Zapojení konektoru (pohled na jednotku):

Komentáře

Transkript

Zapojení konektoru (pohled na jednotku):
SPARKER DC-CDI-P
- kapacitní zapalování pro motocykly - podrobný popis
Zapalování je koncipováno zejména pro snímací systém polohy klikové hřídele, který je vyobrazen na následujícím obrázku
(kresleno v pozici horní úvratě). Dále je možno ho použít pro některé motocykly s jiným snímacím systémem, např. XT600
(starší model) a KLR600 (starší model), CBF250 atd.
BASE
ADVANCE
1. Hardware
Zapalování je zalité PU hmotou v plastové krabičce. Z krabičky je vyveden svazek vodičů ukončený konektory (standardně 2
+ 3 + 4 pinové konektory 2,8).
žlutý
modrý
snímač polohy klikové hřídele CKPS
zem (pro snímač)
zelený
černý
fialový
vstup 1 (INPUT 1)
vstup 2 (INPUT 2)
výstup do kontrolky řazení (GEAR SHIFT LIGHT)
rudý
modrý
oranžový
žlutý/zelený
napájení +12 V
zem
výstup do indukční cívky IC
výstup do otáčkoměru TACHO
Snímač polohy klikové hřídele CKPS (žlutý)
Vstup je připraven pro standardní pick-up snímače používané na motocyklech.
Vstup 1 (zelený)
Na tomto vstupu je možno volit tyto funkce:
1) VSTUP VYPNUT - žádná funkce.
1) KILL SWITCH - je-li vstup uzemněn, jednotka zablokuje zapalování. Stav vstupu je indikován v software DCCDIP.EXE.
2) CLUTCH MASTER - v okamžiku uzemění vstupu jednotka vypne zapalování na požadovanou dobu.
3) KŘIVKA B - je-li vstup uzemněn, jednotka přepne na předstihovou křivku B.
4) STARTOVACÍ OMEZOVAČ - je-li vstup uzemněn, jednotka použije místo omezovače startovací omezovač.
Vstup 2 (černý)
1) VSTUP VYPNUT - žádná funkce.
1) BLOKOVÁNÍ - není-li vstup uzemněn, jednotka zablokuje zapalování. Stav vstupu je indikován v software DCCDIP.EXE.
2) CLUTCH MASTER - v okamžiku uzemění vstupu jednotka vypne zapalování na požadovanou dobu.
3) KŘIVKA B - je-li vstup uzemněn, jednotka přepne na předstihovou křivku B.
4) STARTOVACÍ OMEZOVAČ - je-li vstup uzemněn, jednotka použije místo omezovače startovací omezovač.
Napájecí napětí +12 V (rudý)
Napájecí napětí je nominálně 14 V. Musí být v rozmezí 8 až 16 V. V tomto rozmezí je jednotka schopna optimálně řídit
optimálně všechny procesy. Pokud se objeví napájecí napětí větší než 18 V, jednotka vypne zapalování.
Indukční cívka IC (oranžový)
Výstupy indukčních cívek jsou připraveny pro standardní indukční cívky pro kapacitní zapalování používané na motocyklech
(odpor primární cívky cca. 0.5 Ohm).
Výstup pro otáčkoměr TACHO (zelený/žlutý)
Výstup pro otáčkoměr je kompaktibilní s palubními přístroji používanými na motocyklech (1 pulz za otáčku).
Výstup pro kontrolku řazení GEAR SHIFT LIGHT (fialový)
Výstup pro kontrolku řazení. Výstup kontrolky řazení je možno proudově zatížit max. 5 A (žárovka do 50 W). Otáčky
kontrolky řazení se nastavují v software DCCDIP.EXE.
Pomocí tohoto výstopu lze řídit i např. elektromagnet přívěry (Aprilia RS125). V tomto případě je možné snížit proud pomocí
PWM modulace.
Kontrolka řazení se zapojí dle schematu jedním vývodem do konektoru (fialový) a druhým vývodem na zapínaných +12 V.
Připojení k PC.
Připojení k PC je realizováno pomocí 9-pinového seriového portu (COM).
2. Software DCCDIP.EXE
Roletová menu
Soubor - obsahuje položky
Nový
- nastaví default data (sériové nastavení)
Otevřít
- otevření souboru dat
Uložit
- uložení souboru dat
Tisk
- tisk aktuálního nastavení
Konec
- ukončení programu
Pozor!!! Při sepnutí položky Nový se automaticky nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty.
Port - obsahuje položky Com1 až Com10- výběr komunikační linky
Zařízení - obsahuje položky
Číst
Verifikovat
Programovat
- vyčte data z jednotky
- porovná data v PC a v jednotce
- pošle data do jednotky a provede jejich verifikaci
Pomůcky - obsahuje pomůcky hromadného nastavování předstihu
Jazyk - obsahuje položky nastavení jazyka - angličtiny, češtiny a němčiny
Nápověda - obsahuje položky
Nápověda
O programu
- otevře Montážní návod (tento soubor)
- údaje o programu (verze, datum)
Ikonové menu
- nastaví default hodnoty
Pozor!!! Při sepnutí této ikony se nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty.
- otevření souboru dat
- uložení souboru dat
- tisk aktuálního nastavení
- viz roletové menu Zařízení
Nastavovací prvky
15 nastavitelných bodů otáčky/předstih
Kolektivní nastavování celé předstihové křivky je možné pomocí pomůcky kolektivní změny (tlačítka + a - s volbou Vše).
Za chodu motoru je zvýrazněn aktuální segment v předstihové křivce. Při použití pomůcky kolektivní změny (tlačítka + a - bez
volby Vše) bude měněn pouze aktuální segment.
Počet bodů
- zde je možno volit počet bodů předstihové křivky
Základní předstih
- zde je nutno vepsat hodnotu základního předstihu (dle obrázku 1)
Výběr snímacího systému
Počet zápalů za otáčku
Startovací omezovač
Omezovač
Clutch master čas
Clutch master pauza
Zákaz čtení
Programování po změně
Kontrolka řazení
PWM
Opačná polarita výstupu
- nastavení konfigurace snímacího systému
- nastavení konfigurace motoru
pro jednoválec, paralelní dvouválec, boxer =1
dvouválec 2x 180° =2
tříválec 3x 120° =3
- nastavení otáček startovacího omezovače otáček
- nastavení otáček omezovače otáček
- nastavení času clutch masteru
- nastavení doby necitlivosti clutch masteru
- z jednotky naprogramované s touto volbou nebude možno vyčíst data
- nastavení automatického programování (bude programovat jednotku po každé změně)
- nastavení otáček kontrolky řazení
- nastavení hodnoty pulzně šířkové modulace pro snížení proudu v elektromagnetu
- nastavení opačné polarity výstupu kontrolky řazení
Volba polarity pulzů z CKPS
Zapalování umí zpracovat pulzy obou polarit - Kladnou i Zápornou. Kteroukoliv z nich lze nastavit s software
DCCDIP.EXE.
Signál s kladnou polaritou pulzů:
Signál se zápornou polaritou pulzů:
Pokud nelze polaritu určit, lze využít třetí volbu Samohledání. Při této volbě si zapalování najde polaritu pulzů samo. Tato
volba však může přinést některé problémy, zejména u motorů bez startéru.
Při špatné volbě polarity zapalování přestane zapalovat a na monitoru tento stav indikuje rudým podbarvením údaje o polaritě.
Počet programování:
Soubor:
- počet programování jednotky
- úplná cesta k aktuálně otevřenému souboru
Monitor
Monitor je umístěn na pravé a dolní části programu - zde je možno sledovat hodnoty snímačů a provozní veličiny motoru.
Pokud je vpravo nahoře zobrazen nápis Není spojení s PC, není jednotka připojena.
RPM
Předstih
Snímač (CPS)
U
Kill switch
Blokování
Zvolená křivka
Startovací omezovač
Omezovač
Kontrolka řazení
Clutch master
Polarita CKPS
- otáčky motoru [1/min]
- předstih zážehu [°]
- signalizace chodu snímače
- napájecí napětí [V]
- signalizace zablokování zapalování při blokování od chcípáku
- signalizace zablokování zapalování při blokování od stojánkového spínače
- signalizace použité křivky předstihu
- signalizace startovacího omezovače
- signalizace omezovače
- signalizace kontrolky řazení
- signalizace clutch masteru
- signalizace polarity CKPS

Podobné dokumenty

Podrobný popis (Acobat Reader)

Podrobný popis (Acobat Reader) výstupku a záporný na jeho konci (kladná polarita) nebo obráceně (záporná polarita). Viz obrázky níže. Zapalování umí zpracovat pulzy obou polarit. Kteroukoliv z nich lze nastavit s software DCCDIP...

Více

Podrobný popis verze 75

Podrobný popis verze 75 Číst Verifikovat Programovat

Více

a model: Aprilia Derbi MuZ Sachs Yamaha

a model: Aprilia Derbi MuZ Sachs Yamaha XV250 S,SC,T,TC,V,VC,W,WC,X,XC,Y,YC Virago

Více

montážní návod

montážní návod Z těchto důvodů nabízíme plnou náhradu tohoto zapalování v DC-CDI verzi (CDI napájené z palubní sítě 12 V) pod názvem SPARKER DC-CDI. Zapalování SPARKER DC-CDI je řízeno mikroprocesorem a úspěšně p...

Více

montážní návod

montážní návod montáž zapalování v našem elektromotoservise v Přelouči. Cena montáže 300,- až 400,- Kč dle „zanedbanosti“ motocyklu.

Více

Otočná hlava 230 W Moving Head BEAM 7R, DMX512

Otočná hlava 230 W Moving Head BEAM 7R, DMX512 Zapojení kabelu je na následujícím obrázku. Na uzemnění se nepoužívá zemnící vývod konektoru XLR. Nezapojujte tedy stínění (zem) na kovový kryt konektoru, může to způsobit zkrat nebo nevyzpytatelné...

Více

Podrobný popis verze 88 (Acrobat Reader)

Podrobný popis verze 88 (Acrobat Reader) Většina snímacích systémů polohy motoru se nastavuje přímo výběrem příslušného typu motocyklu z nabídky v programu TCIP4.EXE. Jiný snímací systém je možno nastavit pomocí speciálního postupu v soft...

Více

Schéma elektrického zapojení ventilátoru

Schéma elektrického zapojení ventilátoru nejkratší. K dispozici musíte mít potřebné příslušenství (rozvody T, Y, přípojky, objímky a hliníkové samolepící pásky) hrdla vyústění musí být umístěna z vnitřní strany místnosti, avšak ne nad dve...

Více

sparker racing 3

sparker racing 3 Pozor!!! Při sepnutí položky Nový se automaticky nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty. Port - obsahuje položky Com1 až Com10 - výběr komunikační linky U PC které mají vyvedený pouze USB j...

Více