franšízing - Česká asociace franchisingu

Komentáře

Transkript

franšízing - Česká asociace franchisingu
franšízing
franšízing
II/III
Franšízing upevňuje svou pozici na trhu
Obchod loni rostl, služby vyklízely pozice
Za posledních deset let prošel
Podnikání formou franšízingu se dokázalo na českém trhu uchytit.
český franšízový trh ohromným
vývojem, co se týče počtu působících franšízových systémů, ale
také otevíráním nových oborů.
Zatímco v roce 2003 působilo
v Česku zhruba 90 konceptů,
o deset let později, tedy v roce
2013, to byl dvojnásobek prověřených systémů.
V souvislosti s nástupem
nových IT technologií
se na českém trhu otevřely
zcela nové obory, jako je například poradenství v e-marketingu,
internetových službách nebo byznys
networkingu. S rozvojem vyšší
nu, ve které zaměstnává mnohdy
životní úrovně začaly na český trh
stovky zaměstnanců. Dá se tedy
vstupovat také koncepty zaměřené
říci, že i franšízové koncepty přispína krásu a zdraví, ať již v podobě
vají k nižší nezaměstnanosti české
specializovaných fitness center
populace.
pro ženy nebo výživových poraden
Česká asociace franchisingu letos
s vlastní filozofií k přístupu ke zdrapozoruje větší nárůst zájmu franšívému životnímu stylu, stravování
zantů o licence franšízových koncepa hubnutí. V posledních několika
tů. Zájemci se minulý rok rozhodovali
letech je stále více slyšet o ekologii
a čekali, jak se bude situace na trhu
a potravinách bez chemie, i na toto
vyvíjet. Franšízový trh neustále roste
zareagoval český trh například
vytvořením konceptů
s farmářskými potraBoom otevírání nových poboček již
vinami nebo suchým
není tak rychlý, jako tomu bylo
mytím aut. Zajímavým
přede dvěma či třemi roky
trendem je rovněž
rostoucí počet českých
franšízových konceptů oproti zahra- a začíná dozrávat, pořád však předničním a jejich expanze do zahraničí. stavuje velký potenciál pro rozvoj
stávajících a vstup nových konceptů.
Opomenout samozřejmě nemoSkýtá tak stále prostor pro otvíráhu ani to, že spousta konceptů
ní nových franšízových konceptů
na českém trhu uspěla, nadále
a expanzi těch stávajících. Současně
rozšiřuje svoji pobočkovou základ-
však boom otevírání poboček již není
tak rychlý, jako tomu bylo přede dvěma či třemi roky. Franšízové koncepty se samozřejmě nadále soustředí
na expanzi, zároveň ale již mnohé
z nich dospěly do inovační fáze, kdy
začínají přinášet svým zákazníkům
nové a vylepšené produkty a služby.
Některé obory na franšízovém trhu
začínají být saturovány, což s sebou
nese řadu výhod pro koncové klienty.
V roli franšízanta uspěje ten,
kdo unese velkou dávku zodpovědnosti, je trpělivý a má kladný vztah
k oboru podnikání. Naopak kdo je
příliš kreativní anebo není ochotný
se řídit ověřenými radami a postupy
komunikovanými shora z centrály,
je možné, že by se v roli franšízanta
cítil příliš svázaný.
Jan Gonda,
prezident České asociace
franchisingu a master-franchisant
výživových poraden Naturhouse
A141006199
Franšízových konceptů se objevuje stále více a byznys každoročně
vykazuje rostoucí hodnoty.
N
ejinak tomu bylo i loňský
rok, kdy počet firem, které
využívají tuto formu spolupráce, vzrostl meziročně o deset
procent na 219. Pro srovnání –
v roce 2012 dosáhl růst 19 procent.
Zpomalení způsobila především
nepříznivá ekonomická situace, která se promítla do všech oblastí. Loni
se také projevil zájem o franšízový
rozvoj u firem, které se podobným
způsobem zatím nerozvíjely. Vyplývá
to z Franchising Reportu 2013,
který vypracovala mezinárodní poradenská společnost Profit system.
Franšízing se právě osvědčuje
v nepříznivých podmínkách eko-
s podobným nápadem a konkurence
se zvětšuje. Ty neúspěšné, které konkurenci neodolají, pak musejí z trhu
odejít. Podobný scénář se odehrál
ve franšízingu v oblasti služeb. Trendem posledních let byl rozvoj v této
kategorii, avšak loni počet franšízových systémů klesl o šest procent
na 121. „Zde se projevila konkurence
naplno. Konsolidace trhu způsobila,
že neúspěšné franšízové koncepty
nomiky, kdy podnikatelé sázejí
na osvědčený koncept, který
funguje. Důkazem je zvýšení počtu
franšízových jednotek daných konceptů. Poboček na bázi franšízy loni
fungovalo 6152, což
je o 16 procent více
I v loňském roce čeští franšízoři poránež v roce 2012. Jejich
podíl na úkor vlastních
želi ty zahraniční. Konceptů původem
přesáhl 50 procent.
z České republiky je přes 60 procent
Podnikatelů, kteří vedli
svůj podnik na základě franšízové licence, bylo téměř
musely odejít z trhu a dát prostor
pět tisíc, což značí meziroční růst
silnějším,“ říká Marek Halfar, ředitel
o 19 procent.
poradenské firmy Profit system.
Naopak velký rozvoj zaznamenala
Z učebnic ekonomie víme, že pokategorie obchodu.
kud se firmám daří, lákají na trh další
Počet franšízových konceptů
řazených do kategorie obchod
vzrostl o téměř 30 procent na 98.
„O obrovský rozmach této kategorie
se zasloužily především malé obchody s potravinami nebo i s jiným
zbožím, které se začínají přesouvat
takzvaně do ulic přímo k lidem,“
doplňuje Marek Halfar. Jde například o franšízové koncepty Daily
Fresh Stores, Můj obchod, Sapeli,
Konopná lékárna nebo Rodas.
Ovšem i kategorie služeb se může
přes svůj pokles pochlubit novými
koncepty. Uchytily se však jen takové, které přinesly originální nápad.
Zmiňme například suché mytí iDry
nebo reklamy na tašky na pečivo BK
Solutions.
I v loňském roce čeští franšízoři poráželi ty zahraniční. Celkově
se počet konceptů původem z Česka
ustálil na 132, což značí zvýšení >>>
i n ze rce
Aleš Kotěra: Od zájemce o franšízu
Náš grunt očekáváme podnikavost
OTEVŘETE SI VLASTNÍ RESTAURACI!
Franšízový systém SUBWAY® je světově uznávanou jedničkou v*:
· počtu restaurací – přes 41 000 ve 106 zemích světa · jednoduchosti provozu – nepotřebujete zkušenosti v oboru
· široké nabídce skvěle chutnajícího jídla
· silném systému podpory pro franšízanty
Vyžádejte si informační brožuru zdarma na www.subway.cz a začněte podnikat se značkou SUBWAY®.
*SUBWAY® je na 1. místě v celkovém počtu restaurací s více lokalitami, než jakýkoliv jiný řetězec v oblasti rychlého občerstvení.
SUBWAY® je registrovanou známkou Doctor's Associates Inc. ©2014 Doctor's Associates Inc.
E15: Co musím jako zájemce
o otevření franšízové prodejny
udělat já a co mi nabídnete vy jako
poskytovatel licence?
Od zájemce o franšízu očekáváme
podnikavost, výhodou je zájem o potraviny nebo zkušenosti z oboru a vstupní
investici do systému. Za to franšízant
získává kompletní know-how, vstupní a průběžná školení, asistenci při
realizaci prodejny, servis při vedení
prodejny, centrální sortiment a logisti-
ku, podnikání pod značkou Náš grunt,
silnou marketingovou podporu a trvalý
rozvoj konceptu.
E15: V jaké fázi je zvažovaná
expanze sítě prodejen Náš grunt
do zahraničí?
Aktuálně intenzivně jednáme s partnery na Slovensku. Věříme, že se nám
Foto náš grunt
S
íť obchodů Náš grunt, jež
se zaměřuje na prodej čerstvých
lokálních potravin, aktuálně zahrnuje 28 prodejen. Z toho šest provozuje společnost Náš grunt ve vlastní režii
a 22 je franšízových. „V letošním roce
bychom chtěli dosáhnout počtu zhruba
40 prodejen,“ říká spoluzakladatel franšízového konceptu Aleš Kotěra s tím,
že aktuálně probíhají intenzivní jednání
o vstupu na slovenský trh.
podaří tato jednání úspěšně dokončit
a proniknout na slovenský trh.
E15: O jaké produkty mají
zákazníci největší zájem? A jaké
zboží se dá označit jako nedostatkové?
Jednoznačně převládá zájem o poctivé uzeniny a maso. Následují mléčné
výrobky a pečivo. Toto rozložení je dáno
českými zvyklostmi, kvalitou sortimentu
a zejména chutí jednotlivých výrobků,
která je právě v uvedených skupinách
výrazně odlišná od běžné produkce.
S výrazným nedostatkem zboží se nesetkáváme, respektive daří se nám
hledat alternativy, popřípadě doplnit
výrobce z dalších regionů. Aktuálně tak
máme v síti zhruba 180 dodavatelů.
E15: Kdo vybírá dodavatele pro
konkrétní provozovny? Do jaké
vzdálenosti se dá mluvit o „lokálním“ zásobovateli a jaký poměr
v současnosti tito dodavatelé
zaujímají?
Všichni dodavatelé procházejí
několikastupňovou kontrolou a finální
schválení provádí franšízor. Náš grunt
je založen na čerstvé lokální produkci,
podíl lokálních dodavatelů oproti
centrálnímu sortimentu je zhruba
60 procent.
>lum
franšízing
IV/V
bude nadále růst,“ odhaduje Halfar.
Zahraniční systémy si udržovaly svůj
konstantní růst. Nejvíce jich pochází
z USA, Itálie a Německa.
Expanze za hranice však zatím
stagnuje, v cizině loni působilo
o 11 procent a přesáhnutí podílu 60 procent. „V Evropě počet
franšízových systémů, které mají
domácí původ, dosahuje 70 procent,
proto předpokládáme, že počet
českých společností ve franšízingu
Vývoj franšízových systémů
40 franšízových systémů z Česka,
což je téměř stejný počet jako v roce
2012. „Důvodem je především mnoho mladých franšízových systémů,
které vznikly během posledních
tří let a soustředí se především
na rozvoj na tuzemském trhu. Pokud
se chystají na expanzi, spíše si
vyhlížejí Slovensko, případně ostatní
trhy, kde by se jejich koncept uchytil,“ dodává Halfar.
Adam Rezek, Profit system
Vývoj počtu franšízových poboček a franšízantů
počet franšízantů
franšízové provozovny
Pramen Franchising Report Česká republika 2013, Profit system
Pramen Franchising Report Česká republika 2013,Profit system
Jak vybrat tu správnou značku
A
Foto profimedia.cz
byste mohli doufat v úspěšnou kariéru v rámci franšízového konceptu, musíte
vědět, jak takové podnikání funguje.
Důležité je odpovědět si na pár
základních otázek, které s podnikáním pod známou značkou souvisí.
Ty se týkají nejen financí, ale také
ochoty a schopnosti podřídit se franšízorovi a pravidlům, podle nichž
bude podnikání fungovat. Franšíza
je totiž založena na spolupráci dvou
stran, z nichž se jedna strana vzdává
části své nezávislosti a souhlasí
s tím, že se bude řídit pokyny druhé.
Na oplátku získá její podporu, zna-
losti a dohled. „Pokud víte, že máte
v podnikání větší ambice než plnit
něčí pokyny, franšízové podnikání
raději neplánujte,“ radí ředitel poradenské společnosti Profit system
Marek Halfar.
O franšízingu se často mluví jako
o podnikání pro každou peněženku.
Do jisté míry je to pravda, nicméně
vždy se musíme připravit na počáteční investici. Její výše často závisí
na známosti zvolené značky a vyspělosti konceptu. Je dobré zvážit, zda
v konkrétních obchodních podmínkách stojí za to sázet na slavnou
značku, nebo zda může stejně dobře
uspět méně známá, ale propracovaná a osvědčená franšíza. Vše závisí
na vašich cílech a na tom, jaká máte
od franšízové pobočky očekávání
ohledně příjmů. Na začátku je třeba
vytvořit si vlastní kalkulaci příjmů
a nákladů, sestavit si finanční plán.
Při volbě toho pravého oboru
podnikání není na škodu následovat
svoje koníčky. Neměly by však zastínit ostatní kritéria výběru. „Využijte
své zájmy, ale podívejte se na ně
z obchodního hlediska. Zamyslete
se, zda po vašich službách nebo
zboží existuje poptávka,“ doporučuje
Halfar.
Předpokladem správného výběru je
dostatek informací. Proto si vezměte
na pomoc odborné časopisy, prohledejte internet a porovnávejte získané
informace. Pátrejte na portálech, které
se přímo na franšízing zaměřují. Jmenujme například Franchising.cz, kde
najdete přehledný Katalog franšíz,
ve kterém značky nabízející licence
v Česku zveřejňují výše zmíněné
informace. Neocenitelným zdrojem
informací je pak rozhovor s jinými
franšízanty.
Nejdůležitější při výběru konceptu
je důkladná analýza dokumentů,
které vám poskytovatel licence předloží. Může se stát, že v nich najdete
informace, které dosud unikaly vaší
pozornosti. „Zásadní je si pečlivě pročíst smlouvu. Vypovídá hodně nejen
o systému, ale i o franšízorovi. V dobrých systémech by neměl být problém
s poskytnutím návrhu smlouvy
k analýze,“ upozorňuje Marek Halfar
s tím, že konečné rozhodnutí by mělo
být učiněno až po prokonzultování
smlouvy s profesionálním poradcem.
Barbora Štanglová, Profit system
1.
Ujistěte se, že opravdu
chcete podnikat podle
receptu někoho jiného.
Zvolte si obor, ve kterém
chcete působit.
Získejte informace o franšízových sítích v daném
odvětví a porovnejte je mezi
sebou.
4.
Konfrontujte požadavky
franšízorů se svými finančními možnostmi.
5.
Najděte si na internetu co
nejvíce informací o značkách, které vás zajímají.
6.
Navštivte několik provozoven vybraných sítí a ohodnoťte jejich fungování a služby.
7.
8.
A
traktivnost tuzemského trhu
pro zahraniční franšízy potvrdila
nedávná konference na Maltě –
Global Master Franchise Forum 2014
– pořádaná mezinárodním sdružením
franšízových poradců Franchise Pool
International (FPI). Česko a Slovensko
zde zastupoval člen České asociace
franchisingu Aleš Tulpa z poradenské
společnosti AVEX systems. Na fóru
se představilo vybraných 16 franšízových systémů z celého světa, které
mají v plánu expandovat do evropských
zemí. „Po naší prezentaci českého
a slovenského franšízového trhu projevily téměř všechny zúčastněné systémy
zájem o spolupráci s českými a slovenskými podnikateli,“ uvádí Aleš Tulpa.
Zájemci o franšízové podnikání
se tak mohou těšit na atraktivní a za-
jímavé značky, jako jsou například Tutti
Frutti z USA (samoobslužné prodejny
a stánky mražených jogurtů s čerstvým ovocem) či španělský systém
Bebe de Paris (síť obchodů s velmi
atraktivním, nápaditým a přitom velmi
účelným oblečením pro malé děti).
Koncept GoOpti je zcela nová franšíza
ze Slovinska, která se ve všech zemích
Evropy specializuje na rychlý a levný
transfer osob na letiště z jakéhokoli
místa v kterékoli zemi. Německý
koncept Burgerme zase ukazuje, jak
se dají nabízet oblíbené hamburgery lépe, kvalitněji a včetně dalších
služeb jako catering či home-delivery.
Nailscube představuje italský koncept
velmi inovativních a moderních studií
pro ošetření a modeling nehtů, který
je vhodný i pro začínající podnikatelky
s omezenými finančními prostředky.
Tiroler Bauernstandl – nebo jednoduše Tiroler – nabízí různé tyrolské
speciality, které lze prodávat i formou
mobilních stánků na farmářských
trzích nebo při různých akcích.
Z dalších systémů, které na českém a slovenském trhu hledají nové
master-franšízové nebo franšízové
partnery, je možné jmenovat: dánský
Clubtan (sofistikovaná, nízkonákladová opalovací studia), Gino D’Acampo – My Pasta Bar (anglicko-italský
koncept barů a rychlého občerstvení
s typickými italskými specialitami), Clarks (známá značka kvalitní
obuvi), Stake ’n Shake z USA, dánský
koncept Chicago Roasthouse nebo
Motorhome Depot, jenž se zabývá
pronájmem a prodejem nejrůznějších
karavanů a mobilních obytných vozů
z Anglie.
Akce na Maltě byla velmi úspěšná.
„Zástupci franšízových systémů projevili zájem o účast na následující akci Road
Show Europe 2014, jejíž součástí bude
i Master franchisová konference, kterou
bude v listopadu tohoto roku v Praze
pořádat AVEX systems,“ říká Aleš Tulpa.
Fóra na Maltě se zúčastnil i český
zástupce franšízového podnikání
– společnost Bageterie Boulevard,
která má v plánu expanzi do několika
evropských zemí. „Akci na Maltě považuji za jednu z nejkvalitnějších, jakou
jsem kdy absolvoval. Profesionalita
zástupců FPI i kvalita prezentovaných
konceptů byla na velmi vysoké úrovni,“
dodává manažer Bageterie Boulevard
Oldřich Bláha. >lum
Se SUBWAY® se realizuji v tom, co mě baví
Osm kroků
k volbě franšízy
2.
3.
Česko stále láká nové zahraniční systémy
Poraďte se s provozovateli
již fungujících franšíz.
Projděte si franšízovou
smlouvu s kvalifikovaným
právníkem či poradcem specializujícím se na franšízing.
Během posledních zhruba dvou let se největší
fast-food světa, sendvičový SUBWAY®
úspěšně rozvíjí a otevírá nové restaurace.
Především na Moravě a východních Čechách
za úspěchem posledního období stojí Oldřich
Peprla, který vedle svých dvou restaurací má
na starosti i rozvoj značky na tomto území.
dové žijící v USA. Spolumajitel, Fred de Luca navštěvoval každý turnus školení a velmi se zajímal o příběhy a motivace konkrétních franšízantů.
Jaký je předpoklad pro to stát se dobrým franšízantem?
Franšízanti jsou z nejrůznějších oborů, ale určitě
jsou podnikaví a zodpovědní sami za sebe. To je nutnou, ale ne postačující podmínkou. Pro úspěšné fungování franšízanta je nutné porozumět této roli. Franšízant není v rozhodování zcela samostatný, v řadě věcí
je omezen standardy. Měl by mít dostatečný startovní
kapitál a také se osobně podílet na řízení restaurace.
Musí mít trpělivost a vůli.
Jaký máte pocit ze zhruba dvouletého provozu
vašich restaurací SUBWAY®?
Máme kancelář v jedné z restaurací a denně mě
nabíjí, když od nás zákazníci odcházejí spokojení
a pravidelně se vrací. Nemohl bych prodávat produkt,
jemuž nevěřím, k němuž nemám vztah. Je ale nutné
být vždy perfektní, nestačí zapůsobit na zákazníka jen
jednou, musí být spokojený i několikrát týdně. Osobně
se v síti SUBWAY® realizuji v tom, co mě baví.
Jste také development agentem. Co je nejtěžší
při snaze najít vhodného franšízanta?
Je samozřejmě důležité představit náš koncept
vhodnému uchazeči, v pro něj vhodnou dobu a následně si vzájemně sladit představy o tom, jak by spolupráce měla vypadat. Spousta lidí, s nimiž jsme se již potkali, měla zkreslené představy o tom, co je franšíza.
Absolvoval jste trénink v USA. Co vám z tohoto
pobytu nejvíce utkvělo v paměti?
Pro mě to byla první návštěva v USA, takže to byl
každopádně velký zážitek. V kurzu jsme byli jediní
Evropané a nejčastěji zastoupenou národností byli In-
Jak v tak velké síti jako je SUBWAY® funguje
zavádění novinek?
Nové produkty představujeme zhruba dvakrát
ročně. Regiony jsou v nabídce částečně autonomní,
i když jádro naší nabídky zůstává všude na světě shodné. Všechny novinky se testují na několika místech
regionu, než jdou do prodeje ve všech restauracích.
Oldřich Peprla (1983)
Vystudoval podnikové hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. Dva roky poté se
svým společníkem Jaroslavem Kačírkem otevřel
první restauraci SUBWAY®. V roce 2012, už se dvěma vlastními restauracemi, se stal development
agentem sítě SUBWAY® pro moravské, východočeské kraje a Vysočinu. Je ženatý a má dvouletou
dceru.
Co nového pro zákazníky koncept SUBWAY®
přichystal či chystá?
V posledním roce u nás novinek přibylo. Na Moravě jsme testovali celozrnné pečivo nebo avokádo. Zatím poslední novinkou je americký flatbread,
v němž vynikají výrazněji chutě náplní, které u nás
běžně znáte a může vás tak i oblíbený sendvič překvapit. Do konce roku plánujeme dvě velké změny
v nabídce.
franšízing
VI/VII
Než se pustíte do franšízového podnikání
 Analýza
podnikatelského záměru.
projektu. Vypracování dokumentace franšízového konceptu.
 Příprava a realizace pilotního projektu. Například převedení vlastní prodejny na prvního franšízanta, případně převedení majitele určité provozovny
na franšízovou provozovnu, nebo úprava provozovny podle franšízového
konceptu.
 Vyhodnocení pilotního projektu.
 Dokončení provozní příručky, grafického manuálu, náborového materiálu
a franšízové smlouvy.
 Realizace franšízové sítě, její řízení, nábor franšízantů, zdokonalování
know-how.
 Řízení a expanze franšízového konceptu.
 Vypracování
pokrytí trhu a zajištění nárůstu zisků. Pro rozhodnutí je nutné udělat
analýzu, která porovná výhody
a nevýhody zvoleného postupu.
Franšízing rozhodně není vhodný
pro společnost, která chce tímto
způsobem řešit nedostatek finančních prostředků.
Atributy vhodného poradce
Franšízový poradce je zkušený člověk z praxe, zná teorii franšízingu, má
přehled o trhu v České republice a v zahraničí, je členem profesní organizace –
České asociace franchisingu (ČAF), disponuje technickým zázemím (databáze,
vzory smluv, adresáře a podobně).
Poradce je zkušený a nezávislý. Jeho odborná pomoc a rady mohou ušetřit
mnoho času a peněz jak franšízorům, tak zájemcům o franšízové podnikání.
Poradce je praktik a není zatížen „firemní slepotou“. Franšízorům poradí, jak
optimalizovat a zlepšit jejich systémy. Zájemcům o franšízing poradí, kde a jak
hledat systémy, připraví je na jednání a doporučí postup. Poradce pracuje podle zadání a je hodnocen podle konkrétních výsledků. Zájemcům o nákup franšízy
ze zahraničí poradí, kde a jak hledat nabídky master-franšízy, připraví je na jednání s franšízory, pomůže analyzovat předložené nabídky.
Nutné investice
Franšízing je investicí do budoucnosti, do rozvoje společnosti. Vytvoření dobrého a úplného konceptu tak není levnou záležitostí. Pro
franšízora je nejdůležitější se nejdříve důkladně obeznámit s teorií
franšízingu, pochopit jeho možnosti,
výhody a nevýhody. Velkým přínosem je spolupráce se zkušeným
franšízovým poradcem, který má
za sebou realizaci několika franšízových sítí a je obeznámen s riziky,
která mohou v průběhu realizace
nastat. Zejména je schopen navrhnout optimální postup a kvalifikovaně umí také odhadnout potřebný
čas pro realizaci, včetně nutných
lidských a finančních zdrojů.
Prvotní bariérou pro podnikatele,
který chce expandovat, je kapitál.
Franšízing umožňuje společnostem
expandovat bez rizika zadlužení
a kapitálových nákladů. Protože
franšízant poskytuje prvotní investici, umožňuje mu franšízing rozvoj
s minimální potřebou vlastního
kapitálu. Je to franšízant, kdo
podepisuje pronájem a závazky
plynoucí z různých servisních kontraktů, a proto franšízing umožňuje
franšízorovi rychlejší a bezpečnější
rozvoj. To podstatně snižuje rizika
franšízora.
Pro společnosti, které mají příliš
málo času nebo například nedostatek lidských zdrojů, je franšízing
často nejrychlejší způsob růstu.
Protože většinu těchto činností
dělá franšízant. Franšízor poskytuje
samozřejmě poradenství, ale ten,
kdo běhá a shání, je franšízant.
Jiří Krajča,
Franchise & Retail Academy
Prodej a nákup společnosti
Řešíte nástupnictví ve vaší společnosti? Chcete zhodnotit energii, kterou jste vložili do jejího budování? Nebo
naopak chcete rozšířit své stávající podnikání a hledáte na trhu vhodnou příležitost? Náš tým specialistů vám
pomůže maximalizovat výnos z celé transakce a zároveň eliminovat rizika, která při prodeji či nákupu
společnosti mohou nastat. Můžete se na nás spolehnout ve všech fázích celé transakce. Profesionálně vše
naplánujeme, nastavíme a kompletně realizujeme celý obchod.
i n ze rce A141004496
Jestli vaše podnikání, váš koncept,
tato kritéria splňuje, pak je dobrým
kandidátem pro franšízing. Sami si
také můžete udělat průzkum trhu
svých produktů a možností uplatnění vašeho franšízového konceptu.
Samozřejmě takovou analýzu vám
zpracují franšízoví poradci. Poradenská firma Franchise & Retail Academy vám poradí, jak si zpracujete
podklady pro analýzu sami a tím
si ušetříte náklady s budováním
franšízového konceptu. Pomůže vám
také vytvořit byznys plán vašeho
franšízového konceptu a posoudit
možnost proveditelnosti vybudování
franšízové sítě.
…... moje banka maximalizuje vynos z cele transakce.
Postup při budování franšízového konceptu

Kvalitní doporučení
a zaměstnanci
Dalším krokem k vytvoření franšízového konceptu je posouzení,
zda máte kvalitní spolupracovníky
a zaměstnance. Podle fungování
vaší společnosti bude posuzována
kvalita a profesionalita budoucí
franšízové pobočky. Pokud jste
majitelem společnosti, která
poskytuje služby na více místech, případně již řídíte vlastní síť
prodejen nebo provozoven, nabízí
se otázka, zda nevyužít franšízing
jako vhodnou formu pro expanzi,
Foto včetně titulní strany profimedia.cz
F
ranšízing je poměrně flexibilní formát a lze jej aplikovat
na téměř každé podnikání,
pokud splňuje následující podmínky.
Podnikatelský záměr musí být důvěryhodný, mít zkušené vedení. Vedení
konceptu má předchozí zkušenosti
z podnikání. Koncept je veřejností
přijat a má pozitivní ohlasy v tisku
a na internetu. Koncept musí být jedinečný. Je jiný než konkurence. Lze
jej prezentovat jako podnikatelskou
příležitost. Má jednoznačnou konkurenční výhodu? Musí být reprodukovatelný. Má zavedený systém. Jsou
jednotlivé procesy zdokumentovány
nebo jsou zdokumentovatelné. Lze
se provozování naučit za tři měsíce
nebo ještě rychleji? Přináší koncept
dostatečný výnos z investice? Pokud
výnos není dostatečný, franšízanta
neuspokojí a franšízový systém
nefunguje.
KDYŽ PŘIJDE ČAS PŘEDAT DÁL, CO JSEM VYBUDOVAL,
Raiffeisenbank – PARTNER PRO VÁŠ BYZNYS
Podrobnosti o poradenství v oblastí Corporate finance naleznete
na www.rb.cz/corporate-finance
franšízing
VIII/IX
Nastává boom žen podnikatelek
Příprava pod odborným dohledem
přednosti žen podnikatelek. Shodují
se na tom zástupci franšízových
řetězců, které jsou v převážné míře
určeny ženám podnikatelkám.
P
A140002550
Foto mortimer english club
očet takto zaměřených franšízových sítí u nás roste. „Souvisí
to s rostoucí emancipací žen
a změnou myšlení. Také ženy chtějí
být úspěšné. Na to reagují i franšízové
koncepty. Franšízy pro ženy se rekrutují
především z oborů, jako je vzdělávání,
móda, zdraví a krása. Do hry ale vstupují zcela nové, jako je péče o seniory
či o domácnost,“ vypočítává Martin
Jonáš, člen České asociace franchisingu z poradenské firmy Ad-vise, která
se franšízingem dlouhodobě zabývá.
CHCETE SE STÁT
SAMOSTATNÝM PODNIKATELEM
se zázemím úspěšné francouzské firmy?
Rostlinná kosmetika Yves Rocher hledá partnery
pro franchisové provozování svých obchodů
v Teplicích, Karlových Varech, Liberci a Jihlavě.
Pro více informací kontaktujte Lenku Křížovou
na tel.: +420 224 423 663 nebo +420 724 258 413,
e-mailu: [email protected]
nebo navštivte www.yves-rocher.cz/franchising
-franšízy pro Českou republiku, která
se stará o tři děti.
Právě rodina a děti jsou u žen zřejmě
největším omezujícím faktorem. „Ženy
podnikatelky nemají své podnikání
lehké v tom smyslu, že se často starají
o své rodiny a domácnost. Stává se,
že se pak rodinné a životní situace
odrážejí na jejich schopnosti podnikat
a v určitých situacích musejí upřednostnit rodinu, což je pochopitelné,“ říká
Jan Gonda, šéf sítě Naturhouse, která
má tři čtvrtiny franšízantek a téměř sto
procent žen dietoložek. Podle Gondy
chtějí ženy budovat výdělečný byznys
a současně mít radost ze své práce.
Často také od nich přicházejí podnětné
nápady, jež je možné zavést v rámci
celé sítě. „Jsou mnohdy průkopnicemi
různých inovací a rády se učí novým
poznatkům,“ dodává Jan Gonda.
Odborníci potvrzují, že žen podnikatelek bude i nadále přibývat. K tomu
určitě napomáhají různé soutěže, semináře a workshopy. „Myslím, že ženy
se dokážou více ,síťovat‘. Mnohem
více využívají ke vzájemné komunikaci
a podpoře sociální sítě, workshopy
a semináře,“ potvrzuje Iva Jonášová,
která se několika seminářů, kde dodávala možným následovnicím odvahu,
zúčastnila. >lum
Hodnocení studia je náročné.
„Nehodnotí se prospěch na konci
školy, ale aktivity v celém průběhu
studia. Posluchači musí prokázat svoji
schopnost aplikovat získané znalosti
na konkrétním projektu franšízového
konceptu,“ říká Jiří Lošťák s tím, že každý blok školy má svoji neopakovatelnou
atmosféru díky zajímavým osobnostem,
které se tu setkávají a vzájemně pozná-
vají. Základní lektorský tým je tvořen
poradci ČAF a zástupci členských
advokátních kanceláří. Jako odborní
poradci vystoupí manažeři a vlastníci
úspěšných franšízových systémů. Dalšími přednášejícími jsou pak odborníci
z vysokých škol. Zahájení výuky je naplánováno na 26. září 2014 a ukončení
na 21. května 2015. Uzávěrka přihlášek
je 31. srpna 2014.
>lum
fórum E15
inzerce
Také na českém trhu funguje několik
franšízových řetězců, které sázejí především na ženy. Například až devadesát
procent žen tvoří franšízové partnerky
u sítí jako Naturhouse, který se zabývá
výživovým poradenstvím, Yves Rocher
z oblasti kosmetiky nebo Mortimer English Club, který sází na výuku angličtiny
od batolat po seniory.
„Péče a starostlivost je z podstaty
spíše ženská vlastnost. Muži projekty
rádi rozjíždějí, ale poté ta každodenní
mravenčí činnost v obchodě jim už není
tak přirozená,“ říká Lenka Křížová, která
má na starosti rozvoj sítě obchodů
s kosmetikou Yves Rocher. Sama přiznává, že kosmetika je spíše ženským
oborem.
Další oblastí, které se věnují především ženy-podnikatelky, je vzdělávání.
Například z více než 20 franšízových
partnerů systému Mortimer English
Club zaměřeného na výuku angličtiny
je pouze jeden muž. „Devadesát devět
procent našich franšízových partnerek tvoří ženy. Máme pouze jednoho
muže-franšízanta, ale děti i dospělé učí
především jeho žena. Předností žen je
určitě to, že mají schopnost se do věcí
pořádně obout a nevymlouvat se na to,
že mají hodně dětí a málo času,“ potvrzuje Iva Jonášová, držitelka master-
proniknout do pravidel a souvislostí jejich podnikání. Franšízant jako
provozovatel „značky“ v konkrétním
regionu nesmí (mimo síť) poskytovat
téměř žádné informace o vedení
svého podniku.
Jednou z mála možností v České
republice, kde lze získat přehledné
informace o tom, jak začít podnikat
formou franšízingu, tak představuje
Škola franchisingu. „Jejím cílem je poskytnout přehled o rozsahu nutných
znalostí a zkušeností, které musíte
mít dříve, než koupíte licenci určité
značky, případně než zahájíte expanzi
vlastní značky,“ uvádí Jiří Lošťák,
jehož poradenská kancelář a Franchise & Retail Academy za spolupráce
a podpory České asociace franchisingu (ČAF) připravují otevření dalšího
ročníku Školy franchisingu.
Realitní franšíza ušetří čas i peníze
J
ednou z možností, jak začít
podnikat v oblasti nákupu
a prodeje nemovitostí, je
navázat spolupráci s již existující
realitní kanceláří na základě franšízové smlouvy a zapojit se do její
realitní sítě. Má to řadu výhod, mezi
ty největší patří podpora silného
partnera, možnost využití jeho
zázemí a vybudovaného postavení
na trhu.
Franšízing je určený zejména pro
malé a střední realitní kanceláře,
které si chtějí zachovat nezávislost
vlastního podnikání a chtějí využít
výhody uznávaného, respektované-
Evropa realitní
kancelář
Koncept realitní sítě je postaven na konkurenceschopnosti
velké, stabilní a úspěšné firmy.
Zásadním způsobem podporuje
snížení nákladů díky partnerům
a efektivitě pracovních postupů.
ho jména a ověřeného, fungujícího
konceptu i bez léta získávaných
zkušeností. Díky spolupráci se silným
poskytovatelem licence sníží náklady, zvětší svoji nabídku, zvýší zisky
a získají fungující know-how s potřebnou podporou školení, se kterým
se mohou zařadit mezi nejproduktivnější kanceláře v regionu.
Jaké jsou tedy souhrnně výhody
realitní franšízy? Realitní kancelář,
která se rozhodne jít touto cestou,
může daleko rychleji a jednodušeji
dosáhnout finanční prosperity,
společenského uznání a úspěchu.
A to vše díky ověřenému postupu
v úspěšné realitní síti s daleko
menšími riziky podnikání. Dostanete
příležitost podnikat pod zavedenou
a respektovanou značkou. Budete
vlastnit svoji realitní kancelář s výhodami velké české firmy. Nebudete
muset odmítat klienty z jiných
regionů, ale naopak získáte provizi
za doporučení v rámci sítě.
Jednou z největších realitních
sítí na českém trhu je momentálně
Michal Macek, majitel,
Evropa realitní kancelář
Foto evropa rk
a odpovědnost – to jsou hlavní
en, kdo se rozhodne začít
podnikat formou franšízingu
(zakoupí franšízu), získává
ucelený balíček výhod, který franšízor
za léta vytvořil, a zejména získává
dobře zdokumentované know-how,
podle kterého může začít provozovat
svůj podnik. Máte-li v hlavě nápad
nebo již dokonce vlastníte zajímavou
provozovnu, případně síť provozoven, pak se zamyslete nad dalším
způsobem rozšiřování vašeho nápadu
nebo sítě.
Ucelené informace o franšízovém
podnikání však není jednoduché
získat. Literatura v českém jazyce je
naprosto nedostatečná. Téma franšízingu chybí na středních i vysokých
školách. Šíření informací brání také
pečlivá ochrana know-how ze strany
franšízorů, která nedovoluje nikomu
Foto profimedia.cz
T
Obětavost, spolehlivost, pilnost
společnost Evropa realitní kancelář, která má nyní na území České
republiky 30 poboček a další budou
v příštích měsících přibývat. Pokud
se nějaká realitní kancelář rozhodne
spolupracovat s touto realitní sítí,
čeká ji řada výhod včetně možnosti
získání služebního automobilu pro
všechny realitní makléře za velmi
výhodných podmínek.

Podobné dokumenty

Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se.

Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se. Chci provozovat svůj podnik přesně podle pokynů někoho zkušeného a strpím, aby mě kontroloval? Jsem ochoten prodávat produkty někoho jiného než své vlastní?

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary 65-41

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary 65-41 20. Marketingový mix a marketingová komunikace Uplatnění informatiky při poskytování služeb ve stravovací a ubytovací činnosti

Více

privátní bankovnictví - Institut interní komunikace

privátní bankovnictví - Institut interní komunikace tvrdou prácí, avšak obhajoba titulu je daleko náročnější. Již druhé ohodnocení UniCredit Bank jako Nejlepší banky 2011 je důkazem naší výborné pozice ve firemním bankovnictví i úspěšné strategie ex...

Více

ŽENA MNOHA TVÁŘÍ

ŽENA MNOHA TVÁŘÍ takovou. Uvědomila si, že během své praxe získala řadu cenných zkušeností, které chce předat začínajícím kadeřníkům. Proto se pustila do přípravy a realizace nového zajímavého projektu. Mohla byste...

Více

Nabídka prezentace - FRANCHISE DAY Prague

Nabídka prezentace - FRANCHISE DAY Prague podobu franšízingového modelu podnikání, často přinášejí novátorské nebo originální produkty či způsoby prodeje a pro český trh představují mimořádnou obchodní příležitost a inspiraci. Z těchto dův...

Více

Českou konferenci rektorů

Českou konferenci rektorů b' Stanoveníkonkrétních nástrojůa postupůpro řešenísexuá|níhoobtěžování. pedagogických c. ošetření vztahůmimo akademickoupůdu,stejně tak případů,kdy dojde ke vznikuintimníhovztahumezi pedagogem/ped...

Více