Ze statistik a zkušeností bohužel vyplývá, že při skutečně

Komentáře

Transkript

Ze statistik a zkušeností bohužel vyplývá, že při skutečně
Ze statistik a zkušeností vyplývá, že při skutečně kritické, život ohrožující příhodě (tj. v situaci, kdy
dojde u postiženého k zástavě dechu a/nebo krevního oběhu), zbývá na záchranu života doslova
několik minut. Mozkové buňky jsou během 3 - 5 minut tak poškozeny, že i pokud se pacienta s tak
dlouho trvající poruchou oběhu podaří zachránit, kvalita jeho života je zpravidla tristní.
Je ale rovněž známo, že kvalitně prováděná laická resuscitace prodlužuje čas, potřebný pro účinnou
záchrannou akci, až na dvojnásobek. Uvědomíme-li si, že za běžných podmínek je spíše
nepravděpodobné, že by se posádka záchranné služby dostavila na místo příhody dříve než za 6 – 8
minut, je to právě těch několik minut, o které stojí za to bojovat, neboť mohou pro pacienta znamenat
onu pověstnou tenkou nit mezi přežitím a smrtí. Ale i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o
život, má kvalitně provedená první pomoc svůj význam - vedle okamžitého pocitu úlevy dává
nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během
další odborné péče.
Tento text nicméně obsahuje pouze naprostý informační základ. Samotné informace vám navíc
nemusí být moc k užitku, pokud si je nevyzkoušíte v praxi. Zamyslete se nad tím, jestli byste s vašimi
současnými dovednostmi dokázali zachránit život třeba někomu blízkému, pokud by bylo potřeba. Je
pravděpodobné, že se do takové situace někdy v budoucnu dostanete. Pokud nechcete prožít zbytek
života ve výčitkách, že díky vám zemřel člověk, udělejte si kurz první pomoci. Než si jej uděláte,
alespoň nastudujte tento text a noste ho všude s sebou.
Obecně se nesmí z poraněného svlékat šaty či s ním jinak hýbat nad rámec nutnosti, vracet
vnitřnosti do břišní dutiny, odstraňovat úlomky a kosti, vytahovat vbodnuté předměty, dávat
masti nebo prášky do ran a podávat tekutiny pokud je pravděpodobné, že bude po převozu do
nemocnice nutná operace.
Zaměříme se nyní na nejhorší možné variantu zranění a pokusíme se popsat nejvhodnější možný
postup pomoci. Různé důležité postupy jsou v textu označeny tučně, níže pak najdete jejich podrobný
popis:
Hned po úrazu je nutné zjistit, zda postižený/á:
1) je při vědomí
2) dýchá (to zjistíme dlaní přiloženou k ústům a podle barvy obličeje)
3) je cítit tep srdce (na hrudi nebo na velkých cévách - krkavice, stehenní tepna)
4) je poraněn (krvácení, popáleniny, zlomeniny)
Při poskytování první pomoci postupujeme v tomto pořadí: nejprve je potřeba zastavit prudké
krvácení, pak obnovit srdeční činnost a zajistit dýchání, nakonec obnovit vědomí.
Mohou se vyskytnout dva druhy krvácení. Krvácení žilní poznáme podle toho, že z rány volně vytéká
tmavá krev, tepenné krvácení se vyznačuje tím, že krev z rány vystřikuje v pravidelných intervalech a
její barva je jasně červená. Po zastavení krvácení přijde na řadu obnovení srdeční činnosti, což
znamená masáž srdce, ve které je třeba nepolevovat až do příjezdu záchranky, i když nedojde
k obnově srdeční činnosti. Současně s masáží srdce je třeba provádět umělé dýchání, samozřejmě
až po uvolnění dýchacích cest postiženého (je třeba se přesvědčit, zda dotyčný nemá zapadlý jazyk a
odstranit případné zvratky z dutiny ústní - kapesníkem vybrat, případně lehký předklon a úder mezi
lopatky). Doporučení nejvhodnějších postupů při masáži srdce a umělém dýchání se poněkud liší,
obecně se dá říci, že je vhodné udržovat poměr 15 stlačení hrudníku na 2 vdechy při jakémkoliv počtu
zachránců.
Je-li postižený/á v bezvědomí, ale spontánně dýchá, uložte jej do zotavovací (stabilizované) polohy.
Pokud je postižený/á při vědomí, ale v šoku (nejdůležitějším příznakem je bledá chladná kůže pokrytá
studeným lepkavým potem), je (po zajištění nezbytných záležitostí, jako je zastavení krvácení atd.)
třeba dodržovat zásadu pěti T.
V případě podezření na předávkování drogami, jehož typickými příznaky (pokud je postižený při
vědomí) jsou napětí a panika. V tom případě postupujte následovně: Uklidněte ho/ji a ujistěte, že
všechno bude v pořádku. Držte ji/jeho stranou od hluku a ostrého světla, mohl/a by se cítit ještě hůř.
Dýchá-li příliš rychle nebo lapá po dechu, může to způsobit nevolnost či závratě. Zkuste ho/ji přimět,
ať dýchá podle vás a předvádějte to - dýchejte pomalu a pravidelně. Přesně mu/jí vysvětlete kde je, co
se děje a slibte, že pomůžete.
Mohlo dojít k přehřátí a dehydrataci, pokud je tomu tak, postupujte podle pokynů rozepsaných dále v
textu. Při stavech netečnosti, ale stále při vědomí postiženého (dochází zřejmě ke zpomalování funkcí
organismu - po užití alkoholu, sedativ nebo heroinu a podobných) postupujeme takto: Je třeba udržet
ho/ji za každou cenu vzhůru a v bdělém stavu, aby nepozbyl/a vědomí. Neukládejte ho/ji do postele,
mohl/a by ztratit vědomí tam. Pokud chce pít, podávejte vlažnou vodu. Poté zavolejte lékařskou
pomoc a postiženou/postiženého v žádném případě nenechávejte o samotě.
Více se o první pomoci při předávkování drogami, zvláště halucinogeny, dočtete v jiné části DIY
manuálu, nazvané Badtrip.
Vedle přehřátí existují i další druhy tzv. tepelného poškození organismu:
Podchlazení: pomalé oteplování organismu, podání čokolády, zásadně nepodáváme alkohol!
Popáleniny: nestrháváme přiškvařené části oděvu apod., odstraníme vodiče tepla (prstýnek),
chladíme vodou o teplotě asi 10˚C, sterilně kryjeme
Omrzliny: celkové zahřátí, masírování postižených míst, sterilně kryjeme
ZASTAVENÍ KRVÁCENÍ
U každé krvácející rány je nutné kvůli riziku infekce používat pokud možno sterilní materiál ke krytí
rány, pokud musíme jednat rychle, samozřejmě použijeme co je po ruce. Při prudkém zevním
krvácení je třeba se pokusit o jeho zastavení, či aspoň zmírnění. Ránu můžeme stlačit prsty či překrýt
tlakovým obvazem.Tlakové body jsou místa na těle, kde probíhají tepny těsně pod povrchem kůže a v
nichž je možné pomocí tlaku zmírnit silné tepenné krvácení (k zastavení žilního krvácení toto
nepomáhá).
Tlakové body:
Hlava: Ze strany před uchem (zastavení krvácení z vlasaté části hlavy).
Líce: Ze strany na líci pod uchem (zastavení krvácení v obličejové části).
Krk: Na straně krku pod čelistí (zastavení krvácení z krku a hlavy).
Rameno: Mezi klíční kostí a prvním žebrem (zastavení krvácení z podpaží ramene a horní části
hrudníku).
Paže: Střed vnitřní strany horní části paže (zastavení krvácení z paže)
Břicho: Oblast pupku, zabořením pěsti.
Předloktí: Dolní část paže (zastavení krvácení z předloktí a ruky).
Třísla: Uprostřed třísla (zastavení krvácení z horní části dolní končetiny).
Koleno - podkolenní jamka (zastavení krvácení ze spodní části dolní končetiny).
Krvácení z přirozených tělních otvorů:
Nos: do předklonu, stiskneme nosní dírky u kořene nosu na 5 minut, přikládáme studené obklady na
čelo a na zátylek.
Ústa: masivní krvácení z jazyka- stisknutí karotidy (krkavice).
Zvukovod: zlomenina báze, vytéká tmavá krev s mozkomíšním mokem. Tento stav je doprovázen
bezvědomím => stabilizovaná poloha na stranu poraněného ucha, ucho sterilně kryjeme, ale
neucpáváme ránu.
Genitálie: překřížení nohou, chlazení, popř.stisk břišního tlakového bodu.
Konečník: chlazení, popř.stisk břišního tlakového bodu.
Při zastavování krvácení a obecně kontaktu s krvácející osobou dbáme v rámci možností o svojí
bezpečnost (nebezpečí přenosu viru HIV apod.).
MASÁŽ SRDCE
Rukou, která je blíže postiženému, lokalizujte dolní polovinu hrudní kosti, to znamená: Ukazováčkem
a prostředníkem nahmatejte oblouk nejnižšího žebra, po hraně klouzejte prsty až k místu, kde se
připojují k hrudní kosti. V této úrovni položte na hrudní kost ukazováček a dlaní druhé ruky posunujte
po hrudní kosti shora až k prstu. Zde by měl být střed dolní poloviny hrudní kosti.
Položte dlaň druhé ruky na hřbet ruky spočívající na hrudní kosti.Natáhněte nebo propleťte prsty obou
rukou vzájemně tak, aby tlak nepůsobil na žebra postiženého. Nevyvíjejte žádný tlak na břicho nebo
dolní okraj hrudní kosti.
Zaujměte vzpřímenou polohu vedle postiženého a s napjatýma (neohýbat!) rukama masírujte hrudní
kost tak, aby jste ji promáčkli asi do hloubky 4-5 cm. Aniž byste zvedali ruce, uvolněte tlak a opakujte
postup asi 100 krát za minutu (tj. o něco méně než 2 stlačení za sekundu), může být užitečné si
hlasitě počítat. Komprese i uvolnění by měly trvat asi stejnou dobu.
Kombinujte masáž a umělé vdechy. Nejprve ze všeho postižené/mu zakloňte hlavu (pokud je úraz
vážný a je podezření na poškození páteře, proveďte toto co nejšetrněji a jen v nejmenší nezbytné
míře) a předsuňte čelist dopředu. Po 15 kompresích proveďte 2 efektivní umělé vdechy. Bez prodlení
vraťte ruce do správné pozice na hrudní kosti a proveďte dalších 15 kompresí. Pokračujte stejným
způsobem, tj. střídejte 15 kompresí a 2 umělé vdechy.
Přerušte resuscitaci pouze pokud zjistíte známky efektivního oběhu, pokud se postižený začne hýbat
nebo pokud začne spontánně dýchat. Za jiných okolností nesmí být resuscitace přerušena, pokud se
neobjeví známky zlepšení stavu, je třeba pokračovat tak dlouho, dokud se na místo nedostaví
kvalifikovaná pomoc.
UMĚLÉ DÝCHÁNÍ
Otočte postiženého na záda. Proveďte dva pomalé, účinné umělé vdechy tak, aby se hrudník viditelně
zvedal a zase klesal. Zkontrolujte záklon hlavy a předsunutí čelisti. Stiskněte palcem a ukazovákem
nos tak, aby jím neunikal vzduch a dlaní stále tlačte na čelo. Mírně otevřete ústa za stálého udržování
záklonu hlavy, zhluboka se nadechněte a svými ústy obemkněte ústa postiženého tak, aby dobře
těsnila (z hygienických důvodů lze použít kus igelitu (sáček), do kterého protrhnete otvor). Vydechněte
do postiženého plynulým výdechem po dobu asi 2 sekund, sledujte hrudník. Udržujte záklon a
předsunutí čelisti, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte hrudník, zda během výdechu klesá.
Znovu se nadechněte a zopakujte celý postup ještě podruhé. Pokud se nedaří zajistit efektivní vdech,
znovu zkontrolujte ústa postiženého a vyjměte případné nečistoty. Zkontrolujte adekvátní záklon hlavy
a předsunutí čelisti. Učiňte nejvýše 5 pokusů tak, abyste docílili 2 efektivních vdechů. Pokud trvá
bezvědomí, kontrolujte jestli nedošlo k zástavě srdce, a pokračujte v umělém dýchání až do obnovení
dýchacích procesů postiženého nebo příjezdu odborné pomoci.
ZOTAVOVACÍ (STABILIZOVANÁ) POLOHA
Uvádíme do ní postiženou osobu, která je v bezvědomí a dýchá. Pokud by měla v této poloze setrvat
déle než 30 minut, měla by být poté otočena na druhý bok.
- Pokud má postižená osoba brýle, sundejte je.
- Poklekněte vedle postižené osoby a ujistěte se, že obě její dolní končetiny jsou natažené.
- Ruku která je blíže k vám položte nataženou dlaní vzhůru tak, aby svírala s dlouhou osou těla pravý
úhel.
- Vzdálenější ruku uchopte a přiložte ji k tváři bližší k vám.
- Druhou rukou podeberte vzdálenější nohu těsně nad kolenem a pokrčte ji vzhůru tak, aby chodidlo
zůstalo na zemi.
- Tahem zvednuté koleno přetočte postiženou osobu směrem k sobě, její vzdálenější ruku držte na její
tváři.
- Upravte polohu dolní končetiny vzdálenější od podložky tak, aby v kyčli i v koleni byla ohnutá v
pravém úhlu.
- Zakloňte hlavu tak, aby dýchací cesty zůstaly volné.
- Upravte polohu ruky podepírající pod tvář tak, aby hlava zůstala zakloněná.
- Pravidelně kontrolujte dýchání.
ZÁSADA PĚTI T
Ticho – Teplo – Tekutiny – Tišící prostředky – Transport. Všech pět T je třeba zajistit pro osobu, která
je v šoku. Ticho - ve smyslu uklidnění a zajištění klidného prostředí, teplo - postiženého přikrýt dekou
nebo bundou, tekutiny - svlažovat rty při delší prodlevě, než se dostaví odborná pomoc a transportuje
postiženého.
PŘEHRÁTÍ A DEHYDRATACE
K tomuto stavu dochází především po požití drog jako je Extáze nebo speed, které způsobují pocit
přívalu energie, následkem toho lidé často po dlouhou dobu bez přestávky tančí, což je rozehřeje
ještě více. Jejich tělo pozvolna ztrácí množství tekutin, někdy dokonce i půl litru za hodinu a
výsledkem může být právě vážné přehřátí a dehydratace. Je to stav mimořádně nebezpečný, který již
prokazatelně způsobil smrt několika lidem (po Extázi). Je třeba postiženého ochladit, ať už přesunem
na chladnější místo, nebo postříkáním studenou vodou. Donuťte ho pít, ale množství vody by nemělo
překročit půl litru za hodinu.
ELEKTRICKÝ PROUD
Při poskytování první pomoci při úrazech elektřinou je nutné jednat rychle, nikoliv však ukvapeně! Jen
správným postupem lze postiženého zachránit a zabránit dalšímu úrazu zachránce nebo osoby třetí.
Pokud osobou protéká silný proud, nemůže se pustit předmětu, který svírá, neboť působením
elektrického proudu vzniká křečovité stažení svalstva. Je nejprve potřeba tento okruh přerušit, tj.
buďto vypnout proud, přerušit vodič, nebo odtrhnout osobu od zdroje proudu pomocí jakéhokoliv
nevodivého předmětu (např. dřevo).‘
INFARKT MYOKARDU
Je způsoben uzávěrem tepny zásobující srdce krví. Příznakem je palčivá bolest za hrudní kostí, která
vystřeluje většinou do levé horní končetiny, slabost, pocení, neklid, dech je zrychlený, povrchní.
Postiženou osobu uložíme do polohy v polosedě, zajistíme klid a přísun čerstvého vzduchu. Má-li u
sebe NITROGLYCERIN, je možné podání pod jazyk.
CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
Je způsobena prasknutím nebo ucpáním mozkových cév. Příznakem je asymetrie obličeje, pokleslý
koutek úst, dezorientace, poruchy vnímání, krátkodobá ztráta zraku, zpomalený tep, „mravenčení
v končetinách“. První pomoc: klid, zvýšit a chladit hlavu, přísun čerstvého vzduchu.
NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE
Dochází k nim z důvodu nízké nebo vysoké hladiny cukru v krvi. Příznakem je nevolnost, hlad, pocení,
poruchy dýchání, třes na končetinách. Diabetici mají při sobě kartu diabetika, z tohoto důvodu vždy
pacienta za pomoci ještě někoho prohledáme. Podáme cukr v jakékoliv podobě (asi 3 kostky), při
snížené hladině cukru dojde k razantnímu zlepšení (za 5 minut), při vyšší hladině cukru nedojde
k razantnějšímu zhoršení stavu.
EPILEPSIE
Postižený pacient náhle ztratí vědomí, upadne na zem, kde začnou křeče, většinou je pěna u úst.
Jediným řešením je v průběhu záchvatu zamezit zranění postiženého, věci z blízkosti dáme pryč nebo
je obložíme, snažíme se vložit kapesník mezi zuby (pokousání jazyka), křeče se nesnažíme násilně
tlumit! Kontrolujeme základní životní funkce až do příjezdu záchranné služby.
OTRAVY
Zjistíme co postižená osoba požila. Vyvoláme zvracení drážděním hltanu nebo podáním teplé slané
vody. Všechen obsah uschováme pro lékaře! Zvracení nevyvoláváme u kyselin, zásad a pěnotvorných
látek (další poškození). Je možné také podání protijedu. Pro Fridex (nemrznoucí kapalina do chladičů
automobilů) je to tvrdý alkohol (1 dcl, pozor na následnou intoxikaci alkoholem!), pro ropné látky je
rostlinný olej (1 dcl), v případě otrav houbami či drogami podáme několik rozpuštěných kostek
živočišného uhlí (Carbocit). Při spolknutí ostrého nebo jinak nebezpečného předmětu (žiletka, jehla
atd.) může pomoci zelí nebo chléb – samozřejmě dočasně, hlavní je okamžitě vyhledat lékařskou
pomoc.
www.zachrannasluzba.cz
www.elektrika.cz/elexikon/legislativa/erstehil991118.html
horometodika.webpark.cz/pomoc/h06.html
www.think.cz/issue/28/drugpomocCZ.html

Podobné dokumenty

Testy pro strojníky JPO II a III

Testy pro strojníky JPO II a III a) zrychlený tep nad 100 za minutu, bledá, studeně zpocená kůže, netečnost postiženého, pomalu odpovídá,žízeň, pocit na zvracení b) zrychlený tep nad 100 za minutu, zvýšená teplota, hyperaktivita,...

Více

Jak správně kojit dvojčata

Jak správně kojit dvojčata Příprava je stejná jako pro maminku s jedním dítětem. Důležitou roli hraje stav prsou, především bradavek. V případě, že jsou bradavky zapadlé, je třeba využít speciálních chráničů, které nejen och...

Více

10 kroků pro život_ptp

10 kroků pro život_ptp Technika nepřímé masáže srdce: Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme hrudní kost uprostřed hrudníku (tj. asi mezi prsy) do hloubky cca 5 cm (u dospělého), frekvencí asi 2x za sekundu.

Více

HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ Příslušenství

HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ Příslušenství Používají se k obsluze jednočinných hydraulických válců, hlavně při opakování činností jako jsou např. kontrola svarů, lisování spojovacích prvků, ovládání upínacích zařízení. Dále pak ve všech pří...

Více