15 HiTechSolar Press Release

Komentáře

Transkript

15 HiTechSolar Press Release
TISKOVÁ ZPRÁVA / PRESS RELEASE / RASSEGNA STAMPA
ČESKÁ VERZE
Solární elektrárna v Ostrožské Lhotě vyrobila
711 MWh v prvním roce provozu
Uherské Hradiště 21. srpna 2008
Solární elektrárna společnosti HiTechSolar, s.r.o. v Ostrožské Lhotě má za sebou již rok plného
provozu na jejím prvním bloku, k němuž byl o několik měsíců později připojen také druhý blok,
spuštěný v průběhu měsíce května 2008. V současné době se na území Ostrožska nachází největší
fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě o celkovém výkonu přes 1,6 MWp, jejíž roční výroba bude
dosahovat 1 600 MWh elektrické energie.
V zahajovacím roce provoz na prvním bloku solární elektrárny o instalovaném výkonu 702 kWp
proběhl bez technických i jiných problémů. Špičková technologie, mírná zima a příznivé sluneční
podmínky se kladně odrazily na konečném výsledku celoroční výroby. Prostřednictvím tohoto
alternativního zdroje bylo dodáno 711 MWh elektrické energie do distribuční sítě v období od srpna
2007 do července 2008.
Základní údaje o první etapě 702 kWp:
Instalovaný výkon
702 kWp
Roční dodávka energie
711 MWh
Úspora CO2
762 tun/rok
Ostrožská Lhota I. Etapa SLE 702 kWp - provoz 2007
120
výroba MWh
100
80
60
40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
Ostrožská Lhota I. Etapa SLE 702 kWp - provoz 2008
120
výroba MWh
100
80
60
40
20
1
2
3
4
5
6
7
měsíce
8
9
10
11
12
Výstavbu prvního bloku fotovoltaické elektrárny v Ostrožské Lhotě financovala uherskohradišťská
společnost HiTechMedia Systems, s.r.o., pro kterou toto dílo představuje již třetí dokončený
investiční solární projekt, jež opět nemalou měrou přispěje k eliminaci škodlivin v ovzduší
a ozdravování naší planety.
Investiční náklady vynaložené na zrealizování velkolepého projektu se po navýšení instalovaného
výkonu z původních 600 kWp na konečných 702 kWp v samotném závěru vyšplhaly těsně pod
hranici sta milionů korun. Větší podíl této investice pokryly finance z dlouhodobého úvěru
poskytnutého Komerční bankou, zatímco menší část nákladů investor zafinancoval z vlastních
zdrojů. Dotace z OPPP (Operačního programu podpory Obnovitelné zdroje energie) významnou
měrou napomohly k lepší ekonomice tohoto fotovoltaického projektu.
- konec -
ENGLISH VERSION
Solar power station in Ostrozska Lhota
produced 711 MWh in the first year
Uherske Hradiste 21 August 2008
The first block of HiTechSolar, s.r.o. company’s solar power station in Ostrozska Lhota has gone a
year under its full operation. As known from before to the first block there was the second block
connected a few months later which started to produce electricity in May 2008. Since then the
Ostrozsko area is spotting largest photovoltaic power station in central Europe featuring 1,6 MWp
capacity the yearly electrical energy production of which is estimated as high as 1600 MWh.
In the opening year operation on the 702 kWp first block of the solar plant ran from technical point of
view trouble-free and without other negative issues. High technology, mild winter season and
enough sunshine positively reflected on the final results of yearly production. Through this
alternative source 711 MWh of electrical energy was delivered to electrical power network in
a period from August 2007 to July 2008.
First block technical data:
Installed power
Yearly electrical energy supply
CO2 saving
702 kWp
711 MWh
762 tons/year
Ostrožská Lhota I. Etapa SLE 702 kWp - provoz 2007
120
výroba MWh
100
80
60
40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
Ostrožská Lhota I. Etapa SLE 702 kWp - provoz 2008
120
výroba MWh
100
80
60
40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
The first block photovoltaic power station building-up in Ostrozska Lhota was financed by
HiTechMedia Systems, s.r.o. company from Uherske Hradiste which thus completed their already
third investment solar project which will doubtlessly contribute to eliminating air pollution and our
planet’s recovery.
Investment costs that were released for realization of this remarkable project, after increase of the
installed power capacity from originally proposed 600 kWp up to 702 kWp in the end, climbed as
high as below one hundred million Czech crowns. Larger part of the project investment was remitted
from a long-term loan provided by Commercial Bank while the remaining little part the investor
reimbursed from their own financial sources. A grant by OPPP (Operational Program Renewable
Resources) contributed significantly to even better economy of the entire photovoltaic project.
- end -
VERSIONE ITALIANA
Parco fotovoltaico ad Ostrozska Lhota ha
prodotto 711 MWh nel primo anno d’esercizio
Uherske Hradiste il 21 Agosto 2008
La prima parte del parco fotovoltaico della HiTechMedia Systems s.r.o. installata nel Comune di
Ostrozska Lhota (Rep. Cèca) compie il suo primo anno d’esercizio. Di recente, a Maggio 2008, è
stata messa in esercizio anche sua seconda parte quindi si tratta del parco fotovoltaico più grande
dell’Europa centrale della potenza installata totale superiore ai 1,6 MWp. La produzione annua del
suddetto parco dovrebbe arrivare ai 1 600 MWh dell’energia elettrica.
Il primo anno d’esercizio del parco fotovoltaico è andato senza alcun problema. La tecnologia di alta
qualità, l’inverno mite e le ottime condizioni di irraggiamento solare hanno favorito la produzione
dell’energia elettrica. Da Agosto 2007 a Luglio 2008 sono stati forniti nella rete distributiva i 711
MWh dell’energia elettrica.
Dati principali parco fotovoltaico – prima parte:
Potenza nominale
702 kWp
Ricavo energetico annuo
711 MWh
Risparmio gas carbonico
762 tonnellate annui
Ostrožská Lhota I. Etapa SLE 702 kWp - provoz 2007
120
výroba MWh
100
80
60
40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
CONTACTS
Ostrožská Lhota I. Etapa SLE 702 kWp - provoz 2008
120
výroba MWh
100
Project Manager
Vítězslav Jančík
[email protected]
Communication Manager
Kateřina Mléčková Vašátová
[email protected]
80
60
40
Media / Exp. – Imp. Section
David Vašát
[email protected]
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
Il parco fotovoltaico ad Ostrozska Lhota è stato realizzato dalla HiTechMedia Systems, s.r.o. di
Uherske Hradiste ed è già stato il suo terzo progetto d’investimento compiuto che per di più
contribuisce al risanamento di nostro pianeta.
Italian Market Deputy
Radim Lichý
[email protected]
Address
HiTechSolar s.r.o.
Stojanova 508
686 01 Uh. Hradiště
Le spese d’investimento del progetto, ampliato dagli iniziali 600 kWp ai finali 702 kWp, sono salite ai
100 milioni di corone cèche (cca 3.500.000,00 EUR). La maggior parte dell’investimento è stata
coperta dal mutuo erogato dalla “Komercni banka”, il resto è stato finanziato dalle risorse proprie
dell’investitore. L’incentivo di OPPP del programa di sostegno “Le fonti delle energie rinnovabili” ha
prestato un grande aiuto al lato economico di questo unico progetto.
Czech Republic
Tel.: +420 572 554 222
Fax: +420 572 552 937
Mobile: +420 608 448 324
Email: [email protected]
- fine -
Fotografie s vysokým rozlišením pouze pro publikační účely v mediích jsou k dispozici na stránkách HiTechSolar s.r.o.: www.hitechsolar.cz/media
High resolution photography for editorial use only by the media is available from the HiTechSolar s.r.o. website: www.hitechsolar.cz/media
Per la pubblicazione sui media ci sono disponibili le foto nel formato più grande sul web della HiTechSolar s.r.o.: www.hitechsolar.cz/media

Podobné dokumenty

12 HiTechSolar Press Release Solární elektrárna v Ostrožské Lhotě

12 HiTechSolar Press Release Solární elektrárna v Ostrožské Lhotě [email protected] Address HiTechMedia Systems, s.r.o. Stojanova 508 686 01 Uh. Hradiště Czech Republic Tel.: +420 572 554 222 Fax: +420 572 552 937 Mobile: +420 608 448 324 Mobile: +420 736 250 650 ...

Více

11 HiTechSolar Press Release DRAFT

11 HiTechSolar Press Release DRAFT energie,“ prozradil projekt manažer elektrárny v Ostrožské Lhotě Vítězslav Jančík. Tato jedinečná stavba vyrostla v průmyslové zóně u obce Ostrožská Lhota na Zlínsku za aktivního přispění představi...

Více