1 Prosím, vložte vizitku

Komentáře

Transkript

1 Prosím, vložte vizitku
Prosím, vložte vizitku
FDE G cz
Prodej: v Evropě,
cena za výtisk: 2,50 €
1
Strana
Obsah
3 Všichni ti, kdo si mysleli, že „krize“ je zažehnána,
Experti
se diví, že na všech stranách ekonomického
se
systému se ke krizi schyluje...
Editorial Artuse Feista
diví!
4 Vyhřívaná podlaha MB zajišťuje tepelný komfort, jak Referenční objekt
v prostoru „přednádraží“, tak i na proskleném nádraží
Nádraží
Straßburg
Článek šéfredaktora Thomase Marra.
Straßburg
8 Kolem bývalé fary v Remagenu za kostelem Friedens- Evangelické komunitní
kirche vzniklo Evangelické komunitní centrum Remagen.
centrum Remagen topí
Díky půlkulaté přístavbě komunitní haly se nabídka prostor centra zdvojnásobila.
MULTIBETONem
Instalace
podlahového topení
MULTIBETON
10 Podlahové topení MULTIBETON bylo instalováno
firmou Krahe z Remagenu. Pro šéfa firmy Alexandra Krahe
to znamenalo takříkajíc domácí zápas.
Článek šéfredaktora Thomase Marra.
11
Podlahová topení
od MULTIBETONu
v litém asfaltu
Z četných systémů podlahového vytápění s plastovými trubkami, jež se vyskytují na trhu, je systémová
trubka MB-Euro dosud jediná, která těmto vysokým
teplotám odolá.
14 Firma Dill Heizung Sanitär z Malchinu instalovala v čer- Suchý podlahový systém
venci 2013 první suchý podlahový systém MB-U v MecklenMB-U v Mecklenburskubursku-Předním Pomořansku. Stavebním projektem je rekonstrukce objektu ve venkovské oblasti. Článek Bernda Heinricha Předním Pomořansku
15 Rodina Scholerových započala s rekonstrukcí svého Další suchý systém MB-U
starého statku v Karlsteinu v roce 2008. Nyní bylo firmou
v Mecklenbursku- PředNature Energy instalováno podlahové vytápění
MULTIBETON.
ním Pomořansku
16 Každý z nás se jí obává: nouzové situace. Situace, kdy Není tu lékař?
se lidé dostanou do stavu nouze a jsou odkázáni na bezPrvní pomoc
prostřední pomoc bližních. Návod, jak se zachovat od Dr.
med. Henninga Jäschke
na stavbě
17 Podlahové vytápění MULTIBETON v sakrálních stav- Podlahové vytápění MB
bách má dlouholetou tradici. Zejména MULTIBETON LTD
pro evangelický kostel v
ve Velké Británii má v tomto oboru hodně zkušeností.
Článek Karstena Großmanna
Grünheide
19 „My – odborné firmy v oboru vytápění a klimatizací, Architekt
jak se k tomu postavíme?“
stojí
Komentář Artuse Feista
v centru dění
23 Investice do energeticky efektivních resp. obnovi- Vaše
telných topných systémů se díky uspořeným nákladům na
znaky
vytápění a ohřev TUV amortizují již po několika málo letech.
kvality
2
Editorial
Experti se diví!
1.)
V osobní ani obchodní sféře
nenechávejte v oběhu více peněz, než je potřeba.
2.)
Soukromě investujte do věcí
a služeb trvalé hodnoty.
Příklad: rekonstrukce domu,
alternativní zdroje energie, nábytek, vůz, zdraví, vzdělání, také
vzácné kovy atd.
Artus Feist
3.)
V oblasti nemovitostí investujte jen s vysokým vlastním kapitálem – nebo s vysokým podílem vlastního výkonu.
Vyhněte se „mezičlánkům“, které vše jen prodražují. Věnujte
pozornost levným nájmům.
Udržujte přímý kontakt se stavbaři.
Všichni ti, kteří si mysleli, že „krize“ již pominula, jsou překvapeni, že ve všech zákoutích ekonomického systému stále přetrvává, ba co víc – objevují se obrovské problémy, které je
nutno řešit.
Mým úkolem tady není odsuzovat selhání politiky a špatné
hospodaření ve finančním sektoru. Tato zásadní otázka bude
jistě diskutována ještě jinde. K tomu by bylo potřeba více
místa, neboť se požaduje nejen kritika, nýbrž je férové a žádoucí podat i odpovídající odpovědi.
Spíše bych rád přispěl některými myšlenkami, jak bychom
měli co možná neškodně a lépe s úspěchem uchopit toto náročné téma.
Dozvěděli jsme se, že od roku 2008 nebyly podniknuty prakticky žádné účinné kroky, které by nás vysvobodily za spárů
nebezpečného počínání ve finančním sektoru. Jelikož před
sebou dál a dále valíme balvan dluhů – a to platí pro celou
Evropu – je zřejmé, že tištěný a bezhotovostní „kapitál“ musí
být v blízké budoucnosti konečně už splacen. To lze uskutečnit pouze prostřednictvím náhlého zhroucení měnového systému nebo rostoucím vývojem inflace. Krach měny je nepravděpodobný, neboť by se tím příliš poškodila mezinárodní ekonomika. Spíše se musíme připravit na skutečnosti týkající se
inflace.
Nevěřme politikům a finančním špičkám, že Euro je stabilní.
Vědomě se zde zamlčuje, že takzvaná stabilita se vztahuje
pouze na poměr eura vůči dolaru. Američané již léta peníze
tisknou nebo na trh přinášejí nekryté peníze a přesně to samé
děláme i my v Evropě. Jen tak funguje „stabilita“– s výsledkem – podíl „falešných peněz“ se celosvětově stále zvyšuje
a tím se inflace, tedy ztráta hodnoty peněz, stává citelnější.
© Eisenhans - Fotolia.com
Ověřme si to
sami. Se zavedením eura jsme
za jednu německou marku dostali jen polovinu eura, neboli:
za euro jsme
zaplatili dvojnásobek v německých markách.
A dnes stojí
téměř všechno
© fotomek - Fotolia.com
stejně, vyjádřeno absolutním číslem, jako tehdy za německé marky.
4.)
Ve firmě pracujte na tom, aby se všechno nářadí, vozidla
a obchodní vybavení pořizovalo a udržovalo v co nejlepším
stavu. Vzdělávejte dále sebe i své zaměstnance v oblasti moderních technologií. Stanovení nejdůležitějších produktů znamená zlepšení poradenství a prodejních úspěchů, snížení
skladovacích nákladů a minimalizace počtu reklamací – tedy
vyšší zisk. Toto vše potom vede k výsledku :
BÝT LEPŠÍ NEŽ KONKURENCE!
5.)
Nejlepší a zjevně nejlevnější zařízení je takové, které člověk
vlastní, když má dluhy. Samotným oddlužením se vydělá nejvíce peněz. Člověk je svobodnější a investuje tam, kde to
něco solidního přinese. Samozřejmě je nutno tuto možnost
dohodnout s věřitelem.
Argument : „ Dluhy ztrácejí vlivem inflace na hodnotě“ je
velmi lákavý, ALE musí se posuzovat nanejvýš kriticky, neboť
nikdo neví, jak se dluhy při novém zhodnocení peněz
„přizpůsobí“.
Milí čtenáři. Samozřejmě máte na toto téma svůj vlastní názor. Zde teď ale máte možnost své postoje kriticky nebo vlídně konfrontovat. Já, níže podepsaný prohlašuji, že se já
a firma MULTIBETON již několik desetiletí těchto pravidel
úspěšně držíme a nadále držet budeme.
Pro dnešek se loučím s přáním všeho nejlepšího pro Vás
osobně i pro Vaši firmu,
jako vždy,
Váš Artus Feist.
Už tento poznatek dokazuje, že zde byly zničeny nebo odtekly
kanálem miliardy z národního majetku, které nemají nic společného s národním hospodářstvím.
Skutečnost, že se nám v Německu nebo Rakousku ještě stále
relativně daří, spočívá v tom, že naše vydělané peníze co nejrychleji proměňujeme za zboží a služby. Tato přehnaná dynamika drží naši konjunkturu ještě částečně v chodu.
Lze také říci : „Lidé mají strach o peníze“ – a to oprávněně !
Máme zde co do činění s rychlou ekonomickou transformací,
která sice není z hlediska národního hospodářství zcela solidní, ale lepší způsob neexistuje. A to mě přivádí k následujícím
tipům :
3
Referenční objekt
Nádraží Strasburg/Francie
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Často jsou projekty partnerů MULTIBETONu natolik zajímavé
a pozoruhodné, že o nich v časopise „Přítel těch, kdo šetří
energií“ i po letech od dokončení s radostí a pýchou informujeme. Jedním z takovýchto projektů je i prosklená přístavba
Nádraží v roce 2006 , zdroj: Wikipedia/Jürgen Götzke (fotograf)
Claude Ernewein, šéf firmy Ernewein & Cie, mi vyprávěl takřka neuvěřitelný příběh o své práci na této budově, který bych
vám, vážení čtenáři, rád zprostředkoval.
Podle projektu existoval také v tomto případě termín dostavby. Podle toho se orientovalo také francouzské Ministerstvo
dopravy a ve svém plánovacím kalendáři stanovilo pevné
datum pro slavnostní otevření. Tím se stal tento fixní termín
Dnes vypadá futuristicky, nádraží z roku 1883, Foto: Ralf Pätzold, Berlin
nádraží Strasburg ve Francii. Podlahové vytápění projektoval
MULTIBETON-FRANCE a realizoval partnerský závod
MULTIBETONu Ernewein & Cie ze Soufflenheimu ve Francii.
Jako obří kukla zastřešuje nová skleněná přístavba historickou nádražní budovou. Ve spolupráci s projekční kanceláří
RFR navrhl architekt farncouzské železnice Jean-Marie Duthilleul skleněnou halu, která se na délce 120 metrů zdánlivě
vznáší nad stávající památkově chráněnou budovou. Obrovská, 25 metrů vysoká „zimní zahrada“ slouží jako vstupní
a spojovací hala k nástupištím a vlakům, k tramvajím, autobusům, stanovištím taxi a k metru v suterénu. (Text:
www.seele.com)
Stavba nosné konstrukce, zdroj: Wikipedia/Andreas Frankenhauser
(fotograf)
nepsaným zákonem pro všechny zúčastněné firmy. Později
to ovšem vypadalo, že termín nebude možné dodržet, když se
zjistilo, že za studena lisovaná vrstvená bezpečnostní skla
Nádražní budova po roce 1900, zdroj: GARE DE STRASBOURG, Les chantiers
en images...Welcome Byzance - foto : P. Bogner - E. Georges
Skleněná stavba je bezpochyby architektonickým a stavebním mistrovským dílem. Avšak architekti společnosti Seele
GmbH propůjčili nové stavbě s veškerou krásou také maximální účelnost a komfort: cestující a návštěvníci si díky podlahovému vytápění od MULTIBETONu mohou zvláště v zimě
dopřát „dobré klima“ pod vysokou prosklenou střechou. Tak
je historická budova chráněna a zároveň vzniknul pro lidi
nový příjemný prostor.
Vyhřívaná MB-podlaha zajišťuje tepelný komfort i v prostoru „přednádraží“,
zdroj: Wikipedia/Own work, travail personnel, autor: Poudou99
4
55
Obrázky: www.seele.com
nepasují přesně do hliníkových profilů. Nosná konstrukce se
při instalaci malinko deformovala. Naštěstí výrobce v Itálii
mohl skla přeformovat. To nicméně zapříčinilo obrovské
zpoždění stavebních prací, které bylo možné kompenzovat
pouze šikovným plánem změn. Na střeše a podlaze se muselo
pracovat současně. Jen tak mohla být zajištěna účast ministra
při slavnostním otevření. Ale jak to mělo fungovat? Zvenčí
i zevnitř nosné konstrukce bylo postaveno lešení. Když se
pracuje nahoře na lešení, nikdo se nesmí pohybovat dole.
Řešení bylo jednoduché: přes den práce na střeše, v noci na
podlaze. Nicméně vyvstal další problém: nosníky lešení stály
na základové desce. Rozhodlo se tedy, že se topné trubky,
potěr a dlažba položí kolem nosníků, které se později odřežou, a na tato místa se chybějící potěr spolu s dlažbou poté
doplní.
Exteriér dostává svou podobu souběžně s pracemi na budově
Pro Erneweinovy instalatéry to znamenalo:
noční směny až do konce. Instalovalo se osvětlení a noc co noc pokládala firma Ernewein &
Cie okruhy velkoplošného podlahového vytápění MULTIBETON. Betonáři a obkladači šlapali
topenářům na paty. Jen tak mohla být tato uni-
Práce na pokládce pokračují dobře. Časový plán se dodržuje.
Firma Ernewein přijela na noční směnu
kátní budova v termínu předána a za přítomnosti francouzského ministra dopravy slavnostně otevřena.
Cestující a návštěvníci se na nádraží Strasburg od té doby cítí
příjemně, i když je venku chladno. Pokud v budoucnu přijdou
horká léta, bude možné podlahovým systémem MULTIBETON
rovněž chladit. Obrovská plocha je pro to ideální.
Vlevo dole jsou vidět rozdělovače topných okruhů zapuštěné do podlahy
Začátek je hotov! A od teď se jede noc co noc! V pozadí přístroj pro pokládku
za tepla od MULTIBETON-FRANCE.
Pohled z lešení během noční směny
6
Obrázky z dění na stavbě nádraží Strasburg:
Obrázek nahoře: konstrukce pro instalaci skleněných tabulí před začátkem pokládky podlahového vytápění MULTIBETON
Obrázky uprostřed: díky možnosti rychlé pokládky podlahového topení MULTIBETON postupuje instalace kupředu mílovými kroky
Obrázky dole: pohled z výšky na kostrukci před instalací skla
77
Referenční objekt
Evangelické komunitní centrum
Remagen topí MULTIBETONem
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Kolem bývalé fary v Remagenu za kostelem Friedenskirche
vzniklo Evangelické komunitní centrum Remagen. Díky
půlkulaté přístavbě komunitní haly se nabídka prostor centra
zdvojnásobila. Na ploše okolo 700 m² byly pod jednou střechou sdruženy služební místnosti pro faráře i zaměstnance.
Také organizace Práce mladistvých, skautský oddíl, obecní
knihovna a Fairtrade-obchod mají v budově své místo. Je zde
dokonce i pár skladovacích a odkládacích místností.
Stavba za 1,4 milionů eur je financována z rezerv, které si
Obecní sál v zimě: podlahové vytápění MULTIBETON funguje a v interiéru lze
dále pracovat i navzdory kruté zimě.
Architekt Udo Heimermann, stavitel: farářka Lisa Reuter, Dipl.-Ing. Ingo
Schäuble jako projektant zásobovacích technologií a pan Timm jako správce
církevních financí při jednání o stavbě
Evangelická církevní obec Remagen-Sinzig vytvořila
v průběhu let, z výnosů z prodeje centra Martin-LutherZentrum Kripp a z příspěvků a půjček církevního okrsku Kirchenkreis Koblenz. Kromě toho církev počítá s příjmy z prodeje svého dosavadního
Společenského domu
v ulici Marktstraße
v
Remagenu.
Původně
plánované náklady na
výstavbu ve výši
1,2 milionů eur se
ovšem
ještě
o 200.000 eur navýšily. Evangelický
církevní
okrsek
Kirchenkreis
Koblenz
nicméně
umožnil Evangelické církevní obci
Remagen-Sinzig
rozšíření
finančního rámce.
To ovšem znamená, že také obec
musela zvýšit svou
Friedenskirche Remagen zahalen do zimního hávu
spoluúčast. Obec
dokázala obstarat část požadované sumy díky prodeji
„stavebních kamenů“ – hliněných kamenů s vyraženým obrazem kostela Friedenskirche, vyrobených v Maria Laach.
Projektové podklady přístavby od Christiana Freitaga (MULTIBETON) a kancelář
Büro für organisches Bauen Dipl.-Ing. Udo Heimermann, architekt,
Im Auelsgarten 4, 53474 Bad Neuenahr - Ahrweiler, Tel. 02641/7254,
Fax. 02641/7269, [email protected], www.heimermann.de
Stará fara zabírá
celkovou plochu 400
metrů čtverečních,
s přístavbou obecního sálu k tomu
přibyde dalších 300
čtverečních metrů –
k dispozici pak bude
550 metrů čtverečních čisté užitné
Zde také svépomocí: členové obce při svačině
plochy v budově
během úklidové akce.
a zahrada fary. ČlenoObrázek: Helene Schäuble
vé v pracovních skupinách zvažují první návrhy. Knihovna se oproti předchozí
zvětšila o 20 metrů čtverečních. S přechodem do nového
centra se zde bude konat také dětská bohoslužba zároveň
s pravidelnou bohoslužbou v kostele Friedenskirche.
8
Obrázky Evangelického komunitního centra Remagen:
Obrázek nahoře: pohled na město Remagen z ptačí perspektivy. Světlá půlkruhová střecha uprostřed obrázku (šipka) značí sídlo komunitního centra.
Obrázky uprostřed: pohled na obecní sál z bývalé farní zahrady a z parkoviště vedlekostela Friedenskirche
Obrázek dole: nový obecní sál s podlahovým topením MULTIBETON ukrytým pod parketami. Pocit z prostoru nic nenarušuje.
99
Instalace podlahového
vytápění MULTIBETON
Podlahové topení MULTIBETON bylo instalováno firmou Krahe z Remagenu. Pro šéfa firmy Alexandra Krahe to znamenalo takříkajíc
domácí zápas. Sídlo jeho firmy je od komunitního centra co by kamenem dohodil. Krahe je
Remagenskou první volbou, pokud jde o vytápění a sanitu. Kvalita byla i pro technika Dipl.Ing. Ingo Schäuble projektujícího inženýrské
sítě na prvním místě, tudíž byla jako provádějící firma vybrána právě Krahe. U Alexandra
Krahe nepřicházel v úvahu výběr jiného systému: „Sem přijde pouze MULTIBETON!“.
Christian Freitag byl u MULTIBETONu pověřeným technikem pro projektování podlahového vytápění.
Pokládka MULTIBETON za tepla garantuje volné uložení trubek bez napětí
ruhy jsou u MULTIBETONu díky pokládce za tepla automaticky naplněny, odvzdušněmy a odzkoušeny. Po nanesení potěru se zde firma Krahe nemusela znovu vracet k plnění a odvzdušňování. Čas ušetřený skrze důmyslnou techniku pokládky znamená pro stavebníka ušetřené peníze a díky šetrné
pokládce za tepla má podlahové topení MULTIBETON tak
dlouhou životnost, jako celá stavba.
V úzké spolupráci s odborným poradcem MULTIBETONu Viktorem Petkau, Ingo Schäublem a Alexandrem Krahe nastavil
svým projektem laťku vysoko. Konečně, půlkruhový obecní
sál se svými četnými okny měl disponovat zrovna takovými
vlastnostmi, jimiž se vyznačuje MULTIBETON: obstarat tepelný komfort a zároveň zůstat neviditelným, nenarušovat atmosféru velkorysého prostoru a přesto umožnit plné a neomezené využití. A to vše s co nejnižší spotřebou energie!
Úspornost, další velkou výhodu našeho
podlahového vytápění MULTIBETON,
evangelická církevní obec Kirchgemeinde
Remagen Sinzig ocení již v následující
topné sezóně:
Tepelný komfort nemusí být drahý.
Nadšení partneři MULTIBETONu, jako firma Krahe, pečují o spokojené zákazníky
Šéf firmy Alexander Krahe se nedá odradit od vlastní
režie na stavbě.
Firma Krahe spolu s odborným poradcem
MULTIBETONu Viktorem Petkau proměnila
komplexní instalační plán ve skutečnost.
Díky unikátnímu způsobu pokládky MULTIBETON za tepla systémová trubka MULTIBETON 17 stává prožnou a bylo možné ji položit do četných oblouků. Trubka přitom zůstává absolutně bez napětí a kroucení, nemusí
se přichytávat sponkami a perfektně leží na
neporušené fólii. Při tomto způsobu pokládky, jako „části dortu“, se příchytná lišta MULTIBETON ukázala jako obzvláště užitečná.,
I přes probíhající zaškolování zaměstnanců
firmy Krahe odborným poradcem MULTIBETONu Viktorem Pettkau tak mohla proběhnout pokládka v rekordním čase. Topné ok- Perfektně položená systémová trubka MULTIBETON 17 – pokládka potěru může začít
10
Podlahová vytápění
v litém asfaltu
(„tekutý“), tzn. nemusí se zahušťovat.
Ve 20. letech minulého století
vzniklo v Německu několik experimentálních tras, kde byly testovány
různé povrchy jak kámen, beton, tér
a různé druhy asfaltu, tedy na
Wahnbachtalstraße mezitím zaplavené přehradou Wahnbachtalsperre v blízkosti závodu MULTIBETON. Christoph Kämper
Získané poznatky, rychlejší montáž
díky novým stavebním strojům, klesající cena materiálu
a rostoucí mzdy se postaraly o to, že po druhé světové válce
se asfaltové cesty staly standardem a ty betonové a dlážděné i na venkově pomalu mizely.
Článek Christopha Kämpera
Asfalt má ve stavebnictví dlouhou tradici: již v době dávno
minulé, kolem roku 700 př. n. l., se asfalt používal při výstavbě cest, ovšem zprvu jako maltové lůžko pro dlažbu. Teprve
v 19. Století zaznamenala asfaltovací technika rozvoj. 1838
byla v Německu vyasfaltována
první
cesta: Jungfernstieg
v Hamburku.
1841 pak byl vynalezen litý asfalt. Jedná
se o asfalt se zvláště
vysokým
podílem
živice (jak přírodní,
tak i vakuovou destilací z ropy získaná
elasto-viskózní směs
různých organických
látek) a zrnek horniny o frakci max.
0,063
milimetrů
(takzvané „plnivo“).
Skládá se z hrubé
a jemné horninové
drti,
horninové
moučky a živice, je- Instalace vytápění venkovní plochy MB
jichž poměr je zvolen
tak, aby dutiny ve směsi horninové drti byly zcela zaplněny
živicí a ještě jí vznikl nepatrný nadbytek. Tím se, na rozdíl od
jiných druhů asfaltu, zpracovává do samonivelační podoby
Již v 80. letech minulého století byly do litého asfaltu položeny první systémy MULTIBETON. Prvními vlaštovkami se stalo
vytápění venkovních ploch u vjezdů do garáží, které měly být
v zimě udržovány bez sněhu a ledu, zvláště u hotelových
zařízení např. v Rakousku, poté se přidaly další oblasti: od
přednádraží ve Švýcarsku přes mosty pro pěší ve francouzských Alpách až po činžovní domy v celé Evropě, od příjezdové cesty konzervárny v pohoří Centrální Masív přes odstavnou plochu velkého výrobce zemědělské techniky až po sanitární budovu jednoho kempingu.
Vytápění exteriérů je ovšem pořád ještě výjimkou z důvodu
Konstrukce asfaltu: návrh konstrukce pro
vytápění venkovní plochy v litém asfaltu
1 Systémová trubka MB-Euro 17
2 Ocelová příchytná lišta MB 17
3 Dělící vrstva
4 Zátěžová štěrková vrstva
5 Dělící vrstva
6 Spodní vrstva
7 Horký asfalt 70-90 mm
Vytápění chodníku a parkoviště, 1985, Partner MB Kainrath v Jenbachu,
Rakousko
vysoké spotřeby energie. V interiérech naproti tomu je topného systému zapotřebí prakticky vždy, tudíž s rostoucím
využíváním litého asfaltu ve vnitřních prostorách stoupá také
poptávka po podlahovém vytápění v kombinaci s litým asfaltem. Podle normy DIN 18560-2 „Podlahové potěry a vytápění schopné potěry na izolačních vrstvách (plovoucí potěry)“
je u topných potěrů u pozemních a průmyslových staveb
předepsán litý asfalt tvrdosti GE 10 (budoucí ICH 10) v minimální tloušťce 3,5 cm a s překrytím topných prvků 1,5 cm.
11
Na potěry z litého asfaltu lze položit jakoukoliv podlahovou
krytinu. V průmyslových závodech se asfaltové potěry používají obvykle přímo, tzn. bez dalších podlahových krytin. Také
v obytných a administrativních budovách se potěrů z litého
asfaltu využívá stále častěji – většinou však v barevném nebo
broušeném provedení. Broušený litý asfalt může působit
jako tradiční teraco, pokud se vzniklé póry zahladí a výbrus
je dostatečně jemný. Proti použití litého asfaltu jako brouše-
Nízká konstrukční výška je možná také v exteriéru
samotný litý asfalt zároveň paro- i vodotěsný, teplná odolnost je samozřejmým předpokladem pro použití. Prověřeny
jsou izolace ze skelné vaty, z materiálů podobných vlastností
jako má litý asfalt: vodotěsný, pevný v tlaku , parotěsný
a ekologický.
Soukromá cesta Pökelei „Les Montagnards“ v Saint Maurice de Lignon/
Francie, instalováno 1999 partnerem MB SABY, vytápěno odpadním teplem
chladících zařízení Pökelei
Podlahová topení MULTIBETON v litém asfaltu jsou zajímavou alternativou.
né podlahy mluví pouze jeho nízká odolnost vůči olejům,
tukům a rozpoštědlům, které se ovšem v běžně používaných
místnostech nevyskytují.
Kontaktujte nás: +49 22 41 25 20 00.
Vzhledem k tomu, že teplota asfaltu se při pokládce pohybuje okolo 200 °C, je materiál trubek podlahového topení vystaven speciálním nárokům. Z četných systémů podlahového
vytápění s plastovými trubkami, jež se vyskytují na trhu, je
systémová trubka MB-Euro dosud jediná, která těmto vysokým teplotám odolá. Teplotní odolnost se také ve firemní
laboratoři MULTIBETONu dle EN 743 pravidelně testuje: při
takzvané zkoušce skladování v teple se vzorky umístí na dvě
hodiny do trouby předehřáté na 150 °C +/- 1 ° a následně se
testuje jejich tvarová stálost a smršťování. Již při těchto – pro
litý asfalt – relativně nízkých teplotách vycházejí trubky MULTIBETON z testu jako osamělý vítěz.
Oproti vysokým nárokům stojí celá řada výhod, které může
vykazovat litý asfalt ve spojení s podlahovým topením:
Vjezd do garáže, 2005, instalováno partnerem MB Hopf Ges.m.b.H. & Co. KG
z Knittelfeldu, Rakousko
Neexistují zde žádné vzduchové kapsy ani póry, teplo se tedy
může šířit bez překážek. Nízká konstrukční výška od cca
35 mm zajistí rychlé prohřátí podlahy. V bytové výstavbě
nepřináší litý asfalt do stavby žádnou vlhkost, nýbrž díky vysoké pokládkové teplotě dokonce pomáhá při vysoušení. Ani
možné difuzi vodních par nedává litý asfaltový potěr téměř
žádnou šanci. Litý asfalt vykazuje vysoký vnitřní útlum a je
tudíž doatečnou kročejovou izolací. Zvláště důležitý je rovněž
časový faktor: již po dvou hodinách chlazení je litá asfaltová
podlaha pochůzí a lze na ni položit jakoukoliv podlahovou
krytinu. Výpary, kterých se právě v bytové výstavbě lidé často obávají, zde nejsou, pouze při použití téru – ten se proto
v Německu již od roku 1984 nesmí vůbec používat ani při
stavbě silnic. Litý asfalt je ale považován za šetrný k životnímu prostředí a je plně recyklovatelný.
Sanitární budova kempu Gross Quassow, 2005, instalovala Fa. Reinhard
Schneider z Neubrandenburgu, Německo
Jako izolační materiál se doporučuje takový, který je jako
12
Přednádraží ve Švýcarsku: led a sníh nemají na vytápěném parkovišti žádnou
šanci
Aktuální reklama z časopisu „gussasphaltMAGAZIN“, www.gussasphalt.de
John Deere v Mannheimu, Německo, 2011, instalováno firmou
Diringer & Scheidel
Vytápěný most pro pěší při sněžení: bezpečí pro uživatele
Nolte-Küchen, 2012, instalovala Fa. Busch GmbH & Co. KG v Bünde,
Německo
Rodinný dům v Oberursel 2007, instalovalaFa. Pfeiffer z Bad Vilbel
13
Suchý podlahový systém MB-U
v Mecklenbursku-Předním
Pomořansku
Článek Bernda Heinricha
Firma Dill Heizung Sanitär z Malchinu instalovala v červenci
2013 první suchý podlahový systém MB-U v Mecklenbursku-
Pan Wendt při pokládce prefabrikovaných roznášecích desek
Rozdělovač MULTIBETON z ušlechtilé oceli, zde ještě s napojením na pokládkový přístroj
Předním Pomořansku. Stavebním projektem je rekonstrukce
objektu ve venkovské oblasti. Stávající budova byla rozdělena na jednu hlavní obytnou část a dva prázdninové apartmány. V celém přízemí bylo položeno podlahové topení MULTIBETON v provedení MB-potěrový systém se systémovou
trubkou MB-Euro 17. Podkroví dostalo z důvodů statiky lehký
systém z nabídky MULTIBETONu: suchý podlahový systém
MB-U. Jako krycí deska byly použity sádrovláknité potěrové
panely Fermacell 2E22. Systém MB-U byl instalován na OSBdesce.
MULTIBETON provedl na přání firmy Dill zaškolení do nového
systému. Odborný poradce MULTIBETONu René Wudtke
ukázal montérům firmy Dill, jak lze tento nový systém rychle
a precizně instalovat. Na mé pozvání poradce MULTIBETON
se tohoto školení zúčastnili také zaměstnanci firmy Nature
Staré hrázdění zvenčí...
Roznášecí desky jsou kompletně položeny. Nyní lze pokládat krycí desku a
podlahovou krytinu: lehké, rychlé a čisté.
Energy z Penkunu. Zvědavě sledovali přímo na stavbě, jak se
má pokládat systém MB-U, neboť měli před sebou vlastní
zakázku na instalaci tohoto systému, který byl mezitím
úspěšně dokončen.
Pan Wendt, majitel firmy Nature Energy a jeho spolupracovník se shodli, že v oblasti rekonstrukcí je po tomto systému
velká poptávka.
Suchý systém MB-U přdstavuje svou hmotností 5 kg/m² skutečně lehkou váhu a má rovněž velmi příznivou cenu.
...nejmodernější topná technologie uvnitř: suchý podlahový systém MB-U s krycími deskami Amroc
14
Další suchý systém MB-U
v Mecklenbursku-Předním
Pomořansku
Článek Bernda Heinricha
Rodina Scholerových započala v roce 2008 s rekonstrukcí
svého starého statku v Karlsteinu. V přízemí bylo firmou Nature Energy na ploše 152 m² instalováno podlahové vytápění
MULTIBETON ve variantě MB-potěrový systém se systémovou trubkou MB-Euro 17. Jako zdroj tepla sloužilo již tehdy
tepelné čerpadlo a solární kolektory na střeše. Celý topný
systém nese značku „Vytápění bez ohně“ (viz také předminulé číslo magazínu FDE_E), takříkajíc „ochrannou známku“
firmy Nature Energy z Penkunu a obchodní myšlenku zakladatele firmy Karl-Heinze Wendta. Pro pozdější půdní vestavbu byly již v roce 2008 provedeny všechny přívody.
Léto 2013: konečně může v domě Scholerových začít rekonstrukce podkroví. Ze statických důvodů se musel použít velmi
lehký systém podlahového topení. Rodina Scholerových se
na svých 130 m² rozhodla instalovat suchý podlahový systém
MB-U od MULTIBETONu s krycí deskou firmy Amroc. Jako
odborná prováděcí firma byla opět zvolena Nature Energy.
Sám majitel firmy Karl-Heinz Wendt přiložil ruku k dílu a byl
mnou, odborným poradcem MB, zaškolen a podporován
v aktivitě.
Obrázky Dipl.-Ing. Lothara Scholera z pokládky podlahového vytápění
MULTIBETON z roku 2008: pokládka trubek a nanášení potěru
U nerovných podkladů, jako se často stává při rekonstrukcích starých staveb,
potěrový systém MB sám o sobě zajistí stejnoměrně rovný povrch jako
základ pro rozmanité podlahové krytiny
Stavebník Dipl-Ing. Lothar Scholer: „K Multibetonu jsem se dostal přes specializovaný obchod s vytápěním a sanitou, resp.
přes řemeslníky. V mém případě to byla firma Nature Energy GmbH (dříve Fa. Wendt & Mörke) z Penkunu. Zařízení funguje od své instalace v roce 2008 bez problémů a já, kdybych se měl znovu rozhodnout, bych opět zvolil stejnou technologii.
Rovnoměrná teplota v místnosti bez ohledu na venkovní teplotu a to vše za bezkonkurenční cenu.“
Silné argumenty pro “Vytápění bez ohně”, které
se u projektu rodiny Scholerových díky kombinaci podlahového vytápění MULTIBETON
+ tepelné čerpadlo
+ solární ohřev TUV
+ solární elektřina pro domovní techniku
plně projevily:
3. Kvalita
„MULTIBETON poskytuje 30-letou záruku na materiál!“
„Bezúdržbový a s dlouhou životností!“
„Příjemné a zdravé klima v místnosti!“
4. Hospodárnost aus einer Hand
„Budova, podlahové vytápění a chlazení MULTIBETON,
tepelné čerpadlo a zdroj tepla jsou již při přípravě projektu
navzájem optimálně vyladěny!“
1. Záruka nezávislosti:
5. Udržitelnost
„Růst cen energií – to už se mě téměř netýká, jsem
nezávislý!“
„Primární spotřeba energie klesla na minimum!“
6. Výhody pro stavebníky, obzvláště pronajímatele
„žádný oheň v domě – žádné dodávky paliva a už žádný
kominík!“
„Vedlejší náklady způsobené vytápěním jsou minimální,
tak může pronajímatel docílit vyššího výnosu z nájmů.“
2. Náklady
6. Výhody pro nájemníky/obyvatele
„Existují dotace!“
„Energie z okolní přírody je zdarma!“
„Žádná rušivá topná tělesa, zdravé a příjemné klima v místnosti.“
„Rostoucí ceny elektřiny se na nákladech na topení
odrážejí jen maximálně z 1/4, neboť minimálně 3/4 energie pochází z okolní přírody!“
„Nízké a stabilní vedlejší náklady spojené s žitým pocitem
nezávislosti na trhu s energií!“
„Vědomí, že díky udržitelnosti dělám maximum pro životní
prostředí – další dobrý pocit!“
„Úspora pořizovacích nákladů díky optimálnímu vyladění
topenářem založeném na spolehlivých údajích od
MULTIBETONu!“
15
Příspěvek hosta
Tísňová situace na
stavbě
Mějte přehled! Vyzvěte
okolo stojící, aby Vám pomohli, pokud je to nutné
i energickým zvoláním:
“Pojďte sem, pomozte
mi!“ Pokud se na Vaši výzvu nepřihlásí žádná kompetentní osoba (např. lékař,
hasič,
zdravotní
sestra/ošetřovatel, policista apod.), chopte se velení
Vy! Rozdělte úkoly: zajištění místa nehody, volání na
tísňovou linku, první pomoc zraněnému/zraněným
atd..
Všeobecné lékařství | Urgentní lékařství
Sportovní lékařství | Chiropraxe | Akupunktura
Lékařská odbornost v oboru letectví
Lékařská odbornost v oboru potapěčství
Očkování proti žluté zimnici
-
Na neprodlené volání záchranné služby se v nouzové situaci bohužel často zapomíná.
-
Zvláště v případech, kdy jste na místě sami, lze volání tísňové
linky odložit pouze po dobu neodkladných opatření, která
zabrání dalším poškozením. Čím dříve je záchranná služba
upozorněna, tím rychleji se dostane na místo. Použijte svůj
mobilní telefon nebo tísňovým hovorem cíleně pověřte určitou osobu!
Každý se ho obává: případu nouze. Situace, kdy se lidé dostanou do stavu tísně a jsou odkázáni na bezprostřední pomoc
bližních. Nehody se zpravidla stávají z důvodu nedbalosti,
neopatrnosti a pod. Zatímco úraz ve své domácnosti lze považovat za osobní smůlu, úraz nebo nehoda na pracovišti s sebou přináší navíc další, dokonce – kromě zdravotních – často
i právní důsledky. Nejen proto jsou jsou v naší zemi předpisy
o bezpečnosti práce tak přísné.
Záchranný systém v Německu je propracovaný a jeden z nejefektivnějších na světě. Raději jednou zavolat zbytečně, než
jedinkrát pozdě. Neváhejte! Zde neplatí pořekadlo, že čas
jsou peníze, ale mnohem víc: možná i život.
Naštěstí tato pravidla a předpisy týkající se bezpečnosti práce
a bezpečnostní systémy moderních nástrojů a strojů v posledních letech snížily počty nehod na pracovišti/stavbě na poměrně nízkou úroveň. Nicméně, proti nehodám a následným
nebo jinak způsobeným nouzovým situacím nejsme nikdy
zcela imunní. „Nečekaně přicházejí (bohužel!) příliš často“
říká staré německé přísloví.
Pomocí jednotného evropského čísla tísňové linky
112 se dovoláte na příslušný regionální dispečink
integrovaného záchranného systému.
Nahlaste tyto údaje:
Kde
se to stalo?
Co
se stalo?
Kolik
je zraněných/nemocných?
Jaká
jsou zranění/onemocnění? (pokud jsou
vůbec patrná)
Čekejte
na doplňující otázky. Nikdy nezavěšujte
jako první!
Proto mám obzvláštní zájem na tom, nasměrovat Vaši pozornost na problém TÍSNĚ. Pokud se budete držet jen několika
málo bodů, pak budete ve stavu nouze, který se Vám doufám
vyhne, určitě jednat správně.
Nejdříve to nejdůležitější: Pokud se Vy sami nebo jiná osoba
ocitnete v nouzové situaci, zachovejte klid! Nikomu nepomůže, když bezhlavě propadnete chaosu nebo panice. Prozatím
je vedlejší, zda máte nebo nemáte nějaké lékařské znalosti.
Nikdo nečeká od laika odbornou lékařskou znalost. Často to
pro prvotní účelná opatření ani není nutné. Dokonce ani vyškolený záchranář – kdyby se zde zcela náhodou vyskytl – by
bez dostupného nouzového vybavení nemohl dělat o moc víc
než děláte Vy. Spolehněte se prostě na svůj zdravý rozum.
Váš instinkt Vám poradí správně.
Zkušení pracovníci dispečinku pak rozhodnou, jaké záchranné prostředky jsou potřeba, kontaktují další složky záchranného systému a převezmou koordinaci celé operace. Vědomí, že odborná pomoc je již na cestě, Vám částečně uleví od
b a pomůže jednat správně.
A ještě jedna důležitá informace pro Vás: Nestrkejte hlavu do
písku ze strachu, že něco uděláte špatně. Z právního hlediska
nenesete odpovědnost za případnou omylem učiněnou chybu při poskytování první pomoci. Počítá se snaha a vůle pomoci.
Platí zde: Nepřihlížejte, jednejte! Je Vaší občanskou povinností pomoci lidem v nouzi! Ale: Jednejte tak, abyste neohrozili
sama sebe! Osobní bezpečnost je prvořadá! Člověku v nouzi
nepomůžete, pokud navíc ohrozíte sami sebe! První letmý
pohled byste proto neměli věnovat zraněné osobě, nýbrž
celkové situaci na místě nehody.
Přeji Vám, abyste byli ušetřeni případů nouze. A pokud by
k nim někdy došlo, jsem si jist, že budete jednat správně
a situaci zvládnete.
Zeptejte se sami sebe: Může z této situace pro Vás nebo zraněného vyplývat další bezprostřední nebezpečí? Může být
toto nebezpečí eliminováno (např. přerušením dodávky
elektřiny v případě nehody elektrickým proudem nebo strojem, zajištěním stěn výkopu v případě zavalení, ochrana před
plameny v případě požáru atd.)?
A o to jde. Na shledanou příště a …dávejte na sebe pozor!
Váš
Dr. med. Henning Jäschke
16
Podlahové vytápění MULTIBETON
pro evangelický kostel
“Zum guten Hirten”
v Grünheide (Mark)
Článek Karstena Großmanna
Podlahové vytápění MULTIBETON v sakrálních stavbách má
dlouholetou tradici. Zejména MULTIBETON LTD ve Velké
Británii má v tomto oboru hodně zkušeností. Vysoké vnitřní
prostory a často chybějící izolace kladou na umění topenářů
vysoké nároky. Podlahové topení MULTIBETON je v našem
technickém oddělení pomocí našeho Softwaru MULTIPLANER přesně uzpůsobeno potřebám návštěvníků: teplo a příjemně je přesně tam, kde se zdržují lidé. Umožňuje to sálavé
teplo a velká topná plocha.
Evangelický kostel „Zum guten Hirten“ je novoromantickou stavbou z
pálených cihel postavenou v roce 1892 a je památkově chráněn
a to vše za doprovodu archeologů. Pak teprve bylo možné
začít s novou výstavbou: betonová deska, hydroizolace, tepelná izolace, podlahové topení a potěr. Po ukončení fáze
funkčního vytápění byly položeny nové čtvercové terakotové
desky.
Instalůaci podlahového vytápění MULTIBETON provedla firma TGA Heinemann GmbH & Co.KG ze Strausbergu. Odborný
poradce MULTIBETONu Karsten Großmann podpořil při pokládce montéry svou přítomností.
Torsten Jaß (vpravo), předseda Rady církevní obce a poradce André Eichelbaum na písčité podlaze kostela v Grünheide, Obrázek: MOZ
Tak se v roce 2012 rozhodla církevní obec Grünheide opatřit
podlahovým topením od MULTIBETONu svou 121 let starou
budovu z pálených cihel. Její členové vyvinuli značnou vlastní
iniciativu, aby ušetřili peníze. Svépomocí odstranili lavice
i cihlovou podlahu. Ukázalo se, že kostel byl postaven v pravém slova smyslu v Braniborském písku. Neobjevila se totiž
základová deska, ale jen dřevěné trámy, které sloužily jako
základ pro dlažbu. Písčitá půda musela být, podle místních
podmínek, až do hloubky 25 cm odstraněna - ručně, proseta
Odborný poradce MULTIBETONu Karsten Großmann režíruje pokládku
Hotové podlahové topení MULTIBETON – jako vždy neviditelné, příjemné
a úsporné!
Montér firmy TGA Heinemann GmbH & Co.KG s přístrojem pro pokládku za
tepla
17
Komentář
Architekt ve středu pozornosti „Jak se k tomu stavíme my – odborné
firmy z oboru vytápění a klimatizování?“
Komentář Artuse Feista
Jak to jen hezky zní: „... jménem a z pověření investora stavby...“ provádí stavební záměr architekt. Někteří investoři
staveb, kteří tímto způsobem realizovali svou stavbu, jsou
vděční architektovi za jeho profesionální práci.
Tento příspěvek by měl trochu blíže osvětlit obzvláště důležitou práci architekta a významnou pozici tohoto odborníka.
Jak to vlastně bylo dříve, asi před 100 lety? Tehdy také existovali architekti, ale bylo jich podstatně méně než dnes. Proč
asi? Tenkrát tu totiž byly především kvalifikované řemeslné
podniky kvůli jednoduché a robustní stavební technice,
Restaurace v Itálii
Moderní architekt a plánovač zohledňuje tyto výše uvedené
body ve svém celkovém plánování. Společně s firmou převádí toto plánování prostřednictvím svého kvalifikovaného
vedení stavby do praxe. Podle stavebního záměru, velikosti
a požadavků zadává architekt určité plánovací a kalkulační
práce samostatným inženýrům, pokud je nezaměstnává ve
vlastní firmě. Ať už všechno vypočítává sám, nebo části zadává specialistům:
Architekt stojí ve středu dění!
Architekt je duchovním otcem projektu a nese za něj odpovědnost.
A ruku na srdce: Autor nezná žádný stavební záměr, při kterém by po úplném dokončení ještě zbyly nevyužité peníze.
Naši čtenáři mají s největší pravděpodobností stejnou zkušenost. Právě proto by investoři staveb měli důvěřovat odborníkovi, specialistovi, který je k tomu dokonce určený, tedy
architektovi. Ať už je stavba více či méně náročná, pouze
tento odborník má na základě svého vzdělání a zkušeností
předpoklady a možnosti k tomu, aby splnil plánovací požadavky za dodržení finančního rámce.
Chesterská katedrála, sakrální stavba s podlahovým vytápěním
MULTIBETON UK LTD
která však byla příliš těžká a předimenzovaná. Tyto podniky,
většinou stavební firmy s nabídkou mnoha řemesel, měly
své vlastní inženýry nebo mistry.
My jako odborné firmy z topenářského oboru se nacházíme
takřka ve středu odvětví výstavby. Nás se dotýkají téměř
všechna řemesla. To pro architekta a pro nás znamená odbornou kompetentní spolupráci s důvěrou, už při plánování,
při nabídce a obzvláště pak při vedení stavby. Náš smluvní
Profese se označovala jako stavební mistr. Tito stavební mistři pak sami prováděli plánování a příslušné výpočty, často
podle tradovaných empirických hodnot, pro své stavební
záměry.
Dnes je to samozřejmě úplně jinak. Stavební technika se
změnila:
1. Existuje více závazných předpisů, které se musejí dodržovat.
2. Nároky na život a bydlení se změnily.
3. Stavební materiály se zdokonalily, rozměry seoptimalizovaly.
4. Mzdové náklady se v poměru k materiálovým nákladům
zvýšily.
5. Na výrobě se více podílí automatizace a strojová práce.
6. Estetika je ovlivněna moderními hodnotami.
7. Ústředním tématem se stává spotřeba energie.
Podlaha haly průmyslového podniku
18
partner, architekt, dokáže naši práci pozitivně ohodnotit,
když ji provádíme plynule a kooperativně.
Mimořádnou důležitost v našem řemesle zaujímá téma
„energie a topení“. Pro architekta toto téma představuje
Palác lidských práv ve Štrasburku
ný problém, některé by ale mohly přinejmenším přimět
k zamyšlení:
Vědí všichni objednavatelé, že...
... nejúspornější topení je možné vytvořit pouze s největší
možnou plochou, jako například s vytápěním MB
s modulačními postupy?
... volné a optimální architektonické uzpůsobení pro stavební objekt je možné teprve tehdy, když se ustoupí od topných
těles všeho druhu, tedy když je topení skryté?
... když topení, jako třeba vytápění MB, pracuje
Kancelářské centrum v Polsku
Vnitřní pohled do kancelářského centra
ještě větší výzvu. Od nás, odborných topenářských firem
a výrobců know-how a nízkoteplotních systémů se při tom
žádá, abychom dokázali v této moderní oblasti poradit. Pro
společnost MULTIBETON, průkopníka v oblasti podlahového a plošného vytápění, bylo a je povinností informovat
a poskytovat rady architektům a specializovaným podnikům
na základě nejnovějších poznatků.
Bydlení pro seniory v Německu
v bezprašném prostředí, ušetří se běžné náklady na obnovu,
které by jinak dříve vznikaly?
Z toho neustále vyplývají pokroky a zlepšení pro všechny
zúčastněné. Obzvláště uživatelé, objednavatelé, z toho profitují a umějí tyto kvality ocenit.
... topné plochy MB mohou být používány bez dalších vynaložených nákladů k chlazení prostoru?
Dovolte mi, abych zde uvedl několik příkladů otázek, jejichž
zodpovězení určitě pro mnoho čtenářů nepředstavuje žád-
... existuje vytápění MB, které překonává normy s ohledem
na kvalitu materiálů a které je tak bezpečné, že u něj od
roku 1970 nebylo ani jednou uplatněno pojištění odpovědnosti za vady výrobku?
Vila v Itálii
... každou stavební oblast, i za zvláštních, náročných
a mimořádných podmínek, je možné výborně a výhodně
vytápět topením MB?
Těchto několik málo otázek představuje jen výtažek
z mnoha pozitivních vlastností, které vyplývají z plánování
s vytápěním MB.
Autosalon v Rakousku
19
a ekologická hlediska. Protože je stále méně lidí, kteří pracují, a přitom musejí společně zaopatřovat stále početnější
skupinu „nepracujících“, musíme vést naše společnosti obzvláště ekonomicky. Co to znamená s ohledem na spolupráci s našimi smluvními partnery, architekty? Nejdříve by se
měly odborné firmy začít soustředit na menší počet specializovaných výrobků, např. špičkové systémy. Zde je předností
Filarmónica, edifício cultural com aquecimento por chão radiante com
MULTIBETON
Především architekt zde má vynikající možnosti realizovat
své vlastní úpravy. Připomeňme si, že jsou to přece architekti, kdo udávají převratné standardy a normy prostřednictvím své práce. Stačí když pohlédneme zpět do nedávné
minulosti a snadno rozpoznáme poválečná období, která se
odlišují svou formou, stylem a technikou. Krátce vzato,
ihned rozpoznáme válečná léta – léta bídy – princip
„množství před kvalitou“, v tehdejších poměrech oprávněný. Dnes ovšem musíme tyto stavby renovovat, což představuje náročnou výzvu.
Aquecimento por chão radiante MB numa piscina
výhodný nákup a levné skladování. Pouze díky výborné pověsti odborné firmy je možné nabízet architektům optimální
partnerství. Plánování, nabídka, provedení a vyúčtování
musejí být jednoduché, jasné a bez dodatečných překvapení.
My svou úlohu ze strany výrobce vůči architektům spatřujeme v tom, že...
... popisujeme optimální
při osobním jednání,
vlastnosti
a
vysvětlujeme
... vypracováváme nabídku jednoduchou, jasnou formou,
... zajišťujeme odborné firmy vyškolené pro MB, resp. zaškolujeme nové firmy,
... optimalizujeme výpočty tepelné zátěže a projektovaných
hodnot s různými možnostmi a na přání také plánujeme
s danou tepelnou zátěží,
... poskytujeme základní a speciální poradenství v oboru
nízkých teplot,
Casa de habitação na Eslovénia
V časech hospodářského boomu s relativně levnými mzdami
a materiály vzrostly stavební nároky. Vznikaly zde moderní
stavby, na kterých se architekti podíleli hlavní měrou. Téměř
... realizujeme vytápění pro všechny stavební oblasti, jako
bytovou výstavbu, exkluzivní stavby, obecní stavby, kostely,
sportovní stavby, komerční a průmyslové stavby, venkovní
plochy a renovované stavby na nejmodernější úrovni.
Průmysl a řemeslné živnosti mají, podle přesvědčení autora,
nejen možnost nabízet architektům prostřednictvím informací nejlepší a nejvýhodnější verzi pro stavební záměry, ale
v dnešní celkově napjaté situaci mají za úkol také ušlapávat
cestičku architektům od plánování až po dokončení, aby
mohli splňovat vysoké nároky s ohledem na formu, úpravy
a hospodárnost podle svých představ.
Casa de habitação unifamiliar em Wissen/Sieg, Alemanha
všechno bylo možné. Tvary, velikosti, estetika a také přehnaná technika jsou pro styl tohoto období charakteristické.
Architekti nám zadávají zakázky, na to bychom neměli
zapomínat!
V současnosti musíme zvažovat především ekonomická
20
Garance a jistota
u MULTIBETONu
a jemně drží systémové trubky na
svém místě.
MULTIBETON distribuuje pouze
prostřednictvím odborných topenářských podniků, nikoliv přes velkoobchod. Každý topenářský podnik, který pokládá MULTIBETON, je
naší firmou odborně vyškolen
a autorizován k instalaci systémů
MULTIBETON. Takže získáte kvalitu Christoph Kämper
nejen z hlediska materiálů, nýbrž
i při montáži podlahového topení, neboť instalatéři topenářské firmy jsou proškoleni.
Článek Christopha Kämpera
MULTIBETON nabízí kvalitu a energetickou účinnost „made in
Germany“: již více než 45 let se produkty a systémy MULTIBETON vyvíjejí a vyrábějí v Německu.
MULTIBETON nechává svou produkci i vyrobené produkty
několikrát ročně kontrolovat různými nezávislými instituty,
k nimž patří např. německý TÜV , rakouský TGM, francouzský
CSTB a nizozemský KIWA/KOMO. Tím je zajištěno, že systémy
MULTIBETON budou mít vždy deklarovanou kvalitu.
Počítačem řízená výroba v Troisdorfu
Růžová systémová trubka MULTIBETON® je hlavní součástí
plošného vytápění /chlazení MULTIBETON®. Vyrábí se ve
vlastním výrobním závodu. Surovina systémových trubek
MULTIBETON se zpracovává šetrně, opatrně a precizně pro
zajištění maximální kvality a maximální adaptace v potěru
s odpovídajícím přenosem tepla.
Pokládka za tepla s použitím pokládkového přístroje a cívky
MULTIBETON zavedl systém řízení jakosti podle ISO 9001,
jenž zahrnuje všechny oblasti podniku od vývoje přes produkci až po prodej; také tento je pravidelně kontrolován TÜV.
MULTIBETON věří v kvalitu a spolehlivost svých systémů
a rozšiřuje záruku stanovenou zákonem na plnou 10-letou
záruku od data uvedení do provozu. MULTIBETON také ručí
za následky poškození v rámci zákonné odpovědnosti za výrobek. V rámci toho přebírá MULTIBETON odpovědnost rovněž
za nutné náklady na demontáž a montáž.
Systémová trubka MULTIBETON a ocelová příchytná lišta MULTIBETON
Systémové trubky MULTIBETON jsou pokládány pouze za
tepla, naplněny vodou, tím se předchází nežádoucímu pnutí
a kroucení. Tato šetrná metoda extrémně maximalizuje životnost systémových trubek.
Díky zákonnému pojištění odpovědnosti za vady výrobku
sjednanému u renomované německé pojišťovny je naše pojištění náhrady škody kryto do výše 1 mil € na jednotlivý případ.
MULTIBETON toto pojištění ještě nikdy prokazatelně neuplatnil.
Ocelová příchytná lišta MULTIBETON byla vyvinuta, aby držela systémové trubky MULTIBETON na zemi. Má podobnou
rozpínavost jako potěr, v němž slouží rovněž jako armování
Kromě toho poskytuje MULTIBETON 30-letou záruku na materiál růžových systémových trubek MB, bez instalace, demontáže a následných nákladů.
21
Inzerát
Informace pro investory
Topení a chlazení Vaší budovy bude brzy
vyžadovat důležitá rozhodnutí.
Jednejte hned!
Čím nižší je teplota vytápění, tím vyšší je účinnost a tím úsporněji topíte.
Plošná topení MULTIBETON pracují s nejnižšími
možnými vytápěcími teplotami a zaručují
úsporný provoz po celou dobu životnosti stavby.
MULTIBETON nabízí na své systémové trubky
30letou záruku na materiál. Rovněž obdržíte
desetiletou celkovou záruku, jenž je v rámci odpovědnosti výrobce za vady kryta renomovanou pojišťovací společností.
- MULTIBETON propočítá Vaše plošné vytápění.
- MULTIBETON Vám doporučí autorizované
topenáře z Vašeho okolí.
Kontaktujte prosím generální zastoupení
ve své zemi (viz poslední strana) nebo:
MULTIBETON Deutschland GmbH
Heuserweg 23
+49(0)22 41/25 20 00
D-53842 Troisdorf-Spich
+49(0)22 41/25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Legenda k obrázkům: Strany 6/7: Ernewein & Cie, Strana 14: Bernd Heinrich, Strana 17: Karsten Großmann, vše ostatní, pokud není uvedeno jinak v popisu obrázků:
MULTIBETON
Impressum: Vydavatel: Multibeton GmbH, Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Obchední rejstřík: Siegburg HRB 3210. Šéffredaktor a organizace: Thomas Marr.
Redakce techniky: Manuel Hilberath, Redakce prodeje: Christoph Kämper, Reklama a obch.odd..: Thomas Marr, Olga Krüger, Marketing a celkové řízení: Werner Regh,
Adresa pro všechny: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Tisk: Messner Medien GmbH, Römerkanal 52, D-53359 Rheinbach
22
Znaky kvality, které nutně potřebujete
pro své podlahové vytápění:
01. Systémové trubky MULTIBETON mají po dobu 10 let
08. Systémové trubky MULTIBETON se pokládají
od uvedení do provozu platné pojištění odpovědnosti za
do ocelové příchytné lišty MB. Tato působí jako
vady výrobku, včetně pojištění následků, do výše
stabilizační prvek potěru a zaručuje minimální
1 mil €. Pojištění prokazatelně nebylo ještě nikdy
tloušťku potěru.
MULTIBETONem uplatněno. Navíc poskytuje
09. Pokládka systémových trubek MULTIBETON®
MULTIBETON 30-letou záruku na materiál, na růžovou
za tepla probíhá bez kroucení při teplotách +50 °C
systémovou trubku MULTIBETON®.
až +70 °C. Tato matoda snižuje napětí a prodlužuje
02. Systémové trubky MULTIBETON® jsou kontrolovány
životnost (viz Zpráva z výzkumu č. F1668 spolkovéa testovány TÜV.
ho ministra pro plánování, stavebnictví a rozvoj
měst).
03. Systémové trubky MULTIBETON® obstály v Maxitestu,
při teplotě +150 °C a vnitřním tlaku 3 bary prokázaly
10. Systém je položen zcela volně na skryté izolační
životnost přesahující 1.000 hodin.
vrstvě, čímž zaručuje volné rozpínání, bez hlukových
a tepelných mostů. Pokládka probíhá podle norem
04. Systémové trubky MULTIBETON® jsou během výroby
DIN/EN, tedy bez porušení PE-fólie (ochrana proti
v závodní laboratoři pravidelně podrobovány nejtvrdším
vlhkosti) a bez poškození izolace.
zkouškám kvality. Požadavky na jakost MULTIBETONu
dalece přesahují normy.
11. U systému MULTIBETON® se podle Energieeinsparverordnung (nařízení o úsporách energie –
05. Systémové trubky MULTIBETON® se vyrábějí na speciálpozn.překl.) používá pouze levná standardní izolace
ních výrobních linkách MULTIBETON. Surovina na výrobu
bez kašírování (dle příslušné normy).
systémových trubek MULTIBETON® je pro to speciálně
přizpůsobena a vyráběna. MULTIBETON dodává přímo 12. Každý topný okruh MULTIBETON® je po instalaci
odborným topenářským firmám – ne prostřednictvím
podroben bezpečnostnímu tlakovému testu. Tím se
velkoobchodu.
u každého topného okruhu ověří těsnost ještě před
nanesením potěru.
06. Pokládka systému probíhá modulačním způsobem
MULTIBETON® na základě vědeckých podkladů
13. Díky modulačnímu způsobu pokládky MULTIBETON®
Dr. Ing. A. Kollmara a patentů Kollmar/Feist. Tím lze vylze docílit velmi dobrého rozložení tepla a rovnotápět úsporně, bez tepelného polštáře u stropu.
měrná teplota zaručí tepelný komfort místnosti.
Toto příjemné klima, bez cirkulace prachu způsobené topením, je prospěšné pro zdraví a vhodné pro
alergiky a astmatiky. Tento systém se rovněž hodí
pro „tiché chlazení“ prostřednictvím podlahy.
14. Systémy MULTIBETON® jsou kompatibilní s jakýmkoliv zdrojem tepla, jsou ideální pro kondenzační
technologie, solární energii, tepelná čerpadla atd.
Plošná vytápění MULTIBETON® jsou úspěšně instalována ve všech oblastech stavebnictví – interiéry,
venkovní prostory, novostavby i stará zástavba.
15. Za plošné vytápění MULTIBETON® hovoří bohaté
07. Systémy a komponenty MULTIBETON jsou 100%
praktické více než čtyřicetileté zkušenosti
recyklovatelné a optimálně energeticky úsporné.
z obytných jednotek v milionové výši.
Výrobní linky jsou poháněny elektřinou z vodních elektráren a tím ušetří ohromné množství CO2.
Toto vše dostanete
pouze u MULTIBETONu
23
Belgique/Belgien
Wallonie
België/Belgique
Vlaanderen
Česká republika
Tschechien/Czech Republic
Danmark
Dänemark/Denmark
MULTIBETON Belgium
Marcel Hauseux
L'Habitation saine
Rue de la Tannerie, 24
B-4960 Malmedy
 +32 80 330 151
 +32 495 51 03 81
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
MULTIBETON Vlaanderen
Alain Amand
DPS pvba
Tervuerenlaan, 311-4
B-1150 Brussel
 +32 478 575 779
 +32 277 158 28
 [email protected]
 www.dps-pro.com
EKIM MORAVIA s.r.o.
Domky 140
CZ-74781 Otice
 +420 553 673 666
 +420 606 630 094
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
ASTRO VARMETEKNIK
Baekgårdsvej 13
DK-4140 Borup
 +45 46 76 01 10
 +45 46 76 01 20
 [email protected]
 www.astro-varme.dk
España
Spanien/Spain
Eesti Vabariik
Estland/Estonia
France
Frankreich/France
Hellas
Griechenland/Greece
MULTIBETON-ESPAÑA
c/Musica, no. 11 Apdo. 118
E-08297 Manresa
 +34 938 75 40 10
 +34 938 75 40 11
 [email protected]
 www.multibeton.es
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
 +370-68611252
 +39-3337059309
 [email protected]
MULTIBETON-FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6 rue Charles Desgranges
F-57200 Sarreguemines-Cedex
 +33 387 98 69 11
 +33 387 98 69 12
 [email protected]
 www.multibeton-france.fr
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
GR-11527 Athens
 +30 10 779 06 52
 +30 10 777 75 57
 [email protected]
 www.multibeton.gr
Hrvatska
Kroatien/Croatia
Dschomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān
Iran/Iran
Italia
Italien/Italy
Latvijas Republika
Lettland/Latviac
EKO MODUL d.o.o./MULTIBETON Kroatien
Bednjanska 8
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 1 3042406
 +385 1 3042407
 [email protected]
 www.eko-modul.hr
Tirdad Hossein Lavasani Amir Balooch
Aghdasieh Ajoudanieh alle
7. Westliche Str. Nr. 4,
APT 108
IR-1956766319 Teheran
 +98 21 22833147
 +98 912 117 2621
EUROTECNICA S.r.l.
MULTIBETON Italia
Via Val dei Faveri, 24
I-31030 Bigolino di Valdobbiadene (TV)
 +39 423 98 53 42
 +39 423 98 95 59
 [email protected]
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
 +370-68611252
 +39-3337059309
 [email protected]
Lietuvos Respublika
Litauen/Lithuania
Lëtzebuerg
Luxemburg/Luxembourg
Tagldit n Lmaɣrib
Marokko/Marocco
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
 +370-68611252
 +39-3337059309
 [email protected]
L'Habitation saine
MULTIBETON-Luxembourg
6, route de Grosbois
B-4950 Tirimont-Waimes
 +32 80 33 01 51
 +32 4 95 51 03 81
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
MULTITECH-CLIMATISATION S.A.R.L.
MULTIBETON Maroc
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Bélvedère
MA-20300-Casablanca
 +212 522 24 24 33
 +212 522 24 24 31
 [email protected]
Republica Moldova
Republik Moldau/Republic of
Moldova
Nederland
Niederlande/Netherlands
Österreich
Österreich/Austria
República Portuguesa
Portugal
Polska północna
Polen Nord, Poland north
MB-Buis B.V.
Bergweg 4A-2
NL-8271 CD IJsselmuiden
 +31 38 344 70 96
 [email protected]
 www.mb-buis.nl
MULTIBETON GmbH Österreich
Weisslhofweg 14
A-5400 Hallein
 +43 62 45 88 100
 +43 62 45 88 180
 [email protected]
 www.multibeton.at
Bockemuehl, Lda.
MULTIBETON-PORTUGAL
Zona Industrial da Cooperativa
P-3240-217 Ansião
 +351 236 670 110
 +351 236 670 118
 [email protected]
 www.multibeton.com.pt
Ewiro s.p.z.o.o.
MULTIBETON POLSKA-NORD
Polna 59
PL-87-100 Torun
 +48 (0) 56 / 692 60 79
 +48 (0) 56 / 692 60 79
 [email protected]
 www.ewiro.pl
Polska południe
Polen Süd, Poland south
România
Rumänien/Romania
Slovenija
Slowenien/Slovenia
Slovenská republika
Slowakei/Slovak Republic
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Multibeton“ Alfred Grygierczyk
ul. Krasińskiego 36
PL-42-690 Tworóg

+48 32 284 61 73

[email protected]

www.multibeton-pl.com
S.C. MULTIBETON ROMANIA S.R.L.
Samuil Vulcan, Nr. 24, Sect. 5
RO-051702 Bucureşti
 +40 21 311 34 90
 +40 21 311 70 13
 +40 723 54 87 54
 [email protected]
SEMONT, d.o.o.
MULTIBETON-SLOVENIJA
Kotna ulica 1
SLO-3000 Celje-Trnovlje pri Celjui
 +386 3 428 41 25
 +386 3 428 41 21
 [email protected]
 www.semont.si
EKIM MORAVIA s.r.o.
Domky 140
CZ-74781 Otice
 +420 553 673 666
 +420 606 630 094
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
Schweiz/Suisse/Svizzera
Schweiz/Switzerland
Tunisie
Tunesien/Tunesia
Ukrajina
Ukraine/Ukraine
United Kingdom
Großbritannien
MULTIBETON-SWISS
Ch. Champ du Faug 9
CH-1085 Vulliens
 +41 (0) 21-903 45 70
 +41 (0) 21-903 46 11
 [email protected]
MULTIBETON-TUNISIE S.A.R.L.
Le Forum B 24
1, Avenue de Carthage
TN-2080 Ariana
 +2167 17 70 97 70
 +216 22 860 860
 +2167 17 70 97 56
 [email protected]
AMP-STYL
MULTIBETON Ukraine
Golosiyvska Str. 16, w. 112
UA-03039 Kiev
 +38044 537 27 66
 +38044 537 27 67
 [email protected]
 www.multibeton.in.ua
MULTIBETON LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Business Park
GB-Wickford Essex SS11 8YB
 +44 12 68 56 16 88
 +44 12 68 56 16 90
 [email protected]
 www.multibeton.co.uk
24
Deutschland/Germany: MULTIBETON GmbHHeuserweg 23D-53842
Troisdorf
 +49 22 41 25 20 00  +49 22 41 25 20 099  [email protected]  www.multibeton.de
DVAAI PRIM S.R.L.
Anna Dragan
Tilulescu 47
MD-2032 Chisinau
 +373 22 767822
 [email protected]

Podobné dokumenty

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku systémových trubek MB-Euro k pokládkovému přístroji montéři záměrně ponechali, aby se zájemci dozvěděli také o pokládce za tepla, která je šetrná vůči materiálu, šetří čas a používá se výhradně u p...

Více