1 odborná zkouška: 2 odborná zkouška:

Komentáře

Transkript

1 odborná zkouška: 2 odborná zkouška:
Maturita 2012/13 Ústní maturitní zkouška:
1odbornázkouška:
Předměty: HW, OPS, POS
Otázky budou dle jednotlivých předmětů HW_8, OPS_9,POS_8
Název maturitní: Stavba a provoz PC
2odbornázkouška:
Předměty: APV,PVA,PRM/EPO dle zaměření
Otázky budou dle jednotlivých předmětů APV_13,PVA_13 na 10 minut a doplněno dle
zaměření PRM_26/EPO_26 na 5 minut
Název maturitní: Programovací technologie
Maturitní okruhy EPO 2012/13 APV/PVA 26 otázek celkem – 13 z APV + 13 z PVA (na 10 minut), ke každé otázce otázka ze
zaměření PRM nebo EPO na 5 minut
1. Datové formáty
2. Rastrová grafika
3. Vektorová grafika
4. Video
5. Zvuk
6. Textový editor
7. Tabulkový kalkulátor (2 otázky)
8. Prezentační software
9. Databázový procesor (3 otázky)
10. Internet (E-mail a prohlížeče)
11. HTML
12. Programovací jazyky, základy programování
13. Řídící struktury – větvení
14. Řídící struktury – cykly
15. Podprogramy
16. Pole
17. Další datové typy – řetězce, ukazatelé apod.
18. CSS
19. Programovací jazyky – soubory
20. C++
21. SQL
22. PHP
23. Třídění
Maturitní okruhy EPO 2012/13 Maturitní okruhy EPO 2012/13 (na 5 minut)
1. Číselné soustavy, převody, základní aritmetické operace
2. Prezentace čísla v PC, číslo celé se znaménkem
3. Blokové schéma mikro kontrolérů řady x51 x52, oblast paměti dat
4. Oblast SFR, popis registrů PSW, DPTR, PC, SP
5. Adresační techniky příklady
6. Asembler pro x51, x52, instrukce a pseudo-instrukce, příklady použití
7. Definice cyklů pomocí jazyka JSI pro x51, x52
8. Čítače časovače, náhradní blokové schéma, funkce a režimy
9. Čítače časovače definice krátkého časového úseku
10. Čítače časovače definice dlouhého časového úseku
11. Sériová komunikace, režimy, přenosová rychlost
12. Přerušovací systém, zdroje priority příklady použití
13. Princip ovládání modulu 3x7, 4x7, 8x7 segmentů
14. Princip ovládání modulu 5x7 bodů
15. Princip detekce sestupné či vzestupné hrany pomocí JSI nebo C51
16. Základní struktura programu s obsluhou přerušení v JSI
17. Základní struktura programu s obsluhou přerušení v C
18. Popište (předveďte) založení nového projektu v prostředí KEIL µVision
19. Popište (předveďte) krokování jednoduchého programu blikajícího s LED
20. Deklarace proměnné, konstant v jazyce C pro x51, x52
21. Bitové a logické operátory v C uveďte příklady použití
22. Popište (předveďte) založení nového projektu v prostředí Codesys pro PLC WAGO
23. Základní typy programovacích jazyků PLC
24. Základní rozdíly mezi programováním mikrořadičů a PLC
25. Vytvořte samo-držný kontakt v jazyce LD a ST předveďte v prostředí Codesys pro
PLC WAGO
26. Použití časovačů jako FB pro PLC WAGO
Maturitní okruhy PRM 2012/13 Maturitní okruhy PRM 2012/13 (na 5 minut)
1. Programovací jazyk JAVA (historie, zařazení, průběh překladu)
2. Komentáře a dokumentace v jazyce JAVA (javadoc)
3. Objekty (třída, instance, konstruktor, garbage collector)
4. Atributy tříd (statické vs. instanční, veřejné vs. privátní)
5. Atributy tříd (lokální vs. nelokální, viditelnost proměnných – stínění)
6. Metody tříd (deklarace, přetěžování)
7. Parametry metod (předávané hodnotou vs. odkazem, jak je to v jazyce JAVA)
8. Rekurze (princip, příklady)
9. Principy OOP (dědičnost, zapouzdření, polymorfismus)
10. Principy OOP (dědičnost, rozhraní, abstraktní třída)
11. Standardní datové typy jazyka JAVA (rozdělení, rozsahy)
12. Datová struktura pole v jazyce JAVA (deklarace, definice, práce s ním)
13. Datový typ řetězec v jazyce JAVA (deklarace, práce s ním, metoda toString)
14. Výčtový datový typ v jazyce JAVA (deklarace, práce s ním)
15. ADT - Zasobník (princip, realizace, základní operace)
16. ADT - Fronta (princip, realizace, základní operace)
17. Práce se soubory v jazyce JAVA (textové soubory)
18. Chyby v programování a mechanismus výjimek v jazyce JAVA (zachycení a ošetření)
19. Složitost algoritmu - konečný automat vs. Touringův stroj
20. Morseova abeceda (algoritmy převodu)
21. Jednoduché šifrovací algoritmy (Ceasarova šifra, VIC)
22. Algoritmy pro generování permutací a řetězců
23. Back-track algoritmy (DFS, BFS)
24. Numerické metody (Hornerovo schéma, metoda půlení intervalu, metoda sečen)
25. SW inženýrsví (přístupy k vývoji SW)
26. GUI v jazyce JAVA (Swing)
Maturitní okruhy OPS 2012/13 1. Co je to OS. Rozdělení OS dle zpracování procesů, dle prostředí, dle uživatelů.
Vztah OS a CPU. Historie OS
2. Zavedení OS , více OS na jednom pevném disku. Bootovací manažer (např Grub).
Příprava HDD na více OS, vlastnosti oddílů HDD, HDD (princip, rozhraní,
rozdělení disku, FS, RAID) , SSD disk , Flash-disk
3. Práce s oprávněními a s registry OS WXP (W7) a dalších OS Microsoftu.
Předveďte na OS ve VBOXu
4. Zálohování struktur na pevném disku. Zálohování OS, typy zálohování. Ukázka
zálohování a obnovení OS (Acronis, CloneZilly a podobně).
5. Základní práce s OS Linux – terminál (základní příkazy OS)
6. Windows – příkazový řádek (základní příkazy OS)
7. Virtualizace a virtualní PC, druhy typy výhody nevýhody použití
8. Bezpečnost v OS. Viry a zabezpečení proti napadení. Antivirové programy.
9. Souborové systémy, oprávnění v různých OS (NTFS, EXT4 apod)
Maturitní okruhy HW 2012/13 1. Základní deska PC. BIOS + Setup (Co to je, Defaultní vs. Uživatelské nastavení),
paměť (rozdělení RAM vs. ROM), sběrnice na MB (jmenovat zástupce, seřadit
chronologicky, využiti), zařízeni integrovaná na MB (GK, ZK, SK), rozhráni
integrována na MB (RS232, LPT, PS/2, USB, FireWire, a jiné...), orientace na
základní desce
2. Úložná optická media CD, DVD, BD (princip, kapacita, RW, DL, zápis, čtení,
mazání).
3. Rozšiřující karty PC. Grafické karty (popis, parametry, GPU, Výstupní porty
(VGA, DVI, HDMI), SLI a CrossFire), zvukové karty (popis, vzorkovaní (S-N-K
Teorem), digitalizace (ztrátová x bezeztrátová), konektory), síťové karty a další
karty.
4. Vstupní zařízeni. Klávesnice (principy, detekce stisku klávesy, rozloženi,
rozhraní). Myši (principy, rozhraní) Další polohovací zařízeni (touchpad,
trackpoint, trackball, joystick, gamepad, volant). Scanery (bubnový, plochy, ruční,
filmový) Snímače CCD vs. CIS – porovnaní Lineární vs. Plošné (princip) Snímáni
barevného obrazu Ukládaní obrazu (ztrátová vs. bezeztrátová komprese), OCR
5. Výstupní zařízeni 1. Zobrazovací jednotky, aditivní míchaní barev CRT, LCD,
Plazma, OLED, E-Paper (princip činnosti) Dataprojektory LCD, DLP, CRT
(princip činnosti)
6. Výstupní zařízeni 2 Tiskárny, subtraktivní míchaní barev, rastrování Úderové vs.
Bez úderové. Rozhraní pro připojení, LPT, USB, Wifi, LAN Jehličková,
inkoustová, laserová tiskárna (princip činnosti). Další typy tiskáren (znaková,
řetězová, bubnová, termo, vosková, sublimační). Plotter.
7. POST, Testování PC, rychlost CPU GPU, hw diagnostika, hledání chyb
8. Počítačová skříň a zdroj, UPS. Děleni PC skříní (tower, desktop / AT, ATX, BTX,
ITX) PC Zdroj (AT vs. ATX - Porovnání) Typické konektory / napětí na zdroji.
Záložní zdroje UPS (proč se používají). Parametry UPS, rozdělení UPS (Off-line,
On-line, Line-interactive)
Maturitní okruhy NET 2012/13 1. Počítačová síť . Základní pojmy. Rozdělení sítí.
2. Přístupové metody k médiu. ALOHA, CSMA/CD, Token.
3. Referenční model ISO/OSI a síťový model TCP/IP. Vrstvy, účel, jednotky. Rodina
protokolů TCP/IP.
4. Síťové prvky. Pasivní prvky. Kabely a jejich značení. Aktivní prvky - vrstva, účel,
princip.
5. Adresace v sítích. MAC adresy. IP adresy. Porty. URI.
6. VLAN. Access a trunk porty.
7. Směrování. Směrovací a směrované protokoly. Směrovací tabulka.
8. Bezpečnost v počítačových sítích.

Podobné dokumenty

Návod pro zvlhčovač Stadler Form Oskar

Návod pro zvlhčovač Stadler Form Oskar používání vonných esencí může poškodit plasty v přístroji. Z tohoto důvodu prosím nedávejte více než 2-3 kapky a nepřidávejte znovu, dokud není vůně zcela vyčerpána. V případě pochybností vymyjte p...

Více

TeX pro pragmatiky

TeX pro pragmatiky 7.12 Poznámky pod čarou a na okraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13 Bibliografické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.14 Sestavení rejstříku . . . . . . . . . . ...

Více

Program_srpen2014

Program_srpen2014 dynamické akce a humorné nadsázky. Do popředí však ještě více než dříve vystupuje autorské, ručně kreslené písmo, které je pro každý plakát jedinečné a nezřídka se stává hlavním aktérem výtvarného ...

Více

SAS

SAS SAS Event Monitor – grafický dohled nad alarmy ústředen s on-line sběrem a notifikací mailem nebo SMS SAS SNMP Agent - pro integraci MD110/MX-One do prostředí SNMP SAS Operator – spojovatelské prac...

Více

bakalářská práce - České vysoké učení technické v Praze

bakalářská práce - České vysoké učení technické v Praze Úkolem bylo navrhnout řízení pro zadanou modelovou technologickou soustavu a simulovat její provoz. Navrhnutá soustava je fiktivní, ale v praxi (v potravinářském průmyslu) bychom našli případy, kte...

Více

Matematika 2 - Gymnázium, Havířov

Matematika 2 - Gymnázium, Havířov Rovnoměrné pohyby, zloděj vína, oprava cesty, vážení na nerovnoramenných vahách, střední kvadratická rychlost, procenta, DPH 3. Velká Fermatova věta Shodná a podobná zobrazení, podobnost trojúhelní...

Více