Journal - Prague Handball Cup

Komentáře

Transkript

Journal - Prague Handball Cup
2 5 . A N N I V E R S A R Y O F I N T E R N AT I O N A L H A N D B A L L T O U R N A M E N T
PODĚKOVÁNÍ
ACKNOWLEDGEMENT
Pořadatel děkuje
za významnou podporu turnaje
HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA
The organizer would like to thank
THE CITY OF PRAGUE
for it‘s major support of this tournament
OBSAH/CONTENTS
Turnajové centrum/Tournament center ......................... 4
Denní aktivity v TC*/Daily activities in TC*................... 6
Pamětní sloupy/Memory pillars ....................................... 8
Kolo štěstí/The wheel of fortune ..................................... 8
Turnajová trička/Tournament T-shirts ............................ 9
Slavnostní zahájení/Opening ceremony ....................... 10
Cocktail party................................................................... 12
VIP party ......................................................................... 14
Finálový den/Final day ................................................... 15
Handball restaurant ....................................................... 17
Activity card .................................................................... 18
Pražské památky/Prague sights ..................................... 20
Šťastná Activity card/Happy Activity card .................... 23
Shoot-out championship ................................................ 27
Tipovací soutěž/Tiping competition .............................. 30
Hustej tým/Cool team .................................................... 32
Turnajová loterie/Tournament lottery ......................... 34
Trefa – Interaktivní hra/Hit – interactive game ............ 35
En.dru ............................................................................. 36
*) Turnajové centrum
Tournament center
Vážení účastníci,
Dear participants,
letošní ročník turnaje Prague Handball
Cup je po všech stránkách výjimečný.
Byli jste to vy, kteří se postarali o překonání všech dosavadních rekordů v počtu
hráčů, družstev, zemí, rozhodčích a utkání
za celou historii turnaje Prague Handball
Cup. Letos slavíme 25 let a to už chce
kromě házené, také pořádnou porci zábavy. Všechno, co jsme připravili pro zpříjemnění vašeho pobytu v Praze, najdete
v tomto Journalu. Je toho dost pro
všechny, stačí si jen vybrat!
this year of Prague Handball Cup tournament
is very special and unique. It were you, who
manage to break all of existing records
in amounts of players, participating countries,
referees or matches in the whole history of
Prague Handball Cup. This year we are celebrating 25 anniversary – so it‘s necessary to
add besides handball also large amount of
entertainment and fun! In this Journal you will
find everything, what we have prepared to
make your stay in Prague more pleasant.
It‘s up to you what you will choose!
Jaroslav Chvalný,
ředitel turnaje/tournament director
3
4
TURNAJOVÉ CENTRUM – to je bezmála 1 700 m2 v Galerii Harfa vyhrazených pro účastníky turnaje
Prague Handball Cup 2016. Přijďte
kdykoli během otevírací doby a nikdy
se tu zajisté nebudete nudit. Čeká
zde mnoho zábavných aktivit a soutěží, ať už chcete namáhat tělo při
nejrůznějších pohybových atrakcích nebo jen hlavu třeba u deskových her. Oblíbená Chill-out zóna se
sedacími vaky je tu připravená pro
odpočinek po náročném dni, vypjatých utkáních nebo po procházce
Prahou. V Turnajovém centru můžete také nakupovat. Jsou zde připravená turnajová trička a další sportovní vybavení od našich partnerů
Hummel a Molten.
PROVOZ TURNAJOVÉHO CENTRA
• ČTVRTEK/THURSDAY 24. 3. .........9:00–22:00
• PÁTEK/FRIDAY 25. 3. ....................9:00–22:00
• SOBOTA/SATURDAY 26. 3. ...........9:00–22:30
• NEDĚLE/SUNDAY 27. 3. ................9:00–22:30
OPENING HOURS
OF TOURNAMENT CENTER
V celém prostoru Galerie Harfa je
k dispozici veřejně přístupná WiFi.
Sdílejte své zážitky se všemi přáteli a blízkými na sociálních sítích,
pochlubte se fotkami z turnaje na
Instagramu.
Při každém vstupu do Turnajového
centra je třeba se prokázat Activity
card.
Součástí Turnajového centra je také
Turnajová kancelář, kam se mohou
vedoucí družstev a trenéři obracet
se svými dotazy a připomínkami.
TURNAJOVÉ CENTRUM, přízemí Galerie Harf
LEADER’S CAFÉ je místo, kde si trenéři či vedoucí družstev
mohou v klidu posedět, relaxovat, diskutovat (nejen o házené), prohlédnout si trofeje pro letošní ročník a také si
vychutnat zdarma kvalitní kávu, zatímco si hráči budou
užívat zábavu v Turnajovém centru pod vedením turnajových animátorů. Pro vstup do Leader’s Café potřebujete kromě Acitvity Card i speciální kartu Leader’s Café,
kterou jste obdrželi při příjezdu.
TOURNAMENT CENTER – that means
almost 1.700 m2 in Gallery Harfa which
are reserved for the participants of Prague Handball Cup 2016. You can come
any time within the opening hours and
you won‘t get a chance to get bored.
There will be a wide range of various
activities and competitions prepared for
you, whether you want to give your body
a bit of a workout or rack your brains at
one of board games. Popular Chill-out
zone is ready to offer you some rest after a demanding day, tense matches or
a walk in Prague. You can also do the
shopping in the Tournament center. We
have for you some tournament T-shirts
and other sporting equipment from our
partners Hummel and Molten.
There is public Wi-fi network available
on the whole grounds of Gallery Harfa
so you can share your experience with
your friends and relatives on social networks or boast with your cool photos
on Instagram.
To enter the Tournament center you need
to have Activity card on you.
LEADER’S CAFÉ is a place for coaches or officials to have
a rest, discuss problems, take a look at trophies for this
year and also taste our free high-quality coffee, while
their players will enjoy their time in Tournament center
with tournament Animators. If you want to enter the Leader‘s Café, you will need to have not only Activity Card,
but also a special Leader‘s Café card which you have
received by your arrival.
TOURNAMENT CENTER, ground floor Galerie Harfa
fa (Českomoravská 2420/15 a, Praha 9-Libeň)
One part of the Tournament center is
also Tournament office,where team leaders can ask for assitance with any problems related to their Prague stay.
5
DENNÍ AKTIVITY V TURNAJOVÉM CENTRU
Turnajové centrum nabízí nepřeberné množství aktivit:
HERNÍ KONZOLE NINTENDO Wii
STOLNÍ FOTBÁLEK/TABLE FOOTBALL
Odreagujte se
od házené,
rozdejte si to
s kamarády.
Have a break
from handball
and challenge
your friends at
table football.
PLAYING Wii NINTENDO GAMES
KARAOKE
MĚŘENÍ RYCHLOSTI STŘELBY
Nechte
si změřit
rychlost
svojí střely
na branku.
6
DESKOVÉ A SPOLEČENSKÉ HRY
Bystřete
svůj
mozek.
Let us measure the
speed of
your shoot
at the goal.
THE SPEED OF YOUR SHOT
TURNAJOVÉ
A PARTNERSKÉ OBCHODY
Rack
your
brain.
PARTY AND BOARD GAMES
FOTO KOUTEK/PHOTO STUDIO
Vyfoťte se
na památku
s originálními
turnajovými
rekvizitami.
Take a photo
with original
tournament
props.
TOURNAMENT AND
PARTNER SHOPS
DAILY ACTIVITIES IN TOURNAMENT CENTER
Tournament center offers a lot of activities:
PAMĚTNÍ SLOUPY/MEMORY PILLARS
CHILL-OUT ZONE
Podělte se za
sladkou odměnu
o vzpomínky
z turnaje
na pamětních
sloupech.
Share your
tournament
experiences
on memory
pillars – for
sweet reward.
RELAXUJTE/RELAX
ORIGINÁLNÍ INTERAKTIVNÍ HRA „TREFA“
KOLO ŠTĚSTÍ
Zahrajte si
originální
hru na
rychlost
a přesnost.
Play a original game
based on
speed and
accuracy.
ORIGINAL INTERACTIVE GAME „HIT“
WHEEL OF FORTUNE
MAXI POHÁR/
MAXI CUP
PARTNERSKÁ TIPOVACÍ SOUTĚŽ
Zapojte se do
tipovací soutěže
partnerů Molten
a Přerost a Švorc
o sadu míčů.
Take part in
a tiping competition of our partners Molten and
Přerost a Švorc
and win a set
of balls.
PARTNER‘S TIPING COMPETITION
Udělejte
si veselé
foto/
Take
a funny
photo.
PRO VESELÉ FOTO/
FOR FUNNY PHOTO
7
pamĚtnÍ sloupy
MEMORY PILLARS
TURNAJOVÉ CENTRUM/
TOURNAMENT CENTER
8
Podělte se o své vzpomínky a jedinečné zážitky z turnaje, napište svůj vzkaz na pamětní sloup. Fantazii se meze
nekladou, a pokud vás popadne múza a napíšete básničku, namalujete obrázek či vytvoříte piktogram, budete
náležitě odměněni. Ti z vás, kteří jsou vyčerpaní svým
předchozím výkonem nebo vynervovaní z nadcházejících zápasů, mohou alespoň obkreslit, sami namalovat
nebo využít předtištěné logo turnaje a do toho zvěčnit své radosti a strasti. Pokud byste se rádi stali součástí turnaje na delší dobu, než jen na pár zápasů, můžete napsat na pamětní sloup přání k 25. výročí turnaje.
Nezapomeňte ke vzkazu připojit svoje jméno, klub
a zemi, odkud pocházíte. Můžete přidat i věk nebo kategorii, ve které na turnaji hrajete. Pamětní sloupy budou
vystaveny v pondělí ve finálové hale.
Share your memories and unique experiences from the tournament and write your own message on the memory pillar. There
are no limits to your imagination and if you write a poem, draw
a picture or pictogram, you‘ll be rewarded accordingly. Those
of you exhausted by their previous performance, or stressed by
a coming match will have a chance just to paint the tournament´s logo or copy the preprinted one and write your thoughts
in it. Those of you who would like to become the member of the
tournament longer than just for a few matches can write on the
memory pillar a congratullation to the 25th anniversary of it. Do
not forget to add your name, club and country from which you
came. It is possible to add your age and category in which you
are playing. Memory pillars will be exhibited in the final hall on
Monday.
Kolo ŠtĚstÍ | THE WHEEL OF FORTUNE
Pokud rádi vyhráváte hodnotné dárky nebo máte radost
z drobných a originálních cen,
přijďte si vytočit výhru na kole
štěstí.
Vyzkoušejte KOLO ŠTĚSTÍ,
díky speciálním voucherům,
které získáte:
koupí oficiálního turnajového trička ve sportovní
hale nebo ve stánku v Turnajovém centru v Galerii
Harfa
předložením účtenky v Turnajovém centru za nákup
nad 300 Kč v obchodech
partnerů turnaje: Burger
King, Hummel, Molten,
Tapi Tea, Yobar, Adventure
Minigolf, Culinary Aroma
a ZOO Praha
mimořádnou kreativitou
nebo nasazením projeveným při aktivitách v Turnajovém centru
If you enjoy winning valuable
presents or just like small and
original prizes, come to spin your
one to the Wheel of Fortune.
Try THE WHEEL OF FORTUNE
for special vouchers which you
will get:
when you buy the official tournament T-shirt in the hall or at
a stand in Tournament center
in Gallery Harfa
when you show our hostesses
in Tournament center a receipt
from your shopping in shops
of tournament partners: Burger
King, Hummel, Molten, Tapi
Tea, Yobar, Adventure Minigolf, Culinary Aroma and ZOO
Praha.
when you show extraordinary
creativity or commitment at
activities in Tournament center
turnaJoVá tričKa
TOURNAMENT T-SHIRTS
Stejně jako každý rok lze zakoupit tradiční turnajová trička
s originálním designem. Letošní ročník je výroční a tak je i naše
nabídka triček výjimečná. Připravili jsme tentokrát netradičně
tři varianty designu! Vybrat si můžete hvězdnou, pohárovou
nebo královskou variantu ve velikostech XS–XXL.
Kde lze turnaJoVá tričKa Koupit?
• Ve speciálním stánku v Turnajovém centru během
otevírací doby od čtvrtka do neděle 24.–27. 3.
• Ve sportovních halách od pátku do neděle 25.–27. 3.
(pouze v omezeném množství).
• Ve finálové hale Podvinný mlýn v pondělí 28. 3.
(pokud nebudou již vyprodána).
Počet triček je omezený, neváhejte proto a neodkládejte
nákup na poslední chvíli!
As well as every year it will be possible to buy traditional tournament T-shirts with original design.
This year we have anniversary and thus is our offer
of T-shirts extraordinary. We have prepared three
variants of design for this year! You can choose star,
cup or king variant in sizes XS–XXL.
Where are the tournament t-shirts aVailable?
• In a special stand in Tournament center within
opening hours from Thursday to Sunday 24.–27. 3.
• In sporting halls from Friday to Sunday 25.–27. 3.
(only limited amount of them).
• In final hall Podvinný mlýn on Monday
28. 3. (unless they have already been sold out).
The amount of T-shirts is limited so do not hesitate and
do not postpone purchase to the last moment!
9
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
KŘIŽÍKOVA
FONTÁNA
Galavečer na Křižíkově fontáně dlouhá
léta provázel účastníky turnaje a byl
velice oblíbený. Letošní jubileum je
výbornou příležitostí k této tradici se
vrátit. Připravili jsme pro vás téměř
hodinový originální program, kterým
bude provázet známý moderátor Libor
Bouček.
10
na co se tedy můžete těšit?
Y
A
D
I
R
/F
K
E
T
0
PÁ
0
:
0
2
–
25. 3.
na
Fontá
a
v
o
k
7
Křiží
Pr a h a
ě
t
š
i
v
Výsta
ovice
Holeš
unikátní show Křižíkovy fontány – úžasnou kombinaci hudby, světla
a vody (při výběru hudby jsme mysleli na všechny generace)
defilé vlajkonošů, při kterém mladí účastníci turnaje za doprovodu
hudby představí společně s moderátorem všechny zúčastněné země
letošního turnaje
losování turnajové loterie
originální světelná show s nejroztodivnějšími tvary a obrazci
tradiční dechberoucí ohňostroj
a mnoho dalšího...
Máme pro vás připravené světelné náramky, se kterými pomůžete vytvořit tradiční
úžasnou atmosféru. Nezapomeňte na teplé oblečení, celý program se odehrává
pod širým nebem.
OPENING CEREMONY
KŘIŽÍK‘S
FOUNTAIN
Gala evening at Křižik´s Fountain has
always been an important and popular part of the tournament. This year‘s
anniversary is a great opportunity to
revive this tradition. We have prepared
for you nearly 1 hour long official program presented by well-known moderator Libor Bouček.
11
What can you look forward to?
unique show of Křižík‘s fountain – amazing combination of music,
light and water (when choosing the music we kept in mind all
the generations of participants)
parade of flag-bearers in which young participants together with
the moderator will present all the countries which are taking part
in the tournament
drawing lot of Tournament lottery
original light show with astonishing shapes and patterns
traditional breathtaking fireworks
and many more...
We have prepared for you light wrist band with which you can help to create
fantastic atmosphere. Do not forget warm clothes due to the fact that the whole
program will take place outdoors.
cOcKtAiL PArty
12
soboTa/saTurday 26. 3.
neděle/sunday 27. 3.
18:00–22:00
Turnajové centrum/Tournament center
galerie Harfa
V sobotu i v neděli večer jsou všichni účastníci
turnaje zváni na jedinečné COCKTAIL PARTY.
Na taneční kreace je zvědavý i náš DJ, který
si připravil výběr nejaktuálnějších světových
hitů i nejoblíbenějších klasik různých žánrů.
V neděli se na vás těší KARIKATURISTÉ, jejichž
výtvory (vaše podobizny) si můžete odnést na
památku, stejně jako fotografii s přáteli pořízenou ve fotokoutku. Další obrázky dle vlastního
výběru vám zvěční přímo na tělo nebo na obličej
naši TATÉŘI. Pokud máte rádi bláznivé barvičky, navštivte SALÓN KRÁSY a svěřte své vlasy
našim animátorkám! Se speciální BAREVNOU
SHOW nás navštíví také BALÓNKÁŘ.
Zkrátka, u nás si přijde na své každý, kdo má rád
kreativní zábavu.
A proč mají oba večery název COCKTAIL PARTY? Otevíráme pro vás házenkářský COCKTAIL
BAR, ve kterém barmani připraví tři unikátní
koktejly, jejichž recepty jsou tajemstvím. Můžeme vám prozradit pouze to, že jsou nealkoholické a mají název „PRAGUE SUNRISE”, „SHOOT
-OUT” nebo „HANDBALL ON THE BEACH”.
Koktejly můžete ochutnat v Turnajovém centru
za speciální cenu 25 Kč/1 EUR. Ochutnejte originální koktejly, které vám v žádném jiném baru
nenamíchají!
13
On Saturday and Sunday we would like to
invite all participants of the tournament to
a unique HANDBALL PARTY. Our DJ is really curious about the dancing tricks of players and he has prepared a wide choice of
current world hits as well as popular classic
songs of various genres.
On Sunday our CARICATURISTS will do their
best to draw your portraits and you will be
able to take them home similarly as your
photos from the photo corner. More pictures will be made straight on your body or
face by our TATTERS. If you prefer crazy
colours, visit our BEAUTY SALOON and let
our Animators do miracles with your hair!
Moreover, our BALOON MASTER will come
too with his COLOURFUL SHOW. In short,
all those who enjoy creative activities will
find something for themselves.
Why are both evenings called Cocktail Party? We are going to open for you handball
COCKTAIL BAR where bartenders will prepare unique cocktails. Their recipes are top
secret and we can give away only the fact,
that they are non alcoholic and they are
called “PRAGUE SUNRISE“, “SHOOT-OUT“
and “HANDBALL ON THE BEACH“. You will
taste these cocktails for special price 25 CZK/
1 EUR. Come to taste original cocktails which
you can‘t get mixed in any other bar!
NEDĚLE/SUNDAY 27. 3. | 19:00–23:00
Pro dospělé účastníky turnaje je
připravena každoroční VIP Party.
Tradičně můžete ochutnat spoustu
gastronomických překvapení,
chybět nebude ani oblíbené české
pivo. Jeho konzumace není
omezená (téměř). K dobrému jídlu
a pití patří dobrá muzika, těšte se
na živou jazzovou produkci.
14
Na VIP Party je vstup povolen
pouze trenérům, vedoucím
družstev a rozhodčím – pokud jsou
starší 18 let. Vstup je pouze
s Activity card a identifikační
páskou. Tu získáte po předložení
vstupenky v Turnajovém centru
v neděli 27. 3. od 18:30 hodin.
Restaurant
Culinary Aroma,
Gallery Harfa
For adult participants of the
tournament we have organized our
annual VIP Party. Traditionally you
will have the chance to taste many
gastronomic surprises and Czech
beer won‘t be missing. Consumption
of Czech beer will not have any
limits! (almost). Because good
music should accompany good food
and drinks, you can look forward
to live jazz production.
Only coaches, referees and officials
are allowed to enter VIP party –
if they are over 18. To enter it
you will need Activity card and
identification wrist band.
You will get the strap after handing
in your ticket in Tournament center
on Sunday 27. 3. from 18:30.
FINÁLOVÝ FINAL
DEN DAY
PONDĚLÍ/MONDAY 28. 3. | 8:00–18:00 | Hala/Hall Podvinný mlýn
Program finálového dne je nabitý akcemi. Osm finálových
utkání včetně slavnostních nástupů družstev, jedno exhibiční
utkání kategorie E, dva ceremoniály, přestávkový program,
Handball restaurant. Jedna akce střídá druhou. Nepochybujeme,
že společně vytvoříme na tribunách, na hřišti i v blízkém okolí
úžasnou sportovní atmosféru, na kterou budeme vzpomínat
ještě dlouho po skončení posledního finálového zápasu.
Chceme, aby si finálový den užili především finalisté. Čeká je tedy slavnostní
nástup s hosteskami, při kterém je samozřejmostí představit každého hráče, zahrát aktérům finále jejich národní hymny
a předat ceny při důstojném ceremoniálu.
Ti z vás, kteří mají šanci předvést svůj
házenkářský um přímo na hřišti, budou
hrát s novými míči Molten.
Také si přejeme, aby si finálový
den užili i účastníci turnaje, pro které již
turnaj skončil před branami finále. Pro ně
je připraven doprovodný program v podobě soutěží a akcí, které budou více
i méně házenkářsky i týmově zaměřené.
Diváci jistě ocení i vystoupení malých
mažoretek, netradičních akvabel nebo
velkolepého electric boogie show.
PROGRAM FINÁLE/ FINAL PROGRAMME
Sledujte online/You can watch online
08:00 kategorie/category WD 11:00 kategorie/category MC
14:00 kategorie/category MB
09:00 kategorie/category MD 12:00 exhibice/exhibition WE–ME 15:00 kategorie/category WA
10:00 kategorie/category WC 13:00 kategorie/category WB
16:00 kategorie/category MA
12:30 slavnostní ceremoniál pro kategorie/ceremony for categories WD, MD, WC, MC, WE, ME
17:00 slavnostní ceremoniál pro kategorie/ceremony for categories WB, MB, WA, MA
The program of the final day is loaded with events. Eight final matches
including ceremonial line-ups of the teams, one exhibition match of E
category, two ceremonies, break program, Handball restaurant. One event
will follow the other. We don‘t doubt that together we will create on stands,
pitches and near surroundings an amazing atmosphere which will be
remembered for a long time after the end of the final match.
We want that especially final teams
enjoy the final day. There will be ceremonial line-up with hostesses where
all players will be introduced and
we will of course play their national
anthems and hand over the prizes to
them on a respectable ceremony. Those
of you who will have the opportunity
to show their handball skills on the
pitch will play with new balls Molten.
We also wish that tournament participants
who have finished before the finals enjoyed
the final day. For them we have prepared
additional programs of competitions
and events which will be more or less
focused on hanball or team activities.
Spectators will definitely appreciate
performance of young majorettes, unconventional synchronized swimmers or
spectacular electric boogie show.
15
MEDIÁLNÍ PARTNER
PARTNER
16
HRA
80 Kč SLEVA
10% SLEVA
15% SLEVA
PONDĚLÍ/MONDAY 28. 3. | 10:00–15:00 | Hala/Hall Podvinný mlýn
Handball restaurant je velice oblíbená a originální forma výdeje posledního turnajového oběda. Mohou ji využít všichni účastníci turnaje, kteří si jej objednali, buď jako
součást plné penze nebo samostatně. Tito účastníci dostali speciální kupón s 25 body,
a mohou si menu sestavit sobě na míru. Omezené množství kupónů lze ještě v průběhu
turnaje přikoupit v Turnajové kanceláři.
MENU
body/points
špagety s kuřecím masem
a zeleninou/spaghetti with
chicken meat and vegetables
9
8
grilovaný kuřecí nebo vepřový
steak/grilled chicken or pork steak
grilovaný masový sekaný steak/
grilled chopped steak
grilovaná klobása/
grilled sausage
hot-dog
4
5
8
Handball restaurant is a very popular and
really unique form of the last tournament lunch. The services of Handball
restaurant can be used either by participants who bought the full board or by
those who bought extra Monday lunch.
Everyone of these participants received
special 25points menu coupon at the arrival and it is up to themselves, how they
divide their points and create their menu.
A limited amount of these coupons can be
still bought during the tournament in the
Tournament Office.
3
3
4
6
kukuřice/sweet corn
zákusek/dessert
nápoj/drink 0,2 l
nápoj/drink 0,3 l
Prosíme respektujte, že:
nemůžeme vydat menu všem účastníkům současně,
počítejte tedy s časovou rezervou při výdeji,
není možné nosit jídlo do prostor sportovní haly
a konzumujte je tedy pouze ve vymezených prostorách,
počty jednotlivých chodů jsou omezeny a nelze tedy zaručit,
že celý uvedený sortiment bude k dispozici po celou dobu výdeje.
Please respect, that:
we can not give out menu for all
participants at one time, so count
with appropriate time reserve,
the consumption of food from
Handball restaurant is allowed
only in the Handball restaurant
area – it is not allowed to bring
the food inside the sports hall,
the particular assortment of Handball
restaurant is limited and it can’t be guaranteed, that all stated meals will be available
throughout the food distribution.
17
ACTIVITY
ACTIVITY CARD je důležitým identifikačním dokladem každého účastníka turnaje a je
platná pouze, je-li řádně vyplněná v zadní části (jméno hráče, název klubu). Pouze
s touto kartou je možné startovat v turnaji, vstupovat do všech prostor vyhrazených
účastníkům turnaje a využívat nabídek partnerů turnaje.
actiVity card opraVŇuJe:
účastnit se turnaje jako hráč nebo vedoucí
vstupovat do sportovních hal (zejména do prostoru šaten)
18
vstupovat do ubytovacího nebo stravovacího zařízení
(pokud je na ACTIVITY CARD vyznačené)
přepravovat se od 24. 3. do 28. 3. ZDARMA dopravními
prostředky pražské hromadné dopravy
vstupovat do Turnajového centra a účastnit se všech aktivit
účastnit se slavnostního zahájení na Křižíkově fontáně
účastnit se VIP Party (za podmínek uvedených
v samostatném článku v tomto Journalu)
actiVity card přináŠÍ tyto VÝhody:
navštívit ZDARMA vybrané Pražské památky
zahrát si v O2 areně Adventure minigolf za skvělou cenu 80 Kč/hod.
ochutnat cokoliv v Burger King s 10% slevou
navštívit 27. 3. ZDARMA Síň slávy Českého hokeje
velmi dobře se najíst v restauraci Culinary Aroma s 10% slevou
napít se originálního čaje v Tapi Tea přímo v Galerii Harfa
s 20% slevou
navštívit ZOO Praha se slevou 20% na individuální vstupné
ochutnat jogurtovou ZMRZLINU v Yobar s 15% slevou
CARD
Activity card is important for identification during the tournament for each participant
and it‘s valid only when properly signed on the back side (the name of player, club).
Only with this card is possible to take part in the tournament orto enter all the areas reserved to the tournament participants only and use the offers of tournament partners.
ACTIVITY CARD ENTITLES TO:
participate in the tournament as a player or official
enter sporting halls (especially changing rooms)
enter the accommodation or gastronomy facilities
(if marked on your Activity card)
use Prague public transport for free from 24. till 28. 3.
enter the Tournament center and take part in activities there
participate in Opening ceremony at Křižík‘s fountain
participate in VIP Party (there are speciál conditions
listed in another title in this Journal)
ACTIVITY CARD BRINGS YOU THESE ADVANTAGES:
to visit selected Prague sights for FREE
to play Adventure minigolf near Gallery Harfa
for special price 80 Kč/hour
to taste anything in Burger King with 10% discount
to visit Czech hockey hall of fame on 27. 3. for FREE
to eat well in Culinary Aroma restaurant with 10% discount
to visit ZOO Prague with 20% discount on individual admission
to taste YOGHURT ICE CREAM in Yobar with 15% discount
to drink original tea in Tapi Tea right in Gallery Harfa with 20% discount
19
ACTIVITY CARD
20
Pořadatel na základě smlouvy
s Muzeem hl. města Prahy umožňuje účastníkům turnaje volný
vstup do vybraných pražských
památek:
Hlavní budova Muzea (Na Poříčí 52,
Praha 8, otevřeno denně 9–18 hod.
(výjimečně i o velikonočním pondělí)
Prašná brána (Staré Město, parc. č. 587,
Praha 1, otevřeno denně 10–20 hod.)
Svatomikulášská městská zvonice
(Malá Strana, č. 556/7, Praha 1,
otevřeno denně 10–20 hod.)
Malostranská mostecká věž
(Malá Strana, č. 57/178, Praha 1,
otevřeno denně 10–20 hod.)
Petřínská rozhledna (Petřínské sady,
Praha 1, otevřeno denně 10–20 hod.)
Zrcadlové bludiště (Petřínské sady,
Praha 1, otevřeno denně 10–20 hod.)
Volný vstup do těchto památek bude umožněn pouze
s řádně vyplněnou Activity card.
The free entrance to these sights will be possible
only with a duly filled in Activity card.
Based on agreement between
the organizer and the Prague
Museum (Muzeum hl. m. Prahy)
free entry will be granted to the
tournament participants to selected Prague sights:
Hlavní budova Muzea (Main building
of Museum) Na Poříčí 52, Prague 8,
open daily 9 am–6 pm (01)
Prašná brána (The Powder Tower) –
Staré Měst, parc. č. 587, Praha 1,
open daily 10 am–8 pm (02)
Svatomikulášská městská zvonice (The Town Belfry of St Nicholas’
Church) – M. Strana, 7, Prague 1,
open daily 10 am–8 pm (03)
Malostranská mostecká věž
(The Lesser Town Bridge Tower) –
Malá Strana, č. 57/178, Praha 1, open
daily 10 am–8 pm (04)
Petřínská rozhledna (Petřín Lookout
Tower) – Petřínské sady, Praha 1,
open daily 10 am–8 pm (05)
Zrcadlové bludiště (Mirror Maze) –
Petřínské sady, Praha 1, open daily
10 am–8 pm (06)
01/a
02
03
04/a
05
06
21
04/b
01/b
Activity card
Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní
výstavu v roce 1891 na podnět zakladatelů Klubu českých turistů: Dr. Viléma Kurze
a arch. Vratislava Pasovského. Pro stavbu věže,
inspirované projektem pařížské rozhledny ing.
Eiffela, byl vybrán vrch Petřín a lokalita v nadmořské výšce 318 m.
Stavba byla zahájena 16. března 1891 podle návrhu arch. Vratislava Pasovského, autory konstrukce byli Ing. František Prášil a Ing. Julius
Souček z Českomoravské strojírny. Slavnostního
otevření se rozhledna dočkala 20. srpna 1891.
Základy věže byly položeny 11 metrů hluboko
a na nich vystavěna 63,5 metrů vysoká ocelová
konstrukce vážící 175 tun. Jádrem konstrukce
je osmiboký tubus, v němž je umístěn výtah,
okolo něhož se vinou dvě točitá schodiště s
299 schody – jedno pro chůzi nahoru, druhé pro
chůzi dolů. Celá konstrukce je zavětrována
prvky tvaru svatoondřejských křížů.
22
Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, horní
ve výšce 55 metrů. Přízemí a suterén věže tvoří
zděná budova v neorenesančním stylu.
Začátkem července 1938 vypukl na vrcholu rozhledny požár, jehož příčinou byl
zřejmě elektrický zkrat ve výtahové kabině. Od roku 1953 až do roku 1992 sloužila
věž jako televizní vysílač. Dnes je využívána již jen jako rozhledna.
Petřínská rozhledna nabízí krásný výhled, ale nejen to. V přízemí se nachází útulná
kavárna, kde si můžete odpočinout a načerpat sílu na další cesty.
Občerstvit se můžete drobným obědem, ke kávě si pak jistě vyberete něco
z lákavé nabídky dezertů. V letních měsících je k dostání i zmrzlina a jistě oceníte.
i letní zahrádku.
The lookout tower was built for the General Land Centennial Exhibition in 1891 by the initiative of the founders of Czech Tourist Club: Dr. Vilém Kurz and architect
Vratislav Pasovský.
Having been inspired by the Paris lookout tower designed by engineer Eiffel, Petřín Hill which is 318 m high
was chosen for the structure. The construction began on
March 16, 1891, according to the initial design of architect Vratislav Pasovský further elaborated by engineers
František Prášil and Julius Souček from Czech and Moravia Machine Works (Českomoravská strojírna).
The opening ceremony took place on August 20 of the
same year. The foundations were laid 11 meters underground to hold the 63.5-metre tall steel construction that
weighed 175 tons. An octagonal tube is the core of the
structure with the lift surrounded by two spiral stairca-
ses with 299 stairs – one for each direction. The entire
structure includes bracing elements in the shape of Saint
Andrew’s crosses. The tower has two lookout landings;
the upper one is 55 metres high. The ground floor and
basement are situated in a neo-Renaissance building.
At the beginning of July 1938, the top of the tower was
damaged by fire, probably caused by a short circuit in
the lift cage. The observation tower was a TV transmission tower between 1953 and 1992. Today, it is only used
as a lookout tower.
The Petřín Observation Tower offers more than just
a breathtaking view. On the ground floor you will find
a cozy café to rest and re-energize. Have a small lunch
or sip your coffee with a delicious dessert. In summer
months, you can buy ice-cream and enjoy the café‘s
outdoor seating.
ŠŤastná actiVity card!
Měj svou ACTIVITY CARD neustále po ruce!
Nebo ještě lépe – zapamatuj si její číslo, díky kterému můžete vyhrát koktejly, burgery a další
ceny zdarma!
Keep your ACTIVITY CARD always in your
pocket! Or even better – remember its number,
it pays off. By card you can win free cocktails,
burgers and other interesting prizes!
Každá ACTIVITY CARD má na sobě vytištěno unikátní, tedy neopakovatelné číslo. A právě čísla
z tvé karty či jejich kombinace ti mohou zajistit
skvělé výhry. Sleduj každý den facebookový profil Prague Handball Cupu, kde budou šťastná čísla
každodenně vyhlašována. Pokud zde najdeš čísla
shodná s těmi na tvé kartě, máš vyhráno. Popadni
svou kartu, doraz ještě ten den do Turnajového
centra a přihlas se o svou výhru.
On each ACTIVITY CARD is a unique number
printed. And with the numbers from your card,
you can win great prizes. Watch every day
Prague Handball Cup Facebook profile, where
daily lucky numbers will be published. If the
lucky numbers are identical to those on your
card, you have won. Bring your card that
particular day into the Tournament Center
and apply for your gift.
CO MŮŽEŠ VYHRÁT?
WHAT CAN YOU WIN?
Pizzu z Culinary Aroma, burger z Burger King, čaj
z Tapi Tea, koktejl z turnajového Cocktail baru,
zmrzlinu z Yobaru, turnajové tričko z turnajového
obchodu nebo další ceny od partnerů turnaje.
Pizza from Culinary Aroma, burger from Burger
King, Tea from Tapi tea bar, cocktail from tournament Cocktail, ice cream from Yobar, tournament
T-shirt or other prizes from tournament partners.
ŠŤASTNÁ ACTIVITY CARD!
HAPPY ACTIVITY CARD!
happy actiVity card!
areál VÝstaViŠtĚ praha 7 / VÝstaViŠtĚ area
Křižíkova Fontána
KŘIŽÍKOVA FONTÁNA,
areál Výstaviště 67, Praha 7-Holešovice
C – Nádraží Holešovice, TRAM 12, 17, 24
zastávka/tram stop Výstaviště
Křižík‘s Fountain
VSTU
TR
P/EN
ANC
E
23
24
26
SHOOT-OUT
CHAMPIONSHIP
NEDĚLE/SUNDAY 27. 3. | HALA/HALL PODVINNÝ MLÝN | 18:00–21:00
PRAGUE HANDBALL CUP společně s partnerem turnaje BURGER KING připravili pro účastníky turnaje zcela originální akci – BURGER KING
SHOOT-OUT CHAMPIONSHIP.
Pravidelným účastníkům turnaje není třeba rozstřel (shoot-out) představovat. Je to unikátní způsob, který se při turnaji Prague Handball Cup používá v případě nerozhodných play-off utkání.
Návod na jeho provedení najdete v turnajovém
Bulletinu nebo na stránce: www.phc.cz
PRAGUE HANDBALL CUP together with BURGER KING – a tournament partner – prepared for
tournament participants an original event – BURGER KING SHOOT-OUT CHAMPIONSHIP.
We do not have to introduce shoot-out to regular
tournament participants. It is a unique way how to
decide tied play-off matches during Prague Handball Cup. A manual how to execute shoot-out properly can be found in the tournament Bulletin or
on our web page: www.phc.cz
Kdo se může zúčastnit?
Who can attend?
hráči a hráčky turnajové kategorie C
(tedy C-chlapci a C-dívky)
maximálně jeden tým z každého turnajového
družstva
maximálně 16 týmů chlapců a 16 týmů dívek
JaK se přihlásit?
v recepci Turnajového centra v době od čtvrtka
24. 3. od 9:00 do neděle 27. 3. do 15:00
přihlášku týmu musí podat vedoucí turnajového
družstva
JaK se bude hrát?
systémem play-off
dle pravidel rozstřelu uvedených v turnajovém
Bulletinu
o co se hraJe?
individuální ceny pro vítězné týmy (ale malý
dárek dostane každý účastník soutěže)
Přijďte poměřit svoje dovednosti v rozstřelech
s ostatními účastníky této soutěže a ochutnejte
tak skvělou atmosféru této akce. Na BURGER
KING SHOOT-OUT CHAMPIONSHIP jsou zváni
nejen soutěžící, ale i ostatní účastníci turnaje
Prague Handball Cup. Podpořte soutěžící týmy
a užijte si tuto nezapomenutelnou show, která je
součástí nedělního programu. Celou akci hudebně
doprovází DJ. Turnajové centrum je od haly
Podvinný mlýn, ve které soutěž probíhá, vzdá-
leno několik minut pěší chůze.
male and female players of category C
no more than one shoot-out team from every
tournament team
16 male and 16 female teams at the maximum
hoW to register?
at the info stand in the Tournament center
from Thursday March 24th 9 am till Sunday
March 27th 3 pm
the application has to be submitted by a team
leader of the tournament team
hoW Will you play?
play-off tournament format
in accordance with shoot-out rules given in
the tournament Bulletin
What can you Win?
individual prizes for winner teams (but also
every participant of this competition will
receive a small present)
Come compare your shoot-out skills with other
contest participants and taste a magnificent atmosphere of this event! Not only active contestants are invited to BURGER KING SHOOT-OUT
CHAMPIONSHIP, also other Prague Handball
Cup participants are welcomed. Support competing teams and enjoy this unforgettable show,
which will be a part of Sunday‘s accompanying program. The event will be accompanied by
a DJ. Podvinný mlýn hall, where the contest
will take part, is not far away from the Tournament center. It is a few minutes‘ walk.
27
28
29
tiPOvAcÍ SOUtĚŽ
tiPStEr
cOMPEtitiON
30
s našimi partnery Přerost a Švorc Auto
a Molten jsme pro vás připravili tipovací soutěž.
V Turnajovém centru je od čtvrtka do neděle
vystaven automobil ŠKODA CITIGO, který je
zcela naplněn míči molten. ano, tušíte správně, vaším úkolem je napsat na tipovací lístek, kolik si myslíte, že se do automobilu
vešlo míčů.
?
We have prepared a tipster competition with our
partners Přerost a Švorc Auto and Molten. There is the Škoda Citigo car exposed in the Tournament center from Thursday to sunday. it is
whole filled with molten balls. your task is to
Tipovací lístek získáte ve stánku Molten guess how many balls are in the car, as preciv Turnajovém centru. Vyhodnocení soutěže sely as you can.
proběhne v neděli 27. 3. ve 21:00 v rámci The tipster tickets you can be found in molten
Cocktail Party. poslední lístky můžete do osu- stand (in the Tournament center). The end of the
dí vhodit v neděli do 19:00 hodin. V případě, competition is set on sunday 27.3. – at 7 pm.
že žádný tip nebude správný, vyhlásíme jako The winner would be announced at 9 pm
vítěze tip, který bude nejblíže správnému vý- (during the Cocktail Party). There is a possibisledku. V případě, že se sejde více správných lity that all of the tips would be wrong – in this
tipů (popř. tipů, které jsou nejblíže správnému case the nearest tip wins. in case that two or
výsledku) provedeme v rámci nedělní cocktail more tips would be correct or the nearest, the
party losování a vybereme vítěze losem. Vítěz winner would be chosen by draw. The winner
tipovací soutěže vyhrává sadu míčů molten pro will get a set of molten balls for the whole
celé družstvo.
team.
32
33
TURNAJOVÁ LOTERIE
TOURNAMENT LOTTERY
PÁTE
34
3. | 19:00
.
5
2
Y
A
D
K/FRI
–20:00
PRAGUE
HANDBALL CUP
P
2017
ÚČAST ZDARMA
PARTICIPATION FREE
Turnajová loterie byla dlouhá léta součástí
programu na Křižíkově fontáně. V rámci oslav
25. výročí znovu připravujeme tento oblíbený
program a tak nemůže chybět
ani TURNAJOVÁ LOTERIE.
The legendary Tournament lottery
had been for a long time part of Opening
ceremony on Křížík‘s fountain and it was
very popular. This year, because of 25th
anniversary, we have prepared it again!
Princip je velmi jednoduchý – jedinou
podmínkou je účast na slavnostním
zahájení turnaje na Křižíkově fontáně.
Přijďte včas a vhoďte vyplněný kupón do
připraveného osudí, dříve než začne program
slavnostního zahájení. A pak už jen čekejte,
zda váš tým bude tím jediným výhercem.
Losování bude součástí tohoto programu
a vylosovaný tým vyhrává ÚČAST ZDARMA
na turnaji PRAGUE HANDBALL CUP 2017
(registrační poplatek a ubytování
ve škole s plnou penzí).
The only condition is your and your team‘s
presentation on this Opening ceremony.
You have to come on time and throw
the filled ticket to the box, which will be
prepared there before the start of
programme. A part of of the programme
will be a draw of the winner. The winning
team will get PARTICIPATION FREE
(the registration fee, the accommodation
and full board at school) for whole team for
the next year of PRAGUE HANDBALL CUP
2017 FOR FREE!
Kupóny do Turnajové loterie obdrželi vedoucí Teamleaders have received the tickets for
při akreditaci družstev v Turnajovém centru. Tournament lottery at the arrival.
Křižíkova fontána, Výstaviště 67, Praha 7-Holešovice
pro zpestření volného času mezi
zápasy jsme připravili velkoplošnou interaktivní hru, která
se bude promítat na jednu ze
stěn Turnajového centra uvnitř
galerie Harfa. jedná se o obdobu klasické české hry „na vybíjenou“, ale místo trefování do
živých protihráčů budete mít
možnost prověřit svoji trefu na
virtuální herní terče v podobě
animovaných postaviček nebo
jiných pohybujících se objektů.
Tady nebudete sedět na místě
a tlačítky ovládat dění na monitoru. právě naopak, spojením
výtvarné a programátorské
práce vznikla unikátní hra,
která vás bude nutit k pohybu
a spolupráci s ostatními.
Trefovat se budete pěnovými
míčky a do hry se může zapojit i více spoluhráčů najednou. přijďte si na této hře
„vybrousit mušku“ na další
zápasy v turnaji nebo se pobavit reakcemi kreslených
postaviček na vaše házenkářské umění.
We have prepared a large-area
interactive game to vary your
free time between the matches.
The game will be projected on
one wall of the center inside
gallery Harfa. The goal is
similary as in the classic czech
game “Vybíjená“ – “dodgeball“. but instead of hitting, but
instead of hitting live opponents
you will try to hit virtual targets in the shape of animated
figures or other moving objects.
you won‘t be sitting on the spot
and just control the situation
on monitor with few buttons.
on the contrary, due to combination of art and programming
work was created a unique
game pushing you to move and
cooperate with the others. you
will be trying to hit the objects
with foamy balls and it is possible to join the game with more
players at the same time. come
to sharpen your aiming skills
for next matches or just enjoy
reaction of animated figures to
your throwing skills.
páTek/friday 24. 3. – neděle/sunday 27. 3.
Turnajové centrum / Tournament center
35
36
37
jOIN US ON SOcIAL NETWORkS
www.facebook.com/phc.cz
39
https://www.instagram.com/prague_handball_cup/
www.phc.cz/youtube
www.twitter.com/phc_cz

Podobné dokumenty

žádost o finanční příspěvěk z rozpočtu MC Brno - Brno

žádost o finanční příspěvěk z rozpočtu MC Brno - Brno Čtvrtý ročník se konal 1.9. 2012 na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, které s eukázalo jako nejlepší prostor pro pořádání tohoto festivalu. Pátý ročník se konal 31.8. 2013 z výše uvedených důvodů opět ...

Více

projevu Jiřího Bičáka

projevu Jiřího Bičáka měst, ale málo se ví, že v Karlově době vznikla v Praze i první botanická zahrada. Na závěr bych se rád vrátil zpět k oblasti mně bližší, k astronomii. Ta je sice ve svých počátcích neoddělitelná o...

Více

Léčení emocí esenciálními oleji

Léčení emocí esenciálními oleji Éterické oleje pomáhají upřímně se podívat dovnitř sebe. Ačkoliv vytvářejí vhodné prostředí pro léčení, neudělají práci za nás. V zahradě se často stává, že při trhání plevele zůstanou zbytky kořen...

Více