamená, že jsme získali alespoň
cenu útěchy - výhru v podobě přípravků Domestos na
celý rok.
„Kolaudace“
Odpoledne 13. listopadu bylo věnováno neoficiální
kolaudaci mateřské školy. Byla to malá odměna za
náročnou práci, kterou všichni výše jmenovaní odvedli
během rekonstrukčních prací. Akce proběhla ve
Poté měli všichni přítomní možnost ochutnat místní i
zahraniční speciality. Nabízené menu obsahovalo
například domácí zvěřinovou paštiku s cibulovým
čatní, sushi a spoustu dalších dobrot. Toto pečlivě
připravené občerstvení pro děti i dospělé přichystal
pan T. Hollain a jeho pomocnice Š. Bohušová (kuchaři
z hotelu Duo). Na nový interiér MŠ se přišli podívat
také zástupci jmenovaného hotelu - finanční ředitel
pan Švábík a paní provozní Kolňáková, kterým
bychom rádi poděkovali za sponzorování tohoto
odpoledne.
Fotografie z uvedených akcí budou k vidění na našich
internetových stránkách (zsmsbecva.webnode.cz)
první prosincový týden.
Za MŠ Kněhyně Irena Janečková, Lenka Füleová
Skončila další fotbalová kapitola, podzimní část
soutěžního ročníku 2014/15. Pro naše mužstvo to byla
kapitola velmi obtížná, ale zároveň na nováčka v 1.b.
třídě, velmi úspěšná. Obtížná kvůli stavu hřiště, kvůli
kanalizaci, většina utkání se hrála na hřištích soupeřů.
V předposledním zápase jsme remizovali ve
Franc.Lhotě 0:0, na pokutové kopy jsme úspěšní
nebyli a získali jsme tak jediný bod. V posledním
utkání jsme deklasovali Ratiboř 3:0 (Jakub Vašek,
Pavel Gálik a Martin Fiurášek). Předehrávka jarního
kola v Horním Lidči se neuskutečnila, utkání bude
sehráno 22. března 2015. V tabulce jsme se umístili na
krásném 6. místě, skóre 20:16 a zisk 21 bodů. Tabulka
střelců: Jakub Ondryáš 5x, Jakub Vašek, Martin
Fiurášek a Pavel Gálik 3x, Pavel Kysučan 2x a po
jednom gólu přidali Ondra Kuba, Marek Polášek,
Lukáš Křenek st. a Lukáš Křenek ml.
4
Naši žáci s posilami z Horní Bečvy skončili v OP
starších přípravek rovněž na 6. místě, skóre 45:67 a
ziskem 8 bodů.
Závěrem už tradičně děkujeme všem sponzorům,
sympatizantům, OÚ a celému realizačnímu týmu a
samozřejmě hráčům za jejich účinkování ve fotbalu, a
protože se nezadržitelně blíží Vánoce a Nový rok,
nezbývá, než všem popřát krásné a spokojené Vánoce
a do Nového roku 2015 hlavně zdraví a hodně pohody.
Foto a video na:
http://www.jalovec.cz/video/prostredni-becva-slavilanavrat-do-kraje/
http://www.jalovec.cz/prostredni-becva-slavila-navratdo-kraje/
Lubomír Kysučan, sekretář oddílu.
pokračování
První zpráva o přípravě obkličovací akce a
vyhlazovací akce /,“Tetřev“/ proti partyzánům obsahuje
rozkaz K. H. Franka velitelům německé pořádkové
policie, vydaném 3. listopadu 1944. V rozkazu se
ukládá okamžitě připravit velkou obkličující akci
plukovníku ochranné policie Attenbergerovi. Přímý
dohled a provedení převzal K. H. Frank osobně. V
dalších jednáních za účasti K. H. Franka byly
stanoveny podrobné úkoly a opatření. Za hlavního
velitele operace “Tetřev“ byl jmenován generál
Windeck. Počátek velké nacistické operace proti
partyzánům byl stanoven na 16. listopadu. Ukončení
na 22. listopad 1944. K tažení proti partyzánům byly
nasazeny tyto vojenské a policejní jednotky či útvary:
a) prapory německého Wehrmachtu 540. divize a
příslušníků SS – přibližně 12.000 mužů
b) příslušníci zvláštních policejních oddílů Ruhsam a
Burger – celkový počet 700 mužů
c) úředníci řídící úřadovny gestapa na Moravě a Brně,
dále příslušníci oddílu zvláštního určení – ZbV
Kommand 1, 9, 24, asi 320 mužů a 39 psovodů. Tito
pod vedením SS Oberstbannführera Müllera.
Partyzánská akce bude provedena formou kotlové
operace. Po provedení obklíčení celého prostoru bude
kotel rozdělen na 9 různých částí, každý den pak
pročesávány 1 - 2 díly. Obklíčení a uzavření prostoru
provedou útvary vojenské. Pročesání terénu, prohlídky
obydlí a budov provedou útvary policejní.
Obkličovací prostor v délce v délce 52 kilometrů je
veden po linii: Rožnov p/R, Frenštát p/R, Kunčice p/O,
Čeladná, Ostravice, Staré Hamry, Bílá, Horní Bečva,
Dolní Bečva, Rožnov p/R.
V obklíčeném prostoru nacisté vyhlásili stanné právo.
Od 16. listopadu platil zákaz vycházení od 16.00 do
8.00 ráno. Rovněž zákaz opuštění bydliště za
zaměstnáním mimo obec. Pohyb obyvatel jen po
vyhrazených cestách.
17. listopadu 1944 přijel do Beskyd K. H. Frank.
Ubytoval se v hotelu Pantáta ve Frenštátě p/R za
přísných bezpečnostních opatření. Téhož dne přijal od
gen. Windecka hlášení o zahájení protipartyzánské
operace. Přítomen byl rovněž pluk. policie Attenberger
a SS /Obersturmbannführer/ Miller. Dle kroniky z Horní
Bečvy se K. H. Frank zúčastnil bohoslužeb v místním
kostele. Za dobu týdenního pročesávání obklíčeného
území došlo pouze ke dvěma střetům nacistického
vojska a policejních sil s partyzány. To jen potvrzovalo,
že akce „Tetřev“ byla již předem určena k nezdaru.
Skutečný nepřítel nezbytný pro tuto skoro válečnou a
frontovou akci již v tomto prostoru neexistoval. Je též
známo, že za neúspěšné operace při použití více než
12.000 vojáků Wehrmachtu a SS včetně dalších sil se
dávaly jejich velitelům těžké postihy, kterými nejvyšší
hitlerovské vedení nijak nešetřilo.
K prvému střetu pátracího komanda s partyzány
došlo 17. listopadu na Horní Bečvě – v prostoru Pasek
– Lhotská Louka. V domku F. Tkáče byla dočasně
ubytována 18 členná skupina partyzánů vedená npor.
RA Pankvejičem a kpt. RA Sirokinem. Partyzáni
vstoupili v 10.00 do boje s četou 500 pěšího praporu.
Výsledek přestřelky: 5 partyzánů zastřeleno, 1 zraněný
zajat. Němci měli 5 mužů mrtvých, 2 zraněné. Dále byl
nacisty ubit kpt. Sirokin. Toho dne byla chalupa
vypálena, vyrabována gestapem z Bílé. Mrtví partyzáni
naházeni do ohně v souladu s příkazy K. H. Franka. M.
Tkačová majitelka domku se synem a dítětem
odvlečena do vězení ve Frenštátě p/R, kde spáchala
sebevraždu. K druhému střetu s partyzány a jejich
podporovateli došlo 20. listopadu, kdy nacisté
s policejními psy postupovali od Čeladné a Trojanovic.
V prostoru nad Prostřední Bečvou v lese “Cípková“ se
do obklíčení dostala skupina vedená F. Hášou, ukrytá
v bunkru, aby ušla nacistickému zatýkání. Když se
nacisté blížili k bunkru, zahájil F. Háša nerovný boj a
posledním nábojem se zastřelil. Další přítomní v boji B.
Kubiš, Č. Divín se po obklíčení vzdali. Manželka Č.
Divína Alžběta se zachránila ukrytím ve sněhové
závěji.
V listopadových dnech 22. 11. obkličovací akce
„Tetřev“ došlo dále k zastřelení dvou partyzánů 1. Čs.
part. oddílu J. Žižky a to Ludvíka Wasserbauera z Mor.
Ostravy a Václava Maška z Prahy. Oba dva partyzáni
padli kulkami příslušníků 131 pěšího pluku, když
přestřelka proběhla v prostoru Prostřední Bečvy –
Bacova. Mimo uvedené přímé střetnutí nacistických sil
s partyzány, došlo k ztrátám na životech u obyvatel
obklíčeného území, či k jejich zranění. Na Prostřední
Bečvě byl zastřelen občan Jindřich Frňka, který vyběhl
od svého domu pro chlapce. Na Prostřední Bečvě byl
střelbou zapálen domek občana Farka a zraněn jeho
chlapec. Na Dolní Bečvě byl těžce postřelen Cyril
Ručka /jel na kole do práce/. Při střelbě byla na Dolní
Bečvě zapálena usedlost Jindřicha Vojkůvky. Vyhořela
do základů. Brzy po ukončení obkličovací akce
„Tetřev“ již 29. listopadu 1944 byl zaslán veliteli
bezpečnostní policie a SD v Praze Dr. E.
Weinmannovi, následující výsledek:
13 zatčených a 8 zastřelených
4 partyzáni zajati, / z toho 2 zranění /
1 nezůčastněná osoba zastřelena
2 nezůčastněné osoby zraněny
5
branná moc: 8 mrtvých, 4 zranění, / z toho 1 při
dopravní nehodě /.
Odpovědní
nacističtí
velitelé
akce
„Tetřev“
přistupovali k výsledku tohoto nákladného manévru
velmi opatrně. Sice se nevyhýbali konstatování, že
výsledek není úměrný vynaloženým prostředkům a
uváděli však, že zbytek „bandy“ /rozuměj partyzáni/
byl rozprášen. Též bylo konstatováno již kritičtěji, že
v akci proti partyzánům se neosvědčil Wehrmacht,
který byl při zabezpečování terénu pomalý. Naopak se
více stranilo policejním silám již proto, že patřily
k hlavním mocenským oporám samotného K. H.
Franka. Z vyjádření jednoho velitele akce ,,Tetřev“
naopak vyplýval přijatelný argument pro všechny
hodnotící
strany
pronesený
či
psaný
plk.
Attenbergerem. Ten prohlásil,
že
vynaložení
mocenských prostředků bylo pro české obyvatelstvo
důkazem síly německé moci. Všichni se však shodli na
tom, že preventivní teror nadále patří k hlavním
formám boje proti obyvatelům a podporovatelům
partyzánů. Veřejné popravy před akcí ,,Tetřev“ neb
v jejím průběhu a závěru prováděné na Dolní,
Prostřední a Horní Bečvě se staly tohoto děsivým
důkazem. U tohoto mementa můžeme zůstat a nikdy
nezapomenout na oběti přinesené proti nacistickým
zrůdným plánům, které se neuskutečnily. Rovněž těm,
kteří padli v našem Valašském pásmu odporu a boje
za svobodu před 70. léty. Na paměť všem, kteří položili
své životy za osvobození Československa, neb těm
kteří statečně k tomu dopomáhali byl v roce 30.výročí
osvobození v roce 1975 postaven a odhalen pomník,
jako symbol připomínání, že svoboda – mír a život
znamená být připraven to vše hájit.
Pomník je chráněn památkovým zákonem a
registrován jako válečný hrob na ministerstvu obrany.
Postaven byl na náklady místního národního výboru
Prostřední Bečvy. Na pamětní desce umístěné na
pylonu památníku jsou uvedeny jména dvaceti obětí
protifašistického odboje za druhé světové války.
Akad. Arch. Milan Podzemný
Historická komise 1. Čsl. partyzánské brigády Jana
Žižky
MIKULÁŠSKÝ PODVEČER
5.12.2014 (pátek) - Dřevěné městečko
- podvečerní prohlídka areálu s mikulášskou
nadílkou
Středa 3.12. 17,30h. –středa po 1.neděli adventní.
Varhaník – pan Poruba 101, 122, 127, 117.
1. Za zemřelé Kristýnu a Františka Machálkovy.
2. Za zemřelé Bohumila, Josefa a Annu Vaňkovy,
živou a zemřelou rodinu.
Neděle 7.12. 10,00h. – 2. neděle adventní
Po mši svaté možná přijde i sv. Mikuláš
Od 15,00h. adventní koncert v kostele.
Varhaník – A. Stavinoha, zpěv J. Chudějová
101, 121, 117.
1. Za všechny živé a zemřelé farníky.
Středa 10.12. 17,30h. – středa po 2.neděli dventní.
Varhaník – pan Poruba 101, 123, 115, 117.
1. Za zemřelé Vladimíra a Anastázii Křištofovy, Alenu
Jeníčkovou, živou a zemřelou rodinu z obou stran.
Neděle 14.12. 10,00h. – 3.neděle adventní.
Žehnání ikony sv.Jana Sarkandra.
Varhaník – E. Pařenicová, malá schola 101, 125,
117.
1. Za zemřelého Jaroslava Bártka, zemřelou Marii
Šimurdovu, Oldřicha Šimurdu a Františku Mikulcovu.
Úterý 16.12. od 16,30h. zpověď více kněží.
Mše svatá v 17,30h. Úterý po 3.neděli adventní.
Varhaník – E. Pařenicová 101, 121, 108, 117.
1. Za živou a zemřelou rodinu Stavinohovu, Růčkovu
a duše v očistci.
Ve středu 17.12. mše svatá není !!!
Neděle 21.12. 10,00h. – 4.neděle adventní.
Sbírka na kostel.
Varhaník- A. Stavinoha, zpěv J. Chudějová
101, 130, 106, 117.
1. Za zemřelého Karla Děckého, manželku, dva syny,
živou rodinu a duše v očistci.
Středa 24.12. 20,00h. – Štědrý večer.
Varhaník – V. Stavinoha, zpěv – schola sv.Zdislavy
224, 228, 201
1. Za zemřelého Františka Bila k 12.výročí úmrtí,
živou a zemřelou rodinu.
Čtvrtek 25.12. 10,00h. – slavnost – Narození Páně.
Varhaník – A. Stavinoha, zpěv – schola sv.Zdislavy,
dechová hudba Záhořané 225, 212, 2011.
1. Za Bohumila a Pavla Divínovy a jejich rodiče a
duše v očistci.
Pátek 26.12. 10,00h. – svátek – sv.Štěpána,
prvomučedníka.
Varhaník –
A. Stavonoha, zpěv M. Švandová
220, 222, 201.
1. Za Štefana Zvaka, živou a zemřelou rodinu
Zvakovu, Růčkovu, Sekyrovu a duše v očistci.
Neděle 28.12. 10,00h. – svátek – Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
Varhaník
–
E.
Pařenicová,
malá
schola
285, 201.
1. Za zemřelou Annu Krhutkovu, rodiče, tři bratry,
dva synovce, švagra Ludvíka, Martina Kalinu a duše
v očistci.
Středa 31.12. 15,00h. – památka sv.Silvestra,
papeže.
Děkovná mše svatá na závěr roku.
Varhaník – E. Pařenicová, malá schola 219, 982.
1. Za zemřelého Josefa Matušíka, živou a zemřelou
rodinu.
6
Čtvrtek 1.1. 10,00h. – slavnost – Matky Boží
Panny Marie.
Varhaník – A. Stavinoha, zpěv M. Švandová
801, 205, 201.
1. Za zemřelého Karla Holčáka, syny Karla a Jana,
vnuka Petra a sestru Marii.
**************************************************************
Opět zahájen AQUA AEROBIC V HOTELU Sport Art.
Každý čtvrtek, začátek od 18.00 hod.
Hodina aerobic + 15 min. welness zdarma.
Cena 80,- Kč, nutná rezervace na tel: 702 059 114
Cvičí Janča a Danča
************************************************************
PROSINEC
Počasí podle stoletého kalendáře:
Začíná mrazem, brzy pošmourno, déšť, zima a led,
dne 10. sníh, na to mrzne do 19., kdy prší, nastane ale
hned zase studeno až do konce. Dnů ubývá do 22. o
20 minut, pak přibývá až do konce o 6 minut. Délka
dne 8 hodin 24 minut až 8 hodin 4 minuty, pak až 8
hodin 10 minut.
Pranostiky:
- Je-li mráz na prvního prosince, vyschne nejedna
studnice
- sv. Barbora (4.12.) vyhání dřevo ze dvora
- přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane
tuhá zima všady
- prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich
- o sv. Tomáši (21.12.) beranici na uši
- na Boží narození (25.12.) o bleší převalení
- když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko
Zahrádkář:
Doba částečného odpočinku zahrádkáře. Jeho
vynalézavost a snaha po zdokonalení své zahrádky
mu však nedají odpočívati. Přemýšlí, osnuje nové
plány, které na jaře v život uvede. V zahradě hledí i
v zimě udržeti soulad, pořádek a odstraňuje vše, co
pěknému vzhledu spící zahrady překáží.
KDO SE NARODIL Z NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ?
Panna Maria.
Na tuto otázku se mnoho nekatolíků nechá nachytat.
Neposkvrněné početí označuje zrození Panny Marie, a
nikoli to, že se Ježíš narodil z panny.
Lidé si jej často pletou s doktrínou o tom, že Maria
počala z Ducha Svatého a porodila Ježíše jako panna.
Podle učení o neposkvrněném početí byla Maria od
samého počátku oproštěna od veškerého hříchu.
Bible se o ničem takovém bohužel vůbec nezmiňuje.
Oficiálním katolickým dogmatem se tato doktrína stala
až v roce 1854.
Řada teologů se domnívá, že je nadbytečná, neboť
Ježíš stejně všechny lidi vykoupil.
Narození Ježíše z panny je jednou z hlavních doktrín
katolické církve, což ovšem neznamená, že se o něm
nevedou spory. Explicitně se o něm mluví v Lukášově
a Matoušově evangeliu, ale starší Markovo evangelium
se o něm vůbec nezmiňuje, stejně jako starší listy
apoštola Pavla.
Svatý Pavel v listu Římanům jasně říká, že Ježíš
„tělem pocházel z rodu Davidova.“ Víme také, že první
židovští křesťané, takzvaní nazaréni, také v narození
z panny nevěřili.
„Nadpřirozené“ prvky v příběhu Ježíšova života se
začaly časem zveličovat, když nové náboženství
postupně vstřebávalo pohanské představy, aby
oslovilo více lidí.
Narození z panny nebylo součástí židovské tradice.
Perseus a Dionýsos v řecké mytologii, Horus
v egyptské, a perský bůh Mithra, jehož kult dosahoval
v jisté době podobné popularity jako křesťanství, byli
všichni „narození z panny.“
z knihy „Kniha všeobecné nevědomosti“ vybrala
Kantorová
7
Kominictví KRYŠTOF
Areál Tesly – Rožnov pod Radhoštěm.
Kominík Martin NEMČIK – 721 298 234
www.kominictvi-krystof.cz
kominictví[email protected]
KOUPÍM LES NAD 1 HA, SOLIDNÍ
JEDNÁNÍ. CENU RESPEKTUJI.
TEL: 732 210 288
PRODÁM POZEMEK S CHATOU NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ, 1879 m2.
TEL: 737 953 295
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení
MK ČR ev.č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu LEDEN do
22.12.2014. Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování
příspěvků: [email protected] . Zpravodaj také na
www.prostrednibecva.cz . Reklamní inzerce je placená (5cm
výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu
WODR, JPG A JERG. Platba předem hotově, převodem nebo
na fakturu.
8

Podobné dokumenty